PÜ®ÜÓÜá PÝ|áÊÜâ¨Üá ñܱܳÆÉ, B¨ÜÃæ ®Ü®ÜÓÝXÓÜÜ©ÃÜáÊÜâ¨Üá!"¯à       ÊÜâ ®ÜÊÜáWæ ÄaÜv…ì ¸ÝÅ$®…ÓÜ®…®Ü ÖÜáaÜc®Üá°    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kanasu nanasu- noorentu maathu

704 views
665 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
704
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kanasu nanasu- noorentu maathu

 1. 1. PÜ®ÜÓÜá PÝ|áÊÜâ¨Üá ñܱܳÆÉ, B¨ÜÃæ ®Ü®ÜÓÝXÓÜÜ©ÃÜáÊÜâ¨Üá!"¯à ÊÜâ ®ÜÊÜáWæ ÄaÜv…ì ¸ÝÅ$®…ÓÜ®…®Ü ÖÜáaÜc®Üá° ÖÜ£¤Ô¹qÅ. ®ÜÊÜáWÜíñÜã AÊÜ®Ü ×wñÜ©í¨Ü ñܲÔPæãÙÜÛÆá BWÜᣤÆÉ. ¨Ü¿áËoár AÊÜ®Ü ŸWæY ³ ËÍæÌàÍÜÌÃÜ »Üp… ®ÜãÃæíoá ÊÜÞñÜáC®æà®Ý¨ÜÃã C¨ÜªÃæ ŸÃæÀáÄ. ®Ý®Üá ®Ü®°Ü ˨ݦìWÜÙ®ÆÉ ° Ü Ü °æPÜáÚÛÄÔPæãívÜá AÊÜ®Ü ŸWæY ÖæàÙÜáñæ¤à®æ Gí¨Üá ÊæáçÓãÄ®Ü Ü vbhat@vijaykarnataka.comÖæçÓãRÇ… ÎûÜQ ÍÝíñÜÇÝ I¨ÝÃÜá ˨ݦìWÜÙãí©Wæ ®ÜÊá¾ Ü æ ÜPÝ¿ÞìÆ¿áPæR Ÿí©¨ÜªÃÜá. "D ÊÜÞñÜ®Üá° ´æä௮ÜÈÉÖæàÙÜŸÖÜá©ñÜá¤, B¨ÜÃæ ®ÝÊÜâ AÊÜ®Ü ŸWæY GÐÜár BÓÜQ¤ ×ÊÜÞÆ¿á HÃÜáÊÜ ñÜ®PÜ A¨æà ¨æãvÜx ÓÝÖÜÓʯÓÜáñܤ¨. JÊæá¾ Ü Ü æ æ ¯ÊÜáWæ ¿ÞÃæí¨æÅ ŸÆá CÐÜr? Êæç¿áQ¤PÜÊÝX ÖÝWÜãÖæãí©¨æªàÊæíŸá¨Ü®Üá° D ÊÜáãÆPÜ £ÚÓÜÆá Sá¨ÝªX HÄ¨Ü ŸÚPÜ A¨ÜPãR GñÜ¤Ã¨Ü ±ÜÊìñÜÊ®àÃÜŸÖÜá¨Üá GíŸ Ü Ü Ü Ü °æ ÊÜ꣤¿á ¨ÜêÑÀáí¨Ü ¿ÞÃܮᰠCÐܱvᣤàÄ? Gí¨Üá A®æàPÜÃá r Ü r Ü Ü ÜŸí©¨æªàÊæ Gí¨ÜÃá ÍÝíñÜÇÝ ÊæáàvÜí. ´æàÓ…ŸáP…®ÜÆãÉ Ü ËÍÝÌÓÜ ÊÜáãvÜáñܤ¨. bPÜR ¸æoÊàÃܨʯWæ ×ÊÜÞÆ¿á PÜ®Ô®Ü æ r æ Ü Ü Ü PæàÙÜáñݤÃ. C¨ÜPRæ ®Ü®°Ü EñܤÃÜ CÐæà& ®Ý®Üá Êæç¿áQ¤PÊÝX æ r ÜC¨æà ÊÜÃÝñÜ. "¸ÝÅ$®…ÓÜ®… ŸWæY ¿ÞPæ ¯ÈÉÔ©Ä. ¨Ü¿áËoár ÊÜÞñæà ÓÜÄ. Êæã¨ÜÆá ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæãÃܹ¨Ü᪠±ÜÊìñÜÊàÃÜÆá Ü æ ÖÝWÜã ÊÜ꣤Àáí¨ÝX A®æàPÜÃÜ®Üá° ÖÜbcPæãíw¨æªà®æ. ®Ü®Ü°ÊÜááí¨ÜáÊÜÄÔ Gí¨ÜÊÜÃÜá AÊæÐæãrà ÊÜáí©. PÜoár±ÝwWæ ñæãvÜW¸àPÜá. ×ÊÜÞÆ¿á¨Ü ñÜáñܤñá©Àáí¨Ü ®æãàw¨ÝWÜ Ü æ Ü ÖÜáaÜác, ÓÝÖÜÓ, ÖÜÊÝÂÓÜ ÖÝWÜã E¨ÜÂÊÜá¨Ü ¨æÓÀáí¨Ü ®Ü®WæÜ æ ÜAíqPæãívÜÊÜ®Üíñæ Jí¨æà ËÐÜ¿á¨Ü ŸWæY ®Ý®Üá gWÜñᤠ®ÜÊáWæ ¸æàÃæ ÄࣿáÇæÉà PÝ~ÓÜáñܤ¨. A¨Ü®á° ÊÜá®æ¿áÈÉ Ü Ü æ Ü Öæãà¨ÜÇÉæÆÉ Óæà×ñÜÃà, ÊÜiì®… ÓÜíÓ槿áÈÉ DWÜ ËÍŲ̈ݨÜÂíñÜ ° æŸÃæ¿ááÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜÃæ K¨ÜáWÜÃà ¸æàPÜá Aí¨æÅ CÆÉÊí¨Üá æ æ BÆÔ¿ÞX ¹¨ÜáªPãívÜʯWæ ÖæàÚ¨ÜÃæ A¥ÜìÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. æ Ü 50 ÓÝËÃÜ ÊÜáí© PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªÃ. ¿ÞÊÜâ¨æà FÄWæ æÖæàÙÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃã ÖæàWæ? D ÓÜí¨Ü»ì¨ÜÈÉ BñÜ ŸÃæ¨Ü Jí¨Üá Ü Ü Aí¥ÜÊÄWæ ÖæàÙÜÆã¸ÝÃܨá. ×àWÝX ¿ÞÃݨÜÃ㠮ܮ®á° Ü Ü Ü °Ü Ü Öæãà¨ÜÃÜ㠮ݮÜá ®ÜÊÜá¾ PÜaæàÄWæ ÖæãàX, ÔŸºí© gñæŸÃÜÖÜ ÔQRñá. ÍÝíñÜÇÝ ÊæáàvÜí ÖÝWÜã AÊÜÃÜ Ë¨Ý¦ìWÜÙá Ü Ü "¯ÊÜáWæ CÊæÆÉ ÖæàWæ ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá? Gí¨Üá PæàÚ¨ÜÃæ ®ÜPáR Ü ÊÜÞñÝvÜáñæ¤à®æ. ®Ü®Wæ A£àÊÜ ÓÜÊÞ«Ý®Ü ÔWÜáñܤ¨. AÊÜÃá ®Ü®°Ü Ü Ü æ ܮ殱ݨÜÃá. C®Üá° ¯àÊÜâíoá ÖÝWÜã ¸ÝÅ$®…ÓÜ®…. ®ÜváÊæ Ü Ü Ü ÓÜáÊÜá®ÝWÜáñæ¤à®æ. ¾ ËÓܤÄñÜ ¸ÝÖÜáWÜÙá. ÓÜíŸÙÜPÝR¨Ã㠮ݮÜá ÃÜã²Ô¨Ü «æÂà¿á Ü Ü Ü®Ý®ÝÂPæ? Ÿ¯° ®Ü®°Ü gñæ, ñæãàÄÓÜáñæ¤à®æ ¯àÊÜâ Aí¨ÜáPæãívÜíñæ gWÜñá¤ Ü PÝRX ¨Üáw¿ááÊÜÊÃá. ®Ü®ÈÉ ®Üí¹Pæ Öæãí©ÃÜáÊÜÊÃá. B Ü Ü °Ü Ü Ü ËÍÝÆÊÝXÆÉ, ŸÖÜÙÜ bPÜR¨ÝX¨æ. ÊÜá®æ¿áÈÉ PÜáÚñÜʯWæ ÊÜÞñÜÅ Ü ÊÜáãÆPÜ ®Ü®°Ü ®Üí¹Pæ ÓÝPÝÃÜWãÚÓÜáÊÜÊÃá. ®Ü®°Ü ÔŸºí©, æ Ü Ü Öæãà¨ÜÈÉ Ÿí¨ÜÈÉ g®Ü ®Ü®®á° PæàÙÜáñݤÃ& "¿ÞÊÝWÜÆã °Ü Ü æ ÖÝWæ A¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. gWÜñᤠÓÜáñÜá¤ÊʯWæ A¨Üá bPÜR¨à. Ü Ü Ü æ PÜáoáíŸ ÖÝWÜã Óæ°à×ñÜÃÜíñæ ®Ü®ÜWæ CÐÜrÊÝWÜáÊÜÊÜÃæí¨ÜÃæ¯àÊÜâ EñÝÕÖܨÜÈÉÃÜᣤàÃÝ. ÓÜ¨Ý ®ÜWÜá®ÜWÜᣤàÃÝ. ¸æàÃæ ÓÜÊáá¨ÜÅ¨Ü ñÜÙÜ ÊÜááqr Ÿí¨ÜÊ, BÙÜÊÝ¨Ü ¸ÝË¿áÈÉ ®Üv¨á Ü Ü æ Ü ÇÝPÜÃ… HÃ…ÊæàÓ… ÓÜíÓݧ±ÜPÜ ´æÅwx ÇÝPÜÃ…, 27 ÊÜÐÜì¿áÊÜÃÜ®Üã° ÓÜíñÜÓܱÜwÓÜᣤàÃÝ. ¹È¿á®ÜÃ… BX¨ÜªÃÜã ÖæãàWÜáñݤ®æ GíŸ ÊÜÞñܮᰠPæàÚÃÜŸÖÜá¨Üá. ÊæãàvÜ¨Ü ÊæáàÈí¨Ü Ü hæçÆáÊÝÓÜ A®Üá»ÜËst ¨Üü| BµÅPÝ¨Ü ®æÆ®… ÊÜáívæàÇÝ, ÕÓÜÌƳÊÜä pæ®…ÍÜ®… ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ. ÔŸºí© ÊæáàÇæ iX¨ÜʯWæ ÊÜÞñÜÅ ÖÜQR¿á ÓÝÌñÜíñÜÅ$ÂÊæà®æíŸá¨Üá Ü ¨Üü| BµÅPÝ¨Ü Êæã¨ÜÆ BíXÉP®… Ba…ì¹Íܱ… væÓív… Ü ¾ÜÃæàWÜáÊÜâ©ÆÉ. ¿ÞÊÜñ㤠ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ ÓÝÖÜÓPRæ ÊÜááí¨ÝWÜá Ü Ü A¥ÜìÊÝ©àñÜá. ¯àÊÜâ ÊæáàÈí¨Ü iX¿ááÊÜ ñÜ®PÜ ¯ÊÜá¾ iàÊÜ Ü oáoá, CíXÉÐ… ÊÜáãÂÔοᮅ, XàñÜÃa®PÝÃÜ ÖÝWÜã ÊÜÞ®Ü Ü Ü æ£¤àÃÝ. ÓÜÊÝÆáWÜٮᰠÓÜÈàÓÝX G¨ÜáÄÓÜᣤàÃÝ. ¸ÝÅ$®…ÓÜ®… Ü Ü EÚÔPæãÙÜáÛÊâÜ ¨Üá GÐÜár ÊÜááS GíŸá¨Üã WæãñݤWáÊÜâ©ÆÉ. Ü Ëà¿á E¨æªàÍÜPÝRX PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤÃáÊÜ ²àoÃ… Wæà¹Å¿áÇ…, Ü¿ÞÊÜ ÖæãÓÜ ÓÝÖÜÓÜPæR ÓæRa… ÖÝPÜᣤÃÜŸÖÜá¨Üá Gí¨Üá ®Ü®Wæ ±ÜÅ£ûÜ|ÊÜä A¨ÜáñʯÓÜáñܤ¨. H®Üã ÊÜÞvܨà ÓÜáÊÜá®æ Ü ½Ü æ æ æ ¾ ¸ÝÖÝÂPÝÍÜ ûæàñÜÅ¨Ü i௿áÓ… Ÿp…ìÃÜápÝ®…... ×àWæÁãàbÓÜᣤÃáÊÝWÜÇà A¨Ü®á° ÊÜÞw ÊÜááXÔ ÊÜááí©®Ü¨PRæ Ü æ Ü Ü PÜÙ¨Ãæ ®Ü®Wà ®Ý®Üá ¨æãÅàÖÜ ÊÜÞwPæãívÜÐár ¸æàÓÜÃÊÝWÜáñܤ¨. æ Ü Ü æ Ü Ü æ A®æàPÜÃá. ®Ü®Wæ GÆÉ ¨æàÍÜWÙÆãÉ WæÙ¿áĨݪÃ. ÓÝÖÜÓ, Ü Ü Ü Ü æ æ ÜÁãàbÓÜáñݤ PÜáÚ£ÃÜᣤàÃÝ. CÊæÆÉ ÖæàWæ ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ B¨ÜªÄí¨Ü ®Ý®Üá ÖæãÓÜ E¨ÜÂÊÜáPæR PæçÖÝPÜáñæ¤à®æ, ÓÝÖÜÓPRæ Ü Ÿá©œÊÜí£Pæ, ÆÊÜÆËPæ, ÊÜÞ®ÜËà¿á