Basisopleiding Aleph-gebruik Open Vlacc (Rosemie Callewaert)

1,711 views

Published on

Basisopleiding Aleph-gebruik aan Open Vlacc-invoerders september 2007

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,711
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Basisopleiding Aleph-gebruik Open Vlacc (Rosemie Callewaert)

  1. 1. Catalogiseren in Aleph BCAT basisopleiding Aleph-gebruik - september 2007 Rosemie Callewaert projectmanager catalogusbeheer ~ VCOB
  2. 2. Programma BCAT <ul><li>Aleph-client </li></ul><ul><li>Aleph-terminologie (theorie) </li></ul><ul><li>Titelbeschrijvingen zoeken </li></ul><ul><li>MARC21-dataformaat (theorie) </li></ul><ul><li>Titelbeschrijvingen wijzigen </li></ul><ul><li>Eenvoudige titelbeschrijvingen creëren </li></ul><ul><li>Titelbeschrijvingen verwijderen </li></ul><ul><li>Titelbeschrijvingen afdrukken </li></ul>
  3. 3. BCAT, GCAT en SYSCAT <ul><li>BCAT (2 dagen) </li></ul><ul><ul><li>Aleph-client goed kunnen gebruiken </li></ul></ul><ul><ul><li>Titelbeschrijvingen: zoeken, bewerken, verwijderen </li></ul></ul><ul><ul><li>Creëren van eenvoudige titelbeschrijvingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen/weinig toelichting bij regelgeving </li></ul></ul><ul><li>GCAT(M) (3 dagen) </li></ul><ul><ul><li>Herhaling BCAT </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillende bibliografische types </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Monografie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beperkt meerdelig </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serieel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Analytische beschrijvingen (muziek/omnibussen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Toelichting bij regelgeving en nieuwe muziekregelgeving </li></ul></ul><ul><li>SYSCAT (1 dag) </li></ul><ul><ul><li>Authoritybeheer </li></ul></ul><ul><ul><li>Catalogusonderhoud </li></ul></ul>
  4. 4. Documentatie voor invoerders <ul><li>Presentatie Aleph-opleidingen  per opleiding </li></ul><ul><li>Naslagdocumenten Aleph-gebruik  BCAT </li></ul><ul><ul><li>Sneltoetsen </li></ul></ul><ul><ul><li>Schermoriëntatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoeken in Aleph </li></ul></ul><ul><li>Naslagdocumenten “Hoe invoeren” </li></ul><ul><ul><li>BCAT </li></ul></ul><ul><ul><li>Monografie, excerpt, precat (voorbeeldrecords) </li></ul></ul><ul><ul><li>GCAT </li></ul></ul><ul><ul><li>Nieuwe editie van een werk </li></ul></ul><ul><ul><li>Omnibus met relaties naar onderdelen </li></ul></ul><ul><ul><li>Meerdelig werk met relaties naar delen </li></ul></ul><ul><ul><li>GCATM </li></ul></ul><ul><ul><li>Geluidsdragers muziek met relaties naar tracks </li></ul></ul><ul><ul><li>SYSCAT </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwijzingen (auteurs, titels, onderwerpen en genres) </li></ul></ul><ul><li>Regelgeving Open Vlacc </li></ul><ul><ul><li>Website VCOB </li></ul></ul><ul><li>Technische documentatie  BCAT </li></ul><ul><ul><li>Dataformaat Open Vlacc </li></ul></ul><ul><li>Online documentatie in Aleph </li></ul><ul><ul><li>Tag-informatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Online help </li></ul></ul>
  5. 5. DEEL 1 | Aleph client Opstarten Aleph
  6. 6. Vast schermgedeelte Aleph-informatiebalk zoekbox recordnummer snelfuncties modules opnieuw inloggen , printen , … connectiestatus Aleph menubalk navigatietabbladen
  7. 7. Oefening 1 Zoeken op recordnummer
  8. 8. Variabele schermgedeeltes <ul><li>Zoekschermen </li></ul><ul><li>Resultatenschermen </li></ul><ul><li>Catalogiseerscherm </li></ul><ul><li>Documentatie </li></ul><ul><ul><li>Schermoriëntatie </li></ul></ul>
  9. 9. Oefening 2 Schermoriëntatie
  10. 10. DEEL 2 | Termen en begrippen theorie
  11. 11. Termen en begrippen <ul><li>Invoer- en exportformaat MARC21 </li></ul><ul><li>MARC-records </li></ul><ul><ul><li>Bibliografische records (BR)  titelbeschrijvingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Authority records (AR)  records met verwijzingen tussen ingangen </li></ul></ul><ul><li>Velden / indicatoren / subvelden </li></ul><ul><li>Databanken </li></ul><ul><ul><li>Aleph-bibliotheken </li></ul></ul><ul><ul><li>Logische databanken </li></ul></ul><ul><ul><li>Externe databanken </li></ul></ul><ul><li>Zoekfuncties </li></ul><ul><li>Indexen / ingangen </li></ul><ul><li>Toonformaten </li></ul><ul><li>Recordeditor </li></ul>
  12. 12. Schema termen en begrippen extern Open Vlacc bibliotheek VLC01 VLC10 100__|a Familienaam, voornaam |4 aut 245_3|a De titel |b onderdtitel … 100__|a Voorkeurterm 400__|a Uitgesloten term 500__|a Zie-ook term … zoekformulier Alle woorden ……………. Auteurs ……………. Titelwoorden ……………. indexen toonformaat Libis-net LC Aleph-client Aleph-server
  13. 13. Configuratie Aleph voor Open Vlacc <ul><li>3 databanken </li></ul><ul><ul><li>VLC00 (Aleph-users) </li></ul></ul><ul><ul><li>VLC01 (bibliografische databank) </li></ul></ul><ul><ul><li>VLC10 (authority databank) </li></ul></ul><ul><li>2 logische databanken </li></ul><ul><ul><li>Niet-muziek </li></ul></ul><ul><ul><li>Muziek </li></ul></ul><ul><li>2 externe databanken </li></ul><ul><ul><li>Libis-net </li></ul></ul><ul><ul><li>Library of Congress </li></ul></ul>indexen per databank
  14. 14. Aleph-configuratie op zoekscherm <ul><li>Aleph-bibliotheken </li></ul><ul><li>logische databanken </li></ul><ul><li>externe databanken </li></ul><ul><li>ZOEK-indexen </li></ul>ga naar zoektaal ga naar BLADER-indexen zoeken op recordnummer
  15. 15. DEEL 3 | Zoeken in Aleph Zoekmethodes
  16. 16. Zoekmethodes Aleph <ul><li>Verschillende zoekmethodes </li></ul><ul><ul><li>Zoeken op recordnummer </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoekfunctie: ZOEKEN </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoekfunctie: BLADEREN </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoekfunctie : SCANNEN </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoekfunctie: Full+LINK </li></ul></ul><ul><ul><li>Zoektaal: CCL </li></ul></ul><ul><li>Waar verschillende zoekmethodes gebruiken? </li></ul><ul><ul><li>Zoekvenster </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>recordnummer </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zoekscherm </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zoeken (ZOEKEN en CCL) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bladeren (BLADEREN) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Recordeditor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>SCANNEN: gecontroleerd invoeren door overnemen van indexingangen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Toonformaat Full+link </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Linken naar gelijke auteur, onderwerpen, records met dezelfde reekstitel, … </li></ul></ul></ul>
  17. 17. ZOEKEN versus BLADEREN <ul><li>Schermopbouw en zoekresultaat </li></ul><ul><ul><li>ZOEKEN  resultaatset met records (kan 0 zijn)  resultatenlijst  record openen </li></ul></ul><ul><ul><li>BLADEREN  ingangen scherm (exact en dichtstbijzijnde)  resultatenlijst  record openen </li></ul></ul><ul><li>Indexconstructie </li></ul><ul><ul><li>ZOEKEN: losse woorden in de index </li></ul></ul><ul><ul><li>BLADEREN: zinnen in de index </li></ul></ul><ul><li>zoekindex bladerindex het het verdriet van belgie verdriet van belgie </li></ul><ul><li>van van beethoven ludwig 1770-1827 </li></ul><ul><li>beethoven </li></ul><ul><li>ludwig </li></ul><ul><li>1770 1827 </li></ul>aantal records per ingang aantal records met zoekterm
  18. 18. Theorie en voorbeelden ZOEKEN <ul><li>Theorie en voorbeelden </li></ul><ul><ul><li>documentatie Zoeken in Aleph </li></ul></ul><ul><ul><li> hoofdstuk Zoekfunctie ZOEKEN </li></ul></ul>
  19. 19. Toelichting enkele ZOEK-indexen <ul><li>Alle woorden </li></ul><ul><ul><li>bijna alle woorden uit volledige titelbeschrijving </li></ul></ul><ul><ul><li>specificaties zie dataformaat </li></ul></ul><ul><li>Auteurs </li></ul><ul><ul><li>alle woorden uit alle auteursnamen (personen en corporaties) </li></ul></ul><ul><li>Titelwoorden </li></ul><ul><ul><li>alle woorden uit alle titeltypes: publicatietitel (hoofdtitel en ondertitel), parallelle titel, reekstitel, uniforme titel </li></ul></ul><ul><ul><li>geen oorspronkelijke titels </li></ul></ul><ul><li>Onderwerpen alles </li></ul><ul><ul><li>alle woorden uit alle onderwerpen </li></ul></ul><ul><ul><li>zoekvraag specifiek maken met onderwerpstype </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>jtr </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jth </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jge </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vtr </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vth </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vge </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>mge </li></ul></ul></ul><ul><li>Identificerende nummers </li></ul><ul><ul><li>ISBN, ISMN, ISSN, uitgeversnummer, CDR-nummer, EAN (afzonderlijke index EAN) </li></ul></ul><ul><li>Taal </li></ul><ul><ul><li>zoekvraag = MARC21-taalcode </li></ul></ul><ul><ul><li>fre, dut, eng, spa, ger, ita, tur, … </li></ul></ul>
  20. 20. Oefening 3 ZOEKEN
  21. 21. Theorie en voorbeelden BLADEREN <ul><li>Theorie en voorbeelden </li></ul><ul><ul><li>documentatie Zoeken in Aleph  hoofdstuk Zoekfunctie BLADEREN </li></ul></ul>
  22. 22. Schema BR en AR VLC01 Bibliografische Records (BR) VLC10 Authority Records (AR) bladerindex
