Rancangan harian

2,034 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,034
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
3
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rancangan harian

  1. 1. RANCANGAN PELAJARAN HARIANMata pelajaran : Bahasa MelayuKelas : 2 IntanTarikh : 23 Oktober 2012Hari : SelasaMasa : 11.00- 11.30 pagi (30 minit)Bilangan Murid : 33 orangTema : Negara KitaTajuk : Bunga RayaHasil Pembelajaran: 2.3.2Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.5.2Mencatat maklumat penting dengan betul dripada pelbagai sumber. 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca 4.41 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.3.2Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.Objektif: Pada akhir pelajaran murid dapat:
  2. 2. 1. Menjelaskan isi-isi penting berkaitan bahan rangsangan atau tajuk. 2. Membina ayat yang gramatis dan ayat penyata. 3. Menyatakan nilai atau pengajaran yang terdapat di dalam teks dan membina ulasan. 4. Mengesan dan mengedit kesalahan ejaan dan tanda baca. 5. Menulis perkataan yang dieja dengan betul dan tulisan yang kemas.Bahan Bantu Mengajar:Lembaran Kerja, Kertas Majong, Buku Teks Bahasa Malaysia Tahun2Nilai Murni : Patuh, hormat, semangat patriotikIlmu : Pendidikan Islam, Pendidikan Moral , Kajian TempatanKBT :KB- menghubungkaitkan BCB- bacaan intesif, perbincangan Konteksual- menghubungkaitkan KP- verbal-linguistikEMK :Kreativiti dan Inovasi TMK - belajar melalui TMKPengetahuan Sedia Ada :Murid telah mengetahui dan mengenal bunga raya, bunga kebangsaan negara kita Malaysia.
  3. 3. Aktiviti Pengajaran dan pembelajaranFasa Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Murid NotaPermula 1.Nilai-nilai 1. Guru bertanyakan 1.Murid menyebutkan nilai murni yang murni tentang nilai-nilai murni mereka tahu. Strategi/tekn -an yang patut diamalkan oleh ik 2.Gambar Set murid-murid. Konstekstualinduksi bunga raya 2.Murid mengangkat tangan cuba 2.Guru menunjukkan menjawab soalan berkaitan dengan(5 minit) 3.Bersoal gambar bunga raya yang gambar yang ditujukkan oleh guru. jawab boleh kita lihat di dalam Gambar RM 50 dan RM 1.Guru bunga raya menyoal murid-murid serta memberikan bimbingan. 3.Guru mengajak murid- 3.Murid membaca pantun berkaitan murid bersama-sama dengan bunga sambil mengayakan membaca pantun membaca pantun dengan nada dan berkaitan bunga raya intonasi yang betul.Murid yang Berjaya dengan tujuan menulis jawapan pantun dipapan putih menimbulkan rasa seronok diberi ganjaran. murid-murid untuk belajar berkaitan dengan tajuk pada hari itu.Guru menulis serangkap pantun di papan putih kelas.
  4. 4. Langkah 2 Petikan di 1. Guru meminta 1.Murid mengikut bacaan guru dengan Strategi/tekn dalam Buku murid mengikuti nada dan intonasi yang betul secara ik(10 minit) Teks Bahasa bacaan guru beramai-ramai petikan di dalam buku teks -mensintesis Malaysia petikan di dalam Bahasa Malaysia muka surat 134. buku teks Bahasa -menganalisis Tajuk: Malaysia muka BBM Bunga Raya surat 134. Petikan 2.Guru meminta seorang 2.Murid-murid mengikut bacaan kawan , murid membaca petikan membaca kuat dengan nada dan intonasi (Lampiran 1) teks bertajuk Bunga Raya. yang betul serta lancar.murid-murid juga Buku Teks menyemak ayat dan perkataan di dalam Guru memberi arahan Bahasa petikan. supaya murid yang lain Malaysia menyemak ayat yang Tahun 2 dibaca dan mengikut halaman 134 bacaan beramai-ramai. 3.Murid-murid menyatakan nilai-nilai 3.Murid diminta mengenal murni yang terdapat di dalam pasti nilai-nilai murni yang petikan.Murid-murid memberi pendapat terdapat di dalam dan mengeluarkan idea masing-masing petikan.Guru cuba dengan bimbingan guru. mencungkil idea murid- murid. 4.Guru bersoal-jawab 4.Murid berbincang dengan guru dan dengan anak murid menjawab soalan guru.Murid fokus dan berkaitan dengan isi menunjukkan minat untuk belajar. pelajaran.Guru sentiasa bergerak ke belakang dan di sekeliling kelas agar murid terkawal dan fokus terhadap isi pelajaran
