مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاد

2,151
-1

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,151
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاد

 1. 1. ‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ،‫مادسیج‬ ‫ایران‬ Madsg.comMadsg.com !!‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫مادسیج‬!!‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫مادسیج‬
 2. 2. (‫انگیزشی‬ ‫:)مصاحبه‬ ‫بیمار‬ ‫سازی‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫مصاحبه‬ ‫اعتیاد‬ ‫درمان‬ ‫جهت‬ ‫موسوی‬ ‫سیدغفور‬ ‫دکتر‬ ‫روانیزشکی‬ ‫دانشیار‬
 3. 3. ‫انگیزشی‬ ‫مصاحبه‬ ‫و‬ ‫حل‬ –‫شناسایی‬ ‫بمنظور‬ ‫که‬ ‫ایست‬ ‫مصاحبه‬ ‫انگیزشی‬ ‫+مصاحبه‬ ‫میگیرد‬ ‫صورت‬ ‫بیمار‬ ‫های‬ ‫وتردید‬ ‫ها‬ ‫دوگانگی‬ ‫کردن‬ ‫برطرف‬ ‫وبهبودی‬ ‫یافتن‬ ‫تغییر‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫بیمار‬ ‫انگیزش‬ ‫وازاینطریق‬ .‫میدهد‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ ‫انگیزشی‬ ‫+مصاحبه‬1983‫انواعی‬ ‫درمان‬ ‫وبرای‬ ‫ابداع‬ ‫بتدریج‬ ‫خوردن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مواد-اختلالت‬ ‫مصرف‬ ‫سوء‬ ‫مانند‬ ‫اختلالت‬ ‫از‬ .‫شد‬ ‫بکاربرده‬ ‫اضطرابی‬ ‫واختلالت‬ ‫باشد‬ ‫دستوردهنده‬ ‫آنکه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫درمانگر‬ ‫انگیزشی‬ ‫مصاحبه‬ ‫در‬ + :‫طریق‬ ‫واز‬ ‫است‬ ‫وهمدل‬ ‫عالم‬ ‫ای‬ ‫کننده‬ ‫حمایت‬1‫همدلی‬ ‫-اظهار‬ 2(‫موجود‬ ‫ووضعیت‬ ‫ها‬ ‫)ضرورت‬ ‫تفاوت‬ ‫دادن‬ ‫-نشان‬3‫کنار‬ - ‫و‬ ‫مقاومت‬ ‫با‬ ‫آمدن‬4‫درمان‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫بیمار‬ ‫خودکفایی‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ - .‫میکند‬ ‫دنبال‬ ‫را‬
 4. 4. ‫پزشک‬ ‫ارتباط‬ ‫انواع‬–:‫بیمار‬ 1. Teacher – student : /bronchitis,D.M.,ADHD 2. Active – passive : /Catatonia 3. Mutual : /rehabilitation after fractures 4.Friendship ???
