infokrant Nevele februari 2014

845 views
669 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
845
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

infokrant Nevele februari 2014

 1. 1. GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/32e jaargang Februari 2014 nummer 2 www.nevele.be 4 De beleidsdoelstellingen de komende zes jaar
 2. 2. 2 2 Algemeen nieuws De infokrant is een uitgave van het gemeentebestuur Nevele. Ze verschijnt maandelijks (behalve in augustus) op 5 100 exemplaren. 12 Veiligheid 13 Cultuur Redactie en vormgeving Informatieambtenaar Regina De Meyer, regina.demeyer@nevele.be 14 Sport & recreatie 15 UiTagenda februari Verantwoordelijke uitgever Burgemeester Johan Cornelis De infokrant wordt gedrukt op Cirkle Gloss wit gerecycleerd papier met FSC-label Druk Drukkerij Perka nv, Maldegem, www.perka.be Cover Nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners op zondag 12 januari 2014 in Nevele Algemeen nieuws Nieuw gemeenteraadslid Freddy Bertin legde tijdens de gemeenteraadsvergadering op 30 december 2013 de eed af als gemeenteraadslid voor N-VA. Hij volgt Raphaël Standaert op die op 16 oktober 2013 overleed. Contactgegevens Freddy Bertin: Poeldendries 33, 9850 Landegem, tel. 09 371 69 66, gsm 0475 49 07 88, freddy.bertin@scarlet.be Gratis agenda gemeenteraad Geef uw naam en (e-mail)adres aan het Secretariaat, tel. 09 321 92 25, greet.deroo@nevele.be of ga naar www.nevele.be/gemeenteraad Infovergadering over bouw nieuwe sporthal Het gemeentebestuur organiseert een infovergadering over de bouw van een nieuwe sporthal in Vaart Rechts in Nevele. De infovergadering heeft plaats op dinsdag 11 februari 2014 om 19.30 uur in zaal De Klaproos, Stationsstraat 20 in Landegem. Iedereen is van harte welkom! Infosessie over de vrijwilligerswet Vormingplus Gent-Eeklo organiseert een infosessie over de vrijwilligerswet, meer bepaald over de rechten en de plichten van de vrijwilliger en de organisatie. Waarover moeten vrijwilligers geïnformeerd worden? Welke vergoedingen mag een vrijwilliger ontvangen? Welke vrijwilligers moeten hun vrijwilligerswerk melden? Bij wie en hoe? Er wordt ook kort stilgestaan bij de verzekeringsplicht en de aansprakelijkheid. Tenslotte is er ook informatie over de gratis vrijwilligersverzekering van de Provincie Oost-Vlaanderen. Een aanrader voor leden van lokale verenigingen en bestuurders van kleine vzw’s! Praktisch De infosessie heeft plaats op dinsdag 29 april 2014 van 19.30 tot 22.00 uur in het gemeentehuis, raadzaal, Cyriel Buyssestraat 15, Nevele. Spreekster is Isabelle Volckaert. De toegang bedraagt vijf euro. Inschrijven is vereist via Vormingplus Gent-Eeklo, info.gent.eeklo@ vormingplus.be, tel. 09 224 22 65 of www.vormingplusgent-eeklo.be met vermelding van de code VVV142 Dit is een organisatie van Vormingplus Gent-Eeklo i.s.m. gemeentebestuur Nevele, cultuurraad Nevele, COMEET, Provincie Oost-Vlaanderen, Vrijwilligersacademie Oost-Vlaanderen.
 3. 3. Stel u kandidaat voor de Gecoro! De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) brengt advies uit over onder meer het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen. De gemeenteraad besliste op 26 maart 2013 dat deze adviesraad uit volgende maatschappelijke geledingen dient te bestaan: Elf leden: -- drie deskundigen in de ruimtelijke ordening; -- acht effectieven waarvan: -- twee op voorstel van leefmilieuverenigingen; -- twee op voorstel van de landbouworganisaties; -- één op voorstel van de werkgeversorganisaties; -- twee op voorstel van de werknemersorganisaties; -- één op voorstel van de middenstandsorganisaties. -- acht plaatsvervangers waarvan: -- twee op voorstel van leefmilieuverenigingen; -- twee op voorstel van de landbouworganisaties; -- één op voorstel van de werkgeversorganisaties; -- twee op voorstel van de werknemersorganisaties; -- één op voorstel van de middenstandsorganisaties. OPROEP We kregen op onze vorige oproep niet voldoende kandidaten van het andere geslacht. Decretaal moet deze adviesraad bestaan uit minstens één derde leden van het andere geslacht. In ons geval betekent dit dat er nog geen één derde vrouwen kandidaat zijn. Wij vragen aan de vertegenwoordigers van de onderscheiden maatschappelijke geledingen om hun kandidaturen eventueel te herzien zodat de Gecoro rechtsgeldig kan worden samengesteld. Zend uw kandidatuur uiterlijk op vrijdag 28 februari 2014 naar het college van burgemeester en schepenen, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele. Meer info: Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele, tel. 09 321 92 34, stedenbouw@nevele.be, www.nevele.be/adviesraden Woonwijzer: info en advies over wonen Hebt u vragen over woon- en energiepremies en de hulp bij aanvraag ervan, over sociale leningen, sociale woningen, uw energiefactuur? U kunt met al deze vragen rond wonen elke dinsdag van 16.00 tot 19.00 uur bij een adviseur van Woonwijzer Meetjesland terecht in het gemeentehuis, departement Grondgebiedszaken, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele, tel. 09 321 92 47. Een vraag stellen kan ook tijdens de kantooruren via tel. 09 378 61 70 of via info@woonwijzermeetjesland.be www.woonwijzermeetjesland.be Zie ook www.nevele.be/woonwijzer voor meer info. 3 Strijkwinkel Buren Al vier jaar biedt strijkwinkel Buren Nevele een uitstekende service aan klanten van Nevele en omstreken. De strijksters doen hun uiterste best om uw wasgoed onberispelijk gestreken af te leveren. Wenst u ook uw strijk door Buren te laten verzorgen? Het volstaat om papieren dienstencheques aan te kopen via www.dienstencheques-rva.be. Hebt u thuis geen internet, dan doet Buren dat graag voor u in haar kantoor! Eén dienstencheque kost 9 euro en is goed voor één uur strijk. Vraag gerust naar de lijst met de tarieven. Openingsuren strijkwinkel Buren: -- maandag tot en met vrijdag: 8.00 tot 12.00 uur; -- maandagnamiddag: 14.00 tot 19.00 uur; -- dinsdagnamiddag: 15.00 tot 20.00 uur; -- woensdagnamiddag: 14.00 tot 18.00 uur; -- donderdagnamiddag: 13.00 tot 16.00 uur; -- vrijdagnamiddag: 13.00 tot 18.00 uur; -- zaterdagvoormiddag: 10.00 tot 12.00 uur. Buren plant in de toekomst ook een ophaal- en thuisbezorgingsservice! Als u zich moeilijk kunt verplaatsen of zich niet kunt vrijmaken tijdens de openingsuren, dan haalt Buren graag uw strijk bij u thuis op en bezorgt hem gestreken terug. Als u voor deze extra service interesse hebt, verzoekt Buren u contact op te nemen met het kantoor. Meer info: Strijkwinkel Buren, Markt 10, 9850 Nevele, tel. 09 371 81 82 (kantoor), tel. 0473 95 16 76 (voorzitter Els Baart), pwa.dcoburennevele@skynet.be
