• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
R&D SUBAT -MART 2011
 

R&D SUBAT -MART 2011

on

 • 2,288 views

ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION RESEARCHS

ARCHITECTURAL AND CONSTRUCTION RESEARCHS

Statistics

Views

Total Views
2,288
Views on SlideShare
2,284
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
18
Comments
0

1 Embed 4

http://www.linkedin.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  R&D SUBAT -MART 2011 R&D SUBAT -MART 2011 Document Transcript

  • RD FEBRUARY 2011 / ŞUBAT 2011 www.rdbuildings.com & BIMONTHLY RESEARCH & DEVELOPMENT BUILDING SECTORIAL REPORT ISSN: BUILDINGS İKİ AYLIK YAPI SEKTÖRÜ TURKEY EDITION ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME RAPORUYAPISAL AR-GE PROJE MALZEME DIZAYNŞİRKETLER DETAYLAR ÖDÜLLER ?MİNİ ANKETÜCRETSİZ DERGİMİZİ HANGİ FORMATTA ALMAK İSTERSİNİZBASILI MAGAZIN CD DERGİ ONLINE PDF
  • Nitelikli mühendis yetiştiren inşaat mühendisliği bölümlerinde okuyan bilim adamlarının gerek lisans, gerek lisans üstü düzeyde yürütecekleri deneysel araştırmaların, mesleğin uygulaması için son derece önemli olduğunu dile getiren Harp şöyle konuştu: Kaynak :Haber3.com “İnşaat Mühendisliği bölümlerinin yarısında Yapı Mekaniği Laboratuvarı bulunmamaktadır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yapı Mekaniği Laboratuvarlarının çalışmaları(TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Yöne- meslek alanımızın geleceği için olduğu kadar,tim Kurulu Başkanı Serdar Harp laboratuvarlarda yürütülen çalışmaların yönetme- liklere yön vermesi bakımından son derece önemli- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TM- dir. Bu nedenle Yapı Mekaniği LaboratuvarlarındaMOB) İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Ku- yürütülen çalışmaların toplantılar aracılığıylarulu Başkanı Serdar Harp, “inşaat mühendisliği paylaşılarak geliştirilmesi, bu toplantıdan elde ed-bölümlerinin yarısında Yapı Mekaniği ilecek en önemli çıktılardan biri olacaktır. Hepi-Laboratuvarı bulunmamaktadır. Yapı Mekaniği mizin bildiği gibi bilimlerin kümülatif ilerleyişindeLaboratuvarlarının çalışmaları, meslek alanımızın bilgi çağının bir gereği olan ‘Bilgi ve deneyimgeleceği için olduğu kadar, laboratuvarlarda yürüt- paylaşımı’ son derece önemli bir yer tutmaktadır.”ülen çalışmaların yönetmeliklere yön vermesibakımından son derece önemlidir” dedi. Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şevket Özden, çeşitli üniversitel- İnşaat Mühendisleri Odası ve Kocaeli erden 100’ü aşkın akademisyen ve araştırmacınınÜniversitesi’nce Emex Otel’de düzenlenen katıldığı toplantının güncel bilgi paylaşımı, mev-2011 Ulusal Yapı Mekaniği Laboratuvarları cut araştırmaların değerlendirilmesi ve tartışılmasıToplantısı’nın açılışında konuşan Harp, İnşaat amacıyla yapıldığını söyledi. Özden şöyle konuştu:Mühendisleri Odaları olarak düzenledikleri kon-gre ve sempozyumlar aracılığıyla, uygulama “Deprem ve benzeri etkilere dayanıklı, güveniliralanındaki meslektaşlarını inşaat alanında yaşanan yapılar inşa etmek adına ülkemizde gerçekleştirilenbilimsel gelişmelerden haberdar ettiklerini söyledi. deneysel çalışmaların paylaşılması, yaygınlaştırılması ve araştırma kültürünün genç Mühendislik hizmetlerinin niteliğini yükseltmeyi araştırmacılara aktarılabilmesi amacıyla başlatılanamaçladıklarını belirten Harp, “Hepimizin bildiği toplantıda yalnızca yürütülen veya planlamagibi bilimsel bilginin üretildiği önemli adreslerden aşamasında olan araştırmalarla ilgili sunuşlara yerbirisi de üniversitelerdir. Ancak bu bilginin ino- verilecektir. Betonarme, yığma ve çelik yapılarınvasyona dönüşmesi için uygulama alanında hayat servis ve deprem yükleri etkisinde davranışlarınınbulması gerekmektedir” dedi. ve kapasitelerinin irdeleneceği, olası güçlendirme yöntemlerinin tartışılacağı bu toplantı mevcut İnşaat Mühendisleri olarak yaptıkları etkinlikler yönetmeliklerimizin değerlendirilmesi açısındanve toplantılar sayesinde mühendislik alanının da önemlidir.ürettiği her bilimsel bilginin uygulama alanındahayat bularak toplumsal faydaya dönüştürmeyi Toplantı, akademisyenlerin sunumlarıyla devamhedeflediklerini bildiren Serdar Harp, şöyle dedi: etti. “Türkiye ve dünyadaki üniversitelerde yaşananyapısal dönüşüm nedeniyle, her çalışma, kaynaktemininden uygulamaya kadar çok ortaklı projeleraracılığıyla hayata geçirilmektedir. İster ARGEProjesi ister uygulama projesi olsun genel kabulgören model, üniversiteler ile kamu özel sektörtarafından geliştirilen ortaklıklara dayanmaktadır.”
  • “Türkiye’nin CEO’ları en çok neyi merak ediyorlar sizden ne talep ediyorlar mikro tedbir anlamında” sorusuna Bakan Şimşek, “En çok sektörel bazda enerji sektöründe olsun diğer sektörler olsun mikro düzeyde, bazı adımlar atılırsa Türkiye’nin rekabet gücünün ne kadar artacağı konusuda güzel müzakere ortamı oluştu. Sektörün biran önce daha çok liberalleşmesi, daha çok rekabete açılması hususu gündeme geldi. Özellikle Maliye Bakanlığı ayağının mevzuatın basitleştilmesi, Maliye Bakanlığı uygulamalarının tabiki sadeleştirilmesi. Bu konuda daha çok adım attığımızı ama önerilerede açık olduğumuzu if- ade ettim” dedi. “İSTANBUL VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKILARDA BULUNACAK BİR PROJEDİR” kaynak : haber50 TÜSİAD “çılgın” projeye Başbakan Erdoğan’ın Kanal İstanbul projesi’ne de değinen Bakan Şimşek, projenin İstanbul ve Türkiye ekonomisine büyük katkılarda bulunacak bir proje olduğunu belirtti. Projenintemkinli yaklaşıyor! fikir aşamsında olduğunu hatırlatan Bakan Şimşek, “önümüde- ki dönemde bunun özel sektör dinamizmi ile gerçekleştirilmesi Boyner, Kanal İstanbul Projesi için “Biz şu anda özel sektör gündemdedir. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı olarak bu projeyeolarak yeteri kadar bilgi sahibi değiliz bu konuda. biz tabiki manevi desteği bu aşamada güçlü bir şekilde veriyor- uz. Proje maliyenin gelirlerini arttıracak bir proje. Türkiye’nin Kanal İstanbul Projesi İstanbul ve Türkiye ekonomisine ulaştırma altyapısı açısından turizm, inşaat sektörü açısından,büyük katkılarda bulunacak bir projedir” derken TÜSİAD Türkiyenin kalbi olan ticaretin kalbi olan İstanbul açısındanYönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Kanal İstanbul Projesi çok önemli bir projedir. Ama şu aşamada zaten maliyeden biriçin “Biz şu anda özel sektör olarak yeteri kadar bilgi sahibi kaynak talebi gündemde değil.” diye konuştu.değiliz bu konuda. Proje düşünce aşamasında, gerekirse ilerki “ÖZEL SEKTÖR OLARAK YETERİ KADAR BİLGİgünlerde değerlendirme yaparız” dedi... SAHİBİ DEĞİLİZ” Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) 2011yılı CEO Forumu’nun ilk toplantısı Çırağan Sarayında Ümit Boyner, “Bizim için tabiki özel sektör olarak Tür-gerçekleştirildi. Toplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı kiyenin önümüzdeki dönemde özellikle büyüme aşamasındaÜmit Boyner, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve iş adamları sürekli cari açık üreten bir ülke olmasının sorun olduğunukatıldı. Toplantıda, Türkiye ekonomisinin küresel krizden ve sürdürülebilir olmadığını düşünüyoruz. O nedenle yurtçıkışta ortaya koyduğu uluslararası düzeydeki başarıda mali- içinde üretilen katma değerin artışı çok önemli. Bu sorundaye politikalarının rolü ele alındı. Toplantının ardından Ümit aslında birçok sanayi sektörünü yatay kesen bir konu. OnunBoyner, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek basın mensuplarının içinde bu toplantıda sadece bir sektör değil genel olarak busorularını yanıtladı. yatay önlemlerin ve düzenlenmelerin katma değerin daha fazla “TÜRKİYE’NİN REKABER GÜCÜNÜ ARTTIR- yurtiçinde üretilebilmesi için neler yapılabileceği konusundaMAK ÜRETİMİ ARTTIRMAK İÇİN YOĞUN BİR ÇABA bilgi alışverişi yapılabildi. Enerji tabiki çok önemli bir konuİÇİNDEYİZ” çünkü cari açığın büyük bir kısmını oluşturuyor. Önümüzde- ki dönemde de özel sektörün aslında burada yatırımda ciddi Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplanın verimli geçtiğini düzenlemelere ihtiyacı olabilecek rekabetini arttırabilmesibelirterek, “Hem Türkiye ekonomisindeki gelişmeleri hemde için, ARGE öenmli bir konu o gündeme geldi. Beşeri ser-önümüzde dönem yapmayı düşündüğümüz temel bir takım mayenin artışı konusu o konuda yapılması gereken alt yapıreform alanlarını beraber değerlendirme imkanı oldu. Soru - yatıırmları bütün bunların üzerinde durabildik” şeklindecevap kısmında mikro reformlar ön plana çıktı. Biz iş alemiyle konuştu. Başbakan Erdoğan’ın Kanal İstanbul projesi ile ilgiligüzel bir diyolag içindeyiz. Bu Türkiyenin geleceği açısından soruya Ümit Boyner, “Biz şuanda özel sektör olarak yeteri ka-son derece önemli. İş adamları, iş alemi Türkiye’de gerçek dar bilgi sahibi değiliz bu konuda. Proje düşünce aşamasında,aktör sahada dünya ile rekabet etmek zorunda kalan aktörl- gerekirse ilerki günlerde değerlendirme yaparız” dedi. Seçim-er. Biz politika yapıcıları olarak mümkün olduğunca onların le ilgili soruya Boyner, “Seçimler her zaman bir yenilenmeönünü açmak, isdihdamı arttırmak, Türkiyenin rekaber gücünü getirir. Programın tekrar programın yenilenmesini gündemearttırmak üretimi arttırmak için yoğun bir çaba içindeyiz. 8,5 getirir. Biz seçimlerin çok sağlıklı olduğunu düşünüyoruz.yıl içinde de çok büyük bir başarı var. Türkiye bu dönemde özel Bu dönemde bir seçim ekonomisi izlenmemesi Türkiyeninsektör dinamizmini en iyi kullanan ülke. Çok da iyi sonuçlar makro ekonomik açıdan disipline sahip çıkması önemli birelde etmiştir” diye konuştu. konudur. Türkiye’de istikrarın bozulması için bir neden yok “ÖNERİLEREDE AÇIK OLDUĞUMUZU İFADE ETTİM” diye düşünüyorum. Seçim sonuçları ne olursa olsun” şeklinde konuştu.
  • “ÇOK BÜYÜK BİRBAŞARI ORTADA” “Vergi borcu affının bir ay daha uzatıldığı gündemde bukonuda sizden bir değerlendirme daha alabilir miyiz?” so-rusuna Bakan Şimşek, “Bir ay uzatılması için gerekli kara-rname Başbakanlığa gitti. Tamamlanınca yayınlanacak.Bizim maksimum bir ay uzatma imkanımız var . Şu anakadar ilgi çok yoğun. Sosyal Güvenlik Kurumu’yla MaliyeBakanlığı’nı birleştirdiğinizde toplam 40 milyar liralık şuanda taksitlendirilmeye tabi tutulmuş kamu alacağı söz konusu.Çok büyük bir başarı ortada. Biz bu kaynağı Türkiye’ninborçlarının azaltılmasında öncelikli olmak üzere kullanmayıdüşünüyoruz. Ama bir kısmında Türkiye’nin alt yapısınaeğitiminede harcamaya da açığız böyle bir ihtiyaç olursa”açıklamasında bulundu. info@nwbcor.com
  • R&D BUILDINGS BIMONTHLY MAGAZINE RD FEBRUARY 2011 / ŞUBAT 2011 www.rdbuildings.com & BIMONTHLY RESEARCH & DEVELOPMENT BUILDING SECTORIAL REPORT YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ <> Murat Gündoğan BUILDINGS ISSN: İKİ AYLIK YAPI SEKTÖRÜ EDİTÖRLER<> Ahmet Şirin TURKEY EDITION ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME RAPORU Turgay Fındıkçıoğlu Alp Çapan FOTOGRAF EDİTÖRÜ<> Şafak Özkan YAPISAL AR-GE SAYFA TASARIMCISI<> Derya Köse GRAFİKER<> Can Hüseyin Ak DİZGİ & TASARIM<> Hilda DIAZ REKLAM MÜDÜRÜ<> Sena Şerbetçioğlu PROJE MALZEME DIZAYN HABER KOORDINATÖRÜ<> Rauf Ilgaz ŞİRKETLER DETAYLAR ÖDÜLLER Viktor Domagala Raul C. Saenz ABONE & SATIŞ DESTEK<> Esra Gündoğan Nuray Demirci ? MİNİ ANKET ÜCRETSİZ DERGİMİZİ HANGİ FORMATTA ALMAK İSTERSİNİZ BASILI MAGAZIN CD DERGİ ONLINE PDF BASKI<> Enterprises LLC, Newscable Reporting Media Brooklyn , NY E POSTA<> info@rdbuildings.com LLC. 48 East Grand Ave. Montvale R&D Buildings Türkiye baskılarında ,yayınlanan New Jersey 07645 U.S.A. tüm yazılarla ilgili sorumluluk yazar ına veya adına alıntı yapılan kaynağa aittir . Dergide yayınlanan İmtiyaz Sahibi tüm makale ve fıkralar ; bilimsel içeriğin tahrip Zehra DUYAR edilmemesi sorumluluğuyla içerik değiştirilmeden imla düzeltmeleri ile baskıya alınmıştır. BAŞLARKEN Teknoloji çağında saklanması en zor olan şey ; “Bilgi”nin kendisi .Ulaşılması kolaylaştıkça , paylaşımı artan Bilgi “ nin etkinliği ; kullanım şekli ve miktarı ile neredeyse doğruorantılı . 12.000 den fazla okuyucuya hitap eden R&D Buildings zorluk dolu 6 ayın sonunda nihayet basılı olarakokuyucularının hizmetinde . Doğrusu başlarken hedefimiz Amerika ’ daki En büyük 750 İnşaat firması ve projeleriile sınırlıydı . Elektro-Mekanik alanında Türkiye menşeii’li mamüllerin bu ülkede tanıtılmasını birincil hedefolarak belirlemiştik. . Tabi Amerika gibi gelişmiş ve dışa açık bir ülkede sunumunu yapacağınız ürünler , alanındaiddialı ve dünya çapında kabul görmüş olması gerekir. Bu yaklaşım bizi spesifik bir hedefe yönlendirdi Rekabetşansının düşük olmadığı , hatta iddialı olduğumuz “İnşaai ve Mimari Ürünler”e. Türkiye ‘li malzeme firmalarınınDünya çapında kalitesi ,ürün çeşitliliği ve satış hacimleri ile göz doldurmuş olmaları bu durumu kaçınılmaz kıldı. Ufku neredeyse sonsuz olan , teknoloji ve zamana paralel olarak gelişen , bu sektörün aynı zamanda Dünya’dakigelişmeleri anlık takip etme gereği , pazarda söz sahibi olmanın birinci koşulu . Gelişen bu yaklaşım tarzı , R&D Building‘i farklı ancak bağıl endüstrileride incelemeye yönlendirdi. Hammadde, Makine –Ekipman , Nakliye , Enerji ve Yasal mevzuatlar konusundada Ar-Ge birimimiz ek çalışmalar başlatarakDünya genelinde 1000’e yakın firma ile temaslar yürüttü. Saat farklarından kaynaklanan yorucu ve uzun olan buçalışmaları derlemek ve sisteme akuple etmek tabiî ki işin başka boyutu. Yine başlangıçta bu çalışmaları , basılıyayın olarak sektörün bilgisine sunmak planlarımız dahilinde değildi. Temel amacımız ; internet üzerinde genişbir database oluşturarak , kullanıcıların bilgisine sunmak idi. Bu amaçla Google ve Godaddy internet ve bilgi işlemşirketleri ile özel servis sağlayacılığı anlaşmalarını yaptık . Database oluşturma konusundaki , yardımları hedefegiden yolu kısalttı. Ancak sistemin devreye alınması ve yayına başlaması için yaklaşık 4 ay gibi bir süre gerekli .Yinede bu süre zarfında , teknoloji ve bilgi paylaşımını , sınırlı olarak bu databaseler üzerinden gerçekleştirmekteyizBasılı yayınımız son güncellemelerle beraber 12.000 civarı sektorel üyeye , PDF formatında softcopy olarak buserverler üzerinden iletilecektir. SaygılarımızlaR&D BuildingsNew York , 25 Şubat 2011
  • NEWS BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT kaynak : A.A. ‘Emaar Yavaş yaşam’ı pembe salyangozlarla anlatacak Global konut projeleri geliştiren ve Büyükçekmece’de “Toskana Vadisi Evleri”ni hayata geçiren Emaar Tür- kiye, yavaş ve çevreye zarar vermeden yaşayan bir canlı olan salyangozun simgelediği “yavaş yaşam” konsepti çeçevesinde pembe salyangozlardan oluşan sergiyi Türkiye’ye getirecek. Emaar Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ümit Türüdü Şen, konuya ilişkin düzen- lenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bir göl havzası olan Toskana Vadisi’ndeki villa-konut projelerinin 4 fazdan oluştuğunu, 1 milyon 700 bin metrekarelik alana yayılan projede söz konusu alanın yüzde 75’inin bahçe ve ortak alanlara ayrıldığını söyledi. Projenin 12 farklı tipte toplam 540 lüks villa, ikiz villa, bahçeli ve teraslı Toskana villa dairelerden oluştuğunu belirten Şen, konutların büyüklüğünün 150 metrekare ile yaklaşık bin metrekare arasında değiştiğini kaydetti. “FATMAGÜL’ÜN SUÇUN NE DİZİSİNDE ÖRNEK EVLER KULLANILDI” Şen, 174 villalık birinci fazı bitirdiklerini ve yüzde 80’inin satıldığını, 54 villalık ikinci fazın da yüzde 25’ini sattıklarını söyledi. “Fatmagül’ün suçu ne?” dizisinde Toskana Vadisi’ndeki örnek evlerin kullanıldığını anlatan Şen, “Çekimler bir evle başladı, şu anda 3 evle devam ediyor. Dizideki evler olduğunu bilmeden gelen bazıları evleri gördüklerinde diziden dolayı hemen tanıyabiliyorlar. ‘Dizideki ev burası mı’ diye soranlar, mutfağı, seramiği, mermeri diziden dolayı bilenler var” diye konuştu. Yavaş yaşam konseptine işaret eden Şen, 1990’lı yılların başında İtalya’da ortaya çıkan bu konseptin eskinin ve otantiğin korunduğu, fakat hızlı teknolojik gelişime duyarlı, çevrenin korunduğu bir şehir planlama ve yaşam tarzı olduğunu, Güney Amerika ve İtalya’da da sergilenen salyangoz sergisi ile ekolojik yaşam ve yavaş yaşam konseptini öne çıkarmak istediklerini vurguladı. Bu konsept çerçevesinde yaklaşık 3 metre boyunda olan ve geri dönüşümlü maddeden yapılan pembe salyangozları İstanbul’a getireceklerini kaydeden Şen, 31 Mayıs’ta Bebek Parkı’nda başlayacak serginin daha sonra Nişantaşı, Bağdat Caddesi, Yeşilköy ve Bahçeşehir’e gideceğini, Büyükçekmece’deki Toskana Evleri’nde son bulacağını bildirdi. “YÜZDE 30-35’İ YABANCILARA SATILDI” Soruları da yanıtlayan Şen, Toskana Vadisi Evleri projesinin toplam yatırım maliyetinin, alışveriş merkezleri ve ticari kısımlar hariç 700 milyon dolar olduğunu belirtti. Türkiye’deki gayrimenkul projelerine yabancıların talebinin devam ettiğini dile getiren Şen, gerçekleştirdikleri ilk satışın yüzde 30-35’inin yabancılara yönelik olduğunu bildirdi. Türkiye’de gayrimenkulün öneminin devam edeceğinin altını çizen Şen, seçim süreci ve kredi faizlerindeki artıştan etkilenme olduğunu, ancak piyasanın buna bir şekilde adapte olduğunu söyledi.YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT NEWS YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • R&D BUILDINGS BIMONTHLY MAGAZINE RD FEBRUARY 2011 / ŞUBAT 2011 www.rdbuildings.com & BIMONTHLY RESEARCH & DEVELOPMENT BUILDING SECTORIAL REPORT YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ <> Murat Gündoğan BUILDINGS ISSN: İKİ AYLIK YAPI SEKTÖRÜ EDİTÖRLER<> Ahmet Şirin TURKEY EDITION ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME RAPORU Turgay Fındıkçıoğlu Alp Çapan FOTOGRAF EDİTÖRÜ<> Şafak Özkan YAPISAL AR-GE SAYFA TASARIMCISI<> Derya Köse GRAFİKER<> Can Hüseyin Ak DİZGİ & TASARIM<> Hilda DIAZ REKLAM MÜDÜRÜ<> Sena Şerbetçioğlu PROJE MALZEME DIZAYN HABER KOORDINATÖRÜ<> Rauf Ilgaz ŞİRKETLER DETAYLAR ÖDÜLLER Viktor Domagala Raul C. Saenz ABONE & SATIŞ DESTEK<> Esra Gündoğan Nuray Demirci ? MİNİ ANKET ÜCRETSİZ DERGİMİZİ HANGİ FORMATTA ALMAK İSTERSİNİZ BASILI MAGAZIN CD DERGİ ONLINE PDF BASKI<> Enterprises LLC, Newscable Reporting Media Brooklyn , NY E POSTA<> info@rdbuildings.com LLC. 48 East Grand Ave. Montvale R&D Buildings Türkiye baskılarında ,yayınlanan New Jersey 07645 U.S.A. tüm yazılarla ilgili sorumluluk yazar ına veya adına alıntı yapılan kaynağa aittir . Dergide yayınlanan İmtiyaz Sahibi tüm makale ve fıkralar ; bilimsel içeriğin tahrip Zehra DUYAR edilmemesi sorumluluğuyla içerik değiştirilmeden imla düzeltmeleri ile baskıya alınmıştır. BAŞLARKEN Teknoloji çağında saklanması en zor olan şey ; “Bilgi”nin kendisi .Ulaşılması kolaylaştıkça , paylaşımı artan Bilgi “ nin etkinliği ; kullanım şekli ve miktarı ile neredeyse doğruorantılı . 12.000 den fazla okuyucuya hitap eden R&D Buildings zorluk dolu 6 ayın sonunda nihayet basılı olarakokuyucularının hizmetinde . Doğrusu başlarken hedefimiz Amerika ’ daki En büyük 750 İnşaat firması ve projeleriile sınırlıydı . Elektro-Mekanik alanında Türkiye menşeii’li mamüllerin bu ülkede tanıtılmasını birincil hedefolarak belirlemiştik. . Tabi Amerika gibi gelişmiş ve dışa açık bir ülkede sunumunu yapacağınız ürünler , alanındaiddialı ve dünya çapında kabul görmüş olması gerekir. Bu yaklaşım bizi spesifik bir hedefe yönlendirdi Rekabetşansının düşük olmadığı , hatta iddialı olduğumuz “İnşaai ve Mimari Ürünler”e. Türkiye ‘li malzeme firmalarınınDünya çapında kalitesi ,ürün çeşitliliği ve satış hacimleri ile göz doldurmuş olmaları bu durumu kaçınılmaz kıldı. Ufku neredeyse sonsuz olan , teknoloji ve zamana paralel olarak gelişen , bu sektörün aynı zamanda Dünya’dakigelişmeleri anlık takip etme gereği , pazarda söz sahibi olmanın birinci koşulu . Gelişen bu yaklaşım tarzı , R&D Building‘i farklı ancak bağıl endüstrileride incelemeye yönlendirdi. Hammadde, Makine –Ekipman , Nakliye , Enerji ve Yasal mevzuatlar konusundada Ar-Ge birimimiz ek çalışmalar başlatarakDünya genelinde 1000’e yakın firma ile temaslar yürüttü. Saat farklarından kaynaklanan yorucu ve uzun olan buçalışmaları derlemek ve sisteme akuple etmek tabiî ki işin başka boyutu. Yine başlangıçta bu çalışmaları , basılıyayın olarak sektörün bilgisine sunmak planlarımız dahilinde değildi. Temel amacımız ; internet üzerinde genişbir database oluşturarak , kullanıcıların bilgisine sunmak idi. Bu amaçla Google ve Godaddy internet ve bilgi işlemşirketleri ile özel servis sağlayacılığı anlaşmalarını yaptık . Database oluşturma konusundaki , yardımları hedefegiden yolu kısalttı. Ancak sistemin devreye alınması ve yayına başlaması için yaklaşık 4 ay gibi bir süre gerekli .Yinede bu süre zarfında , teknoloji ve bilgi paylaşımını , sınırlı olarak bu databaseler üzerinden gerçekleştirmekteyizBasılı yayınımız son güncellemelerle beraber 12.000 civarı sektorel üyeye , PDF formatında softcopy olarak buserverler üzerinden iletilecektir. SaygılarımızlaR&D BuildingsNew York , 25 Şubat 2011
