Pembinaan Jsu 2010

15,584 views

Published on

6 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
15,584
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
76
Actions
Shares
0
Downloads
928
Comments
6
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pembinaan Jsu 2010

 1. 1. MEMBINA JADUAL SPESIFIKASI UJIAN Pada 21 Julai 2010 PPD PENDANG
 2. 2. PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
 3. 3. MAKSUD PENILAIAN Adalah satu sistem atau proses yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, untuk membuat analisis dan keputusan mengambil tindakan yang sewajarnya, seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan cara lebih berkesan.
 4. 4. MAKSUD PENGUJIAN Suatu cara yang sistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku seseorang. TIDAK TAHU KEPADA TAHU TIDAK FAHAM KEPADA FAHAM TIDAK KENAL KEPADA KENAL
 5. 5. TUJUAN PENILAIAN Mengumpul maklumat - pencapaian pelajar selepas P & P membuat pentafsiran ambil tindakan . Menentukan kekuatan dan kelemahan pelajar dalam pelajaran - kemahiran rancang aktiviti pengayaan - pemulihan Menentukan kesan pengajaran guru merancantg strategi pengajaran yang lebih berkesan Menentukan pencapaian objektif pelajaran yang ditetapkan merancang aktiviti P & P masa akan datang. Merekod keputusan-keputusan penilaian dalam Rekod Prestasi dan Rekod Profil pihak-pihak yang berkenaan
 6. 6. TUJUAN PENGUJIAN Menentukan perubahan tingkah laku pelajar Menentukan pencapaian pelajar dalam pembelajaran yang tertentu Menempatkan pelajar dalam kumpulan yang sesuai mengikut keputusan pengujian Menggalakkan pelajar mengulangkaji pelajaran Melatih pelajar sebagai persediaan untuk peperiksaan awam yang akan datang.
 7. 7. PROSES / LANGKAH MERANCANG UJIAN 5 Menyemak item / 2 soalan Menentu isi kandungan ujian 4 3 Menulis Membentuk item / 1 Jadual Soalan Spesifikasi Menentu Ujian tujuan ujian
 8. 8. 1 Menentukan tujuan ujian MENGESAN KELEMAHAN MENENTUKAN KEDUDUKAN PENCAPAIAN DALAM SATU-SATU KELAS
 9. 9. 2 Menentu isi kandungan ujian - KEMAHIRAN-KEMAHIRAN DALAM SATU ATAU BEBERAPA TOPIK YANG TELAH DIPELAJARI - AKUR SUKATAN PELAJARAN. - TENTUKAN ARAS KEMAHIRAN TAKSONOMI BLOOM PENGETAHAUAN - KEFAHAMAN – APLIKASI – ANALISIS – SINTISIS - PENILAIAN - 5 – 3 - 2
 10. 10. 3 Membentuk Jadual Spesifikasi Ujian JADUAL SPESIFIKASI UJIAN DEFINASI Satu senarai objektif pengajaran dan aras pemahaman yang akan diuji Menghuraikan domain pencapai (aspek-aspek pencapaian) yang hendak diukur Memberi satu panduan untuk mendapatkan satu sampel item-item soalan
 11. 11. Supaya soalan tidak dibina secara sembarangan TUJUAN Dapat menjamin kesahan - keboleh percayaan ujian Panduan dan penentu kepada penggubal soala Jadual Dapat menstabilkan taraf dan aras kesukaran ujian dari setahun ke setahun Spesifikasi Ujian Menentukan bidang dan pemberat yang akan diberi di dalam satu ujian Membolehkan ujian itu dibina oleh penggubal- Penggubal soalan yang lain Membolehkan satu perbandingan dibuat antara satu ujian dengan yang lain
