Voor+de+omwonende+(en)+ondernemer

359 views

Published on

Published in: Technology, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
359
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Voor+de+omwonende+(en)+ondernemer

  1. 1. Battle Waterschap Aa en Maas ‘Voor de omwonende (en) ondernemer’ Een innovatief concept om bestaande dijkgronden langs de Maas slim te benuttenOnderdeel 1: OmgevingsverkenningEen eerdere battle van Battle of Concepts en Rijkswaterstaat had als vraagstuk om een nieuwebestemming te vinden voor de Oude Lekbrug bij Vianen. Organisatie ‘Tijdelijk AndersBestemmen’(TAB) is hier aan verbonden. Dit initiatief wordt gefinancierd door overheidsinstanties enandere bedrijven. Het is een instrument voor de ruimtelijke ordening van Nederland.TAB zorgt ervoor dat ongebruiktegebieden (tijdelijk) gebruikt wordenals recreatie, sport, groen, energieen of cultuurgebied. Vele projectenen gebieden hebben al een andere(tijdelijke) bestemming gekregen.Een leuk voorbeeld is hetRestaurant Wijn of Water inLloydkwartier in Rotterdam. Debeperkte levensduur - in eersteinstantie was 2 jaar voorzien -betekende dat het onderkomentegen zeer lage kosten en op zeerkorte termijn gerealiseerd moestworden. Een ontwerp bestaande uitnegen gebruikte containers booduitkomst. Tussen de containers enhet water van de Maas bevindt zicheen terras, dat enige beschuttingtegen de wind geniet door deopstelling van de containers. Tussenaanvraag bouwvergunning en opening van het restaurant zaten vijf maanden. In verband met decrisis laat de geplande woningbouw op de locatie nog op zich wachten. Het restaurant is kandaardoor nog steeds op deze plek open blijven. (Tekst gedeeltelijk overgenomen uit de publicatie:Tijdelijk anders herbestemmen)www.tijdelijkandersbestemmen.nl
  2. 2. Battle Waterschap Aa en Maas ‘Voor de omwonende (en) ondernemer’ Een innovatief concept om bestaande dijkgronden langs de Maas slim te benuttenOnderdeel 2: Mijn conceptDe basis voor dit concept ligt niet alleen bij de dijkgronden en de uiterwaarden zelf, maar ook bij deomgeving langs de dijken. Met die omgeving wordt dan de betreffende omwonenden bedoeld. Zijzullen samen een bindende factor vormen voor de invulling van de innovatieve benutting van dedijkgronden. Ook de seizoenen zullen rol van betekenis spelen.Het ideeHet idee houdt in dat de dijken in de buurt van de bebouwde kommen gaan optreden alsverzamelplekken voor de omwonenden. Het moeten gebieden worden waar de omwonende centraalstaat, en de buurt bij elkaar kan komen. Maar ook de startende ondernemer uit de omgeving kan zijnsteentje bijdragen en zich laten zien.De dijk is opgebouwd naar een winter en zomerindeling. In de zomer dient de uiterwaard alsstadsstrand. Waarom een stadstrand? Deze opmerkelijke stranden zijn de laatste zomers een hype inNederland. De stranden in steden zoals Rotterdam zijn daardoor ook altijd heel erg druk en overvol.Een aantal stadsstranden worden aangelegd in de buurt van aangrenzende steden en dorpen langsde Maasdijk (bijvoorbeeld: Boxmeer, Cuijck, Grave, Ravenstein, Lith, Den Bosch - Empel, Heusden).In de zomer zijn het mooie stads- (of dorp-)stranden waar de omwonenden van gebruik kunnenmaken. In de winter worden deze strandenomgezet naar schaatsbanen. Waaromschaatsbanen? In Nederland zijn veelkunstijsbanen, maar is ook een grote vraagnaar natuurijsbanen.De stranden en ijsbanen zijn gemakkelijk teimplementeren door het gebruik vanschotten van 30 cm hoog. In de zomerdienen deze schotten als kader voor dezandstranden en in de winter kunnen dezebij het hoge water vollopen en bevriezen. Inde winter neemt de Maas veel regenwatermee. Natuurlijk kan er in de zomer voor De rode lijn is de Maasdijk-route. De groene picto-gekozen worden om geen strand, maar de grammen zijn kunstijsbanen. De rode picto-uiterwaard zelf te gebruiken als ligplaats. grammen zijn natuurijsbanen. Deze natuurbanenWat betreft de winter, kan een ijsbaan ook zijn verspreid door heel Nederland, maar rond demenselijk aangelegd worden wil de Maas Maasdijk ontbreken ze opmerkelijk. Er zit hier dusniet meewerken. nog potentie voor natuurijsbanen. Populaire stadstranden zijn vooralsnog alleen nog inOmwonenden Amsterdam, Rotterdam en Maastricht te vinden.De lokale omwonenden kunnen gebruikmaken van deze stranden en ijsbanen. In de zomer kan er net zoals op een echt strand genotenworden van de zon en het water, en worden er ook beachsporten uitgeoefend. In de winter wordt ergeschaatst en zullen er ijshockeytoernooitjes en schaatswedstrijden gehouden. Vanuit de gemeentemoeten deze initiatieven benadrukt worden en kunnen er buurtfeesten gehouden worden, tengoede van de buurt om elkaar beter te leren kennen.