  23. 23. Toelichting enkele BLADER-indexen <ul><li>Titels exact </li></ul><ul><ul><li>Publicatietitel (245), Reekstitel (440) </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen parallelle titels </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen uniforme titels (zie Titels uniform en Auteurtitel ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen publicatietitels uit TRACKS (zie Titels tracks ) </li></ul></ul><ul><li>Onderwerpen </li></ul><ul><ul><ul><li>Onderwerpen jeugd fictie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>jge, jth (600, 610 en 650) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onderwerpen jeugd non-fictie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>jtr (600, 610 en 650) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onderwerpen volwassenen fictie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>vge, vth (600, 610 en 650) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Onderwerpen volwassenen non-fictie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>vtr (600, 610 en 650) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Genres muziek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>mge (650) </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Auteurtitel </li></ul><ul><ul><li>Combinatie van Auteur + uniforme titel </li></ul></ul><ul><ul><li>zoekvraag: auteursnaam zonder toevoegingen (+ begin van uniforme titel) </li></ul></ul><ul><li>Tijdschrifttitels excerpten </li></ul><ul><ul><li>enkel titels van tijdschriften die geëxcerpeerd worden in Vlacc </li></ul></ul><ul><ul><li>zoeken op begin van titel OF op Vlacc-tijdschriftnummer </li></ul></ul><ul><li>Titels reeksvolume </li></ul><ul><ul><li>overzicht van volumes opgenomen binnen een reeks </li></ul></ul>5 afzonderlijke BLADER-indexen + 1 index onderwerpen alles
  24. 24. Oefening 4 BLADEREN
  25. 25. DEEL 4 | MARC21 Theorie
  26. 26. Wat is MARC21? <ul><li>MA chine R eadable C ataloging </li></ul><ul><ul><li>Dataformaat voor uitwisselen van titelbeschrijvingen </li></ul></ul><ul><ul><li>In Open Vlacc/Aleph ook invoerformaat </li></ul></ul><ul><ul><li>Officiële en volledige Marc21-standaard: http :// www.loc.gov / marc </li></ul></ul><ul><ul><li>Selectie MARC21-velden voor Open Vlacc: dataformaat Open Vlacc </li></ul></ul><ul><li>Kenmerken MARC21 </li></ul><ul><ul><li>Veld worden weergegeven met 3 cijfers </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>bv. Publicatietitel = code 245 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Indicator bij veld wordt weergegeven met 1 cijfer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>bv. weg bij rangschikking bij publicatietitel = waarde 0 tot 9 </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Subvelden bij veld worden weergegeven met 1 letter </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bv. ondertitel = code b bij veld 245 </li></ul></ul></ul>
  27. 27. MARC21 veldstructuur <ul><li>Vaste velden </li></ul><ul><ul><li>Leader (LDR) en standaarddata (008) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bestaat uit posities (^^^^^^^^^^^) </li></ul></ul><ul><li>Gegevensvelden (tags) </li></ul><ul><ul><li>Indicator 1 en 2 : verschillende vaste waarden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>uitzonderlijk gebruik </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Subvelden: verschillende codes per veld </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>alle velden hebben subvelden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>(bijna) alle velden beginnen met subveld $a </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>LDR 00000aam^^2200205^^^4500 </li></ul></ul><ul><ul><li>008 910617 t1991 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 0 ^ dut ^^ 245 _ 4 $a Het verhaal gaat verder $b de kunst van het vertellen $h BOEK </li></ul></ul><ul><ul><li>LDR 00000aja^a2200000^^^4500 </li></ul></ul><ul><ul><li>008 060901s 2006 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^und^^ </li></ul></ul><ul><ul><li>245 _0 |a Half the perfect world |h CD </li></ul></ul>
  28. 28. MARC21 veel voorkomende velden <ul><li>LDR en 008 </li></ul><ul><li>245: publicatietitel </li></ul><ul><li>100/110/700/710: auteursvelden </li></ul><ul><li>260: impressum </li></ul><ul><li>300: collatie </li></ul><ul><li>5XX: annotatievelden </li></ul><ul><li>6XX: onderwerpsvelden </li></ul>
  29. 29. DEEL 5 | records wijzigen editeerprincipes in Aleph
