Your SlideShare is downloading. ×
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

942 Sukatan Pelajaran Geografi STPM (Baharu)

2,857

Published on

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
2,857
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
91
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. STPM/S942 MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) GEOGRAFI Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan ContohSukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu. 1
 • 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusanke arah memperkembangkan lagi potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi,dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyatMalaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.” 2
 • 3. PRAKATASukatan Pelajaran Geografi yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan Pelajaran Geografisedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun2005. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan SijilTinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yangmenggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Geografi ini mengambilkira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaanSijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini,pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan mendudukipeperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia memperkenalkansistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajarandi tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolejdan universiti.Dalam mengemaskinikan sukatan pelajaran Geografi yang baharu ini, tidak banyak berlaku perubahandalam aspek isi kandungan kerana isi kandungannya telah digubal mengikut keperluan semasa ketikadikemaskinikan pada tahun 2005. Perkara utama yang diberi penumpuan ialah daripada aspekpenyusunan semula tajuk-tajuk yang sedia ada kepada tiga bahagian iaitu mengikut sistem penggal.Dalam sukatan pelajaran Geografi yang baharu ini, pelajar akan belajar dua topik sahaja bagi setiapkertas dalam setiap penggal persekolahan.Selain itu, sukatan pelajaran Geografi ini telah mewajibkan pelajar sekolah menjalankan kajian luar.Aspek ini penting kerana melalui kajian luar, calon bukan sahaja belajar untuk menguasai ilmutertentu tetapi juga akan dapat menerapkan kemahiran insaniah ke dalam diri mereka. Pengalaman iniakan membantu calon dalam melaksanakan kajian luar pada peringkat yang lebih tinggi pada masahadapan kerana pelajar yang mengikuti bidang geografi di universiti juga perlu menjalankan kajianluar. Kajian Luar Geografi STPM ini sangat bersesuaian dengan program geografi di universiti yangmewajibkan pelajar mengikuti kajian luar.Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikutpenggal, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, dan soalan contoh.Usaha untuk mengemas kini sukatan pelajaran Geografi ini telah dilaksanakan oleh JawatankuasaSukatan Pelajaran Geografi STPM yang dipengerusikan oleh Y. Bhg. Profesor Dr. Katiman binRostam dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Jawatankuasa ini dianggotai oleh beberapa orangpensyarah dari universiti tempatan, guru yang mengajar di sekolah serta pegawai dari PusatPerkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagi pihak Majlis PeperiksaanMalaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepadajawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapanMajlis Peperiksaan Malaysia agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calondalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran iniberjaya mencapai matlamatnya.OMAR BIN ABU BAKARKetua EksekutifMajlis Peperiksaan Malaysia 3
 • 4. KANDUNGAN Sukatan Pelajaran 942 Geografi HalamanMatlamat 1Objektif 1–2Kandungan Penggal Pertama 3 – 16 Penggal Kedua 17 – 28 Penggal Ketiga 29 – 40Kajian Luar 41 – 42Skim Pentaksiran 43 – 46Pemerihalan Prestasi 47Senarai Rujukan 48 – 49Kertas Soalan Contoh: Kertas 1 50 – 55 Kertas 2 56 – 63 Kertas 3 64 – 68 Kertas 4 69 – 70 Kertas 5 71 – 76 4
 • 5. SUKATAN PELAJARAN 942 GEOGRAFIMatlamatSukatan pelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman pelajar tentangkonsep, prinsip, proses, dan kemahiran terkini dalam bidang geografi serta kedinamikan hubunganantara manusia dengan alam sekitar bagi membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke peringkatyang lebih tinggi. Selain itu, sukatan ini juga menyediakan pelajar dengan ilmu dan kemahiran untukkerjaya, mencernakan kepekaan terhadap keperluan pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar yangberterusan, di samping menanam semangat patriotisme dan nilai-nilai murni.ObjektifObjektif sukatan pelajaran ini terbahagi kepada empat domain:(a) Domain kognitif, iaitu membolehkan pelajar (i) meningkatkan pengetahuan tentang konsep, prinsip, dan proses dalam Geografi Alam Sekitat Fizikal dan Geografi Alam Sekitar Manusia secara bersepadu dan pada pelbagai skala; (ii) meningkatkan kefahaman tentang saling bergantung antara elemen-elemen dan proses- proses alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia sebagai satu sistem dan bukannya berasaskan pembahagian aspek-aspek secara berasingan; (iii) menerangkan peranan manusia sebagai agen perubahan kepada sistem-sistem dalam alam sekitar selain fenomena semula jadi, serta meningkatkan kesedaran yang mendalam tentang kedinamikan hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar; (iv) membuat sintesis dan penilaian dengan bantuan kaedah-kaedah kemahiran geografi yang tepat di dalam dan di luar bilik darjah; (v) berfikir secara kritis dan kreatif dalam mempersembahkan sesuatu penghujahan secara tersusun, padat, dan jitu dengan menggunakan laras geografi; (vi) memahami kepentingan hubung kait negara Malaysia dengan negara-negara lain di dunia.(b) Domain psikomotor, iaitu membolehkan pelajar (i) meningkatkan kemahiran menjalankan kajian luar sehingga dapat menghasilkan laporan kajian luar; (ii) meningkatkan kemahiran mempersembah, mentafsir, dan menganalisis data geografi dalam bentuk jadual, gambar rajah (graf, carta, dan peta), dan foto; (iii) mencerap dan mengkaji fenomena geografi yang menjadi isu semasa; (iv) mengorganisasi, mengurus masa, dan mengendalikan aktiviti; (v) meningkatkan kemahiran menggunakan komputer.(c) Domain afektif, iaitu membolehkan pelajar (i) menyedari, menghayati, dan melibatkan diri secara langsung dalam proses pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar secara berterusan; (ii) menghargai dan mencintai negara Malaysia serta alam sekitarnya; (iii) meningkatkan kesedaran pembelajaran sepanjang hayat; (iv) meningkatkan kesedaran beretika dan rasa bertanggungjawab. 1
 • 6. (d) Domain sosial, iaitu membolehkan pelajar (i) meningkatkan kemahiran berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan; (ii) meningkatkan kemahiran bekerja berpasukan; (iii) meningkatkan kemahiran kepimpinan dan berkumpulan; (iv) meningkatkan kemahiran silang budaya. 2
 • 7. Penggal Pertama Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran BAHAGIAN A: GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL 1 Sistem bumi 12 1.1 Konsep sistem 1 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan konsep sistem; Menggunakan gambar rajah dan (b) menerangkan konsep sistem animasi pelbagai dalam konteks persekitaran sistem fizikal. 1.2 Sistem suria 1 Calon seharusnya dapat: (a) menerangkan sistem suria dalam Menggunakan Galaksi Bima Sakti, dan sistem gambar rajah dan bumi sebagai satu planet yang animasi kedudukan memperoleh tenaga dari dan pergerakan matahari. bumi dalam sistem suria 1.3 Kedudukan bumi 4 Calon seharusnya dapat: dalam sistem suria (a) menyatakan bumi sebagai satu planet berbentuk sfera; (b) menerangkan putaran bumi di atas paksinya yang condong dan peredarannya mengelilingi matahari; (c) menjelaskan kesan putaran dan peredaran bumi; (d) menjelaskan kejadian empat musim dan pengaruhnya terhadap unsur fizikal dan aktiviti manusia. 1.4 Tenaga 2 Calon seharusnya dapat: 1.4.1 Konsep (a) mentakrifkan konsep tenaga; tenaga (b) mengenal pasti punca dan jenis tenaga; 1.4.2 Punca dan (c) membezakan tenaga eksogenik jenis tenaga dengan tenaga endogenik. 3
 • 8. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 1.5 Peranan tenaga 4 Calon seharusnya dapat: suria terhadap (a) menghuraikan peranan bahangan Menggunakan proses fizikal dan suria terhadap tumbuh- gambar rajah hidupan di bumi tumbuhan, manusia, dan haiwan; kitaran yang menunjukkan aliran (b) menjelaskan kesan bahangan tenaga suria terhadap proses fizikal (kitaran hidrologi, geomorfologi, dan atmosfera).2 Sistem Geomorfologi 48 2.1 Pengenalan 2 Calon seharusnya dapat: kepada proses (a) menerangkan proses Menggunakan geomorfologi geomorfologi (luluhawa, gambar rajah bagi hakisan, pergerakan jisim, menerangkan pengangkutan, dan proses pemendapan). geomorfologi 2.2 Konfigurasi 2 Calon seharusnya dapat: Menggunakan bentuk bumi maklumat daripada (a) menghuraikan struktur dan gambar rajah, peta, kandungan lapisan bumi; dan gambar foto (b) mengenal pasti taburan daratan dan lautan; 2.2.1 Batuan 2 (c) menyatakan jenis batuan (igneus, enapan, dan metamorfosis); (d) menghuraikan proses pembentukan jenis batuan; (e) menjelaskan perkaitan antara jenis batuan dengan konfigurasi bentuk bumi; (f) mengenal pasti kepentingan batuan sebagai sumber alam; 2.2.2 Proses 4 (g) menyatakan konsep dan proses endogenetik endogenik; (h) menjelaskan proses pembentukan bentuk bumi lipatan dan kesannya; (i) menjelaskan proses pembentukan bentuk bumi gelinciran dan kesannya; 4
 • 9. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (j) menjelaskan proses pembentukan bentuk bumi gunung berapi dan kesannya; 2.2.3 Hanyutan 4 (k) menyatakan Teori Hanyutan benua Benua (Teori Awal, Teori Peluasan Dasar Lautan, dan Teori Tektonik Plat); (l) menghuraikan Teori Tektonik Plat; (m) menghuraikan taburan dan bukti kejadian hanyutan benua.2.3 Pembentukan Calon seharusnya dapat: landskap di kawasan tropika lembap 2.3.1 Luluhawa 4 (a) menghuraikan jenis serta proses Pengenalan kepada luluhawa fizikal (mekanikal), skala dunia dan kimia, dan biologi; penekanan kepada proses (b) menghuraikan faktor yang geomorfologi yang mempengaruhi luluhawa (iklim, dominan di tumbuh-tumbuhan, jenis batuan, kawasan tropika mikroorganisma, aktiviti lembap. manusia, dan masa); (c) menjelaskan kesan luluhawa terhadap pembentukan landskap dan aktiviti manusia; 2.3.2 Pergerakan 4 (d) menyatakan jenis pergerakan jisim jisim (aliran cepat dan aliran perlahan); (e) menghuraikan proses pergerakan jisim; (f) menjelaskan faktor yang mempengaruhi pergerakan jisim (kecerunan, jenis batuan, hujan, litupan tumbuhan, gerakan tektonik, dan tindakan manusia); 2.3.3 Lembangan 10 (g) menjelaskan kesan pergerakan saliran jisim terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti manusia; (h) menyatakan konsep lembangan saliran; 5
