• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Mga sinaunang kabihasnan sa asya
 

Mga sinaunang kabihasnan sa asya

on

 • 18,907 views

Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya

Mga Sinaunang Kabihasnan sa Asya

Statistics

Views

Total Views
18,907
Views on SlideShare
18,852
Embed Views
55

Actions

Likes
48
Downloads
0
Comments
35

3 Embeds 55

http://www.slashdocs.com 40
http://www.leadlms.com.sg 10
http://www.docshut.com 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

110 of 35 previous next Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…

110 of 35 previous next

Post Comment
Edit your comment

  Mga sinaunang kabihasnan sa asya Mga sinaunang kabihasnan sa asya Presentation Transcript

  • World’sOldest Man
  • Jiroemon Kimura Birthdate: April 19, 1897Age: 115 Country: Japan
  • New SevenWonders of Nature
  • 7. Table Mountain National Park (South Africa)
  • 6. Komodo Island (Indonesia)
  • 5. Amazon River and Rainforest (South America)
  • 4. Iguacu Falls (Argentina and Brazil)
  • 3. Halong Bay (Vietnam)
  • 2. Jeju Island (South Korea)
  • 1. P.P. Underground River (Philippines)
  • 1. P.P. Underground River (Philippines)
  • 1.“Lupain sa pagitan ng dalawang ilog”2 – 3. “Kambal na ilog”4. Katawagan sa mga pinunong kabihasnang Sumerian5. Mga templong itinayo alaysa kanilang mga diyos.
  • 6. Naging susi upangmatuklasan ang paraan ngpagsusulat ng mga Sumerian7. Paraan ng pagsusulat ngkabihasnang Sumerian8. Pinuno ng mga Akkadiansna sumakop sa Sumer.
  • 9. Opisyal na Diyos ng buongSumerian na itinanghal ngkabihasnang Babylonian10. Unang akdangPampanitikan ng mgaBabylonian.
  • 1. Lugar sa Iraq sa kasalukuyan kung saan pinaniniwalaang matatagpuan ang “Garden of Eden”2. Diyos ng tubig ng sinaunang kabihasnan ng Sumerian
  • 3. Diyos ng Hangin4. “Wedge Shaped Writing”5. Lipunang masnangingibabaw angkapangyarihan ng mgakalalakihan6. “Mountain of the Gods”
  • 7. Tagapagtala ng mgakaganapan sa mga sinaunangkabihasnan8. Unang nakatuklas ngmisteryo ukol sa paraan ngpagsusulat ng mga Sumer.9. “Mata sa mata, ngipin sangipin”
  • 10. Paraan ng pagbibilang sapamamagitan ng animnapuan.11. Unang sasakyang yari sabakal.12. Ang nakapagtatag ngpinakamalaking imperyongpangmilitar sa buong daigdig.
  • 13. Tagapagtatag ng kaharianng Assyria14. Pinakadakilang hari ngmga Assyrian.15. Nagpatayo ng kauna-unahang silid-aralan sa buongdaigdig.
  • Mga SinaunangKabihasnan sa Asya Kanlurang Asya
  • Kabihasnan oSibilisasyon?
  • Mesopotamia: “Lupain sa Pagitan ng mga Ilog”“Garden of Eden” – “Al – Kurna”
  • Fertile Crescent“Ang Kanlungan ng mga Sinaunang Kabihasnan” James Henry Breasted
  • Kabihasnang Sumerian •3500 B.C. •Patesi •Teokrasya •Polytheismo •Tatlong pangkat sa lipunan
  • Sumerian Religion - Polytheistic • Anthropomorphic Gods • An (Kalangitan) • Enlil (Hangin) Enki • Enki (Tubig) • Ninhursag (Lupa)
  • PAMAHALAAN LIPUNAN RELIHIYONNamamana Nahahati sa Polytheism tatlongNamumuno pangunahing Reincarnationsa hukbo pangkat ZigguratsKatuwang ng Malakingmga scribes papel ng kababaihan
  • Ang Ziggurat sa bahagi ng Ur.
  • Ang Ziggurat sa Ur “Mountain of the Gods”  Ziggurat na ipinatayo ni Haring Lugalzagessi
  • Mga Ambag ng Kabihasnang Sumerian