  30. 30. Gecontroleerde invoer principes en voorbeelden <ul><li>Invulformulier openen ( ctrl-f ) </li></ul><ul><ul><li>008 </li></ul></ul><ul><li>Overnemen uit vaste lijst ( ctrl-F8 ) </li></ul><ul><ul><li>245$h (materiaalaanduiding) </li></ul></ul><ul><ul><li>521$a (doelgroep) </li></ul></ul><ul><ul><li>$4: auteursfuncties in auteursvelden … </li></ul></ul><ul><li>Scannen op veldniveau ( F3 ) </li></ul><ul><ul><li>100/110/700/710 (auteursvelden) </li></ul></ul><ul><ul><li>600/610/650 (onderwerpen en genres) </li></ul></ul><ul><ul><li>245/440/240 (titelvelden) … </li></ul></ul><ul><li>Scannen op alternatieve indexen ( ctrl-F3 ) </li></ul><ul><ul><li>600/610/650 (specifieke onderwerpenbestanden) … </li></ul></ul><ul><li>Scannen op subveldniveau ( F4 ) </li></ul><ul><ul><li>$e: aanvullende functievermelding bij auteurs (100, 110, 700, 710) </li></ul></ul><ul><ul><li>084$9 : land- en taalaanduiding uit SISO-rubriek </li></ul></ul><ul><ul><li>$9 : annotatie bij identificerende nummers (020, 022, 024, 028) </li></ul></ul><ul><ul><li>505$t : Onderdeeltitel in monografierecord </li></ul></ul><ul><ul><li>586$a : Bekroningen </li></ul></ul><ul><ul><li>856$u : URL </li></ul></ul>
  31. 31. Voorbeeldrecords Jeugd fictie en non-fictie
  32. 32. Aleph-velden <ul><li>STA (status) </li></ul><ul><ul><li>Invulwaarden: vaste lijst ctrl-F8 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>precat (Vlabin) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>model (voorbeelden regelgeving en opleidingsdocumentatie) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>webwijzeraanmelding (niet in export) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>intern (niet in export) </li></ul></ul></ul><ul><li>LOW (bibliotheek) </li></ul><ul><ul><li>Invulwaarden: bibliotheekcode afhankelijk van gebruikersnaam </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>AN </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BG </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>BS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>GE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>HS </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>LE </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>VLB </li></ul></ul></ul><ul><li>LKR (relatieveld) </li></ul><ul><ul><li>Relaties tussen bibliografische records (GCAT) </li></ul></ul><ul><li>Niet zichtbaar in recordeditor </li></ul><ul><ul><li>CAT (gebruikersnaam record bewaard/bewerkt) </li></ul></ul><ul><ul><li>BTY (bibliografisch type uit de LEADER) </li></ul></ul><ul><ul><li>geroteerde velden (technische data) </li></ul></ul>code toevoegen/verwijderen: F12 op Toonscherm Full+link
  33. 33. LOW-tag <ul><li>Aanduiding bibliotheek </li></ul><ul><ul><li>in bezit (geweest) </li></ul></ul><ul><ul><li>titelbeschrijving nagekeken </li></ul></ul><ul><li>Waar opnemen? </li></ul><ul><ul><li>alle bibliografische records m.u.v. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>artikel-beschrijvingen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kindrecords (tracks, delen uit omnibus) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>koepelbeschrijvingen (verzameltitel bij bmp) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>website-beschrijvingen </li></ul></ul></ul><ul><li>Hoe toevoegen? </li></ul><ul><ul><li>als titelbeschrijving volledig én bewaard is </li></ul></ul><ul><ul><li>F12 op het toonscherm full+link (knop Toevoegen) </li></ul></ul><ul><ul><li>enkel “eigen” bibliotheekcode </li></ul></ul><ul><ul><li>niet overal (direct) zichtbaar </li></ul></ul><ul><li>Hoe verwijderen? </li></ul><ul><ul><li>F12 op het toonscherm Full+link (knop Verwijderen) </li></ul></ul><ul><ul><li>enkel “eigen” bibliotheekcode </li></ul></ul><ul><li> Records met een LOW-tag kunnen niet verwijderd worden  eerst low-tag(s) (laten) verwijderen </li></ul>
  34. 34. Oefening 6 Titelbeschrijvingen wijzigen
  35. 35. Historiek van een record <ul><li>040 </li></ul><ul><ul><li>040$a : databank waarin het record gecreëerd is </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vlacc I (Dobis/Libis) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CDR (invoersysteem Centrale Discotheek Rotterdam) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Open Vlacc (Aleph) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>040$c : databank waarin het record bewerkt is </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Open Vlacc </li></ul></ul></ul><ul><li>Invoer- of conversiedatum </li></ul><ul><ul><li>008 </li></ul></ul><ul><li>Datum en uur van laatste wijziging </li></ul><ul><ul><li>005 </li></ul></ul><ul><li>Gebruikers die record bewerkt hebben </li></ul><ul><ul><li>Toonscherm </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toonformaat MARC-tags </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CAT-tag </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Recordeditor </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Menu Editeren > Historiek catalografen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>alt-v </li></ul></ul></ul>
  36. 36. DAG 2
  37. 37. Herhaling schermoriëntatie Oefening 2
  38. 38. Oefening 5 Zoeken of bladeren?