 12. 12. CIRI-CIRI JSI 3 Membentuk Jadual Spesifikasi Ujian
 13. 13. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KERTAS 1 KONSTRUK DAN ARAS Bidang Tajuk isi Bil Ting Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis JUM kandungan R S T R S T R S T R S T 1 Tg 4 Dosa besar – Mencuri 1 1 dan merompak 2 Tg 5 Hamka – tempat lahir 1 1 3 Tg 4 Haji- Hikmah wukuf 1 1 4 Tg 5 Idah 1 1 5 Tg 4 Adab amar makruf nahi 1 1 mungkar – maksud 6 Tg 4 Adab menjaga 1 kemudahan awam – cara 1 meningkatkan tangungjawab 7 Tg 4 Imam al-Ghazali 1 1 8 Tg 5 Kemahiran ibubapa- 1 Tanggungjawab terhadap 1 anak 9 Tg 4 Saham – syarat saham 1 1 dibolehkan 10 Tg 5 Zihar – Langkah 1 1 mengelakkan zihar
 14. 14. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KERTAS 1 Bidang Tajuk isi Bil Ting Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis JUM kandungan R S T R S T R S T R S T 11 Tg 4 Taubat – hikmah taubat 1 1 12 Tg 4 Dosa bunuh diri – sebab 1 1 diharamkan 13 Tg 5 Khulu’- Hikmat 1 1 14 Tg 4 Saidina Umar – 1 1 sumbangan 15 Tg 5 Nusyuz- perkara yang 1 1 boleh membawa nusyuz 16 Tg 5 Sains Teknologi – 1 Program yang 1 dilaksanakan khalifah 17 Tg 5 Ajaran sesat- kesan 1 1 18 Tg 4 Kufur – faktor 1 1 19 Tg 5 Adab berniaga- kesan 1 1 sifat amanah 20 Tg 5 Tanggungjawab isteri 1 1
 15. 15. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KERTAS 1 Bil Bil Bidang Tajuk isi Pengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisis JUM kandungan R S T R S T R S T R S T 21 Tg 4 Imam Syafie-nama kitab 1 1 22 Tg 5 Sebab haram selama- 1 1 lamanya 23 Tg 5 Sebab haram selama- 1 1 lamanya 24 Tg 5 Adab zikrullah - 1 1 pengertian 25 Tg 4 Pengertian talak bain 1 1 kubra 26 Tg 5 Tempoh iddah- 1 perempuan yang belum 1 disetubuhi 27 Tg 5 Tempoh iddah- 1 perempuan yang belum 1 disetubuhi 28 Tg 5 Lafaz Qabul – contoh 1 1 29 Tg 4 Dosa besar- minum arak 1 1 30 Tg 4 Sewa –rukun 1 1
 16. 16. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KERTAS 1 31 Tg 4 Sewa –rukun 1 1 32 Tg 4 Syarikat –Maksud 1 1 33 Tg 5 Undang-undang keluarga 1 1 Islam 34 Tg 4 Sumber ekonomi -Jizyah 1 1 35 Tg 5 Sumber ekonomi –Usyur 1 1 36 Tg 5 Sumber ekonomi – 1 1 Kharaj 37 Tg 4 Imam Bukhari-gelaran 1 dikalangan ahli hadis 1 38 Tg 4 Kategori rekreasi –Pasif 1 1 39 Tg 5 Dosa besar-qazaf 1 1 40 Tg 4 Jenis Syiah- Imamiah 1 1 Jumlah 40
 17. 17. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KERTAS 2 Konstruk ARAS Mar Soalan Bidang Tajuk isi kandungan Pg Pm Ap An R S T kah a. i. Al-Nur: 30-31 Batas-batas Pergaulan(Nyatakan) √ √ 4m ii. (Senaraikan) √ √ 2m iii. (Berikan) √ √ 2m 1 b. i. Hadis : Makanan Yang Baik (Terangkan) √ √ 4m ii. (Nyatakan) √ √ 2m iii. (Berikan maksud) √ √ 2m c. Isi tempat kosong : Surah Luqman ayat 16 √ √ 4m a. i. Al-An’am: 125 Hidayah Milik Allah (Berikan) √ √ 2m ii. (Nyatakan) √ √ 4m iii. (Bagaimanakah) √ √ 2m 2 b. i. Hadis : Orang Beriman Kekasih Allah (Nyatakan) √ √ 2m ii. (Terangkan) √ √ 4m iii. (Apakah) √ √ 2m c. Susun ayat : Al-Mu’minun: 1-4 √ √ 4m a. i. Kemuliaan al Qur’an : Al Hasyr 21-24 (Berikan ) √ √ 2m ii. (Jelaskan) √ √ 4m iii. (Apakah) √ √ 2m 3 b. i. Hadis : Kehidupan di dunia Ibarat Perantau (Apakah) √ √ 2m ii. (Nyatakan) √ √ 2m iii. (Jelaskan) √ √ 4m c. Isi tempat kosong : Al-An’am 162-163 √ √ 4m
