Bab1 Asas Kepada Perdagangan

19,009 views
18,372 views

Published on

Slideshow Powerpoint Bab 1 : Asas Kepada Perdagangan untuk Tingkatan 4

Published in: Education
7 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
19,009
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,762
Actions
Shares
0
Downloads
437
Comments
7
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • rar/SMKDSA
 • rar/SMKDSA
 • Bab1 Asas Kepada Perdagangan

  1. 1. BAB 1 : ASAS KEPADA PERDAGANGAN 1.1 KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA 1.2 PENGELUARAN 1.3 FAKTOR-FAKTOR PENGELUARAN 1.4 PENGKHUSUSAN 1.5 SISTEM BARTER03/12/12 Rar/SMKDSA 1
  2. 2. 1.1 KEPERLUAN DAN KEHENDAK MANUSIA 1.1a Maksud keperluan : Sesuatu perkara yang perlu ada pada setiap manusia untuk terus hidup. Keperluan manusia terdiri daripada keperluan fisiologi seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Keperluan-keperluan lain yang diperlukan setiap manusia zaman moden ialah pendidikan, kesihatan, pengangkutan dan kemudahan-kemudahan asas yang lain seperti air dan letrik. 03/12/12 Rar/SMKDSA 2
  3. 3. 1.1b Maksud Kehendak :Sesuatu perkara yang menjadikan hidup manusialebih selesa.Kehendak lebih merupakan pelengkap kepadakeperluan.Kehendak manusia tidak terbatas dan sukardipuaskan.Contoh kehendak manusia seperti keretamewah, makanan lazat, pakain berjenama, rumahbunglow dsb. 03/12/12 Rar/SMKDSA 3
  4. 4. Perbezaan keperluan dan kehendakKeperluan Kehendak• Mesti dipenuhi untuk terus • Pelengkap kepada keperluan. hidup. • Berbeza antara seoarang• Keperluan adalah sama untuk dengan seorang lain setiap manusia. berdasarkan taraf hidup• Keperluan adalah mengikut • Tidak terhad. tahap-tahap tertentu secara hierarki. • Perkara atau benda yang• Contoh, makanan, pakain dan menjadikan hidup manusia tempat tinggal. hidup selesa .• Merupakan tuntutan • Perlu dipelajari daripada semulajadi manusia. pengalaman seharian.03/12/12 Rar/SMKDSA 4
  5. 5. 1.1c Hierarki Keperluan Maslow Keperluan sempurna kendiri Keperluan Penghargaan Keperluan Kasih Sayang Keperluan Keselamatan Keperluan Asas03/12/12 Rar/SMKDSA 5
  6. 6. • Keperluan Fisiologi – keperluan asas dan keselamatan – Menghirup udara, makan, minum, tidur, rehat. – Tempat tinggal dan pakaian – Keselamatan (mendapat perlindungan undang- undang dan inusrans) • Keperluan Sosial – Keperluan kasih sayang dan penghargaan – Bermasyarkat, hormat menghormati, kasih sayang dan penghargaan diri. • Keperluan Rohani (keperluan sempurna diri) – Mencapai cita-cita03/12/12 Rar/SMKDSA 6
  7. 7. Soalan (2) SPM 2004Antara berikut, yang manakah benar tentangkehendak manusia ?C. Perlu dipenuhi untuk hidupD.Boleh disusun tingkatkan mengikut keutamaan.E. Adalah sama walaupun taraf hidup manusia berubah.F. Berbeza berdasarkan umur, citarasa dan pendapatan individu.03/12/12 Rar/SMKDSA 7
  8. 8. Soalan (1) SPM 2005Antara berikut, manakah merujuk kepadakeperluan fisiologi mengikut Abraham Maslow?D.Mendapat pendidikan tinggiE. Sentiasa mengikt perubahan fesyenF. Dipenuhi melalui penghargaan masyarakatG.Menikmati kemudahan kesihatan yang cukup03/12/12 Rar/SMKDSA 8
  9. 9. SPM 2010Keperluan KehendakSesuatu yang diperlukan untuk Sesuatu yang diperlukan untukhidup, contohnya makanan, hidup lebih selesa,pakaian dan tempat tinggal Contohnyarumah banglo dan kereta mewah Pernyataan manakah yang berkaitan dengan keperluan A Muda dipenuhi B Hidup lebih selesa C Mempunyai batasan D Sama untuk semua iindividu03/12/12 Rar/SMKDSA 9