 5. 5. ‫اولیه‬ ‫مصاحبه‬ ‫در‬ ‫ضروری‬ ‫های‬ ‫بررسی‬: 1‫مواد؟‬ ‫نوع‬ 2‫مصرف؟‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ 3‫انگیره؟‬ :‫مراجعه‬ ‫علت‬ 4‫عود؟‬ ‫علل‬ ‫؟‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ : ‫ترک‬ ‫قبلی‬ ‫موارد‬ 5‫مصرف؟‬ ‫شروع‬ ‫اولیه‬ ‫انگیزه‬ 6‫درمان؟‬ ‫برای‬ ‫تصمیم‬ ‫جدیت‬ 7‫؟‬ ‫دیگر‬ ‫فیزیکی‬ ‫بیماریهای‬ 8‫دیگر؟‬ ‫روانی‬ ‫بیماریهای‬ 9‫مصرف؟‬ ‫مورد‬ ‫داروهای‬
 6. 6. ‫اعتیاد‬ ‫درمان‬ ‫برای‬ ‫اولیه‬ ‫های‬ ‫آموزش‬: 1‫اساسی‬ ‫آن‬ ‫درمان‬ ‫ایجاد‬ ‫در‬ ‫فرد‬ ‫خود‬ ‫نقش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫بیماریی‬ ‫اعتیاد‬ .‫است‬ 2.‫شود‬ ‫نمی‬ ‫مرگ‬ ‫به‬ ‫منتهی‬ ‫اعتیاد‬ ‫درمان‬ ‫یا‬ ‫ترک‬ 3.‫نیست‬ ‫درمان‬ ‫قابل‬ ‫انرژی‬ ‫بذل‬ ‫و‬ ‫همت‬ ‫بدون‬ 4‫ها‬ ‫لذت‬ ‫از‬ ‫پوشی‬ ‫چشم‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سختی‬ ‫و‬ ‫رنج‬ ‫تحمل‬ ‫درمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫ادامه‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫نمود‬ ‫تمرین‬ ‫را‬ 5‫ایجاد‬ ‫ابتدا‬ ‫از‬ ‫راحت‬ ‫خواب‬ ،‫بریم‬ ‫نمی‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫رنج‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫تمام‬ .‫میرسیم‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫خویشتنداری‬ ‫استمرار‬ ‫با‬ ‫ولی‬ ‫کنیم‬ ‫نمی‬ 6‫خویشتنداری‬ ‫درمان‬ ‫نهایی‬ ‫هدف‬˝Abstinence˝.‫است‬
 7. 7. ) ‫لذت‬ ‫اصل‬Pleasure principle:( ‫تنش‬ ‫تخلیه‬ ‫بوسیله‬ ‫جوئی‬ ‫لذت‬ ‫و‬ ‫درد‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬ ‫به‬ ‫ارگانیسم‬ ‫تمایل‬ ) ‫واقعیت‬ ‫اصل‬Reality principle(: ‫فوری‬ ‫ارضا‬ ‫یا‬ ‫لذت‬ ‫انداختن‬ ‫تاخیر‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫تعویق‬ ‫توانایی‬
 8. 8. ‫نامحدود‬ ‫گریزی‬ ‫رنج‬ ‫ضعیف‬ ‫انطباقی‬ ‫منابع‬ ‫روزمره‬ ‫مشکل ت‬ ‫با‬ ‫برخورد‬ ‫جهت‬ ‫تحمل‬ ‫ناتوانی‬ ‫دردناک‬ ‫عواطف‬ ، ‫خشم‬ ، ‫)غم‬ ‫اضطراب‬ ) ‫ضعیف‬ ‫خود‬ Ego defects ‫بودن‬ ‫ای‬ ‫الساعه‬ ‫خلق‬ ‫بودن‬ ‫احساساتی‬ ‫ناپایدار‬ ‫عواطف‬ ‫خود‬ ‫عواطف‬ ‫درک‬ ‫عدم‬ ‫نامحدود‬ ‫جوئی‬ ‫لذ ت‬