 4. 4. 4 Meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014: invoering van de nieuwe BBC-regels De beleids- en beheerscyclus (BBC) Op 25 juni 2010 keurde de Vlaamse regering het besluit betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de gemeenten, provincies en OCMW’s goed. Het bevat een reeks regels voor het meerjarenplan, het budget, de boekhouding en de jaarrekening van de lokale besturen. Belangrijk is dat het besluit niet alleen regels bevat voor de financiële aspecten van de beleidsvoering, maar ook voor de inhoudelijke planning (beleidsdoelstellingen, actieplannen, acties), de uitvoering en de evaluatie. Essentieel is dat een lokaal bestuur voortaan dient te vertrekken van zijn doelstellingen en resultaten die het wil bereiken en dan pas de middelen dient te zoeken die hiervoor nodig zijn. Tot nog toe werd eerst gekeken hoeveel geld er ter beschikking was en dan wat er met het geld kon worden gerealiseerd. Uiterlijk in 2014 moeten alle lokale besturen en de provincies werken volgens de principes van de BBC. Vandaar dat het huidige meerjarenplan en budget anders is samengesteld dan de vorige jaren. De wetgever heeft een dubbele financiële evenwichtscontrole opgelegd. De regels zijn veel strenger dan vroeger, wat heel veel besturen dwingt tot een besparingsronde en/of een zoektocht naar extra inkomsten. Ons gemeentebestuur is erin geslaagd om een meerjarenplan en budget neer te leggen die financieel in evenwicht zijn met gelijkblijvende belastingtarieven (zie verder op blz. 5). Meerjarenplan 2014-2019 De BBC verplicht ook voor een hele legislatuur (= zes jaar) vast te leggen wat wanneer zal worden geïnvesteerd in plaats van dat per jaar te doen. Het gemeentebestuur dient dus voor zes jaar een meerjarenplan op te maken, te beginnen vanaf het tweede jaar van de nieuwe legislatuur. In 2013 werd dus het meerjarenplan 2014-2019 voorbereid. Op 30 december 2013 stelde de gemeenteraad het meerjarenplan 2014-2019 en het bijhorende budget 2014 vast. Prioritaire beleidsdoelstellingen In het meerjarenplan worden de beleidslijnen voor de komende zes jaar vastgelegd. Ons bestuur koos de volgende prioritaire doelstellingen: -- performant gemeente- en OCMW-personeel; -- laagdrempelige communicatie en dienstverlening uitbouwen op maat van de burger; -- de infrastructuur voor vrijetijdsbeleving kwalitatief uitbouwen; -- duurzame mobiliteit uitbouwen met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker; -- kennisopbouw, sensibilisering en gedragsverandering over klimaatneutraliteit; -- de samenwerking met het OCMW optimaliseren in functie van een integraal lokaal sociaal beleid. Budget 2014 Exploitatiebudget Het exploitatiebudget is het budget dat nodig is voor de dagelijkse werking. De exploitatieontvangsten voor het jaar 2014 bedragen 13.721.278 euro, terwijl de exploitatieuitgaven 12.275.323 euro bedragen. Concreet betekent dit dat er een overschot is van 1.445.955 euro. Met dit overschot worden de investeringen gefinancierd, leningen terugbetaald en gespaard voor volgende jaren. De belangrijkste ontvangsten komen uit: -- aanvulling op de personenbelasting: 4.358.158 euro; -- opcentiemen op de onroerende voorheffing: 3.159.334 euro; -- gemeentefonds: 2.136.503 euro.
 5. 5. 5 Investeringsbudget Voor het jaar 2014 worden hieronder de voornaamste investeringsuitgaven opgelijst, waarvan al een aantal projecten werden opgestart in 2013. Investering KWS-wegen Nieuwe loods Technische dienst Riolering Poesele Renovatie kerk Poesele Foyer aan bibliotheek Jeugdhuis Aankoop autoladder brandweer Onderhoudsbestek wegen Vervanging tractor + bermmaaier Uitvoering mobiliteitsplan Project spoorwerken Hansbeke Herstel Moerstraat Huisvesting BKO Landegem Investeringssubsidie kerkfabriek Landegem Investeringssubsidie kerkfabriek Merendree Uitbouw sportinfrastructuur Renovatie sportzaal Landegem Cultuurhuis Hansbeke Bijpassen tekorten rioolaansluitingen Aquario Bedrag 1.162.000 euro 2.532.000 euro 300.000 euro 442.000 euro 352.000 euro 318.000 euro 644.000 euro 150.000 euro 195.000 euro 93.000 euro 157.000 euro 170.000 euro 250.000 euro 232.000 euro 116.000 euro 469.000 euro 100.000 euro 335.000 euro 657.000 euro Naast al deze investeringen draagt het gemeentebestuur ook bij in de werkings- en investeringsuitgaven van onder meer de politiezone LoWaZoNe (bijdrage van 930.918 euro), het OCMW Nevele (bijdrage van 1.636.046 euro) en de kerkfabrieken. Meer info Het volledige meerjarenplan en budget voorzien van alle bijlagen zijn terug te vinden op www.nevele.be/beleidsdocumenten (beleidsplannen) en liggen ook ter inzage van alle inwoners bij de Financiële dienst, Cyriel Buyssestraat 17, 9850 Nevele, elke werkdag van 9.00 tot 11.30 uur, tel. 09 321 92 41, financien@nevele.be Gemeentebelastingen en retributies De gemeenteraad keurde op 26 november en 30 december 2013 een aantal dossiers goed in verband met diverse gemeentebelastingen en retributies. Een retributie is een vergoeding voor een vrij aanvaarde dienst zoals bijvoorbeeld de aankoop van een restafvalzak, een fietsroute en strooizout. Op www. nevele.be/beleidsdocumenten vindt u de volledige tekst van alle belasting- en retributiereglementen en alle overige gemeentelijke reglementen. Opcentiemes op de onroerende voorheffing Het aantal opcentiemes blijft behouden op 1.575 opcentiemes zoals in 2013. Aanvullende belasting op de personenbelasting Het aanvullend percentage op de personenbelasting voor 2014 werd vastgesteld op 7,2 % en wijzigde niet ten opzichte van 2013. Algemene gemeentelijke belasting De gemeenteraad besliste om vanaf het aanslagjaar 2013 een vermindering toe te kennen aan eenoudergezinnen met één (of meerdere) meerderjarig(e) studerend(e) kind(eren). Deze categorie behoort vanaf 2013 tot de categorie alleenstaanden en betalen 37 euro in plaats van 50 euro gemeentebelasting! Wat zijn de stappen? Zodra de alleenstaande met (een) meerderjarig(e) studerend(e) kind(eren) zijn/haar aanslagbiljet ontvangt, dient hij/zij binnen de twee maanden na verzending van het aanslagbiljet, volgend bewijsstuk te bezorgen aan de dienst Financiën: een bewijs van inschrijving uitgereikt door de onderwijsinstelling, waaruit blijkt dat één (of meerdere) meerderjarig(e) studerend(e) kind(eren) van de rechthebbende van het verminderd tarief de lessen volgt op 1 januari van het betreffende aanslagjaar. Vanaf 1 januari 2014 betalen gezinnen en alleenstaanden, die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming inzake gezondheidszorgen, minder gemeentebelasting. De reden hiervoor is dat de tarieven van deze gemeentebelasting gekoppeld zijn aan de prijs van de restafvalzakken. Omdat de restafvalzakken duurder zijn geworden sinds 1 januari 2014, wijzigen bijgevolg de tarieven van deze gemeentebelasting. De tarieven voor bovenvermelde categorie bedragen: -- 20 euro voor een gezin (i.p.v. 25 euro in 2013); -- 7 euro voor een alleenstaande (i.p.v. 12 euro in 2013).
