• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Bentang smkbs kesahan dan kebolehpercayaan
 

Bentang smkbs kesahan dan kebolehpercayaan

on

 • 6,305 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,305
Views on SlideShare
6,304
Embed Views
1

Actions

Likes
1
Downloads
315
Comments
3

1 Embed 1

http://www.slideshare.net 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

13 of 3 previous next Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Bentang smkbs kesahan dan kebolehpercayaan Bentang smkbs kesahan dan kebolehpercayaan Presentation Transcript

  • PENILAIAN BERASASKAN SEKOLAH: KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAAN INSTITUT AMINUDDIN BAKI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
   • Sesuatu ujian yang baik mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan skor ujian yang tinggi;
   • Sesuatu ujian dianggap ujian yang baik sekiranya ia dapat mengukur apa yang sepatutnya diukur;
   • Ujian yang baik harus membekalkan data yang membolehkan kita membuat keputusan yang berguna;
   • Kesimpulannya, ujian yang baik menghasilkan skor ujian yang sah dan boleh dipercayai.
   Rangka Kandungan
  • Ciri-ciri ujian yang baik
   • Kesahan
   • 2. Kebolehpercayaan
   • 3. Keobjektifan
   • Kebolehtadbiran
   • Kemudahtafsiran
  • Ciri-Ciri Ujian Yang Baik: Kesahan ( validity) dan Kebolehpercayaan ( reliability )
   • Kesahan merujuk kepada sejauh mana ujian itu mengukur apa yang hendak diukur;
   • Tiga prosedur yang biasa digunakan untuk menentukan kesahan sesuatu ujian adalah:
   • Kesahan isi kandungan
   • Kesahan kriteria
   • Kesahan konstruk
   Kesahan
   • Kesahan Isi Kandungan merujuk kepada sejauh mana isi kandungan ujian tersebut dapat mewakili domain pengetahuan dan kemahiran yang hendak diukur oleh ujian itu;
   • Kesahan telahan/ramalan mengambil kira sejauh mana skor ujian dapat meramal kriteria yang diukur;
   Jenis Kesahan
   • Kesahan Konstruk/gagasan adalah berkaitan dengan persoalan samada terdapat atau tidak bukti yang menyokong bahawa skor ujian itu dapat mengukur sesuatu trait psikologi, ciri, kualiti atau konstruk.
   Jenis Kesahan
  • Kesahan Konstruk/Gagasan
   • Konstruk ialah APA (perkara) yang ditaksir.
   • Konstruk ialah dimensi manusia yang berbentuk
   • konkrit atau abstrak Konstruk ialah perkara yang
   • cuba dibangun atau diperkembang dengan
   • mengajarkan sesuatu mata pelajaran.
   • Konstruk dikenalpasti dari sukatan pelajaran
   • Konstruk yang ditaksir boleh dikategorikan sebagai
   • PENGETAHUAN, KEMAHIRAN dan NILAI.
  • Konstruk yang ditaksir boleh dikategorikan sebagai Pengetahuan / Kemahiran / Nilai
   • Pengetahuan tentang
   • konsep
   • fakta
   • prinsip
   • kriteria
   • terminologi
   • peraturan
   • kaedah
   • Kemahiran
   • Kemahiran intelektual
   • Kemahiran amali
   • Kemahiran menyiasat
   • Kemahiran mengorganisasi
   • Kemahiran mentaksir
   • Nilai
   • Bertanggung-
   • jawab
   • berkeyakinan
   • menghargai
   • Panjang ujian
   • Liputan isi kandungan
   • Kejelasan soalan
   • Syarat-syarat yang diletakkan untuk mentadbir ujian
   • Kesilapan semasa memeriksa
   • Kelakuan individu bagi calon yang menduduki ujian
   • Penelitian yang diberi semasa membina ujian
   Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesahan
   • Kebolehpercayaan sesuatu ujian merujuk kepada sejauh mana tekalnya ( consistent ) dua set ukuran yang mengukur perkara yang sama. Ketekalan bermaksud pangkat ( rank ) yang terdapat dalam ukuran yang pertama adalah serupa dengan pangkat ( rank ) yang dihasilkan bagi ukuran kedua.
   Kebolehpercayaan ( Reliability )
   • Dua set pengukuran boleh diperolehi dengan cara:
   • Mengulangi ujian yang sama selepas sesuatu masa tertentu.
   • Mentadbir secara bergilir-gilir dua ujian yang serupa, yang mengukur domain isi kandungan yang sama.
   • Mentadbir dua ujian yang serupa yang mengukur domain isi kandungan yang sama selepas sesuatu masa tertentu.
   Kebolehpercayaan ( Reliability )
   • Panjang ujian
   • Kesukaran item
   • Homogeniti (keseragaman) item
   • Kuasa diskriminasi item
   Faktor yang mempengaruhi kebolehpercayaan ujian
  • Perkaitan antara Kesahan dengan Kebolehpercayaan
   • Kesahan akan memastikan ujian yang dibina itu menepati matlamat atau objektif ujian itu dibina
   • Kebolehpercayaan memastikan ketekalan dalam pengukuran pencapaian murid dalam sesuatu ujian
   • Kebolehpercayaan boleh dikaji terus dari data ujian tetapi kesahan tidak boleh
   • Ujian yang boleh diterima mestilah sah dan boleh dipercayai
   • Untuk mengesahkan sesuatu yang digunakan, pengukuran hendaklah mempunyai kebolehpercayaan
   • Konsep kesahan dan kebolehpercayaan lebih merujuk kepada maklumat yang diperolehi daripada alat pengukur itu dari menerangkan alat pengukur itu sendiri
   • Membolehkan pengurus sekolah memahami ciri-ciri ujian yang baik;
   • Memperkenalkan kepada pengurus sekolah konsep-konsep kesahan dan kebolehpercayaan ujian;
   • Membolehkan pengurus sekolah mempertingkatkan mutu ujian yang dibina di sekolah dengan mengambil kira faktor-faktor yang mempengaruhi kesahan dan kebolehpercayaan sesuatu ujian.
   Tujuan
  • SEKIAN, TERIMA KASIH!