Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Aplikacja dialogowa MFC krok po kroku
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Aplikacja dialogowa MFC krok po kroku

 • 1,752 views
Published

How to write MFC Application responsible for doing math on 2 float numbers. …

How to write MFC Application responsible for doing math on 2 float numbers.

Jak napisać aplikację dialogową w MFC by można było dodawać, odejmować, mnożyć czy dzielić liczby rzeczywiste wraz z zadaną precyzją wyniku.

Published in Self Improvement
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,752
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
12
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. MFC Krok po kroku Aplikacja dialogowa – budowa interfejsu użytkownika Zadania laboratoryjne (czas realizacji: 1 tydzieo)Celem dwiczenia jest poznanie sposobu tworzenia aplikacji windowsowych MFC oraz zasad umieszczania i programowania podstawowych kontrolek w oknie dialogowym.Uruchomid program, który w zależności od wyboru: doda, odejmie, pomnoży lub podzieli dwie liczby. W tym celu należy wykonad poniższe kroki. Tekst: Prof. Jerzy Kisilewicz Obrazki: Brian Bartkowiak, student
 • 2. 1. Wybrad z menu File|New|Projects.
 • 3. a. Wybrad lokalizację, czyli katalog, w którym automatycznie powstanie podkatalog (przestrzeo robocza tworzonego programu -> ang location). W przestrzeni roboczej będą umieszczone pliki tworzonego programu.b. Wpisad nazwę projektu (będzie to nazwa podkatalogu i równocześnie programu) -> name. c. Z listy projektów wybrad: VisualC++|MFC|MFC Application. i nacisnąd „OK”.
 • 4. 2. Step1 – Nacisnąd „Next”.
 • 5. Wybrad typ aplikacji „Dialog based” i nacisnąd klawisz „Finish”.
 • 6. 3. Skompilowad i uruchomid wybraną aplikację. Wybrad z menu: Build|Build…, a następnie po poprawnej kompilacji uruchomid program wybierając: Debug| Start Without Debugging ... .
 • 7. Powieli się okno z nazwą programu – zakooczyd program naciskając klawisz „OK.” lub „Cancel”.
 • 8. 4. Kliknąd napis “TODO: Place dialog controls here.” ( kontrolka „StaticTextt”) Przesunąd okienko z tym tekstem do górnej krawędzi okna programu. Kliknąd prawym klawiszem na ww. tekst i wybrad „Properties”.
 • 9. W okienku właściwości w linii edycyjnej„Appearance|Caption” wpisad inny dowolny tekst. W zakładce „Align Textt” można zmienid zmienid położenie tekstu.
 • 10. 5. Z okienka „Toolbox” przeciągnąd myszką ikony Aa (Static Textt) oraz ab|(EditBox) na wybrane miejsca obok siebie w okienku programu.
 • 11. Jak w p. 4 wprowadzid do kontrolki „Static Textt” tekst z opisem pierwszej danej, która będzie wprowadzana do linii edycyjnej „Edit Box”. Powtórzyd(dwa razy) czynności z p.5 dla drugiej danej i dla wyniku. Uruchomid program.
 • 12. 6. We właściwościach linii edycyjnej wyniku wybrad zakładkę „Behavior” i ustawid opcję „Read-only” na TRUE.
 • 13. 7. Zdefiniuj obsługę zdarzeo w pierwszej linii edycyjnej. Kliknij jej ikonę prawym klawiszem i wybierz „Add Event Handler…”.
 • 14. W okienku „Message type:” podświetl EN_KILLFOCUS (zdarzenie wyjścia myszą z obszaru linii edycyjnej). Naciśnij klawisz „Add and Edit” i zaakceptuj nazwę funkcji. Pojawi się okno do edycji kodu źródłowego w C++.(jeśli IDC_EDIT1 identyfikuje tę linię edycyjną – sprawdzisz to w jej właściwościach).
 • 15. Wpisz następującą zawartośd funkcji obsługi zdarzenia /../
 • 16. 8. Aby wrócid do edycji graficznej w lewym oknie (w zakładce „Res..”) rozwio drzewo i gałąź „Dialog” oraz wybierz (dwuklik) okno dialogowe programu (IDE_Nazwa_Projektu_DIALOG).