  39. 39. Voorbeeldrecords DVD fictie volwassenen DVD non-fictie volwassenen
  40. 40. Kenmerken enkele gegevensvelden <ul><li>Titelvelden </li></ul><ul><li>Auteursvelden </li></ul><ul><li>Onderwerpsvelden </li></ul><ul><li>Identificatienummers </li></ul><ul><li>koppeling bezit lokale catalogus </li></ul><ul><ul><li>zoeken.bibliotheek.be </li></ul></ul><ul><ul><li>muziek.bibliotheek.be </li></ul></ul><ul><ul><li>zoeken.jeugdbib.be </li></ul></ul><ul><li>Koppeling MoM </li></ul><ul><li>Koppeling covers </li></ul><ul><li>dubbele invoer vermijden </li></ul><ul><li>Doelgroep </li></ul>
  41. 41. Titelvelden per type <ul><li>245: Publicatietitel </li></ul><ul><ul><li>245$a: Hoofdtitel </li></ul></ul><ul><ul><li>245$b: ondertitel </li></ul></ul><ul><ul><li>245$n: Deelaanduiding niveau 1 </li></ul></ul><ul><ul><li>245$p: Deelaanduiding niveau 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>245$c: verantwoordelijkheidsvermelding </li></ul></ul><ul><ul><li>245$h: materiaalaanduiding </li></ul></ul><ul><li>246 : Extra titel </li></ul><ul><ul><li>Parallele titel (2 de ind. 1) </li></ul></ul><ul><ul><li>Variante titel (2 de ind. 3) </li></ul></ul><ul><ul><li>subveldenstructuur idem 245 MAAR zonder materiaalaanduiding </li></ul></ul><ul><li>534: Oorspronkelijke titel </li></ul><ul><ul><li>enkel subveld $a => interpunctie dubbele punt zelf toevoegen voor ondertitel </li></ul></ul><ul><li>440: Reekstitel </li></ul><ul><ul><li>subveldenstructuur (zie MARC-taginfo) </li></ul></ul><ul><ul><li>geen materiaalaanduiding! </li></ul></ul><ul><li>130: Uniforme titel (anonieme werken) </li></ul><ul><li>240: Uniforme titel (klassieke muziek en fictie) </li></ul>Titelindex
  42. 42. Lidwoorden bij het invoeren <ul><li>Titelvelden mét indicator “weg bij rangschikking” </li></ul><ul><ul><li>Lidwoorden aan het begin van de titel worden altijd ingevoerd </li></ul></ul><ul><ul><li>weg bij rangschikking invullen vóór SCANNEN met F3 in 245, 440, 130, 240 (ctrl-F3) </li></ul></ul><ul><ul><li>als vanuit 240 met F3 gezocht wordt incl. hoofdauteur => weg bij rangschikking na SCANNEN </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>130 ( 1 ste ind.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>245 (2 de ind.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>440 (2 de ind.) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>240 (2 de ind.) </li></ul></ul></ul><ul><li>Titelvelden zonder indicator “weg bij rangschikking” </li></ul><ul><ul><li>Lidwoorden aan het begin van de titel worden altijd ingevoerd </li></ul></ul><ul><ul><li>ctrl-F3 SCANNEN in index Titels exact = lidwoord wegnemen in zoekvraag </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>246 (vrije tekstinvoer) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>534 (F3 naar Titels Oorspronkelijk + ctrl-F3 naar Titels exact !) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>505$t (F4 naar Titels Onderdeel + ctrl-F3 naar Titels exact !) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>580$a (F3 naar Tijdschrifttitels excerpten) </li></ul></ul></ul>geen weg bij rangschikking!
  43. 43. Lidwoorden bij het zoeken <ul><li>BLADEREN titelindexen </li></ul><ul><ul><li>zoeken zonder lidwoord </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>index Titels exact : publicatietitels excl. tracks en reekstitels </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>index Titels uniform : alle uniforme titels </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>index Titels reeksvolume : reekstitel + volume binnen reeks </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>index Titels tracks : publicatietitel tracks </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>zoeken met lidwoord </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>index Auteurtitel : hoofdauteur + uniforme titel (incl. lidwoord) </li></ul></ul></ul><ul><li>SCANNEN titelindexen </li></ul><ul><ul><li>Weg bij rangschikken invullen vóór het scannen (F3/ctrl-F3) in titelindexen </li></ul></ul><ul><li>ZOEKEN titelindexen </li></ul><ul><ul><li>Zoeken met of zonder lidwoord </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>index Titelwoorden: alle titelvelden m.u.v. oorspronkelijke titel </li></ul></ul></ul>