  • NEWS BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT kaynak : hurriyet gazetesi Meridian for Business, 26 Mayıs’ta satılacak Meridian for Business, Ofis, Kongere ve Hotel, İstanbul’un yeni finans merkezi Atasehir’de Varyap ve Emlak Konut GYO’dan 26 Mayıs’ta açık artırmayla satışa sunuluyor. Varyap Meridian projesi dahilinde İstanbul’un yeni finans merkezi Ataşehir’de inşa edilen Meridian for Business ofisleri açık artırma usulü ile 26 Mayıs 2011 tarihinde satışa sunuluyor. 45 metrekare ile 1.000 metrekare arasında değişen büyüklükte ofis ünitelerinden Varyap Meridian’ı taçlandıracak” oluşan ve yoğun ön talep gören bina, 26 Mayıs’ta açık artırma yön- temiyle ilgilenenlere arz edilecek. Varyap’ın 2011 yılında gerçekleştireceği projelerin büyüklüğünün 2 milyar doları bulacağını söyleyen Varyap CEO’su Erdinç Varlıbaş, TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO ile Hasılat Paylaşımı Modeli ile “Dünya tarafından tescillenmiş Varyap Meridian projesi kapsamında inşa edilen LEED kayıtlı Türkiye’nin ilk yeşil karma konut projesi yer alan Meridian for Business ofis binasını, 26 Mayıs tarihinde açık Varyap Meridian, 2010’da Dünyanın En İyi Mimari Projesi seçilmişti. artırma usulü ile satacağız. Varyap Meridian’da öngördüğümüz pro- Varyap Meridian projesinde, 20 ile 61 kata sahip 5 rezidans, kule jeksiyonlara ve ortaklarımız olarak nitelendirdiğimiz müşterilerimize içerisinde 1,500 konut, 50 bin metrekarelik kiralık alana kurulan bir verdiğimiz sözlere bağlı kalarak, Varyap Meridian projesinde sona iş merkezi, Meridan for Business ile birlikte toplamda 6 kule ve 3 yaşlaşmış bulunuyoruz” dedi. adet yatay ticari blok bulunuyor. En çok kazandıran projeler arasında İstanbul Finans Merkezi’nin ilk iş, otel ve kongre merkezi Varyap Meridian projesinin, başladığı günden bugüne kadar ar- Finans merkezinin satışa sunulan ve Asya yakasının yeni iş, tan satış ve pirim performansı ile sadece Türkiye’de değil dünyada otel ve kongre merkezi projesi olan Meridian for Business’ın, ulus- da yatırımcıların ilgisini çektiğini vurgulayan Erdinç Varlıbaş, “Proje, lar arası standartlarda ofis özellikleriyle öne çıktığını söyleyen tamamlanıncaya kadar yüzde 300’e varan oranda pirim yapması Varyap CEO’su Erdinç Varlıbaş, “Meridian for Business, ABD ve öngörülmektedir” şeklinde konuştu. Uzakdoğu’da benzerleri ile karşılaştığımız, aynı binada otel ve ofis hizmetini en üst seviyede veren, özellikle iş insanlarının tüm “Varyap Meridian projesinin altın değeri” ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedefleyen çok özel bir proje olarak tasarladık. Böylece yeni finans merkezi, uluslararası niteliklerde Varyap CEO’su Erdinç Varlıbaş, “Varyap Meridian’da, 2 yılda, ilk iş merkezi ve otel binası ile tanışıyor” şeklinde konuştu. Erdinç 3.000-3.500 TL’lerden 7.000 TL’lere çıkan bir metrekare fiyat Varlıbaş, sözlerine şöyle devam etti: grafiği görülüyor. Bunun, projeksiyonlarımız ve satış realizasyon verilerimize göre, 10.000 TL/m2’yi aşacağını öngörebiliyoruz. “80.000 metrekarelik inşaat alanına sahip olan Meridian for Busi- Fiyat merkezi hayata geçtiğinde, bu fiyatların çok yukarı eğilim ness, Anadolu yakasının yeni kongre, fuar ve iş merkezi olacak. göstereceğini düşünüyoruz. Çünkü biz müşterilerimize kazandırarak Proje dahilinde 45 metrekare ile 1,000 metrekare arasında değişen büyümeyi seviyoruz. Bizim ilk günden beri amacımız, piyasadaki boyutta ofis seçeneklerimiz bulunuyor. İşletmesini ise uluslararası en hızlı satışı yapmak değil, prim yaptırarak belli zaman aralığına bir markaya vereceğiz. Meridian for Business, 5 yıldızlı otel, toplantı satışları yaymaktır” diye konuştu. odaları, açık-kapalı havuzları, spa-spor merkezi, kütüphane, konsi- yerj hizmetleri, eğlence ve hobi odaları, sekreterya, restoran ve kaf- eleri ile birlikte, yeni nesil ofis anlayışını ilk defa Türkiye’ye getiriyor.” Anadolu Yakası’nın ilk Kongre Merkezi Erdinç Varlıbaş, Meridian for Business kapsamında; 1,150 me- trekare büyüklüğünde kongre ve balo salonunun yanı sıra, 250 ile 680 metrekare büyüklüğünde çok amaçlı salonların yer aldığını be- lirtti. Vanlıbaş, “Kolonsuz inşa edilen kongre ve Balo Salonu, her türlü organizasyonun yapılabileceği ve farklı fonksiyonlara hizmet etmek üzere tasarlandı. Varyap Meridian projesinin dahilinde inşa edilen ofis projesinin mimarisini de yine RMJM Grubu üstlendi” dedi.YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT NEWS Varyap Meridian’da Türkiye’nin en düşük faizli konut kredisi VaryapMeridian’da, yüzde 1 peşin ve yüzde 75 banka kredisine ek olarak, kalanyüzde 24’lük kısım için aylık 0.44 faiz oranı ile Varyap Kredisi kullanılabiliyor.Akbank, Halkbank ve Vakıfbank, Varyap Meridian’a kredi sağlayan anlaşmalıbankalar arasında yer alıyor. Sertifikalı ilk yeşil proje Proje alanının yüzde 85’i yeşil alandan oluşan Varyap Meridian’da,tasarım aşamasında alınan önlemler, çevreci malzeme seçimi, atık yönet-imi ve elektriğin bir kısmının rüzgar ve güneş enerjisinden yararlanılaraküretilmesiyle, yüzde 40’a varan enerji ve su tasarrufu hedefleniyor. Proje,bu yanıyla sakinlerine, yüksek konforun yanı sıra minimum tüketim maliyetisağlıyor. Projeyi yeşil bina sınıfına alan en önemli detayların başında ise,atık maliyetlerinin yüzde 50-90 arasında, CO2 salınımının yüzde 35 oranındaazaltılması geliyor. Enerji tasarrufuna ilişkin alınan bu önlemler, aidat giderl-erinin de düşmesini sağlayacak. ettiği ‘yeşil projesi’, küçük çaplı bir devrim niteliğinde.” LEED’den sonra “Karbon Ayak İzi” uygulaması Mimaride çıtayı yükseltti, sektöründe standartları belirliyor Varyap, LEED kriterlerini uygulayan Türkiye’nin ilk firması olma geleneğini Varyap Meridian, mimaride mükemmeliyet geleneğini de-şimdi de iklim değişikliği konusunda bilinç oluşturmak, bağlı olarak çevreye vam ettirerek, sürdürülebilir ticari tasarım konusunda yeni birverilen zararın ölçülebilirliği ve telafisi konusunda insanları bilinçlendirmek sektör standardı oluşturmayı vaat ediyor. İstanbul’un tarihiamacıyla kurumsal olarak “Karbon Ayak İzi” uygulamasında sürdürüyor. yarımadasına ve siluetine gönderme yapan bu eşsiz tasarım,Erdinç Varlıbaş’ın Karbon Ayak İzi uygulaması ile ilgili görüşünü şöyle dile teknolojik alt ve üst yapısıyla da İstanbul’un en seçkin gayri-getirdi: “İnşaat sektöründe de sürdürülebilir ürünler, yapılar üretmek için ilk menkul projesi ve markalarından birisi olarak değerlendiriliyor.adım yeşil binaların inşa edilmesidir. 2009 Ocak ayında LEED’e kaydımızı Geleceğin binaları ile ilgili yaptığı değerlendirmede,yaptırırken, yeşil piyasada bir tek biz vardık. Bugün Türkiye’de LEED almış “Geleceğin binası yeşildir, geleceğin binası demokratiktir,ya da alma yolunda olan 40 proje bulunmaktadır. Bu da Türkiye’nin bu sek- geleceğin binası teknolojiktir, geleceğin binası insanidir vetöre ne kadar çabuk adapte olduğunun bir göstergesidir.” geleceğin binası kozmopolittir” tanımlamasını yapan Erdinç Varlıbaş, firma olarak dünyanın gayrimenkul sektöründeki 10 Depreme Karşı Teknolojik Yenilik firmasından birisi olabilmeyi hedeflediklerini söyledi. Varlıbaş, “nasıl ki, Türkiye ekonomisi dünyada 10 büyük ekonomi içinde Varyap Meridian projesi, deprem bölgelerinde kritik öneme sahip olan be- olmayı hedefliyorsa, biz de Varyap olarak Türkiye gayrimen-ton sistemi ile inşa edilerek, Türkiye’nin yüksek teknolojili projelerinden birisi kul sektöründe, Türkiye’nin hedefinin gerisinde kalmadan il-olma özelliğiyle dikkati çekiyor. Projede, bir metrekarede 6 bin ton yük taşıyan erlemek istiyoruz” diye konuştu.C60 beton kullanıldı. Proje, otoparkları ile otopark mimarisinde yeni bir trende 35 yıllık bir geçmişi, yenilikçi ve her zaman mükemmeliöncülük ederek hem enerji tasarrufu, hem de konforu bir arada sunuyor. 2.30 arayan iş yapma biçimiyle Varyap, ülke ekonomisine katkıda- 2.70 m kat yüksekliği ile standart otoparklara göre daha geniş ve yüksek bulunurken, eğitim, kültür ve sanat alanlarında, sosyal so-olan Varyap Meridian otoparkları, kat yükseği ile araç sahiplerine kullanım rumluluk projelerini desteklemeye ve topluma katma değerkolaylığı sağlayacak. sağlamaya devam ediyor. Geleceğe emanet edilecek yaşam Varyap Meridian’da kullanılan teknolojiler ile inşaat maliyetleri büyük oranda alanlarını oluştururken “hayata değer katma” ve “çevreyi ko-artsa da, bu yaklaşım, uzun vadede ortak alanların bir kısmının güneş pan- ruma” ilkesi, Varyap’ın iş yapma disiplinlerindeki ana rotasınıelleri ve rüzgâr türbinleriyle üretilecek enerjiyle aydınlatılmasını sağlayacak. oluşturuyor. Ödül rekorları kıran Varyap Meridian projesi, buYağmur ve gri suların toplanarak, yeşil alanların sulanması sayesinde de, disiplinler içinde inşa edilen Grubun, gurur projelerinden birisibinaların toplam maliyetleri düşürülecek ve böylece yüksek oranda verimlilik olarak öne çıkıyor.elde edilecek. Varlıbaş Holding bugün 7 bine yakın çalışanı, alt yükleni- Le Monde’un değerlendirmesi: “Bu yeşil proje, devrim niteliğinde.” ciler ve çözüm ortaklarıyla birlikte, 20 binden fazla kişiye doğrudan ya da dolaylı olarak istihdam sağlıyor. Uzmanlığa Varyap Meridian’ın başarısı, Herald Tribune, New York Times ve CNN verilen önem, teknik bilginin gücü ve yenilikçiliğin yanı sıra,International’dan sonra son olarak Fransa’nın en yüksek tirajlı ve dünyanın ilkeli ve şeffaf çalışma prensipleri, Grubun iş yapma biçimi veen itibarlı günlük haber gazetelerinden Le Monde’da haber konusu oldu. başarısının omurgasını oluşturuyor.Haber, “İstanbul’un Anadolu Yakası’nda ‘bir yeşil şehir’ örnek olmayı umuyor”başlığı ile yayınlandı. Le Monde haberinde, şu değerlendirmeye yer verdi:“13 milyondan fazla çalışan insanı barındıran ve kentsel gelişmenin ‘sürdürül-ebilir’ bir çözüm üretemediği bir mega kentte, inşaat şirketi Varyap’ın inşa YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • INDEX PROJELERMALZEMELER RAPORLAR
  • SIRKETLER ROPORTAJLAR MAKALELER
  • kaynak : Murat Çemberci Haber 7 Gayrimenkul Çılgınlığı nereye kadar? İnşaat hammaddesi fiyatlarında, akaryakıtfiyatlarına da bağlı olarak %20 oranında artıştanbahsediliyor. Tablodaki endeksi de dikkatealırsak, balona dikkat edilmeli ABD’nin küresel krizden geriye doğru son on yılında Aşağıdaki tablo Türkiye’deki kurumsal gayrimenkul büyüme modeli büyük ölçüde emlak fiyatlarına dayalı idi. Ül-firmalarının, sıfır diye tabir ettiğimiz yeni konutlarını satış kemizdeki mevcut duruma benzer şekilde, ABD’deki finansfiyatlarını baz alan yeni konut fiyat endeksini gösteriyor. mühendislerinin artan para arzını yatırımda değerlendirmek üzere hazırladıkları ucuz krediler gayrimenkul alımını 2010 Ocak ayından itibaren sürekli artan bir eğilim dik- kolaylaştırıyor, bu da gayrimenkul talebini artırıyordu.kati çekiyor. Talebi artan gayrimenkullerin fiyatları da artıyordu. Gayri- Bu artışın süreceği bekleniyor ki, firmalar konut projeleri menkul sahipleri, gayrimenkullerinin fiyatları arttıkça ken-hız kesmeden sunmaya devam ediyorlar. dilerini zenginleşmiş hissediyorlar, gelirleri artmadığı halde borçlanmalarını ve borca dayalı harcamalarını arttırıyorlardı. Bu da ekonominin canlı kalmasına ve büyümesine yol açıyordu. Ayrıca, gayrimenkullerin fiyatı arttıkça daha da artacağını düşünenler yeni gayrimenkuller satın alıyor, bu da talebin ve dolayısıyla gayrimenkul fiyatlarının daha da yük- selmesine yol açıyordu. Gelişmenin son aşamasında gayri- menkullerin yerini sözleşmeler (türev ürünler) almaya başladı. Aşırı arzın yarattığı etki ile gayrimenkullere talep kaybolunca önce türev ürünler sonra da gayrimenkul piyasası çöküverdi. ABD’de yeni konut satış fiyatlarını ölçen Case Shiller Endeksi 2003 yılının haziran ayında 141 iken yükselmeye başladı ve Nisan 2006’da 206’ya ulaşarak rekor kırdı. Ardından çeşitli alanlarda ortaya çıkan sıkıntıların tetiklemesiyle düşüşe geçti. Endeks, Şubat 2011’de 141 sayısını gösteriyor. Yani konut fiyatları 8 yıl sonra başladığı yere gerilemiş bulunuyor. Türkiye’nin her yerinde en çok da İstanbul’da, her günyeni konut projeleri ortaya çıkıyor ve insanlar bu projelere Türkiye’de ABD’den farklı olarak TOKİ, tasarruf sahipler-ciddi ilgi gösteriyorlar. Mevduat faizlerinin düşüklüğü, ine seçenek sunmak kaydıyla rekabeti canlı tutup fiyatları ni-tasarruf sahibini mevduat yerine yatırıma yönlendiriyor. speten törpüledi. Fakat buna rağmen sektörde ciddi bir şişmeKonut kredilerinin de ucuz olması gayrimenkul talebi gözlemliyoruz. İnşaat hammaddesi fiyatlarında, akaryakıtartışını destekliyor. Konut firmaları da bu durumu çok iyi fiyatlarına da bağlı olarak %20 oranında artıştan bahsediliyor.değerlendirerek, finansmanlarını tasarruf sahiplerinden Tablodaki endeksi de dikkate alırsak, inşaat sektöründe talebeileri vadeli sattıkları konutlarla sağlıyorlar. Her yeni proje dayalı bir enflasyon olduğunu söyleyebiliriz. Bu balonun fazlabir öncekinden daha yüksek fiyatlara satılıyor ve bir önceki şişmemesi gerekir, fazla şişerse patlayabilir.projelerden satın alanlar kârlı çıkıyorlar. Bunu bir yatırımolarak görenler konutlara büyük oranda para akıtıyorlar. ***İstanbul’daki her projenin sunum şekli de farklı. Kentseldönüşüm, finans merkezi, çılgın proje, ne derseniz deyin. TEŞEKKÜRÇılgın projenin nereye yapılacağını tahmin edenler güz-ergâh üzerindeki arsaları kapışmaya başladılar. Hafta içi Ankara’da Ulaştırma Bakanımız Sayın Mehm- et Habib Soluk Beyefendi ile görüşme fırsatımız oldu. Bu durum bana, talebin şekillenmesi itibari ile küresel Kendilerine, bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayıkriz öncesi ABD’nin durumunu hatırlatıyor. Bu konuda teşekkürlerimizi sunuyor, görevinin hayırlı olmasını vebeni fazla karamsar bulanlar da olabilir ama bizimkisi çalışmalarında başarılar diliyoruz.sadece bir hatırlatma, bir uyarı. Murat Çemberci - Haber 7
  • kaynak : Haber X BAYINDIRLIK VE İSKANBAKANLIĞI DÖNER SERMAYEİŞLETMESİNİN SERMAYESİ10 MİLYON TL OLARAKBELİRLENDİ. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde faaliyette bu-lunan döner sermaye işletmesinin sermayesi, 10 milyon TLolarak belirlendi. Tahsis edilen döner sermaye tutarı, Bakan-lar Kurulu Kararı ile artırılabilecek. ANKARA (ANKA) -Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde faaliyette bulu-nan döner sermaye işletmesinin sermayesi, 10 milyon TLolarak belirlendi. Tahsis edilen döner sermaye tutarı, Bakan-lar Kurulu Kararı ile artırılabilecek. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde faaliyette bu-lunan döner sermaye işletmesinin; mali ve idari işlemlerine,gelir kaynaklarına, giderlerine, faaliyet alanlarına, bütçe-sinin hazırlanmasına, uygulanmasına ve sonuçlandırılmasınailişkin usul ve esaslar düzenlenerek Resmi Gazete’ninbugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göreBakanlığın işletmesinin sermayesi, 10 milyon TL olacak vetahsis edilen döner sermaye tutarı, Bakanlar Kurulu Kararıile artırılabilecek. İşletmenin sermaye kaynakları; faaliyetisona erdirilen diğer işletmelerin sermayelerinden ve işletmefaaliyetlerinden elde edilen karlardan oluşacak. Döner sermaye işletmesinin faaliyetleri ve görevlerinin debelirlendiği Yönetmelik ile işletme, mevcut ve yeni teknolo-jilerle kaliteli mal ve hizmet üretimini sağlamak üzere ger-çek ve tüzel kişilerde kalite kontrol bilincinin oluşmasınave gelişmesine yardımcı olacak. İşletmenin belirlenenfaaliyetleri ve görevleri arasında ise; “Beton üretimindekullanılacak malzeme (çimento, su, katkı maddesi ve ben-zeri) numuneleri üzerinde deneyler yaparak değişik kalit-edeki betonlar için karışım oranlarını belirlemek; Taze vesertleşmiş betonlarda, test ve ölçümler yapmak suretiyle be-ton kalitesini belirlemek; İnşaat, makine ve elektrik tesisatıile ilgili taş, toprak, tuğla, kiremit, demir, ahşap, boya, kalo-rifer kazanları, vana, kablo, lamba armatürleri gibi her tür-lü yapı malzemelerinin, ilgili standartlara ve şartnamelereuygun olup olmadığını belirlemek; Her türlü zemin etüdüyapmak; Yapı malzemelerinin kalite düşüklüğünden doğanisrafı ve kötü nitelikli inşaatları önlemek amacıyla; yayım info@nwbcor.comve eğitim yapmak, eğitim amaçlı harita ve benzeri araçlarıhazırlamak” gibi maddeler yer aldı. Ayrıca, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlik-te 18 Temmuz 1988 tarihli Resmi Gazetede yayımlananBayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel MüdürlüğüDöner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği ile 8 Şubat 1989tarihli Teknik Araştırma ve Uygulama Genel MüdürlüğüDöner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.(ANKA) (BRŞ/ÖMR)
