‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ،‫مادسیج‬
‫ایران‬
Madsg.comMadsg.com
!!‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫مادسی...
‫لیبرالیسم‬ ‫مکتب‬
‫آنها‬ ‫ونقد‬ ‫لیبرالیسم‬ ‫مبانی‬
‫ایران‬ ‫در‬ ‫لیبرالیسم‬ ‫تاریخچه‬
‫مقدم‬ ‫علیزاده‬ ‫راضیه‬
‫لیبرالیسم‬ ‫اصطلیحی‬ ‫و‬ ‫لغوی‬ ‫معنای‬
‫که‬ ‫اسپانیا‬ ‫در‬ ‫سیاسی‬ ‫گروه‬ ‫نام‬ ‫واز‬ ‫است‬ ‫خواهی‬ ‫آزادی‬ ‫معنای‬ ‫به‬...
‫لیبرالیسم‬ ‫مکتب‬ ‫مبانی‬
‫مذهب‬ ‫و‬ ‫لیبرالیسم‬
‫حق‬ ‫حکومت‬ . ‫دینی‬ ‫بی‬ ‫یا‬ ‫دین‬ ‫انتخا ب‬ ‫برای‬ ‫هرکس‬ ‫حق‬ ‫به‬...
1: ‫گرایی‬ ‫فرد‬ -
‫واقع‬ ‫در‬ ‫تفکر‬ ‫طرز‬ ‫این‬ ‫اجتماعی‬ ‫گروه‬ ‫برهر‬ ‫فرد‬ ‫برتری‬ ‫یعنی‬
‫پایه‬ ‫بر‬ ‫افراد‬ ‫هویت‬...
3: ‫گرایی‬ ‫عقل‬ -
‫را‬ ‫خود‬ ‫منافع‬ ‫بهترین‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫عقل‬ ‫با‬ ‫انسان‬ ‫ند‬ ‫معتقد‬
.‫ندارد‬ ‫وحی‬ ‫به‬ ‫نی...
5:‫تساهل‬ -
‫سخن‬ ‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫که‬ ‫طریقی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫هرکس‬ ‫یعنی‬ ‫مدارا‬ ‫معنی‬ ‫به‬
.‫کند‬ ‫وعمل‬ ‫بگوید‬
‫آزادی‬ ,...
‫لیبرالیسم‬ ‫مبانی‬ ‫نقد‬
:‫فردگرایی‬ ‫نقد‬
‫مطلق‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫نه‬ ‫قوانین‬ ‫بند‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫فرد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ‫ل...
‫لیبرالیسم‬ ‫مبانی‬ ‫نقد‬
:‫گرایی‬ ‫عقل‬ ‫نقد‬
‫اند‬ ‫آورده‬ ‫روی‬ ‫عقل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫زده‬ ‫دین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫لیبر...
‫لیبرالیسم‬ ‫مبانی‬ ‫نقد‬
‫عدالت‬ ‫نقد‬:‫ها‬ ‫لیبرال‬ ‫خواهی‬
‫است‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫یکسانند‬ ‫قانون‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫انسانها...
‫ایران‬ ‫در‬ ‫لیبرالیسم‬
‫دوران‬ ‫در‬ ‫نظامی‬ ‫و‬ ‫,سیاسی‬ ‫اقتصادی‬ ‫روابط‬ ‫برقراری‬ ‫با‬ ‫غرب‬
‫ظهور‬ ‫قاجار‬ ‫عصر‬ ‫د...
‫ایران‬ ‫در‬ ‫لیبرالیسم‬
‫اهل‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫واقتباس‬ ‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫فراغت‬ ‫را‬ ‫ایران‬ ‫”اگراهل‬
‫می‬ ‫صواب‬ ‫وفق‬ ‫بر‬ ‫ک...
:‫کشور‬ ‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫لیبرالیسم‬ ‫ورود‬
‫لیبرالی‬ ‫اندیشه‬ ‫سپهسالر‬ ‫خان‬ ‫,حسین‬ ‫شاه‬ ‫ناصرالدین‬ ‫وزیر‬ ‫نخست‬
‫شود‬ ...