  • Cuneiform: “Wedge-Shaped” Writing •Unang nabuong sistema ng panulat. •Isang uri ng pictograph
  • Paraang Cuneiform
  • Paraang Cuneiform
  • Behistun Rock• Natuklasan ni Pietro del Valle• Behistun, Iran• Sir Henry Creswicke Rawlinson
  • Sumerian Scribes“Tablet House”
  • Pamana ng mga Sumerians• Cuneiform • Kalendaryong lunar• Gulong • Zodiac signs • Mapang yari sa• Cacao Luwad• Algebra at • Timbangan Sexagesimal system • Dike at irigasyon• Araro • Pag-oopera• Wheel-spun pottery • Paggamit ng hayop• Decimal system sa pag-aararo• Bilog – 360 degrees
  • Fertile CrescentImperyong Akkadian
  • Akkadian• 2,334 BC• Sinalakay ang Sumeria at ang buong Fertile Crescent• Haring Sargon I (“Kauna- unahang dakilang pinuno sa kasaysayan ng mga Semitic”)
  • Akkadian• Kabisera - Agade• Sentralisadong Pamahalaan• Enkheduana (Saserdotesa)• Naram-sin (“Hari ng Ika-apat na Bahagi ng Daigdig”)• Sinalakay ng mga Gutians
  • Fertile CrescentKabihasnang Babylonian
  • The Babylonian Empires
  • Babylonia• Sinalakay ni Hammurabi at nagtatag ng imperyo• Lahing Semetic Amorites• Opisyal na Diyos – Marduk• Kodigo ni Hammurabi• “Lex taliones”• Nasakop ng mga Kasittes at Hittites
  • Pamana ng Babylonia• Paghabi ng tela• Paggawa ng palayok at mga metal na kagamitan• Irigasyon• Sundried bricks• Water clock (clepsydra)• Sundial• Epic of Gilgamesh
  • Epiko ng Gilgamesh• Malupit na pinuno• Uruk• Enkidu• Paglalakbay at pakikipagsapalaran• Ishlar• Bull of Heaven• Utnapishtim• Great Flood• Plant of the internal youth• Sea serpent
  • Gilgamesh Epic Tablet: Flood Story
  • Sophisticated Metallurgy Skills at Ur
  • Babylonian Numbers
  • Fertile Crescent Hittites
  • Sibilisasyong Hittites
  • Hittites• Indo-Europeans• Asia Minor (Turkey)(2000 BC)• “Hatti” – “Mga taong nakatira sa lupain ng mga Hatti”• Hattushash• Unang nakatuklas ng bakal• Unang sasakyang yari sa bakal (Chariot)
  • Chariot
  • Hittites• Sinalakay ang Babylonia• 1600 BC• Pakikipagkasundo ni Haring Hattusilis III kay Haring Rameses II• Pinakaunang kasunduang naganap• Sinakop ni Haring Supiluliumas I sang Syria at Mitami, Egypt• “Syro-Hittites Civilizations”
  • Haring Hattusilis II
  • Mummy ni HaringRamese IIEstatwa ni HaringRameses II / Ramesesthe Great sa Abu Simbel
  • Fertile CrescentImperyong Assyrian
  • Assyrians• Nagpabagsak sa Babylonians• Sinakop ang buong Fertile Crescent• Itinatag ang Assur (Ashur) bilang lungsod-estado• “May pinakamalaking imperyong militar sa kasaysayan ng daigdig”• Humina at bumagsak dahil sa mga Persian, Chaldean at Medes
  • Mga Tanyag na Pinuno 1. Tiglath Peliser I (Tagapagtatag ng Kaharian at sumakop sa Babylonia)
  • Mga Tanyag na Pinuno 2. Ashurbanipal -Nagpalawak sa teritoryo ng Assyrian na may pinakaorganisadong hukbo
  • Mga Tanyag na Pinuno 3. Tiglath Peliser III -Desentralisasayon ng pamahalaan -Garison at pagbubuwis sa bayan -”Pyramid of Skulls” -Mercenaries -Pinakadakilang Hari
  • Mga Tanyag na Pinuno 4. Sargon II -Itinatag ang lungsod ng Nineveh bilang bagong kabisera -Sinira ang Babylon -Sinakop ang Judah
  • Mga Tanyag na Pinuno 5. Sennacherib -Pinapopular na pinuno -Naging bahagi ang Israel, Judah, Sidon at Tyre -Kuyunjik (Palace Without a Rival) -Sinunog ang Nineveh -”The Scourge of Nineveh”
