Masarykova univerzita          Ekonomicko-správní fakulta     Financování sportovního klubu Úryvek ze semin...
AnotaceText je zaměřen na obecné cíle ekonomického podniku. Vymezenísportovního klubu jako ekonomicky nezavislého celku, p...
1. ArgumentaceV tomto odborném textu se zaměříme na ekonomický pohled na podnik jako celek,ale i na podnik jako sportovní ...
Podle způsobu vyjádření se cíle dělí: 3                              -            ...
Obrázek č. 1: Grafické vyobrazení organizační struktury sportovního klubu(akciové rozvržení) 6              ...
3.4.                                            Cíle sportovního klubu     ...
Dá se říci, že externí zdroje financování jsou všechny ostatní zdroje, tedy tykteré přím nesouvisí s výrobou či obchodem. ...
Seznam použité literatury a zdrojůKALOUDA, F. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-174-8  ...
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY; Koncepce státnípodpory sportu v České republice [on-line], Praha 2009, stran...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

KPI1_úkol_verze01

307 views
214 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
307
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KPI1_úkol_verze01

 1. 1. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Financování sportovního klubu Úryvek ze seminarní práce Zdroje financování sportovního (fotbalového) klubuV původním znění:Zdroje financování sportovního (fotbalového) klubuAutoři práce:Pavel Brückner, Michal Kašpárek, Marek Měchura
 2. 2. AnotaceText je zaměřen na obecné cíle ekonomického podniku. Vymezenísportovního klubu jako ekonomicky nezavislého celku, podniku.Souběžné plnění ekonomických, finančních cílů a cílů samotnéhosportovního klubu.Klíčová slovapodnik, sportovní klub, management, finance, ekonomie 2    
 3. 3. 1. ArgumentaceV tomto odborném textu se zaměříme na ekonomický pohled na podnik jako celek,ale i na podnik jako sportovní klub. Jako student Ekonomicko - správní fakulty jetento druh práce jako šitý na míru. Ekonomika a financování podniku, sportovníhoklubu je vystiženo již samotným názvem tohto úryvku ze seminární práce, která bylavytvořena do předmětu Finanční řízení. 2. Podnik v ekonomické rovině 2.1. Podnik a jeho cíle Podnikem označujeme plánovaně organizovanou hospodářskou jednotku, vekteré jsou výrobní faktory kombinovány tak, aby bylo vyrobeno a prodáno zboží aslužby. 1 Zpravidla je podnik zakládán k vykonávání podnikatelské činnosti, tedymožnosti podnikání. Primárním cílem podnikání je dosažení či maximalizace zisku.V rámci podniku ale můžeme sledovat i další významné cíle, které jsou pro každýpodnik různě důležité. Nejčastěji sledované cíle podniku jsou: 2 - Zisk nebo rentabilita (maximální nebo optimální) - Obrat (maximální nebo jeho růst) - Ovládnutí trhu, pozice na trhu - Dlouhodobé zajištění podniku – uložení majetku, zdroj výdělku atd. - Zajištění pracovních míst – sociální odpovědnost - Nezávislost organizace (finanční, politická) - Ochrana životního prostředí atd. Každý podnik je specifický a má své odlišné podnikatelské zaměření, takžeexistuje celá řada dalších dílčích cílů, které podniky sledují.                                                                                                                          1 WÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2. Přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck,2 SUCHÁNEK, P., ŠPAČEK, D. Ekonomika organizací. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Str. 64 3    
 4. 4. Podle způsobu vyjádření se cíle dělí: 3 - Monetární (peněžní) cíle – dají se měřit penězi, řadí se mezi ně zisk, obrat, zajištění platební pohotovosti, udržení kapitálu. - Nemonetární (nepeněžní) cíle – nevyjadřují se v penězích a člení se na: o Ekonomické cíle (např. ovládnutí trhu, dlouhodobé zajištění produkce) o Mimoekonomické cíle (např. sociologické, etické, sociální, politické) 2.2. Typologie podniku Základní a také nejvyužívanější rozřazení podniků je podle právní formy.Základní členění podniků rozdělujeme na podnik jednotlivce, osobní společnosti(mezi ně patří veřejná obchodní společnost a komanditní společnost), kapitálovéspolečnosti (mezi ně patří společnost s ručením omezeným a akciová společnost),družstva a veřejnoprávní organizace. 4 3. Podnik ve sportovní rovině (sportovní klub) 3.1. Sportovní klub Ve sportovní sféře je za podnik zpravidla považován samotný sportovní klub.Ve své teoretické rovině je i klub podnikem, který skýtá možnosti dosahování zisku.Sportovní klub je brán jako podnik, neboť vykonává hospodářskou činnost, kterou jenejčastěji pořádání sportovních utkání, ze kterých klub má možnost získat potenciálnízisk. 5                                                                                                                          3 SUCHÁNEK, P., ŠPAČEK, D. Ekonomika organizací. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Str. 644 SUCHÁNEK, P., ŠPAČEK, D. Ekonomika organizací. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Str. 33-385 NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu: vybrané kapitoly. 1.vyd. Praha; Oeconomica, 2005. Str. 98 4    
