Studiu media usage 2013 - Sorel Radu (eResearch)

1,215 views

Published on

Studiu media usage 2013 - Sorel Radu (eResearch)

Studiu media usage 2013 - Sorel Radu (eResearch)

 1. 1. Future  of  media  research   eResearch  Corp.  este  membru  Esomar,  SORMA  si  IAB,     respectand  standardele  e?ce  si  de  cercetare  ale  acestora   November  2013  
 2. 2. Metodologie  &  EsanDon   • Metodologie     1   o 800  de  interviuri  realizate  prin  metoda  CAWI  ,  în  perioada  19-­‐24  Noiembrie  2013   o Colectarea  datelor  s-­‐a  facut  printr-­‐un  chesDonar  online,  folosind  plaEorma  de  cercetare  a  eResearch   Corp.   InvitaDile   pentru   parDciparea   la   studiu   au   fost   trimise   membrilor   din   comunitatea   de   cercetare   a   eResearch,  luand  in  calcul  criteriile  de  selecDe  pentru  populaDa-­‐Dnta.     • Universul  cercetarii  :   o Persoane  cu  varste  cuprinse  intre  18-­‐45  de  ani   o RezidenD  in  BucuresD  sau  cele  mai  mari  10  orase  din  Romania   o UDlizatori  de  Internet   Localitate   Sex   BarbaD 49.0  % Femei 51.0  % Total 100.0  % Varsta   18-­‐24  ani 28.4% 25-­‐34  ani   38.5%   35-­‐45  ani   33.1%   Total 100.0  % BucuresD Cluj-­‐Napoca Timisoara Craiova Iasi GalaD Brasov Constanta PloiesD Braila Oradea Total 41.6%   6.6%   6.5%   6.7%   6.4%   6.6%   6.1%   6.3%   4.4%   4.6%   4.2%   100.0%  
 3. 3. ObiecDve   2   o  IdenDficarea    :  obiceiurilor  de  consum  de  media  ale  respondenDlor   :  produselor  prin  intermediul  carora  respondenDi  consuma  media   :  surselor  de  informare  pe  care  le  prefera   :  usage-­‐ului  de  gadget-­‐uri  in  consumul  de  media   :  surselor  preferate  de  entertainment   :  gradului  in  care  respondenDi  acceseaza  un  “second  screen”   :  usage-­‐ului  “on  demand  TV”  
 4. 4. 4   Media  
 5. 5. Concluzii   •  In   privinta   ownership-­‐ului   de   device-­‐uri,   in   randul   popula?ei   intervievate   (care   este   formata   doar   din  u?lizatori  de  internet),  cel  mai  des  intalnit  device  este  computerul  ,  acesta  fiind  prezent  in  98%   dintre  gospodarii,  iar  97%  dintre  responden?  spun  ca  folosesc  computerul  prezent  in  gospodarie.     •  In  ordine  descrescatoare  a  prezentei,  televizorul,  radioul  si  smartphone-­‐ul  se  claseaza  pe  locurile  2-­‐4.   Televizoare   sunt   prezente   in   88%   dintre   gospodarii   si   sunt   folosite   de   76%   dintre   respondenD.   Radiourile   sunt   prezente   in   75%   dintre   gospodarii,   sunt   folosite   de   57%   dintre   respondenD   si   prezinta   cea  mai  mare  diferenta  intre  availability  si  usage.     •  Smartphone-­‐urile  sunt  prezente  in  70%  din  gospodarii  si  folosite  de  63%  dintre  respondenD.  Acestea   sunt  preferate  in  special  de  responden?i  pana  in  35  de  ani  si  in  special  de  barba?.     •  Pe   ulDmele   3   locuri   in   top   se   gasesc   tabletele,   smart   TV-­‐urile   si   consolele   de   jocuri.   Fiecare   dintre   aceste   3   produse   sunt   preferate   in   special   de   barbaD,   cea   mai   evidenta   diferenta   fiind   prezenta   in   cazul  consolelor  de  jocuri  –  uDlizate  de  13%  dintre  barbaD  si  doar  6%  dintre  femei.  