ÓÜíŸí«ÜPæR ¸æÇæ¯ÊÜáWæ? ¯àÊÜâ ÖæàWæ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤàÃÝ? PæÆÓÜ¨Ü ÖæãÃÜñÝX PæãvÜáÊÜÊÜÃÜá GÈÉÁáà CÃÜÈ, AÊÜÃÜá ÖæàWæãà ®Ü®ÜWæÖæàWæ ÓÜÊÜá¿á PÜÙæ¿áᣤàÃÝ? ¯ÊÜá¾ S¿ÞÈWÜÙæà®Üá? Óæà×ñÜÃÝWÜáñݤÃ. AÊÜÄí¨Ü ®Ý®Üá ±ÜÅ»ÝËñÜ®ÝWÜáñæ¤à®æ. ° æ®ÜÊáWÜã ÓÜÌƳ ÖæàÙܸÝÃܨÝ? Ü ®Ü®ÜWæ iàÊÜ®ÜÊÜ®Üá° PÝÆáÊÜávÜbPæãívÜá, PæçPÜqrPæãívÜá ñÜû| ®Ý®Üá ®ÜPáR ÓÜáÊÜá®ÝWÜáñæ¤à®æ. B¨ÜÃæ AÊÜÃá ÓÜáÊÜá®æ Ü Ü ¾ Ü ¾ ®ÜvÓáÊÜâ¨ÜÃÈÉ ®Üí¹Pæ CÆÉ. ®Ý®Üá Pæãào—àÍÜ®ÝX¨æªà®æíŸ æ Ü Ü¹vÜáÊÜâ©ÆÉ. ÖæàÙÜÇæà¸æàPæí¨Üá ²Åà£Àáí¨Ü gWÜÙÜ AÖÜí¯í¨Ü D ÊÜÞñܮᰠÖæàÙÜᣤÆÉ. 12&15 ÊÜÐì ÊÜ¿áÓÝÕX Ü ÜñæW¿ááñݤÃ, ÊÜáá¯ÔPæãÙÜáÛñݤÃ. æ æ æ ¨ÝªWÜÆ㠮ݮÜá ÖÝWæÁáà C¨æª. Ÿ¨ÜáPÜá "QíW…Óæçh… BWÜ ®Ý®Üá AÊÜÄWæ ÖæàÙÜáñæ¤à®æ& ¯ÊÜáÈÉ H¯¨æÁãà ®Ü®ÈÉ ¾ °Ü BXÃܸàPÜá Gí¨Üá ÖæàÙÜᣤ¨ª. PæÆÊÜÃá ®Ü®®á° ®æãàw hæãàP… æ æ Ü °Ü ÜCÃÜáÊÜâ¨Üã A¨æà. GÆÉÃÆãÉ Jí¨Üá A¨ÜÊá ÍÜQ¤ÀáÃÜáñܤ¨. Ü Ü æ ÊÜÞvÜᣤ¨ªÃá. A¨Üá ®Ü®Wæ ËbñÜÅ QP… PæãvÜᣤñá¤. ÖÝWæí¨Üá Ü Ü Ü ÜA¨æà®æíŸá¨Üá ®ÜÊáWæ Wæ㣤Ãáñܤ¨. ®ÜÊá¾ ÍÜQ¤Ááà®æíŸá¨Üá Ü Ü æ Ü ®Ü®°Ü ŸÚ ÖÜ|ËÃÜÈÆÉ. Ÿ¨ÜáQ¨ÜÃæ QíW…Óæçh…®ÜÇÉæà Ÿ¨ÜáPܸàPÜá æ®ÜÊÜáWæ Wæ㣤ÆÉ©¨ÝªWÜ ÊÜÞñÜÅ Cí¥Ü ±ÜÅÍæ°WÜÙÜá HÙÜáñܤÊæ. Gí¨Üá ±ÜpÝQPæãaÜác£¤¨ª. æ®ÝÊæÆÉÃÜã Jí¨Üá ËbñÜÅ PÝÀáÇæÀáí¨Ü ®ÜÃÜÙÜáñæ¤àÊæ. ±ÜÅ£Á㟺¯WÜã ñÝ®Üá ±Üvæ¿ááÊÜ ÓÜíŸÙÜ ñÜ겤A¨æà®æí¨ÜÃæ "®Ü¯í¨Ü CÊæÆÉ ÓÝ«Ü®Ý? GíŸ ®ÜPÝÃÝñÜPÜ ° ¾ PæãvÜáÊÜâ©ÆÉ. C®Üã° Öæaác ÖÜ| ¸æàPÜá. ÊÜá®æ C®ÜÐár ¨æãvÜx Ü ° ܱÜÅÍÝ°ÃãàWÜ. "®Ü¯í¨Ü ÓÝ«ÜÂËÆÉÊàPæ? ®Ü¯í¨Ü C¨Üá ÓÝ«ÜÂ! æ ° æ ° ©ÃܸàPÜá, C®Üã° JÙæÛ¿á PÝÃÜá ¸æàPÜá Gí¨æÆÉ A¯ÓÜáñܤ¨. æ æGí¨Üá PæàÚPæãívÜÃæ, ÊÜá®ÜÊÜÄPæ ÊÜÞwPæãívÜÃæ GÆÉÊÜä B¨ÜÃæ A¨Ü®á° ±Üv¿áÆá ®Ý®æà®Üá ÊÜÞvܸàPÜá, ®Ü®°Ü BÓæ¿á®Üá° Ü