Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Creëer waarde met uw huisvesting

on

 • 817 views

Is kantoorhuisvesting slechts een ruimte met een dak waar mensen van negen tot vijf werken of is huisvesting een middel dat kan bijdragen aan de bedrijfsstrategie? Dat laatste kan zeker het geval ...

Is kantoorhuisvesting slechts een ruimte met een dak waar mensen van negen tot vijf werken of is huisvesting een middel dat kan bijdragen aan de bedrijfsstrategie? Dat laatste kan zeker het geval zijn, maar dan moet wel een aantal bedrijfskundige invalshoeken in acht worden genomen.

Nov. 2010 Facto Magazine - Ir. René P.M. Stevens MBA, www.atelier-v.nl

Statistics

Views

Total Views
817
Views on SlideShare
815
Embed Views
2

Actions

Likes
1
Downloads
7
Comments
0

1 Embed 2

http://www.plaxo.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Creëer waarde met uw huisvesting Creëer waarde met uw huisvesting Document Transcript

  • huisvesting Creëer waarde met uw huisvesting Is kantoorhuisvesting slechts een ruimte met een dak waar mensen van negen tot vijf werken of is huisvesting een middel dat kan bijdragen aan de bedrijfsstrategie? Dat laatste kan zeker het geval zijn, maar dan moet wel een aantal bedrijfskundige invalshoeken in acht worden genomen. René P.M. StevenS * K ent u als facility manager dat bijdrage die huisvesting aan de bedrijfs- streven naar een marktconforme huis- gefrustreerde gevoel om steeds strategie kan leveren ook alleen maar vesting is meestal alleen maar ingege- een stap achter te lopen bij de als je vanuit bedrijfskundige invalshoe- ven vanuit kosten. Bovendien staat veranderende huisvestingsbehoeften ken naar de huisvestingsopgave kijkt. ‘marktconform’ in de regel voor van uw organisatie? Hoe zou u het ‘marktuniform’. Zogenaamd markt- 1 vinden om een stap voor te zijn in de conforme gebouwen appelleren te wei- vorm van het reduceren van kosten nig aan de beleving van de gebruiker. maar tegelijkertijd ook het voorstellen Wees onderscheidend Zij richten zich op de grote midden- van huisvestingsoplossingen die in lijn Organisaties proberen in het krachten- moot, zij zijn voor velen functioneel zijn met de bedrijfsstrategie? Huisves- veld van de markt een onderscheiden- maar voor nagenoeg niemand onder- ting is meer dan overheadkosten. Het de concurrentiepositie in te nemen. scheidend. devies luidt dan ook: transformeer de Wat maakt uw organisatie uniek ten 2 huisvesting tot een belangrijke troef in opzichte van de concurrentie? Het is de waardecreatie van een organisatie. de kunst om dat voor zowel de mede- werkers als de bezoekers zichtbaar en Van prijs naar waarde Regenboog tastbaar te maken in de huisvesting. Huisvesting vertegenwoordigt de Huisvesting kan worden vergeleken Kijk naar de supermarkten: zij verkopen tweede of derde kostenpost op de be- met een regenboogspectrum. De zeven allemaal dezelfde A-merken. Zij probe- groting van een organisatie en heeft kleuren van de regenboog zijn altijd ren zich niet alleen te onderscheiden een grote invloed op de grootste kos- aanwezig in wit licht. Echter, alleen met prijs en huismerken maar ook met tenpost: het personeel. Het gebouw door de breking van het licht onder de inrichting van hun huisvesting. beïnvloedt gedrags- en procesaanpas- verschillende (invals)hoeken wordt Durf je te onderscheiden en laat een singen. Leg daarom de focus niet het spectrum zichtbaar. Zo zie je de ‘me too’-huisvesting achterwege. Het slechts op het reduceren van kosten maar ook op het verhogen van de waarde. Kijk niet alleen naar de hoog- Huisvesting draagt bij aan bedrijfsstrategie te van de huur en de jaarlijkse exploi- tatiekosten, maar kijk ook naar de in- Zeven bedrijfskundige invalshoeken om met huisvesting bij te dragen aan de bedrijfs- trinsieke waarde die de huisvesting strategie. Waardoor het facilitair bedrijf of de corporate real estate-afdeling een stap biedt voor de organisatie. De intrin- voor is op organisatorische veranderingen. sieke waarde is een persoonlijke (sub- jectieve) inschatting van de waarde 1. Wees onderscheidend voor de belanghebbende(n). De prijs 2. Van prijs naar waarde is ‘slechts’ de marktprijs waarvoor iets 3. Imagebuilding kan worden gekocht. Kernvraag is 4. Integreren in plaats van coördineren niet: ‘wat is de prijs?’ maar veel eer- 5. Teambuilding der: ‘wat is het effect van huisvesting 6. Innovatie op het gedrag van mensen en welke 7. Ontmoeten en samenwerken boodschap communiceert de huisves- ting naar de markt?’ En dus hoe levert 32 Facto Magazine nummer 11 november 2010