 18. 18. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KERTAS 2 Konstruk Soal Mar Tajuk Pg P Ap An R S T an kah m a. i. Al-An’am:164-165 Aqidah Teras √ √ 2m Kehidupan(Nyatakan) ii. (Terangkan) √ √ 4m 4 iii. (Jelaskan) √ √ 6m b. Hukum Tajwid √ √ 4m c. Menjawikan Perkataan √ √ 4m a. i. Al-Sajadah : 15-16 Peribadi Mukmin (Nyatakan) √ √ 4m ii. (Apakah) √ √ 2m 5 iii. (Jelaskan) √ √ 4m b. Hukum Tajwid √ √ 4m c. Merumikan Ayat √ √ 6m 16 4 7 4 8 16 7 100 JUMLAH KESELURUHAN m
 19. 19. 4 Menulis item / Soalan CONTOH PEMBINAAN ITEM
 20. 20. Subjektif Spesifikasi Item Subjektif Mata Pelajaran : Pendidikan lslam Kod Kertas : 1223/1 Kod Kertas Item Spesifikasi Pembinaan Item Konstruk pengetahuan Tajuk ibadah poligami 2. a. i. Apakah maksud poligami ? Kesukaran R endah ( 2 markah) Jenis Item Subjektif Klasifikasi Recall / Grid Semakan Penilaian Item Pembina Ahli Panel Kurikulum Akur Spesifikasi Peraturan Pemarkahan Peluang i. Maksud poligami: Llelaki yang beristeri lebih daripada satu tetapi tidak melebihi empat orang dalam satu masa. Tepat/Jelas Konstruk Tajuk (1 X 2 m = 2 markah) Jelas A.Kesukaran Sesuai Penting Adil
 21. 21. 5 Menyemak SETELAH GUBAL SOALAN item / soalan SEMAK ITEM / SOALAN – BEBAS DARI KESILAPAN. PASTIKAN ARAHAN SOALAN JELAS DAN MUDAH DI FAHAMI PERUNTUKAN MASA DENGAN JUMLAH SOALAN BERPATUTAN SUSUN DARI YANG MUDAH KEPADA YANG SUKAR
 22. 22. Analisis item / soalan
 23. 23. ANALISIS ITEM NO. SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ABU ASWAD DAWLI B SAMSUDIN 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 MAHATHIR B JASMI 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 MOHAMAD AZZUAR B RODZI 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 MOHAMAD IKROMI B MOHD SOFI 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 MOHD AMRI B MOHD THOHIR 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 MOHD SYUKUR B CHE HAMID 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 MOHD ZULHELMY AMRI 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 MUHAMMAD AMJAD B AZMAN 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 MUHAMMAD HUSSAINI B SALLEH 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 MUHAMMAD RIFHAN ADLI B ROSLI 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 MUHAMMAD SYAHMI B SOBRI 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 NOOR ZUHAIRAH BT ZAINAL ABIDIN 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 NOR IZZATI AZIQAH BT IDRIS 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 NOR SYAHIRAH BT SHAHNUN 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 NUR ATIKAH BT ABU BAKAR 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 NUR SHAHIRAH BT MAHMUD 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 NUR