  44. 44. Auteursvelden <ul><li>100/110 - Hoofdauteur </li></ul><ul><ul><li>Uniforme ingang </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>100$a$b$d$q$c of 110$a$b$c$d / F3 of ctrl-F3 (auteursindexen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Functie-aanduiding </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>100$4: vaste auteursfuncties / ctrl-F8 (MARC21-functiecodes) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>100$e: aanvullende functievermelding / F4 (instrumentenlijst) </li></ul></ul></ul><ul><li>700/710 - Andere auteur(s) </li></ul><ul><ul><li>Uniforme ingang </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>700$a$b$d$q$c en/of 710$a$b$c$d / F3 of ctrl-F3 (auteursindexen) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Functie-aanduiding </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>700$4: vaste auteursfuncties / ctrl-F8 (MARC21-functiecodes) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>700$e: aanvullende functievermelding / F4 (instrumentenlijst) </li></ul></ul></ul><ul><li>Verantwoordelijke(n) bij titel of editie </li></ul><ul><ul><li>Auteursna(a)m(en) zoals gepresenteerd op de bron </li></ul></ul><ul><ul><li>Namen komen niet in auteursindex, wel in Alle woorden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>245$c </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>246$c </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>250$b </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>505$r </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Invulregelgeving GCAT </li></ul></ul>
  45. 45. Onderwerptypes <ul><ul><li>Volwassenen non-fictie: vtr </li></ul></ul><ul><ul><li>Volwassenen fictie: vth en vge </li></ul></ul><ul><ul><li>Jeugd non-fictie: jtr </li></ul></ul><ul><ul><li>Jeugd fictie: jth en jge </li></ul></ul><ul><ul><li>Muziek: mge </li></ul></ul><ul><ul><li>verwijzigingsstructuur per type </li></ul></ul><ul><ul><li>type wordt opgenomen in subveld 9 bij de onderwerpsvelden </li></ul></ul>
  46. 46. Onderwerpvelden <ul><li>Onderwerp algemeen - 650 </li></ul><ul><ul><li>kan voorkomen bij alle onderwerpstypes </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>vtr, vth, vge, jtr, jth, jge en mge </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>eenvoudige subveldenstructuur </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hoofdgeleding $a </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>subgeledingen $x </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>onderwerptype $9 </li></ul></ul></ul><ul><li>Onderwerp persoonsnaam - 600 </li></ul><ul><ul><li>hoofdgeleding is een persoonsnaam </li></ul></ul><ul><ul><li>kan voorkomen bij vtr, vth, jtr en jth </li></ul></ul><ul><ul><li>rijke subveldenstructuur </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>persoonsnaam $a$b$d$q $c (uniforme naamsvorm) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>titel van een werk $t </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>subgeledingen(en) $x </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>onderwerptype $9 </li></ul></ul></ul><ul><li>Onderwerp corporatie - 610 </li></ul><ul><ul><li>hoofdgeleding is een corporatie </li></ul></ul><ul><ul><li>kan voorkomen bij vtr, vth, jtr en jth </li></ul></ul><ul><ul><li>rijke subveldenstructuur </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>corporatie $a$b$c$d (uniforme naamsvorm) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>titel van een werk $t </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>subgeledingen(en) $x </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>onderwerptype $9 </li></ul></ul></ul>
  47. 47. Onderwerpen invoeren <ul><li>Geen interpunctie tussen subvelden! </li></ul><ul><li>Interpunctie binnen subveld (indien nodig) </li></ul><ul><li>Voorbeelden </li></ul><ul><ul><li>650$a Antwerpen (stad) $x geschiedenis $9 jtr </li></ul></ul><ul><ul><li>600$a Leo $b I $c de Grote $c paus $9 vtr </li></ul></ul><ul><ul><li>610$a Museum Mayer-van den Bergh $c Antwerpen (stad) $9 vtr </li></ul></ul><ul><ul><li>610$a Museum voor Schone Kunsten $c Gent $9 vtr </li></ul></ul><ul><ul><li>600$a De Buck, Walter $d 1934- $x bladmuziek $9 vtr </li></ul></ul><ul><ul><li>610$a Athena $c uitgeverij $9 vtr </li></ul></ul><ul><ul><li>650$a Documentaires (film) $9 vge </li></ul></ul><ul><ul><li>650$a Vocale jazz $9 mge </li></ul></ul>
  48. 48. Classificatievelden <ul><li>084 - SISO </li></ul><ul><ul><li>subvelden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>084$9 land- of taalaanduiding </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>084$a nummer </li></ul></ul></ul><ul><li>693 – ZIZO </li></ul><ul><ul><li>Type ZIZO </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jeugd : 2 de ind. 0 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mini : 2 de ind. 1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Volwassenen : 2 de ind. 2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prentenboeken : 2 de ind. 3 (niet in gebruik) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Subvelden </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>693$9 Code </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>693$a Niveau 1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>693$x Niveau 2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>693$y Niveau 3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>693$z Niveau 4 </li></ul></ul></ul><ul><li>691 – Webwijzerrubrieken </li></ul><ul><ul><ul><li>691$a Niveau 1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>691$x Niveau 2 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>691$y Niveau 3 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>691$z Niveau 4 </li></ul></ul></ul><ul><li>Geroteerde indexen  zoeken op elk subveld mogelijk </li></ul>