‫ایران‬ ‫لیبرالیستهای‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫اندیشه‬ ‫رئوس‬
‫روحانی‬ ‫غیر‬ ‫وپرورش‬ ‫آموزش‬
‫بیان‬ ‫آزادی‬
‫غرب‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫ت...
‫اسلمی‬ ‫انقل ب‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫لیبرال‬ ‫حضور‬
‫و‬ ‫آزادی‬ ‫نهضت‬ ‫لیبرالهای‬ ‫را‬ ‫اسلمی‬ ‫انقلب‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫اولین‬
‫شد‬ ‫...
‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫لیبرالیستهای‬ ‫عقیده‬
‫و‬ ‫فکری‬ ‫سرکردگان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫حاضربه‬ ‫درحال‬ ‫دکترسروش‬
‫تک...
Title
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Vivamus et magna. Fusce sed sem
sed magna suscipit egesta...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

مکتب

638

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
638
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

مکتب

 1. 1. ‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ،‫مادسیج‬ ‫ایران‬ Madsg.comMadsg.com !!‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫مادسیج‬!!‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫مادسیج‬
 2. 2. ‫لیبرالیسم‬ ‫مکتب‬ ‫آنها‬ ‫ونقد‬ ‫لیبرالیسم‬ ‫مبانی‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫لیبرالیسم‬ ‫تاریخچه‬ ‫مقدم‬ ‫علیزاده‬ ‫راضیه‬
 3. 3. ‫لیبرالیسم‬ ‫اصطلیحی‬ ‫و‬ ‫لغوی‬ ‫معنای‬ ‫که‬ ‫اسپانیا‬ ‫در‬ ‫سیاسی‬ ‫گروه‬ ‫نام‬ ‫واز‬ ‫است‬ ‫خواهی‬ ‫آزادی‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫لغوی‬ ‫نظر‬ ‫از‬ . ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫بودند‬ ‫مشروطه‬ ‫طرفدار‬ ‫راهنمایی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دیکتاتوری‬ ‫مخالف‬ ‫اصطل ح‬ ‫در‬ .‫کند‬ ‫پیشرفت‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫عقل‬ ‫کمک‬ ‫وبا‬ ‫دیگران‬ :‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫وجان‬ ‫دکارت‬ ‫رنه‬ ‫مثل‬ ‫اندیشمندانی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رنسانس‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫تمدن‬ ‫زاییده‬ ‫لیبرالیسم‬ .‫بودند‬ ‫آزادی‬ ‫ومنادی‬ ‫دانستند‬ ‫می‬ ‫اصل‬ ‫را‬ ‫انسانی‬ ‫امور‬ ‫در‬ ‫عقل‬ ‫حاکمیت‬ ‫میلتون‬ ‫قرن‬ ‫در‬19‫نظام‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫هابه‬ ‫لیبرال‬ ‫داد‬ ‫رخ‬ ‫صنعتی‬ ‫انقل ب‬ ‫که‬ ‫خود‬ ‫منافع‬ ‫تا‬ ‫بودند‬ ‫ها‬ ‫ملت‬ ‫بین‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬ ‫تجارت‬ ‫آزادی‬ ‫خواستار‬ ‫و‬ ‫برخواستند‬ .‫کنند‬ ‫دنبال‬ ‫را‬