  • NEWS BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT Istanbul Fuarı’nı 111.320 kisi ziyaret etti Yapı sektörünün zirvesi olan fuar bu yıl pek çok yenilige ve sektöre ticari fayda saglayan etkinliklere sahne oldu. “34.Uluslararası Yapı Fuarı - Turkeybuild Istanbul” yerli yabancı yapı profesyonelleri tarafından büyük ilgi gördü, fuar 111.320 kisiyi agırladı. Yapı- Endüstri Merkezi (YEM) tarafından düzenlenen ve Balkanlar, Rusya ve BDT ülkeleri, Orta Dogu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bölgenin en büyük yapı malzemeleri fuarı olma özelligini tasıyan Yapı Fuarı - Turkeybuild Istanbul, 2011 yılında yüzde 30 büyüyerek 81.000 m2 bir alanda gerçeklestirildi. T.C. Bayındırlık ve Iskan Bakanı Mustafa Demir, Almanya Federal Cumhuriyeti Imar Bakanı Dr. Peter Ramsauer, Istanbul Ticaret Odası Baskanı Murat Yalçıntas, Yapı-Endüstri Merkezi Yönetim Kurulu Baskanı Dogan Hasol, Yapı-Endüstri Merkezi Genel Müdürü Barıs Onay, konuk ülkelerin ticari heyet baskanları, devlet ve hükümet yetkilileri ve yapı sektörü liderlerinin katılımlarıyla açılan fuar bu yıl, iki yeni etkinligi de beraberinde getirdi: “Konuk Ülke Rusya” Projesi ve “EKODünya Fuarı”@ Türk yapı sektörünün en büyük ödülü, Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü” de açılıs töreninde sahiplerini buldu. Fuarın bir baska ödül töreni ise, Yapı Fuarlarının geleneksellesen Altın Mıknatıs “Amacına Uygun Düzenlenmis Stand Ödülleri” oldu. Yapı dünyasının bilgi merkezi Yapı-Endüstri Merkezitarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Yapı Fuarı - Turkeybuild Istanbul, bu yıl da pek çok yenilik ve sektöre ticari katkı saglayan etkinliklere sahne oldu. Sektör profesyonellerinin büyük ilgisiyle karsılanan fuar, bu yıl yüzde 40 büyüyerek 81.000 m2ulasan alanında;binlerce ürün çesidi, yeni teknoloji ve hizmeti sergileyen1.100 katılımcı firmayı, 56 ülkeden gelen yabancı alım heyetini ve 111.320 yerli yabancı ziyaretçiyle bulusturdu. Yapı Fuarı - Turkeybuild Istanbul, “Türkiye’nin de içinde bulundugu Balkanlar, Rusya ve BDT ülkeleri, Orta Dogu ve Kuzey Afrika’yı kapsayan bölgenin en büyük yapı malzemeleri fuarı” olma özelligi tasıyor. 34. Yapı Fuarı - Turkeybuild Istanbul’da iki büyük yenilik! Fuarın “Is Gelistirme Platformu”kapsamında bu yıl katılımcı firmalara ve sektöre dolayısıyla, Türkiye ekonomisine fayda yaratacak iki büyük yenilik gerçeklestirildi; Konuk Ülke Rusya Projesi ve EKODünya Fuarı. Yapı Fuarı Is Gelistirme Platformu kapsamında sektörün bölgedeki etkinligini artırmak için bu yıl ilk kez “Konuk Ülke Projesi” gerçekle- stirildi ve Yapı Fuarı -Turkeybuild Istanbul bu yıl konuk ülke olarak Rusya Federasyonu’nu agırladı. Türkiye ile Rusya arasındaki yapı malzemeleri ticaret hacmini artırması, müteahhitlik hizmetlerine hız ve kapsam kazandırması ve bu çalısmaların gelismesine katkıda bulunması hedefiyle olusturulan ‘Konuk Ülke Rusya Projesi’ çerçevesinde; fuar öncesinde ve fuar sırasında karsılıklı is görüsmeleri, Rusya ve BDT pazarlarını hedefleyen özel etkinlikler, uzman görüslerinin paylasıldıgı özel oturumlar ve iki ülke is adamlarının yatırım tecrübelerini paylastıgı etkinlikler organize edildi. Yapı Fuarı - Turkeybuild Istanbul ile birlikte bu yıl ilk kez düzenlenen EKODünya Fuarıise, ‘sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen alternatif enerji kaynakları, atık yönetimi ve ekolojik yapı elemanları’YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT NEWS sektörlerini bulusturdu. Çevre dostu binalar, malzemeler, teknolojiler, al-ternatif enerji ve iklimlendirme sistemlerinin tanıtıldıgıEKODünya Fuarı’ndaTürkiye’de sürdürülebilirlik alanında çalısan sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri ve firmalar konu ile ilgiligelismeleri; yeni yaklasım, teknoloji ve uygulamaları ziyaretçiler ile paylastılar.EKODünya Etkinlik Alanı’nda, sürdürülebilirlik perspektifinde; ulasımdan, ener-jiye, tasarımdan, planlamaya kadar pek çok konu baslıgında düzenlenen etkinlikler büyük ilgi gördü. Yerli ve Yabancı Alım Heyetlerinden Fuara Büyük Ilgi! Fuarın “Is Gelistirme Platformu” kapsamında, Basbakanlık Dıs Ticaret Müstesarlıgı (DTM)isbirligi ile gerçeklestirilen alım heyetiprogramlarıyla, 56 ülkeden gelen yabancı alım heyetleri Türk yapı malzemesiüreticileri ile bir araya getirildi. ABD, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Azerbay-can, BAE, Dubai, Bahreyn, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan,Cezayir, Çin, Etiyopya, Fas, Filipinler, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hindistan, Irak, Ingiltere, Iran, Irlanda, Israil, Italya, Kanada, Katar, Kaza-kistan, Kenya, Kırgızistan, Kore, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makedonya, Malezya,Mısır, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal,Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Sili, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman,Ürdün, Yemen, Yunanistan’dan katılım saglayan alım heyetleri, Türk yapı sektörününuluslararası alandaki faaliyetlerine olumlu katkılar sagladı. Ayrıca, ülke çapındasektörün tüm paydaslarının birbirleri ile etkin bir biçimde iletisime geçebilmesi,sektördeki tüm yeniliklerden haberdar olup takip edebilmesi, bu alandaki ticari faa-liyetlerin artması amacıyla fuar kapsamında düzenlenen“Yurtiçi Alım HeyetleriZiyaret Programı”yla da; ülke genelinden Mimarlar Odası, Sanayi ve TicaretOdası, Mühendisler Odası, Is Adamları Birlikleri baskan ve alım heyetlerindenolusan meslek komiteleri Yapı-Endüstri Merkezi’nin organizasyonu ile fuarındavetlisi olarak katılım sagladılar. Türk Yapı Sektörünün En Iyi Ürünleri Seçildi- Fuarın En Iyi Standları Ödüllen-dirildi Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü” ile Altın Mıknatıs Ödülleri Sahiplerini Buldu.Yapı-Endüstri Merkezi tarafından 1991 yılından bu yana düzenlenen Altın Çekülve Gümüs Çekül “Yapı Ürün Ödülü 2011” ile Türk yapı sektöründe yılın en iyiürünleri seçildi. Yapı malzemesi alanında yeni teknoloji ve ürünleri destekleyer-ek sektörün gelisimine katkıda bulunmayı amaçlayan ödül programında bu yıl;“Seranit DRC° Isıtıcı Sistemi” ile Seranit firması Altın Çekül’e, “Sukar DüzayakDus Sistemi” ürünü ile Sukar Yalıtım firması daGümüs Çekül’e deger bulundu.Fuarın açılıs töreninde firma yetkilileri ödüllerini, Bayındırlık ve Iskan BakanıMustafa Demir ile Almanya Federal Cumhuriyeti Imar Bakanı Dr. Peter Ramsauer’in elinden aldı. Yapı fuarlarının bir gele-negi haline gelen ve bu yıl itibariyle “Altın Mıknatıs”baslıgı altında düzenlenen“Amacına En Uygun Tasarlanmıs Stand Ödülleri” de fuar kapsamında düzenle-nen törenle sahiplerini buldu. Birincilik ödülü, tasarımını Zoom Mimarlık’ınyaptıgı Aspen Yapı ve Ze-min Sistemleri San. ve Tic. A.S. standına verilirken, ikincilik ödülü TerminalDesigntarafından tasarlanan Viko Elektrik ve Elektronik A.S.standının oldu.Üçüncülük ödülünü, Demirden Designve Kaleseramik Yurtdısı Teshirler veFuarlar Yöneticisi mimar Fatma Köse tarafından ortaklasa tasarlanan Kale-seramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.S.; mansiyon ödülünü iseGülenadam Mimarlık’ın tasarımını gerçeklestirdigi Mitsubishi Plastics aldı. YEM Özel Ödülü ise, Partner Tasarım’ın imza attıgı Albayrak Tente Sistemleri’nin oldu. YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • NEWS BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENTYAPISAL AR-GE HABERLERI
  • BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT NEWS kaynak : A.A. Antalya’nın “Güneş evi” Enerjisi güneşten, rüzgârdan; suyu yeraltından, yağmurdan, yandaki dereden. Sebzesi, meyvesi kendi serasından; yemeği güneş fırınından. Yapı malzemeleri ne doğaya zarar veriyor, ne size. Karbon salınımı yok, fatura yok Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan güneş enerjisinin kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla yaptırılan Güneşev Ekolojik Eğitim Merkezi, düzenlenen kokteyl ile tanıtıldı. Açılışı bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından yapılan Güneşev Ekolojik Eğitim Merkezi’nintanıtım kokteyline Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Antalya’nın eski Belediye Başkanı Selahattin Tonguç, Baro Başkanı ZaferKöken ve Büyükşehir Belediyesi Temiz Enerji Koordinatörü Erdem Armen ile çok sayıda davetli katıldı. Kokteylde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, eski Belediye Başkanı Selahattin Tonguç’un Antalya’ya 35-40 yıl öncegüneş teknolojisini getiren belediye başkanı olduğunu söyledi. Akaydın, kendisinin de güneşten direk elektrik enerjisi üreten projeyi Antalya’yagetirdiğini anlatarak, ‘’Tesadüfe bakın ki iki belediye başkanı da sosyal demokrat belediye başkanı. Güneşev projesi Selahattin Tonguç’unprojesinin tamamlayıcısıdır’’ dedi. İki sene önce seçim kampanyasında Antalya’ya ne vaat ettiyse gerçekleştirdiğini anlatan Akaydın, şöyle konuştu: ‘’İlk bir yılımızı borç ödemek nedeniyle sıkıntılı geçirdik. Ancak ne vaat ettiysek hemen hemen her şeyi Antalya’ya getirdik. Bazen bunuanlamayan insanlar dedikodu yapıyorlar. ‘Bedava elektrik vaat etmişti. Nerede?’ diyenlere ‘İşte bedava elektrik’ diyorum. Çünkü bir aydır campiramide buradan elde edilen elektriği veriyoruz.’’ Antalyalılara güneş enerjisinden üretilen elektriği kullanmaya davet eden Akaydın, ‘’Hükümetin destekleyici yasaları ile bu teknoloji çokdaha ucuza evlerde uygulanabilir. Ancak iktidar dünyadaki maliyetinin dört katı pahalısına Rusya’nın nükleer enerji santralini kurmanınpeşinde koşuyor. Bunlar yanlış şeyler’’ diye konuştu. Belediye başkanı olarak 25 yatırım projesi yaptığını belirten Akaydın, bu projelerin en ucuzunun 1 milyon liraya, en pahalısının ise 83milyon liraya mal olduğunu vurguladı. Yaptığı projelerin hepsinin çevreci olduğuna değinen Akaydın, şöyle konuştu: ‘’Ben 1 milyon liranın altında hiçbir tesisi sizlerle açmadım. Kendi aramızda kurdele kestik. Duyduğuma göre Başbakan yarın buradatoplam 134 milyon liraya mal olan 126 tesisin açılışını yapacakmış. Bu tesislerin bir çoğunluğu da Başbakan Erdoğan’ın emri altındakikuruluşların yatırımları değil. Çoğunu özel idare yaptı. Bir önceki gelişlerinde dediler ki, ‘Teknoparkı ben kurdum. Doğalgazı getirdik’, hayırteknoparkı ben kurdum, doğalgazın da önünü açtım. İnşallah seneye doğalgaz gelecek. Yani bunun gibi nice projeler. Bir Başbakan bu kadarucuz projelerin kurdelesini kesmez. Bir Başbakan öyle en az 5-10 milyon liralık adam gibi projelerin kurdelesini keser. Muhtemelen yarın bizesaldıracak. Çünkü Antalya’daki genel seçim strateji içinde tek hedef Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirmek. Bunların hepsi kompleksinürünüdür. Antalya’ya geçmişte yapılan teknolojik yanlışların, Antalya’ya verilmiş hasarların, ayıpların ezginliği içinde yapılan suçlamalardır.’’ Vizyon üreten politikanın takipçisi olduğunu anlatan Akaydın, ‘’Ülke, vatan böyle sevilir. Öyle uçuk kaçık projeler ile yok İstanbul boğazınınkenarından kanal geçireceksin, ekolojiye ihanet etmektir bu proje. Öyle şeylerle çözülmez bunlar’’ şeklinde konuştu. Kokteylin sonunda, Güneşev Ekolojik Eğitim Merkezi’ne sponsor olan şirket ve kurumlara plaketleri verildi. YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • NEWS BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT kaynak : Hürriyet Ege Enerji üreten çatı örtüsü ÇATI cephe kaplama sistemleri üreten Çınar Grubu şirketlerinden Polser, çatıdan elektrik enerjisi üretecek ‘fotovoltaik sistem entegre edilmiş çatı örtüsü’nü pazara sunmaya hazırlanıyor. Yeni ürünleriyle ülkenin enerji tasarrufuna katkıda bulunmayı hedeflediklerini kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çınar, ürünle ilgili şunları söyledi; “Bu sistem fotovoltaik hücrelerin çatıya monte edilmesi esasına dayanıyor. Yani normalde ayrı ayrı olan iki uygulamayı birleştiriyoruz. Bu da maliyetin yüzde 40 düşmesini sağlıyor. Ar-Ge süreci devam eden bu ürünü bu yıl pazara sunmayı hedefliyoruz. Halihazırda da konutlar, sanayi tesisleri ve özellikle elektrik şebekesinin bulunmadığı bölgelerde tercih edilebilecek bir sistem.” Yarım asırlık firma 1962’den bu yana sektörde faaliyet gösterdiklerini belirten Çınar, “Üretime CTP’den (cam elyaf takviyeli polyester) mamul çatı kaplama malzemeleri ile başladık. Şu an pek çok malzemeden, çeşitli amaçlarla kullanılabilen kaplama malzemeleri üretiyoruz. 2010 firmamız açısından oldukça iyi geçti. 2011 için daha da iyimseriz. Bu yıl yurtdışı fuarlara daha çok ağırlık vereceğiz” dedi.YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT NEWS YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • kaynak :gebzegazetesi.com Mimarlıkta sayısal tasarım ulusalsempozyumu Daha önceki yıllarda ODTÜ, Bilkent Üniver- ve Gülen Çağdaş Kullanıcı Hareketlerine Dayalı Belirensitesi, İTÜ ve YTÜ’de yapılan Mimarlıkta Sayısal Kent Davranışı İçin Bir Model, Emre Cestel ve Gülen Çağdaş,Tasarım Ulusal Sempozyumu, bu yıl Gebze Yük- Kavramsal Tasarım Sürecinde Lindermayer Sistemlerinsek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi ve TM- Kullanımı, Togan Tong, Can yücel Korkut tarafından MüzikMOB Gebze Temsilciliği’nin destekleriyle, GYTE ve Mimarlık Arakesrtinde Parametrik Bir Model Oluşturmak konulu sunumlarda bulundular.Mimarlık Fakültesi’nde yapıldı. Dün GYTE sahil tesislerinde gerçekleşen sempozyum Daha önceki yıllarda ODTÜ, Bilkent Üniversitesi, İTÜ kapsamında sanal tasarım yaklaşımları, üretken tasarım yön-ve YTÜ’de yapılan Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal temleri, tasarım için araç geliştirme, sayısal üretim teknikleri,Sempozyumu, bu yıl Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü sayısal ortamda simülasyon, modelleme ve değerlendirme,Mimarlık Fakültesi ve TMMOB Gebze Temsilciliği’nin mimarlık ve mühendislikte sayısal uygulamaları ve mimarlıktadestekleriyle, GYTE Mimarlık Fakültesi’nde yapıldı. sayısal tasarım eğitimi konuları ele alındı.Ayrıca, sempozyum konusu ve programı kapsamında 21- Ayrıca, sempozyum konusu ve programı kapsamında 21-2222 Mayıs tarihlerinde ise, GYTE Mimarlık Fakültesi bilgi- Mayıs tarihlerinde ise, GYTE Mimarlık Fakültesi bilgisayarsayar laboratuvarlarında, “Üretken Modelleme Çalıştayı” laboratuvarlarında, Üretken Modelleme Çalıştayı düzenlendi.düzenlendi. Çalıştayı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimari Tasarımda Organizasyonu GYTE Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Bilişim Lisanüstü Programı’ndan Sema Alaçam, Özgün Bala-Dr. Tülay Esin, Öğr. Gör. Dr. Neşe Çakıcı Alp ve Araş. ban ve Emirhan Coşkun’un katılımıyla gerçekleştirildi.Gör. Miray Baş Yıldırım tarafından yapılan Sempozyum Çalıştaya, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansbilim kurulunda ise, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Prof. öğrencileri katılımı ile Rhinoceros eklentisi olan,Dr. Gülen Çağdaş, YTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Grasshopper’ın üretken modelleme özellikleri kullanılarak birDr. Birgül Çolakoğlu ve Doç. Dr. Şebnem Yalınay Çinici, köprü tasarımı yapıldı.ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Doç. Dr. Arzu GönençSorguç ve İYTE Mimarlık Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr.M. Emre İlal yer aldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İTÜ MimarlıkFakültesi’nden Prof. Dr. Gülen Çağdaş, “ Sürekli gelişen vedeğişen bilgisayar donanımları ve yazılımları beraberinde,mimari tasarım sürecine ve üretimine, sayısız olanakları,yenilikleri ve değişimleri getirmektedir. Sempozyumunamacı bu değişim ve gelişmeleri paylaşmaktır” dedi. Daha sonra sırasıyla sunumlar yapıldı. Birgül Çolakoğlu,Biçim Grameri uygulamaları, Mine Sungur, Bodrum Ge-leneksel Konut mimarisinin Biçim Grameri Yöntemi ileAraştırılması, Özge Güngör, Gülen Çağdaş ve Özgün Bala-ban, Genetik Argoritmaya Dayalı Kitlesel BireyselleştirmeAmaçlı Konut Tasarım Modeli, Özgür Ediz, Zeynep Kanat-lar ve Basri Kul, Fraktal Boyuta Dayalı Mimari Bir Analiz,Sıla Ceyhan ve Semra Arslan Selçuk, Emirhan Coşkun turkey@nwbcor.com
  • kaynak : emlakta son dakika Soyak sürdürülebilir yaşamı kaynak : emlakta son dakika destekliyor, gençleri bisiklet kullanımı için teşvik ediyor. Turkmall şirketlerine Enerji verimliliği ve sürdürülebil-MallAssist’i ekledi. ir yaşamın geliştirilmesi için örnek Turkmall, yeni markası MallAssist ile farklı projelere imza atan Soyak, gelecek ne-profildeki firmalara ve alışveriş merkezlerine sillerin yaşam kalitesinin yükselmeside hizmet verecek Kiralama, alışveriş merkezi yönetimi, mimari dizayn ve varlık için gençleri bisiklet kullanımına teşvikyönetimi gibi birçok hizmeti fark yaratarak hayata geçiren Turkmall,yeni markası MallAssist ile farklı profildeki firmalara ve alışveriş ediyor.merkezlerine de hizmet verecek. Gayrimenkul geliştirme ve yatırım şirketi Turkmall, kendi yatırımlarıdışındaki projelerde hizmet vermek amacıyla “MallAssist” adlı birşirket kurdu. Kiralama, inşaat, alışveriş merkezi yönetimi ve varlık yönetimialanlarında hizmet verecek olan MallAssist, kendi alanında uzunyıllar uluslararası bilgi ve deneyim biriktirmiş olan bir ekip tarafındanyönetiliyor. Şirketin Genel Müdürü Murat Sekmen ve Yönetim Kuruluüyesi Hilmi Özçakır. Turkmall CEO’su Levent Eyüboğlu, Mall Assist’in kuruluş nede-nini şöyle açıklıyor “Şu anda Turkmall özellikle ticari gayrimenkul 50 yıllık tecrübesi ile gayrimenkul, enerji, çimento ve döküm sektörlerindegeliştirme, yönetme ve kiralama alanlarında Türkiye’nin en deney- kalite algısını temel alarak öncü yatırımlar gerçekleştiren Soyak, sürdürülebilirimli ekibi ile çalışıyor. Gayrimenkul piyasasında projeler artıyor. yaşamı destekleyecek, sağlıklı ve kaliteli yaşamın kapılarını açacak projelereGeliştirecek ve yönetecek organize ekip sayısı az ve sorunlar katkıda bulunuyor. Çevreye ve toplum değerlerine saygılı olarak geliştirdiği konut projelerindeprojeler açıldıktan sonra çözülmeye çalışılıyor. Sorunları önceden bisiklet yolları ve bisiklet park alanları ile sağlıklı yaşam ortamları yaratanengellemek, açılmış projelerin de beklentilerini karşılamak üzere Soyak, bisiklet etkinliklerine de destek vererek bisiklet kültürünü yaymayı veekip kurduk. gençleri bisiklet kullanımına teşvik etmeyi amaçlıyor. Gerek Turkmall sürecinde gerek Multi ile yaptığı ortaklık sırasında Soyak, bu amaçla, 17 Mayıs Salı günü bisikletin ekonomik, sağlıklı ve çevre-uluslararası başarılara imza atan ve onlarca proje geliştiren bu ekip, ci bir ulaşım aracı olarak kullanılmasına dikkati çekmek, bilinç ve farkındalık yaratmak amacıyla Gençlik Haftası Bisiklet Turu kapsamında düzenlenen et-deneyimini, birikimini ve ilişkilerini MallAssist’le de paylaşacak. 1988 kinliklere Beyoğlu Belediyesi ile birlikte destek verdi.yılından bugüne uzman ekibimizle yaklaşık 1.000.000 metrekare Sainte Pulcherie Lisesi ve kardeş okulu Ayşe Ege Meslek Lisesi’nden on-kiralanabilir alanda 2.500’ün üzerinde mağaza kiraladık. Hipermar- larca öğrencinin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda Sainte Pulcherie’denket, restoran alanları, sinemalar, oyun alanları, yerli ve uluslararası bisikletleriyle çıkan öğrenciler önce Galatasaray Lisesi’nin önüne, oradan damağazaların kiralanması, en az bu alanların tasarımını yapmak Beyoğlu Gençlik Merkezi’ne kadar pedal çevirdiler. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu Kaymakamı Hasan Şenses’in de katıldığıkadar kapsamlı bir bilgi birikimi ve deneyim gerektiriyor. Mağaza etkinlik öğrencilerin halkoyunları gösterisi ve mini konseriyle renklendi. Beledi-karması yaratmak ve markaların uyumlu birlikteliğini sağlamak, her ye Başkanı Ahmet Misbah Demircan çevreye daha duyarlı ve daha sağlıklı birgeçen gün büyük önem kazanıyor. Şirketin bir diğer hizmet alanı yaşam için bisikletin önemini vurgularken etkinliğe katılan okullara ve destekda alışveriş merkezi yönetimi olacak. Alışveriş merkezi yönetimi, veren Soyak’a teşekkür etti.hem perakende, hem de gayrimenkul yönetimi hizmetlerini bir ara- Üniversiteliler sürdürülebilir gelecek için pedal çevirdi Soyak, 16 Mayıs Pazartesi Günü ise yeşil iş dünyası ile üniversitelilerida sunduğumuz; açılış öncesi ve sonrası yönetimi içeren entegre sürdürülebilir gelecek için buluşturan Greenfest kapsamında düzenlenenve oldukça profesyonel bir hizmettir. Ziyaretçileri merkeze alarak, bisiklet yarışlarına destek verdi. Boğaziçi Üniversitesi Çevre Kulübü’nün or-kiracılarla olan yakın ilişkilerimizle doğru kiracı yönetimi stratejisi- ganize ettiği, Güney Kampüs’te gerçekleşen heyecan dolu yarışlara katılımyle ve ticari ürün karması oluşturarak, sürdürülebilir yönetim ka- oldukça yoğundu. Bisiklet yarışmasında alışılan yarışmalardan farklı olarak,litesine odaklanıyoruz. İnsan kaynakları, pazarlama, finans ve idari “en yavaş bisiklet” kullananlar ödül kazandılar. Yapılan dört yarış sonrasında birinci gelen Serdar Delikanlı, Kadir Furtun,hizmetleri hizmet yelpazemize dahil ediyoruz” dedi. Kaan Pekel ve Samet Yaşkeçeli’ye ödüllerini sunan Soyak Holding Kurumsal Riskleri ve maliyetleri en aza indirmeyi amaçlayan MallAsist’in İletişim Koordinatörü Fatma Çelenk, bisiklet yarışına katılan tüm öğrencileritecrübeli ekibi, nakit akışını en üst seviyelere taşımayı hedefliyor. kutlayarak, sürüdürülebilir yaşam anlayışının yaygınlaşması için, kendilerineVarlık yönetimi hizmetiyle uluslararası standartlarda finansal raporla- daha çok görev düştüğünü belirtti.ma ve uluslararası gayrimenkul yönetim hizmeti sunuyor ve yatırıma Gençlerin yeşil iş dünyası ile ilgili farkındalıklarını geliştirmek ve çevre sorunlarına sürdürülebilir bir yaklaşımla çözümler üretmesine katkıda bu-artı değer katmayı hedefliyor. İnşaat, ticari yönetim, işletme, bakım, lunmak hedefi ile 16-18 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen veyeniden kiralama, değiştirme, finansal yönetim, raporlama, banka Soyak’ın destekçileri arasında yer aldığı GreenFest’te çevre konulu fotoğrafkredisi yönetimi, müşteri ve proje gereksinimlerine uygun şekilde yarışması ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla çeşitli çevre etkinlikleri deyürütülüyor. gerçekleştirildi.