 6. 6. 6 Retributiereglement ter inning van bibliothecaire ontvangsten van allerlei aard Belasting op de afgifte van administratieve stukken Belasting tijdelijke of permanente inname openbaar domein Tarieven identiteitskaart en Kids-ID Gewone procedure: levering na ongeveer twee weken -- identiteitskaart: 16,20 euro; -- Kids-ID: 6,10 euro. Dit reglement werd geactualiseerd. Nieuw vanaf 1 januari 2014: -- verhoging van de retributie bij de uitvoering van grote (bouw) werken; -- als u een afvalcontainer plaatst op het openbaar domein wordt een forfait toegepast van 5 euro per dag per container. Retributiereglement werken voor derden/kleine werken In dit reglement werd een bepaling opgenomen expliciet voor kleine verkopen (alleen van toepassing voor aannemers die werken uitvoeren op het openbaar domein). Visvijver De IJsput Retributiereglement op het afleveren van visverloven De gemeenteraad keurde dit nieuw reglement goed tijdens de vergadering van 26 november 2013. Het is van toepassing sinds 1 januari 2014. Inwoners die wensen te vissen in de gemeentelijke visvijver De IJsput in Meirstraat in Vosselare moeten een visverlof aankopen bij de dienst Burgerzaken. Een visverlof kost tien euro voor een jaar. De gemeenteraad keurde tezelfdertijd ook het gewijzigde reglement op het hengelen in visvijver De Ijsput goed. Opgelet: de visvijver is gesloten tot 1 maart 2014! Meer info: Dienst Burgerzaken, tel. 09 321 92 51 Een identiteitskaart en een kids-ID zijn duurder sinds 1 januari 2014. Spoedprocedure: aanvraag voor 15.00 uur - levering na vier werkdagen -- identiteitskaart: 121,90 euro; -- Kids-ID: 109,80 euro. Extreme spoedprocedure: aanvraag voor 15.00 uur - levering na drie werkdagen -- identiteitskaart: 186,30 euro; -- Kids-ID: 174,20 euro. Nieuw tarief internationaal rijbewijs Vanaf 1 februari 2014 kost een internationaal rijbewijs 21 euro. Nieuw! Dienst Burgerzaken geopend op woensdagnamiddag Sinds 1 januari 2014 is de dienst Burgerzaken ook geopend op woensdagnamiddag van 13.00 tot 16.00 uur. De dienst was al elke werkdag geopend van 9.00 tot 11.45 uur en de dinsdagnamiddag van 14.00 tot 20.00 uur. Meer info: Dienst Burgerzaken, tel. 09 321 92 51, burgerzaken@nevele.be Reglement voor verdeling van projectsubsidies Het gemeentebestuur verleent subsidies voor culturele projecten van bijzondere en vernieuwende aard.  Socio-culturele verenigingen, erkend door de cultuurraad, kunnen dergelijke projectsubsidies aanvragen. Ze worden toegekend op basis van een reglement dat op 30 december 2013 grondig herzien werd. Nieuw is dat de aanvraag ten laatste één maand voor de activiteit plaatsheeft, in het bezit dient te zijn van de Cultuurdienst, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele, tel. 09 321 92 76, cultuurdienst@nevele.be Rioleringswerken Vaart Links Sinds maandag 20 januari 2014 hebben in Vaart Links in Nevele wegen- en rioleringswerken plaats. De werken gebeuren in opdracht van TMVW-Water-link en de gemeente Nevele. Aannemer Vanlerberghe (Diksmuide) legt een gescheiden rioleringsstelsel aan ter hoogte van de woningen en bedrijfsgebouwen van huisnummers 5 tot en met 25. De werken worden gefinancierd deels door het gemeentebestuur en deels door TMVW-Aquario. Het gemeentebestuur neemt 92.500 euro (btw inbegrepen) voor zijn rekening en TMVW-Aquario 284.000 euro. Wanneer? Van 20 januari t.e.m. 31 maart 2014. Werkfasering? Fase 1: Vaart Links tussen Kortemunt en DSM Keukens: van 20 januari t.e.m. 28 februari 2014. Fase 2: Vaart Links vanaf DSM Keukens tot toegang Finse Looppiste: van 17 februari t.e.m. 31 maart 2014. Verkeersmaatregelen? -- de rijweg wordt volledig ingenomen; -- plaatselijk verkeer wordt toegelaten tot aan de werkzone; -- er geldt een parkeerverbod ter hoogte van de werkzone; -- er geldt een wegomlegging via Vaart Links- KortemuntCyriel BuyssestraatKerrebroek-Berg (Meigem)Pastoriestraat ((Meigem)- Weg naar de Vaart (Meigem)Vaart Links (Meigem). Deze wegomlegging geldt in beide richtingen; -- om verkeersoverlast en sluipverkeer te beperken in de Gasthuisstraat-Meigemstraat-Lange Akkerstraat wordt een eenrichtingsverkeerscirculatie ingevoerd. Meer info: Dienst Planning, tel. 09 321 92 31 en dienst Mobiliteit, tel. 09 321 92 38, www.nevele.be/wegenwerken
 7. 7. 7 Wekelijkse markt verplaatst Naar aanleiding van de rioleringswerken in Vaart Links in Nevele (zie blz. 6) moet de wekelijkse markt op vrijdagvoormiddag voor de duur van de werken verhuizen van Kortemunt naar het marktplein tussen het monument van Cyriel Buysse en Kortemunt. In Kortemunt is verkeer in beide richtingen mogelijk. Meer info: Secretariaat, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele, tel. 09 321 92 27, secretariaat@nevele.be Gebruik lift station Landegem Tijdens de diensturen (5.45-13.00 uur) van het personeel is de lift in het station in Landegem geopend voor personen met een beperking. Buiten de diensturen is de lift gesloten en alleen beschikbaar als de persoon op voorhand assistentie heeft gevraagd aan NMBS. Dat kan via http://www.belgianrail.be/nl/klantendienst/reizigers-met-beperkte-mobiliteit.aspx NMBS nam deze maatregel omdat de lift soms blokkeert. Klanten met een beperking die dan in de lift aanwezig zijn, zijn dan opgesloten. Als dat buiten de diensturen gebeurt, is er geen voldoende opgeleid personeel beschikbaar om de persoon te bevrijden. Werken aan het Afleidingskanaal van de Leie Tariefwijzigingen De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de bouw van de bochtverbredingen en de passeerstrook op het Afleidingskanaal van de Leie in het centrum van Nevele. In de toekomst worden langere schepen verwacht en daarom zijn aanpassingen aan de vaarweg nodig. Vanaf 1 februari 2014 verhogen de tarieven van Buzzy Pazz en Omnipas. werken in zone 2. De aannemer werkt met een mobiele werfzone. Over de lengte van de werf is er dus steeds beurtelings verkeer mogelijk. Zone 1 –Vaart Links: De aannemer startte in december 2013 met boringen om de nieuwe oeververdediging vervolgens te verankeren. Deze werken worden zoveel mogelijk van op het water uitgevoerd zodat er geen hinder meer is voor het wegverkeer. In april 2014 volgen nog enkele kleinere werken zoals het plaatsen van een vangrail en het inzaaien van de helling. Zone 2 – Vaart Links: In december 2013 startten de beton- Zone 3 – Vaart Rechts: Momenteel voert de aannemer betonwerken uit in zone 3. Het jaagpad is afgesloten. Voor fietsers richting Deinze is er een wegomlegging via Langemunt, Blasiusdriesstraat, Hoogstraat en Meerskant. Voor fietsers uit Deinze richting Gent gaat de wegomlegging via Hoelmeerschpad en Blasiusdriesstraat naar Langemunt. Zone 4 – Vaart Rechts: Hier dienen nog betonwerken ter hoogte van de aanloophellingen van de voetgangersbrug uitgevoerd te worden. Einde van de werken Zonder onvoorziene omstandigheden worden de werken in het najaar van 2014 afgerond. Meer info: www.seineschelde.be Buzzy Pazz (6-24 jaar): 1 maand: 23,6 euro; 3 maanden: 67 euro; 1 jaar: 183 euro. Omnipas (25-64 jaar): 1 maand: 32 euro; 3 maanden: 91 euro; 1 jaar: 249 euro. Nieuwe belbushalte Sinds 6 januari 2014 is er een nieuwe belbushalte in de Stadionlaan, ter hoogte van de parking van SK Deinze. Deze halte wordt bediend door belbus 125 Zulte-Deinze-Nevele. Meer info: De Lijn Oost Vlaanderen, tel. 09 211 91 91,www.delijn.be
 8. 8. 8 Sinds 1 januari 2014 geldt een blauwe zone wetgeving in het centrum van Nevele, Landegem, Hansbeke en Merendree. De parkeerzones, waarop de blauwe zone van toepassing is, zijn afgebakend en een externe firma is aangeduid om controle uit te oefenen op de naleving ervan. In de blauwe zone is het gebruik van de parkeerschijf verplicht van 9.00 tot 18.00 uur. De parkeerschijf is verplicht op werkdagen en op zaterdag voor maximum twee uur, dus niet op zonen feestdagen (11 juli inbegrepen) en ’s nachts. De maand januari 2014 gold als sensibiliseringsperiode. Toen werd er nog niet geverbaliseerd. Vanaf 1 februari 2014 dient u bij een overtreding een retributie te betalen van 25 euro. Uitzonderingen op de blauwe zone De regels van de blauwe zone gelden niet voor voertuigen van personen met een beperking en houders van een (speciale) parkeerkaart. Een (speciale) parkeerkaart voor bewoners Bewoners kunnen onder bepaalde voorwaarden een (bewoners) parkeerkaart aanvragen bij de dienst Mobiliteit, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele, tel. 09 321 92 30 of tel. 09 321 92 38, grondgebiedszaken@nevele.be of mobiliteit@ nevele.be of het formulier down- laoden van www.nevele.be/ blauwezone De voorwaarden zijn: -- het huisnummer is gelegen binnen de blauwe zone; -- de domiciliëring is gelegen binnen de blauwe zone; -- er is geen garage en/of oprit gekoppeld aan het huisnummer; -- er wordt slechts één parkeerkaart per huisnummer afgeleverd; -- een eigendomsattest van de wagen dient te worden voorgelegd of een verklaring van de werkgever/leasingmaatschappij dat u het gebruiksrecht hebt van de wagen; -- een verklaring op eer tekenen dat u geen private garage of private standplaats (inclusief oprit) bezit binnen 400 meter van uw woning. Hiervoor gelden de volgende modaliteiten: -- er kan slechts één parkeerkaart per woning aangevraagd en uitgereikt worden; -- er mag slechts één auto per gezin in de blauwe zone geparkeerd staan. Bij verschillende wagens per gezin, kunnen de verschillende nummerplaten wel opgenomen worden op de parkeerkaart; -- de bewonerskaart is slechts geldig in de vermelde deelgemeente. De parkeerkaart kost 25 euro per kalenderjaar. De gemeenteraad keurde op 30 december 2013 een nieuw retributiereglement goed voor parkeren in de blauwe zone/parkeerkaarten. U vindt het reglement op www. nevele.be/beleidsdocumenten of op www.nevele.be/blauwezone Meer info: Dienst Mobiliteit, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele, tel. 09 321 92 37, mobiliteit@nevele.be www.nevele.be/blauwe zone Hebt u een klacht over de retributie dan kunt u die melden via www.besixpark.com Verkeersanalyses en -acties Op www.nevele.be/verkeersanalysesenacties worden regelmatig sensibliseringsacties gepubliceerd waaraan de gemeente haar medewerking verleent of die uitgaan van de gemeente. U vindt er ook verkeersanalyses terug. Zo wenst het gemeentebestuur een beter beeld te krijgen van de verkeerssituaties op zijn grondgebied. Regelmatig krijgt het bestuur klachten over sluipverkeer, overdreven snelheid, zwaar vrachtverkeer,… Met een anonieme teller worden de subjectieve meldingen in objectieve cijfers omgezet. Op die manier ontstaat een beter beeld over de werkelijke situatie. Op basis van de cijfers beslist het bestuur of er maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld: repressieve snelheidscontroles, preventieve acties, invoering van verkeersmaatregelen, enz. Op volgende wegen werd de anonieme teller al opgesteld, met volgende resultaten. Renaat de Rudderstraat Landegem In Renaat de Rudderstraat werden zowel tellingen doorgevoerd binnen de bebouwde kom (ter hoogte van huisnummer 22, als aan de overgang van 50 naar 70 km/uur, als buiten de bebouwde kom (ter hoogte van huisnummer 49). Uit de telling bleek dat binnen de bebouwde kom de snelheid niet voldoende gerespecteerd wordt en dat buiten de bebouwde kom een zonale snelheidsbeperking van Renaat de Rudderstraat in Landegem