 6. 6. Device  ownership,  usage  and  frequency   Ownership   Usage   98%   Computer   Radio   70%   Tableta   31%   27%   9%   50%   100%   0%   50%   100%   0%   20%   34%   8%   7%   8%   19%   9%   9%  12%   40%   O  data  pe   saptamana   16%   66%   15%   Consola  de   15%   jocuri   0%   41%   60%   Q1.  Care  dintre  urmatoare  bunuri  sunt  prezente  in  gospodaria  in  care  locuiesD  ?     Q2.  Pe  care  dintre  acestea  le  folosesD  tu  personal  ?     Q4.  Care  este  frecventa  cu  care  folosesD  fiecare  dintre  aceste  produse  pentru  a  asculta/viziona  sDri?     MulDple  answer  /  MulDple  answer  /  Single  answer  per  row   Prompted   Base:  all  respondents   O  data  la  2-­‐3   saptamani   O  data  pe  luna   sau  mai  rar   Niciodata   42%   80%   Zilnic  sau  mai   des   De  cateva  ori   pe  saptamana   35%   64%   63%   25%   Smart  TV   19%   22%   49%   57%   4   17%   71%   76%   75%   Smartphon e   79%   97%   88%   Televizor   Usage  frequency   100%  
 7. 7. Device  usage  frequency   Televizor  (N=609)   71%   22%   66%   Smart  TV  (N=120)   19%   49%   Radio  (N=453)   9%   35%   Computer  (N=776)   17%   64%   Tableta  (N=201)   16%   41%   Consola  de  jocuri  (N=74)   27%   0%   10%   20%   30%   40%   7%   5%  4%   O  data  pe   saptamana   O  data  la  2-­‐3   saptamani   60%   70%   O  data  pe  luna  sau   mai  rar   42%   12%   50%   De  cateva  ori  pe   saptamana   8%   8%   7%   34%   6%   9%   Zilnic  sau  mai  des   7%   4%   79%   Smartphone  (N=506)   4%   4   Niciodata   80%   90%   100%   Q4.  Care  este  frecventa  cu  care  folosesD  fiecare  dintre  aceste  produse  pentru  a  asculta/viziona  sDri?   Single  answer  per  row   Prompted   Base:  respondents  with  category  in  Q2  
 8. 8. Device  usage  average  Dme  per  frequency   Media   zilnica   4   47  min.   Televizor  (N=609)   54  min   42  min.   Smart  TV  (N=120)   53  min   37  min.   Radio  (N=453)   53  min.   Computer  (N=776)   37  min.   Smartphone  (N=506)   32  min.   Tableta  (N=201)   20  min.   48  min   Consola  de  jocuri  (N=74)   31  min   21  min   30  min   58  min   35  min   44  min   46  min   28  min   27  min   21  min   Zilnic  sau  mai   des   De  cateva  ori  pe   saptamana   O  data  pe   saptamana   O  data  la  2-­‐3   saptamani   O  data  pe  luna   sau  mai  rar   Niciodata   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100%   Q.  Durata  medie  de  folosire  in  funcDe  de  frecventa  de  uDlizare  a  device-­‐urilor.   Base:  respondents  with  category  in  Q2  
 9. 9. Preference  for  source  of  media   100%   4   90%   80%   70%   60%   87%   In  special  site-­‐uri  romanesD   si  sDri  in  limba  romana   84%   Femei   BarbaD   91%   86%   88%   90%   92%   89%   50%   9%   13%   Femei   BarbaD   40%   0%   30%   In  special  site-­‐uri  straine  si   sDri  in  limbi  straine   20%   10%   11%   0%   Tableta  (N=195)   5%   11%   3%   0%   10%   15%   18-­‐24  ani   21%   10%   25-­‐34  ani   35-­‐45  ani   20%   30%   Q9.  Gandindu-­‐te  sursele  pe  care  le  folosesD  atunci  cand  consumi  sDri  in  format  electronic,  ai  spune  ca  preferi  :   Single  answer  per  col   Prompted   Base:  respondents  with  <  6  in  Q4  