  • NEWS BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT Özyurtlar İnşaat’a ‘En iyi şirket’ ödülü verildi. Siyaset Dergisi’nin 17. Kuruluş Yıl Dönümü töreninde, Özyurtlar Şirketler Grubu Başkanı Tamer Özyurt, “En iyi Şirketler Grubu Kategorisi’nde ödül aldı. Tamer Özyurt, “Ödül müşterilerimize daha iyisini sunmak için bir araç” dedi 21 yılda 5 binden fazla aileyi ev sahibi yapan Özyurtlar Şirketler Grubu, Siyaset Dergisi’nin 17. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle düzenlenen gecede ‘En iyi Şirketler Grubu Kategorisi’nde ödüle layık görüldü. Ödülü Özyurtlar Şirketler Grubu Başkanı Tamer Özyurt Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in elinden aldı. Siyaset, işdünyası ve sanat camiasını biraraya getiren Siyaset Dergisi’nin gecesinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Devlet Bakanları Faruk Nafiz Özak ve Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’na da ödül verildi. ‘Ödül amaç değil araç’ Ödülün kendileri için bir amaç değil, müşterilerine en iyiyi sunmak için bir araç olduğunu söyleyen Özyurtlar Şirketler Grubu Başkanı Tamer Özyurt, “Önümüzdeki dönemde de kaliteli konutları uygun fiyata halkımıza sunmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar sadece Esenyurt ve Beylikdüzü civarında faaliyet gösterdik. Bundan sonra İstanbul’un değişik yerlerinde hatta yurtdışında da çalışmalarımız olacak” diye konuştu. Özyurt, bu yıl 1000 aileyi daha ev sahibi yapacaklarını sözlerine ekledi. Ünlü sanatçılar Ahmet Özhan, Erol Evgin, Gülşen, Petek Dinçöz ve Yıldız Tilbe’nin sahne aldığı gece, Siyaset Dergisi’nin 17. yaşgünü pastasının kesilmesi ile sona erdi.YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT NEWS YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • NEWS BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT Sibirya’nın en büyük alışveriş Rönesans Gayrimenkul merkezi Aura’yı geçtiğimiz Yatırım’ın Hedefi Bölgesel günlerde hizmete açan, 10 yılda Türkiye ve Rusya’daki Liderlik AVM ve ofislerden oluşan 13 başarılı gayrimenkul projesini hayata geçiren Rönesans Gayri- menkul Yatırım A.Ş., önümüzde- ki 3 yılda gelir getiren gayri- menkul yatırımı sayısını 23’e çıkaracak... Rönesans Grubu’nun 1993 yılında Rusya’da başladığı rekor başarılarla dolu yolculuk, grubun ticari gayrimenkul geliştirme faaliyetlerinde çok yüksek başarı kazanan şirketi Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGY) ile hız kazanıyor. 2006 yılında kurulan RGY, Türkiye ve Rusya’da bugüne kadar AVM ve ofis merkezlerinden oluşan, yoğun ilgi ve yüksek kâr sağlayan 13 projeyi gerçekleştirerek, sektöründe öncü konuma ulaştı. Rusya’da 50 bin metrekare, Türkiye’de 210 bin metrekare olmak üzere toplam 260 bin metrekare kiralanabilir alana sahip olan RGY, tüm projelerinde çok yüksek dolu- luk oranı yakaladı. 30 projelik portföy oluşturan RGY, 3 yıl içinde tamamlanmış proje sayısını 23’e çıkaracak. Rusya ve Türkiye’de ilk üç arasına girmeyi hedefleyen RGY, bölgesinin lider oyuncusu olacak. Doğru karar, kârlı proje Tüm projelerinde yatırım sürecini titizlikle değerlendirerek başarıyı garantileyen RGY, tüm yatırım projelerinde çok yoğun ilgi görüyor. Türkiye’de gerçekleştirdiği AVM yatırımlarıyla büyük değer yaratan RGY, “Optimum” konsepti- yle outlet alışveriş merkezi anlayışına yepyeni bir boyut getirdi. RGY, Ankara ve İstanbul’da yoğun ilgi gören Opti- mum AVM’lerine son olarak yüzde 95 doluluk oranına ulaşan Adana Optimum’u da ekledi. Kozzy İstanbul, Gaziantep Sankopark ve Şirehan AVM, Malatyapark AVM’de, RGY’nin başarı projeleri arasında yer alıyor. Rönesans Grubu’nun Rusya’da kazandığı zengin tecrübe üzerine, çok başarılı gayrimenkul geliştirme başarıları inşa eden RGY, bu ülkede gerçekleştirdiği AVM, ofis ve karma projelerle etki alanını hızla genişletiyor. Özellikle ofis odaklı gayrimenkullerle başarı yakalayan RGY, St. Petersburg’ta gerçekleştirdiği Renaissance House, Renaissance Center ve Renaissance Plaza gibi projelerle, St. Petersburg’un en büyük ofis yatırımcılarından biri oldu. RGY’nin geçtiğimiz gün- lerde 150 milyon Dolar yatırımla tamamlayarak hizmete açtığı Sibirya’nın en büyük AVM’si Aura, ünlü markaların ilgi odağı oldu. RGY, Rusya’daki başarılı ofis projeleriyle kazandığı birikimi Türkiye pazarına da taşıyarak, güçlü ofis ve karma projeleri hayata geçirecek. Küçükyalı ve Samsun’daki AVM ve otelden oluşan karma projeler, ofis ağırlıklı Rönesans Tower, Küçükyalı ofis projeleri, RGY’nin, 2013’te tamamlayacağı ve Türkiye’de önemli bir açığı kapatacak iddialı hedefler arasında yer alıyor. Yeni yatırımlarla gelir artacak Portföyünde 30 proje bulunan RGY, yatırımlarla büyümeyi hedeflediği yakın dönemde, birçok kârlı projeyi daha hayata geçirecek. Rusya pazarında Surgut AVM, Tyumen ve Renaissance Pravda ofis projelerini 2013 yılında biterecek olan RGY, Renaissance Reschetnikova ofis projesini de 2012’de tamamlayacak. Türkiye’de ise İzmir Optimum’u 2011 içinde hizmete açacak olan RGY, Mecidiyeköy Ofis, Küçükyalı AVM ve Otel, Rönesans Tower, Küçükyalı ofis, Samsun AVM ve Otel projeleri ile gelirlerini artıracak.YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT NEWS YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • NEWS BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT Bugüne kadar Ardıçlı Evler, Ardıçlı Göl Evleri, Eston Kandilli Evleri, Eston Derince Evleri, Siyami Ersek Hastanesi gibi önemli projelere imza atmış olan Eston Yapı, şu an Eston Deniz ve Eston Şehir projelerine sahip durumda. Eston Yapı yeni genel müdürü Özgür Mungan oldu Zeytinoğlu Şirketler Grubu bünyesinde Ge- nel Koordinatör Yardımcılığı görevini yürüten Özgür MUNGAN, ESTON Yapı A.Ş’ye Genel Müdür olarak atandı. 2010 yılı içerisinde, tamamı 5359 konuttan oluşması planlanan Eston Deniz projesinde 207 evden oluşan Yakamoz Evlerini teslim etti. Son dönemde Türkiye’de TMSF ile ilk kez gerçekleştirilen farklı bir iş 8 kısım ve 342 evden oluşan Kalyon Evleri’nin modeliyle başarıyı yeniden yakalayan Eston, yeni döneminde yeni hedefleri inşaatları ve teslimleri ise halen devam ediyor. doğrultusunda Genel Müdür Özgür Mungan’la yoluna devam edecek. 5-6 katlı apartman dairelerinin de yer aldığı Bağlı olduğu Zeytinoğlu Şirketler Grubu’nun finansal yükümlülükleri Kalyon Evlerinin 3. Etabının da satışlarına doğrultusunda, 2005 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile bir başlandı. Eston Yapı’nın diğer ses getiren protokol imzalayarak işbirliğine giren ve bu sayede yeniden büyüme sürecini projelerinden Eston Şehir ise 12 kısımda to- yakalayan Eston, yeni hedefleri ve planlarına 2011 Nisan ayı itibariyle Özgür plam 2800 konuttan oluşuyor. İlk etabında MUNGAN ile devam etmeye karar verdi. yaşam çoktan başlamışken, tamamı 2017 de 1967 doğumlu olan MUNGAN, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakülte- si İşletme bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine uzun yıllar bankacılık teslim edilecek olan projenin 3. Kısım 2. Etabı sektöründe yöneticilik yaparak devam etti. Daha sonra 2004-2006 yılları ve 3. Etabı ile 4 ve 5. kısımlarının satışları arasında TMSF’de Daire Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş, son olarak sürüyor. Deutschebank’ta kıdemli danışman (Senior Advisor) olarak görev yapmış ve Mart 2010’dan bu yana Zeytinoğlu Grubu’nda Genel Koordinatör yardımcılığı görevini yürütmüş olan MUNGAN, bundan sonra Eston Yapı Genel Müdürü olarak başarılı çalışmalarına devam edecek. 46 Yıllık Eston deneyimini yeni projelere de taşımayı hedefleyen MUNGAN, önceliğini 2017 yılına kadar bitmesi planlanan Eston Deniz ve Eston Sehir gibi çok büyük 2 projenin inşaatlarını tamamlamak için kullanacak. Kendi yöneti- miyle birlikte bu projelerde yeni etaplar/kısımlar açmaya da devam ederek, Eston Deniz ve Eston Şehir Projelerinin “bahçeli ev” sahibi olmayı lüks bir hayal olmaktan çıkaracağını belirtiyor. Çevre şehirlerde proje üretmeye yöne- lik planlarının olduğunu da belirterek “Eston Yapı olarak gelecek hedeflerinin arasında şehir içindeki projelerde yer almanın bulunduğunun altını çiziyor.”YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT NEWS YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • NEWS BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT Kiler GYO, halka arzda bir ilke imza attı! Kiler GYO ile Türkiye’de ilk defa bir GYO halka arzında 10 katından fazla talep toplandı. 184 Milyon TL büyüklüğündeki hal- ka arzda yurt içi ve yurt dışından 1,9 Milyar TL talep toplandı. Türkiye’de ilk defa bir GYO halka arzında 10 kat talep toplandı DenizYatırım liderliğinde gerçekleştirilen Kiler GYO halka arzıyla Türkiye’de ilk defa bir GYO halka arzında 10 katından fazla talep toplandı. 37 kurumun görev aldığı halka arzda satışa sunulan hisselere yurt içi ve yurt dışından 10 katından fazla talep geldi. 24 bin başvuru 1,9 Milyar TL talep 13-14-15 Nisan 2011 tarihlerinde talep toplanan Kiler GYO halka arzında satışa sunulan 26.250.000 adet hisseye karşılık 312.318.005 adet ve 1.9 milyar TL tutarında talep toplandı. Liderliğini DenizYatırım’ın yürüttüğü halka arzda yüksek talebin yanında katılım da yoğun oldu. DenizYatırım liderliğinde toplam 37 aracı kurumdan 24.000’in üzerinde başvuruda bulunuldu. Fiyat 6,10 olarak belirlendi 5,10 TL – 6,10 TL fiyat aralığı ile halka arz edilen Kiler GYO’da yurt içi ve yurt dışından gelen yüksek talep nedeniyle satış fiyatı 6,10 TL olarak belirlendi. Ek satışın tamamı yabancı yatırımcılara yapıldı Halka arzda satışa sunulan 26.250.000 adetlik hisseye gelen yoğun talep nedeniyle ek satışa konu 3.937.500 adetlik hissenin de satışıyla 30.187.500 adet hisse satışı gerçekleştirildi. Ek satışın tamamı yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Bireysel yatırımcı 13 kat, yabancı yatırımcı 7 kat talepte bulundu Halka arzda bireysel yatırımcılardan 13,3 kat, yabancı yatırımcılardan 7,0 kat ve yurt içi kurumsal yatırımcılardan 4,6 kat talep toplandı. Yüksek talep sebebiyle yurt içi bireysel yatırımcıların talepleri %7,5 oranında karşılanabildi. Yabancının payı %25’ten %35’e yükseltildi Ekspres Yatırım eş liderliğinde gerçekleşen halka arzda yurt dışında yerleşik 48 kurumsal yatırımcıya ek satış ile birlikte 10.500.000 adet hisse satıldı. Bu şekilde %25 oranında tahsisat yapılan yurt dışı yatırımcıların payı %35’e yük- seltildi. 20 Nisan Çarşamba İşlem Görmesi Bekleniyor Kiler Holding’in İMKB’deki ikinci temsilcisi Kiler GYO’nun 6,10 TL baz fiyatla ve 533 milyon TL’lik piyasa değeri ve “KLGYO” koduyla 20 Nisan Çarşamba günü işlemlere başlaması bekleniyor.YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT NEWS YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • Vinç sektörü büyümeye dönüştürmeyi hedefliyor. devam ediyor ... 2011 yılında yatırıma ağırlık veriyoruz kaynak : eko haber 2007 yılı rakamlarını geçmek istiyoruz Ahmet Aydın-Aydıntaş Vinç Genel Koordinatörü: Bursa’daki vinç sektörü diğer kentlere göre kesinlikle farklılık göstermektedir. Ken- timizin bir otomotiv ve tekstil kenti oluşu bir çok sektörde olduğu gibi vinç ve ağır nakliyatçılara iyi pazarlar sunmaktadır. Bir de bun- lara Gemlik Serbest Bölge ve Limanları’ndaki iş hacmini ve gelen- giden malları eklediğimizde pasta büyümektedir. Tabii bu durum dünya ve ülke ekonomisinin durumu ile paralellik göstermektedir. Klasik tabiri ile işler iyi olduğu zaman herkesin işleri iyi olur. Ama sektörde fark yaratanlar her zaman bir adım öne çıkar. 2010 yılı genel anlamda fena sayılmazdı ancak 2007’deki sıçramayı yakalayamadı. Biz şimdi bu yılın 2007’deki hareketliliği de geçeceğini umuyoruz. Şu an dört bir yanda yatırımlar hızla de- vam ediyor. Umarız her sektör bundan payını alır. Vinç sektörü, 2010 yılı sonu itibarıyla hareketlenen piyasala- Vinç sektöründe yatırım bitmez. Çünkü piyasadan sürekli yeni ta-rdaki lepler gelir ve biz özellikle bu taleplere yanıt vermek için sürekli gelişmeye çalışıyoruz. Dünya artık çok küçük sürekli yeni ürünleri olumlu havadan etkilenerek, 2011 yılı için yatırım fizibilitel- takip ederek farklı çözüm önerileri sunmaya çalışıyoruz.Eskidenerine başladı. sadece eski tip vinçler ve kamyon üzeri kötü teknikle üretilmiş vinçler vardı. Sonra bunların yanına forklift koyduk baktık ki daha 2010 yılında inşaat sektöründe yaşanan hareketliliğin sektöre çok ihtiyaç var sayıları arttırdık. Daha sonra tır, ağır nakliye derkenolan talebi artırmasının yanı sıra yapılan yurtdışı satışları da vinç çeşitli hidrolik kaldırma sistemleri, yürütme sistemleri böylece araçsektöründeki ivmeyi yukarılara taşıdı. Bir yıllık kayıptan sonra parkı toplam şubelerimizle birlikte 300’e ulaştı.2010’un ikinci çeyreğinde krizin etkisini biraz olsun üzerindenatan vinç sektörü, kayıplarını telafi etmeye başladı. 2010 ve 2011 yılının ilk üç ayında 80, 220, 275 ve 350 tonluk ol- mak üzere 4 adet teleskopik mobil vinç, 130 ve 180 tonluk paletli li- Dünyadaki ekonomik gelişmelere bağlı olarak 2009 yılında man vinci, 2 adet lastik tekerlekli liman vinci, 10 kadar kamyon üzerisıkıntılı bir dönem geçiren Türkiye vinç sektörü, 2010 yılındaki hiup vinç ve 12 adet elektrikli forklift Gantry Hidrolik Kaldırmatoparlanmayla birlikte 2011’e umutlu başladı. Kriz nedeni- Sistemleri’nin ikinci takımını bünyemize kattık. Son olarak da 10yle 2009’da iş hacminde yaklaşık yüzde 60, firma cirolarında gün önce Almanya’da dünya markası olmuş bir firmadan ağır na-ise yüzde 50 oranında düşüş yaşayan vinç sektörü, krizde kliye ve proje taşımalarında kullanılmak üzere 8 akslı bir hidrolikrotasını teknolojik yatırıma çevirerek, çıkışı Ar-Ge’de aradı. Bu platformu bünyemize kattık. Piyasa koşullarına göre yatırımlara de-girişimiyle çalışmalarını sürdüren sektör, krize rağmen ayakta vam edeceğimizi belirtmek isterim.kalarak öz sermayesi yoluyla devam edebilmeyi başardı. Kriz, vinç sektörünün iş hacminde yüksek oranda düşüşe yolaçtı. Sektör, özellikle 2009’un ilk üç ayında son yıllardaki endüşük seviyesini yaşadı. Bu dönemde yatırımların hız kesmesive birçoğunun durma noktasına gelmesi sektörün daralmasınaneden oldu. İthalat, ihracat ve iç satışlarla cirosunu 2007’de 2milyar dolara yaklaştıran Türk vinç sektöründe, kriz nedeniyleciro miktarı 2009’da 1.5 milyar dolara kadar geriledi. Sektör, to-plamda yarattığı 5 bin kişilik istihdamın yüzde 15’ini de 2009-2010 döneminde kaybetti. Sektörü dibe çeken en önemli etken ise, doğrudan hizmetverdiği inşaat ve imalat sanayindeki krizden yoğun şekilde et-kilenmesi oldu. Sektör temsilcileri, vinç sektörünün toplamiş hacminin büyük bölümünü oluşturan inşaat sektörünün krizdöneminde neredeyse durma noktasına gelmesiyle bu alandafaaliyet gösteren vinç firmalarının yüzde 40 oranında iş kaybınauğradığını belirtiyor. Bu dönemde gemi ve liman işletmelerindefaaliyet gösteren vinç firmalarının iş hacimlerinde yüzde 15,sanayi sektöründe faaliyet gösteren vinç firmalarının iş hacimler-inde ise yaklaşık yüzde 20 oranında düşüş görüldü. 2011 yılı ile birlikte umutları yeşeren vinç sektörününBursa’daki temsilcileri, yaptıkları yatırımları bu yıl işe
  • Her sektörde yaşanan rekabet ortamı bizim sektörümüzde de belirgin bir şekilde yaşanıyor. Küçük firmalar büyük firmaları zorluyor diyebilirim. Verdikleri düşük rakam- lar bize de yansıyor. Ancak hizmet kalitemiz, verdiğimiz güvence ve sektördeki 30-35 yıllık deneyimimiz ile yine ilk tercih edilen biz oluyoruz. Konumuzda uzman olduğumuzun ispatı da, Bursa’nın vinç işlerinin yüzde 60’ının firmamız tarafından gerçekleştirilmesiyle ortaya konuyor. Ekonominin genel gidişatı ile paralel yapmış olduğumuz yatırımlarımız bundan sonra da devam edecek. Otomotiv yan sanayi, inşaat sektörü başta olmak üzere birçok sektöre hizmet sunuyoruz. Yan sanayide durma olduğu zaman veya inşaatta gerileme olduğu zaman biz de yatırım konusunda dikkat ediyoruz. 2011 yılının ilk yarısında makine harkı ve ekipman potan- siyelimiz açısından oldukça durgun bir dönemdeyiz Rekabet denilince herkesin aklına ilk önce fiyat gelir. Bu Bekir Aydın-Aydın Vinç Ltd. Şti.: Aydın Vinç her zamandoğru ancak hizmetin kalitesi bazen fiyatların önüne geçer. Sek- Türkiye’de ağır yük kaldırma ve ağır yük taşıma faaliy-törümüzdeki bazı firmalar sıradan işlerde çok düşük fiyatlarla etlerinin gelişiminde öncü firma olmuştur. Bunun bir işaretiçalışarak müşteriyi elinde tutmaya çalışıyor. Ancak kapasiteleri olarak, 90’lı yıllarda hidrolik Gantry sistemi, ve daha sonrabuna yetmeyince yani müşterinin talep ettiği ekipman parklarındabulunmayınca o zaman makina araç ve ekipman parkı çok geniş Strand Jack (halatlı kaldırma sistemi) makine parkımızaolan firmalar devreye giriyor. Sonra müşteri her ihtiyacına cevap ilave edilmiştir. Bu ekipmanlar dünya çapında yapılanbulunca diğer firmalar ayıklanmış oluyor. Aydıntaş olarak biz şu tüm yenilikçi ve en büyük kaldırma operasyonlarındaanda 1200 ton kaldırma kapasitesine ulaşmış bulunmaktayız. kullanılmaktadır. Gantry sistemimizin kapasitesi bin 200 ton, Strand Jack sistemimizin kapasitesi ise bin 300 ton- dur. 600 tona kadar iki farklı Gantry operasyonunu aynı anda yürütme imkanımız mevcuttur. Strand Jack sistemi- miz de iki ayrı, tamamen bilgisayar kontrollü operasyonu yürütme imkanını bize sağlar. Aynı zamanda sınırlı alan- larda yapılacak operasyonlar için en uygun olan ekipman; TRILIFTER TL 150, kaldırma ekipmanlarımıza katılmıştır. Çok amaçlı bir ekipman olan Trilifter farklı kaldırma aksesuarlarıyla, forklift veya vinç olarak 75 ton kaldırma kapasitesine sahiptir. Servis ağımızın geliştirilmesi ile il- gili atılmış diğer bir önemli adımda DEMAG AC 700 mo- bil vincin ve Liebherr LR 1300 paletli, kafes bomlu vincin vinç filomuza katılmasıdır. Aydın Vinç’in ayrıca, modüler taşıyıcılar, hidrolik yarı römork ve römorklardan oluşan geniş bir ağır nakliye filosu vardır. Römork ve dorsel- erimizin çeşitliliği bize her türlü geniş ve komplike ağır yük taşıma işini başarıyla tamamlama yeteneği sağlar. Tek parça Ekonomideki olumlu havaya paralel canlanan sektörümüzde için taşıma kapasitemiz şu anda 350 tondur.2010 yılı sonunda başlanan yatırıma devam ediyoruz İsmet Kavak-Öz Volkanlar Vinç Yönetim Kurulu Başkanı: Vinç sektörü son günlerde hareketlilik yaşıyor. Piyasanın durumudüzeliyor diye düşünüyorum. Biz de şirket olarak yatırım yaptık.8 adet sepet, 13 adet forklift aldık. Seçimin yaklaşmasıyla birliktehafif bir durgunluk seziyorum, umarım bu durum çabuk atlatılır veişlerimize yansımaz. Şu anda Bursa’da sektörümüze katılan veya aşırı büyüyen vinçfirması yok. Daha çok küçük ölçekli firmalar dahil oluyor. Sektördehareketlilik var ama henüz tam verimli bir biçimde çalıştığımızısöyleyemem. 2011’in toparlanma ve yatırım yılı olacağınıdüşünüyorum.
