Ai sa reusesti

351 views
276 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
351
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
48
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ai sa reusesti

 1. 1. Este î n puterea ta . indiferent de c â t de greu va fi, vei reu ş i. Aceast ă prezentare este un cadou pentru tine. Dac ă sim ţ i nevoia, o po ţ i da mai departe ş i altora. Pur ş i simplu a ş eaz ă -te confortabil pe scaun şi prive ş te. Nu e nevoie de nici un click. Ai nevoie doar de c â teva momente î n lini ş te ş i de aten ţ ie. Savureaz ă cu placere.
 2. 2. Orice are un început. De fapt, chiar şi tu ai un început. începe cu începutul.
 3. 3. Lumea te va pune de la bun început înt r-un tipar. Ş i tot lumea îţ i va spune cum s ă tr ă ie ş ti. ieşi din cutie.
 4. 4. Te anim ă însă curiozitatea? Ţ i-e team ă c ă nu ş tii ce se afl ă dincolo de p ă dure? î ndr ă zne ş te.
 5. 5. Chiar dac ă po ţ i sim ţ i nesiguran ţă , aminte ş te- ţ i c ă te animă curiozitatea. Toate c ă l ă toriile de 1000 de km î ncep cu primul pas. dă -i drumul.
 6. 6. Nici n-ai î nceput bine. Ai r ă bdare s ă vezi ce urmeaz ă . Nu - ţ i vine s ă crezi ce g ă se ş ti deja î n drumul t ă u? curaj. continu ă .
 7. 7. Unele vor fi pl ă cute. Altele vor fi ş anse de a î nv ăţ a ceva nou. Via ţ a îţ i va oferi o mul ţ ime de surprize. exploreaz ă necunoscutul.
 8. 8. Drumul este lung ş i plin de mister. Realitatea este mai ciudat ă dec â t filmul. Via ţ a nu este o potec ă pavat ă cu petale de trandafiri. ai grij ă la ţ epi.
 9. 9. Ridic ă ochii, schimb ă perspectiva ş i prive ş te stelele ş i soarele. De multe ori cau ţ i unde nu trebuie. Ai nevoie de ceva diferit. viseaz ă .
 10. 10. Cum vei ob ţ ine visele tale? Ai nevoie de o strategie. Ce vrei cu adev ă rat s ă faci î n via ţă ? planific ă - ţ i succesul.
 11. 11. Mai ai nevoie de un imbold din spate? Ce mai a ş tep ţ i? Obiectivele tale sunt acolo. ţ inte ş te sus. lanseaz ă -te.
 12. 12. Folose ş te entuziasmul pe post de combustibil. Ş tii c ă po ţ i s ă ajungi oriunde ţ i-ai propus. alearg ă . momentul este acum.
 13. 13. Cei care vor s ă - ţ i fure visele sunt la tot pasul. Te vei î nt â lni cu mul ţ i care vor s ă te intimideze. ap ă r ă - ţ i pozi ţ ia.
 14. 14. Ascute- ţ i bine abilit ăţ ile. Care sunt lucrurile de care ai nevoie pentru a ajunge la ţ int ă ? urc ă spre visele tale.
 15. 15. Taci din gur ă . Liderii veritabili ş tiu unde merg. Alege foarte atent oamenii pe care-i urmezi zi de zi ş i î n care îţ i pui î ncrederea. urmeaz ă - ţ i mentorii.
 16. 16. Î n drumul t ă u, vei pierde ni ş te “prieteni”. Mentorii t ă i ş i prietenii adev ă ra ţ i vor merge î mpreun ă cu tine. Ai r ă mas f ă r ă companie? Nu mai este nimeni î n spate? las ă trecutul î n trecut.
 17. 17. Oricine are un punct slab. Pericole? Du ş mani? Sim ţ i c ă nu ai putere ş i experien ţă s ă lup ţ i î n continuare? evalueaz ă cu aten ţ ie.
 18. 18. P ă streaz ă ceea ce conteaz ă cu adev ă rat. Orice problem ă con ţ ine ş i solu ţ ia rezolv ă rii ei. transform ă du ş manii î n prieteni.
 19. 19. Totul î n via ţă este o problem ă de focalizare. Evalueaz ă cu grij ă c ă l ă toria ta. Aten ţ ie! Unde ai ajuns? Ce ai nevoie s ă faci î n continuare? concentreaz ă -te.
 20. 20. Caut ă . Ascult ă ce spun cei care au reu ş it. Vei g ă si î n cele din urm ă solu ţ iile. Sunt momente c â nd ai nevoie s ă schimbi ceva. î nva ţă permanent.
 21. 21. Vei atrage î n via ţ a ta lucrurile pe care te focalizezi î n mod constant. Fugi. Vei ajunge acolo, chiar dac ă pare imposibil. d ă tot ce po ţ i.
 22. 22. Ofer ă un exemplu celor din jur. C â nd nu- ţ i place lumea din jurul t ă u, uit ă -te î n oglind ă . schimb ă -te tu, apoi lumea.
 23. 23. Trage aer î n piept ş i bucur ă -te de soare. Uneori ai nevoie s ă te relaxezi. joac ă -te.
 24. 24. Ia timp pentru a te odihni. Ai obosit dup ă drum? dormi.
 25. 25. C â nd sim ţ i c ă te-a r ă pus via ţ a, continu ă . Treze ş te-te! Chiar nu mai po ţ i? Toate obstacolele ţ i-au furat energia? po ţ i.
 26. 26. Via ţ a este simpl ă . Revino la lucrurile de baz ă . Deschide ochii, e mai aproape dec â t crezi. sunt convins c ă po ţ i.
 27. 27. Tu e ş ti liderul. Arat ă -le tuturor ce putere fenomenal ă ai. Pentru tine, nu mai exist ă obstacole de netrecut. aici este recompensa ta.
 28. 28. Prietenii adev ă ra ţ i nu renun ţă unul la celalalt. A ş teapt ă -i s ă vin ă cu tine. Ofer ă din puterea ş i energia ta celorlal ţ i, atunci c â nd ei îţi cer. ofer ă sprijin.
 29. 29. Î n c ă l ă toria ta, men ţ ine mintea clar ă pentru a ş ti mereu ce vrei, de fapt. Adu- ţ i aminte ce e cu adev ă rat important pentru tine î n via ţă . iube ş te.
 30. 30. D ă - ţ i voie s ă fii a ş a cum vrei. Acord ă - ţ i timp s ă miro ş i florile. savureaz ă .
 31. 31. Succesul t ă u nu î nseamn ă nimic dac ă e ş ti singur. Joac ă î n echip ă . A ş a ve ţ i fi puternici. î mpreun ă .
 32. 32. Î nva ţă , apoi aplic ă lec ţ iile! Î n via ţă totul se rezum ă la c â t de bine te ţ ii pe picioare şi cât de repede te ridici de jos. p ă streaz ă - ţ i echilibrul.
 33. 33. Reu ş ita este cea mai dulce prim ă var ă . Cum se vede lumea de sus? celebreaz ă succesul.
 34. 34. Î nva ţă -i pe cei din jurul t ă u s ă ajung ă unde ai ajuns tu. C â nd ai ajuns la succes, un singur lucru îţ i mai r ă m â ne de f ă cut. las ă succes î n urma ta.
 35. 35. Este î n puterea ta . indiferent de c â t de greu a fost, ai reu ş it.

×