  10. 10. Soalan SPM 2009• Antara berikut, yang manakah merupakan ciri kehendak manusia? A Mudah dipenuhi B Diperlukan untuk hidup C Sama untuk semua individu D Tidak mempunyai batasan03/12/12 Rar/SMKDSA 10
  11. 11. 1.2 PENGELUARAN Aktiviti memproses bahan mentah bagi menghasilkan barang separuh siap atau barang siap bagi memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Aktiviti pengeluaran melibatkan pertambahan nilai faedah.03/12/12 Rar/SMKDSA 11
  12. 12. 1.2b JENIS-JENIS PENGELUARAN :-• PENGELUARAN LANGSUNG – MANUSIA MENGHASILKAN SENDIRI BARANGAN YANG DIPERLUKAN MEREKA TANPA MELIBATKAN PENGKHUSUSAN.• PENGELUARAN TAK LANGSUNG – AKTIVITI PENGELUARAN YANG MELIBATKAN BANTUAN ORANG LAIN DAN ADANYA PENGKHUSUSAN. HASIL KELUARAN DPAT DITINGKATKAN UNTUK DIJUAL.03/12/12 Rar/SMKDSA 12
  13. 13. 1.2.c Cabang Pengeluaran PENGELUARAN PERDAGANGPERUSAHAAN KHIDMAT AN LANGSUNGEKSTRAKTIF PEMBINAAN BANTUAN PERNIAGAAN PERNIAGAAN PERKILANGAN03/12/12 Rar/SMKDSA 13
  14. 14. Perusahaan a. Perusahaan ialah usaha mendapatkan bahan mentah dan menukarkan bentuknya kepada barang siap.03/12/12 Rar/SMKDSA 14
  15. 15. a.Ia boleh dibahagikan kepada tiga jenis industri iaitu i. Industri ekstraktif a. Mengeluarkan bahan mentah dari alam semula jadi spt laut dan bumi. Contohnya perlombongan, pembalakan, pertanian dan perikanan b. Juga dikenali sbg ind. Peringkat pertama manakala perkilangan dan pembinaan dikategorikan sbg industri 03/12/12 sekunder/ peringkat Rar/SMKDSA 15
  16. 16. ii. Industri perkilangan a. Semua aktiviti memproses dan menukarkan bahan mentah menjadi brg separa siap dan brg siap. b. Brg separa siap ialah yg memerlukan proses lanjutan dan digunakan oleh pengeluar untuk menghasilkan barang siap. Misalnya kayu dan papan. c. Brg siap pula ialah barang yg boleh digunakan terus pengguna akhir seperti perabot.03/12/12 Rar/SMKDSA 16
  17. 17. iii. Industri pembinaan Semua aktiviti pemasangan, pembinaan dan pengubahsuaian dgn menggunakan brg separa siap atau brg siap. Contohnya pembinaan bangunan dan jambatan serta pemasangan kereta.03/12/12 Rar/SMKDSA 17
  18. 18. Kesemua industri ini membentuk satu rangkaian proses pengeluaran yg. sempurna spt di bawah:-Ind. ekstraktif 03/12/12 Industri perkilangan Rar/SMKDSA Ind. Pembinaan 18
  19. 19. PERDAGANGANMeliputi semua aktiviti yg berkaitandengan pengagihan dan pemindahanbahan mentah, barang separa siap ataubarang siap daripada pengeluar kepadapengguna akhir .Terbahagi kepada aktiviti perniagaandan bantuan perniagaan.03/12/12 Rar/SMKDSA 19
  20. 20. Aktiviti perniagaan ialah semuaaktiviti menjual beli barang danperkhidmatan untuk mendapatkankeuntungan.Bantuan perniagaan meliputi semuaaktiviti untuk melicinkan operasiperniagaan.Ini termasuklah pengangkutan,pergudangan, insurans, perbankan,komunikasi dan promosi.03/12/12 Rar/SMKDSA 20
  21. 21. Perniagaan dan bantuan perniagaanKomunikasi Pengangkutan Perbankan Penjual Jual Beli Pembeli Pergudangan03/12/12 Insurans Rar/SMKDSA 21 Promosi
  22. 22. KHIDMAT LANGSUNG• Khidmat langsung merangkumi semua perkhidmatan peribadi yang diberikan kepada pengguna akhir secara langsung untuk memuaskan kehendaknya• Contohnya perkhidmatan perubatan, pendidikan, pelancongan dan membaiki kereta. 03/12/12 Rar/SMKDSA 22
  23. 23. 1.3 FAKTOR-FAKTOR PENGELUARAN• TANAH - kekayaan semula jadi yang terdapat di darat, laut dan udara.• BURUH – usaha manusia secara mental dan fizikal dalam melaksanakan pengeluaran.• MODAL – kekayaan berupa wang untuk membeli bangunan, jentera, mesin dan kilang.• USAHAWAN - Individu yang menggabungkan semua faktor-faktor pengeluaran di atas untuk menghasilkan sesuatu produk. 03/12/12 Rar/SMKDSA 23
