Urychlovače vývojářovaprofesního růstuRobert Dreslerwww.robertdresler.cz@rdresler
Jak hodnotíme dobrého vývojáře?  Příjemný, kamarádský a charakterní člověk  Píše přehledný a čitelný kód  Vyřeší ryc...
Produktivita vývojářůVynikající vývojářPrůměrný vývojářŠpatnývývojář           Produktivita       0    ...
Povahové vlastnosti podle McConnella     Zvědavost           Kreativita       Skromnost       ...
Skromnost
Buďme skromní  „Nejlepšími programátory jsou lidé, kteří si  uvědomili, jak malé jsou jejich mozky. Jsou  skromní.“...
Mějme sloţitost pod kontrolou             >  Sloţitost aplikace    Mentální kapacita
Sloţitý = špatný  Sloţitý = špatný, náchylný k chybám, s nízkou  vnitřní kvalitou
Techniky zvládání sloţitosti  Odstupňovaný návrh  Abstrakce  Zapouzdření implementace  Dědičnost  Udrţování voln...
Odstupňovaný návrh           Zdroj: Code Complete, McConnell
Abstrakce  Je schopnost věnovat se určité koncepci při  současném ignorování části detailů  Na úrovni rozhraní k met...
Zapouzdření implementace  Začíná tam, kde abstrakce ukrývá detaily  Jeden ze základních principů OOP  Známe CO, ale ...
Dědění  Abstrakci určuje bázová třída  Příliš hluboká hierarchie sloţitost zvyšuje
Udrţování volných vazeb  Vazby = sloţitost => minimalizovat  Malý počet přímých, viditelných a flexibilních  vztahů ...
Návrhové vzory  Hotová konvenční zobecnění (abstrakce)  Heuristická hodnota v naznačení návrhových  alternativ  Ze...
Čistý kód  Principy čistého kódu (clean code)  Krátké metody, významové názvy, málo  argumentů, …  Kódovací styly ...
Připusťme si omylnost  Potlačení ega, spolupráce s kolegy  Revize, inspekce, testy  Extrémní programování  Zpětná ...
Zvědavost
Buďme zvědaví  Časté změny technických informací,  specifikací, technologií  Vysoce konkurenční trh  Jsou Indové a...
Brusme pilu  Praktikování x přemýšlení o řemesle  Diskuze, sebepoznávání, studium  Názory jiných lidí  Jedna nová ...
Experimentujme  Efektivní studijní metoda programování  Krátké testovací programy, izolované problémy,  rysy program...
Praktikujme  Code-kata  Code Retreat  Párové programování  Hackathon
Sdruţujme se s ostatními odborníky  Znalosti a schopnosti jedinců se v týmu velmi  rychle zlepšují  Sdílení znalostí...
Duševní upřímnost
Přiznejme chybu  „Jakýkoli hlupák může obhajovat své chyby –  a většina z nich to také dělá.“ – Dale Carnegie  Nepři...
Nebuďme falešní experti  Nepředstírejme, ţe rozumíme určité oblasti,  pokud to není pravda  Přiznejme si skutečný st...
Informujme pravdivě o aktuálním stavu  Přiznejme skutečný stav a postup projektu  Manaţer je na informacích od program...
Rozumíme svému kódu?  V kódu, kterému autor nerozumí, se často  skrývají bugy  Pouţijme refaktorizační a zjednodušuj...
Lenivost
Buďme „leniví“  Vytvářejme nástroje a pomůcky, které za nás  vykonají nepříjemnou práci - „Dlouhodobá  lenost“  Kl...
Komunikační dovednosti
Zlepšujme komunikační dovednosti  Programátoři jsou obvykle introverti  Vyjádřit názor, mlčet, naslouchat  Stručnost...
Další tipy
Zlepšujme angličtinu  Lingua franca vývojářů software  Číst, psát, mluvit  Větší profesní moţnosti, mezinárodní týmy...
Nepřeceňujme zkušenosti  Zkušenosti nejsou vţdy zásadní  Dřívější návyky se mohou stát handicapem  10 let zkušeností...
Braňme se vyrušování  Kratší soustředěný blok práce je efektivnější  neţ dlouhý přerušovaný  Vyhýbejme se paralelism...
Osobní management  Time management  Stanovování priorit podle důleţitosti  Návyky efektivního chování (Covey)
Pečujte o své zdraví  Sezení = likvidace těla, zátěţ zad, srdce, …  Sport, pravidelný pohyb, sex  Zdravé jídlo  Sm...
Ţivot ≠ Práce
Ceník odpovědí Typ dotazu         Cena odpovědiS odpovědí typu Ano / Ne  ZdarmaS krátkou odpovědí     5 KčS ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Urychlovače vývojářova profesního růstu