  3. 3. Battle Waterschap Aa en Maas ‘Voor de omwonende (en) ondernemer’ Een innovatief concept om bestaande dijkgronden langs de Maas slim te benuttenDe hellingen van de dijken worden gebruikt om eenvoudige tribunes op te plaatsen. Door dezetribunes kan er gekeken worden naar de beachsport-wedstrijden en in de winter naar de‘ijswedstrijden’. De basis van het concept blijven stranden en ijsbanen, maar met tribunes wordt hetook mogelijk om bepaalde toneelverenigingen (en andere culturele verenigingen) uit te nodigen opde dijken. In de zomer overdag een mooie stranddag met beachsporten, met in de zwoelezomeravond een mooie afsluiting verzorgt door de cultuurvereniging uit de omgeving. Allemaal inhet kader van bijvoorbeeld een buurtfeest om mensen met elkaar kennis te laten maken die in eennieuwe wijk zijn komen wonen. In de winter is het een mooie frisse dag waar de jongeren schaatsen,volle tribunes die aanmoedigen en waar een klein winterfestival wordt gehouden.Kleine impressie van de ligging van de stadstranden en ijsbanen. Bij sommige stukken van deMaasdijk kan er voor gekozen worden om de stranden en ijsbanen te verplaatsen naar de polder.Ondernemers (en de financiële haalbaarheid)De faciliteiten worden geleverd door de ondernemers uit de buurt. Door middel van sponsoring,gratis reclame en vrije verkoop zijn er kansen voor vooral startende ondernemers. Denk hierbij aan: -- mobiele cocktailbars tijdens de zomer,- marktkraampjes met zomerkleding, geregeld door de kledingwinkel uit het centrum (om zich tekunnen promoten)- kleine eetkraampjes (frisse saladebars en ijssalonnetjes voor in de zomers)- terras met parasols voor in de zomer- mobiele huurwinkel voor schaatsen in de winter- een kraampje voor ‘koek en zopie’ (geleverd door de plaatselijke partycatering)- terras met heaters voor in de winter- enzovoorts.De financiële haalbaarheid kan op deze manier beter gerealiseerd te worden.Door de toevoeging van de diensten van deze startende ondernemers worden de stranden enijsbanen goed verzorgd en gefaciliteerd. Er liggen genoeg kansen voor startende ondernemers uit debuurt om via deze innovatieve dijkgronden naam te kunnen maken bij hún publiek. Locaties enfaciliteiten kunnen bijvoorbeeld worden geplaatst door middel van de containers, die ook gebruiktzijn bij het Restaurant Wijn of Water in Lloydkwartier in Rotterdam (afbeelding 1e pagina).Gebiedsontwikkeling: De ligging van deze stranden en ijsbanen worden verspreid langs de Maasdijk.Het is niet de bedoeling om een overtal aan stranden en ijsbanen te implementeren. Een aantal van 8à 9 bij de eerder genoemde steden en dorpen (Boxmeer, Cuijck, Grave, Ravenstein, Lith, Den Bosch -Empel, Heusden) is genoeg. Slim is het om te beginnen met een stuk of 2 à 3 stranden en ijsbanen inde buurt van de grote steden, om vervolgens bij succes ieder jaar uit te breiden. Naarmate dezeuitbreidingen plaatsvinden, kunnen er interessante competities gehouden worden tussen deverschillende stranden (bv: beachvolleybaltoernooi) en ijsbanen (bv: ijshockeytoernooi).
  4. 4. Battle Waterschap Aa en Maas ‘Voor de omwonende (en) ondernemer’ Een innovatief concept om bestaande dijkgronden langs de Maas slim te benuttenLudieke promotieactieOm de stranden en ijsbanen bekend te maken bij het publiek, worden de tribunes op een ludiekemanier ingezet. De Maas langs de Maasdijk kan perfect het toneel zijn voor de intocht van Sinterklaasmet als eindbestemming bijvoorbeeld Den Bosch. Bij de intocht vaart de pakjesboot vanaf Boxmeerlangs de gehele Maasdijk en zullen er activiteiten aanwezig zijn rondom de ijsbanen (immers, deintocht is in november in het winterseizoen). De tribunes zullen vol zitten met jonge gezinnen enkinderen, dé doelgroep voor deze stranden en ijsbanen! Ook zullen de dijkgronden die opinnovatieve manier gebruikt zijn, landelijke bekendheid krijgen door de televisie-uitzending.BeoordelingscriteriaCreativiteito Wijkt het concept af van de bestaande initiatieven rondom dijken?Stadstranden en ijsbanen, in combinatie met een kansenwerkveld voor startende ondernemers, is nognooit eerder ingezet rondom dijken. Het biedt zowel de omwonende als de ondernemer een stukjebeleving en plezier.o In hoeverre vormt het concept een integrale oplossing waarbij meerdere gebiedsfunctiesaan de dijk kunnen worden toegevoegd?Het is een combinatie tussen een consumptie- en een productiegebied waar de recreatie de rodedraad vormt. Door het productie gebied is de financiële haalbaarheid eerder gewaarborgd.· Duurzaamheido Hoe toekomstbestendig/duurzaam is dit concept?Door de toevoeging van het kansenwerkveld voor de startende ondernemer, kunnen er in detoekomst ook andere ondernemers meegenomen worden in ‘dijkprojecten’. Denk hierbij aanfabrikanten van scheepjes, of roeiverenigingen.· Haalbaarheido Is het concept in redelijkheid realiseerbaar?De implementatie van stranden en ijsbanen is binnen korte tijd realiseerbaar. Ook de startendeondernemers binnenhalen is binnen korte tijd te verrichten.o Een korte motivering die ingaat op de financiële haalbaarheid van jouw concept wordtextra gewaardeerd!De eerste stranden en ijsbanen zullen meer gepusht moeten worden door omliggende gemeenten.Wanneer er een moment komt dat de startende ondernemers zichzelf gaan aanmelden voor dezeinnovatieve dijken, wordt de financiële haalbaarheid steeds sneller realiseerbaar.

×