SYAMIMI BT ALI 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 NUR ZAHIDAH BT IZHAR ROSLAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 NURLIANA BT AZHAR 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 NURUL NADIA BT MOHD SAAD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 SHARIFAH BT MD ALI 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 SITI ROEYHAN BT SAAIDIN 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 UMMU KHAIRUNNISA BT MOHD ZAIN 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 WARDAH BT ZAINON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 21 22 10 24 19 5 22 17 20 24 6 15 23 16 13 11 14 17 6 16 62 65 29 71 56 15 65 50 59 71 18 44 68 47 38 32 41 50 18 47
 24. 24. ANALISIS ITEM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5 AVICENNA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 Kertas Kertas 2 Bil Nama O I 1 2 3 4 J 1 2 3 4 5 J JS ABU ASWAD DAWLI B 1 SAMSUDIN 23 9 13 10 55 C 16 11 14 2 11 54 C 55 2 MAHATHIR B JASMI 29 9 11 9 58 C 16 15 14 5 9 59 C 59 3 MOHAMAD AZZUAR B RODZI 22 10 15 7 54 C 16 17 14 2 10 59 C 57 MOHAMAD IKROMI B MOHD 4 SOFI 29 15 8 11 63 C+ 14 18 10 10 12 64 C+ 64 5 MOHD AMRI B MOHD THOHIR 24 14 16 15 69 C+ 18 17 18 17 15 85 A 77 6 MOHD SYUKUR B CHE HAMID 25 10 16 12 63 C+ 18 15 18 8 12 71 B 67 MOHD ZULHELMY AMRI BIN 7 MD SAYUTI 23 4 15 9 51 C 20 10 16 6 8 60 C+ 56 8 MUHAMMAD AMJAD B AZMAN 24 12 16 11 63 C+ 20 17 17 0 10 64 C+ 64 MUHAMMAD HUSSAINI B 9 SALLEH 23 11 12 7 53 C 16 12 18 4 12 62 C+ 58 MUHAMMAD RIFHAN ADLI B 10 ROSLI 23 16 15 12 66 C+ 14 14 16 4 4 52 C 59 11 MUHAMMAD SYAHMI B SOBRI 24 9 13 14 60 C+ 20 14 20 9 10 73 B 67 NOOR ZUHAIRAH BT ZAINAL 12 ABIDIN 28 13 18 15 74 B 20 17 18 3 14 72 B 73
 25. 25. ANALISIS ITEM PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 5 AVICENNA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2010 Kertas Kertas 2 Bil Nama O I 1 2 3 4 J 1 2 3 4 5 J JS 13 NOR IZZATI AZIQAH BT IDRIS 28 8 10 12 58 C 18 12 16 9 8 63 C+ 61 14 NOR SYAHIRAH BT SHAHNUN 30 18 18 9 75 B+ 14 19 19 15 14 81 A- 78 15 NUR ATIKAH BT ABU BAKAR 31 16 17 10 74 B 16 16 16 8 13 69 C+ 72 16 NUR SHAHIRAH BT MAHMUD 26 9 16 12 63 C+ 10 11 12 14 12 59 C 61 17 NUR SYAMIMI BT ALI 33 14 18 16 81 A- 12 19 18 15 20 84 A- 83 NUR ZAHIDAH BT IZHAR 18 ROSLAN 28 9 18 12 67 C+ 14 19 16 9 14 72 B 70 19 NURLIANA BT AZHAR 26 18 18 14 76 B+ 18 17 14 9 14 72 B 74 NURUL NADIA BT MOHD 20 SAAD 30 18 19 14 81 A- 20 19 20 17 15 91 A+ 86 21 SHARIFAH BT MD ALI 26 11 15 14 66 C+ 18 13 16 17 14 78 B+ 72 22 SITI ROEYHAN BT SAAIDIN 28 11 20 8 67 C+ 10 17 16 12 15 70 B 69 UMMU KHAIRUNNISA BT 23 MOHD ZAIN 25 11 14 8 58 C 20 17 14 16 15 82 A- 70 24 WARDAH BT ZAINON 29 17 16 16 78 B+ 16 16 14 9 10 65 C+ 72
 26. 26. Setakat ini dulu ….. Burung jelatik, burung jeladan, Membuat sarang di rumpun pandan, Yang baik jadikan teladan, Yang kurang jadikan sempadan Gunung daik sudah terbelah, Didaki orang sambil berlari, Yang baik datang dari Allah, Yang kurang saya sendiri Terima kasih

×