 • 10. WaktuTajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (i) menghuraikan proses hakisan permukaan (hakisan percikan, kepingan, galir, dan galur); (j) menghuraikan jenis hakisan sungai (melebar, mendalam, dan mengundur); (k) menghuraikan cara hakisan sungai (hidraul, lelasan/geselan, lagaan, dan larutan); (l) menghuraikan faktor yang mempengaruhi hakisan sungai (isi padu dan halaju air, kecerunan, bentuk alur, jenis batuan, dan bahan muatan); (m) mengenal pasti bentuk dan menjelaskan proses pembentukan bentuk muka bumi hakisan sungai (air terjun, jeram, lubuk, gaung, dan lurah); (n) menghuraikan cara pengangkutan sungai (golekan, loncatan, ampaian, larutan, dan apungan); (o) menghuraikan faktor yang mempengaruhi pengangkutan sungai (tenaga, cerun, kekasaran alur, halangan, bentuk alur, saiz, dan jenis bahan); (p) menghuraikan faktor yang mempengaruhi pemendapan sungai (isi padu air, halaju air, kecerunan, bentuk alur, jenis batuan, bahan muatan, dan halangan); (q) mengenal pasti bentuk dan menjelaskan proses pembentukan bentuk muka bumi pemendapan sungai (dataran banjir, delta, tasik ladam, dan tetambak); (r) menjelaskan pengaruh bentuk muka bumi hakisan dan pemendapan sungai terhadap aktiviti manusia; 6
 • 11. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 2.3.4 Pinggir 8 (s) menyatakan konsep pinggir pantai pantai dan pantai seimbang; (t) menghuraikan cara hakisan pantai (hidraul, lelasan, geseran, larutan, dan lagaan); (u) menghuraikan faktor yang mempengaruhi hakisan pantai (ombak, pantai, arus, bahan mendak, batuan, dan cerun pantai); (v) mengenal pasti bentuk dan menjelaskan proses pembentukan muka bumi pinggir pantai (tebing tinggi, batu bonjol, tanjung, dan teluk); (w) menghuraikan cara pengangkutan bahan pantai (hanyutan pesisir pantai, golekan, dan seretan); (x) menghuraikan faktor yang mempengaruhi proses pengangkutan bahan di pinggir pantai (tenaga, arus, ombak, pasang surut, cerun, halangan, orientasi pantai, saiz bahan, dan jenis bahan); (y) menghuraikan faktor yang mempengaruhi proses pemendapan (tenaga, arus dan ombak, kecerunan, angin, pasang surut, tumbuhan, orientasi pantai, jenis dan saiz bahan mendak, dan tindakan manusia); (z) menjelaskan pengaruh bentuk muka bumi hakisan dan pemendapan pantai terhadap aktiviti manusia.2.4 Kaitan sistem 2 Calon seharusnya dapat: Kepentingan sistem geomorfologi geomorfologi (a) menjelaskan kaitan sistem dengan manusia kepada kehidupan geomorfologi dengan aktiviti manusia. manusia (pertanian, petempatan, pelancongan, perlombongan, Tanah tinggi, tanah pengangkutan, dan pamah, pantai, perindustrian). sungai, dan gunung berapi mempengaruhi aktiviti manusia. 7
 • 12. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 2.5 Kemahiran amali 6 Calon seharusnya dapat: sistem (a) mentafsir peta topografi, peta geomorfologi lakar, dan gambar foto; (b) mengira keluasan, lampauan tegak, kecerunan, dan relief bandingan; (c) melukis profil rentas dan profil panjang sungai, dan keratan rentas bentuk muka bumi; (d) menginterpolasi, memplot, dan mentafsir garisan kontur; (e) mentafsir ciri muka bumi dan saliran; (f) menjelaskan kaitan sistem geomorfologi dengan guna tanah.BAHAGIAN B:GEOGRAFI ALAMSEKITAR MANUSIA1 Penduduk 30 1.1 Konsep penduduk 2 Calon seharusnya dapat: 1.1.1 Penduduk (a) menyatakan konsep penduduk Kualiti penduduk sebagai sebagai sumber manusia yang merujuk kepada sumber diukur secara taraf pendidikan, kemahiran, (i) kuantiti (bilangan/saiz); kesihatan, dan (ii) umur dan jantina; sikap. (iii) kualiti. 1.1.2 Penduduk (b) menjelaskan peranan manusia Kualiti penduduk sebagai agen sebagai agen perubahan melalui menentukan tahap perubahan aktiviti sosioekonomi pembangunan (i) perubahan sosioekonomi; sesebuah negara. (ii) perubahan landskap fizikal Wilayah dunia dan empat sistem fizikal merujuk kepada (geomorfologi, atmosfera, Asia, Afrika, hidrologi, dan ekologi; Eropah, Amerika (iii) perubahan landskap Utara, Amerika budaya (petempatan, guna Selatan, dan tanah, pengangkutan, dan Oceania. lain-lain hasil gubahan manusia). 8
 • 13. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran1.2 Taburan penduduk 6 Calon seharusnya dapat: 1.2.1 Taburan (a) mengenal pasti pola taburan Penekanan kepada penduduk dan kepadatan penduduk ketakseimbangan dunia mengikut wilayah dunia dan taburan penduduk mengikut negara Malaysia; negara Malaysia. wilayah 1.2.2 Kemahiran (b) menerangkan faktor yang Penekanan kepada amali mempengaruhi data taburan ketakseimbangan taburan penduduk penduduk wilayah dunia dan Malaysia. negara Malaysia; (c) mengira kepadatan penduduk mengikut wilayah dunia, Asia Tenggara, dan negeri-negeri di Malaysia; (d) melukis, melabel, dan Gambar rajah mempersembahkan data meliputi graf, carta, taburan penduduk dalam dan rajah. bentuk jadual, gambar rajah, dan peta tematik; (e) mentafsir peta dan Peta tematik ialah menganalisis data taburan peta koroplet/lorek penduduk dari segi sebab dan dan peta titik. kesan perbezaan taburan terhadap pembangunan sosioekonomi ruangan.1.3 Pertumbuhan 10 Calon seharusnya dapat: penduduk 1.3.1 Pertumbuhan (a) membandingkan trend Perbandingan penduduk pertumbuhan penduduk merujuk kepada dunia mengikut wilayah dunia dan persamaan dan negara Malaysia perbezaan. (i) pertambahan/perubahan; (ii) kadar pertumbuhan tahunan. 9
 • 14. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (b) menghitung kadar Membezakan pertumbuhan tahunan konsep penduduk wilayah dunia dan pertambahan/ negara Malaysia dengan perubahan dan formula berikut: pertumbuhan r 1/n Log e (Pn / Po) 10; penduduk (c) menganggarkan dan r Kadar meramalkan jumlah penduduk pertumbuhan di sesebuah kawasan; n Bilangan tahun Pn Penduduk tahun semasa Po Penduduk tahun asas1.3.2 Faktor (d) menghuraikan bagaimana pertumbuhan proses pertumbuhan penduduk penduduk berlaku, iaitu (i) pertumbuhan semula jadi (kelahiran – kematian); (ii) pertumbuhan penduduk (kelahiran – kematian + migrasi bersih). (e) menilaikan faktor yang Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mempengaruhi penduduk, iaitu (sosial, ekonomi, (i) kadar kelahiran; dan dasar kerajaan). (ii) kadar kematian; Menilai faktor (iii) migrasi. merujuk kepada kepentingan sesuatu faktor berbanding faktor yang lain.1.3.3 Kemahiran (f) mengira, melukis, dan Skala dunia, amali mempersembahkan data wilayah, dan perubahan dan pertumbuhan negara. penduduk dalam bentuk jadual Gambar rajah dan gambar rajah meliputi graf, carta, (i) kadar kelahiran; dan rajah. (ii) kadar kematian; (iii) kadar migrasi bersih; (iv) kadar pertumbuhan penduduk. 10
 • 15. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (g) mentafsir jadual dan gambar Mentafsir rajah berkenaan; bermaksud menerangkan ciri, pola, dan trend yang ditunjukkan oleh data dalam jadual atau gambar rajah.1.3.4 Kesan (h) mengenal pasti kesan positif Contoh negara pertumbuhan dan kesan negatif pertumbuhan maju seperti Jepun, penduduk penduduk terhadap ciri Amerika Syarikat, demografi dan status dan Sweden sosioekonomi; (i) membandingkan kesan Contoh negara pertumbuhan penduduk sedang membangun terhadap ciri demografi dan seperti Malaysia, status sosioekonomi antara Brazil, dan India negara maju dengan negara sedang membangun; (j) menjelaskan proses penuaan Ciri demografi penduduk dan kesannya ialah kadar terhadap ciri demografi serta kelahiran, kadar status sosioekonomi sesebuah kematian, umur, negara; jantina, jangka hayat, dan nisbah tanggungan.1.3.5 Kemahiran (k) mentafsir ciri demografi dan Bentuk piramid amali sosioekonomi bagi ketiga-tiga penduduk bentuk piramid penduduk; progresif, perantaraan, dan (l) melukis pelbagai bentuk rajah regresif. piramid penduduk;1.3.6 Penduduk dan (m) menerangkan model peralihan Menerangkan pembangunan demografi; konsep dan peringkat-peringkat peralihan dalam model peralihan demografi 11
 • 16. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (n) menganalisis kaitan antara Analisis bermaksud pertumbuhan penduduk menjelaskan dengan tahap pembangunan hubung kait antara sosioekonomi antara wilayah pertumbuhan dunia atau sesebuah negara. penduduk dengan tahap pembangunan sosioekonomi mengikut wilayah dunia atau sesebuah negara.1.4 Migrasi 6 Calon seharusnya dapat: (a) mengenal pasti jenis dan Migrasi melibatkan menghuraikan pola migrasi migrasi kekal, dalaman negara Malaysia serta sementara, dan migrasi antarabangsa semasa bermusim. dari segi (i) arah aliran (dari mana Arah aliran migrasi ke mana); dalaman • desa – bandar (ii) isi padu aliran (jumlah- • bandar – bandar banyak/sedikit); • bandar – desa • desa – desa (iii) komposisi aliran. Komposisi aliran • jantina • umur • taraf pendidikan (b) menilai faktor yang Menilai merujuk mempengaruhi migrasi kepada kepentingan dalaman dan migrasi sesuatu faktor antarabangsa semasa dari segi berbanding dengan (i) ekonomi; faktor yang lain. (ii) sosial; (iii) dasar kerajaan; (iv) politik; (v) bencana alam. 1.4.1 Kemahiran (a) mengira, melukis, dan Gambar rajah amali mempersembahkan data termasuklah carta, migrasi dalaman serta migrasi graf, dan rajah. antarabangsa dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta aliran; (b) mentafsirkan jadual, gambar rajah, dan peta aliran migrasi. 12
 • 17. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran1.5 Penduduk dan 6 Calon seharusnya dapat: sumber alam 1.5.1 Pengenalan (a) menghuraikan konsep dan Alam sekitar fizikal umum jenis sumber alam; ialah asas kepada komponen sumber alam. (b) mengenal pasti komponen alam sekitar alam sekitar yang meliputi fizikal empat sistem, iaitu (i) biosfera (sistem ekologi) Contoh: semua jenis flora dan fauna (ii) litosfera (sistem Contoh: mineral geomorfologi) dan tanah (iii) hidrosfera (sistem Contoh: air hidrologi) permukaan dan marin (iv) atmosfera (sistem Contoh: udara dan atmosfera). angin 1.5.2 Alam sekitar (c) menghuraikan hubungkait Manusia fizikal sebagai antara manusia dengan sumber memerlukan sumber alam alam dari segi kepentingan sumber alam untuk sumber alam kepada manusia; kehidupan dan kemajuan 1.5.3 Daya tampung (d) menghuraikan konsep daya sosioekonomi. persekitaran tampung sumber alam dalam Penerokaan sumber fizikal konteks keseimbangan bagi memenuhi ekosistem; keperluan kehidupan dan pembangunan berterusan. (e) menjelaskan bagaimana Keseimbangan keseimbangan ekosistem dapat ekosistem dapat menjamin daya tampung dicapai melalui sumber alam yang berterusan usaha (kelestarian sumber); pembangunan berterusan, (f) mencadangkan pelbagai pemeliharaan dan langkah perundangan dan pemuliharaan bukan perundangan bagi sumber alam, mengurangkan masalah penerokaan dan lebihan dan kurangan penggunaan penduduk serta kekurangan sumber alam yang bekalan sumber alam. berhemah, serta pengurusan sumber yang berkesan. 13