  49. 49. Classificatievelden muziek <ul><li>095 - NBLC </li></ul><ul><ul><li>095$a: code </li></ul></ul><ul><ul><li>095$9: verwoording </li></ul></ul><ul><li>097 - Muziekclassificatie Vlacc </li></ul><ul><ul><li>097$a: code </li></ul></ul><ul><ul><li>097$9: verwoording </li></ul></ul>
  50. 50. Identificatienummers (1) <ul><li>020 - ISBN </li></ul><ul><ul><li>020$a : ISBN met geldig controlekarakter </li></ul></ul><ul><ul><li>020$z : ISBN met ongeldig controlekarakter </li></ul></ul><ul><ul><li>020$9 : annotatie bij ISBN (paperback, deelaanduiding, …)  zie lijst F4 of zelf toe te voegen waarde </li></ul></ul><ul><ul><li>Zowel ISBN-10 als ISBN-13 worden opgenomen in het veld 020 </li></ul></ul><ul><li>022 - ISSN </li></ul><ul><ul><li>022$a : ISSN met geldig controlekarakter </li></ul></ul><ul><ul><li>022$z : ISSN met ongeldig controlekarakter </li></ul></ul><ul><ul><li>022$9 : annotatie bij ISSN (losbladig, …)  zie lijst F4 of zelf toe te voegen waarde </li></ul></ul><ul><ul><li>022$y : Vlacc-tijdschriftnummer (link tijdschrift/excerpt) </li></ul></ul>
  51. 51. Identificatienummers (2) <ul><li>024 - ISMN </li></ul><ul><ul><li>024 1 ste ind. 2 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>024 2_ $a: ISMN met geldig controlekarakter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>024 2_ $a: ISMN met ongeldig controlekarakter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>024 3_ $9: annotatie bij ISMN  zie lijst F4 of zelf toe te voegen waarde </li></ul></ul></ul><ul><li>024 - EAN </li></ul><ul><ul><li>024 1 ste ind. 3 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>024 3_ $a: EAN met geldig controlekarakter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>024 3_ $z: EAN met ongeldig controlekarakter </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>024 3_ $9: annotatie bij EAN  zie lijst F4 of zelf toe te voegen waarde </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>EAN-codes die beginnen met 978 of 979 (bookland-EAN) komen in het ISBN-veld </li></ul></ul><ul><li>028 - Uitgeversnummer </li></ul><ul><ul><li>028$a : Uitgeversnummer </li></ul></ul><ul><ul><li>028$b : Bron uitgeversnummer </li></ul></ul><ul><ul><li>028$9 : annotatie bij Uitgeversnummer  zie lijst F4 of zelf toe te voegen waarde </li></ul></ul>
  52. 52. Doelgroepaanduiding <ul><li>Vaste lijst Vlacc-leeftijdsaanduidingen </li></ul><ul><li>Verplicht veld in alle beschrijvingen </li></ul><ul><ul><li>uitz! Muziek </li></ul></ul><ul><li>Waarden </li></ul><ul><ul><li>Volwassenen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 waarde: volwassenen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Jeugd </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>verschillende waarden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>fictie en non-fictie </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Geen specifieke doelgroep </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>waarde: nvt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Betekenis: Jeugd én volwassenen </li></ul></ul></ul>
  53. 53. DEEL 6 | records creëren hoe invoeren?
  54. 54. Invoerstappen <ul><li>Is publicatie al ingevoerd? </li></ul><ul><ul><li>Index identificatienummers : ISBN of ISSN </li></ul></ul><ul><ul><li>Index Ean : EAN </li></ul></ul><ul><ul><li>Index Alle Woorden : titelwoord + deel uit auteursnaam </li></ul></ul><ul><li>JA </li></ul><ul><li>Bestaande titelbeschrijving aanvullen in recordeditor </li></ul><ul><ul><ul><li>Precatrecord </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>CDR-beschrijving </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beschrijving van andere Vlacc-bibliotheek </li></ul></ul></ul><ul><li>Wijzigingen bewaren op de server ( ctrl-l ) </li></ul><ul><li>Titelbeschrijving doorsturen naar Toonscherm Full+link ( F8 ) </li></ul><ul><li>Record nakijken </li></ul><ul><li>LOW-tag toevoegen ( F12 ) </li></ul><ul><li>NEE </li></ul><ul><li>Nieuwe beschrijving creëren </li></ul><ul><ul><ul><li>Op basis van bestaande bestaande beschrijving (GCAT) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Op basis van invoertemplate </li></ul></ul></ul><ul><li>Titelbeschrijving bewaren op de server ( ctrl-l ) </li></ul><ul><li>Record doorsturen naar Toonscherm Full+link ( F8 ) </li></ul><ul><li>Record nakijken </li></ul><ul><li>LOW-tag toevoegen ( F12 ) </li></ul>