 9. 9. 70 km/uur perfect ingevoerd kan worden. Buiten de bebouwde kom werd een gemiddelde dagintensiteit vastgesteld tussen 2.200 en 2.600 voertuigen. In Renaat de Rudderstraat zullen ter beveiliging van de bocht ter hoogte van het kruispunt Wildekouter, twee rijbaanversmallingen met rijbaankussen worden geplaatst. Ook een zonale snelheidsbeperking van 50 km/uur zal worden ingevoerd. Haarkenstraat - Landegem In Haarkenstraat werd de teller geïnstalleerd om de verkeersintensiteit in kaart te brengen. Uit de telling blijkt dat Haarkenstraat een heel rustige straat is met een gemiddelde dagintensiteit van slechts 222 voertuigen. Verder rijdt gemiddeld slechts een achttal vrachtwagens door de Haarkenstraat. Een visuele telling zou uitsluiten of deze cijfers representatief zijn. Op basis van de cijfers zou een verbod voor vrachtverkeer een negatieve kosten-batenverhouding met zich meebrengen. Kouterslag en Diepestraat - Merendree 9 Zowel Kouterslag als Diepestraat werden geanalyseerd om het verschil qua intensiteit duidelijk in beeld te brengen. Uit de telling blijkt dat de gemiddelde dagintensiteit in Kouterslag slechts een +/- 200 voertuigen minder telde dan in Diepestraat. Zo kent Kouterslag een gemiddelde dagintensiteit van 1.561 voertuigen en Diepestraat een gemiddelde van 1.789 voertuigen. Nochtans dient Diepestraat een zuivere verkeersfunctie (gewestweg) te vervullen en Kouterslag een zuivere verblijfsfunctie. De snelheidsbeperking op beide wegen wordt goed opgevolgd. De snelheidsbeperking van 50 km/uur (Kouterslag) en 70 km/uur in de Diepestraat zijn gerechtvaardigd. In Kouterslag zal de gemeente binnenkort verkeersmaatregelen invoeren om het sluipverkeer te verminderen. Kouterslag in Merendree Diepestraat in Merendree Boerestraat - Hansbeke Haarkenstraat in Landegem Op www.wegcode.be/boeteberekening kunt u zelf uw snelheidsboete berekenen. Geef de juiste parameters in en klik op Bereken. De teller werd geplaatst in het rechte stuk van de Boerestraat tussen kruispunten Boerestraat-Karmenhoekstraat en Boerestraat-Boerestraat. Een gemiddelde dagintensiteit van 1.205 voertuigen werd geregistreerd. Uit de telling blijkt dat, zonder maatregelen, een zonale snelheidsbeperking van 70 km/uur perfect ingevoerd zou kunnen worden. Met maatregelen behoort een zonale snelheidsbeperking van 50 km/uur tot de uitdagingen. De belangrijkste conclusie is dat er in de avondspits een hoofdstroom vast te stellen was komend van de afrit E40 en rijdend richting Aalter. Dat heeft twee oorzaken: de wachttijden en de uiterst onveilige situatie aan de afrit in Aalter en het ontbreken van een snelle verbinding tussen afrit Nevele en Warandestraat. De heraanleg van het op- en afrittencomplex Aalter en de aanleg van de ringweg rond Hansbeke zouden in de toekomst de Boerestraat dienen te ontlasten. Boerestraat in Hansbeke
 10. 10. 10 www.nevele.be: interessante weetjes Op de gemeentelijke website worden regelmatig aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd. Een overzicht van de recente nieuwigheden. blauwe zone/parkeerkaarten vestiging vanaf 1 januari 2014. Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis (Financiële dienst), elke werkdag van 8.30 tot 12.00 uur. Bekendgemaakt op de website op: 7 januari 2014. Beleidsdocumenten Op www.nevele.be/beleidsdocumenten bevinden zich alle beleidsplannen zoals recent het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014. Ook alle gemeentelijke reglementen zoals de belastingen retributiereglementen kunt u er uitvoerig nalezen. Jobs in groot Nevele Contactgegevens gemeentelijke diensten Links op de startpagina vindt u een knop openingsuren en contact. Hieronder vindt u beknopt alfabetisch de contactgegevens en openingsuren van de gemeentelijke diensten zowel in als buiten het gemeentehuis. Meldingsformulier Bovenaan op de startpagina bevindt zich een meldingsformulier onder de knop meldingen. Hebt u een vraag, klacht of suggestie? Wilt u meer informatie over een bepaalde dienstverlening? Vul dan het meldingsformulier in en verzend het naar het Secretariaat in het gemeentehuis. Uw melding wordt bezorgd aan de verantwoordelijke gemeentelijke dienst en u krijgt zo spoedig mogelijk een antwoord. Bekendmakingen Vanaf 1 januari 2014 maakt de burgemeester de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester bekend op de gemeentelijke website, www.nevele. be onder de knop bekendmakingen, links op de startpagina. Dat bepaalt artikel 186 van het gemeentedecreet. Tot dan werden reglementen en verordeningen bekendgemaakt via een aanplakbrief die minstens 20 dagen werd bevestigd op het aanplakbord in de ingangspoort van het gemeentehuis. De bekendmaking vermeldt het onderwerp van het reglement, de datum waarop het reglement of de verordening werd aangenomen, het bestuursorgaan dat het reglement heeft goedgekeurd en de gemeentelijke dienst waar de tekst van het reglement ter inzage ligt van het publiek. Tenslotte wordt ook de datum vermeld waarop het reglement op de website bekendgemaakt is. Dat is belangrijk want de reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is. Voorbeeld van een bekendmaking: De burgemeester deelt, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet, aan het publiek mee dat de gemeenteraad op 30 december 2013 de hiernavolgende beslissing heeft genomen: Retributiereglement voor parkeren in Op www.nevele.be/vacatures vindt u jobs bij het gemeentebestuur. Op www.nevele.be/jobsingrootnevele vindt u een link naar de werkaanbiedingen in groot Nevele. Wegenwerken Wilt u graag weten in welke straten in onze gemeente wegenwerken bezig zijn? Via www.nevele.be/wegenwerken vindt u een overzicht van alle wegenwerken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen geplande werken en werken in uitvoering. Onder uitgevoerde werken krijgt u een opsomming van alle wegenwerken die de voorbije jaren werden uitgevoerd op ons grondgebied. Een overzicht van alle wegenwerken op gemeentewegen in België vindt u ook op de website van Geopunt, www.geopunt.be/hinder-in-kaart Werken op gewest- en snelwegen kunt u raadplegen op www.wegenenverkeer.be/wegenwerken Verkeersacties en -analyses Op www.nevele.be/verkeersanalysesenacties worden regelmatig sensibiliseringsacties gepubliceerd waaraan de gemeente haar medewerking verleent of die georganiseerd worden door de gemeente. U vindt er ook interessante verkeersanalyses van bepaalde straten op ons grondgebied. Lees meer op blz. 8 en 9.