  • Vinç sektörü büyümeye 2010 yılında kadromuzu genişlettik, 2011 yılında ise şubesel devam ediyor ... olarak büyüyeceğiz (haberin devamı) Ufuk Balun-Güralp Vinç Bursa Bölge Müdürü: Güralp Vinç, 2010 yılında global krizin etkisiyle de daralan pazar çerçevesinde müşteri memnuniyeti ve aranan marka haline gelmesinden dolayı tam kapa- site üretimine devam etmektedir. 2009 yılına göre 2010 yılında mev- cut kadrosunda yüzde 15 artış yaparak müşteri taleplerini karşılamak yönünde kararlar almıştır. Güralp Vinç, dünya pazarında marka olmayı hedefleyerek satış örgütlenmesini ülke dışına taşımak ve kaldırma makinelerinde bir Türk markası olarak dünya pazarında önemli bir pay elde etmeyi hedeflemektedir. Son yıllarda yurtdışına çok önemli çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar meyvelerini 2008 yılı başından beri vermeye başlamıştır. 2004 yılından bu yana kapasitesini, pazar payını ve cirolarını önem- li ölçüde artıran Güralp Vinç, özellikle Ortadoğu, Afrika, Arap, Avrupa ülkelerine ve Türkiye Cumhuriyetlere yoğun olarak ihracat Ticari faaliyetlerimizin en öne çıkan hedefi kalite, per- gerçekleştirilmektedir.formans ve fiyat açısından tatmin edilmiş müşterileresahip olmaktır. Aydın Vinç Türkiye piyasasında ken- Dünya pazarında marka olmayı hedefleyerek satış örgütlenmemizidi alanında en önemli hizmet sağlayıcılarından biri ülke dışına taşımak ve kaldırma makinelerinde bir Türk markasıolarak pozisyonunu çalışma sahasındaki mükemmel olarak dünya pazarında önemli bir pay elde etmeyi planlamaktayızperformansı ve yüksek kaliteli yardımcı hizmetleri Pazarlama organizasyonunu Türkiye çapına yaymayı hedeflemişile her zaman koruyarak geliştirmek amacındadır. olan Güralp Vinç, başta İzmir (Merkez) olmak üzere, İstanbul, An-Kaldırma ve taşıma planlaması, çalışma sahası keşfi, kara, Bursa Bölge müdürlükleri ile faaliyet göstermekte olup 2011müşteri işinin gereklerine uygun işe özel donanım yılı içerisinde Konya ve Adana’da Bölge Müdürlüklerini de hizmeteimalatı Tarafımızdan sağlanan yardımcı hizmetlerden açıp Türkiye genelinde aktif olarak hizmet verecektir.sadece birkaçıdır. Türkiye’nin her yerinden müşterilerinin kolay erişimini Müşteri 2010 yılı içinde şu an halihazırda yaşadığımız Danışma Hattı 444VlNC yani 4448462 aracılığı ile sağlamaktadır.2011 yılının ilk yarısı içinde makine parkımız veekipmanlarımızın potansiyeline göre tarafımızdandeğerlendirdiğimizde çok durgun bir dönem Sektörün önü açık görünüyor ama aktif duruşu elden bırakmamakyaşamaktayız. Ekip ve ekipmanlarımızın yapabileceği gerekiyordaha büyük ve daha geniş çaplı projeler yapma-ya talip bulunmaktayız fakat bu sözü edilen yıllar M. Emin Direkçi- Partner Çelik: Vinç sektöründe faaliyet göstereniçinde ekipmanlarımızın gücünü kullanabildiğimizi firmalardan bazıları özellikle kriz döneminde ciddi sıkıntılar yaşadı.düşünmemekteyiz. Bu kapsamda geniş makine Bazıları elenirken bazılarında tabela değişimleri yaşandı. An-parkımız ve kaliteli geniş kapsamlı ekipmanlarımızla cak temeli sağlam olanlar o süreci doğru planlamalarla atlatmayıbüyük kapsamlı işlere talip olduğumuzu tüm Türkiye’ye başardı. 2010 yılında krizin etkilerinin ortadan kalkmasıyla sektördebildirmekteyiz. yatırımlar kaldığı yerden devam etmeye başladı. 2011 ve sonrasında sektörün ufkunu açık görüyorum. Tabi burada sadece vinç sektörü Aydın Vinç olarak her zaman çağımızın teknoloji- değil tüm sektörlerde pozitif gelişmeler sürüyor. Bu tablo bizim sek-sini takip etmek, çağımıza uygun ekipmanlarla rakip- törümüzü de olumlu etkileyecektir.lerimizin hep önde olmayı hedef olarak görmüşüzdür.Bu kapsamda sürekli olarak makine parkımızıgenişletmekteyiz ve bu konuda çalışmalarımıza dadevam etmekteyiz. Buna en güzel kanıtmız şu anTürkiye’de sınırlı sayıda bulunan DEMAC AC 700 (700tonluk) vincimize ek olarak Türkiye’de hiç bulunma-yan Dünyanın en büyük vinci olan bin 200 tonluk mo-bil vinci makine parkımıza katmak için çalışmalarımızdevam etmektedir. Ayrıca yükle yürüyebilen 300 ton-luk paletli vinci makine parkımıza katmakla ilgiliçalışmalarımız da devam etmektedir.
  • Ancak bütün bu gelişmeler yaşanırken ciddi birde rekabetortamı olacağını da çok net görüyorum. Tüm sektörlerde olduğugibi bizim sektörümüzde de kar marjları düşük seyrediyor. Burada hacimden kazanmak adına daha çok aktif olmak ge-rekiyor. Kolay para kazanma dönemi geçmişte kaldı. Bundansonraki süreçte fark yaratırsanız ancak ciddi kazanımlar eldeedebilirsiniz aksi takdirde çok karlı işler yakalamak imkânsız.Partner Çelik olarak beklentilerimiz pozitif yönde. Ancak dünyapiyasalarında çelik fiyatlarındaki dalgalanmalar olumsuz et-kileyebilir. Bu yalnızca bizi değil başta otomotiv sektörü olmaküzere birçok sektörü olumsuz etkiler. 2023 vizyonu yakalanması hayal olmayan bir hedef. Ancakburada tüm sektörlerin aralarında bir sinerji yaratarak hüküme-tin ve özel sektörün bir araya gelerek özellikle ihracat hedefineulaşma yolunda doğru planlamalarla ülkemizin menfaatlerini önplanda tutmalıyız. Tüm sektörlerin verimliliğini artırmaya yöne-lik inovasyon yatırımları aralıksız sürdürülmeli. 2023 vizyonunabakıldığında ülke hedefidir, ancak elde edilecek kazanımlar hervatandaşın menfaatine olacaktır. info@nwbcor.com
  • NEWS BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT kaynak: yalova 77 AK-KİM YENİLİKÇİ VE TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİYLE YAPI FUARI’NIN YILDIZI OLDU Türkiye’nin öncü kimyasal madde üreticisi Ak-Kim, bu yıl 34’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası YAPI/TURKEY- BUILD Fuarı İstanbul’da ileri teknoloji gerektiren yapı kimyasallarını sergiledi. İstanbul’da 27 Nisan-1 Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda, Ak-Kim’in dikkat çeken ürünleri arasında karbon elyaf kumaş ve güçlendirme sistemi, tünel-HES projeleri ve yer altı madenlerinde kullanılan, alkali içeren ve içermeyen püskürtme beton katkıları, çimento öğütme kolaylaştırıcı kimyasalları ile asfalt kimyasalları gibi teknolojik ürünler yer aldı. Tanverdi: Yapı sektöründeki dönüşüme ayak uyduran ürünler geliştiriyoruz... Ak-Kim Genel Müdürü Fatih Tanverdi, Yapı Fuarı’nda gördükleri yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, “Ak- Kim olarak sektörümüzü hep bir adım daha ileriye taşımanın yollarını arıyoruz. 2011 hedeflerimiz arasında, üretim ve yatırım bazlı büyümenin yanı sıra müşteri odaklı hizmet de yer alıyor. Fuarda müşterilerimizden aldığımız geri bildir- imler yeni yatırımlarımız ve ürünlerimiz için bize yol gösterdi” diye konuştu. Müşteri beklentilerini yakından takip ettiklerinin altını çizen Tanverdi, sözlerini şöyle sürdürdü: “2010 yılında beton katkıları ve çimento öğütme kimyasallarında, pazardaki ihtiyaca yönelik özel ürünler geliştirerek müşterilerimizin hiz- metine sunduk. Çünkü Türkiye’de, yapı sektörü büyük bir değişim içine girdi. Standartların yükselmesi ve ihtiyaçların değişkenlik göstermesi artık uygulamacı ve kullanıcılardan farklı ve alışılmışın dışında taleplerin gelmesine neden oluyor. Yapı sektörü, artık ürününü müşterisine sunan bir anlayıştan, müşterisinin ihtiyacına cevap verebilen bir sektör olma yoluna girdi. Müşteriden gelen talebin artması, Ar-Ge altyapısı güçlü olan ve ‘know-how’ da dışa bağımlı olma- yan firmalar için, kendilerini geliştirebilme ve yeni teknolojiler yaratma imkânlarını artıracaktır.” AK-KİM HAKKINDA Türkiye’nin öncü kimyasal madde üretici- si Ak-Kim Kimya, Yalova ve Çerkezköy’de yaklaşık 300 bin metrekarelik bir alana ku- rulu, yüksek teknolojiye sahip çağdaş üre- tim tesislerinde; uluslararası pazarın kalite onayını almış inorganik, organik kimyasal- lar ve tekstil yardımcı maddeleri ile kâğıt ve su kimyasalları, çimento öğütme, beton katkı ve yapı kimyasalları üretmektedir. Yıllık 580 bin tonluk üretim kapasitesine sahip fabrikalarında, 200’ü aşkın farklı kimyasal maddenin üretimini yapan Ak- Kim, sahip olduğu geniş ürün yelpazesiyle bütün sanayi gruplarına hitap etmektedir. Şirketin hizmet ettiği başlıca sektörler; tekstil, metal, gıda, temizlik, su arıtma, korozyon ve scale önleme, kağıt endüs- trisi, ilaç sanayi ve inşaat sanayidir. Yurtiçi piyasada farklı ürün gruplarında farklı pazar paylarına sahip olan Ak-Kim’in ihracatı ise 5 kıtada yaklaşık 40 ülkeye yayılmış durumdadır. Kimyasal üretiminin yanı sıra Ak-Kim’in bir başka faaliyet alanı da, yurtdışındaki şirketlere temel ve detay müh- endislik, teknoloji satışı ve anahtar teslimi tesis kurulum hizmeti vermektir. Şirket bugüne dek Ürdün’de bir klor alkali tesisinin tevzi işlerini (NCI), anahtar teslimi bir klor alkali tesisi kurulumunu (JBC) ve Pakistan’da bir hidrojen peroksit tesisinin mühendislik hizmetlerini (Sitara) bitirmiştir. Suudi Arabistan’ın Jubail sanayi bölgesinde JANA firmasına ve Yanbu sanayi bölgesinde CRISTAL firmasına anahtar teslimi klor alkali tesisleri kurmuştur. Hali hazırda Yunanistan’ da Kapachim HCl Projesi ile Cezayir ve İran’da 2 ayrı klor alkali tesisi kurulum çalışmalarına devam etmektedir.YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT NEWS YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • NEWS BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT Under the new plan, 130 projects have been funded including 14 new greenways and esplanades and 20 hectares (50 acres) of new waterfront parks. New Yorkers will be encouraged not just to go to the water, but to go on to it. Within three years, there will be 60 launching pads around the city for those who want to go canoe- ing or sailing. From this summer, a high-speed ferry service will run every 20 minutes between Manhattan, Brooklyn and Queens, which Bur- den says will help blur the boundaries of the five boroughs and integrate the city. Economic incentives will be used to revitalise the port, which remains the largest on the US east coast, providing $6.8bn in business revenues. The paradox is that New York became the powerhouse that it is today largely because of the water, both in terms of its population, which swelled with the arrival of European immigrants landing at Ellis Island, and economically, with the triangle trade in cotton and slaves between Africa and the American Deep South. NEW YORK AIMS TO BECOME A GREAT HAR- “It’s incredible given its origins that the waterfront has becomeBOUR CITY ONCE AGAIN such a dead loss to New York,” said Lisa Keller, a historian at the State University of New York and executive editor of the Encyclo- mayor michael bloomberg announces three- pedia of New York City.year plan to spend £215m reclaiming 520 miles The trouble began, Keller explained, in the 1840s when railwayof shoreline for the people. lines were laid along the shoreline, cutting off New Yorkers from their rivers. That was accentuated in the early 20th century when The view from pier six on the Brooklyn side of the East river is breath- the main roads through Manhattan, the East River Drive (openedtaking: the majestic skyline of downtown Manhattan boasts its latest addi- 1929) and the West Side Highway (1931), were carved in concrete swaths all the way along the respective perimeters of the island.tion, a new residential tower designed by Frank Gehry. In the distance to “You have just two arteries in Manhattan – only two – and they putthe right, the spires of the Empire State and the Chrysler buildings reflect them both on the water. That was crazy!” said Keller.the sunlight as if dipped in molten gold. But the pier itself is not such a happy sight. A wasteland of concrete, When low-cost housing was built after the second world war,rusty steel frames, rotting blocks of wood and mounds of gravel, it is that too was put on the water. Industrial decline in turn took its toll,testament to the decline of this stretch of Brooklyn, as well as to the leaving large stretches in the Bronx, Queens and Brooklyn derelictneglect that for many years has defined New York’s relationship with its and dangerous to the public.waterfront. There are few cities in the world that can compete with New York for Since he entered City Hall nine years ago, Bloomberg has tried to tackle this sad anomaly. The city has bought up 151 hectares ofthe extent and diversity of its water. It has 520 miles of shoreline – more shoreline and turned it into parks and recreation areas, and therethan Chicago, Portland, San Francisco and Seattle combined. The city are already 20 miles of accessible waterfront paths, such as theis embraced by two powerful tidal rivers, the Hudson and the East river, greenway along Manhattan’s West Side, which has become a fa-and two major bays, Long Island Sound and the Atlantic, affording New vourite haunt of joggers and cyclists.Yorkers the pleasures of 16 miles of beaches. Burden said that the aim of the three-year plan was to build on Yet, until recently, you would hardly have noticed it. New York City what had already been done and knit it together so that New Yorklooked inward to its famous buildings and Central Park, away from the really began to feel like a water city once more.gift of its waterways. As the mayor, Michael Bloomberg, has said: “At There are still daunting hurdles ahead. The major highways andsome point in our history, we literally and figuratively turned our back on housing projects that created the problem in the first place cannotthe waterfront.” be removed without massive expense, which New York cannot af- ford, and much of the waterfront remains in the hands of private Now Bloomberg and his team have declared that they are determined owners who may resist public access.the waste will be brought to an end, that New York will be reconnectedwith its water. Bloomberg has announced a $360m (£215m) three-year But the change is palpable, and spreading steadily across theaction plan that aims to bring the shoreline back into the heart of the city. In June, on the Manhattan side of the East river, a new Wa-community. terfront Park will open within walking distance of Wall Street. And within a year or so pier six on the other side of the river will no longer be the concrete wasteland it is today. Work has begun that “The water is the connective tissue of this place – we see it as our sixth will transform it into a park where Brooklynites will be able to watchborough,” said Amanda Burden, the city’s chief planner. “The ambition is open-air films on balmy summer nights or stroll up to Brooklynto make New York City once again one of the world’s great harbour cities Bridge, where the waterfront has already been converted into glo-and to reclaim the water as a part of New Yorkers’ everyday lives.” rious green public space. That stunning view of the Manhattan skyline will then be there for everyone to celebrate, not behind the That is not an insignificant goal. Julia Vitullo-Martin, an expert on cit- ugly wire fence that encloses the pier but from the water’s edgeies at the Regional Plan Association, said that making the most of rivers, with the powerful East river lapping at your feet.lakes and seas had become an economic imperative. “When you think ofany successful modern city – London, Paris, Amsterdam, Copenhagen,Sydney – they are all making great use of their waterfronts.”YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • NEWS BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT JAPAN’S PARLIAMENT PASSES TSUNAMI RECOVERY BUDGET kaynak : AP (associated press) TOKYO (AP) — Japan’s parliament passed a $48 billion tsunami re- covery budget Monday that will only start to cover the cost of what was the most expensive disaster ever. As more budgetary battles lie ahead, mounting frustrations over the government’s response to the tsunami and the still-unfolding nuclear crisis at the crippled Fukushima Dai-ichi power plant are threatening to topple the country’s prime minister. The 4 trillion yen budget supplement to the fiscal year that started in April was unanimously approved by parliament’s upper house budget committee Monday morning and was made into law at the chamber’s plenary session later in the day. The more powerful lower house had ap- proved the plan Saturday. TEREX AND GAZ ANNOUNCE The budget will cover the building of new houses for the more thanRUSSIAN JOINT VENTURE 100,000 people who remain without proper shelter, the massive undertak- ing of clearing debris and rubble, reconstruction of fishing grounds, and support for disaster-hit businesses and their employers. Terex and Gaz Group have announced plans to form a joint venture “I’m anxious to get the budget plan approved as quickly as possible socompany that will manufacture construction and road building equip- that we can reimburse funds for the projects immediately,” Finance Min-ment in Russia. The company will manufacture and market Gaz’s entire ister Yoshihiko Noda said at the budget committee meeting.construction equipment portfolio, along with certain Terex products in Further outlays are expected to follow in the months ahead, he said.the Russian market. The joint venture will also distribute imported Terex The March 11 magnitude-9.0 earthquake and ensuing tsunami, whichconstruction and road building equipment in Russia as well as selling wiped out large swaths of Japan’s northeastern coastline, are believedsome of the Gaz portfolio it manufactures on export markets. to have caused an estimated $300 billion in damage, making it the most expensive disaster ever. More than 26,000 people are dead or missing. The Gaz Group will provide manufacturing facilities and human re- Though the budget passed relatively smoothly, Prime Minister Naotosources to the venture, along with access to its construction equipment Kan’s government is coming under growing pressure and can expectdealer network. Terex’s input will be in the form of technology and know- greater opposition from rival parties in future budget negotiations.how that will help upgrade the Gaz construction equipment portfolio. The “We support this budget plan just because of the urgent need to fundjoint venture is expected to be operational early next year. reconstruction projects,” said Mikishi Daimon, an opposition lawmaker from the Communist Party. Oleg Deripaska, the CEO of Basic Element, a holding company that Opposition leaders have called on Kan — who was already unpopularowns a majority stake in Gaz said, “I welcome this joint venture between before the disaster — to step down for his handling of the aftermath, par-GAZ Group and Terex, which expands and upgrades the road construc- ticularly his response to the subsequent crisis at the Fukushima Dai-ichition equipment product line offered to Russian and international custom- nuclear power plant.ers and puts both companies in a strong position to take advantage of A poll released Monday by the Asahi, a major newspaper, found 55 per-Russia’s booming infrastructure building market.” cent of respondents have “few expectations” for Kan’s Cabinet to handle the disaster response properly. Only 27 percent said they were “hopeful,” Terex chairman and CEO Ron DeFeo added, “The opportunity for Ter- according to the nationwide telephone survey conducted April 23 and 24ex to participate in helping to build vital infrastructure in Russia and other among 1,842 randomly selected households. A poll of that size wouldmarkets, as we better serve the equipment needs of both existing and new normally have a margin of error of plus- or minus-3 percentage points.customers is truly exciting. The combined product offerings, expanded The budget does not include any government support for the massivegeographic reach and extensive manufacturing capacity in the Russian compensation liability of the nuclear plant’s operator, Tokyo ElectricFederation offer considerable oppo0rtunity for both our companies.” Power Co. Chief Cabinet Secretary Yukio Edano made clear Monday that TEPCO The specific Terex models that the joint venture will produce are yet to bears unlimited liability because the tsunami and quake were “not impos-be decided. sible to foresee” and not an exception under the nuclear accident com- pensation law. TEPCO spokesman Takashi Kurita said the operator was preparing to install an air purifier inside the Unit 1 reactor building to reduce radioac- tivity by 95 percent over the next few days. That step would allow work- ers into the area for the first time so they can resume their primary goal of restoring cooling systems knocked out by the tsunami. In an unrelated development, unusually high radiation levels were de- tected inside a nuclear plant in Fukui, on the Japan Sea well away from the northeast coast devastated by the tsunami. The abnormality was contained within the plant’s cooling system, caused no outside leaks and the plant was still running, said Mitsuru Marutani, of the Japan Atomic Power Co. He said the plant would beYAPISAL AR-GE HABERLERI gradually closed for an inspection.
