Katangian ng isang mananaliksik detailed mid 4

 • 10,276 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
10,276
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
119
Comments
0
Likes
4

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ANGMANANALIKSIK:MGA KATANGIAN AT PANANAGUTAN
 • 2. Ang isang mananaliksik ay dapat namagtaglay ng sapat na kakayahan at kaalaman samga pamamaraan ng pananaliksik.Kailangan niyaring maglaan ng sapat na panahon sa pangangalapng kanyang mga datos. Sadyang hindi biro ang maging isangmananaliksik.May mga katangian siyang dapattaglayin at mga pananagutang dapat isaalang-alang.Sa kanyang pananaliksik, dapat niyangiasaalang-alang na may panangutan siya sakanyang mga hanguan, sa kanyang mgamambabasa at sa lipunan sa kabuuan.
 • 3. MGA KATANGIANDAPAT TAGLAYIN NG ISANG MANANALIKSIK
 • 4. a.MASIPAG Kailangan niyang maging masipag sapangangalap ng mga datos atpagsisiyasat sa lahat ng anggulo at panigna pinapaksa ng pananaliksik.Hindimaaaring doktorin ng mananaliksik angresulta ng kanyang pananaliksik. Kungmagiging tamad siya, mahahalata ito sakakulangan ng kanyang datos,kakulanagn ng katibayan para sa kanyangmga pahayag at mga hindimapangatwirang kongklusyon.
 • 5. b.MATIYAGA Kakambal na ng sipag ang tiyaga.Sa pangangalapng mga datos , kailangan maging pasensyoso ang isangmananaliksik. Kapag inaakala niyang kumpleto na angmga datos, maaring imungkahi pa rin ng kanyangguro/tagapayo ang pagdaragdag sa nauna na nang mganakalap na datos.Samakatwid,kailangan niyangpagtiyagaan, hindi pa man iminumungkahi ng tagapayo,ang panangalap ng mga datos mula sa iba’t-ibanghanguan tulad ng mga magasin, pahayagan, journal,tisis, disertasyon, manuskrito, manipesto, polyeto,praymer, imbestigasyon, obserbasyon at mga websitesa internet.
 • 6. Sa pagpili at paghimay-himay ng mgamakabuluhang datos,kailangang magingmaingat ang isang mananaliksik.Lalo na sadokumentasyon o sa pagkilala sa panagkunanng datos at pinagmulang ng anumangideya,ang pag-iingat ay kailangan upangmaging kapani-paniwala ang mga resulta ngpananaliksik.Kailngan ding maingat at tiyakin ang iba`t ibang panig ngpaksang sinisiyasatat maingat na tiyakin may sapat na katibayano balidasyon ang anuimang posisyon ointerpretasyong ginawa sa pananaliksik.
 • 7.  Ang pananalikisik ay iasng sistimatikong gawain. Sa makatuwid,kailangang sundin ng isang mananaliksik ang mga hakbang nito ayon sa pagkakasunod- sunod.Halimbawa,hindi maaring unahin ang paglalagom at pagbuo ng mga konklusyon nang hindi pa nakakangalap ng mga datos.Sa pangangalap ng mga datos,kailangan nya ding maging sistematiko nang hindi maiwaglit ang mgta datos sa sandaling kailngan na niya ang mga ito.
 • 8.  Ang pananaliksik ay isang iskolaring gawain.Pinaglalaanan ito ng buhos ng isip. Samakayuwid,sa pag-ieksamen ng mga inpormayion,datos, ideya o opinyon upang matukoy kung ang mga ito’y valid, mapagkakatiwalaan, lohikal at may batayan. Sa madaling salita,kailangan niyang timbang- timbangin ang mga katwiran ng mga impormasyon upang kanyang mapagpasyahan kung alin sa mga iyon ang kanyang mapakikinabangan sa kanyang pananaliksik.