 • 18. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran2 Transformasi Desa dan 30 Pembandaran 2.1 Transformasi desa 10 Calon seharusnya dapat: (a) mentakrifkan konsep Transformasi desa transformasi desa; merujuk kepada perubahan (b) menghuraikan strategi sosioekonomi desa pembangunan desa yang melalui proses meliputi pemodenan guna (i) pembangunan insitu; tanah, kemudahan (ii) Pembangunan Pertanian asas, Bersepadu (IADP); pengangkutan, komunikasi, (iii) pembangunan wilayah; kegiatan ekonomi, (iv) perindustrian desa; pendidikan, dan kesihatan. (c) menjelaskan proses perubahan desa melalui (i) saling kebergantungan desa-bandar; (ii) pembandaran desa; (iii) perancangan desa (pusat pertumbuhan desa); (iv) pemodenan sosioekonomi desa. 2.2 Bandar dan 20 Calon seharusnya dapat: pembandaran 2.2.1 Pengertian (a) mendefinisikan maksud bandar Klasifikasi bandar bandar dan dan proses pembandaran; berdasarkan saiz di pembandaran Malaysia: bandar (b) menghuraikan jenis dan ciri kecil (≤ 30,000), bandar (bandar raya global, bandar sederhana metropolis, bandar primat, dan (30,000 – 500,000), bandar raya mega); bandar besar (500,000 – 1,000,000), dan bandar raya metropolitan (≥ 1,000,000). 14
 • 19. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (c) memerihalkan pola Pola pembandaran pembandaran; merujuk kepada perubahan saiz dan bilangan bandar, pertumbuhan penduduk bandar, dan perubahan sosioekonomi bandar. (d) menilai faktor yang Faktor sejarah, mempengaruhi proses ekonomi, dasar pembandaran; kerajaan, sosial, kemudahan asas, dan demografi.2.2.2 Peranan (e) mengenal pasti peranan bandar Peranan bandar bandar dalam dalam pembangunan sesebuah bergantung kepada pembangunan negara, iaitu jenis dan saiz bandar (i) pusat pemasaran; (ii) pusat pekerjaan; (iii) pusat pemodenan; (iv) kemudahan kesihatan; (v) pembentukan golongan menengah; (vi) pembauran inovasi; (f) membandingkan peranan bandar besar, bandar sederhana, dan bandar kecil di Malaysia;2.2.3 Kesan (g) menghuraikan kesan Skala negara transformasi transformasi desa dan Malaysia desa dan pembandaran terhadap guna pembandaran tanah, penduduk, dan terhadap sosioekonomi dari segi penduduk dan (i) kepadatan penduduk; alam sekitar (ii) perubahan pekerjaan; (iii) peningkatan taraf hidup; (iv) perumahan; (v) kemiskinan bandar; (vi) migrasi desa-bandar; (vii) kesesakan lalu lintas; 15
 • 20. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (viii) masalah sosial; (ix) perubahan guna tanah; (h) menjelaskan kesan Peningkatan suhu transformasi desa dan setempat, hakisan, pembandaran terhadap alam tanah runtuh dan sekitar yang meliputi tanah tandus, banjir dan banjir kilat, (i) kemerosotan kualiti ancaman alam sekitar; kepupusan kepelbagaian biologi, kemusnahan habitat, dan rantaian makanan (ii) pencemaran alam Pencemaran udara, sekitar; air, tanih, bau, bunyi, sampah sarap, dan pencemaran sisa toksik2.2.4 Kemahiran (i) mengira dan Gambar rajah amali mempersembahkan data termasuklah carta, transformasi desa dan graf, dan rajah pembandaran dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta; (j) mentafsir jadual, gambar rajah, Pentafsiran dan peta; mencakupi menentukan (k) mentafsir peta topografi dari kedudukan tempat aspek landskap budaya, iaitu berdasarkan grid (i) guna tanah pertanian; dan mata angin, (ii) pola petempatan; mengenal pasti simbol untuk (iii) pengangkutan; menentukan aras (iv) kemudahan sosial; ketinggian, pola, dan jenis. (l) menjelaskan sebab dan kesan, Calon digalakkan pola, trend, dan arah alir melayari Internet daripada jadual, gambar rajah, seperti Google dan peta yang dihasilkan. Earth sebagai pendedahan kepada konsep asas Sistem Maklumat Geografi (GIS) dan penderiaan jauh. 16
 • 21. Penggal Kedua Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan PengajaranBAHAGIAN A:GEOGRAFI ALAMSEKITAR FIZIKAL3 Sistem Atmosfera 40 3.1 Struktur dan 2 Calon seharusnya dapat: kandungan atmosfera (a) menyatakan struktur dan kandungan atmosfera; (b) menghuraikan ciri struktur dan kandungan atmosfera. 3.2 Cuaca dan iklim 12 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan konsep cuaca dan iklim; (b) menghuraikan unsur cuaca dan Bahangan suria iklim (bahangan suria, juga merujuk bahangan bumi, suhu, kepada bahangan kerpasan, kelembapan, tekanan matahari. udara, angin, dan litupan awan); (c) menyatakan konsep imbangan Bahangan bumi bahangan; juga merujuk kepada bahangan (d) menghuraikan proses terrestrial. pemindahan haba; (e) menghuraikan taburan suhu secara menegak dan mendatar; (f) menyatakan konsep Kelembapan kelembapan udara; bandingan dan kelembapan mutlak (g) menghuraikan konsep kestabilan udara; Proses adiabatik/ (h) menghuraikan proses sejatan, kestabilan udara pemeluwapan, pembentukan kadar tukaran awan, dan kerpasan; adiabatik (i) menghuraikan jenis kerpasan kadar tukaran (hujan perolakan dan hujan sekitaran orografik); 17
 • 22. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (j) menghuraikan tekanan udara Angin wilayah dan dan edaran umum atmosfera; angin tempatan bayu darat dan bayu laut, angin pergunungan, angin lintang, angin monsun, dan badai selari (Angin Sumatera) (k) menghuraikan gangguan Siklon tropika dan atmosfera. tornado3.3 Kaitan sistem 6 Calon seharusnya dapat: atmosfera dengan manusia (a) menjelaskan pengaruh cuaca Pengaruh positif dan iklim terhadap aktiviti dan negatif iklim manusia; dan cuaca terhadap aktiviti manusia Perbincangan pada skala dunia dan penekanan kepada skala tempatan (b) menghuraikan fenomena iklim Kesan terhadap (banjir, kemarau, siklon manusia tropika, tornado, dan El Niño seperti kemusnahan dan La Niña). infrastruktur, kemusnahan bentuk muka bumi, dan ekonomi Siklon tropika terdiri daripada taufan dan hurikan3.4 Perubahan iklim 6 Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep perubahan iklim; (b) menjelaskan punca dan kesan rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global; (c) menjelaskan punca dan kesan penipisan dan kebocoran lapisan ozon; 18
 • 23. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (d) menjelaskan kesan perubahan iklim terhadap alam sekitar fizikal dan aktiviti manusia. 3.5 Mikro iklim bandar 6 Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep mikro Merujuk kepada iklim bandar; kajian kes seperti pulau haba bandar, (b) menjelaskan kesan perubahan pulau sejuk, mikro iklim bandar terhadap pencemaran udara, alam sekitar fizikal dan alam jerebu, dan hujan sekitar manusia. asid 3.6 Kemahiran amali 8 Calon seharusnya dapat: sistem atmosfera (a) mengira data, memplot, melukis, dan mentafsir peta garisan senilai, iaitu garisan sesuhu (isoterma), garisan sehujan (isohyet), dan garisan setekanan udara (isobar); (b) mengira data, melukis, dan Carta cuaca mentafsir graf dan carta cuaca merujuk kepada serta kaitannya dengan aktiviti rajah tiupan angin, manusia. graf bulatan, graf garis, dan graf bar.4 Sistem Hidrologi 20 4.1 Fasa air 2 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan tiga fasa Gambar rajah perubahan air (cecair, gas, dan perubahan fasa, pepejal); proses, dan tenaga yang terlibat (b) menghuraikan tiga fasa proses perubahan air dan tenaga yang terlibat. 4.2 Kitaran hidrologi 4 Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep kitaran Gambar rajah hidrologi; kitaran hidrologi (b) menghuraikan proses mendatar kitaran hidrologi (alir lintang atmosfera, larian air permukaan, dan aliran air bawah tanah); 19
 • 24. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (c) menjelaskan proses menegak kitaran hidrologi (sejatan, perpeluhan, sejatpeluhan, pemeluwapan, pemejalwapan, kerpasan, pintasan, aliran batang, dan resapan); (d) menghuraikan konsep Keberkesanan keberkesanan kerpasan dan kerpasan merujuk faktor yang mempengaruhinya kepada perbezaan (ciri keamatan, kekerapan, kerpasan dengan jangka masa, musim, dan sejatan. liputan kawasan).4.3 Edaran air tanih 2 Calon seharusnya dapat: (a) menyatakan dan menghuraikan proses edaran air tanih (larian air permukaan, resapan, aliran air bawah tanah, simpanan air tanih, keporosan, ketelapan, dan akuifer); (b) menghuraikan faktor yang mempengaruhi edaran air tanih.4.4 Imbangan air 4 Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan konsep imbangan air (lebihan air dan kurangan air); (b) menjelaskan variasi imbangan air mengikut ruang dan masa; (c) menghuraikan faktor yang mempengaruhi variasi imbangan air (ketinggian, aspek, hujan, topografi, tumbuhan, dan batuan).4.5 Kaitan sistem 4 Calon seharusnya dapat: hidrologi dengan manusia (a) menjelaskan kepentingan air Gangguan (bekalan air domestik, imbangan air pertanian, dan industri); merujuk kepada perubahan simpanan air yang digambarkan oleh lebihan air (banjir) dan kurangan air (kemarau). 20
 • 25. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (b) menjelaskan gangguan imbangan air terhadap aktiviti manusia (kejadian kemarau, kejadian banjir monsun/musiman dan banjir kilat); (c) menjelaskan penyesuaian Penyesuaian manusia terhadap kurangan air manusia termasuk dan lebihan air (hujan tiruan, langkah sistem pengairan, pengurusan (catuan penghutanan, dan sumber air air, kempen yang lain). penjimatan, dan tarif air) dan langkah kestrukturan (empangan, parit, terusan, dan tangki). 4.6 Kemahiran amali 4 Calon seharusnya dapat: sistem hidrologi (a) mengira data, melukis, dan Carta hidrologi mentafsir graf dan carta merujuk kepada hidrologi (kerpasan, sejatan, graf garis, graf bar, sejatpeluhan, dan imbangan dan rajah serakan air).BAHAGIAN B:GEOGRAFI ALAMSEKITAR MANUSIA3 Pembangunan Ekonomi 30 dan Impak Alam Sekitar 3.1 Sektor-sektor 20 Calon seharusnya dapat: ekonomi (a) mengenal pasti sektor ekonomi Skala negara yang terbahagi kepada tiga, Malaysia iaitu (i) primer; Pertanian, perikanan, perhutanan, dan perlombongan (ii) sekunder; Pemprosesan, pembuatan, dan pembinaan 21
 • 26. WaktuTajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (iii) tertier. Pelancongan, pengangkutan dan perhubungan, perdagangan dan perniagaan, kewangan, perkhidmatan awam dan swasta, utiliti (elektrik, air, dan gas), teknologi maklumat dan komunikasi, penyelidikan dan pembangunan (b) menghuraikan ciri utama setiap Huraian berkaitan sektor ekonomi negara dengan ciri dan Malaysia (taburan, skala, kepentingan boleh orientasi pengeluaran, digabungjalinkan penggunaan modal, buruh, dan mengikut sektor teknologi); ekonomi. (c) menghuraikan kepentingan Kesan pengganda atau sumbangan setiap sektor merujuk kepada kepada ekonomi negara aktiviti hiliran (Keluaran Dalam Negara dalam sektor Kasar [KDNK], pekerjaan, pertanian, dan, kesan pengganda); pembuatan, dan perkhidmatan. (d) menjelaskan perkembangan Perkembangan semasa sektor ekonomi semasa sektor (primer, sekunder, dan tertier); ekonomi meliputi kemajuan, inovasi, isu, masalah, dan cabaran. (e) menghuraikan perkembangan Bioteknologi bioteknologi terkini dalam bermaksud bidang pertanian dan penggunaan pembuatan; teknologi dalam perkembangan pertanian dan pembuatan seperti pembiakbakaan tisu, pengubahsuaian genetik, teknologi transgenik, dan teknologi nano. 22