  • Mga Tanyag na Pinuno 6. Ashurbanipal II -Nagtayo ng pinakaunang aklatan sa buong mundo
  • Mga Nalinang ng mga Assyrians• Pinaka-organisadong imperyo na naging modelo ng ibang mga imperyo sa mundo.• Malalawak na lansangan o highways• Epektibong sistema ng pamumuno• Unang aklatan• Winged bull
  • Fertile Crescent Phoenician
  • Ruins of the Temple of Jupiter in Lebanon
  • Phoenician• Tribong nomadiko• Napadpad sa Phoenicia (Israel)• “Traders in Purple”• Naging mangangalakal• Tyre (pangunahing lungsod)• “Seafaring City”• Sentro ng kalakalan – Cartage (Hilagang Aprika)• “Tindero o Misyonero ng Sibilisasyon”
  • Mga Nalinang ng mga Phoenician• Alpabeto na may 22 titik• Paggawa ng barko• Kaalaman sa kalakalan at komersyo• Tina na kulay lila na nagmula sa murex
  • Kabihasnang Hebrew
  • Hebrew• Nagmula kay “Eber” (ninuno ni Noah)• Nabuo sa Canaan (“Lupain ng Gatas at Pulot”• Canaan – Palestina (“Lupaing Pangako”)• Inalipin ni Rameses II• Moises• “Exodus” at “Diaspora”
  • Pagtawid saDagat Pula
  • Pagkakatatag ng Israel• Pamumuno ni Joshue• Pagkapanalo laban sa mga Philistine sa PalestinaMga Pinuno ng Kahariang Israel• Saul• David• Solomon
  • Saul• Anak ng tagapagmay-ari ng lupa na si Kish• Nagmula sa lahi ni Benjamin• Pinakaunang hari ng mga Hebreo
  • David• Anak ni Jesse (pastol sa Bethlehem)• Ninuno ni Hesus• Jerusalem (kapital)• Tinalo si Goliath
  • David• Nakipagkasundo kay Haring Hiram• Itinayo ang “Ark of the Covenant”
  • Solomon• Pinakamatalino, pinakamayaman, at pinakamagastos na hari• Temple of Jerusalem• “Golden Age”• “Pinakadakilang tagapagbatas ng kahariang Israel
  • • Ipinatayo ang “Temple ofSolomon Jerusalem” “Wailing Wall” • “Golden Age
  • Kontribusyon• Monotheismo• Patriarchal• Sistemang Legal• Judaism• Ten Commandments• Lumang Tipan at Bagong Tipan
  • Kabihasnang Chaldean
  • Chaldean• Neo-Babylonian• Nasakop ang Assyria at Fertile Crescent• Ginawang kabisera ang Babylon• “Ikalawang Imperyo ng mga Babylonian”
  • Chaldean• Nebuchadnezzar II• Pananakop sa mga lupain• Sinira ang Jerusalem (586 BC)• “Pinakadakilang Hari ng mga Chaldean”• Ipinatayo ang Hanging Gardens of Babylon• Para kay Amitis
  • Chaldean• Sa tabi ng Hanging Gardens of Babylon, natagpuan ang “Etemenanki”.• “Tore ni Babel”• “Stargazers of Babylon”• Humina ang imperyo at bumagsak sa pamumuno ni Haring Nabonidus
  • Imperyong Persian
  • Imperyong Persian• Timog na bahagi ng talamapas ng Iran• Cyrus the Great• Pinabagsak si Cyxares ng Imperyong Median• Imperyong Persiano
  • Imperyong Persian• Pinalawak ang nasasakupan• Itinatag ang Dinastiyang Achaemenid• Namatay dahil sa labanan (529 BC)
  • Mga Pinuno ng Imperyong Persia• Cambyses II (Anak ni Cyrus the Great na sumakop sa Ehipto)• Pinatay si Smerdis
  • Mga Pinuno ng Imperyong Persia• Darius the Great• Manugang lamang ni Cyrus• Sinakop ang Asia Minor• Greece• Peloponnesian War
  • Palasyo ni Darius the Great
  • Mga Nagawa ni Darius the Great• Organisadong pamahalaan na itinulad sa mga Assyrians• Maraming daan• Persepolis
  • Mga Nagawa ni Darius the Great• Satrapy” pinamumunuan ng isang “satrap”• “King’s Eye”• “Darics”• “Pony Express”• Zoroastrianismo (Paniniwala kay Ahura Mazda)
  • Ahura Mazda