 11. 11. Verkeersnieuws Op www.nevele.be/verkeersnieuws vindt u regelmatig nieuwe wetgeving en nuttige weetjes over verkeersmaatregelen. Openbare onderzoeken Bepaalde stedenbouwkundige aanvragen en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP’s) zijn onderworpen aan een openbaar onderzoek. De dossiers liggen ter inzage bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening. Tijdens het openbaar onderzoek bestaat de mogelijkheid voor de betrokken inwoners om adviezen, opmerkingen of bezwaren over het plan te formuleren. De Gecoro (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) behandelt de bezwaren. Een overzicht van alle dossiers van de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening die in openbaar onderzoek liggen vindt u op www.nevele. be/openbareonderzoekenstedenbouw. Milieuvergunningsaanvragen klasse 1 en bepaalde milieuvergunningsaanvragen klasse 2 zijn ook onderworpen aan een openbaar onderzoek. Tijdens het openbaar onderzoek liggen de dossiers van deze milieuaanvragen ter inzage bij de Milieudienst. Een overzicht van alle openbare onderzoeken inzake milieu vindt u voortaan ook terug op www.nevele. be/openbareonderzoekenmilieu. Openbare aanbestedingen Op www.nevele.be/openbareaanbestedingen vindt u de openbare aanbestedingen. De gemeente is als openbaar bestuur verplicht alle opdrachten (werken, leveringen, diensten) in mededinging te stellen. Vanaf een bedrag van 85 000 euro (exclusief btw) is de gemeente verplicht dat te doen via een openbare procedure. De digitale bibliotheek Uw bibliotheekmaterialen moeten dringend verlengd worden? Op www.nevele.be/bibliotheek vindt u een antwoord op al uw vragen, zoals hoe u uw materialen online kunt verlengen en reserveren. Dankzij MijnOvinob kunt u namelijk van thuis uit uw boeken verlengen en er zo voor zorgen dat u geen boetes krijgt. Vraagt u zich soms af welke nieuwigheden er in de bibliotheek te rapen vallen? Dankzij de aanwinsten-pagina kunt u telkens het meest recente aanbod doorbladeren! 11 Groepsaankoop stookolie Groepsaankopen voor gas en elektriciteit zijn al een tijdje ingeburgerd maar wie verwarmt met stookolie blijft een beetje in de kou staan. Normaal is het zo dat wie 2000 liter bestelt een betere prijs krijgt dan wie minder bestelt. Maar niet iedereen kan 2000 liter bestellen. Daarom organiseert de vereniging Curieus Nevele opnieuw een samenaankoop voor stookolie. Door al uw bestellingen in één grote groepsaankoop te plaatsen krijgt Curieus een nog betere prijs dan de 2000 literprijs van dat moment. Ook als u maar 500 liter afneemt (dit is het minimum). Het is de bedoeling om deze groepsaankoop twee maal per jaar te organiseren. De volgende is voorzien voor begin september 2014. Ter informatie: voor de derde groepsaankoop in september 2013 bekwam Curieus een korting van 9 cent per liter. Concreet: U schrijft uiterlijk op 13 februari 2014 in om 12.00 uur. De leveringen gebeuren vanaf 14 februari 2014. U betaalt contant aan de leverancier. U kunt een inschrijvingsformulier verkrijgen via mazoutactie.nevele@gmail.com of via tel. 0497 530 951. Digitale nieuwsbrief Sinds de lancering van onze website in januari 2010 kunt u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief van het gemeentebestuur. Zo blijft u op de hoogte van alle nieuwtjes en activiteiten in de gemeente. Recent werd de nieuwsbrief opgefrist. Om de nieuwsbrief in uw mailbox te ontvangen dient u zich in te schrijven. Op de startpagina vindt u links een knop nieuwsbrief. Klik hierop en vul uw e-mailadres in. Klik vervolgens op de knop inschrijven. U ontvangt dan wekelijks de laatste nieuwtjes van uw gemeente! Wilt u de nieuwsbrief later niet meer, dan kunt u zich vlot uitschrijven via een link op de nieuwsbrief zelf. Toelage actie Haiyan 21-21 De gemeenteraad gaf op 30 december 2013 een toelage van 500 euro aan het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw ter ondersteuning van de actie Haiyan 21-21.
 12. 12. 12 Veiligheid Huldiging verdienstelijke brandweerlui Brandweer Nevele (zone Meetjesland) zette op de traditionele Barbaraviering ook zijn verdienstelijke leden in de kijker.  Zo kwam Tim Van Bruwaene als nieuwe waarnemend bevelhebber aan het hoofd van het korps en waren er bevorderingen tot korporaal (Alex Eggerick) en sergeant (Wouter Bingé). Met vier nieuwe ambulanciers (Mario Souvais, Steven Eggerick, Dimitri Telleir en Michiel De Paepe), twee volwaardige brandpreventionisten (Hillert Bingé en Dieter Vrient) en brevetten van korporaal (Steve Hofman en Stefaan Timmermans), sergeant (Olivier Van Wonterghem) en FIST (Koen Van Overbeke en Dieter Vrient) bouwt het korps opnieuw verder aan de toekomst. Voor 2014 maken alvast vijf nieuwe aspiranten hun opwachting en is het uitkijken naar veelbelovend nieuw materiaal. Traditiegetrouw was er opnieuw de jaarlijkse kalenderverkoop. Langs deze weg willen we graag iedereen bedanken voor het financiële steuntje aan onze brandweerdienst. Bij de kalender zit opnieuw een steunkaart met bijhorende tombola. De winnaars kunnen na afspraak hun prijs afhalen. U kunt ons daarvoor bereiken op brandweer@nevele.be of telefonisch op het nummer 0479 94 70 42. De winnende nummers voor deze tombola zijn: 1e prijs: 2947 2e prijs: 4230 3e prijs: 1861 4e prijs: 3395 5e prijs: 2632 Eetfestijn Op zaterdag 8 maart 2014 heeft vanaf 19.00 uur het jaarlijkse eetfestijn van de brandweer plaats in de turnzaal van de gemeenteschool, Vaart Links 23 in Nevele. Op het menu staat kalkoenfilet met frieten en groenten. Kaarten kosten 15 euro voor volwassenen of 7 euro voor kinderen tot 12 jaar. Kinderen tot 6 jaar eten gratis. Kinderanimatie is voorzien. Na het eten is er gezellig samenzijn met dans en muziek. Buiten de zaal kunt u opnieuw terecht in een overdekte, verwarmde rookbar met aangepaste dranken. Kaarten zijn te koop bij Wnd. Bev. Olt. Tim Van Bruwaene, Brugstraat 1, Nevele, tel. 0479 94 70 42 en bij de overige leden van het korps. Uw aanwezigheid is een steun en waardering voor het werk van de brandweer. Foto boven van links naar rechts: brwm. Steve Hofman, brwm. Stefaan Timmermans, kpl. Alex Eggerick, Burgemeester Johan Cornelis, wnd. bev. olt. Tim Van Bruwaene, sgt. Wouter Bingé, brwm. Olivier Van Wonterghem Foto onder van links naar rechts: brwm. Mario Souvais, brwm. Steven Eggerick, brwm. Dimitri Telleir, brwm. Michiel De Paepe, kpl. Hillert Bingé, brwm. Dieter Vrient, kpl. Koen Van Overbeke