 4. 4. ‫لیبرالیسم‬ ‫مکتب‬ ‫مبانی‬ ‫مذهب‬ ‫و‬ ‫لیبرالیسم‬ ‫حق‬ ‫حکومت‬ . ‫دینی‬ ‫بی‬ ‫یا‬ ‫دین‬ ‫انتخا ب‬ ‫برای‬ ‫هرکس‬ ‫حق‬ ‫به‬ ‫اعتقاد‬ ‫که‬ ‫فرانسه‬ ‫کشور‬ ‫اساسی‬ ‫قانون‬ ‫مثل‬ ‫ندارد‬ ‫دین‬ ‫در‬ ‫دخالتی‬ ‫هیچ‬ !‫است‬ ‫نکرده‬ ‫اعلم‬ ‫رسمی‬ ‫دین‬ ‫را‬ ‫دینی‬ ‫هیچ‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫حکومت‬ ‫از‬ ‫دین‬ ‫جدایی‬ ‫مدافع‬ ‫سکولرها‬ ‫مانند‬ ‫آنها‬ .‫است‬ ‫مربوط‬ ‫افراد‬ ‫خصوصی‬ ‫حوزه‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫دین‬ ‫گویند‬
 5. 5. 1: ‫گرایی‬ ‫فرد‬ - ‫واقع‬ ‫در‬ ‫تفکر‬ ‫طرز‬ ‫این‬ ‫اجتماعی‬ ‫گروه‬ ‫برهر‬ ‫فرد‬ ‫برتری‬ ‫یعنی‬ ‫پایه‬ ‫بر‬ ‫افراد‬ ‫هویت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فئودالیستی‬ ‫عصر‬ ‫تفکر‬ ‫مقابل‬ ‫نقطه‬ .‫شد‬ ‫می‬ ‫تعیین‬ ‫اشان‬ ‫اجتماعی‬ ‫طبقه‬ 2:‫آزادی‬ - ‫حکومت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫اجبارهایی‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫رهایی‬ ‫خواهان‬ ‫ها‬ ‫لیبرال‬ ‫را‬ ...‫و‬ ‫ملیت‬ , ‫شغل‬ ‫آزادانه‬ ‫باید‬ ‫فرد‬ ,‫کند‬ ‫می‬ ‫تحمیل‬ ‫برافراد‬ ‫رساندن‬ ‫آسیب‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫چنان‬ ‫آن‬ ‫مطلق‬ ‫آزادی‬ ‫با‬ ‫دهد.ولی‬ ‫تغییر‬ .‫نیستند‬ ‫شوندموافق‬ ‫دیگران‬ ‫به‬
 6. 6. 3: ‫گرایی‬ ‫عقل‬ - ‫را‬ ‫خود‬ ‫منافع‬ ‫بهترین‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫خود‬ ‫عقل‬ ‫با‬ ‫انسان‬ ‫ند‬ ‫معتقد‬ .‫ندارد‬ ‫وحی‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫پس‬ ‫بشناسند‬ 4: ‫انسانها‬ ‫حقوق‬ ‫برابری‬ ‫و‬ ‫عدالت‬ - ‫برخوردارندوقانون‬ ‫یکسانی‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫همه‬ ‫معتقدند‬ ‫ها‬ ‫لیبرال‬ ‫باشد‬ ‫برابر‬ ‫همه‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫کننده‬ ‫مجازت‬ ‫وچه‬ ‫کنند‬ ‫حمایت‬ ‫چه‬ ‫برخی‬ ‫برای‬ ‫ویا‬ ‫بدهد‬ ‫خاص‬ ‫امتیازات‬ ‫برخی‬ ‫به‬ ‫نباید‬ ‫وقانون‬ .‫شود‬ ‫قائل‬ ‫تبعیض‬
 7. 7. 5:‫تساهل‬ - ‫سخن‬ ‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫که‬ ‫طریقی‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫هرکس‬ ‫یعنی‬ ‫مدارا‬ ‫معنی‬ ‫به‬ .‫کند‬ ‫وعمل‬ ‫بگوید‬ ‫آزادی‬ , ‫حیات‬ ‫از‬ ‫صیانت‬ ‫حکومت‬ ‫وظیفه‬ : ‫گوید‬ ‫می‬ ‫ل ک‬ ‫جان‬ ‫انسانها‬ ‫روح‬ ‫از‬ ‫مراقبت‬ ‫در‬ ‫حقی‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫افراد‬ ‫مالکیت‬ ‫و‬ .‫ندارد‬ ‫همگی‬ ‫؛‬ ‫مذهب‬ ‫و‬ ‫دین‬ ‫آزادی‬ , ‫ها‬ ‫انجمن‬ ‫تشکیل‬ ‫آزادی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫اخلقی‬ ‫گرایی‬ ‫نسبی‬ ‫ضامن‬ ‫لیبرالیسم‬ ‫بنابراین‬ .‫اند‬ ‫تساهل‬ ‫ضامن‬ .‫است‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬
 8. 8. ‫لیبرالیسم‬ ‫مبانی‬ ‫نقد‬ :‫فردگرایی‬ ‫نقد‬ ‫مطلق‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫نه‬ ‫قوانین‬ ‫بند‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫فرد‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ‫لیبرالیسم‬ ‫آزاد‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫,موضوع‬ ‫باشد‬ ‫آزاد‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫ولی‬ !‫کند؟‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫؟‬ ‫انسانی‬ ‫عالی‬ ‫دهدیاتمایلت‬ ‫سوق‬ ‫نفسانی‬ ‫تمایلت‬ ‫سوی‬ ‫خودرابه‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫آزاد‬ ‫قوانین‬ ‫وبند‬ ‫قید‬ ‫از‬ ‫لیبرال‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫درست‬ ‫در‬ ‫وتربیت‬ ‫تعلیم‬ ‫بنابراین‬ .‫میشود‬ ‫خود‬ ‫شهوات‬ ‫وبرده‬ ‫اسیر‬ ‫ولی‬ ‫نه‬ ‫باشد‬ ‫انسانی‬ ‫و‬ ‫اخلقی‬ ‫صفات‬ ‫رشد‬ ‫راستای‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫جامعه‬ .‫کند‬ ‫رفتار‬ ‫است‬ ‫مایل‬ ‫که‬ ‫جور‬ ‫هر‬ ‫انسان‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫خنثی‬ ‫اینکه‬ ‫خل ف‬ ‫بر‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫متقابل‬ ‫ای‬ ‫رابطه‬ ‫وجامعه‬ ‫فرد‬ ‫رابطه‬ ‫چون‬ .‫است‬ ‫لیبرالیسم‬ ‫های‬ ‫آموزه‬
 9. 9. ‫لیبرالیسم‬ ‫مبانی‬ ‫نقد‬ :‫گرایی‬ ‫عقل‬ ‫نقد‬ ‫اند‬ ‫آورده‬ ‫روی‬ ‫عقل‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫زده‬ ‫دین‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫لیبرال‬ ‫اینکه‬ ‫علت‬ ‫عقل‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫بود‬ ... ‫و‬ ‫وتثلیث‬ ‫بخشی‬ ‫گناه‬ ‫مثل‬ ‫مسیحیت‬ ‫نادرست‬ ‫تعالیم‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫عقل‬ ‫همین‬ ‫اسل م‬ ‫در‬ ‫است.ولی‬ ‫داشته‬ ‫منافات‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫رهنمون‬ ‫دین‬ ‫از‬ ‫دین‬ ‫)جدایی‬ ‫سکولری‬ ‫حکومت‬ ‫به‬ ‫گرایی‬ ‫عقل‬ ‫براساس‬ ‫ها‬ ‫لیبرال‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫آموزه‬ ‫اسل م‬ ‫دردین‬ ‫ما‬ ‫شدند.ولی‬ ‫سیاست(معتقد‬ ‫انسان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫تناقض‬ ‫.واین‬ ‫کنیم‬ ‫عمل‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫فراوانی‬ .‫کند‬ ‫عمل‬ ‫آن‬ ‫تعالیم‬ ‫به‬ ‫نتواند‬ ‫ولی‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫دین‬ ‫آزادی‬ ‫روا‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مسیحیت‬ ‫دین‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫سازی‬ ‫خصوصی‬ ‫این‬ ‫البته‬ ‫انسانها‬ ‫اجتماعی‬ ‫زندگی‬ ‫برای‬ ‫مشخصی‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫باشدچون‬ ‫نیست‬ ‫درست‬ ‫اسل م‬ ‫دین‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ولی‬ ‫ندارد‬.