æ æÓÜÈàÓÜá. A«Üì PæÆÓÜ ÊÜááX¨Üíñæ. ÖÝp…HÃ… ŸÆã®…®ÜÈÉ £àÄÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÖæàWæ Gí¨Üá ÁãàbÔ PÝ¿áì±ÜÅÊêÜ ñ¤ÜÃÝWÜá®Ü®ÜWæ ËÍÜ̱ܿáìo®æ ÊÜÞvܸæàPæí¨Üá A¯ÔñÜá. WæÙæ¿áÃÜ ÊÜâ©ÆÉ. ÖæàWæãà Ÿ¨ÜáPܮᰠÓÝXÓÜáñݤÃæ B¨ÜÃæ PܮӮᰠÖÝWæ Ü Ü Ü ÜÊÜááí¨æ C¨Ü®á° ÖæàÚPæãívÝWÜ GÆÉÃã ¯ÃÜáñÝÕÖ¨Ü WÝÚ¿á®æà Ü Ü Ü ° ¸æacÜWæ CoárPãívÜá JÙÜWãÙÜWà PæãÃÜWᣤ ÃÜáñݤÃ. Pæã®æWæ æ æ æ Ü æF©¨ÜÃá. ®ÜãÃÜÃÈÉ JŸº®ã "¿áÓ…, ´æípÝÔrP…, Wæãà Ü Ü Ü ÓÝ¿ááÊÝWÜ D PæãÃÜWá PæãÃÜWÝXÁáà CÃÜáñܤ¨. GÐæãà ÓÜÆ Ü æ rAÖæv… AíñÜ ÖæàÙÜÈÆÉ. "¿ÞÃÜá H®Ü®Üá° ÊÜÞvܸæàPæãà D PæãÃÜWà AÊÜîᰠÓÝÀáÓÜáñܤ¨. ®Ý®Üá ÖæàÙæãà¨æà®æí¨æÅ æ Ü Ü æA¨Ü®æ°à ÊÜÞvܸæàPÜá. ¯à®Üá ÖæãàX ÖæãàX ÖÝp…HÃ… ÊÜááí¨ÝWÜáñæ¤à®æ, BPÝÍÜ©í¨Ü iX¿ááñæ¤à®æ, ÖÜvX®ÜÈÉ gWÜñá¤ Ü Ü iàÊܮʮᰠCw¿ÞX Ÿ¨ÜáQ. ÖÝWæ Ÿ¨ÜáPÜáÊÜ GÆÉ ÓÝ«ÜÂñæ Ü Ü ÜŸÆã®…®ÜÈÉ ÖÝÃÜᣤ௠Aí£©à¿áÇÝÉ, ¯®ÜWæ ñÜÇPq¨¿Þ? ææ r æ ÓÜáñÜá¤ñ¤æà®æ, aÜí¨ÜÅÇãàPÜ¨Ü PÜ®Óá PÝ|áñæ¤à®æ. C¨Üá ®Ü®Wãí¨æà æ Ü Ü Ü æ WÜٮᰠDvæàÄÓÜ¨à ¹vܸàw. PÜ®Óá PÝ|áÊÜâ¨Üá ñܱÆÉ. Ü Ü æ æ Ü Ü ³ÜH®Ý¨ÜÃã A®ÝÖÜáñÜÊݨæÅ? ¯®Ü° iàÊÜPRæ A±Ý¿áÊݨæÅ? Ü ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܤ¨Ááí¨Üá »ÝËÔ¨ÜÃæ A¨Üá ñܱâÜ . C¨Üá ±ÜÅ£ æ ³ A¨Ü®á° DvæàÄÔPæãÙÜÛ©ÃÜáÊÜâ¨Üá ñܱâÜ . ¯ÊÜáWæ ¯àÊÜâ ÊæãàÓÜ Ü ³Gí¨æà GÆÉÃã ÃÝWÜ GÙæ¨Ãá. C®Üá° ÓÝËÃÜ ÊÜáí©¿á®Üá° Ü Ü Ü Á㟺Äí¨ÜÆã ÓÝ«ÜÂ. ®Ü®ÜWæ CÃÜáÊÜíñæ EÚ¨ÜÊÜÄWÜã ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàw. ÖÜáÔ PÝÃÜ| ¯àw ¯ÊÜáWæ ¯àÊæà ®Üí¹ÔPæàڨܪÃã AÊÜÃÆÉ ÖÝWæà ÖæàÙÜᣤ¨ªÃá. iàÊÜPRæ A±Ý¿áÊݨæÅ, Ü æ Ü Ü ÁãàbÓÜáÊÜ, ¯«ÝìÃÜ ñæW¨áPæãÙÜáÛÊÜ ÍÜQ¤Àá¨æ. ÖÝWæí¨Üá æ Ü PæãÙÜáÛÊÜ ±ÜÅ¿áñÜʮᰠÊÜÞvܸàw. D gWÜñᤠÖÜ|ÊÜíñÜÃ¨á ° Ü Ü æ Ü Ü