 13. 13. 13 Cultuur Bib: poëzieweek met borrelwoordjes Kunstenares schenkt kunstwerk Kunstenares en inwoonster Denise Van Doosselaer schonk op 6 december 2013 haar kunstwerk Heraldische Krijger aan het gemeentebestuur. Het is een beeld van een ruiter gezeten op een beest. Het gemeentebestuur is de kunstenares heel dankbaar voor de schenking. Voorlopig krijgt het een plaats in de dienst Burgerzaken op het gelijkvloers in het gemeentehuis. Borrelwoordjes: ongeveer eenmaal per maand wordt op zondagvoormiddag van 10.30 tot 11.30 uur voorgelezen voor en door kinderen. In het kader van de poëzieweek laat de bib op 2 februari 2014 alle kinderen vanaf 5 jaar genieten van de dichtkunst. De bib put uit een aantal bestaande rijmen en verzen, maar brengt ook eigen werk geschreven uit het hart van kinderen en jongeren. Bib: 2013 in lijstjes Naar goede gewoonte blikt de bib aan het begin van een nieuw jaar ook even terug op wat u het beste vond in het afgelopen jaar. Het meest gelezen boek van 2013 werd eigenlijk reeds in 1965 geschreven, maar pas door de recente heruitgave krijgt Stoner van John Williams de erkenning die het verdient. De top drie wordt vervolledigd door grote namen uit de wereld van de thrillers: Patricia Cornwell en de Zuid-Afrikaanse sensatie Deon Meyer. Weinig verrassingen bij de non-fictie. 2013 bracht ons land een nieuwe koning, vandaar allicht dat Koningskwesties van Frédéric Deborsu het lijstje aanvoert. Koken doet u nog steeds het liefst met Jeroen Meus, Pascale Naessens en Piet Huysentruyt. Ook wat muziek betreft zocht u het afgelopen jaar dicht bij huis. De meest uitgeleende cd’s staan op naam van jazzpianist Jef Neve, de half Amerikaanse, half Gentse Trixie Whitley en de Antwerpse rockgrootheden van dEUS. Uw kinderen waren het afgelopen jaar volledig in de ban van de dagboeken van antiheld Bram Boter- mans. De reeks Het leven van een loser is razend populair. Jongeren zijn dan weer helemaal wild van De hongerspelen. Door het verschijnen van de tweede film voeren de De winnaars van 2013: Fictie volwassenen 1. John Williams – Stoner 2. Patricia Cornwell – Doodsoorzaak 3. Deon Meyer – Onzichtbaar Non-fictie volwassenen 1. Frédéric Deborsu – Koningskwesties 2. Hugo De Ridder – Brief aan mijn kleinkinderen: de overvraagde generatie 3. Sylvie Demers – De kracht van vrouwelijke hormonen Kookboeken 1. Jeroen Meus – Dagelijkse kost 2. Pascale Naessens – Mijn pure keuken 3. Piet Huysentruyt – SOS Piet Fictie adolescenten 1. Suzanne Collins - De hongerspelen 2. John Green – Een weeffout in onze sterren boeken en de eerste film de ranglijst aan in hun categorie. Voor al deze titels en nog veel meer kunt u uiteraard ook in 2014 terecht in de bibliotheek. 3. Joss Stirling – Het verhaal van Phoenix Fictie jeugd 1. Jeff Kinney – Het leven van een loser 2. Geronimo Stilton – Fantasia IV, het drakenei 3. Hetty Van Aar – Parijs, here we come! Dvd’s volwassenen 1. The Hunger Games 2. The Killing 3. Intouchables Dvd’s jeugd 1. Ice Age 4 2. Madagascar 3. Assepoester 3 Cd’s volwassenen 1. Jef Neve - Sons of the new World 2. Trixie Whitley – Fourth Corner 3. dEUS – Following Sea
 14. 14. 14 Sport & recreatie Sportkamp krokusvakantie   Van maandag 3 maart tot en met vrijdag 7 maart 2014 organiseert de Sportdienst een omnisportkamp voor kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar (6 tot 12 jaar).   Locatie Gemeenteschool, Vaart Links 23, Nevele.   Kostprijs Vijftig euro voor het eerste kind. Vanaf het tweede kind uit hetzelfde gezin dat deelneemt, wordt er 10 % korting toegekend op het deelnamegeld.   Tijdstip Van 8.30 tot 16.30 uur voorzien de monitoren van het sportkamp opvang. De sportactiviteiten hebben plaats tussen 9.00 en 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Voor en na het sportkamp kunnen de kinderen terecht in kinderopvang Bolleboos, Cyriel Buyssestraat 19 in Nevele. Deze is de hele krokusvakantie geopend van 7.00 tot 18.30 uur.   Wat meebrengen? Sportieve kledij en sportschoenen, een lunchpakket, een drankje en twee tussendoortjes. Inschrijven Inschrijven voor dit kamp kan vanaf maandag 3 februari 2014 om 17.00 uur, alleen online via www.nevele.be/sport Bij inschrijving ontvangt u een bevestiging van de Sportdienst. Opgelet: de plaatsen zijn beperkt! Meer info: Sportdienst, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele, tel. 09 321 92 24, sportdienst@nevele.be Sportaanbod overige schoolvakanties Ook in de overige schoolvakanties organiseert de gemeentelijke Sporten Jeugddienst (sport)kampen:   Paasvakantie 1: 7 april tot en met 11 april 2014 Omnisportkamp kleuters (4-6 jaar)* Gemeenteschool Nevele Inschrijven vanaf maandag 3 maart 2014. Paasvakantie 1: 7 april tot en met 11 april 2014 Werkgroep Sport Nevele organiseert een omnisportkamp voor kinderen van 6 tot 15 jaar (meer info volgt in de infokrant van maart 2014) Sporthal Landegem en judolokaal Nevele Inschrijven tot uiterlijk 1 april 2014 bij dirk.loontjens@gmail.com Paasvakantie 2: 14 april tot en met 18 april 2014 Taal- en sportkamp (6-12 jaar) Gemeenteschool Nevele Inschrijven vanaf maandag 3 maart 2014. Zomervakantie 1: 30 juni tot en met 4 juli 2014 Omnisportkamp kleuters (4-6 jaar)* Gemeenteschool Nevele Inschrijven vanaf woensdag 23 april 2014 Zomervakantie 2: 30 juni tot en met 4 juli 2014 Omnisportkamp lagere school (6-12 jaar) Sporthal Landegem Inschrijven vanaf woensdag 23 april 2014.   Zomervakantie 3: 18 augustus tot en met 22 augustus 2014 Creakamp (6-12 jaar) Landegem Inschrijven vanaf woensdag 23 april 2014 Zomervakantie 4: 25 augustus tot en met 28 augustus 2014 Omnisportkamp kleuters (4-6 jaar)* Sporthal Landegem Inschrijven vanaf woensdag 23 april 2014 Herfstvakantie: van 27 oktober tot en met 31 oktober 2014 Kleuters (4-6 jaar)* Gemeenteschool Nevele Inschrijven vanaf woensdag 10 september 2014   Voor de inschrijvingsdatum worden er geen inschrijvingen aanvaard! * dat betekent: vier jaar zijn of vier jaar worden in 2014.