 10. 10. ‫لیبرالیسم‬ ‫مبانی‬ ‫نقد‬ ‫عدالت‬ ‫نقد‬:‫ها‬ ‫لیبرال‬ ‫خواهی‬ ‫است‬ ‫خوب‬ ‫بسیار‬ ‫یکسانند‬ ‫قانون‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫انسانها‬ ‫اینکه‬ ‫عدالت‬ ‫از‬ ‫دربحث‬ ‫اخلقی‬ ‫صفات‬ ‫دارای‬ ‫باید‬ ‫حاکمان‬ ‫آیا‬ ‫نیست.اینکه‬ ‫این‬ ‫فقط‬ ‫عدالت‬ ‫ولی‬ ‫دارند؟‬ ‫حاکمیت‬ ‫حق‬ ‫هم‬ ‫تبهکاران‬ ‫یا‬ ‫باشند‬ ‫نیکو‬ ...‫پدر؟و‬ ‫یا‬ ‫شود‬ ‫دار‬ ‫عهده‬ ‫را‬ ‫فرزند‬ ‫تربیت‬ ‫مادر‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫حکم‬ ‫عدالت‬ ‫آیا‬ ‫وجودی‬ ‫جهات‬ ‫تما م‬ ‫باید‬ ‫آن‬ ‫برقراری‬ ‫وبرای‬ ‫دارد‬ ‫وسیعی‬ ‫ابعاد‬ ‫عدالت‬ ‫پس‬ ‫خداست‬ ‫تنها‬ ‫این‬ ‫چراکه‬ ‫آید‬ ‫نمی‬ ‫بر‬ ‫آدمی‬ ‫عهده‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫شناخته‬ ‫انسان‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫عادلنه‬ ‫وقوانین‬ ‫شناسد‬ ‫می‬ ‫اورا‬ ‫و‬ ‫آفریده‬ ‫را‬ ‫انسان‬ ‫که‬ .‫رسانده‬ ‫بندگانش‬ ‫به‬ ‫پیامبران‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کرده‬ ‫وضع‬ ‫دینی‬ ‫دستورات‬ ‫بهتر‬ ‫پیامبران‬ ‫عهده‬ ‫از‬ ‫,این‬ ‫شود‬ ‫برقرار‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫عدالت‬ ‫اگرباید‬ ‫پس‬ !‫لیبرال‬ ‫افراد‬ ‫تا‬ ‫آید‬ ‫برمی‬
 11. 11. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫لیبرالیسم‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫نظامی‬ ‫و‬ ‫,سیاسی‬ ‫اقتصادی‬ ‫روابط‬ ‫برقراری‬ ‫با‬ ‫غرب‬ ‫ظهور‬ ‫قاجار‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫نفوذ‬ ‫واین‬ ‫کرد‬ ‫نفوذ‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫صفویه‬ ‫ایران‬ ‫وابستگی‬ ‫تشدید‬ ‫برای‬ ‫غرب‬ ‫های‬ ‫ترفند‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫داشت‬ ‫بیشتری‬ ‫آنها‬ ‫های‬ ‫پیشرفت‬ ‫ودیدن‬ ‫اروپا‬ ‫به‬ ‫ایران‬ ‫وکارگزاران‬ ‫شاهان‬ ‫دعوت‬ .‫شد‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫باختگی‬ ‫خود‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫بود‬ :‫گوید‬ ‫می‬ ‫ایران‬ ‫سیاسی‬ ‫نماینده‬ ‫ایلچی‬ ‫میرزاحسن‬ ‫ازجمله‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫وزرا‬ ‫و‬ ‫الشان‬ ‫عظیم‬ ‫شاهزداگان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شهری‬ ‫طرفه‬ُ‫ر‬ ‫”لندن‬ ‫داده‬ ‫هم‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫دست‬ ‫طلعتشان‬ ‫آفتاب‬ ‫زنان‬ ‫با‬ ‫بهم‬ ‫نسبت‬ ‫مهربانی‬ ‫دل‬ ‫از‬ ‫روزگار‬ ‫وغم‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫کامرانی‬ ‫رودوسرود‬ ‫و‬ ‫سماع‬ ‫ودر‬ ‫می‬ ‫متداول‬ ‫ما‬ ‫مملکت‬ ‫در‬ ‫واشراف‬ ‫اعیان‬ ‫شیوه‬ ‫این‬ ‫کاش‬ .‫بیالیند‬ “.‫گشت‬