 9. 9. ‫اعتیاد‬ ‫درمان‬‫اعتیاد‬ ‫درمان‬ :‫خویشتنداری‬ ‫اول‬ ‫مرحله‬ ‫خویشتنداری‬Abstinence:‫وضعیتی‬ ‫به‬ ‫معتاد‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬‫رسیده‬ ‫نتیجه‬ ‫این‬ ‫ترک‬ ‫را‬ ‫اعتیاد‬ ‫است‬ ‫لزم‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫به‬ ( ‫اجباری‬ ‫)نه‬ ‫فعال‬ ‫بطور‬ ‫و‬ ‫نموده‬ .‫کند‬ ‫اقدام‬ ‫درمانی‬ ‫فرایند‬ ‫درمان‬ ‫فرایند‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫اصلی‬ ‫ضرورت‬ ‫درمان‬ ‫آن‬ ‫وجود‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫ست‬‫س‬‫اس‬ ‫اعتیاد‬ .‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫موفق‬
 10. 10. ‫ضعیف‬ ‫متوسط‬ ‫خوب‬ ‫عالی‬ :‫ها‬ ‫شاخص‬ 1.‫بینش‬‫ترک‬ ‫ضرورت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫منطقی‬ ‫استدلل‬ ‫و‬‫براساس‬ ‫نیاز‬‫درونی‬ 2.‫مورد‬ ‫در‬ ‫منطقی‬ ‫استدلل‬ ‫و‬ ‫بینش‬‫های‬ ‫انگیزه‬‫به‬ ‫روآوردن‬ ‫مخدر‬ ‫مواد‬ 3.‫قطعی‬ ‫تصمیم‬‫درمان‬ ‫فرایند‬ ‫به‬ ‫فعال‬ ‫ورود‬ ‫بر‬ ‫ندارد‬ ‫دارد‬ ‫را‬ ‫دوم‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫قابلیت‬ ) ‫بینش‬Insight(:‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫نتایج‬ ،‫اهمیت‬ ،‫معنا‬ :‫تابانه‬ ‫درون‬ ‫احساس‬ ‫و‬ ‫فهمیدن‬ ‫تجربه‬ ‫یک‬
 11. 11. )‫تصمیم‬decision‫انتخاب‬ ‫فرایند‬ :( ‫فعال‬ ‫ورود‬ ) ‫انگیزش‬Motivation:(‫کار‬ ‫بسمت‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫که‬ ‫ارگانیسم‬ ‫از‬ ‫حالتی‬ ‫رفتار‬ ‫انرژی‬ ‫دهد=مولد‬ ‫می‬ ‫سوق‬ ‫مشخصی‬ :‫انگیزش‬ ‫منابع‬‫و‬ ، ‫انتظارات‬ ، ‫آزارنده‬ ‫عوامل‬ ، ‫ها‬ ‫مشوق‬ ،‫نیاز‬ ‫ناخودآگاه‬ ‫عوامل‬ ‫سایر‬
 12. 12. :‫خویشتنداری‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫ابزارهای‬:‫خویشتنداری‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫ابزارهای‬ 1‫آموزش‬ •‫فردی‬ •‫خانواده‬ •‫عمومی‬ 2:‫درمانی‬ ‫رفتار‬ • Aversive conditioning • Negative Reinforcement • Positive Reinforcement
 13. 13. ‫بینش‬ ‫انواع‬: 1‫عقلنی‬ ‫بینش‬)intellectual: (‫یا‬ ‫خود‬ ‫شرایط‬ ‫نظری‬ ‫فهم‬ ‫آن‬ ‫للی‬‫ل‬‫عمل‬ ‫بکاربری‬ ‫بدون‬ ،‫خود‬ ‫اعمال‬ ‫های‬ ‫للی‬‫ل‬‫چرائ‬ )Alienated.( 2)‫عاطفی‬ ‫بینش‬true Emotional:(‫عمیقی‬ ‫و‬ ‫حقیقتی‬ ‫بینش‬ .‫کشاند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫اصل ح‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرد‬ ‫که‬