  • huisvesting Huisvesting is net als een regenboog: het geheel is meer dan de som der delen. de huisvesting toegevoegde waarde ‘dress to impress’. Met zijn kledingkeuze heel waardevol, maar nog waardevoller voor de organisatie? geeft de drager impliciet aan met welke als we ze integreren in een juweel. Het groep hij wil worden geassocieerd. Het integreren van mensen, bedrijfsproces- 3 kantoor is een visitekaartje dat het ge- sen en huisvesting zal ook leiden tot wenste beeld kan bevestigen of in dui- meerwaarde op alle onderdelen. Huis- Imagebuilding gen kan laten vallen. Weet dus wat u vestingskeuzen worden dan per defini- Een organisatie besteedt bij de marke- uitstraalt en wilt uitstralen. tie afgewogen in de bedrijfskundige ting van haar producten of diensten Huisvesting is daarmee veel meer dan kaders van de organisatie. veel aandacht en zorg aan het creëren een ‘functioneel onderdak, ze is ook 5 van een strategische en onderscheiden- een podium in de huidige belevenis- de concurrentiepositie. Zij stemt com- economie. Huisvesting maakt tastbaar municatie-uitingen (zoals brochures, waar je als organisatie voor staat. Zie Teambuilding website, (personeels)advertenties en ook de site www.officestyles.nl. Gebouwen worden gecreëerd voor huisstijl op elkaar af om een congru- mensen om toegevoegde waarde-activi- 4 ente, gewenste boodschap te commu- teiten in te verrichten, als medewerker niceren. Afhankelijk van het type of als klant. Het zijn vooral de zoge- bedrijf kan een organisatie ook de ves- Integreren in plaats van naamde ‘zachte’ huisvestingsaspecten tigingslocatie, inrichting en buitenkant coördineren die het verschil maken bij verder tech- van haar kantoorgebouw inzetten bij Huisvesting kan worden gezien als een nisch en functioneel gelijkwaardige ge- de communicatie. De wijze waarop verzameling vierkante meters met een bouwen. Aspecten die iets met je doen men gehuisvest is, zegt immers veel bepaalde gebruikskwaliteit en prijs. In als mens. Die emoties oproepen. Emo- over de organisatie; net zoals kleding die huisvesting worden bedrijfsproces- ties zoals je veilig voelen, je op je ge- iets zegt over de persoon die haar sen uitgevoerd door medewerkers. Deze mak voelen, trots zijn, geaccepteerd draagt. Kleding is naast functioneel componenten kunnen ieder voor zich zijn, er samen voor gaan. Zij maken vooral een communicatiemiddel. Er is gecoördineerd worden. We kunnen het verschil tussen ‘marktconforme’ daarbij sprake van ‘dresscodes’. Denk deze componenten echter ook vergelij- doorsneehuisvesting en authentieke aan slogans als ‘dress for success’ of ken met edelstenen en edelmetalen: huisvesting die de bedrijfsidentiteit van » Facto Magazine nummer 11 november 2010 33
  • huisvesting een organisatie bevestigt en versterkt. verleiden tot het gewenste gedrag en meer dan de som van locatie, vierkan- Zachte aspecten hebben met de bele- kan zelf het ‘korset’ zijn om de nood- te meters, kwaliteit en kosten. ving van het gebouw te maken. Je ziet zakelijke veranderingen af te dwingen. ze in de regel niet, maar je merkt ze De zeven bedrijfskundige invalshoe- 7 wel. De beleving van de ruimte kan ken laten zien hoe huisvesting kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de bijdragen aan de bedrijfsstrategie en manier waarop medewerkers met el- Ontmoeten en samenwerken hoe u een stap voor blijft. ‹‹ kaar (ver)binden. Om de teamspirit te Een gebouw kent natuurlijke netwerk- versterken en om als aantrekkelijke knooppunten zoals de parkeergarage, werkgever gezien te worden. Het ge- fietsenstalling, entree, de wachtruimte bouw als employee benefit dus. voor de lift, de lift zelf, trappenhuizen, toiletten, koffiecorners, kantine/ 6 bedrijfsrestaurant, vergaderruimten, print/kopieerplekken, rookruimte. Innovatie Op deze knooppunten, waar mensen Voor veel organisaties is innovatie de van verschillende afdelingen elkaar te- enige mogelijkheid om te overleven in genkomen, zijn quick wins te behalen de huidige veranderende markt. Inno- door ze zo in te richten dat ze (prikke- vatie ontstaat doordat mensen de lend) uitnodigen voor een spontaan conventionele kennis of de dominante (introductie)gesprek. De kans op een logica uitdagen. vervolggesprek op de werkplek, in een Huisvesting kan deze uitdaging maxi- vergaderruimte of het bedrijfsrestau- maal stimuleren door een omgeving te rant neemt daarmee toe. Onderlinge bieden die de dominante logica (bij- communicatie tussen medewerkers * ir. René P.M. Stevens MBA is algemeen voorbeeld marktconformiteit) uit- bevordert samenwerking. directeur van Atelier V real estate, Amers- daagt. In deze veranderende omgeving foort (www.atelier-v.nl), bureau voor huis- kunnen noodzakelijke reorganisaties of Moraal vesting, vastgoed en stedelijke ontwikkeling herschikkingen aan de orde van de dag Een regenboog is meer dan de som (rene.stevens@atelier-v.nl) zijn. Huisvesting is een middel om te van zeven kleuren. Zo is huisvesting