  55. 55. Invoer op basis van template <ul><li>ctrl-a of of </li></ul><ul><li>Kies template </li></ul><ul><li>008 invullen (ctrl-f) </li></ul><ul><ul><ul><li>taal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>literair type (fictie/non-fictie) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jaar (bij artikelen) </li></ul></ul></ul><ul><li>Vul klaarstaande gegegevensvelden in </li></ul><ul><li>Voeg waar nodig velden toe </li></ul><ul><ul><ul><li>dataformaat (F5) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>intikken MARC21-veldcode (F6) </li></ul></ul></ul><ul><li>Voeg waar nodig subvelden toe </li></ul><ul><ul><ul><li>uitklappen veld (ctrl-f) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>intikken MARC21-subveldcode (F7) </li></ul></ul></ul><ul><li>Niet ingevulde velden verdwijnen automatisch </li></ul><ul><ul><ul><li>bij bewaren record (ctrl-l) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>na enter! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>velden te vroeg verdwenen? Ctrl-e + template opnieuw kiezen </li></ul></ul></ul>niet bij muziek
  56. 56. Voorbeeldrecords Invoeren Volwassenen boek non-fictie
  57. 57. Verplicht in te vullen gegevens <ul><li>Standaarddata 008 </li></ul><ul><ul><li>Datum 1 (automatisch op basis van impressum) </li></ul></ul><ul><ul><li>Literair type (niet bij muziek) </li></ul></ul><ul><ul><li>Publicatietaal </li></ul></ul><ul><li>Gegevensvelden </li></ul><ul><ul><li>Hoofdtitel (245$a) </li></ul></ul><ul><ul><li>Materiaalaanuididing (245$h) </li></ul></ul>record kan bewaard worden
  58. 58. Afwerken titelbeschrijving <ul><li>Alle velden ingevuld zoals bepaald in regelgeving? </li></ul><ul><li>Record bewaren op server: ctrl-l </li></ul><ul><li>Record doorsturen naar Toonscherm Full+link: F8 </li></ul><ul><li>Record nakijken </li></ul><ul><li>LOW-tag toevoegen: F12 </li></ul><ul><ul><li>niet bij excerpten </li></ul></ul><ul><ul><li>niet bij websites </li></ul></ul><ul><ul><li>niet bij kindrecords (GCAT) </li></ul></ul><ul><ul><li>niet bij koepelrecords (GCAT) </li></ul></ul>
  59. 59. Recordvalidatie <ul><li>Zijn alle verplichte (sub)velden ingevuld? </li></ul><ul><ul><li>indien niet rode melding </li></ul></ul><ul><li>Zijn er nieuwe ingangen toegevoegd? </li></ul><ul><ul><li>indien wel informatieve melding (groen + potlood) </li></ul></ul><ul><li>Andere informatieve meldingen </li></ul><ul><ul><li>duplicate gevonden (groene melding) </li></ul></ul><ul><ul><li>datumtype niet ingevuld </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Groene meldingen: overschrijfbaar </li></ul><ul><li>Rode meldingen: niet overschrijfbaar </li></ul>
  60. 60. Oefening 7.1 Nieuwe beschrijving boek
  61. 61. Voorbeeldrecords excerpten Invoeren Tijdschriftartikel
  62. 62. Oefening 7.2 Nieuwe beschrijving artikel
  63. 63. Voorbeeldrecords Precat aanvullen
  64. 64. Oefening 7.3 Precat maken en aanvullen
  65. 65. Openstaande records in editeermodus <ul><li>Nieuwe openstaande records </li></ul><ul><ul><li>NEW lokaal recordnummer (Lokaal) </li></ul></ul><ul><ul><li>nog niet/nooit bewaard op de server! </li></ul></ul><ul><li>Bestaand record in bewering </li></ul><ul><ul><li>* VLC01 - Vlacc-recordnummer (NEW lokaal recordnummer. MRC ) </li></ul></ul><ul><ul><li>bewerkingen op bestaand record zijn nog niet bewaard op server! </li></ul></ul><ul><ul><li>krijgt lokaal een nieuw nummer (NEW018.MRC) </li></ul></ul><ul><li>Bestaande geopende records </li></ul><ul><ul><li>VLC01 - Vlacc-recordnummer (NEW lokaal recordnummer. MRC ) </li></ul></ul><ul><ul><li>krijgt lokaal een nieuw nummer (NEW017.MRC) </li></ul></ul><ul><ul><li>al bewaard op de server, staat open in de recordeditor </li></ul></ul>
  66. 66. DEEL 7 | records verwijderen ter info
  67. 67. Record verwijderen <ul><li>record op server verwijderen </li></ul><ul><li>kan enkel als er geen LOW-tags (meer) bestaan </li></ul><ul><li>stappen om record te verwijderen </li></ul><ul><ul><li>eigen LOW-tag verwijderen op Toonscherm Full+link </li></ul></ul><ul><ul><li>beschrijving openen in recordeditor </li></ul></ul><ul><ul><li>record verwijderen: ctrl-r </li></ul></ul>
  68. 68. En nu? <ul><li>Dobis/Libis invoer tot en met 12 september </li></ul><ul><li>Oefenmogelijkheid op Aleph-testsysteem </li></ul><ul><li>GCAT volgen </li></ul><ul><ul><li> Cursusmateriaal BCAT meebrengen </li></ul></ul><ul><li>Invoeren in Aleph vanaf 24 september </li></ul><ul><li>11 oktober: start opleidingen muziekinvoerders </li></ul><ul><li>22 oktober eerste dag muziekinvoer Open Vlacc </li></ul>
  69. 69. Helpdesk en werkgroepen <ul><li>Helpdesk </li></ul><ul><ul><li>e-mailforum per werkgroep </li></ul></ul><ul><ul><li>helpdesk@ vcob.be </li></ul></ul><ul><ul><li>02/ 210.89.78 </li></ul></ul><ul><li>Open Vlacc werkgroepen </li></ul><ul><ul><li>werkgroep catalografie </li></ul></ul><ul><ul><li>werkgroep muziek </li></ul></ul><ul><ul><li>werkgroep jeugd </li></ul></ul><ul><ul><li>werkgroep trefwoorden volwassenen </li></ul></ul><ul><ul><li>werkgroep fictie </li></ul></ul><ul><ul><li>werkgroep excerpten </li></ul></ul><ul><ul><li>werkgroep webwijzer </li></ul></ul><ul><li>http :// www.vcob.be /portaal/DIGITALEBIBLIOTHEEK/OPENVLACC/WERKGROEPEN </li></ul>

  ×