403
-1

Published on

Přednáška z DevFest 2012

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
403
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Urychlovače vývojářova profesního růstu

 1. 1. Urychlovače vývojářovaprofesního růstuRobert Dreslerwww.robertdresler.cz@rdresler
 2. 2. Jak hodnotíme dobrého vývojáře? Příjemný, kamarádský a charakterní člověk Píše přehledný a čitelný kód Vyřeší rychle kaţdý problém Má programovací jazyk / technologii v malíčku, vţdy umí poradit Jeho aplikace vykazuje minimum chyb Týmový hráč Je vysoce produktivní Jeho odchod můţe firmu významně ohrozit
 3. 3. Produktivita vývojářůVynikající vývojářPrůměrný vývojářŠpatnývývojář Produktivita 0 >
 4. 4. Povahové vlastnosti podle McConnella Zvědavost Kreativita Skromnost Syrová inteligence * Zkušenosti Duševní upřímnost Kuráţ Neústupnost Lenost Disciplína
 5. 5. Skromnost
 6. 6. Buďme skromní „Nejlepšími programátory jsou lidé, kteří si uvědomili, jak malé jsou jejich mozky. Jsou skromní.“ „Špatným programátorům brání jejich ega v tom, aby se stali dobrými.“ „Čím skromnější jste, tím rychleji se budete zlepšovat.“ Edsger Dijkstra, Skromný programátor
 7. 7. Mějme sloţitost pod kontrolou > Sloţitost aplikace Mentální kapacita
 8. 8. Sloţitý = špatný Sloţitý = špatný, náchylný k chybám, s nízkou vnitřní kvalitou
 9. 9. Techniky zvládání sloţitosti Odstupňovaný návrh Abstrakce Zapouzdření implementace Dědičnost Udrţování volných vazeb Návrhové vzory Testy řízený návrh (TDD) Čistý kód (Clean Code) …
 10. 10. Odstupňovaný návrh Zdroj: Code Complete, McConnell
 11. 11. Abstrakce Je schopnost věnovat se určité koncepci při současném ignorování části detailů Na úrovni rozhraní k metodám, třídám, balíčkům
 12. 12. Zapouzdření implementace Začíná tam, kde abstrakce ukrývá detaily Jeden ze základních principů OOP Známe CO, ale nevíme JAK Minimalizuje dosaţitelnost tříd a jejich členů Programování proti rozhraní
 13. 13. Dědění Abstrakci určuje bázová třída Příliš hluboká hierarchie sloţitost zvyšuje
 14. 14. Udrţování volných vazeb Vazby = sloţitost => minimalizovat Malý počet přímých, viditelných a flexibilních vztahů = volná vazba Snadné propojení a odpojení Pozor na sémantické vazby
 15. 15. Návrhové vzory Hotová konvenční zobecnění (abstrakce) Heuristická hodnota v naznačení návrhových alternativ Zefektivnění komunikace o návrhu
 16. 16. Čistý kód Principy čistého kódu (clean code) Krátké metody, významové názvy, málo argumentů, … Kódovací styly a standardy Konvence pojmenování Minimalizace doby na pochopení významu Rychlejší ladění
 17. 17. Připusťme si omylnost Potlačení ega, spolupráce s kolegy Revize, inspekce, testy Extrémní programování Zpětná vazba
 18. 18. Zvědavost
 19. 19. Buďme zvědaví Časté změny technických informací, specifikací, technologií Vysoce konkurenční trh Jsou Indové a Číňané zvědavější? Nezájem = programátorský „domov důchodců“