  • STRABAG RAISES OUTLOOK Strabag has raised its output volume forecasts for 2011 and 2012after reporting better than expected first quarter results, fuelled byfavourable weather conditions in Europe. The Austrian contractor increased its output volume forecast for thisyear by € 500 million to € 14 billion and said it expected the figure to riseto € 14,3 billion for 2012. Earnings before interest and tax (EBIT) for full-year 2011 are now forecast to be € 320 million, compared to the previousforecast of € 295 million. The revised outlook came after Strabag reported a +26% rise in firstquarter output volume to € 2,3 billion, while revenues grew +24% year- LARGEST’ LOAN TO UKRAINEon-year to € 2,2 billion. CEO Hans Peter Haselsteiner said the increasereflected the fact that construction activity in the previous year had been A loan of € 450 million for the rehabilitation and improvement in thegreatly restricted by unfavourable weather conditions. quality of roads in Ukraine from The European Investment Bank (EIB) “The first quarter of the previous year was characterised by a very long is said to be its largest loan to date in the Eastern Partner Countriesand hard winter. This year’s weather conditions allowed us to begin build- (Ukraine, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan and Russia).ing significantly earlier,” Mr Haselsteiner said. Growth in construction volume was witnessed across all segments EIB funds will help to improve some 350 km of five sections of high-during the first quarter, though it was particularly strong in the transporta- ways branching out from the capital Kiev, which are European and na-tion infrastructures segment, where revenues increased +38% during the tional transport corridors and largely on the extended Trans-Europeanfirst quarter to € 715 million after benefitting from increases in Germany, Transport Network (TEN-T).Scandinavia and Poland. The project is being co-financed by the European Bank for Recon- Polish doubts struction & Development (EBRD). However, Strabag said it did not expect the positive conditions in Po- The works, predominantly covering the road corridors connectingland to continue beyond 2011. “The construction boom in Poland will Dresden-Katowice-Lviv-Kiev and Moscow-Kiev-Odessa, as well aslikely be over towards the end of the year. In January 2011, the Polish key national corridors in Ukraine, will be implemented in two phasesgovernment passed planning legislation to limit investments in road con- by Ukravtodor, Ukraine’s state roads administration.struction to € 23 billion between 2010 and 2013. Nearly the entire amountis accounted for by projects which have already been awarded,” the com- EIB vice president Eva Srejber said, “The current project is signifi-pany said. cant for the further development of the economic co-operation between Strabag’s assessment of conditions in Poland agrees with the latest re- the European Union and the Eastern Partner Countries. It will upgradeport by research company PMR, which forecast the pace of growth in Po- Ukraine’s priority transport links with the neighbouring EU Memberland’s construction sector to steadily fall in the remaining part of the year. States, and the adjacent Belarus and Russia. Strabag also highlighted public-sector budget cuts in Austria, which “It is also a good example of collaboration with the EBRD, our part-it said would lead to “a significant decline in the output volume” in the ner financial institution, in implementing important projects of mutualtransportation infrastructures segment. interest to Ukraine and the EU.” “There is price pressure and an even more significant need for acquisi-tions in the federal states,” the company said. This is the second EIB loan provided for the rehabilitation of the Ukrainian road network. A previous loan of € 200 million financed the Offsetting these negative pressures, Strabag pointed to the recovery in upgrade of the M-06 road linking Kiev with Hungary, Slovakia andRussia - where several large scale construction projects have been award- Poland.ed - and an improving construction climate in the Czech Republic andSlovakia, where the EU is funding more infrastructure projects. The EIB - the European Union’s bank - is financing projects in Ukraine on the basis of an EU Council and European Parliament man- Net loss date for the Eastern Partner Countries of € 3,7 billion for the period 2007 to 2013. However, despite the first quarter output and revenue gains, the con-tractor still reported a net loss of € 117 million for the first three months of The current mandate provides for the financing of projects that are ofthe year, albeit an improvement on the net loss of € 129 million reported significant interest to both the EU and Eastern Partners in the transport,in the first quarter of 2010. energy, telecommunications and environmental infrastructure sectors. The company said the weather-dependent nature of the constructionindustry generally led to lower results during the first two quarters of ayear - an effect which was often overcompensated by the second half ofthe year. The company’s order backlog also fell short of the previous year’s firstquarter at € 15,2 billion, down -3% year-on-year. Strabag attributed thisdecline to the cancellation of projects in Libya due to the political unrestin that country, while the order backlog in Hungary amid public sectorsavings efforts.
  • VOLVO PLANS AUCTION VOLVO IS CLAIMING THE BE THE FIRST CONSTRUCTION EQUIP- MENT MANUFACTURER TO LAUNCH ITS OWN DEALER-TO-CUSTOMER USED EQUIPMENT AUCTION SITE, WITH A NEW WEBSITE STARTING UP IN THE NEXT FEW WEEKS. THE AUCTION WILL LAUNCH IN EUROPE IN SEVEN LANGUAGES TO BEGIN WITH, BEFORE GOING TO OTHER REGIONS. GARRY ROWLEY, HEAD OF GLOBAL EBUSINESS, SAID, “PUT SIMPLY, kaynak : khl WE’RE CREATING A PLATFORM TO MAKE IT EASIER FOR BUYERS AND VOLVO DEALERS TO TRANSACT.” HE SAID THERE WOULD BE ADDED VALUE FOR BOTH CUSTOMERS WORLD BANK SUPPORTS AND DEALERS FROM THE NEW AUCTION SITE. FOR CUSTOMER, HE SAID, THIS WOULD BE THAT THEY WOULD BE ABLE TO VIEW AND BUY INDONESIA USED EQUIPMENT ONLINE FROM A TRUSTED VOLVO DEALER WITH- OUT FIRST HAVING TO TRAVEL TO A PHYSICAL AUCTION LOCATION. HE FELT THE ADDED VALUE FOR DEALERS WAS THE ACCESS TO A The World Bank has approved loans totalling US$ 890 LARGE ONLINE POOL OF POTENTIAL BUYERS. HE ADDED THAT MA-million to support infrastructure projects in Indonesia. A CHINES FOR AUCTION WOULD NOT HAVE TO BE TRANSPORTED TO AUS$ 640 million loan will be used to construct a pumped PHYSICAL AUCTION SITE, MEANING THAT DEALER TRANSPORTATION COSTS AND COMMISSION PAYMENTS TO AUCTION HOUSES WOULDstorage hydropower plant to meet the country’s growing BE REDUCED.electricity demand, while a separate US$ 250 million loanwill be put towards the development of roads along the “IT’S CLEAR THAT THE INTERNET HAS BECOME THE PRINCIPAL CHANNEL OF COMMUNICATION IN THE WORLD TODAY,” SAID MRcountry’s Western Sumatra corridor. ROWLEY. “THE KEY QUESTION FOR VOLVO CONSTRUCTION EQUIP- MENT IS ‘HOW IS THIS RELEVANT TO OUR CUSTOMERS AND OUR Located near Bandung in west Java, the Upper Cisokan BUSINESS MODEL - AND WHAT REVENUE OPPORTUNITIES DOES IT OF- FER?’.”Pumped Storage Hydropower project will be the first facil-ity of its kind in Indonesia. Pumped storage plants generate VOLVO ALREADY HAS SALES ONLINE. HE SAID, “WE ARE CUR-energy by transferring water from two reservoirs built at RENTLY GENERATING ONLINE REVENUE WITH THE SALE OF VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT PARTS. IT’S A PROJECT BEING PILOTEDdifferent heights - energy is generated by releasing water WITH DEALERS IN NORTH AMERICA AND WILL ALSO BE ROLLED OUTfrom the high reservoir to the low reservoir to drive tur- IN LATIN AMERICA IN THE SECOND QUARTER OF 2011. WE HAVE MADEbines. The water is pumped back to the higher reservoir at IT AS SECURE AND STRAIGHTFORWARD AS DEALING WITH AMAZON.”off-peak times. THERE ARE PLANS FOR AN ONLINE PEER-TO-PEER OPEN FORUM FOR CONSTRUCTION CUSTOMERS TO EXCHANGE INFORMATION AND World Bank senior energy specialist Leiping Wang said, DISCUSS TOPICS OF INTEREST TO THEM. IT IS EXPECTED TO COME ON STREAM NEXT YEAR.“Pumped storage is the only form of technology that allowsyou to efficiently store large amounts of energy and quick- MR ROWLEY SAID, “IN THE NOT TOO DISTANT FUTURE, WE COULDly respond to peak electrical demand. The Upper Cisokan BE INVITING CONSTRUCTION EQUIPMENT CUSTOMERS FROM OUR ONLINE FORUM INTO THE MANAGEMENT DECISION-MAKING PRO-project will make Indonesia one of very few developing CESS FOR INPUT ON A WHOLE RANGE OF RELEVANT TOPICS - PROD-countries to have such a power plant.” UCT DEVELOPMENT, SAFETY, FUEL EFFICIENCY, VOLVO OCEAN RACE, CUSTOMER SATISFACTION, BRAND RESEARCH, ETC. The World Bank is working together with Indonesia’s “HAVING AN ONLINE FORUM WILL PROVIDE AN OPPORTUNITY WEstate-owned electricity company PLN to construct the HAVE NEVER HAD BEFORE - VERY INEXPENSIVE AND VERY FAST AC-plant, which is expected to cost a total of US$ 800 million CESS TO ACCURATE CUSTOMER SENTIMENT.”and provide over 1000 MW of electricity. HE ADDED, “CUSTOMERS ARE VERY SAVVY AND PRAGMATIC. IF WE MAKE IT SECURE AND EASY FOR THEM TO TRANSACT ONLINE, THEY Meanwhile, the World Bank is also supporting the West- WILL - WE ALREADY SEE THE EVIDENCE OF THAT TODAY.ern Indonesia National Roads Improvement Project with a “THIS IS JUST THE FIRST BOUNCE OF THE BALL. THERE WILL BEUS$ 250 million loan. The project, which is managed by LOTS OF FURTHER DEVELOPMENTS IN THE YEARS AHEAD.”the Indonesian Ministry of Public Works, aims to improveapproximately 716 km of national roads along the WesternSumatra corridor by laying new asphalt wearing courses,improving drainage, replacing 194 m of bridges and widen-ing the roads where necessary.
  • Economic outlook Middle East: Residential spending The development of industrial cities continues the national strategy of di- Unrest impact versifying the economy and creating new jobs outside of the oil sector. The government has also announced substantial funding for housing to address While the so-called “Arab Spring” may be a prelude to a more open the shortage and high cost of existing residential space, which has been apolitical environment, the ensuing economic uncertainty will create a source of tension among the nation’s youth. The result is a stronger residen-more volatile construction market and one that is somewhat cloudier to tial outlook than in past forecasts in both the short and medium term.judge. Indeed, residential spending has been a centerpiece of government pack- The good news for the Middle East is that the most disruptive revo- ages aimed at quelling popular unrest in several countries, with Algeria andlutions have occurred just to the west of the region in Tunisia, Egypt Jordan announcing major spending plans last month. Kuwait, like Saudi Ara-and most violently, Libya. Nevertheless, Yemen, Syria, Iran and Bahrain bia, has a rapidly rising young generation and while there have not been anyhave all seen some demonstrations, the latter resulting in a Saudi mili- large protests, significant residential spending has been proposed.tary presence. While it is unlikely that a major energy producing state Bahrain and Jordan have been the construction markets in the Middle Eastwill be toppled, investment hates uncertainty. The interesting question is most affected by unrest. The likely outcome is one that maintains stability,whether the high energy prices brought on by the crises will be enough and IHS Global Insight expects continued growth. However, the projectedto cushion, or even transcend any weakness in business confidence. pace of expansion has been lowered, due to weakness in the non-residential sector, where private finance is vital. Recovery The UAE will continue to repair the damage from its real estate market. As The pace of recovery around the region was already varied, although a result, construction growth is coming from the rejuvenation of postponedall construction markets apart from Iran will see an improvement in projects rather than new initiatives. Fortunately there is no sign of the return2011, compared to 2010. to the excesses of the last decade, but the model for economic diversification Superficially, it looks like Iran actually turned in one of the better per- remains and is being resurrected.formances of 2010, but it would be more accurate to say it is recoveringpreviously lost ground. The toll of sanctions, especially in the energy Uncertaintysector, and aging infrastructure suggests that Iran will not be able to Israel is also affected by the region’s uncertainty. Nations on her borderscapitalise on the rebound in oil prices to the same extent as other oil are experiencing some of the most profound change (Egypt) and reportedproducers in 2011 or 2012. violence (Syria). There is also renewed activity on the part of terrorists in the Qatar, meanwhile, offers the world’s highest GDP per capita and also Palestinian territories, although that has so far remained contained.the best construction growth in the near term. Infrastructure spending to While no one doubts Israel’s ability to maintain its security, uncertaintyget the country’s vast natural gas reserves to market is a clear driver, but over Egypt’s position in particular has been a public source of concern. Re-the non-residential segment is also performing well. Some of this is due covery for this large, but slow growing construction market remains expect-to development for the 2022 football World Cup, but there is also strong ed, but the outlook has been scaled back somewhat, particularly within theoffice development around the expanding financial centre and the build- commercial building sector.ing of a world class medical complex. The most likely outcome is that Middle Eastern construction markets will Saudi Arabia is also well positioned for growth in the near and medi- weather the unrest and resume the path of strong growth. However, someum term. It has the ability to expand oil production as prices rise. While countries will see problems in the short term until investors regain confi-not the region’s construction growth leader, very strong growth in 2011 dence.and 2012 come on top of a 2010 that did outperform most of the region. Countries with strong balance sheets and energy assets will be able to off- Improvements to and further expansion of upstream energy installa- set investor angst with government intervention, particularly in the long ne-tions is a major component of the country’s growth. glected housing sector. Infrastructure investments tied to energy could even However, Saudi Arabia has one of the world’s youngest populations be accelerated should high oil prices be sustained. However, it is more impor-and is aggressively pursuing strategies to increase employment. tant than ever to look on a country-by-country basis than at a regional level for growth opportunities.
  • ECONOMIC OUTLOOK: INDIA Future spending in non-residential structures is forecast to grow from US$ 126 billion in 2010 to US$ 205 billion in 2015, at an annual growth rate of Over the next five years, India will offer the strongest growth of any +10%. By 2020 spending is expected to reach US$ 308 billion driven bymajor construction economy, including Brazil and China. Although Chi- growth of +8.5% from 2015 to 2020.na will remain the global growth leader in 2011 and probably 2012, theexpansion of its construction market will tail-off as the Government’s Commercial construction is one of the more developed segments within thestimulus spending comes to an end. By contrast, India’s already strong non-residential segment - India is already thought to have some 600 shoppinggrowth will continue in the short term and strengthen in the coming malls. However, the steady growth of the middle class, along with rising in-years. comes in general, suggests that the Indian consumer market will quadruple by 2025, driving significant expansion in the construction of retail space. Key to the improving construction outlook is the evolution of India’seconomy. The GDP growth trend has been around +8.0% for the last 20 Similarly, India’s strength in business services and IT has already createdyears, compared to +3.5% to +5.5% in the mid 1980s and at the same a substantial base of office space, the demand continues to grow in the largetime the volatility of economic growth has subsided. and medium cities with three cities alone - Mumbai, Delhi and Bangalore - projected to increase office space by 20 million ft2 (2 million m2) per year to The most recent complete annual data shows that by the end of 2009, keep pace.India had a rapidly expanding US$ 1.3 trillion economy - the third larg-est in Asia, after Japan and China. The available evidence suggests that Continued industrial expansion, and the continued evolution toward higherIndia’s real GDP grew close to +9.0% in 2010. Yet, per capital GDP value products will drive new, expanded and upgraded manufacturing facili-remains fairly low by regional standards and is less than half of China’s. ties. Increasing urbanisation will require the construction of schools, health care facilities and government buildings to maintain and improve upon the But there are considerable pockets of wealth, and India also enjoys a level of services.rich spread of natural resources and has a large population that could beemployed more productively to put economic growth on an even higher Infrastructure construction will continue to be a key priority for India, andpath. However, key institutions such as the education system are not yet spending in this sector is forecast to increase accordingly. Investment is ex-up to the task. pected to increase from US$ 84 billion in 2010 to US$ 129 billion in 2015, at a growth rate of +9.0%. Growth will slow slightly to +8.4% in the 2015 to 2020 Construction growth period, taking annual spending to US$ 189 billion in 2020. Residential construction spending slowed with the global economicdownturn, but is expected to bounce back at a rate of +8.2% this year. Financing challengeCredit conditions remain tight, and growth is expected to remain near The challenge for achieving this remains financing as India deals with+8.0% for the next two years before gradually increasing thereafter. chronic fiscal imbalances. Still, India has made extensive use of public-private partnerships to leverage government investment, and the regulations govern- India is one of the least urbanised countries in the world, with less ing such investments have been liberalised in recent years.than 30% of its population living in towns and cities. However, the ur-ban population is expected to reach nearly 600 million people in the Indeed, rules governing foreign investment and ownership have been re-next five years. formed throughout the economy and foreign direct investment is likely to This will drive growth in the residential sector at an average of +8.5% double over the next five years as a result. With strong growth offering theto US$ 88 billion. The next five years will see an acceleration to +10.5% potential for solid returns, money should be available for projects with provenaverage growth, taking the value of the sector to US$ 145 billion. value and/or critical importance. India, like many countries that engage in official five year plans, often falls The clear opportunity will be in the urban housing sector, and the short of what are typically ambitious national goals. However even fallingdemographics of migration from rural to urban environments in other short on US$ 1 trillion plan suggests a significant opportunity.countries suggests that the largest share of the urban opportunity willcome from affordable housing. The outlook for India remains strong, and its potential is even greater. With opportunities across virtually all segments of the construction market, and with the probability of sustained, world-leading growth, construction compa- nies need to have a strategy for this market.
  • Italy’s Hinowa has added hi-speed versions of its HS1100 and HS1150 mini-dumpers. The Hi-Speed versions are equipped with a totally hydraulic system, with double dis- placement reduction gear drives and the Hinowa Auto2Speed system, which boosts maximum travel speed from 4 km/h to 6/km/h. Italian power and lighting specialist Tecnogen will show its new HT PK 10/4 SX lighting tower, a 9 m hydraulic tower with four 1000 W metal halide lamps, which it says will light an area of 4000 m2. Exhibiting a range of new power tools and surveying equipment is European giant Hilti. Key products on show will be the TE 700-AVR, a new breaker designed for interior renovation work, and the POS 15 and POS 18 total stations and the POT 10 theodolite. Ensuring that world class aerial platforms are on show in Amsterdam is Haulotte Group, which will showcase several of its latest aerials, including the compact HA 12 CJ+ articu- lating boom, the Compact 14, a 14 m electric scissor that is just 1.2 m wide and the 10 m electric vertical mast machine, the Star 10. INTERNATIONAL Ditch Witch will show two of its compact machines, the walk-behind RT12 trencher and the SK650 compact tool car- CONSTRUCTION’S rier. INTERNATIONAL RENTAL Netherlands supplier ALMI will exhibit its AL43SH21, a battery driven block splitter for cutting natural stone such EXHIBITION (IRE) PREVIEW as cobblestones, thick slabs and clinkers. Unlike with saws, there is no physical effort for the operator, no noise, no water IRE will be compact equipment heaven for rental com- needed and, most important, no quartz dust.pany buyers, with over 70 companies exhibiting skid There will be many more innovations at the IRE - for ex-steers, mini excavators, gensets, lighting towers, power ample Terex Construction has just introduced a new range oftools, compressors, heating/cooling equipment and surface skid steer loaders and compact tracked loaders. Full detailspreparation equipment. of the equipment being shown by all the exhibitors will be Add to that over a dozen suppliers of specialist rental given in the full IRE Show Guide in the May issue of iC’ssoftware or IT systems, and the presence of big name sup- sister magazine, International Rental News (IRN).pliers - including JCB, Manitou, Volvo, Atlas Copco, Yan- In the meantime, make sure you register online atmar, Hilti, Haulotte, Terex and Wacker Neuson - and you www.IREshow.com to attend the show - that guaranteeshave the recipe for the perfect event for rental companies. free entry to the exhibition.iC Many of the exhibitors in Amsterdam will be showingnew or very recently introduced equipment - often ma-chines that have been designed with the specific needs ofthe rental market in mind. Check www.khl.com/rental reg-ularly as new launches are announced in the run-up to theshow, but companies have already given an indication ofwhat they will focus on at IRE. For example, Atlas Copco will launch a new range ofBG walk-behind power trowels, alongside a selection ofits light compaction, hydraulic tools, compressors, gensetsand pumps. Sweden’s El-Björn will showcase its new E3 (energy ef-ficiency) system, which, using wireless technology and viaan Internet web browser, measures, controls and monitorsconstruction site energy consumption. Linked to its exist-ing temporary site power distribution boards, the systemwill allow rental companies to promote power savings andenergy efficiency with clients.