 • 17. Powtórz to samo dla drugiej linii edycyjnej (z identyfikatorem IDC_EDIT2)
 • 18. używając zmiennej b w miejsce zmiennej a.
 • 19. Skompiluj program.
 • 20. Błędy kompilacji wykazują brak definicji zmiennych: m_Text, a, prec, b.
 • 21. 9. Zdefiniuj ww. zmienne w klasie okna dialogowego. Kliknij prawymklawiszem nazwę klasy okna dialogowego w zakładce „Clas..” i wybierz „Add|MemberVariable”.
 • 22. Dodobnie dodaj zmienną prec typu int oraz zmienne a, b typu double.
 • 23. 10. Dodaj zmienną zabezpieczoną (Protected) m_Text typu CString do klasy dialogowej. W tym celu przejdź do zakładki Class View. Wykonaj dwuklik na klasędialogową - przejdziesz do edycji tej funkcji. Po instrukcji double b; dopisz inicjacje zmiennej CString m_Text;
 • 24. 11. Zmieo system kodowania znaków. Przy otwartym projekcie wejdź w Project->Properties
 • 25. Configuration Properties->General, znajdź pole Character Set i wybierz Use Multi-Byte Character Set.
 • 26. 12. Klikinij na klasę dialogowa. W poniżej ukażą się funkcje tej kasy. Wykonaj dwuklik na funkcji „OnInitDialog()”
 • 27. – przejdziesz do edycji tej funkcji. Przed instrukcją return TRUE; dopisz inicjację zmiennej prec – dopisz instrukcję prec=3;.
 • 28. Skompiluj i uruchomprogram. Spróbuj wpisywad dane.
 • 29. 13. W podobny sposób zainicjuj zmienne a i b oraz linie edycyjne wpisując do funkcji „OnInitDialog” instrukcje: /…/
 • 30. 14. Dodaj funkcję obsługi kliknięcia klawisza „OK.”. W edytorze graficznymkliknij ten klawisz prawym klawiszem myszki i wybierz „Add Event Handler…”.,
 • 31. a następnie klawisz „Add and Edit” i zaakceptuj nazwę funkcji.
 • 32. W edytorze tekstu źródłowego usuo instrukcję OnOK();
 • 33. i na jej miejsce wpisz instrukcje: /…/
 • 34. 15. Przetestuj działanie programu.
 • 35. 16. Do okna programu (edycja graficzna) wstaw kontrolkę „Group Box” i zwiększ jej wymiary.
 • 36. W obszar kontrolki wstaw jeden pod drugim 4 przyciski „Radio Button”.
 • 37. Zaznacz te przyciski i kliknij prawym klawiszem myszki, a następnie wyrównaj położenie przycisków wybierając „Align Left Edges”.
 • 38. 17. Podobnie jak w p. 4 zaopatrz przyciski w teksty; „Dodaj”, „Odejmij”, „Pomnóż” i „Podziel”.
 • 39. W oknie właściwości pierwszego przycisku („Dodaj”) zaznacz opcję „Group” -> TRUE
 • 40. Dla tego przycisku stwórz zmienną m_zadanie typu int – klikając go prawym klawiszem i wybierając „Add Variable…”.
 • 41. W „Add Member Variable Wizard” zmieo „Category” na „Value”. Następnie ustaw „Variable Type ” na typ całkowity „int”. nadaj nazwę zmiennej w okienku „Variable Name” i naciśnij „OK”.
 • 42. 18. W konstruktorze klasy okna dialogowego sprawdź wartośd początkową zmiennej m_zadanie. Jeżeli wartośd będzie różna od 0, zmieo ją na „0”. Następnie sprawdź działanie programu.
 • 43. 19. Zmodyfikuj działanie funkcji obsługi naciśnięcia klawisza OK. tak, aby wynik zależałod wartości zmiennej m_zadanie (po wykonaniu funkcji UpdateData(), aktualizowanesą wartości zmiennych stowarzyszonych z przyciskami i zmienna m_zadanie otrzymuje wartości: 0 – dodawanie, 1 – odejmowanie, 2 – mnożenie i 3 – dzielenie).
 • 44. 20. Umieśd w oknie dialogowym tekst statyczny i linię edycyjną do wprowadzenia wymaganej liczby cyfr ułamkowych – precyzji.
 • 45. Napisz funkcję obsługi tej kontrolki „Edit Control”, aby wprowadzoną liczbę całkowitą podstawiad do zmiennej prec zdefiniowanej w klasie okna dialogowego.
 • 46. 21*. Działający program! (przypisek: Brian Bartkowiak)