 15. 15. 15 Verenigingen worden aangespoord om hun activiteiten in te voeren in de Uitdatabank (www.uitdatabank.be). Ze komen dan automatisch in de UiTagenda in de volgende infokranten. Hou bij het invoeren wel rekening met de deadlines van de infokranten, als u wilt dat uw activiteit wordt vermeld: -- infokrant maart: deadline 3 februari 2014; -- infokrant april: deadline 3 maart 2014. Vrijdag 31 januari Toneelvoorstelling Kast in, kast uit, een komedie in een regie van Ingrid Roets Gemeentezaal, Hansbekedorp 35, 20.00 uur, - 16 j. € 5, + 16 j. € 7 Info en kaarten: Toneelvereniging Niet Versagen, tel. 0477 25 95 96, www.nietversagen.be Zaterdag 1 februari Toneelvoorstelling Kast in, kast uit Zie 31 januari 2014 Zondag 2 februari Borrelwoordjes, voorleesmoment voor kinderen vanaf 5 jaar. Bibliotheek, Stationsstraat 20, Landegem, 10.30 – 11.30 uur Info: bib, tel. 09 321 92 70 Zondag 2 februari 40 e groot eetfestijn Sint-Vincentiusschool Nevele Benedenzaal sporthal, Stationsstraat 19, Landegem, 11.30 - 13.30 uur Prijs: beenham: volw. € 14, kind. € 10, kleuter € 3; balletjes: volw. € 13, kind. € 9, kleuter € 3. Info en inschrijven: Sint-Vincentiusschool i.s.m. Ouderraad, tel. 09 371 70 57, directie@vincentius.op.weg.be Van maandag 3 februari tot en met 26 juni 2014 Lessen tekenen en schilderen voor volwassenen Berkenlaan 4, Nevele, op maandag en vrijdag, 19.30 - 21.30 uur, op donderdag, 13.30 -15.30 uur, € 125 Info: vzw Art of Tiest, tel. 0494 52 74 99, arteel.suzanne@telenet.be, www.artoftiest.be Vanaf maandag 3 februari Begeleide meditatie met initiatie van Pranayma-ademhalingsoefeningen Lagestraat 21, Vosselare, 19.30-20.30 uur, € 20 (4 lessen, telkens op ma.) Info: Marc Eliaert, tel. 0486 78 08 69, marceliaert@yahoo.com Dinsdag 4 februari Kookles Burgers en ballekes ’t Vlietje, Camille Van der Cruyssenstraat 13, Nevele,19.30 -22.00 uur Info: KVLV Nevele, tel. 09 371 54 46 Woensdag 5 februari Leer naaien met de naaimachine – reeks 2 (4 lessen) ’t Vlietje, Camille Van der Cruyssenstraat 13, Nevele,19.00 -21.30 uur Info: KVLV Nevele, cornelis_johan@ telenet.be Donderdag 6 februari Toneelvoorstelling Kast in, kast uit Zie 31 januari 2014 Vrijdag 7 februari Toneelvoorstelling Kast in, kast uit Zie 31 januari 2014 Zaterdag 8 februari Valentijnsfeest Nieuw Nevelse Vriendenkring Kalkoen met groenten en muzikale omlijsting Benedenzaal sporthal, Stationsstraat 19, Landegem vanaf 19.00 uur Prijs: volw. € 15, kind € 7 Info en kaarten: Nieuw Nevelse Vriendenkring, tel. 09 371 51 12, f.vervaeke@skynet.be Zaterdag 8 februari Toneelvoorstelling Kast in, kast uit Zie 31 januari 2014 Van maandag 10 februari tot en met 23 juni 2014 Yogales door lesgeefster Angela Florizoone Reeks van 16 lessen op maandagavond, meebrengen: mat Gemeentezaal, Hansbekedorp 35, 20.00 - 21.15 uur, € 45 Info: Annie Gielen, tel. 09 371 63 19, Angela, tel. 0484 500 854. Dinsdag 11 februari Infovergadering over de bouw van een nieuwe sporthal in Vaart Rechts in Nevele Zaal De Klaproos, Stationsstraat 20, Landegem, 19.30 uur Info: Sportdienst, tel. 09 321 92 24, sportdienst@nevele.be Van woensdag 12 februari tot en met 28 mei 2014 Modeltekenen naar levend model, 13 lessen op wo.avond Parochiaal Centrum, Hammeken 10 Merendree, € 9 per les Info en inschrijven: vzw Art of Tiest, tel. 0497 413 578, info@artoftiest.be, www.artoftiest.be
 16. 16. 16 Donderdag 13 februari Zorg en Welzijn, een opdracht voor elk van ons? door Jean-Paul Corin en Peter Degadt Ontmoetingscentrum Ter Kale, Brouwerijstraat 4 Landegem, 19.30-22.00 uur, € 6 (€ 4 voor DF-leden) Info: Davidsfonds Landegem, landegem@davidsfonds.net Vrijdag 14 februari Huldiging Nevelse sportlaureaten en prijsuitreiking zoektocht 2013 Zaal De Klaproos, Stationsstraat 20, Landegem, 19.30 uur Info: Sportdienst, tel. 09 321 92 24 Zaterdag 15 februari Eetfestijn Benedenzaal sporthal, Stationsstraat 19, Landegem, 19.30 uur, volw. € 13; kind-12 j. € 6 Info en kaarten: KVLV en Landelijke Gilde, tel. 09 371 60 11 Zaterdag 15 februari Algemene familiequiz Gemeentezaal, Hansbekedorp 35, 20.00 uur Prijs: € 16 per ploeg Info en inschrijven: Basketbalclub BBC Hansbeke, carolineverhegge@ hotmail.com, tel. 09 371 76 96 Zaterdag 15 februari Kaas- en wijnavond Sint-Paulusschool Hansbeke, Hansbekedorp 30. Info en inschrijven: Ouderrraad Sint-Paulusschool, annelies.vanneuville@gmail.com, www.facebook. com/ouderraad-Sint-Paulus Hansbeke Zondag 16 februari 9e VTT Rudy Dhaenens (30 km, 45 km of 65 km) Start: turnzaal gemeenteschool, Vaart Links 23, Nevele, 8.00 uur 11.30 uur, € 3 en € 4 Info: Vrienden van Rudy Dhaenens, vttrudydhaenens@hotmail.com, www.gprudydhaenens.webs.com Zondag 16 februari Hutsepotsouper Chiro Ludiek Benedenzaal sporthal, Stationsstraat 19, Landegem, vanaf 12.00 uur, volw. € 12, kind. € 8 Info en inschrijven voor 10/2: Chiro Ludiek, www.chiroludiek.be, Robin Lenssens, tel. 0475 668 169 Woensdag 19 februari Bloedinzameling Rode Kruis Gemeentezaal, Vosselaredorp 51, 17.00 - 19.30 uur Info: Mieke De Winter, tel. 09 371 81 66 Donderdag 20 februari Voordracht Het gebruik van de robot in het operatiekwartier door prof. Jos Van Der Sloten Ontmoetingscentrum Ter Kale, Brouwerijstraat 4 Landegem, 14.30 uur Info: Neos Nevele, tel. 09 371 62 49 Donderdag 20 februari Theatervoorstelling Love is all you need door Jean Bosco Safari Zaal De Klaproos, Stationsstraat 20, Landegem, 20.00 uur, € 12 Info en kaarten: Cultuurraad, tel. 09 321 92 75, grcn@telenet.be ons heem verdienstelijk hebben gemaakt. Tussen 14.00 en 14.30 uur: bezoek aan toegangspoort van de donjon (Cyriel Buyssestraat 6, Nevele), lezing in refter Sint-Vincentiusschool, C. Van der Cruyssenstraat 1a, Nevele, 14.30 uur, gratis toegang. Speciale editie tijdschrift De geschiedenis van de eeuwenoude donjon en het kasteel van Nevele verschijnt eind mei 2014 in het driemaandelijks tijdschrift van de heemkundige kring Het Land van Nevele. Het wordt een speciale uitgave volledig in kleur met kaarten. Wie dit zeker niet wil missen stort 20 euro op rekening BE28 2907 4314 6020 van Het Land van Nevele met als mededeling: donjon 2014. Info: André Bollaert, tel. 09 371 68 63, bollaert.andre@telenet.be Zaterdag 22 februari Voordracht 100 jaar film in 100 minuten door cineast Jan Verheyen Zaal De Klaproos, Stationsstraat 20, Landegem, 20.00 uur, € 12 vvk; € 15 adkk Info: Landelijke Gilde, tel. 0478 412 420, eric.demeyer@telenet.be Zaterdag 22 februari Quiz Refter gemeenteschool, Vaart Links 23, Nevele, 20.00 uur, € 2,5 p/p Info en inschrijven voor 8/2: gemeenteschool, secretariaat@gbsnevele.be Zondag 23 februari Lezing Versteend, versterkt, verborgen. De resten van de donjon van Nevele nabij en in een ruimere context bekeken door Luc Bauters, erfgoedconsu- lent archeologie. De lezing wordt voorafgegaan door de algemene vergadering van de heemkundige kring en gevolgd door de uitreiking van de Nevelse huwier aan personen die zich op de zorg voor Donderdag 27 februari Zorg & Welzijn, een opdracht voor elk van ons? Zie donderdag 13 februari 2014 Zaterdag 1 maart 11e Eetfestijn (aperitief, stoofvlees of vol-au-vent met groenten) Gemeentezaal, Hansbekedorp 35, 19.00 uur, volw. € 15, kind. € 8 Info: Vlaams Belang, afd.Nevele, tel. 0475 73 02 45

×