 10. 10. Concluzii   •  Responden?i  spun  ca  a  cauta  s?ri  pe  internet  in  legatura  cu  s?ri  pe  care  le-­‐ai  vazut/auzit/ci?t  in  alta   parte  se  intampla  in  84%  din  cazuri  de  mai  multe  ori  pe  saptamana.  Dintre  acesDa,   41%   spun  ca  fac   asEel   de   cautari   o   data   sau   de   mai   multe   ori   pe   zi.   Cei   de   peste   35   de   ani   sunt   cei   mai   acDvi   in   cautarile  zilnice  ,  pana  la  46%  dintre  ei  spunand  ca  fac  acest  lucru.   •  In   cea   mai   mare   parte,   responden?i   spun   ca   au   incredere   cel   mai   mult   in   internet   ca   mediu   de   informare,  la  mare  diferenta  de  mediile  tradiDonale  (66%  vs  29%  TV).   •  In  privinta  sursei  sDrilor,  63%  din  respondenD  au  incredere  in  site-­‐urile  de  sDri,  urmate  de  motoarele   de   cautare   (26%)   si   Facebook   (7%).   Atunci   cand   Facebook   este   menDonat,   este   menDonat   de   un   procent   de   2   ori   mai   mare   de   respondenD   cu   educaDe   liceala   (11%)   comparat   cu   cei   cu   educaDe   superioara  (6%).  
 11. 11. Trust  in  sources   100%   4   90%   Internet   80%   70%   35%   24%   66%   60%   50%   Televizor   0%   40%   10%   20%   30%   20%   29%   Radio   10%   0%   0%   10%   20%   Femei   BarbaD   30%   40%   18-­‐24  ani   25-­‐34  ani   33%   33%   20%   35-­‐45  ani   30%   40%   5%   Q10.  Gandindu-­‐te  la  toate  mediile  prin  care  sDi  ca  poD  obDne  sDrile  care  te  intereseaza,  indiferent  daca  le  folosesD     sau  nu,  in  care  ai  cea  mai  mare  incredere  ?     Single  answer     Prompted   Base:  all  respondents  
 12. 12. 4   Entertainment  
 13. 13. Concluzii   •  Cel  mai  entertaining  device  pe  care  il  de?n  responden?i  este  computerul.  Acesta  este  folosit  zilnic   sau  mai  des  in  scop  de  entertaining  de  71%  dintre  responden?  –  un  procent  mult  mai  mare  decat  in   cazul  oricarui  alt  device.   •  Atunci  cand  este  folosit  ,  computerul  este  si  device-­‐ul  care  este  folosit  durate  indelungate  de  cei  mai   mulD  respondenD  -­‐  25  %  dintre  ei  spun  ca  petrec  mai  mult  de  150  de  minute  pe  zi  la  calculator  in  scop   de  diverDsment.  65%  dintre  respondenD  folosesc  calculatorul  mai  mult  de  1  ora  pe  zi  in  acest  scop.   •  In  privinta  acDvitaDlor  pe  care  le  desfasoara  atunci  cand  stau  la  computer,  respondenDi  menDoneaza   (  in  ordine  descrescatoare  a  Dmpului  alocat  )  :           Surfing-­‐ul  pe  internet  –  aproximaDv  23%  din  Dmpul  total   Social  media  -­‐  aproximaDv  20%  din  Dmpul  total   Muzica  si  filme  –  cate  ~15  %  din  Dmpul  total   Jocuri  -­‐  ~10%  din  Dmpul  total  