ÜÓÜñᤠÖæãà¨æÅ GíŸ ±ÜÅÍÁáà AÊÜÄWæ ¨æãvܨÝX PÝ|ᣤñá¤. Ü °æ x Ü CÊÜ®ÆÉ ÓÝ—Ô¨Ü Êæã¨ÜÆ ÊÜÂQ¤ ®Ý®ÜÆÉ. ®Ý®Üã ÓÜÖÜ ÓÝ«Ü®æ °æ ÊÜÞñÜÅ AÆÉ. gWÜ£¤®Ü Êæç»ÊWٮᰠÓÜË¿áÆá ¯ÊÜáWæ ÖÜ| ¸æàPÝ Ü Ü Ü Ü ÜD ±ÜÅÍæ°WÜÙæà GÆÉÃÜ®Üã° ¸Ý—Ô¨ÜÃæ ËÊÜÞ®Ü CÃÜᣤÃÜÈÆÉ, ÊÜÞw¨ÜÊÄí¨Ü ±æÅàÃÜOæ ±Üv¨Ê. ÓÝ«Ü®Wæ Ëá£ÀáÆÉÊíŸá¨Üá Ü æ Ü Ü æ æ WÜŸÖÜá¨Üá. ÖÜ| WÜÚÓÜ©ÃÜáÊÜíñæ ¯ÊÜáWæ ¯Ÿìí«Üʮᰠ¿ÞÃÜã Ü Üü±Ü~WÜÙÜ®Üá° PÜívÜá×w¿áᣤÃÜÈÆÉ, ÖÜvÜWÜ®Üá° ¿ÞÃÜ㠮ܮWæ ŸÖÜÙÜ ¸æàWÜ AÄÊÝÀáñÜá. A¨æà ±æÅàÃÜOæ ®Ü®®á° Pæç×w¨Üá Ü °Ü Ü ÖÝPÜáÊÜâ©ÆÉÊÇÝÉ?! ܯËáìÓÜᣤÃÈÆÉ, BPÝÍÜ©í¨Ü ¿ÞÃÜã ®æW¿áᣤÃÈÆÉ, BÙÜ Ü æ Ü ÊÜáá®ÜáWáYÊíñæ ÊÜÞvÜᣤ¨. ° Ü Ü æ "iàÊÜ®¨ÈÉ ÖÜ|Êæäí¨æà ÊÜááS AÆÉ Gí¨Üá ¯ÊÜáWæ ¯àÊÜâ Ü ÜÓÜÊáá¨ÜÅ¨Ü ÃÜÖÓÂÜ »æà©ÓÜᣤÃÈÆÉ, AípÝqìPÝPæR ÖæãàWÜá Ü Ü Ü ±ÜÅ£©®Ü ÖæãÓÜ ÓÜíWÜ£WÜٮᰠ£Ú¿ááÊÜâ¨Üá, ÖæãÓÜ ÖæãÓÜ Ü Ü ®Üí¹ÔPæãÙÜáÛ£¤àÄ. ÖÜ|ÊÜíñÜîᰠPÜívÜá PÜÃáŸá£¤àÄ. CÈÉ Ü Ü Ü£¤ÃÈÆÉ, ×ÊÜÞÆ¿á HÃÜᣤÃÈÆÉ, PÝw®ÜÈÉ ¸æàpæWæ ÖæãàWÜá Ü Ü g®Üîᰠ»æàq ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá, ÖæãÓÜñ®PRæ ÊÜááSÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá Ü Ü Ü Ü ÖÜ|ÊÜ®Üá° ÓÝ«Ü®æWÜã ÖæãàÈÓÜŸÖÜá¨Üá. ®Ü®Ü° A±Ü³&AÊÜá¾£¤ÃÈÆÉ, ŸÖÜáÊÜáÖÜw PÜovÜ PÜoár£¤ÃÈÆÉ. GÆÉÃã ÊÜá®æ¿áÈÉ Ü r Ü Ü SáÑ¿á AíÍÜWÙà. C¨æà ®Ü®Wæ ˼®Ü° ûæàñÜÅWÙÈÉ E¨ÜÂÊÜá Ü æ Ü Ü Ü ®Ü®WÝX ˨æÂ, ÓÜíÓÝRÃÜ ¯àw¨Üª®á° ¹orÃæ H®Ü®ã° PæãvÜÈÆÉ, Ü Ü ÜÓÜáÊÜá¾®æ PæçPÝÆá aæÈÉ PÜáÚ£ÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÓÝÖÜÓÜPæR ¿ÞÃÜã ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPRæ PÝÃÜ|. ÖÜ| ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà ÊÜááS AÆÉ. ÖÜ| PÜãwvÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ ®Ü®Wæ ÖÜ|, ÓÝ«Ü®, TÝ£ WÜÚÓܸàPæíŸ Ü æ æÊÜááí¨ÝWÜᣤÃÜÈÆÉ. ×àWæ ÖæàÙÜáÊÜÊÜÃÜ®Üá° PÜívÜÃæ AÊÜÃÜ ÖæàX¨ÜªÃã Ÿí¨æà ŸÃÜáñܤ¨. ÖÜ| ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ü®á° ËáàÄ¨Ü Ü æ Ü ñæÊÆá, WÜáíWÜá CñÜá¤. A¨ÜPÝRX PÝ¿áìñÜñîݨæ. PÜq¨Ãæ Ü ³Ü Ü r ÜñÜÇÊáàÇæ ×w¨Üá ÊæãoPܸàPÜá Gí¨æ¯ÓÜᣤñá¤. æ æ æ Ü BPÜÐÜìOæ ®ÜÊÜá¾®Üá° Aí¥Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜÈÉ ñæãvÜWÜáÊÜíñæ ÊÜáÖÜÆ®æà PÜo¸àPÜá, Cw¿ÞXÁáà Ÿ¨ÜáPܸàPÜá Gí¨Üá ° r æ æ ®Ü¯í¨Ü H®Ý¨ÜÃã AƳÓÌÜ Æ³ ÓÝÖÜÓÊÝX¨ÜªÃ, D ®æWqÊ… ° Ü Ü æ æ ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. ®Ü®ÜWæ ¿ÞÊÜâ¨Üá ÓÜíñÜÓÜ, ®æÊÜᾩ ¹Åo®…®ÜÈÉÁáà AñÜÂíñÜ A±ÜÃã±ÜÊÝ¨Ü "®æPÃ… IÇÝÂív…®Üá° Ü Ü±ÜÅ£QÅÁáWæ ®Ü®°Ü ±ÜÅ£»Üo®æ¿á ÓÜíPæàñÜÊÝX ÊÜáãw¨Ü EñܤÃ& Ü ñÜí¨ÜáPæãvÜáñܤ¨ãà A¨Ü®á° G¨æWÊâÜ bPæãívÜá ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ. æ Ü Ü SÄà©Ô¨æ. 74 GPÜÃæ ©Ìà±ÜÊà ®Ü®°Ü ÓÝÊÜÞÅgÂ. D ©Ìà±Üʮᰠæ Ü Ü"®Ý®Üá ÓÝ—Ô ñæãàÄÓÜáñæ¤à®æ ®æãàvݤ CÄ. ¯àÊÜâ ÃÝíW… A¨ÜÄí¨Ü GÐÜár ÖÜ| ŸÃÜáñܤ¨æíŸá¨Üá ®Ü®ÜWæ 175,000 ±èív… ¯àw SÄà©Ô¨æ. BWÜ ®Ü®Wæ ŸÄà 28 ÜGí¨Üá ®Ý®Üá ÓݹàñÜá ÊÜÞvÜŸÇæÉ. ¿ÞÃݨÜÃ㠮ܮ°Ü ŸÚ Ü ÊÜááSÂÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ¿ÞÊÜâ¨æà PæÆÓÜʮᰠ×àWæ »ÝËÔ¨ÜÃæ Ü Ü ÊÜÐì! D ©Ìà±Ü¨ÈÉ ®Ü®°Ü A£¦WÜÚWÝX 28 ÃÜãÊÜááWÜÚÊæ. Ü ÜŸí¨Üá "¯¯°í¨Ü C¨Üá ÓÝ«Ü CÆÉ Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜ «æç¿áì A¨Üá Ë´ÜÆÊÝWÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà CÆÉ. D ÓÜíWÜ£ ®Ü®Wæ GÆÉ Ü ¸ÝwWæWã ÃÜãÊÜááWÜٮᰠ¯àvÜáñæ¤à®æ. Jí¨Üá ©®ÜPRæ 25 ÆûÜ Ü Ü ÜÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ. ÖæàÚ¨Ü ûÜ|¨ÜÇÉæà