 • 27. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran 3.1.1 Kemahiran (f) mengira, melukis, dan Gambar rajah amali mempersembahkan data termasuklah carta, ekonomi semasa dalam bentuk graf, dan rajah jadual, gambar rajah, dan peta; (g) mentafsir jadual, gambar rajah, Peta meliputi peta foto, dan peta. topografi3.2 Proses pembangunan 4 Calon seharusnya dapat: ekonomi (a) mentakrifkan maksud pembangunan dan mengenal pasti penunjuk pembangunan (KDNK per kapita, peratus tenaga kerja dalam sektor ekonomi, ciri demografi, kemudahan asas, dan pemilikan barangan); (b) membezakan tahap pembangunan semasa antara kawasan dalam negara Malaysia; (c) menjelaskan ketakseimbangan Tumpuan kepada pembangunan antara kawasan isu dalam negara Malaysia. ketakseimbangan pembangunan antara wilayah dalam negara dan strategi untuk mengatasinya (koridor pembangunan ekonomi utara, timur, selatan, Sabah dan Sarawak)3.3 Impak pembangunan 6 Calon seharusnya dapat: ekonomi terhadap alam sekitar (a) menjelaskan impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar, iaitu (i) kemerosotan dan kepupusan sumber; (ii) pencemaran alam sekitar (pencemaran udara, air, tanih, bau, bunyi, sampah sarap, dan sisa toksik); 23
 • 28. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (iii) kemerosotan kualiti alam Sumber sekitar (peningkatan perhutanan, suhu setempat, hakisan, perikanan, dan tanah runtuh dan tanah perlombongan tandus, banjir dan kemarau, ancaman kepupusan kepelbagaian biologi, kemusnahan habitat, dan rantaian makanan); (b) merumuskan langkah mengurangkan impak pembangunan ekonomi terhadap alam sekitar dari aspek perundangan dan bukan perundangan.4 Globalisasi Ekonomi 30 dan Kerjasama Serantau 4.1 Globalisasi ekonomi 6 Calon seharusnya dapat: (a) menghuraikan maksud Globalisasi globalisasi ekonomi; ekonomi bermaksud saling bergantung antara negara dari segi bahan mentah, modal, buruh, pasaran, dan teknologi dalam proses pengeluaran dan pemasaran yang dipermudahkan oleh kemajuan teknologi maklumat. (b) menghuraikan aspek saling Saling bergantung bergantung antara kawasan antara kawasan (pelaburan, teknologi, merujuk kepada pengeluaran, pasaran, dan hubungan antara bekalan buruh); negara/kawasan untuk keperluan ekonomi. 24
 • 29. WaktuTajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (c) menjelaskan sebab perlunya kerjasama antara kawasan (kecekapan, ekonomi, daya saing, pengkhususan, dan penyertaan dalam ekonomi dunia); (d) menilai kesan globalisasi ekonomi terhadap sesebuah negara, iaitu (i) kesan positif ● perdagangan bebas; ● peluasan pasaran; ● pemindahan teknologi ● aliran buruh; ● menggalakkan persaingan; ● peningkatan kualiti produk; (ii) kesan negatif ● penguasaan ekonomi negara oleh syarikat multinasional (MNC); ● ancaman kepada barangan, perkhidmatan, dan budaya tempatan; ● ancaman kepada pengusaha kecil dan sederhana tempatan; ● kesukaran untuk mengawal aliran modal asing; ● penghakisan kedaulatan negara. 25
 • 30. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran4.2 Kerjasama serantau 14 Calon seharusnya dapat: 4.2.1 Konsep (a) mengenal pasti pakatan kerjasama ekonomi serantau, iaitu (i) Pertubuhan Negara- Negara Asia Tenggara (ASEAN); (ii) Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA); (iii) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC); (iv) Kerjasama ekonomi antara negara Asia Timur; (v) Kesatuan Eropah (EU); (vi) Perjanjian Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA); (b) menghuraikan konsep kerjasama dan persaingan antara kawasan; 4.2.2 Kepentingan (c) menjelaskan kepentingan Daya saing dan halangan pakatan ekonomi serantau dari serantau merujuk segi kepada keupayaan mengeluarkan (i) mengurangkan kesan produk yang negatif globalisasi memenuhi ekonomi dunia; keperluan global (ii) pasaran bersama; pada kos yang (iii) meningkatkan daya kompetitif. saing serantau; (iv) menjaga kepentingan bersama serantau; (v) keperluan guna tenaga buruh; (vi) teknologi penyelidikan dan pembangunan; (d) menghuraikan halangan dalam kerjasama ekonomi serantau yang meliputi (i) perbezaan ekonomi antara negara anggota; (ii) konflik politik wilayah dalam negara anggota; 26
 • 31. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (iii) keupayaan melaksanakan projek kerjasama serantau; (iv) persaingan antara kepentingan negara dengan kepentingan serantau; (v) pencemaran rentas sempadan; (vi) keselamatan serantau; 4.2.3 Kemahiran (e) mengira, melukis, dan amali mempersembahkan data ekonomi dalam bentuk jadual, gambar rajah, dan peta; (f) mentafsir jadual, gambar rajah, dan peta berkenaan.4.3 Segi tiga 8 Calon seharusnya dapat: pertumbuhan (a) mendefinisikan konsep Kawasan segitiga kawasan segitiga pertumbuhan pertumbuhan; merujuk kepada kerjasama memajukan subwilayah yang berjiran di dalam ASEAN. (b) mengenal pasti kawasan Fokus kerjasama: segitiga pertumbuhan di dalam IMS–GT – ASEAN, iaitu perindustrian IMT–GT – sumber (i) Segitiga Pertumbuhan pertanian dan Indonesia–Malaysia– pelancongan Singapura (IMS–GT); BIMP–EAGA – (ii) Segitiga Pertumbuhan pelbagai aktiviti Indonesia–Malaysia– ekonomi Thailand (IMT–GT); (iii) Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei Darussalam–Indonesia– Malaysia–Filipina (BIMP–EAGA); 27
 • 32. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (c) menjelaskan peranan segitiga pertumbuhan dalam memajukan wilayah berkenaan (perdagangan, pelaburan, pelancongan, pengaliran buruh, penggunaan sumber, pengangkutan dan perhubungan, dan teknologi).4.4 Hubungan Malaysia 2 Calon seharusnya dapat: dengan negara luar (a) menyatakan dasar luar negara Teras dasar luar Malaysia; negara Malaysia Aman, Bebas, dan Berkecuali (b) menghuraikan peranan negara Prinsip Malaysia dalam pakatan memakmurkan kerjasama serantau; jiran menjadi fokus utama kerjasama serantau. (c) menjelaskan kepentingan Mengatasi masalah kerjasama serantau dalam pencemaran rentas melindungi alam sekitar. sempadan 28
 • 33. Penggal Ketiga Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran BAHAGIAN A: GEOGRAFI ALAM SEKITAR FIZIKAL 5 Sistem ekologi 14 Calon seharusnya dapat: 5.1 Ekologi dan 2 (a) menghuraikan konsep ekologi Ekosistem meliputi ekosistem dan ekosistem; konsep habitat, populasi, komuniti, koloni, dan spesies. (b) menjelaskan komponen asas Biotik merujuk ekosistem (biotik dan abiotik); kepada komponen hidupan seperti pengeluar, pengguna, dan pengurai. Abiotik merujuk kepada komponen bukan hidupan seperti cahaya matahari, udara, tanah, mineral, dan air. (c) menghuraikan fungsi ekosistem, iaitu (i) aliran tenaga; (ii) kitar nutrien; (d) menyatakan jenis dan Ekosistem daratan menghuraikan ekosistem merujuk kepada daratan dan akuatik. hutan tanah pamah, dan hutan tanah tinggi. Ekosistem akuatik merujuk kepada tasik dan paya bakau. 29
 • 34. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran5.2 Konsep rantaian dan 2 Calon seharusnya dapat: Gambar rajah aliran siratan makanan tenaga dalam (a) menghuraikan konsep rantaian rantaian makanan dan siratan makanan; dan siratan makanan (b) menjelaskan proses rantaian makanan dan siratan makanan; (c) menghuraikan konsep aras Gambar rajah trofik dan piramid tenaga; piramid tenaga (d) menjelaskan proses pemindahan tenaga dan kehilangan tenaga dalam aras trofik; (e) menjelaskan persaingan antara Spesies merujuk spesies dan sesama spesies kepada flora dan mengikut peringkat fauna yang penggunaan tenaga. mempunyai ciri pembiakan yang sama.5.3 Kitar nutrien dalam 4 Calon seharusnya dapat: ekosistem (a) menerangkan jenis kitar nutrien (kitar oksigen, kitar karbon, dan kitar nitrogen); (b) menghuraikan kepentingan kitar nutrien dalam ekosistem daratan dan akuatik.5.4 Kaitan sistem 6 Calon seharusnya dapat: ekologi dengan manusia (a) menghuraikan kepentingan sistem ekologi kepada manusia, iaitu (i) kepentingan ekosistem daratan ● pembalakan; ● hasil hutan; ● perubatan; ● kepelbagaian biologi; ● perburuan; ● pelancongan dan rekreasi; ● pertanian pindah; 30
 • 35. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (ii) kepentingan ekosistem akuatik ● perikanan; ● hasil marin; ● perubatan; ● kepelbagaian biologi; ● pelancongan dan rekreasi; ● akuakultur; (b) mengenal pasti gangguan ekosistem (fizikal dan manusia); (c) menghuraikan gangguan ekosistem (fizikal dan manusia); (d) menghuraikan ekosistem Ekosistem buatan buatan manusia; manusia merujuk kepada ekosistem semula jadi yang telah diubah suai oleh manusia seperti ekosistem tasik buatan, kawasan pertanian, dan kawasan penghutanan semula. (e) mencadangkan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan ekosistem.6 Saling Kebergantungan 10 Sistem 6.1 Interaksi antara 6 Calon seharusnya dapat: sistem (a) menjelaskan saling Saling kebergantungan antara sistem kebergantungan fizikal, iaitu antara sistem fizikal seperti (i) sistem geomorfologi sistem hidrologi (litosfera); dengan sistem (ii) sistem atmosfera; geomorfologi 31
 • 36. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (iii) sistem hidrologi (Kitaran hidrologi (hidrosfera); dengan proses penggondolan); (iv) sistem ekologi (biosfera); antara sistem geomorfologi dengan sistem atmosfera (letusan gunung berapi dengan cuaca) dan lain-lain. (b) menjelaskan bagaimana Penyahutanan gangguan dan perubahan pada menyebabkan sesuatu sistem mempengaruhi pemanasan global sistem alam sekitar fizikal yang boleh yang lain; meningkatkan suhu dunia, pencairan ais, kenaikan aras laut, dan peningkatan kadar hakisan di pinggir pantai. (c) menjelaskan bagaimana Kejadian banjir perubahan pada sesuatu sistem menyebabkan mempengaruhi sistem yang kemusnahan harta lain dan impaknya terhadap benda dan manusia. kehilangan nyawa. Kejadian gempa bumi dasar laut yang menghasilkan tsunami menyebabkan kemusnahan harta benda dan kehilangan nyawa.6.2 Interaksi sistem 2 Calon seharusnya dapat: fizikal dengan sistem gunaan manusia (a) menjelaskan saling Sistem gunaan kebergantungan antara sistem manusia merujuk fizikal dengan sistem gunaan kepada penggunaan manusia yang menyebabkan sistem fizikal untuk kesan keperluan kehidupan manusia. (i) positif seperti penghasilan sumber alam; 32
 • 37. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (ii) negatif yang Kitaran hidrologi mengakibatkan gangguan boleh dan bencana alam. mempengaruhi bekalan air, aktiviti pertanian, perikanan, penternakan, pelancongan, dan perindustrian. 6.3 Pemeliharaan dan 2 Calon seharusnya dapat: pemuliharaan alam sekitar (a) menjelaskan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal; (b) menilai langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar fizikal (kaedah perundangan dan kaedah bukan perundangan).BAHAGIAN B:GEOGRAFI ALAMSEKITAR MANUSIA5 Impak Alam Sekitar 24 dan Pengurusannya 5.1 Impak aktiviti 10 Calon seharusnya dapat: manusia terhadap alam sekitar (a) mengenal pasti impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar fizikal, iaitu (i) kemerosotan kualiti alam sekitar; (ii) kemerosotan dan kepupusan sumber. (b) menghuraikan impak aktiviti manusia terhadap persekitaran fizikal, iaitu (i) kemerosotan kualiti Hakisan, tanah alam sekitar; runtuh dan kegagalan cerun, banjir, kemarau, tanah tandus, pemanasan setempat dan global 33