 • 9.  Katapatan ang pangunahing pananagutan ng isang mananaliksik. Ang katapatang iyo ay kailngan niyang maipamalas sa pagkilala ng pagkukunan ng kanyang mga datos at ipang pang ideya o impormasyon sa kangyang pananaliksik. A. kinikilala ng mananaliksik ang lahat ng pingakunan ng datos, B. bawat hiram na termino atg ideya ay kanyang ginagawan ng karampatang tala,
 • 10.  C. hindi siya nagnanakaw ng mga salita ng iba kundi sinisipi ito at banibigyan ng karampatan na pagkilala, at D. hindi siya nagkukubli ng mga datos para lamang palakasin o pagtibayin ang kangyang mga argumento o ikiling ang kanyang pag-aaral sa isang partyikular na pananaw (Atienza, et al.,1996).
 • 11.  kaugnay ng pananagutan ng katapatan ay ang isyu ng plagyarismo. Ang plagyarismo ay pangongopya ng datos, mga ideya, mga pangungusap, buod at balangkas ng isang akda, himig at iba, hindi kinikilala ang pinagmulan o kinopyahan. Ito ay ang uri ng pagnanakaw at pagsisinungaling dahil inaangkin mo ang hindi iyo (atienza, et al., 1996). Sa pananaliksik ay may sinisunod na etika. Katulad ito ng anumang disiplina na may istriktong code of ethics na ipinatutupad. Sa etika ng pananaliksik, itinuturing na napakalaking kasalanan ang plagyarismo. Dahil sa kabigatan ng kasalanang ito, napatalsik ang isang dekano sa isang unibersidad, natanggalan ng digri ang isang nagtapos na ng doktorado, nawalan ng kredibilidad ang isang programa sa telebisyon (atienza, et al., 1996)
 • 12.  a. kung ginagamit ang orihinal o mga salita, hindi ipinaloob sa panipi o hindi ang pinagkunan, b. kung hiniram ang ideya o mga pangungusap at binago ang pagkapahayag, ngunit hindi kinilala ang pinagmulan, c. kung namulot ng mga ideya o mga pangungusap mula sa iba’t ibang akda at pinagtagni-tagni ang mga ito nguit hindi kinilala ang mga pinagkunan, d. kung isinalin ang mga termino, ideya, pahayag, at dahil nasa ibang wika na ay inangkin na at hindi itinila na salin ang mga ito. e. kung ninakaw ang bahagi ng isang disenyo, balangkas, himig, at hindi kinilala ang pinagkunan ng “inspirasyon,” at
 • 13. f. Kung ginamit ng isang mananaliksik ang mgadatos na pinaghirapan ng iba at pinalab as niyangsiya ang nagkalap ng mga datos na ito.
 • 14. MGA PARUSANG MAARING IPATAW SA ISANGPLAGYARISTA•Pinakamaagang na parusa na para sa mga estudyante namabigyan ng 5.0 para sa kurso•Kung mapapatunayan na matindi ang pagnanakaw naginawa, maaaring patalsikin ang estudyante sa unibersidad.•Kahit nakagradweyt na ang estudyante at ilang taon naang nakalipas, ngunit natuklasan na ang kanyangpananaliksik ay kinopya, maarin siyang tanggalan ng digri o•Maaari ring ihabla ang sinumang nangogopya batay saINTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS LAW at maaaringsentesyahan ng multa o pagkabilanggo
 • 15. Walang nagtitiwala sa isang magnanakaw atsinungaling.Kung matuklasan na ang isangmananaliksik ay nangopya at hindi kumilala sakanyang pinagkunan, sapat na ito para maburalahat ng iba pa niyang pinagpaguran. Hindi nakapani-paniwala ang kanyang saliksik at hindimapagkakatiwalaan pa ang kanyang gawain. Parangsinisira na rin niya ang kanyang pangalan atkinabukasan…….. Alalahaning kung madali para sa sinumangestudyante an g mangopya, magiging madali para sakanya ang gumawa ng korapsyon kung siya aynagtatrabaho na