  • Qatar’s long-term infrastructure needs, its stable economy and desire to diversify its income make it an attractive location for sustained construc- tion sector growth in the future. Infrastructure growth Nevertheless, some of the largest projects in the world are underway elsewhere in the Middle East. An explosion in population and the desire to diversify its economy has fuelled ambitious plans in Saudi Arabia to build six new cities, for example. Development has already started on four of the new ‘Economic Cities’, and the Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) plans to invest more than US$ 120 billion on the projects, which are expected to be home to up to five million residents by 2020. Each of the new cities has been designed for different industrial pur- poses. The largest project, King Abdulla Economic City, is located on the coast of the Red Sea near the city of Rabigh in Makkah Province and has been designed with a focus on power and transport industries. Due for completion in 2016, it has received US$ 27 billion of invest- ment. Other economic focuses of the cities include heavy industries, trans- port and logistics support, mining industries and the knowledge industries sector. The renewed construction boom in the Middle East has sparked fierce MIDDLE EAST competition between contractors, and South Korea moved early to strength- en business ties in the region in the hope of winning new opportunities. REGIONAL REPORT: Last year saw the establishment of the UAE-Korea Business Council, which involves around 30 companies from public and private sectors and RISING STAR aims to increase the business relationship between both countries. Construction companies included South Korea’s Doosan Heavy Indus- tries & Construction, Hanwha Engineering & Construction and Hyundai Construction growth prospects in the Middle East at the start of 2011 Engineering & Construction and the UAE’s Al Habtoor and Al Futtaimwere upbeat, and while heightened political tensions in countries such enterprises. And the strengthened business ties have borne fruit - Southas Bahrain have clouded the outlook somewhat, the region’s resilience Korean contractors have been appointed for work on some of the region’sshould not be underestimated. largest infrastructure projects. Construction projects with a value of US$ 958 billion are underway For example, a South Korean construction consortium is preparing foror planned in the UAE, according Deloitte’s latest GCC Powers of Con- work on the world’s largest nuclear power project in Braka, Abu Dhabi.struction report, and the country is expected to see its construction in- The Korea Electric Power Corp (KEPCO) consortium - including Hyundaidustry increase by +9.6% on average per year between 2010 and 2014. Engineering Construction, Samsung C&T, Doosan Heavy Industries and Meanwhile, Saudi Arabia has US$ 624 billion worth of projects Japanese-US company Toshiba-Westinghouse - won the US$ 20 billionplanned or underway and is expected to launch contracts worth US$ 86 contract for four nuclear reactors in Braka, Abu Dhabi, in 2009.billion in 2011. Work on the first nuclear plant is expected to start in 2012, with all four But while Qatar has a smaller value of projects planned or underway commissioned between 2017 and 2020.(US$ 221 billion), it has the biggest growth potential in the region with And earlier this year, a South Korean consortium won aaverage annual growth from 2010 to 2014 estimated to reach +12%. US$ 1 billion contract to lay fibre optic cables in Saudi Arabia, accord- Under its ‘Qatar National Vision 2030’programme, the country has ing to the Korea Trade-Investment Promotion Agency. In addition, Doosancommitted to sustaining its development and providing high standards Heavy Industries signed a joint venture deal with Saudi Arabia’s Salineof living to its people. As such, the construction industry has received a Water Conversion Corporation in March to build the world’s largest desali-boost from largely government backed projects aimed at establishing the nation plant in Yanbu, about 350 km northwest of Jeddah.country as a global tourist destination, while controls on foreign owner- Doosan also won a second, US$ 1.46 billion order to build another de-ship have also been eased to attract global investment. salination plant in Ras Al-Zour in the Eastern Province earlier in the year, And Qatar’s successful bid to host the 2022 football World Cup is also to be completed in January 2014.fuelling construction prospects in the country. Investments of more than But China’s construction giants are also keen to gain a slice of the action.US$ 75 billion for infrastructure, public facilities, security services and Big wins include China Harbour and Engineering’s US$ 879 million dealproducts, sports facilities, tourism, communications and transportation to for Qatar’s New Doha Port project, and China Railway Construction’s US$manage the event are expected. 1.8 billion deal to build the Mecca light rail system. Qatar has plans to invest US$ 20 billion on road infrastructure projectsbetween 2009 and 2014, while other major transport infrastructure proj- Sustainable growthects include the development of a national rail system. The procurement The Middle East still has a lot of opportunities to offer the constructionprocess the country’s US$ 36 billion integrated rail project started in industry, but sustainable growth is key in order to change the perceptionJune, undertaken by Qatar Railways Development Company. of the region as a high risk market. Recovery from the crash in construc- The network will connect Qatar to its neighbours via the Bahrain tion activity during the financial crisis is most noticeable Saudi Arabia andCauseway in addition to a proposed bridge between the peninsula state Qatar, but projects that were put on hold in 2008 are also being restartedat the UAE, plus the land link with bordering Saudi Arabia. The project is Dubai and the UAE.scheduled for completion in 2026, while the parts required to help boost Political unrest across the region is also affecting the development oftransport infrastructure in time for the 2020 World Cup will be completed robust business activity in some countries, and these problems cannot beearlier. solved easily. But with Qatar’s successful world cup bid and the large The country also plans a new international airport in the capital, Doha infrastructure projects underway in the region, the construction market(valued at US$ 11 billion) and has announced the construction of the Abu Middle East is well-placed for long-term success as well as diversificationDhabi-Qatar causeway (valued at US$ 13 billion). Qatar’s status a rising star of construction opportunity in the Middle away from oil-related projects.iCEast is cemented by the fact that the kingdom has not had to introduceany of the austerity measures that are currently haunting Western econo-mies, and is not struggling with a budget deficit like its neighbour, Dubai.
  • NEWS BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT moscow times Much of the infrastructure problems are caused by soaring transporta- Shortest Route From tion fees and tariffs. The average cost of rail freight rose 3.7 times from 2000 to 2010 and quadrupled over the same period for transporting goods by truck. A round-trip ticket on the Moscow-St. Petersburg Sapsan ex-China to Russia Is Via press train — that travels over old rails and takes 4 hours 35 minutes each way — costs 6,300 rubles ($224), whereas a round-trip Paris-MarseillesEU train ticket, which travels a greater distance in only three hours, costs 137 euros ($196). Moreover, Russia has not built any high-speed toll roads in the past Russia’s economic development has faced many challenges over the 20 years. The EU uses these kinds of highways extensively, generat-past two decades, but upgrading the country’s infrastructure remains ing 16.5 billion euros ($23.6 billion) of income annually. The Europeanone of the most daunting. Due to its vast size, Russia has historically Investment Bank alone provides 12 billion euros ($17.1 billion) of creditfound it difficult to establish strong links between its numerous and far- annually for the construction of toll roads. What’s more, Russia has yetflung regions. As a result, the country has returned to the old habit of to build a single true high-speed rail line, while Europe already has 8,700funding big-ticket pork barrel projects at the expense of developing and kilometers of them and China is building them at a rate of at least 900modernizing the country’s infrastructure. kilometers annually. For example, the construction of new asphalt roads has fallen from In my opinion, these problems are caused by the failure of governanceroughly 11,300 kilometers per year in the 1970s to about 1,600 kilome- in Russia and the lack of development programs for strategic infrastruc-ters per year in the 2000s. The construction of new railways has all but ture. For example, Russia needs to double the combined length of itsceased, and the number of functioning airports has dwindled from 1,450 highways by 2025. But this goal will be difficult to achieve as long as thein 1991 to just 329 in 2009. Despite growth in the national economy, road-building industry remains highly monopolized, the price of road con-the number of passengers riding trains and airplanes has dropped 43.5 struction in Russia remains several times higher than in Europe, and Mos-percent and 39.5 percent, respectively, since 1990. cow refuses to grant infrastructure concessions to foreign companies. In the private sector, however, there is a relative recovery in hous- Despite the obvious problems with power supply, Russia’s annual inputing construction, although the 58.1 million square meters of residential capacity was 3.7 times lower from 2006 to 2010 than it was in the 1980s,space built in 2010 is still 5.8 percent less than what was put up in 1990. with the government doing nothing more than increasing its “control” overThere has also been strong development in logistics networks, whole- pricing. Despite the eternal problem of supplying adequate housing, build-sale and resale trade, the Internet and mobile phone services, with 148 ers must wait an average of 18 months to get the necessary permits tomobile phones sold for every 100 Russians — more than in Germany begin construction.and France. Another obstacle to progress is the high cost of building roads and oth- Nonetheless, the poor state of the country’s infrastructure is one of er infrastructure elements. Despite the quality remaining low and virtuallythe main impediments to economic growth. The sorry state of Russia’s unchanged over the last 10 years, the price for such projects has risen 2.5roads makes it nearly impossible for long-haul trucks to travel more than to 4.5 times over that period. Under such conditions, decisive measures300 kilometers per day, whereas trucks in the European Union are able are needed to build at least 10,000 kilometers of new roads and 3,000to cover 1,000 kilometers per day with little problem. kilometers of new railways annually, revive air transportation, generate more electricity and build more housing. At the same time, vehicles traveling on Russian roads use 35 percentto 40 percent more gasoline than do cars and trucks in Europe. The re- At this point, it seems that radical steps are required. Russia needssult is that transportation costs represent 16 percent to 20 percent of the to use every possible method to attract more foreign investors. It couldprice of goods in Russia, but less than 7 percent in the EU. start by legalizing concession contracts, eliminating outdated monopolies dominating construction and airports, using “life-cycle contracts” that do Further, the rapid increase in the number of automobiles combined not delineate between the construction and maintenance of facilities, andwith the lack of new roads has led to worsening traffic problems in and streamlining the permit process for construction projects.around major cities. The situation is no better with the railways. A sharpdecline in construction and repair work has led to an amortization rate Global experience in recent decades shows that construction and trans-of 65 percent for the fleet of freight cars, while the reliability of the main portation are among the most innovation-driven sectors of the economy.rail lines has dropped to levels last seen in the Soviet Union of the early Just look at how the skylines of Singapore and Shanghai have changed1960s. The quality and price of shipping by rail are such that only 1 per- to get an idea of the possibilities that modern technologies open up forcent of the trade between Europe and Southeast Asia is carried along construction. The same rule applies to rail and automobile transportationthe “great transit route” through Siberia. Amazingly, 70 percent of Rus- as well as communication systems.sian imports from neighboring China reach the country not by land butthrough circuitous and expensive transshipments to European ports. It is imperative that Russian leaders understand that infrastructure is not just oil and gas pipelines and that the country’s economy will never function properly as long as its vast regions remained unlinked by modern transportation arteries. The government, business community and society must find a way to unite their efforts to achieve this goal. Otherwise, Rus- sia will be unable to achieve stable and effective economic development.YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • Its biggest project currently is the 182 million dirham (RM149 million) Al-Raha Beach Development in Abu Dhabi, where Stream is installing its waste management system technology. Stream’s technology involves transporting municipal solid waste at high speeds through underground or surface pipes to a central waste handling facility. From there, it is collected and compacted into sealed contain- ers, which will then be removed periodically to either sorting facilities, landfills or incinerators. Stream managing director Sri Skanda Rajah, during a site visit to two of the group’s projects in Kuala Lumpur recently said, such a technology is not only hygienic and effective but in the FIRM SHORTLISTED longer term, it lowers the costs of waste collection.FOR MECCA PROJECT The Royal Malaysia Customs Housing Complex in Kelana Jaya is among Stream’s first big projects, costing the former some RM3.5 million back in 2002. Roziana Hamsawi New Straits Times (Malaysia) “The system has been here for nine years and you can see that May 30, 2011 there is minimal smell at the central waste handling facility,” said Sri, the engineer behind this innovation. KUALA LUMPUR: Engineering services provider AWCBhd has been shortlisted as one of the two contenders to build Sri said using this technology, the waste can be moved overthe third expansion of the holy mosque, Masjidil Haram in a distance of more than 2km and the waste leaves the premisesMecca, Saudi Arabia. within 2-3 hours after being thrown into the vertical chutes of the respective buildings. The company had tendered its bid to Saudi Arabia’s BinLadin group, along with four other European bidders last De- He said such a technology also indirectly encourages users tocember. recycle because the size of the chutes, which are quite small, restricts what is being thrown in. “Just recently, we were told that we have been shortlistedwith another bidder from Europe,” its chief executive officer This system has also been installed at the Bandar Tasik Se-Azmir Merican told Business Times recently. latan’s intergrated transport terminal, costing some RM2.8 mil- lion. Azmir said if AWC wins the contract, it will be its “singlebiggest project in a single building worth about 200 million Stream’s notable waste management projects overseas includeriyals (RM161 million).” the ones in Singapore, namely Changi International Airport Ter- minal 3, Resort World at Sentosa and a few high-rise condomin- He said the company’s proposal for the mosque expansion ium projects. In the UAE, this system has or is being installed atinclude installing its signature automated waste collection various mixed development projects including Al Reem Islandsystem, a much needed technology for a city which has to and Al-Raha Beach development.endure with tonnes of rubbish during the annual Hajj season. Despite being a Malaysian company, what AWC is offering is “This will be a landmark project for us in Saudi Arabia, if not too well known here.we get it,” said Azmir. “We are better known in Singapore and the UAE but not ex- Last year, more than half of AWC’s earnings came from its actly in the radar here,” lamented Azmir. The company’s bigenvironment division, where one of its subsidiaries, Stream projects mostly come from these two countries.Environment Sdn Bhd specialises in providing an automatedwaste collection system to residential and commercial build- “Even developers who claimed to be applying green technol-ings. ogy in their projects are not too ready for our technology, citing cost as their reason for not being keen,” he said, adding that such a system usually costs between one and 1.5 per cent of the project’s development value.
  • SUSTAINABILITY AND ENVI- ABOUT THE SYSTEM RONMENTAL PROTECTION The solar system installation consists of 8,547 high effi- FOR SPORTLIFESTYLE ciency solar PV panels, equal to approximately 380 residential LEADER, GIVING RISE TO ONE solar systems, based on median residential solar system size in 2010. The solar arrays cover approximately 340,000 square OF THE LARGEST SOLAR EN- feet of roof space. Premier Power designed and engineered the ERGY PROJECTS IN LOS solar systems to produce approximately 2.2 million kilowatt- hours (kWh) of electricity annually. For comparison, the elec- ANGELES COUNTY tricity generated onsite will be approximately enough to offset the annual carbon monoxide emission of 243 California homes Over 8,500 high efficiency solar panels coupled with out- or avoiding the annual carbon monoxide emission from usingstanding engineering in greater Los Angeles Facilities In- 4,662 barrels of oil or 225,501 gallons of gasoline.stalled for PUMA North America ABOUT PUMA LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--PUMA NorthAmerica and Premier Power Renewable Energy, Inc. PUMA is one of the world’s leading Sportlifestyle compa-(OTCBB:PPRW), a global leader in the development, de- nies that designs and develops footwear, apparel and acces-sign, engineering and construction of solar power systems sories. It is committed to working in ways that contribute tofor commercial, government and utility markets globally, the world by supporting Creativity, SAFE Sustainability andjointly announced today the completion of a 1.9 megawatt Peace, and by staying true to the principles of being Fair, Hon-(MW) solar energy system in greater Los Angeles. The two est, Positive and Creative in decisions made and actions taken.Brookvale International buildings, in Carson and Torrance, PUMA starts in Sport and ends in Fashion. Its Sport Perfor-are part of PUMA North America’s warehouse and distribu- mance and Lifestyle labels include categories such as Football,tion facilities. Running, MotorSport, Golf and Sailing. Sport Fashion features collaborations with renowned designer labels such as Alexan- “PUMA’s mission is to be the most desirable and sustain- der McQueen, Mihara Yasuhiro and Sergio Rossi. The PUMAable SportLifestyle company in the world” Group owns the brands PUMA, Cobra Golf and Tretorn. The The high performance solar installations have used over company, which was founded in 1948, distributes its products8,500 high efficiency solar photovoltaic (PV) panels cov- in more than 120 countries, employs more than 9,000 peopleering nearly 340,000 square feet of roof-top area convert- worldwide and has headquarters in Herzogenaurach/Germany,ing them into clean energy producing sites. The light-gauge Boston, London and Hong Kong. For more information, pleasesteel, customer designed racking system, designed and in- visit http://www.puma.comstalled by Premier Power, allowed to optimize roof spacewhile used fewer ballast blocks than traditional system. ABOUT BROOKVALE INTERNATIONAL /Given the optimal design of the roof-mounted solar system, CAL CARTAGEPuma will receive the advantageous electricity production,which will allow them to stabilize long-term electricity Beginning in 2007, Brookvale International, a sister com-rates, ultimately benefiting its customers, employees and pany of California Cartage Company, partnered with PUMAthe local communities. to handle their distribution needs. Within this partnership, Brookvale International operates two automated PUMA ware- “PUMA is certainly a significant trendsetter in sportlife- houses: 180,000 square feet for apparel and 300,000 squarestyle, a true leader in sustainability and environmental con- feet for footwear. Since 1944 when California Cartage Com-cerns and now with the solar power installations, a true ad- pany made its first delivery, it has become an industry leadervocate of renewable energy helping shape consumers’ and in trucking, warehousing, and deconsolidation. With its sixsuppliers’ minds to a much greener supply chain,” said Dean logistics companies, Cal Cartage operates over 1,200 trucksMarks, Chief Executive Officer at Premier Power. “Our en- and over 4.25 million square feet of warehouse space through-gineering team designed this unique racking system as a out the United States and Mexico. Like PUMA, Cal Cartagesolution out of our European operations and felt that the is dedicated to significantly reducing their carbon footprint. Indesign and capabilities provided the best option for meeting addition to the 340,000 square feet of solar panels at the twothe site characteristics and production needs of PUMA.” PUMA warehouses, Cal Cartage operates the largest fleet of green trucks in the Los Angeles and Long Beach harbors, in- “PUMA’s mission is to be the most desirable and sustain- cluding LNG, CNG, and clean diesel trucks. Please visit www.able SportLifestyle company in the world,” said Helmut calcartage.com to learn more about Cal Cartage and BrookvaleLeibbrandt, Senior Vice President of Operations at PUMA International.North America. “The solar energy system installed in ourCalifornia facilities continues to reinforce our beliefs andprinciples.”