 • 38. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran Pencemaran air, tanih, udara, bunyi dan bau, sampah sarap, dan sisa toksik (ii) kemerosotan dan Ancaman kepupusan sumber. kepupusan sumber kepelbagaian biologi dan kehabisan sumber (c) menjelaskan aktiviti manusia yang menjejaskan alam sekitar, iaitu (i) perhutanan; (ii) perindustrian; (iii) pengangkutan dan perhubungan; (iv) pertanian dan penternakan; (v) perikanan dan akuakultur; (vi) pembinaan (petempatan dan infrastruktur); (vii) perlombongan dan kuari; (viii) pelancongan dan rekreasi.5.2 Impak sosial 2 Calon seharusnya dapat: (a) menilai impak alam sekitar Tumpuan kepada terhadap kehidupan manusia, negara Malaysia iaitu (i) kesihatan; (ii) keselamatan; (iii) kerosakan dan kemusnahan harta benda; (iv) aktiviti ekonomi; (v) aktiviti sosial. 34
 • 39. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran5.3 Pengurusan alam 12 Calon seharusnya dapat: sekitar 5.3.1 Pemeliharaan (a) membezakan konsep dan pemeliharaan dan pemuliharaan pemuliharaan alam sekitar; (b) mencadangkan langkah pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar (langkah perundangan dan langkah bukan perundangan); 5.3.2 Pembangunan (c) mendefinisikan konsep Pembangunan berterusan pembangunan berterusan berterusan (lestari) (lestari) (lestari); bermaksud pembangunan yang memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa menjejaskan kepentingan generasi akan datang. (d) menghuraikan lapan prinsip pembangunan berterusan (lestari), iaitu (i) menjana atau menggalakkan semula pertumbuhan ekonomi; (ii) mengubah kualiti pertumbuhan ekonomi bagi menjamin kesejahteraan hidup; (iii) memulihara dan mempertingkatkan asas sumber; (iv) memastikan aras penduduk yang boleh ditampung; (v) mengorientasikan semula teknologi dan kaedah pengurusan risiko; (vi) mengintegrasikan alam sekitar dan ekonomi dalam membuat keputusan; 35
 • 40. WaktuTajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (vii) memperbaharui hubungan ekonomi antarabangsa; (viii) memperkukuhkan kerjasama antarabangsa; (e) menghuraikan pelbagai bentuk kerjasama antarabangsa dalam konteks pembangunan berterusan (lestari), iaitu (i) Persidangan Tumpuan Stockholm; Persidangan: Stockholm persekitaran manusia (ii) Persidangan Rio; Rio persekitaran dan pembangunan (iii) Persidangan Johannesburg – Johannesburg; pembangunan berterusan (iv) Protokol Montreal; (v) Protokol Kyoto; (vi) Deklarasi Langkawi; Deklarasi Langkawi pengurusan alam sekitar di kalangan negara-negara Komanwel Persidangan Bali 2007 (f) menjelaskan kepentingan Program United kerjasama antarabangsa untuk Nation menangani isu alam sekitar, Development iaitu Programme (UNDP) berkaitan (i) masalah kemerosotan dengan pendidikan kualiti alam sekitar telah pembangunan menjadi masalah global; berterusan (ii) penjagaan alam sekitar secara global; (iii) meningkatkan kesedaran tentang pentingnya pembangunan berterusan (lestari). 36
 • 41. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan PengajaranBAHAGIAN C: 72 Kajian luarKAJIAN LUAR meliputi kajian luar alam sekitar fizikal (36 waktu) dan kajian luar alam sekitar manusia (36 waktu).1 Pengenalan kepada 4 Calon seharusnya dapat: Kajian Luar 1.1 Tujuan Kajian Luar (a) menyatakan matlamat kajian dijalankan luar; 1.2 Skop kajian luar (b) menyatakan skop kajian luar alam sekitar fizikal alam sekitar fizikal dan alam dan alam sekitar sekitar manusia. manusia 1.3 Pemilihan tajuk 1.4 Persiapan logistik2 Kaedah Kajian 16 Calon seharusnya dapat: 2.1 Pemilihan kawasan (a) menghuraikan pelbagai kaedah Calon digalakkan kajian; mengakses dan 2.2 Penyediaan alat dan memuat turun data (b) mengenal pasti dan bahan kajian serta maklumat menggunakan alatan kajian; daripada sumber 2.3 Kaedah (c) menghasilkan instrumen/soal Internet seperti pengumpulan data selidik kajian; Jabatan Perangkaan (d) menghuraikan kaedah Malaysia, Jabatan pengumpulan data primer dan Pertanian, Jabatan sekunder. Alam Sekitar, dan Jabatan Meteorologi.3 Pelaksanaan Kajian Di kawasan Calon seharusnya dapat: Luar kajian (a) menguasai kemahiran manipulatif, iaitu (i) mencerap, memerhati, mengukur, melakar, merakam, merekod, dan mengumpul pelbagai jenis data dan maklumat daripada sumber primer; 37
 • 42. WaktuTajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (ii) menemu bual, pemerhatian ikut serta, dan mengkaji selidik untuk mendapatkan data primer di lapangan; (iii) mengumpul, merekod, menyalin data dan maklumat sumber sekunder melalui kajian perpustakaan, laporan agensi kerajaan dan swasta, serta daripada sumber Internet; (iv) memproses, menyusun, meringkas, mengekod, menjadual, dan menganalisis data serta maklumat yang diperoleh; (v) mempersembahkan data Calon digalakkan serta maklumat yang menggunakan diperolehi daripada komputer untuk lapangan ke dalam menganalisis dan bentuk grafik, jadual, mempersembahkan rajah, dan carta. data. (b) menguasai kemahiran insaniah (soft skills), iaitu (i) kemahiran berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan, berupaya meningkatkan keyakinan diri, dan bermotivasi; (ii) kemahiran bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, bekerja sebagai satu pasukan, dan berkemahiran memimpin; (iii) kemahiran mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan dan berkemahiran menyelesaikan masalah; 38
 • 43. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (iv) kemahiran menjalankan kajian secara kuantitatif dan kualitatif, kreatif dan inovatif; (v) menyedari dan menghargai kepentingan alam sekitar; (vi) boleh menjalankan kajian secara jujur, amanah, dan beretika.4 Pemprosesan dan 20 Calon seharusnya dapat: Penganalisaan Data dan Maklumat (a) menganalisis dan mempersembahkan data serta maklumat yang diperolehi dari lapangan ke dalam bentuk grafik, jadual, rajah, dan carta dengan bantuan komputer; (b) mengaplikasikan pelbagai perisian komputer untuk menganalisis dan mempersembahkan data serta maklumat.5 Penyediaan Laporan 24 Calon seharusnya dapat: (a) mengenal pasti latar belakang Format laporan: kajian; (i) Pengenalan (b) mengenal pasti isu dan (ii) Tujuan kajian masalah yang berkaitan dengan kedinamikan interaksi antara (iii) Lokasi kajian manusia dengan alam sekitar; (iv) Kaedah (c) menjelaskan pelbagai bentuk, kajian pola, dan proses dalam alam (v) Hasil kajian sekitar fizikal dan alam sekitar dan manusia serta faktor yang perbincangan mempengaruhinya; (vi) Penutup (d) mengaplikasi dan (vii) Senarai membandingkan teori yang rujukan diajar di dalam bilik darjah (viii) Lampiran dengan keadaan sebenar di lapangan; 39
 • 44. Waktu Tajuk Hasil Pembelajaran Catatan Pengajaran (e) mentafsir, mensintesis, dan merumus data dan maklumat tentang kedinamikan interaksi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitar; (f) mencadangkan langkah mengatasinya dalam konteks setempat;6 Pembentangan Laporan 8 Calon seharusnya dapat: (a) berkomunikasi secara lisan dan Boleh dilakukan tulisan dengan mahir dan secara berkesan; berkumpulan (b) bekerjasama dalam kumpulan, Calon digalakkan mengorganisasi tugas, dan membentangkan bekerja sebagai satu pasukan; laporan dengan menggunakan ICT (c) mengurus masa mengikut dan media lain. jadual pembentangan; (d) meningkatkan keyakinan diri dan bermotivasi; (e) menghasilkan pembentangan secara kreatif dan inovatif. 40
 • 45. Kajian LuarKertas 942/4: Kajian Luar Untuk Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan Kerajaan1 Pengenalan Kajian luar merupakan salah satu komponen penting dalam disiplin Geografi. Teori yang dipelajari di dalam bilik darjah dimantapkan melalui kerja praktikal di lapangan yang akan meningkatkan pemahaman pelajar tentang aspek alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia yang saling berkaitan. Pelajar akan dibawa ke lapangan untuk menjalankan kajian luar. Setiap calon STPM sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan wajib melaksanakan kerja kursus Geografi (kajian luar) 942/4 sebagai satu daripada komponen pentaksiran untuk penggal ketiga. Kajian luar perlu dijalankan bagi komponen alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia berdasarkan soalan yang disediakan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia. Bagi Geografi Alam Sekitar Fizikal, soalan merangkumi tajuk Sistem Geomorfologi, Sistem Atmosfera, Sistem Hidrologi, dan Sistem Ekologi. Bagi Geografi Alam Sekitar Manusia pula merangkumi tajuk Penduduk, Transformasi Desa dan Pembandaran, serta Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar. Format pentaksiran bagi kajian luar ini adalah berasaskan sekolah. Wajaran markah bagi komponen kerja kursus ini adalah sebanyak 20%. Markah pentaksiran kerja kursus hendaklah dihantar kepada Majlis Peperiksaan Malaysia untuk diambil kira bersama-sama dengan markah peperiksaan bagi tujuan penentuan markah keseluruhan dan penggredan. Panduan dan soalan kajian luar akan diberikan melalui portal MPM http://www.mpm.edu.my. Soalan kajian luar adalah berkaitan dengan tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran Geografi.2 Objektif Objektif kajian luar adalah untuk meningkatkan kemahiran pelajar dalam konteks: (a) Kemahiran kognitif, iaitu (i) mengenal pasti dan menghuraikan masalah dan isu yang berkaitan dengan kedinamikan interaksi sesama manusia, manusia dengan alam sekitar dan sebaliknya serta mencadangkan langkah mengatasinya dalam konteks setempat; (ii) menjelaskan pelbagai bentuk, pola, dan proses dalam alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia serta faktor yang mempengaruhinya; (iii) mengaplikasi dan membandingkan teori yang diajar di dalam bilik darjah dengan keadaan sebenar di lapangan; (iv) mentafsir, mensintesis, dan merumus data dan maklumat tentang kedinamikan interaksi sesama manusia, manusia dengan alam sekitar dan sebaliknya; (b) Kemahiran manipulatif, iaitu (i) mencerap, memerhati, mengukur, melakar, merakam, merekod, dan mengumpul pelbagai jenis data dan maklumat daripada sumber primer; (ii) menemu bual, pemerhatian ikut serta, dan mengkaji selidik untuk mendapatkan data primer di lapangan; (iii) mengumpul, merekod, menyalin data dan maklumat sumber sekunder melalui kajian perpustakaan, laporan agensi kerajaan dan swasta serta daripada sumber Internet; (iv) memproses, menyusun, meringkas, mengekod, menjadual, dan menganalisis data dan maklumat yang diperolehi; 41