 12. 12. ‫ایران‬ ‫در‬ ‫لیبرالیسم‬ ‫اهل‬ ‫از‬ ‫کار‬ ‫واقتباس‬ ‫شود‬ ‫حاصل‬ ‫فراغت‬ ‫را‬ ‫ایران‬ ‫”اگراهل‬ ‫می‬ ‫صواب‬ ‫وفق‬ ‫بر‬ ‫کارشان‬ ‫در‬ ‫امور‬ ‫جمیع‬ ‫بنمایند‬ ‫انگلیس‬ “.‫گردد‬ ‫لیبرالیسم‬ ‫مبانی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫گرایی‬ ‫عقل‬ ‫ایران‬ ‫سیاسی‬ ‫نماینده‬ :‫داند‬ ‫می‬ ‫اقتباس‬ ‫این‬ ‫لوازم‬ ‫از‬ ‫است‬ , ‫انجمن‬ ‫عقلی‬ ‫و‬ ‫فن‬ ‫صاحب‬ ‫حکمای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫تقلید‬ ‫لوازم‬ ‫”از‬ ‫در‬ ‫معاد‬ ‫عقل‬ ‫سررشته‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫مقدم‬ ‫معاد‬ ‫عقل‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫معاش‬ ‫عقل‬ “.‫آید‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫مدتی‬ ‫اندک‬
 13. 13. :‫کشور‬ ‫به‬ ‫سیاسی‬ ‫لیبرالیسم‬ ‫ورود‬ ‫لیبرالی‬ ‫اندیشه‬ ‫سپهسالر‬ ‫خان‬ ‫,حسین‬ ‫شاه‬ ‫ناصرالدین‬ ‫وزیر‬ ‫نخست‬ ‫شود‬ ‫اداره‬ ‫دین‬ ‫دخالت‬ ‫بدون‬ ‫باید‬ ‫ایران‬ ‫سیاسی‬ ‫نظام‬ ‫بود‬ ‫ومعتقد‬ ‫داشت‬ ‫با‬ ‫کرد.وی‬ ‫صادر‬ ‫اسلمی‬ ‫رامجازات‬ ‫قصاص‬ ‫اجرای‬ ‫منع‬ ‫ودستور‬ :‫گوید‬ ‫می‬ ‫صراحت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫ایشان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫براین‬ ‫ملها‬ ‫حضرات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫اعتقاد‬ ” ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫تعلق‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اموراتی‬ ‫وجمیع‬ ‫داشت‬ ‫نگه‬ ‫احترام‬ ‫کمال‬ ‫وارد‬ ‫دولت‬ ‫جهت‬ ‫به‬ ‫ضرر‬ ‫که‬ ‫قدری‬ ‫به‬ ‫موعظه‬ ‫و‬ ‫جماعت‬ ‫نماز‬ ‫وملت‬ ‫دولت‬ ‫بین‬ ‫ما‬ ‫فی‬ ‫واسطه‬ ‫ابدا‬ ‫را‬ ‫وایشان‬ ‫کرد‬ ‫واگذار‬ ‫آنها‬ ‫نکندبه‬ “.‫نکند‬ ‫مقرر‬
 14. 14. ‫ایران‬ ‫لیبرالیستهای‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫اندیشه‬ ‫رئوس‬ ‫روحانی‬ ‫غیر‬ ‫وپرورش‬ ‫آموزش‬ ‫بیان‬ ‫آزادی‬ ‫غرب‬ ‫فرهنگ‬ ‫و‬ ‫تکنولوژی‬ ‫ملی‬ ‫وحدت‬ ‫یک‬ ‫تشکیل‬ ‫در‬ ‫مذهب‬ ‫بر‬ ‫زبان‬ ‫برتری‬ ‫عربی‬ ‫الفبای‬ ‫تغییر‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫لیبرال‬ ‫فعالیت‬ ‫نتایج‬ ‫اسلمی‬ ‫سوسیالیستی‬ ‫های‬ ‫اندیشه‬ ‫ظهور‬ ‫اسلمی‬ ‫ومارکسیسم‬ ‫اسلمی‬ ‫دموکراسی‬ ‫ونهضنت‬ ‫مشروطه‬ ‫درنهضت‬ ‫لیبرالها‬ ‫ینانه‬ ‫وخا‬ ‫فرانسه‬ ‫عملکرد‬15 ‫نفت‬ ‫صنعت‬ ‫شدن‬ ‫وملی‬ ‫خرداد‬‫اسلمی‬ ‫وانقلب‬