 20. 20. Brusme pilu Praktikování x přemýšlení o řemesle Diskuze, sebepoznávání, studium Názory jiných lidí Jedna nová zkušenost z kaţdé aktivity Zdokonalování ovládání nástrojů Sledujme zajímavé informační zdroje, Twitter * Cizí kód, úspěšné projekty Přílišné broušení = prokrastinace
 21. 21. Experimentujme Efektivní studijní metoda programování Krátké testovací programy, izolované problémy, rysy programovacího jazyka / technologie Prototypy jsou levnější Zpětná vazba Poučení z chyb
 22. 22. Praktikujme Code-kata Code Retreat Párové programování Hackathon
 23. 23. Sdruţujme se s ostatními odborníky Znalosti a schopnosti jedinců se v týmu velmi rychle zlepšují Sdílení znalostí Vývojářská setkání, konference, networking, firemní workshopy
 24. 24. Duševní upřímnost
 25. 25. Přiznejme chybu „Jakýkoli hlupák může obhajovat své chyby – a většina z nich to také dělá.“ – Dale Carnegie Nepřiznání chyby = ztráta kreditu Přiznejme se rychle, rozhodně a poučme se Obvykle se jedná o naši chybu
 26. 26. Nebuďme falešní experti Nepředstírejme, ţe rozumíme určité oblasti, pokud to není pravda Přiznejme si skutečný stav znalostí Pozor na narcismus Naslouchejme druhým a učme se od nich
 27. 27. Informujme pravdivě o aktuálním stavu Přiznejme skutečný stav a postup projektu Manaţer je na informacích od programátorů závislý Paretovo pravidlo 80/20
 28. 28. Rozumíme svému kódu? V kódu, kterému autor nerozumí, se často skrývají bugy Pouţijme refaktorizační a zjednodušující techniky
 29. 29. Lenivost
 30. 30. Buďme „leniví“ Vytvářejme nástroje a pomůcky, které za nás vykonají nepříjemnou práci - „Dlouhodobá lenost“ Klávesové zkratky, makra Code snippety, šablony, generování kódu Automatizace spouštění buildů, testů, generování reportů
 31. 31. Komunikační dovednosti
 32. 32. Zlepšujme komunikační dovednosti Programátoři jsou obvykle introverti Vyjádřit názor, mlčet, naslouchat Stručnost a jednoznačnost Progres: Obhájení názoru před kolegou, v týmu, ve fóru, na blogu, na veřejné přednášce
 33. 33. Další tipy
 34. 34. Zlepšujme angličtinu Lingua franca vývojářů software Číst, psát, mluvit Větší profesní moţnosti, mezinárodní týmy Globální trh „Anglicky raději špatně neţ vůbec“ od @adent Programovací jazyky se lokalizovat nebudou :) Pozor na anglicko-českou polévku v kódu
 35. 35. Nepřeceňujme zkušenosti Zkušenosti nejsou vţdy zásadní Dřívější návyky se mohou stát handicapem 10 let zkušeností nebo 10 x 1 rok zkušeností?
 36. 36. Braňme se vyrušování Kratší soustředěný blok práce je efektivnější neţ dlouhý přerušovaný Vyhýbejme se paralelismu činností Pomůcky: RescueTime, Pomodoro, sluchátka, růţová desetiminutovka
 37. 37. Osobní management Time management Stanovování priorit podle důleţitosti Návyky efektivního chování (Covey)
 38. 38. Pečujte o své zdraví Sezení = likvidace těla, zátěţ zad, srdce, … Sport, pravidelný pohyb, sex Zdravé jídlo Smích, neberme se moc váţně Resetovačky hlavy, koníčky
 39. 39. Ţivot ≠ Práce
 40. 40. Ceník odpovědí Typ dotazu Cena odpovědiS odpovědí typu Ano / Ne ZdarmaS krátkou odpovědí 5 KčS dlouhou odpovědí 10 KčNa který neznám odpověď 100 Kč
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×