  • ABOUT PREMIER POWER Premier Power Renewable Energy, Inc. currently main-tains offices in the U.S., Italy, Spain, and the Czech Repub-lic. Premier Power uses its global experience to develop andmaintaining the industry best practices and cutting edge in-novation. Premier Power is a leading global provider of largeand small-scale solar power systems, delivering unmatchedexperience to commercial, governmental and residential cus-tomers globally. Premier Power designs, engineers and in-tegrates the solar industry’s leading products. Premier Pow-er’s technologies and services have enabled its customers tomaximize clean energy output along with project savings.Premier Power is headquartered in El Dorado Hills, CA andhas common stock quoted on the OTC Bulletin Board underthe symbol PPRW.OB. Additional information is available atthe Company’s website at www.premierpower.com FORWARD-LOOKING STATEMENTS This release contains certain “forward-looking statements”relating to the business of Premier Power Renewable Ener-gy, Inc. (“Premier”), which can be identified by the use offorward-looking terminology such as “believes,” “expects”or similar expressions. Such forward-looking statements in-volve known and unknown risks and uncertainties, includ-ing all business uncertainties relating to reliance on a limitednumber of customers, market demand, cyclical nature of ourmarkets, reliance on key personnel, future capital require-ments, competition in general and other factors that maycause actual results to be materially different from those de-scribed herein as anticipated, believed, estimated or expect-ed. Certain of these risks and uncertainties are or will be de-scribed in greater detail in our filings with the Securities andExchange Commission. These forward-looking statementsare based on Premier’s current expectations and beliefs con-cerning future developments and their potential effects onthe company. There can be no assurance that future develop-ments affecting Premier will be those anticipated by Premier.These forward-looking statements involve a number of risks,uncertainties (some of which are beyond the control of theCompany) or other assumptions that may cause actual re-sults or performance to be materially different from thoseexpressed or implied by such forward-looking statements.Premier undertakes no obligation to publicly update or re-vise any forward-looking statements, whether as a result ofnew information, future events or otherwise, except as maybe required under applicable securities laws. Contacts PUMA North America Kristina Fields, 978-698-1144 Director of Marketing Communications kristina.fields@puma.com or Premier Power Renewable Energy, Inc. Rita Edwards, 916-939-0400 ext. 124 Marketing Manager redwards@premierpower.com
  • NEWS BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT Top 10 Most Expensive Projects In The World These most expensive projects in the world belong to several projects in the world that cost a lot of moneyto make amazing results. Those projects become masterpiece of the human civilizations. Here’s 10 mostexpensive projects in the world. Those projects is like a parameter of how advanced human technology is.So here’s the list that maybe will make You inspired to make something more amazing 1.International Space Center : $157 Billions International Space Station (ISS) is a research facilitydeveloped internationally are currently located in low Earthorbit. On-orbit construction of the station began in 1998and is scheduled for completion in 2011, with operationscontinuing until at least until 2015. just like the moon, thestation can be seen from Earth with the naked eye, this isthe largest man-made orbiting ever in history. ISS servesas a long-term research in the laboratory, and is the site ofdaily experiments in the fields, including biology, humanbiology, physics, astronomy and meteorology, conducted inthe microgravity environment. The station provides a safelocation for testing the efficient, reliable spacecraft systemsthat will be needed for long-term missions to the Moon andMars. 2. Three Gorges Dam : $ 26 Billions Dam of the Yangtze River in the town of Sandouping, which is located in Yiling District Yichang, Hubei province, China. is the world’s largest power plants. Body of the dam was complet- ed in 2006. contains 32 main generators, each with a capacity of 700 MW. Additional six generators at the power plant being installed underground. the total electricity generating capacity of the dam will even- tually reach 22,500 MW. Generate hydroelectric power proj- ects, increasing the capacity of river navigation, and reduce the potential for flooding downstream floods by providing storage space. Until September 2009 the dam has produced 348.4 TWh of electricity. 3. The Big Dig Boston:$14.6 Billions A route of mega project main highwaytunnel through the heart of Boston alongthe 3.5 miles (5.6 km). Initially, the planwas also to include the relationship be-tween Boston with two major railway.YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT NEWS 4. Le tunnel sous la Manche: $8.31 Billions The Channel Tunnel (French: Le tunnel sous la Manche) , known colloquially as the Chunnel , is a 50.5-kilometre (31.4 mi) undersea rail tunnel linking Folkestone, Kent near Dover in the United Kingdom with Coquelles, Pas-de-Calais near Calais in northern France beneath the English Channel at the Strait of Dover. At its lowest point it is 75 metres (250 ft) deep. At 37.9 kilometres (23.5 mi), the Channel Tunnel has the longest undersea portion of any tunnel in the world although the Seikan Tunnel in Japan is both longer overall, at 53.85 kilometres (33.46 mi) and deeper, at 240 metres (790 ft) below sea level. The tunnel carries high-speed Eurostar passenger trains, Eurotunnel Shuttle roll-on/roll-off vehicle transport—the largestin the world—and international rail freight trains. The tunnel connects end-to-end with the LGV Nord and Channel TunnelRail Link high-speed railway lines. In 1996 the American Society of Civil Engineers identified the tunnel as one of the SevenWonders of the Modern World. Ideas for a cross-Channel fixed link appeared as early as 1802, but British political and press pressure over compromisednational security stalled attempts to construct a tunnel. However, the eventual successful project, organised by Eurotunnel,began construction in 1988 and opened in 1994. The project came in 80% over its predicted budget. Since its construction,the tunnel has faced several problems. Fires have disrupted operation of the tunnel. Illegal immigrants and asylum seekershave used the tunnel to enter Britain, causing a minor diplomatic disagreement over the siting of the Sangatte refugee camp,which was eventually closed in 2002 5. PCU Gerald R. Ford(CVN-78): $8.1 Billions PCU Gerald R. Ford (CVN-78) is to be thelead ship of her class of United States Navysupercarriers. As announced by the U.S. Navyon 16 January 2007, the ship will be namedafter the 38th President of the United States,the late Gerald R. Ford, whose World War IInaval service included combat duty aboard thelight aircraft carrier Monterey in the PacificTheater. Gerald R. Ford was laid down on 13 November 2009. Construction work began on 11 August 2005,when Northrop Grumman held a ceremonial steel cut for a 15-ton plate that will form part of a side shellunit of the carrier. The schedule calls for the ship to join the U.S. Navy’s fleet in 2015. Gerald R. Fordis slated to replace the current USS Enterprise, ending her then 50-plus years of service with the UnitedStates Navy YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • NEWS BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT 6. Trans-Alaska Pipeline System : $ 8 Billions The Project consists of the Trans-Alaska Pipeline, 11 gas sta- tions, several hundred miles of feeder pipelines, and the Valdez Marine Terminal. Total length of 800.302 miles (1,287.961 km) and wide 48-inch (122 cm) pipeline delivering oil from Prudhoe Bay to Valdez, Alaska. Private property of the Alaska Pipeline Service Company. 7. International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER): $6,5 Billions ITER is a research / engineering proj- ect that could help to make the transi- tion of plasma physics to future electric- ity generation mix (fusion power plant) 8. The James “Sunny Jim” Rolph Bridge : $ 6.3 Billions A series of bridges in San Francisco Bay Area of Califor- nia, in the United States. Estab- lish a direct route between San Francisco and Oakland. Able to carry about 270,000 vehicles per day on two decks.YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • BUILDING RESEARCH AND DEVELOPMENT NEWS 9. The Large Hadron Collider : $ 6 Billions LHC is the world’s largest energy particleaccelerator. LHC is located in a 27 kilome-ters (17 miles) tunnel and 175 meters (570feet) below the French-Swiss border nearGeneva, Switzerland. 10. The Pearl Bridge : $ 5 Billions This bridge has a longest center span from other suspen- sion bridges, at 1991 meters (6532 feet). Located in Japan and completed in 1998. Con- necting the mainland city of Kobe on Honshu to Iwaya on Awaji Island crossing a busy Akashi Strait. YAPISAL AR-GE HABERLERI
  • KONUTTA KONSEPTIN SAĞLAMSA SATIŞ SORUNUN YOK! Kimi kelebeği, kimi burguyu, kimi elipsi, kimi uçanbahçeleri, kimi kraliyet saraylarını, kimi de İstanbulBoğazı’nı konsept alıyor... Farklı mimarileriyledikkat çeken projelerin sayısı hızla artıyor. Dairefiyatları ise 149 bin liradan başlayıp milyon dolar-lara çıkıyor... Kaynak: Bülent Ekimci /Para Dergisi Otomobilde olduğu gibi konutta da ‘standart’ sunulan özellikler giderekçoğalıyor. Artık hemen her sitede açık ve kapalı yüzme havuzları, yürüyüş,koşu ve bisiklet parkurları, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortları,Türk hamamı, saunalar, fitness merkezleri gibi sosyal donatı alanları bul-mak mümkün. Biraz daha fark yaratmak isteyen projelerde market, kafe- KELEBEKIArestoran alışveriş merkezi ve dinlenme alanları da standart hale gelmiş du- Sinpaş Yapı’nın İstanbul Sancaktepe’de inşa ettiği Kelebekia projesi, ke-rumda. Hatta bazılarında 24 saat hizmet veren sağlık merkezi bile var... lebek formundaki konseptiyle dikkat çekiyor. Projenin ortasında yine kele- İşte bu tür özellikler bütün projelerde standart hale gelince, inşaat şirketleri bek şeklinde bir gölet yer alıyor. Yaklaşık 47 dönüm arazi üzerine inşa edi-farklılaşmanın yolunu konsept projelerde buldu. Yukarıda saydığımız sosy- len projede 440 konut bulunuyor. 70 ile 143 metrekare arasında 1 + 1, 2+1al donatı, kafe-restoran gibi özellikler elbette bu projelerde de var. Konsept ve 3+1 daire seçeneklerinin fiyatı 177 bin ile 357 bin lira arasmda değişiyor.projeleri farklı kılansa mimari anlayışları... 31 Mayıs’a kadar kampanya yapan firma, peşinatı ve taksitleri 18 ay son- raya erteliyor. Sahiplerine 2012’de teslim edilmesi planlanan projeden, tes- SEKİZ KONSEPT PROJE limattan sonra 120 ay vade ve aylık bin 670 lira sabit ödeme avantajından Bu hafta yedisi istanbul’da, biri de İzmir’de olmak üzere sekiz kon- yararlanmak mümkün. 60 ay vade için aylık yüzde 0.69, 120 ay vade içinsesept projeyi ele aldık. Peki bir projeyi konsept ya da tematik kılan ne? Bu yüzde 0.77 faiz uygulanıyor, ödeme yapılmayan süre için vade farkı talepörneğin, Bosphorus City’de olduğu gibi İstanbul Boğazı’nın küçük bir ben- edilmiyor.zerini yapmak olabiliyor. Ya da bir kelebeğe benzetmek... Sultanahmet’teki İnşa edildiği Sancaktepe’de niş bir proje olarak ön plana çıkan Kelebekiakubbe ve minareleri, Türk kırsallarını konu edenler de var. projesindeki 22 bin metrekarelik yeşil alan ve 4 bin metrekarelik kelebek Yine İstanbul’un katmanlarını ve dinamizmini anlatan ya da burgu şeklindeki biyolojik gölet, doğayla iç içe yaşam olanağı sunuyor. Yarı kapalışeklinde yükselen projeler, mimarlığın sırırları kadar insanın hayal gücünü yüzme havuzu, güneşlenme alanları, vitamin bar, kafe, fitness, sauna, buharde zorluyor. Su, yelken, sahil, gökyüzü teması ve kraliyet konseptiyle inşa odası, çocuk havuzu, kulüp ve oyun alanları, tenis kortları, yürüyüş ve koşuedilen projeler de oldukça farklı gözüküyor. parkuru, street ball gibi sosyal donatılara yer verilen projede açık ve kapalı İşte belli başlı konsept projelerin özellikleri ve fiyatları... otopark alanları da bulunuyor. BOSPHORUS CITY VARYAPMERIDIAN Sinpaş GYO, Küçükçekmece’deki Bosphorus City projesiyle İstanbul’un Hem rezidans hem iş merkezi konseptiyle İstanbul Ataşehir’de inşa“ikinci boğaz” şehrini inşa ediyor. 26 bin metrekare alana sahip ve 720 me- edilen Varyap Meridian, LEED (Enerji ve Çevre Tasarımında öncülük)tre uzunluğundaki suni boğazıyla dikkat çeken projede, Boğaziçi ve Fatih sertifikası alan Türkiye’nin ilk yeşil karma konut projesi olarak karşımızaSultan Mehmet köprüleri de unutulmamış. 246 bin metrekare arazi üzerine çıkıyor. Projedeki binalar, Sultanahmet’in kubbe ve minarelerinden Legeleneksel ve modern mimarinin bir arada sunulduğu projede Ortaköy, Corbusier’in Türk kırsallarını konu ettiği çizimlerine çeşitli eserlerden esin-Beylerbeyi, Rumeli Hisarı, Kandilli, Emirgan, Kanlıca, Istinye, Yeniköy, lenilerek oluşturulmuş. “2010’de Dünyanın En İyi Mimari Projesi” olarakPaşabahçe gibi semtler ve bu semtlerde bulunan yalıların benzen sahiplerini seçilen projede, 20 ile 61 kata sahip 5 kulede bin 500 rezidans ve 50 binbekliyor. metrekarelik kiralık alana sahip bir iş merkezi ve yatay Meridian for Busi- Rezidans hizmeti sunulan Yeditepe Kuleleri’nde 62 ile 208 metrekare ness ofis blokları yer alıyor.arasında 13 farklı 1 + 1, 2+1 ve 2+1 penthouse daire seçenekleri sunuluyor. Projenin konut bloklarındaki rezidans daireler 2 yıl önce satışa çıkmıştı.Yalı Apartmanları’nda 197 ile 254 metrekare arasında 7 farklı 4+1; Saray- B, C, D ve E bloklardaki rezidans dairelerin çoğu satıldı. D ve E bloklar-bahçe Evleri’nde ise 126 ile 222 metrekare aralığında 11 farklı 2+1, 3+1,3+1 daki dairelerin de satışı tamamlandı. Varyap Meridian Grand Tower’dakidubleks ve 3+1 penthouse daire seçenekleri var. Ortaköy Residences’ta 60 1 +1,2+1,3+1 ve 4+1 dairelerin satışı ise devam ediyor. Projeden yüzde 1ile 175 metrekare aralığında süit, 2+1 ve 2+1 delüks; Erguvan Evleri’nde peşinat ödeyerek ve yüzde 75 banka kredisi kullanarak konut sahibi olmakise 118 ile 235 metrekare arasında 2+1, 3+1 ve 3+1 teraslı daireler bulunuy- mümkün. Firma, kalan yüzde 24’lük kısmı yüzde 0.44 faizle vadelendiri-or. Göl Kule Residences’ta da 73 ile 175 metrekare arasında 1+1,2+1 ve yor. Yüzde 50’sini peşin ödeyene de yine aynı faizle vade uygulanıyor.3+1 daire seçenekleri sunuluyor. Varyap, Meridian for Business’taki 45 ile 1.000 metrekare arasında Şimdiye kadar 2 bin 400 dairenin satıldığı projenin birinci ve ikinci değişen ofisleri de geçen hafta satışa çıkardı. Yoğun talep üzerine ofislerinetabında 650’den fazla ev sahiplerine teslim edildi. satışının açık artırma yöntemiyle yapıldığı açıklandı. Satılık 296 ev 84 ay vade ve bin 200 liradan başlayan taksitlerle satışa Projede daire sahiplerine özel kapalı yüzme havuzu, kafeterya, fitnesssunuluyor. Fiyatlar 190 bin 785 ile 2 milyon 881 bin 475 lira arasında salonu, sauna, buhar odası ve soyunma odalarından oluşan sosyal tesisindeğişiyor. yanı sıra 2 açık yüzme havuzu, bisiklet park alanları gibi sosyal olanaklar Kumsalı bulunan açık yüzme havuzu, kapalı yüzme havuzu, plaj voley- sunuluyor.bolu, street ball, mini golf, bovüng, bilardo, dans salonları, tenis kortları,squash, basketbol sahaları, pilates, yoga alanları, fitness merkezi, Türk DAP BURGU KULE DAPhamamı, sauna, yürüyüş-koşu ve bisiklet parkurları, sergi alanı, okuma Yapı’nın istanbul Maltepe’de E5 ile sahil yolu arasmda iç ve dış mima-köşeleri, engelli ulaşımı, anaokulu, çocuk kulübü, tırmanma duvarı gibi rinin sınırlarını zorlayarak tasarladığı DAP Burgu Kule projesi, iki bodrumsosyal olanaklar bulunan projede parklara, meyve bahçelerine, çay bahçel- kat üzerinde zemin ve 18 katlı simetrik 2 kule şeklinde inşa ediliyor. Dışerine, restoran ve kafeteryalara, çarşıya, sağlık kulübüne, eczane ve kuaför mimari farklüığının yam sıra iç mimaride de lobiden itibaren 5 yıldızlı otelgibi ticari ünitelere de yer verilmiş. konforunda dekore edileceği açıklanan proje, yine DAP Yapı’yla özdeşleşen su konseptiyle inşa ediliyor.
  • KONUTTA KONSEPTIN SAĞLAMSA SATIŞ SORUNUN YOK! - haberin devamı- Dört mevsim açılır-kapanır yüzme havuzu bulunan projede, bir bloğuntepesinde helikopter pisti de mevcut. Kulelerin mimarisinden dolayı her ISTANBLOOMkatında pratik yaşamı ön plana çıkaran minimal ve kullanışlı çözümler Esin Yapı’nın İstanbul Zincirlikuyu’daki Kore Şehitleri Caddesi’ndeüretilen projede, 1+0,1 + 1 ve 2+1 daire seçenekleri sunuluyor. 42 ile 103 inşa ettiği 46 katlı Istanbloom projesi, İstanbul’un katmanlarını ve şehrinmetrekare arasında 1 +0’den 2+ l’e 6 farklı tipteki 246 dairenin fiyatı 149 dinamizmini sembolize eden yapısıyla göze çarpıyor.bin liradan başlıyor. özgün tasarımı ve hareketli çizgileriyle dikkat çeken projede 165 konut DAP Burgu Kule’de konut sahibi olanlar “oturmadığın dönemde kirala” ve 31 ofis yer alıyor. 107.90 ile 306.20 metrekare aralığındaki 1 + 1, 2+1,modeliyle ekstra kazanç elde edebilecek. Açık ve kapalı aktivite alanları 2.5+1, 3+1, 3.5+1, 4+1 ve 4.5+1 daire seçeneklerinin fiyatı 500 bin dolar-bulunan projeye yatırım yapanlar, 150 metre mesafedeki DAP Royal dan başlayıp 2 milyon dolara kadar çıkıyor.Center’ın sosyal alanlarından da yararlanabilecek. Yaklaşık 15 dönüm arazi üzerinde inşa edilen projenin 5 bin metrekaresi yeşil alan olarak ayrılmış. Tamamlandığında LEED Gold sertifikası almaya DAP ROYAL CENTER hazırlanan projede, kurulacak su arıtma tesisiyle musluktan su içilebilecek, DAP Yapı’nın İstanbul Maltepe’de “Royal” yani kraliyet konsepti ve atkı sular biriktirilerek yeşil alanların sulamasında kullanılacak. Güneşsu, yelken, sahil, gökyüzü temasıyla inşa ettiği DAP Royal Center, 27 ve panelleri de bulunan projenin, yüzde 30 su ve yüzde 20 enerji tasarrufu30 katlı iki kule ile hemen yanında 13 katlı bir iş merkezinden oluşuyor. sağlaması planlanıyor. Projedeki çamaşırhane ve kuaför gibi ticari ünitel-Firmanın diğer projelerinde olduğu gibi yeni “su” konseptiyle desteklediği erden elde edilecek gelirse binanın yönetim giderlerinde kullanılacak.proje, 4 bin metrekarelik bir göletin içinde yükseliyor. Su konseptinin Istanbloom’da sağlık, mesaj ve uyandırma servisi, araç veya uçak kira-farklı tasarımlarla bir arada kullanıldığı projede, tüm daireler deniz olmasa lama, taksi, shuttle, araba yıkama ve kuru temizlemenin yanı sıra kuaför,bile gölete ya da havuzu görecek şekilde konumlandırılmış. 6’ncı kattan terzi, vale servisi, aşçı ve garson kiralama, parti desteği, catering gibiitibaren denizi de görmek mümkün. hizmetler sunulacak. Bahçe katlı konut sahiplerine ise uçan bahçeler vaat 62 ile 260 metrekare arasında 1 + 1’den 4+ l’e 6 tipteki dairelerin fiyatı ediliyor.308 bin ile 1 milyon 300 bin lira arasında değişiyor. Projeden hiç peşinat Mini market, kafeler, çiçekçi, şarküteri, manav ve ATM’lerin yer aldığıödemeden 120 aya kadar banka kredisi kullanarak ya da firmanın yine bir çarşıya da yer verilen projede, açık ve kapalı yüzme havuzları, buharpeşinatsız 48 aylık vadesiyle ev sahibi olmak mümkün. ve masaj odaları, sauna, spor salonu, bilardo ve masa tenisi, çocuk oyun Yüzme havuzu, spor salonu, bahçeler, kameriyeler, oyun salonları gibi odaları, müzik ve lounge alanları ve kapalı otopark gibi sosyal olanaklarsosyal olanaklar bulunan projenin 20’nci katında ise golf oynama ayrıcalığı sunuluyor.sunuluyor. FOLKART TOVVERS DUMANKAYAİKON Farklı bir mimari konseptle inşa edilen Folkart Tovvers, Avrupa’nın Dumankaya İnşaat’ın İstanbul Göztepe’de inşa ettiği Dumankaya Ikon, 5’inci yüksek ikiz kuleleri olmaya aday bir proje. Folkart Yapı’nın İzmir40 ve 41 katlı üç kulenin elips şeklinde birleşmesiyle oluşuyor. Üç bloğu Bayraklı’da gerçekleştirdiği proje, 200 metre yüksekliğinde 40 katlı ikibirbirine bağlayarak farklı mimari bir konsepte bürünen projenin 12 ve kuleden oluşuyor. İş ve ev hayatını bir araya getiren projenin 8 ve 18’inci22’nci katlarında bulunan kat bahçeleri de fark yaratıyor. 40 ve 41’inci kat- katları arasında, büyüklüğü 80 ile 220 metrekare arasında değişenlardan itibarense tüm İstanbul’u seyretme olanağı var. Dumankaya Ikon,149 metre yüksekliğiyle İstanbul’un en yüksek rezidans projelerinden biriolmaya da aday. Toplam bin 53 rezidans dairenin büyüklüğü 31 ile 193 metrekare arasmdadeğişiyor. 1+0 stüdyodan 3+l’e 12 farklı tipteki dairelerin fiyatı 171 bin li-radan başlayıp 1 milyon 207 bin liraya kadar çıkıyor. 77 ile 152 metrekarearasındaki stüdyo, 1+1 ve 2+1 home ofislerin fiyatı ise 370 bin ile 761 binlira arasında. Dumankaya İnşaat, peşinatsız ve gelecek yılın sonunda birara ödeme yapmak koşuluyla 120 aya kadar vade seçenekleri de sunuyor. Business lounge’tan laundry’ye, teknik bakım ve onarımdan 24 saatprofesyonel resepsiyona, posta hizmetlerinden güvenliğe geniş bir rezi-dans hizmeti sunulacak olan projede, fitness salonu, futbol ve basketbolsahaları, kapalı ve açık yüzme havuzu, çocuk havuzları gibi sosyal ola-naklar da unutulmamış. Kapalı otoparkı bulunan projenin giriş katlarındaalışveriş birimleri, güzellik salonu, kuru temizleme, kafeterya gibi birimlerbulunuyor.
  • 1 + 1’den 4+1’e farklı tipte rezidans daire seçenekleri sunuluyor. Ofiskatları ve rezidans dairelerinde metrekare fiyatları 2 bin 500 dolar olarakaçıklandı. Folkart Tovvers’ta 3 bin 500 metrekare alana kurulu spor kompleksi, 24saat acil sağlık ve servis hizmeti, 24 saat temizlik ve teknik kadro, house-keeping, araç yıkama, otopark, vale parking gibi hizmetler sunulacak. Çarşı kısmında ise kafe, restoran, alışveriş alanları, lounge, bankaATM’leri, terzi, eczane, kuaför, lostra salonu, kuru temizleme gibi ticariünitelere yer verilmiş. Kule girişlerinde kartlı sistem kullanılacak. Otopar-ka ise OGS sistemiyle girilecek. 24 saat güvenlik ve danışma hizmeti su-nulacak. Projenin 6’ncı katında yer alan 2 bin 200 metrekaresi kapalı, 2 bin me-trekaresi açık sosyal tesislerde açık ve kapalı yüzme havuzları, fitness,sauna, tenis-basketbol kortu, buhar banyosu, Türk hamamı, jakuzi, aero-big, yoga, masaj ve çocuk kulübü gibi sosyal olanaklardan ev sahipleri vekiracılar indirimli üyelik avantajıyla yararlanabilecek. Evlere parmak iziyle girilecek projenin 18’inci katında ise kafe, seyir vedinlenme amaçlı özel bir teras bulunuyor. Ziya YILMAZ / DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı “Yelkene benzeyen kuleler diye kime sorsanız bilir Konut üretmeye 1990’lı yıllarda başladık. 0 günden bu yana hep “farkyaratan” binalar inşa ettik. Olgunluk dönemimizin eseri dediğimiz DragosRoyal Tovvers, sektörün en prestijli projeleri arasında yerini aldı. Şirketimizin ününü yurt dışına kadar taşıdı. Türkiye’de orijinal tasarımları olan, gelecek nesillere kalacak ve değeriniuzun yıllar boyunca koruyacak binalar inşa etmek istedik. Tüm projelerönce benim zihnimde şekillendi, sonra da işinin ehli mimarlar tarafındançizilerek hayata geçirildi. Ev sahibi olmak birçok kişi için en önemli yaşamhedeflerinden biri ve bu gerçekleştiği zaman kişinin belli bir ekonomik se-viyeye ulaştığının da göstergesi. Örneğin yapılan bazı araştırmalarda ev“kendini ifade ve kimlik” aracı olarak tanımlanıyor. Konutun algılananstatüsü yükseldikçe, sahibinin de algılanan sosyal ve ekonomik sınıfıyükseliyor. Gerçekleştirdiğimiz projeler, seçkin bir alıcı kitlesine hitapedecek şekilde üretilmiş butik projelerdir ve standart konut kategorisindedeğerlendirilemez. Tasarımı, görünümü, kullanılan malzemeler ve işçilikgibi detaylarıyla her anlamda kalitesini yansıtmaktadır. Binalarımızın projelendirme süreci 2-3 yıl sürüyor; üstüne bir o ka-dar da inşaat aşaması ekleniyor. Sadece dış cephenin renk ve tasarımıyla8 ay uğraştığımız oluyor. Bu işler için 100 kişi civarında mimari kadrogörev yapıyor. Tüm projelerimizin yanındaki/yakınındaki binalardankolaylıkla ayırt edilecek mimarileri olduğunu görüyorsunuz. İz bırakan vezihinlerde yer eden tasarımlar üretmek, her mimarın mutluluk kaynağıdır.Projelerimizde hayat başladığında, görünümü ve kalitesiyle öne çıkan tümüretimlerimiz çevreye katma değer sağlamıştır. Ülkemizin tarihi ve kül-türel dokusuna ilaveten, görkemli ve estetik binalar inşa etmekle önemli birmisyon üstlendiğimizi düşünüyoruz. Projelerimiz, çirkin yapılaşmanın veçarpık zihniyetle inşa edilen binaların yanında bir tablo gibi durmaktadır.MaltepeDragos sahilinde konumlanan projelerimiz, Türkiye’de inşaat sek-törünün bir nevi gelişim sembolüdür. info@nwbcor.com