  5. 5. cikgu sampaikan.5.Guru menampal kertas 5.Murid melihat isi pelajaran yang cikgumajong di papan putih. paparkan di atas kertas majong.
  6. 6. Langkah 3 Ejaan Yang 1.Guru meminta murid 1.Murid mengeluarkan buku Teks muka Strategi/tekn Betul dan mengeluarkan buku Teks surat 134.Murid cuba mengesan dan ik(10 minit) Tanda Baca dan meminta murid mengedit kesalahan dan tanda baca -menjana terlebih dahulu mengesan dengan bimbingan guru, petikan cerita Tajuk: idea dan mengedit kesalahan bunga raya. Bunga Raya dan tanda baca petikan cerita bunga raya . Arahan 2.Murid membaca sekali lalu dan Mari 2.Guru memberi masa mencuba mengesan kesalahan ejaan dan Betulkan selama 3 minit kepada tanda baca didalam petikan teks bertajuk murid untuk membaca BBM Bunga Raya dengan menggaris kesalahan sekali lalu dan mengesan ejaan dan tanda baca menggunakan Buku Teks kesalahan ejaan dan tanda sebatang pembaris. baca dengan menggariskan kesalahan ejaan dan tanda baca. 3. Setelah itu guru 3.Murid cuba mengesan, mencari meminta murid menulis kesalahan ejaan dan tanda baca di kertas kesalahan ejaan dan majong.Murid menulis kesalahan ejaan tanda baca di papan dan tanda baca di papan putih.Guru putih.Guru membimbing membimbing murid-murid dan memberi murid mencari jawapan klu kepada murid yang kurang tepat yang betul dan tepat di jawapannya. atas kertas majong yang ditampal di papan putih. 4. Guru meminta murid 4.Murid mendengar arahan guru menulis menulis perkataanyang kesalahan ejaan dan tanda baca yang telah dieja dan tanda baca sudah diperbetulkan di dalam buku latihan yang sudah dibetulkan di Tatabahasa. dalam buku latihan
  7. 7. Tatabahasa.5. Guru memberikan Gambarcontoh dan sentiasa bunga raya di 5.Murid mendengar arahan guru, melukismemberi bantuan kepada papan putih gambar bunga raya dan mewarnakanmurid Tahun Dua dengan cantik bagi yang sudahIntan.Guru meminta murid menyiapkan latihan di dalam buku latihanmelukis gambar bunga tatabahasa.Guru menampal gambarraya dan mewarnakan bunga raya murid yang cantik dan kemasdengan cantik selepas di papan kenyataan sebagai satu ganjaranhabis (menyudahkan) dan peneguhan untuk anak murid.membuat latihantatabahasa.
  8. 8. Langkah 4 Nilai Murni 1. Guru meminta murid 1. Murid merumuskan pelajaran dengan Strategi/tekn merumuskan pengajaran menyatakan pengajaran daripada petikan. ikPenutup Kesimpulan daripada petikan. 2. Mendengar penerangan guru mengenai -merumus(5 minit) Bersoal 2. Guru menerangkan penyerapan nilai murni. jawab penyerapkan nilai murni 3. Guru memberikan kerja 3. Murid menyelesaikan tugasan yang rumah di dalam buku BBM diberi oleh guru di dalam buku aktiviti aktiviti Bahasa Malaysia Bahasa Malaysia Tahun 2 (Jilid 2) iaitu (lampiran ) Tahun 2 (Jilid 2) membina membina ayat yang berkaitan dengan ayat yang berkaitan Nilai murni bunga raya. dengan bunga raya. Rajin berusaha Semangat 4.Murid-murid dengan penuh Patriotik 4. Guru mengucapkan bersemangat bertepuk tangan dan terima kasih kepada murid mengucapkan terima kasih kepada guru, kerana rajin belajar, guru sebelum guru keluar kelas 2 Intan. meminta murid tepuk semangat beramai-ramai sebelum guru menyudahkan pengajaran dan pembelajaran pada hari itu.
  9. 9. LAMPIRAN – PETIKAN DARIPADA BUKU TEKS BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 HALAMAN134 DAN BUKU AKTIVITI BAHASA MALAYSIA ( JILID 2)

×