 14. 14. :‫بینش‬ ‫کسب‬ ‫مراحل‬ 1) ‫آمادگلی‬preparation: (‫و‬ ‫ناراحتی‬ ، ‫اضطراب‬ ، ‫ناکاملی‬ ‫احسلاس‬ ‫نومیدی‬ 2‫پوشلی‬ ‫چشلم‬Renunciation(:(‫ولی‬ ‫دارد‬ ‫مشکلل‬ ‫از‬ ‫نجات‬ ‫بله‬ ‫تمایلل‬ .‫ندارد‬ ‫انگیزش‬ ‫مصممانه‬ ‫اقدامات‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ Resistance , Neg. Transference)) 3) ‫تمایل‬ ‫و‬ ‫وضو ح‬Illumination & Inspiration:(‫می‬ ‫چنگ‬ ‫به‬ ‫مشکل‬ .‫دهند‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ها‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫آید‬ 1‫ارزیابلی‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫سلاخته‬)Elaboration & Evaluation:(‫ارزش‬ ‫بررسی‬ ‫خارجی‬ ‫واقعیت‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫تثبیت‬ ، ‫بینش‬
 15. 15. Predisposing F . COMPLICTIONS • Personality D. • Major depressive D. • Dysthimic D. • Bipolar M.D. • Cyclothimic D. • Pain D. • Schizophrenia • Anxiety D. • Self Medications • Suicide × 20 • Mood D. • Delirium • Psychotic D . • Dementia Alc • Sexual Dysf. • Sleep D. • Anxiety D. • Amnesic D. AddictionAddiction (Dependency )(Dependency ) Dual DiagnosisDual Diagnosis
 16. 16. ‫معتاد‬ ‫بيماران‬ ‫خانواده‬)Family dynamics( ‫مواد‬ ‫مصرف‬ ‫رفتارهاي‬ ‫تاثير‬ ‫تحت‬ ‫خانواده‬ ‫عضو‬ ‫يك‬ ‫ابتل‬ ‫معمول‬ .‫ميباشد‬ ‫اعضا‬ ‫ساير‬ :‫معتادين‬ ‫هاي‬ ‫خانواده‬ ‫هاي‬ ‫ويژگي‬ ‫برخي‬ 1‫و‬ – ‫جدايي‬ – ‫–مرگ‬ ‫طل ق‬ ‫بعلت‬ ‫والدين‬ ‫دادن‬ ‫ازدست‬ ‫شيوع‬ - .‫شدن‬ ‫يازنداني‬2‫يكي‬ ‫بوسيله‬ ‫فرزند‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫بيش‬ ‫كنترل‬ ‫يا‬ ‫حفاظت‬ - .( ‫مادر‬ ‫والدين)معمول‬ ‫از‬3‫يا‬ ‫و‬ – ‫پدر‬ ‫دوري‬ –‫پدر‬ ‫-سردي‬ .‫خانواده‬ ‫امور‬ ‫در‬ ‫پدر‬ ‫تداخل‬ ‫عدم‬4‫كاذب‬ ‫-استقلل‬ ‫بزرگسالی‬ ‫در‬ ‫حتي‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫شديد‬ ‫فرزند)وابستگي‬)pseudo – indipendence(.
 17. 17. :‫معتادين‬ ‫خانواده‬ ‫بقيه‬ ‫عوارض‬ ‫از‬ ‫معتاد‬ ‫عضو‬ ‫حفاظت‬ ‫به‬ ‫تمايل‬ ‫خانواده‬ ‫اعضا‬ ‫از‬ ‫برخي‬ )‫دارند‬ ‫را‬ ‫مواد‬ ‫مصرف‬enabling)” ‫”حمايت‬ ‫را‬ ‫رفتار‬ ‫اين‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫اقدامي‬ ‫اين‬ ‫ميكنند.درحقيقت‬ ‫تلقي‬ ” ‫”محبت‬ ‫يا‬ ‫و‬ – ” ‫–“حفاظت‬ .‫است‬ ‫معتاد‬ ‫خانواده‬ ‫موجود‬ ‫هاي‬ ‫كار‬ ‫سازو‬ ‫حفظ‬ ‫جهت‬ ‫درماني‬ ‫شبكه‬)Network therapy(‫خانواده‬ ‫از‬ ‫نوعي‬ ‫بعنوان‬ ‫ليست‬ ‫دوستان‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ ‫اعضا‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫ميشود‬ ‫توصيه‬ ‫درماني‬ ‫تقويت‬ ‫را‬ ‫خويشتندارانه‬ ‫ورفتارهاي‬ ‫اجتماعي‬ ‫حمايت‬ ‫تا‬ ‫ميشوند‬ .‫كنند‬
 18. 18. Title Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×