 • 46. (v) mempersembahkan data serta maklumat yang diperolehi daripada lapangan ke dalam bentuk grafik, jadual, rajah, dan carta. Calon digalakkan menggunakan komputer untuk menganalisis dan mempersembahkan data; (c) Kemahiran insaniah (soft skills), iaitu (i) kemahiran berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan berkesan, berupaya meningkatkan berkeyakinan diri, dan bermotivasi; (ii) kemahiran bekerjasama dalam kumpulan, mengorganisasi tugas, bekerja sebagai satu pasukan, dan berkemahiran memimpin; (iii) kemahiran mengurus masa mengikut jadual kerja yang ditetapkan dan berkemahiran menyelesaikan masalah; (iv) kemahiran menjalankan kajian secara kuantitatif dan kualitatif, kreatif, dan inovatif; (v) menyedari dan menghargai kepentingan alam sekitar; (vi) boleh menjalankan kajian secara jujur, amanah, dan beretika.Kertas 942/5: Alternatif Kajian Luar untuk Calon Sekolah Swasta, Calon Persendirian Individu, dan Calon Mengulang Peperiksaan STPMCalon sekolah swasta, calon persendirian individu, dan calon mengulang peperiksaan STPMdikehendaki mengambil kertas 942/5 sebagai alternatif kepada kajian luar Geografi yang diambil olehcalon sekolah kerajaan dan calon sekolah bantuan kerajaan. Pentaksiran bagi soalan kertas 942/5adalah secara pentaksiran berpusat, iaitu berdasarkan tajuk kajian luar dan kemahiran amali bagitajuk-tajuk yang terdapat dalam sukatan pelajaran yang telah dipelajari dalam penggal pengajianpertama, penggal pengajian kedua, dan penggal pengajian ketiga. Bagi Geografi Alam SekitarFizikal, soalan merangkumi tajuk Sistem Geomorfologi, Sistem Atmosfera, Sistem Hidrologi, danSistem Ekologi. Bagi Geografi Alam Sekitar Manusia pula merangkumi tajuk Penduduk,Transformasi Desa dan Pembandaran, serta Pembangunan Ekonomi dan Impak Alam Sekitar.Wajaran markah bagi kertas ini adalah sebanyak 20%. 42
 • 47. Skim Pentaksiran Penggal Kod dan Markah Jenis Ujian Masa Pentadbiran Pengajian Nama Kertas (Wajaran) Penggal 942/1 Ujian Bertulis 80 2 jam Pentaksiran Pertama Geografi 1 (32%) berpusat Bahagian A: Geografi Alam 40 Sekitar Fizikal Soalan berstruktur 1 soalan diberikan Soalan wajib dijawab Soalan esei 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan Bahagian B: Geografi Alam 40 Sekitar Manusia Soalan berstruktur 1 soalan diberikan Soalan wajib dijawab Soalan esei 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan Penggal 942/2 Ujian Bertulis 80 2 jam Pentaksiran Kedua Geografi 2 (32%) berpusat Bahagian A: Geografi Alam 40 Sekitar Fizikal Soalan berstruktur 1 soalan diberikan Soalan wajib dijawab Soalan esei 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan Bahagian B: Geografi Alam 40 Sekitar Manusia Soalan berstruktur 1 soalan diberikan Soalan wajib dijawab Soalan esei 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan 43
 • 48. Penggal Kod dan Markah Jenis Ujian Masa PentadbiranPengajian Nama Kertas (Wajaran)Penggal 942/3 Ujian Bertulis 40 1 jam PentaksiranKetiga Geografi 3 (16%) berpusat Bahagian A: Geografi Alam 20 Sekitar Fizikal Soalan berstruktur 2 soalan diberikan Jawab kedua-dua soalan Bahagian B: Geografi Alam 20 Sekitar Manusia Soalan berstruktur 2 soalan diberikan Jawab kedua-dua soalan 942/4 Kerja Kursus (Kajian Luar) 50 Sepanjang Pentaksiran Geografi 4 (20%) penggal berasaskan Soalan kajian luar ketiga sekolah bagi 2 soalan diberikan calon sekolah Jawab 1 daripada 2 soalan kerajaan dan yang diberikan calon sekolah bantuan Soalan adalah berdasarkan kerajaan penggal pengajian 1, 2, atau 3 942/5 Ujian Bertulis 50 1¼ jam Pentaksiran Geografi 5 (20%) berpusat bagi calon sekolah Bahagian A 20 swasta, calon Soalan esei tentang kajian luar persendirian 2 soalan diberikan individu, dan Jawab 1 daripada 2 soalan calon mengulang peperiksaan Bahagian B 15 STPM sebagai Soalan esei tentang kemahiran alternatif amali kajian luar 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan Bahagian C 15 Soalan esei tentang kemahiran amali 2 soalan diberikan Jawab 1 daripada 2 soalan 44
 • 49. Huraian Format Pentaksiran Calon Sekolah Kerajaan dan Calon Sekolah Bantuan KerajaanPentaksiran bagi mata pelajaran ini diadakan dalam tiga penggal, iaitu pada Penggal Pertama, PenggalKedua, dan Penggal Ketiga. Pentaksiran dijalankan melalui dua kaedah, iaitu pentaksiran berpusatyang dikendalikan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) dan pentaksiran berasaskan sekolah(PBS). Bagi calon sekolah kerajaan, pentaksiran pada Penggal Pertama dan Penggal Keduadikendalikan secara berpusat. Pentaksiran pada Penggal Ketiga dikendalikan secara berpusat danberasaskan sekolah.Penggal PertamaPentaksiran Berpusat (2 jam)Kertas pentaksiran untuk penggal ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan B.Bahagian A (Geografi Alam Sekitar Fizikal) mengandungi 1 soalan berstruktur (15 markah) yangwajib dijawab dan 2 soalan esei (25 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab.Bahagian B (Geografi Alam Sekitar Manusia) mengandungi 1 soalan berstruktur (15 markah) yangwajib dijawab dan 2 soalan esei (25 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab.Penggal KeduaPentaksiran Berpusat (2 jam)Kertas pentaksiran untuk penggal ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan B.Bahagian A (Geografi Alam Sekitar Fizikal) mengandungi 1 soalan berstruktur (15 markah) yangwajib dijawab dan 2 soalan esei (25 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab.Bahagian B (Geografi Alam Sekitar Manusia) mengandungi 1 soalan berstruktur (15 markah) yangwajib dijawab dan 2 soalan esei (25 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab.Penggal KetigaPentaksiran Berpusat (1 jam)Kertas pentaksiran untuk penggal ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan B.Bahagian A (Geografi Alam Sekitar Fizikal) mengandungi 2 soalan berstruktur (20 markah) yangwajib dijawab.Bahagian B (Geografi Alam Sekitar Manusia) mengandungi 2 soalan berstruktur (20 markah) yangwajib dijawab.Pentaksiran Berasaskan SekolahCalon dikehendaki menjalankan Kajian Luar dan menyediakan Laporan Kajian Luar (50 markah). 45
 • 50. Huraian Format Pentaksiran Calon Sekolah Swasta dan Calon Persendirian IndividuPentaksiran bagi mata pelajaran ini diadakan dalam tiga penggal, iaitu pada Penggal Pertama, PenggalKedua, dan Penggal Ketiga. Semua pentaksiran dijalankan secara berpusat yang dikendalikan olehMPM.Penggal PertamaPentaksiran Berpusat (2 jam)Kertas pentaksiran untuk penggal ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan B.Bahagian A (Geografi Alam Sekitar Fizikal) mengandungi 1 soalan berstruktur (15 markah) yangwajib dijawab dan 2 soalan esei (25 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab.Bahagian B (Geografi Alam Sekitar Manusia) mengandungi 1 soalan berstruktur (15 markah) yangwajib dijawab dan 2 soalan esei (25 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab.Penggal KeduaPentaksiran Berpusat (2 jam)Kertas pentaksiran untuk penggal ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan B.Bahagian A (Geografi Alam Sekitar Fizikal) mengandungi 1 soalan berstruktur (15 markah) yangwajib dijawab dan 2 soalan esei (25 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab.Bahagian B (Geografi Alam Sekitar Manusia) mengandungi 1 soalan berstruktur (15 markah) yangwajib dijawab dan 2 soalan esei (25 markah) yang hanya satu sahaja perlu dijawab.Penggal KetigaPada Penggal Ketiga, calon perlu menduduki dua sesi pentaksiran berpusat.Pentaksiran Berpusat (1 jam)Kertas pentaksiran untuk penggal ini mengandungi dua bahagian, iaitu Bahagian A dan B.Bahagian A (Geografi Alam Sekitar Fizikal) mengandungi 2 soalan berstruktur (20 markah) yangwajib dijawab.Bahagian B (Geografi Alam Sekitar Manusia) mengandungi 2 soalan berstruktur (20 markah) yangwajib dijawab.Pentaksiran Berpusat (1 jam 15 minit)Kertas pentaksiran untuk penggal ini mengandungi tiga bahagian, iaitu Bahagian A, B, dan C.Bahagian A mengandungi 2 soalan esei tentang kajian luar (20 markah) yang hanya satu sahaja perludijawab.Bahagian B mengandungi 2 soalan esei tentang kemahiran amali (15 markah) yang hanya satu sahajaperlu dijawab.Bahagian C mengandungi 2 soalan esei tentang kemahiran amali (15 markah) yang hanya satu sahajaperlu dijawab. 46
 • 51. Pemerihalan PrestasiGred A Calon menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap geografi fizikal dan geografi manusia dan sedar tentang hubung kait antara kedua-duanya. Calon mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman dalam menjelaskan sesuatu fenomena. Calon menginterpretasikan, menganalisis, dan menghitung data dengan tepat. Calon mengaplikasikan konsep geografi dalam kebanyakan situasi. Calon menunjukkan penguasaan yang tinggi dalam kemahiran geografi. Calon menggunakan formula dengan betul. Calon menganalisis saling hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar dan sebaliknya. Calon memberikan hujah berdasarkan contoh semasa dan sedar perubahan yang berlaku dalam alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia. Calon menggunakan laras bahasa geografi dengan baik. Calon menjalankan kajian tanpa bantuan semasa melaksanakan kajian luar.Gred C Calon menunjukkan pemahaman asas terhadap geografi fizikal dan geografi manusia serta hubung kait antara kedua-duanya. Calon menerangkan konsep asas dalam geografi. Calon menginterpretasikan data dan menghitung dengan kesilapan yang minimum. Calon mengaplikasikan beberapa konsep geografi terhadap sesuatu fenomena secara umum. Calon menggunakan sesuatu formula dengan kesilapan yang minimum. Calon menerangkan saling hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam sekitar dan sebaliknya. Calon memberikan hujah berdasarkan contoh yang berlaku dalam alam sekitar fizikal dan alam sekitar manusia. Calon menggunakan laras geografi secara terhad. Calon menjalankan kajian secara berbantu semasa melaksanakan kajian luar. 47
 • 52. Senarai RujukanBahagian A: Alam Sekitar Fizikal1. Barry, R.G. dan Chorley, R.J., 1995. Atmosphere, Weather and Climate. Edisi ke-6. London: Routledge.2. Chan Ngai Weng, 1995. Asas Kaji Iklim. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.3. Chan Ngai Weng, 2008. Iklim dan Cuaca. Pulau Pinang: Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia.4. Christopherson, R.W., 1997. Geosystems: An Introduction to Physical Geography. New Jersey: Prentice Hall.5. Harvey, L.D., 2000. Climate and Global Environmental Change. London: Prentice Hall.6. Jamaluddin Md. Jahi, 1996. Impak Pembangunan Terhadap Alam Sekitar. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.7. Mohd Noor Ramlan, 1999. Ekologi Asas dan Alam Semula Jadi Terpilih. Shah Alam: BIROTEKS, Universiti Teknologi MARA.8. Shaharuddin Ahmad, 2001. Pengantar Sains Atmosfera. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.9. Shaharuddin Ahmad, 2006. Meteorologi. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.10. Strahler, A., 2000. Introducing Physical Geography. New York: John Wiley.Bahagian B: Alam Sekitar Manusia11. Anuwar Ali dan Rajah Rasiah, 1996. Perindustrian dan Pembangunan Ekonomi di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.12. Chan Ngai Weng et al., 1993. Pengantar Geografi, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.13. De Blij M.J dan A.B.Murphy., 2003. Human Geography: Culture, Society, and Space. New York: John Wiley.14. Fellmann J.D., Getis D., dan Getis J., 2002. Human Geography: Landscape of Human Activities. New York: McGraw-Hill.15. Hassan Naziri Khalid, Abibullah Samsudin dan Morshidi Sirat, 1997. Penubuhan dan Perkembangan Semasa ASEAN: Perspektif Geografi, Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia.16. Katiman Rostam, 2001. Pengantar Persekitaran Manusia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.17. Katiman Rostam dan Asmah Ahmad, 2005. Penilaian dan Pengurusan Sumber Alam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.18. Sham Sani dan Abdul Samad Hadi, 1990. Pembangunan dan Alam Sekitar di Malaysia: Isu dan Pengurusannya, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 48