ÓÝ«Ü ÊÜÞw ñæãàÄÓÜÆá E¨ÜÂÊÜáÊܮᰠBÃÜí¼Ô¨ÝWÜÆã ÊÜá®ÜÊÄPæ¿ÞX¨æ. Ü Ü ÃÜã. ¸ÝwWæ! ®Ý®Üá A®Üá»ÜËÓÜáÊÜ ÓÜáSÊܮᰠCñÜÃÃã A®Üá Ü Ü Ü±Ü|ñæãvÜáñæ¤à®æ ÖÝWÜã ÓÝ«Ü ÊÜÞw ñæãàÄÓÜáñæ¤à®æ. ®Ý®Üá CÈÉ ¯ÊÜáWæ C®æãí¨Üá ÓÜíWÜ£¿á®Üá° ÖæàÙܸàPÜá. ° æ »ÜËÓÜŸÖÜá¨Üá. ÊÜá®ÜáÐܯWæ Ÿ¨ÜáPÜÆá ñÜáívÜá»ÜãËá C¨æÅ"aÜí¨ÜÅÇãàPÜPRæ ÖæãàX¤à¿Þ AíñÜ PæàÚ¨ÜÃæ "ÖÜãí, Ãæw æ ®Ü®Wæ ÖÜ| Ÿí¨ÝWÜ GÆÉÄWÜã BWÜáÊÜíñæ ®Ü®Wã A£àÊÜ ÓÜíñÜÓÜ Ü Ü Ü ÓÝPÜá, Pæã®æWã ¸æàPÝXÃÜáÊÜâ¨Üá BÃÜw ®ÝÆRw ñÝ®æ Gí¨Üá ÜAí¨Üá¹vÜáñæ¤à®æ. DWÜ ®Ý®Üá aÜí¨ÜÅÇãàPÜPRæ ÖæãàWÜáÊÜ GÆÉ æ ÊÝWÜáñܤ¨. GÆÉÃíñæ ®Ý®Üá ÓÜÖÜ ÖÜ|Êܮᰠ²Åà£ÓÜáñæ¤à®æ. H®æà æ Ü Ü ÖæàÙÜáÊÜÊÃÜ gñæ ®Ý®Üá ÊÝ¨Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ, A¨Üá ÊæàÓ…r B´… ÜñÜ¿ÞÄ ÊÜÞvÜᣤ¨ªà®æ, ¯ÊÜáWæ Wæ㣤ÃÈ. æ Ü B¨ÜÃã ÖÜ| ÊÜÞwÁáà £àÃܸàPÜá GíŸá¨Üá ®Ü®°Ü «æÂà¿á Ü æ pæçÊå…. ®Ü®®á° ®æãàw ÓÜíñÜÓ±w, PÜÃ៸æàw. ®Ü®°Ü ÖÝWæà Ü °Ü Ü Ü Ü Ü ¯ÊÜá®á° ¯ÈÉÓáÊÜ, ¯¿áí£ÅÓáÊÜ ÍÜQ¤ÀáÃÜáÊÜâ¨Üá ¯ÊÜáWæ ¾ Ü Ü Ü AÆÉ. ÖÜ|¨Ü ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ®Ü®Wæ AñÜÂíñÜ ÓÜíñÜÓÊÝWÜáÊÜâ¨Üá Ü Ü ¿ÞÃÜã ¸æàPݨÜÃã BWÜŸÖÜá¨Üá. A¨æà®Üá ÊÜáÖÝ AÆÉ. ÖÝWæ ÜÊÜÞñÜÅ. D PæÆÓÜÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ ŸÖÜáñæàPÜ ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÝWÜ Aí¨æÅ A¨Ü®á° aÝÄqWæãà, ÓÜÊÞg PÝ¿áìPæãRà Ü Ü Aí¨ÜáPæãívÜá ÊÜÞñÜÅ PÝÆPÜÙ¿á¸æàw. æ¸æàÃæ¿áÊÜÄWæ Pæãoár¹vÜáñæ¤àÊæ. ×àWÝX AÊÜÃÜá ®ÜÊÜá¾®Üá° ¨Ý®Ü ¯àw¨ÝWÜ! A¨Üá JÙæÛ¿á PÝ¿áìPæR E±ÜÁãàWÜ ÓÝ«Ü®¿á ÎSÃܨÈÉ ¯ÊÜá®á° »æàq ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ. ÔWÜᣤàÄ æ Ü ¾ ÜBÙÜáñݤÃæ. ®ÜÊÜá¾ ÓÝÊÜá¥ÜÂì, ÍÜQ¤¿á®Üá° PÜáXYÔ¹vÜáñݤÃæ. ÊݨÝWÜ! ñÝ®æ?

×