 5. 5. Obrázek č. 1: Grafické vyobrazení organizační struktury sportovního klubu(akciové rozvržení) 6 3.2. Specifika sportovního klubu Podnik jako sportovní klub se od podniku v ekonomické rovině do značnémíry liší a má svá specifika. Pojďme si stručně popsat jednotlivé aspekty, kterés klubem souvisí. Sportovní klub produkuje především službu, kterou jsou sportovní zápasy, zakteré platí fanoušci účastnící se živě daného zápasu anebo televizní společnosti zavysílací práva. Sportovní klub ve většině případů nabízí ale také produkty v podoběklubových dresů, šál, triček a dalších suvenýrů. U ekonomických subjektů je zákazník ten, kdo kupuje produkty nebo službyoné společnosti, tak podobně můžeme říct, že je tomu i u sportovního klubu, kdefanoušci jsou oním zákazníkem. Konkurencí sportovnímu klubu jsou jednak ostatnísportovní kluby dané soutěže, ale také místní sportovní kluby dalších odvětví.                                                                                                                          6 ČÁSLAVOVÁ, Eva. Management a marketing ve sportu, 2000, str. 92 5    
 6. 6. 3.4. Cíle sportovního klubu Zmiňovali jsme cíle podniků v ekonomické rovině. Pojďme se podívat na cílesportovního klubu. Zatímco u podniků bývá nejčastějším cílem maximalizace zisku,ve sportovním odvětví tento cíl není zdaleka tak primární. Pro sportovní klub jenejdůležitější maximální užitek, respektive vítězství ať už v jednotlivých zápasechnebo dlouhodobé soutěži. Pro mnohé kluby je ale i ziskovost jedním z hlavních cílů.Mezi další cíle, které sportovní klub nejčastěji sleduje, jsou prestiž, divácký zájem,zájem médií atd. 4. Zdroje financování podniku Zdroje financování podniku dělíme na interní a externí financování. Internízdroje představují co do kvantity značně omezenou množinu. Přesto je jejich význampro financování podnikatelských aktivit rozhodující. Využití externích zdrojů se (vezdůvodněných případech ovšem) racionálně uvažující podnikatel nevyhýbá. Nicméně,je vždy třeba mít na paměti, že financování externími zdroji je v převážné většiněfinancování návratné. Podnik tedy musí mít k dispozici vlastní spolehlivý zdroj, abybylo z čeho injekce z externích zdrojů vracet. 7 4.1. Interní zdroje financování Interní zdroje financování jsou takové, které jsou spjaty s aktivitami podniku,tedy například s výrobou či obchodem. Struktura interních zdrojů: 8 - Odpisy (nezdaněná část tržeb zadržená v podniku) - Nerozdělený zisk a rezervní fondy - Rezervní fondy a rezervy - Tržby z prodeje nepeněžní části majetku 4.2. Externí zdroje financování                                                                                                                          7 KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. Str. 1938 KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. Str. 193 6    
 7. 7. Dá se říci, že externí zdroje financování jsou všechny ostatní zdroje, tedy tykteré přím nesouvisí s výrobou či obchodem. Struktura externích zdrojů: 9 - Vklady vlastníků – akcie (kmenové, prioritní) - Všechny dluhy (zvláště dlouhodobé) - Všechny dotace                                                                                                                                9 KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. Str. 197 7    
 8. 8. Seznam použité literatury a zdrojůKALOUDA, F. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. ISBN 978-80-7380-174-8 • autor knihy garantem předmětu Finanční řízeni na MU ESF • kniha je psána přehledně a sruzumitelně • obsah knihy dostatečně pokrývá danou problematiku • obsah knihy je objektivní • kniha byla vadána v roce 2009, tudíž považuji informace za stále aktuálníNOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu: vybrané kapitoly. 1.vyd. Praha; Oeconomica,2005. ISBN 80-24509-79-2 • autor knihy vystudoval VŠE a je autorem i několika skript pro VŠE • kniha je psána přehledně a sruzumitelně • obsah knihy dostatečně pokrývá danou problematiku • obsah knihy je objektivníSUCHÁNEK, P., ŠPAČEK, D. Ekonomika organizací. 1.vyd. Brno: Masarykovauniverzita, 2010. ISBN nebylo publikováno. • autoři knihy jsou garanti a přednášející na MU ESF • kniha (skripta k předmětu) je psána přehledně a sruzumitelně • obsah knihy dostatečně pokrývá danou problematiku • obsah knihy je objektivní • kniha byla vadána v roce 2010, tudíž považuji informace za stále aktuálníWÖHE, G., KISLINGEROVÁ, E. Úvod do podnikového hospodářství. 2.Přepracované a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-897-2. • kniha (skripta k předmětu) je psána přehledně a sruzumitelně • obsah knihy dostatečně pokrývá danou problematiku • obsah knihy je objektivní • kniha byla vadána v roce 2007, tudíž považuji informace za stále aktuální 8    
 9. 9. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY; Koncepce státnípodpory sportu v České republice [on-line], Praha 2009, strana 4. Dostupné nahttp://www.msmt.cz/pro-novinare/koncepce-statni-podpory-sportu-v-ceske-republice   9    

×