 • 53. 19. Solehah Abdul Hamid, 1997. Pembangunan Ekonomi ASEAN. Sintok: Universiti Utara Malaysia.20. Weeks J.R., 2005. Population: An Introduction to Concept and Issues. Edisi ke-9. London: Thomson Learning. 49
 • 54. Nombor kad pengenalan: ........................................ Nombor pusat/angka giliran: ................................ KERTAS SOALAN CONTOH 942/1 STPM GEOGRAFI KERTAS 1 (Dua jam) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUATDEMIKIAN. Jawab empat soalan. Untuk kegunaan Bahagian A: Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 pemeriksaatau soalan 3. Bahagian A Bahagian B: Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2atau soalan 3. 1 Jawapan untuk soalan 1 bagi Bahagian A dan Bahagian B hendaklah 2ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. 3 Untuk menjawab sama ada soalan 2 atau soalan 3 bagi Bahagian A Bahagian Bdan Bahagian B, anda dikehendaki menggunakan helaian jawapan yangdibekalkan. Mulakan setiap jawapan pada helaian kertas yang baharu dan 1susun jawapan anda mengikut tertib berangka. Ikat helaian jawapan anda 2bersama dengan kertas soalan ini. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. 3 Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Jumlah______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan MalaysiaSTPM 942/1 50
 • 55. BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL [40 markah]Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3.1 Rajah di bawah menunjukkan sebuah kawasan lembah sungai. x y Jalan raya Sungai (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pergerakan jisim?......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [3] (b) Nyatakan empat jenis pergerakan jisim............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. [4]942/1 51
 • 56. (c) Berdasarkan rajah, berikan contoh pergerakan jisim yang berlaku secara: (i) cepat (x) .............................................................................................................................. [1] (ii) perlahan (y) ........................................................................................................................ [1] (d) Nyatakan kesan pergerakan jisim terhadap perkara berikut: (i) sistem sungai: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... [1] (ii) litupan tumbuhan: .................................................................................................................................................................................................................................................................................. [1] (e) Huraikan dua langkah pengurusan bagi mengawal berlakunya gerakan jisim............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. [4]942/1 52
 • 57. 2 Jadual di bawah menunjukkan ketebalan lapisan batuan terluluhawa mengikut kawasan iklim. Ketebalan regolit Kawasan iklim (meter) Tropika lembap 30 – 90 Savana 5 – 30 Lembap sederhana 10 Gurun panas 3 Artik 1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan batuan terluluhawa? [5] (b) Berdasarkan jadual di atas, mengapakah berlaku kadar luluhawa batuan yang berbeza-bezamengikut kawasan iklim? [12] (c) Jelaskan bagaimana ketebalan batuan terluluhawa mempengaruhi aktiviti manusia di kawasantropika lembap. [8]3 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan sistem suria? [4] (b) Huraikan empat sebab mengapa bumi mengalami perubahan empat musim yang berbeza. [12] (c) Jelaskan tiga kesan perubahan empat musim terhadap aktiviti manusia. [9]942/1 53
 • 58. BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA [40 markah]Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3. 1 (a) Apakah maksud transformasi desa?................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ [4] (b) Nyatakan dua strategi pembangunan desa yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Malaysia......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [2] (c) Apakah yang dimaksudkan dengan proses pembandaran?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ [3] (d) Nyatakan dua peranan bandar kecil di Malaysia....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [2] (e) Berikan dua contoh bandar raya global......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [2] (f) Nyatakan dua peranan bandar raya global......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [2]942/1 54
 • 59. 2 Jadual di bawah menunjukkan keluasan, bilangan penduduk, dan kadar pertumbuhan penduduktahunan mengikut negeri di Malaysia pada tahun 2005. Kadar Keluasan Penduduk Pertumbuhan Negeri (km persegi) („000) Penduduk Tahunan (%) Johor 16,067 3,102.2 2.3 Kedah 9,425 1,848.1 1.9 Kelantan 15,020 1,505.5 1.7 Melaka 1,652 713.0 1.8 Negeri Sembilan 6,657 946.3 1.8 Pahang 35,965 1,427.0 1.9 Perak 21,005 2,256.4 1.4 Perlis 795 224.5 1.5 Pulau Pinang 1,030 1,468.8 1.8 Sabah 73,997 2,931.7 2.4 Sarawak 124,450 2,312.6 2.2 Selangor (termasuk Putrajaya) 7,982 4,736.1 2.6 Terengganu 12,955 1,016.5 2.6 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 243 1,256.2 1.7 Wilayah Persekutuan Labuan 92 83.5 1.8 Malaysia 230,253 26,127.7 2.1 (a) Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, kira kepadatan penduduk Malaysia mengikutnegeri bagi tahun 2005. [5] (b) Mengapakah terdapat perbezaan taburan penduduk mengikut negeri di Malaysia pada 2005? [10] (c) Jelaskan faktor yang menyebabkan perbezaan kadar pertumbuhan penduduk tahunanmengikut negeri di Malaysia. [10]3 (a) Nyatakan tiga buah bandar raya di Malaysia. [3] (b) Huraikan faktor yang menggalakkan proses pembandaran di Malaysia. [6] (c) Merujuk kepada sebuah negara sedang membangun, bagaimanakah bandar bolehmempengaruhi pembangunan kawasan sekitarnya? [10] (d) Jelaskan tiga kesan negatif akibat pembandaran yang pesat terhadap persekitaran fizikalbandar. [6]942/1 55
 • 60. Nombor kad pengenalan: ........................................ Nombor pusat/angka giliran: ................................ KERTAS SOALAN CONTOH 942/2 STPM GEOGRAFI KERTAS 2 (Dua jam) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUATDEMIKIAN. Jawab empat soalan. Untuk kegunaan Bahagian A: Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 pemeriksaatau soalan 3. Bahagian A Bahagian B: Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2atau soalan 3. 1 Jawapan untuk soalan 1 bagi Bahagian A dan Bahagian B hendaklah 2ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. 3 Untuk menjawab sama ada soalan 2 atau soalan 3 bagi Bahagian A Bahagian Bdan Bahagian B, anda dikehendaki menggunakan helaian jawapan yangdibekalkan. Mulakan setiap jawapan pada helaian kertas yang baharu dan 1susun jawapan anda mengikut tertib berangka. Ikat helaian jawapan anda 2bersama dengan kertas soalan ini. Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. 3 Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Jumlah______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan MalaysiaSTPM 942/2 56
 • 61. BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL [40 markah]Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3.1 (a) Gambar rajah di bawah menunjukkan tiga proses pemindahan haba. pengaliran perolakan bahangan (i) Berdasarkan rajah di atas, namakan proses pemindahan haba melalui bahan denganadanya aktiviti molekul..................................................................................................................................................................... [1] (ii) Apakah yang dimaksudkan dengan proses perolakan?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ [3] (iii) Huraikan dua kesan proses perolakan ke atas iklim berskala global................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. [4]942/2 57
 • 62. (b) Rajah di bawah menunjukkan taburan suhu maksimum dan jumlah hujan di bandar X daritahun 1996 hingga tahun 2006. Taburan suhu 34 33.5 Suhu ( C) 33 32.5 Taburan suhu 32 31.5 31 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 Tahun Hujan 300 Curahan hujan (mm) 250 200 150 Hujan 100 50 0 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 Tahun Berdasarkan rajah di atas, (i) hitung nilai julat suhu maksimum di bandar X dari tahun 1996 hingga tahun 2006,........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ [2] (ii) hitung purata hujan tahunan dari tahun 1996 hingga tahun 2006......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [2]942/2 58
 • 63. (iii) nyatakan tiga tahun yang mempunyai jumlah hujan yang kurang daripada nilai puratahujan tahunan............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. [3]942/2 59
 • 64. 2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan kadar tukaran adiabatik? [5] (b) Huraikan proses kejadian hujan perolakan dan hujan orografik di kawasan iklim tropikalembap. [12] (c) Terangkan kesan hujan perolakan yang ekstrim terhadap aktiviti manusia bagi sesebuahbandar di kawasan iklim tropika lembap. [8]3 (a) Apakah yang dimaksudkan edaran air bawah tanah? [5] (b) Huraikan proses edaran air bawah tanah yang membentuk akuifer. [8] (c) Jelaskan kepentingan akuifer terhadap aktiviti manusia. [12]942/2 60
 • 65. BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA [40 markah]Jawab soalan 1 dan satu soalan lain sama ada soalan 2 atau soalan 3.1 Jadual di bawah menunjukkan peratus eksport Malaysia ke beberapa buah negara terpilih padatahun 2006. Negara Peratus (%) USA 18.9 Jepun 8.8 Singapura 16.1 Thailand 5.4 Indonesia 2.3 Filipina 1.4 Vietnam 1.3 Brunei 0.2 Negara Kesatuan Eropah 12.0 Negara Asia Timur kecuali Jepun 18.3 Negara-negara lain 15.2 Jumlah 100 Nota: Jumlah keseluruhan nilai eksport RM280 bilion. Berdasarkan jadual di atas, (a) kenal pasti dua negara rakan dagangan utama Malaysia di luar ASEAN,...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [2] (b) hitung jumlah nilai (RM) eksport Malaysia ke negara-negara ASEAN pada tahun 2006,...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [2] (c) berikan dua sebab mengapa eksport Malaysia ke negara ASEAN lebih kecil berbandingdengan eksport ke luar ASEAN....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [2]942/2 61