  24. 24. SPM 2008 Apakah aktiviti pengeluaran yang mewakili X? A Membuat jamabatan B Mencari gali minyak C Memproses makanan D Menggunting rambut03/12/12 Rar/SMKDSA 24
  25. 25. 1.3b USAHAWAN DAN PENIAGA Peniaga orang yang melakukan aktiviti jual beli untuk mencari keuntungan. Usahawan orang yang sanggup menanggung risiko untuk menubuh dan mengusahakan sesuatu kegiatan ekonomi.03/12/12 Rar/SMKDSA 25
  26. 26. Sifat-sifat Usahawan : -Kreatif -Inovatif -Berani menghadapi risiko -Gigih, rajin dan tidak mudah putus asa03/12/12 Rar/SMKDSA 26
  27. 27. Perbezaan antara peniaga dan usahawan Peniaga Usahawan • Menunaikan tanggungjawab sosial• Berniaga untuk diri dan mencari peluang untuk sendiri sahaja. memperkembangan perniagaannya.• Matlamat untuk • Keuntungan bukan untuk diri sendiri mencari keuntungan sahaja tetapi juga untuk sendiri . disumbangkan kepada masyarakat.• Memenuhi keperluan • Mencipta, meneroka potensi pelanggan tempatan . perniagaan baru serta membuat• Saiz perniagaan adalah sesuatu yang berinovasi dan terkini. kecil. • Mempunyai saiz perniagaan yang berskala besar. 03/12/12 Rar/SMKDSA 27
  28. 28. 1.3c PERANAN USAHAWAN• Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat.• Mewujudkan peluang pekerjaan.• Meningkatkan taraf hidup masyarakat.• Mempelabagaikan kegiatan ekonomi syarikat dan negara.• Menggerakkan pertumbuhan ekonomi negara.• Menggalakkan pertukaran asing (meningkatkan eksport negara) 03/12/12 Rar/SMKDSA 28
  29. 29. SPM 2008Pernyataan manakah yang menerangkanciri peniaga?A Mengutamakan keuntunganB Mempunyai daya cipta yang tinggiC Mempunyai wawasan untukmemajukan perniagaanD Mengutamakan sumbangan kepadamasyarakat dan negara03/12/12 Rar/SMKDSA 29
  30. 30. 1.4 PENGKHUSUSAN 1.4a MAKSUD PENGKHUSUSAN “ Penumpuan dalam melakukan sejenis pekerjaan atau aktiviti tertentu mengikut kemahiran seseorang” “ Pengkhususan menjadikan pekerja produktif dan jumlah pengluaran dapat dihasilkan secara besar-besaran”03/12/12 Rar/SMKDSA 30
  31. 31. 1.4b JENIS-JENIS PENGKHUSUSAN1. Mengikut Profesion. Contoh : doktor, nelayan, jurutera, peguam, guru dsb. 2. Mengikut Proses. Berlaku dalam kilang. Setiap pekerja ditugaskan bekerja di bahagian-bahagian tertentu. Misalnya kerja-kerja berkaitan membungkus.3. Mengikut Kawasan. Berdasarkan kemudahan sumber setempat dan kemahiran penduduksetempta. Misalnya perikanan di kawasan tepi pantai, kawasan pertanian, 4 Antarabangsa. Berdasarkan iklim, budaya, bentuk mka bumi dan sumber asli.03/12/12 Rar/SMKDSA 31
  32. 32. 1.4c Kesan Pengkhususan dalam Pengeluaran Kelebihan Kekurangan• Kemahiran pekerja • Pekerja mudah bosan dan meningkat. jemu.• Dapat meningkatkan • Pekerja menjadi tidak kreatif produktiviti. • Operasi pengeluaran mudah terganggu bila mana-mana• Kos dapat dikurangkan unit pengeluaran tidak• Keluaran dapat dijual pada berfungsi. harga yang lebih rendah. • Mudah berlaku pengangguran di kalangan pekerja.03/12/12 Rar/SMKDSA 32
  33. 33. Soalan objektif SPM 2004Antara berikut, yang manakah bukan kesanpengkhususan dlam pengeluaran terhdappekerja ?C.Menjadi lebih cekap dan mahirD.Dapat dilatih dalam masa yang singkatE.Berpeluang membuat kerja berdasarkankemahiranF.Dapat menghasilkan barang mengikut dayakreativiti03/12/12 Rar/SMKDSA 33
  34. 34. 1.5 Sistem Barter“Aktiviti bertukar barang dengan barang tanpamenggunakan wang” Kelemahan sistem barter: 2.Kesulitan membahagi barang. 3.Barang tidak tahan lama. 4.Kesukaran membawa barang 5.Sukar menetapkan nilai pertukaran 6.Masalah kehendak serentak.03/12/12 Rar/SMKDSA 34
  35. 35. 03/12/12 Rar/SMKDSA 35

  ×