 14. 14. Second  screen   Second  screen  -­‐  proporDa  in  care  se  intampla  (N=800)   50%   0%   10%   20%   30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%  100%   100%   Urmaresc  la  TV  (N=736)…   90%   80%   37%   70%   60%   50%   40%   30%   SDri   Filme   19%   19%   Emisiuni  de  diverDsment   Muzica   80%   14%   10%   8%   Alte  Dpuri  de  programe   40%   20%   Talk  show-­‐uri   0%   4   Accesez  si    (N=736)   56%   Computerul   34%   Smartphone-­‐ul   10%   Tableta   100%   60%   20%   0%   100%   80%   60%   40%   20%   0%   Da   Pentru  a    (N=736)   34%   Naviga  pe  internet   Intra  pe  Facebook   32%   Ma  juca   CiD  sDri   13%   9%   Cauta  mai  multe  informaDi  despre  ce  urmaresc  la  TV   Ma  viziona  filme   Asculta  muzica   Intra  pe  alte  retele  de  social  media   Q18.  Gandindu-­‐te  la  momentele  in  care  te  uiD  la  televizor,  in  ce  proporDe  D  se  intampla  sa  accesezi  un  al  2-­‐lea  gadget  pentru  a  desfasura  o  acDvitate  in   parallel  (  smartphone,  tableta,  computer)  ?  Q19.  Cand  acest  lucru  (sa  accesezi  un  al  2-­‐lea  gadget)  se  intampla,  care  sunt  in  general  Dpul  de  programe  pe   care  le  urmaresD  la  TV  ?   Numeric  answer  –  median  value  reported  ;  Single  answer   Prompted   Base:  all  respondents  
 15. 15. Concluzii   •  Second  screen  este  un  fenomen  despre  care  responden?i  spun  ca  se  intampla  in    50%  din  cazurile  in   care  se  uita  la  televizor.  Cel  mai  adesea  atunci  cand  urmaresc  s?ri  (37%),  emisiuni  de  diver?sment   sau  muzica  (19%  fiecare).     •  In   general   ei   ?nd   sa   acceseze   computerul   ca   al   2-­‐lea   device   (56%)   dar   si   smartphone-­‐ul   (34%)   iar   cele  mai  frecvente  ac?vita?  pe  care  le  desfasoara  pe  2nd  screen  sunt  :  navigarea  pe  internet  (34%),   navigarea  pe  Facebook  (32%)  si  jocurile  (13%).   •  Site-­‐urile   de   video   on   demand   nu   par   sa   fie   foarte   atragatoare   pentru   cei   intervievaD,   marea   lor   majoritate  spunand  ca  nu  folosesc  asEel  de  site-­‐uri.     •  Cel   mai   mare   procent   de   useri   acceseaza   aceste   site-­‐uri   prin   intermediul   calculatorului   (22%),   iar   atunci  cand  o  fac  ,  40%  dintre  (cei  22%)  ei  se  indreapta  spre  Voyo  si  25%  spre  Antena  Play.  Aceeasi   ordine  este  valabila  si  in  cazul  celor  13%  care  acceseaza  tv  on  demand  de  pe  tableta  ,  iar  ordinea  este   inversa  in  cazul  uDlizatorilor  de  tv  on  demand  pe  smartphone  (7%).     •  Avand  in  vedere  dimensiunile  foarte  mici  ale  bazelor  din  care  au  fost  realizate  clasamentele  site-­‐urilor   (196   computer   /   35   smartphone   /   25   tableta)   datorate   nefolosirii   acestui   Dp   de   site-­‐uri   de   catre   respondenD  si  a  ownership-­‐ului  variat  intre  cele  3  device-­‐uri,  masuratorile  nu  sunt  acurate  (in  special   pentru  smartphone  si  tableta)  pentru  subiectul  video  on  demand.  
 16. 16. Thank  you  !  

×