 • 66. (d) Apakah yang dimaksudkan dengan AFTA?......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [3] (e) Huraikan dua cara AFTA meningkatkan perdagangan dalam kalangan negara-negaraASEAN............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. [4] (f) Berikan dua contoh produk Malaysia yang didagangkan di bawah AFTA....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [2]2 (a) Tanda dan labelkan nama tiga pusat pemprosesan petroleum di atas peta Malaysia yangdisediakan. [3] (b) (i) Jelaskan lima kepentingan aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli kepadapembangunan ekonomi negara. [10] (ii) Huraikan tiga impak aktiviti perlombongan petroleum dan gas asli terhadap alamsekitar fizikal. [6] (c) Cadangkan tiga langkah yang boleh diambil oleh pengguna bagi mengatasi kemerosotanbekalan petroleum. [6]3 Merujuk kepada kerjasama Segitiga Pertumbuhan ASEAN Utara (IMT – GT), (a) nyatakan nama tiga kawasan dalam negara yang terlibat, [3] (b) huraikan objektif penubuhan kerjasama tersebut, [10] (c) jelaskan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan kerjasama di atas. [12]942/2 62
 • 67. 63 942/2
 • 68. KERTAS SOALAN CONTOH 942/3 STPM GEOGRAFI KERTAS 3 (Satu jam) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUATDEMIKIAN. Jawab empat soalan. Untuk kegunaan Bahagian A: Jawab dua soalan. pemeriksa Bahagian B: Jawab dua soalan. Bahagian A Jawapan untuk semua bagi Bahagian A dan Bahagian B hendaklah 1ditulis dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini. 2 Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ]. Bahagian B 1 2 Jumlah______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan MalaysiaSTPM 942/3 64
 • 69. BAHAGIAN A: ALAM SEKITAR FIZIKAL [20 markah]Jawab semua soalan.1 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan konsep ekosistem?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ [3] (b) Nyatakan dua komponen asas yang membentuk sesebuah ekosistem......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [2] (c) Takrifkan konsep keseimbangan ekosistem............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. [2] Rajah di bawah menunjukkan rantaian makanan yang mudah. Matahari Tenaga X Y Z Tumbuhan hijau – daun Haiwan herbivor – Kulat dan bakteria bunga dan buah karnivor – omnivor (d) Berdasarkan rajah di atas, namakan unsur berikut. (i) X .................................................. (ii) Y .................................................. (iii) Z ................................................... [3]942/3 65
 • 70. 2 (a) Apakah yang dimaksudkan dengan pulau haba bandar?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ [3] (b) Huraikan bagaimana sistem biosfera mempengaruhi fenomena pulau haba bandar................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. [4] (c) Nyatakan tiga kesan fenomena pulau haba bandar terhadap kehidupan penduduk bandar............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. [3]942/3 66
 • 71. BAHAGIAN B: ALAM SEKITAR MANUSIA [20 markah]Jawab semua soalan.1 Gambar di bawah menunjukkan kawasan perindustrian petrokimia. (a) Berdasarkan gambar di atas, nyatakan dua jenis gas rumah hijau yang dibebaskan......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [2] (b) Selain daripada aktiviti ekonomi perkilangan, nyatakan tiga jenis aktiviti manusia yang jugaboleh menghasilkan gas rumah hijau............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. [3] (c) Berikan dua impak sosial akibat fenomena pencemaran udara dan jerebu......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [2] (d) Cadangkan tiga langkah bukan perundangan yang boleh diambil bagi mengurangkan kesanaktiviti perkilangan terhadap persekitaran fizikal di Malaysia......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [3]942/3 67
 • 72. 2 Rajah di bawah menunjukkan pandangan responden terhadap impak alam sekitar di CameronHighlands pada tahun 2005. 90 80 70 60Peratus 50 40 30 20 10 0 Pencemaran Pencemaran Pencemaran Hakisan Tanah Kelodak Banjir kilat Sampah Bekalan air udara air bunyi tanah runtun sarap Bentuk pencemaran (a) Berdasarkan rajah di atas, (i) nyatakan dua impak alam sekitar yang kerap berlaku di Cameron Highlands,........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ [2] (ii) huraikan dua aktiviti manusia yang menyebabkan kemerosotan kualiti alam sekitar................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. [4] (b) Nyatakan dua langkah perundangan dan dua langkah bukan perundangan dalam pengurusanalam sekitar yang boleh diambil bagi mengurangkan kesan hakisan tanah di Cameron Highlands................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. [4]942/3 68
 • 73. KERTAS SOALAN CONTOH 942/4 STPM GEOGRAFI KERTAS 4 KERJA KURSUS (KAJIAN LUAR) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)Arahan kepada calonJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUATDEMIKIAN. Jawab satu soalan sahaja.______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan MalaysiaSTPM 942/4 69
 • 74. Soalan 1Calon dikehendaki melakukan kajian luar di sebuah kawasan luar bandar yang luasnya 5-10 kmpersegi. Berdasarkan kajian tersebut, tuliskan satu laporan lengkap yang merangkumi perkara berikut: (a) Komponen biotik dan abiotik yang membentuk ekosistem semula jadi di kawasan tersebut; (b) Kitar tenaga dan rantaian makanan yang berlaku dalam ekosistem tersebut; (c) Kepelbagaian jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut; (d) Kepentingan atau sumbangan kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap pembangunan kawasan kajian dan penduduk setempat; (e) Impak kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap ekosistem kawasan tersebut; (f) Langkah yang sesuai untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap ekosistem tersebut. [50]Soalan 2Calon dikehendaki melakukan kajian luar di sebuah atau sebahagian kawasan bandar. Berdasarkankajian luar tersebut, tuliskan satu laporan lengkap yang merangkumi perkara berikut: (a) Ciri-ciri iklim kawasan bandar tersebut; (b) Perubahan landskap fizikal yang berlaku di kawasan tersebut; (c) Kepelbagaian aktiviti ekonomi sekunder dan tertier; (d) Kepentingan atau sumbangan aktiviti ekonomi yang dikaji terhadap pembangunan kawasan kajian dan penduduk setempat; (e) Impak kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap persekitaran fizikal kawasan berkenaan; (f) Langkah yang sesuai untuk mengurangkan kesan negatif kegiatan ekonomi yang dikaji terhadap alam sekitar fizikal setempat. [50]942/4 70
 • 75. KERTAS SOALAN CONTOH 942/5 STPM GEOGRAFI KERTAS 5 (ALTERNATIF KAJIAN LUAR) (Satu jam lima belas minit) MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA (MALAYSIAN EXAMINATIONS COUNCIL) SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)Arahan kepada calonJANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUATDEMIKIAN. Jawab tiga soalan. Bahagian A: Jawab satu sahaja Bahagian B: Jawab satu sahaja Bahagian C: Jawab satu sahaja Semua kerja penghitungan hendaklah ditunjukkan dengan jelas. Markah untuk tiap-tiap soalan diberikan dalam tanda kurung [ ].______________________________________________________________________________ Kertas soalan ini terdiri daripada halaman bercetak dan halaman kosong. Majlis Peperiksaan MalaysiaSTPM 942/5 71
 • 76. BAHAGIAN A [20 markah]Jawab satu soalan sahaja daripada bahagian ini.1 Berdasarkan kajian luar yang telah anda jalankan di suatu kawasan hutan, (a) lukiskan peta lakar yang menunjukkan letakan kawasan kajian anda, [2] (b) (i) lukiskan susun lapis tumbuhan kawasan hutan yang anda kaji, [3] (ii) nyatakan tiga ciri hutan tersebut, [3] (c) huraikan dua fungsi hutan tersebut terhadap alam sekitar fizikal setempat, [4] (d) huraikan dua aktiviti manusia yang boleh mengganggu kestabilan ekosistem hutan tersebut. [4] (e) cadangkan dua langkah yang boleh dijalankan di kawasan hutan tersebut supaya hutan itudapat diurus dengan baik. [4]2 Berdasarkan satu kajian lapangan yang telah anda jalankan di sebuah atau sebahagian kawasanbandar yang berhampiran dengan tempat kediaman anda, (a) (i) lukiskan peta lakar yang menunjukkan letakan kawasan kajian anda, [2] (ii) nyatakan kaedah kajian yang anda gunakan, [2] (b) kenal pasti tiga jenis aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan kajian, [3] (c) huraikan dua sumbangan aktiviti ekonomi tersebut terhadap penduduk setempat, [4] (d) huraikan bagaimana aktiviti ekonomi yang dijalankan di kawasan tersebut menjejaskankualiti alam sekitar fizikal setempat, [6] (e) nyatakan tiga langkah yang sesuai untuk mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar dikawasan tersebut. [3]942/5 72
 • 77. BAHAGIAN B [15 markah]Jawab satu soalan sahaja daripada bahagian ini.3 Jadual di bawah menunjukkan min suhu bulanan dan jumlah hujan bulanan di StesenKajicuaca X. Bulan Jan. Feb. Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. o Suhu C 25.2 25.8 26.4 26.7 26.9 26.7 27.2 26.4 26.4 26.4 26.1 25.8 Hujan 246 180 185 198 165 178 170 189 175 280 257 257 (mm) Berdasarkan jadual di atas, (a) lukiskan sebuah graf bulatan yang dapat menunjukkan min suhu dan jumlah hujan bulanan diStesen Kajicuaca X. [11] (b) Hitungkan: (i) min suhu bulanan, [2] (ii) julat suhu. [2]942/5 73
 • 78. 4 Peta di bawah menunjukkan relief kawasan Bukit Cobb pada skala 1:50 000 dan berselang kontor20 meter dari aras laut. Bukit Pelly A (436 meter) Bukit Cobb (587 meter) Peta: Relief Kawasan Bukit Cobb pada skala 1:50 000 Berdasarkan peta di atas, (a) Lukis keratan rentas antara Bukit Cobb dengan Bukit Pelly dengan menggunakan skala1:10,000, [12] (b) hitung kecerunan antara Bukit Cobb dengan titik A. [3]942/5 74
 • 79. BAHAGIAN C [15 markah]Jawab satu soalan sahaja daripada bahagian ini.5 Jadual di bawah menunjukkan jumlah penduduk mengikut benua, dari tahun 1900 hingga tahun1990. Tahun Benua 1900 1930 1950 1970 1990 Afrika 120 155 200 344 648 Amerika Latin 63 109 163 283 448 Amerika Utara 81 135 167 228 276 Asia 915 1072 1376 2056 3108 Eropah 423 532 576 705 786 (a) Berdasarkan jadual di atas, lukis graf garis untuk menunjukkan trend perubahan penduduk disetiap benua dari tahun 1900 hingga tahun 1990. [11] (b) Mengapakah penduduk benua Asia bertambah dengan pesat? [4]6 Jadual di bawah menunjukkan Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) mengikut industri asalbagi negara Malaysia pada tahun 2000. Industri asal RM (juta) Pertanian, perhutanan, ternakan, dan perikanan 18 154 Perlombongan dan kuari 13 907 Pembuatan/Perkilangan 69 867 Pembinaan 6 996 Perkhidmatan 109 734 Jumlah 218 658 (a) Berdasarkan jadual di atas, lukis sebuah carta pai yang menunjukkan sumbangan setiapindustri kepada KDNK Malaysia pada tahun 2000. [11] (b) Huraikan dua langkah untuk meningkatkan industri pertanian di negara ini. [4]942/5 75
 • 80. Graf Jika kertas graf ini digunakan untuk menjawab sesuatu soalan, kertas graf ini mestilah diserahkan bersama dengan kertas jawapan anda.Nombor kad pengenalan: ............................................... Nombor pusat/angka giliran:.........................................942/5 76

×