 15. 15. ‫اسلمی‬ ‫انقل ب‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫لیبرال‬ ‫حضور‬ ‫و‬ ‫آزادی‬ ‫نهضت‬ ‫لیبرالهای‬ ‫را‬ ‫اسلمی‬ ‫انقلب‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫اولین‬ ‫شد‬ ‫آنهاسبب‬ ‫وسیاسی‬ ‫فکری‬ ‫دادند.وابستگی‬ ‫تشکیل‬ ‫ملی‬ ‫ی‬ ‫جبهه‬ .‫کند‬ ‫خیانت‬ ‫ایران‬ ‫ومردم‬ ‫انقلب‬ ‫به‬ ‫آمریکا‬ ‫نفع‬ ‫به‬ ‫تاجاسوسی‬ ‫ریاست‬ ‫اولین‬ ‫دردوره‬ ‫لیبرالها‬ ‫ازسوی‬ ‫روحانیت‬ ‫با‬ ‫درگیری‬ .‫آورد‬ ‫بوجود‬ ‫بسیاری‬ ‫مشکلت‬ ‫جمهوری‬ ‫بودند:ماهنوزچوب‬ ‫فرموده‬ ‫رابطه‬ ‫درهمین‬ ‫خمینی‬ ‫امام‬ .‫خوریم‬ ‫می‬ ‫ولیبرالها‬ ‫گروهها‬ ‫خودرابه‬ ‫فراوان‬ ‫اعتمادهای‬
 16. 16. ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ایران‬ ‫لیبرالیستهای‬ ‫عقیده‬ ‫و‬ ‫فکری‬ ‫سرکردگان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫حاضربه‬ ‫درحال‬ ‫دکترسروش‬ ‫تکریم‬ ‫با‬ ‫غربی‬ ‫مجالس‬ ‫ودر‬ ‫آید‬ ‫شمارمی‬ ‫کشوربه‬ ‫در‬ ‫لیبرالی‬ ‫گرایشهای‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫اویاد‬ ‫از‬ ‫مقدسات‬ ‫ازقید‬ ‫شدن‬ ‫آزاد‬ ‫ازلیبرالیسم‬ ‫ساده‬ ‫تصدیق‬ ‫گوید:یک‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫مقدسات‬ ‫شر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ما‬ .‫ونیست‬ ‫نبوده‬ ‫مقدس‬ ‫کس‬ ‫چیزوهیچ‬ ‫هیچ‬ ‫است.یعنی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫سلطنتی‬ ‫وچه‬ ‫دینی‬ ‫چه‬ ‫ولیت‬ ‫هرگونه‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫کنید.شوریدن‬ ‫رها‬ .‫است‬ ‫لیبرالیسم‬ ‫ارکان‬ ‫از‬ ‫فکری‬ ‫ولیت‬ ‫قراردهد‬ ‫سوال‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫دین‬ ‫ولیت‬ ‫اصل‬ ‫میگوید:اگرکسی‬ ‫دیگر‬ ‫جایی‬ ‫در‬ ‫چون‬ ‫و‬ ‫دین‬ ‫ولیت‬ ‫.اماقبول‬ ‫نهاده‬ ‫قدم‬ ‫لیبرالی‬ ‫های‬ ‫عرصه‬ ‫ترین‬ ‫عمیق‬ ‫به‬ . ‫دارد‬ ‫منافات‬ ‫لیبرالیسم‬ ‫با‬ ‫مسلما‬ ‫دینی‬ ‫حکومت‬ ‫نحوه‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫چرا‬ ‫و‬ .
 17. 17. Title Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×