پاورپوینت انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

 • 68 views
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
68
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫مادسیج‬‫ایران‬ ‫دانشجویان‬ ‫پژوهشی‬ ‫آموزشی‬ ‫شبکه‬ ، Madsg.com ‫ایران‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫دهکده‬ ‫یعنی‬ ‫مادسیج‬!!
 • 2. ‫ایرا‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫انجمن‬‫ن‬ ‫سال‬ ‫گزارش‬1386 ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫فعالیت‬ ‫سوم‬ ‫دوره‬ ‫از‬ ‫نخست‬ ‫سال‬ ‫بهمن‬ ‫پایان‬ ‫تا‬ ‫اردیبهشت‬1386
 • 3. ‫انجمن‬ ‫فعالیتهای‬ ‫نظری‬ ‫چارچوب‬ ‫هدف‬:‫سطح‬ ‫در‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫حرفه‬ ‫بر‬ ‫تاثیرگذاری‬ ‫و‬ ‫بودن‬ ‫سودمند‬ ‫کشور‬ ‫انجمن‬ ‫سیاستگذاری‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬ ‫ابعاد‬: .1‫حرفه‬ ‫هویت‬ .2‫انسجام‬(‫ها‬ ‫شاخه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کمیته‬ ،‫مدیره‬ ‫هیئت‬) .3‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫درون‬ ‫مقبولیت‬ .4‫برونی‬ ‫مقبولیت‬(‫اجتماعی‬ ‫مشروعیت‬) ‫مشورتی‬ ‫و‬ ‫مشارکتی‬ ‫مدیریت‬ ‫سبک‬ ‫بر‬ ‫تاکید‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫های‬ ‫جلسه‬ ‫در‬ ‫کتابداران‬ ‫آزاد‬ ‫شرکت‬ ‫امکان‬ ‫سازنده‬ ‫انتقادهای‬ ‫و‬ ‫پیشنهادها‬ ‫از‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫استقبال‬
 • 4. ‫عملکرد‬ ‫ارزیابی‬ ‫از‬ ‫ایران‬ ‫کتابداری‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫ایران‬ ‫جامعه‬ ‫واقعیتهای‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫دیدگاههای‬: 1.‫موجود‬ ‫امکانات‬(‫ستادی‬ ‫نیروی‬ ،‫تجهیزات‬ ،‫فضا‬ ،‫مالی‬ ‫منابع‬) 2.‫اعضاء‬ ‫توانمندی‬(‫اجرایی‬ ،‫آموزشی‬ ،‫انتشاراتی‬ ،‫پژوهشی‬) 3.‫حضور‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬ ‫در‬ ‫اعضا‬ ‫مشارکت‬ ‫میزان‬ 4.‫م‬ ‫فعالیتهای‬ ‫و‬ ‫موظف‬ ‫فعالیتهای‬ ‫به‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫اشتغال‬ ‫میزان‬‫رتبط‬ ‫انجمن‬ ‫با‬ 5.‫انجمن‬ ‫به‬ ‫نهادها‬ ‫سایر‬ ‫کمک‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫میزان‬ 6.‫ایرانی‬ ‫جامعه‬ ‫توقعات‬ ‫و‬ ‫انتظارها‬ ‫میزان‬
 • 5. ‫در‬ ‫انجمن‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫فعالیتها‬10‫اخیر‬ ‫ماه‬ ‫شامل‬: ‫عمومی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫ها‬ ‫کمیته‬ ‫فعالیتهای‬ ‫استانی‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫فعالیتهای‬
 • 6. 1.‫عمومی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫شرکتها‬ ‫ثبت‬ ‫اداره‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫و‬ ‫انجمن‬ ‫ثبت‬ ‫انجمن‬ ‫راهبردی‬ ‫برنامه‬ ‫پیشنویس‬ ‫تدوین‬(‫دانش‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫توسط‬‫جویان‬ ‫استاد‬ ‫دو‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫دکترای‬) ‫جذب‬795‫جدید‬ ‫عضو‬(‫اعضاء‬ ‫فعلی‬ ‫تعداد‬:2928‫نفر‬) ‫مازندران‬ ‫و‬ ‫لرستان‬ ‫استانهای‬ ‫جدید‬ ‫شاخه‬ ‫دو‬ ‫تاسیس‬ ‫اخ‬ ‫پیشنویس‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫کتاب‬ ‫انتشار‬‫الق‬ ‫ایران‬ ‫کتابداران‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬(‫قم‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫توسط‬) ‫ایران‬ ‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫با‬ ‫مشترک‬ ‫کمیته‬ ‫یک‬ ‫تشکیل‬ ‫برای‬ ‫اقدام‬‫برای‬ ‫دانش‬ ‫و‬ ‫تجربه‬ ‫تبادل‬ ‫مق‬ ‫این‬ ‫توسعه‬ ‫برای‬ ‫اطالعاتی‬ ‫سواد‬ ‫کمیته‬ ‫تشکیل‬ ‫برای‬ ‫اقدام‬‫در‬ ‫وله‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬
 • 7. ‫عمومی‬ ‫فعالیتهای‬(‫ادامه‬) ‫کتابدار‬ ‫ملی‬ ‫مراکز‬ ‫با‬ ‫نزدیکتر‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫برونگرایی‬ ‫برقراری‬‫و‬ ‫ی‬ ‫کشور‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫دانشگاه‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫ملی‬ ‫نظام‬ ‫راهبری‬ ‫کمیته‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫ادامه‬ (‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫در‬) ‫استانی‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫برای‬ ‫کاری‬ ‫رهنمودهای‬ ‫تدوین‬ ‫هی‬ ‫اعضای‬ ‫میان‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫الکترونیکی‬ ‫پست‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫ایجاد‬‫ئت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫کمیته‬ ‫و‬ ‫مدیره‬ ‫کتابداری‬ ‫آموزشی‬ ‫گروههای‬ ‫اطالعات‬ ‫گردآوری‬ ‫طرح‬ ‫تداوم‬ ‫ارجحیت‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ،‫علوم‬ ‫وزیر‬ ‫به‬ ‫نامه‬ ‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫مدیریتی‬ ‫های‬ ‫پست‬ ‫برای‬ ‫کتابداران‬
 • 8. ‫عمومی‬ ‫فعالیتهای‬(‫ادامه‬) ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫کمیته‬ ‫ریاست‬ ‫به‬ ‫نامه‬ ‫لزوم‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫نابسامانی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫کتابداری‬ ‫گروههای‬ ‫تاسیس‬ ‫در‬ ‫بازنگری‬ ‫کارشناسی‬ ‫آزمون‬ ‫در‬ ‫بازنگری‬ ‫لزوم‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫نهاد‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫نامه‬ ‫ارشد‬ ‫در‬ ‫بازنگری‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫علوم‬ ‫وزارت‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫آمادگی‬ ‫اعالم‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫آموزش‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫مطبوعات‬ ‫با‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫مصاحبه‬ ‫چندین‬ ‫انجام‬ ‫حوزه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تلویزیون‬ ‫و‬ ‫رادیو‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
 • 9. ‫عمومی‬ ‫فعالیتهای‬(‫ادامه‬) ‫همایش‬ ‫برگزاری‬ ‫مناسبت‬ ‫به‬ ‫انجمن‬ ‫توسط‬ ‫بیانیه‬ ‫قرائت‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫دکتر‬ ‫آقای‬ ‫از‬ ‫تجلیل‬ ،‫اصطالحنامه‬ ‫ملی‬ ‫همایش‬ ،‫خطی‬ ‫نسخ‬ ‫حامیان‬ ‫حری‬(‫ایران‬ ‫مفاخر‬ ‫انجمن‬ ‫در‬)‫بزرگداشت‬ ،‫برومند‬ ‫مرضیه‬ ‫خانم‬ ، ،‫میرهادی‬ ‫توران‬ ‫م‬ ‫مرکز‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫پیشکسوت‬ ‫استادان‬ ‫از‬ ‫تن‬ ‫دو‬ ‫معرفی‬ ‫و‬ ‫گزارش‬ ‫تهیه‬‫لی‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫تقدیر‬ ‫برای‬ ‫ایران‬ ‫علم‬ ‫ترویج‬ ‫انجمن‬ ‫به‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫موافقت‬ ‫جلب‬3‫برای‬ ‫کتابداری‬ ‫حوزه‬ ‫ناشر‬10‫تا‬20‫تخفیف‬ ‫درصد‬ ‫انجمن‬ ‫اعضاء‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫پیشرفتهای‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫انگلیسی‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ‫تالیف‬‫داری‬ ‫ایران‬(‫المللی‬ ‫بین‬ ‫مجالت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫درج‬ ‫جهت‬)
 • 10. 2.‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫کمیته‬ ‫فعالیتهای‬
 • 11. ‫آموزش‬ ‫کمیته‬:‫کارگاهها‬ ‫برگزاری‬ .1‫رسانان‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ‫برای‬ ‫خالقیت‬ .2‫کیفی‬ ‫پژوهش‬ ‫روشهای‬ ‫کاربردی‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫نظری‬ ‫مبانی‬ .3‫تحقیقي‬ ‫مقاله‬ ‫نگارش‬ ‫شیوه‬(4‫کارگاه‬) .4‫كتابداران‬ ‫براي‬ ‫ارتباطي‬ ‫مهارتهاي‬ .5‫علمی‬ ‫اطالعات‬ ‫مؤسسه‬(ISI)‫علوم‬ ‫استنادی‬ ‫نمایه‬ ‫و‬ ‫سنجی‬‫علم‬ ، .6‫نویسي‬‫چكیده‬ ‫و‬ ‫سازي‬‫نمایه‬ .7‫الکترونیکی‬ ‫منابع‬ ‫سازماندهی‬
 • 12. ‫آموزش‬ ‫کمیته‬:‫کارگاهها‬(‫ادامه‬) 8.‫اصطالحنامه‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫ساخت‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬‫كتابخانه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دیجیتالي‬ ‫هاي‬ 9.‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫سازماندهی‬ ‫ساده‬ ‫نظام‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ Thmanager 10.‫مدیر‬ ‫و‬ ‫سازماندهي‬ ‫بسازیم؟‬ ‫ساده‬ ‫دانش‬ ‫پایگاه‬ ‫یك‬ ‫چگونه‬‫یت‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫دانش‬ ‫ساده‬(‫معرفت‬) 11.‫اطالعات‬ ‫بازیابي‬ ‫در‬ ‫پیوسته‬ ‫هاي‬‫اصطالحنامه‬ ‫كاربرد‬ ‫تخصصي‬ 12.‫مطلب‬ ‫ارائه‬ ‫و‬ ‫سخنرانی‬ ‫مهارتهای‬
 • 13. ‫آموزش‬ ‫کمیته‬:‫خان‬ ‫با‬ ‫مشترک‬ ‫کارگاههای‬‫ه‬ ‫ایران‬ ‫کتاب‬ .1‫اطالعاتي‬ ‫سواد‬ .2‫ایران‬ ‫مارك‬ .3‫ترجمه‬ .4‫ویراستاري‬ .5‫نگاري‬ ‫روزنامه‬ .6‫رساني‬ ‫اطالع‬ ‫مراكز‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحي‬‫و‬‫نشر‬ .7‫دیجیتالي‬‫سازمان‬ ‫منابع‬ ‫سازي‬‫ی‬ .8‫نویسي‬ ‫وبالگ‬
 • 14. ‫پژوهش‬ ‫کمیته‬ .1‫اعالم‬‫ابزار‬ ‫کتاب‬ ‫تدوین‬ ‫در‬ ‫مشارکت‬ ‫فراخوان‬ ‫پژوهش‬:‫علوم‬ ‫پژوهشگران‬ ‫براي‬ ‫اي‬ ‫دستنامه‬ ‫اجتماعي‬ .2‫کتا‬ ‫در‬ ‫پژوهش‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بحث‬ ‫گروه‬ ‫تشکیل‬‫بداری‬ .3‫کارگروهها‬ ‫تشکیل‬ .4‫راهنمای‬ ‫انتشار‬‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫پژوهش‬:‫با‬ ‫آشنایي‬ ‫و‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫براي‬ ‫پژوهش‬ ‫روشهاي‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫آموزگاران‬ .5‫کاربردی‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫نظری‬ ‫مبانی‬ ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬ ‫کیفی‬ ‫پژوهش‬ ‫روشهای‬
 • 15. ‫پژوهش‬ ‫کمیته‬(‫ادامه‬) 7.‫دانشگاهی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫مطلوب‬ ‫ویژگی‬ ‫صد‬ ‫تدوین‬ 8.‫تحصیالت‬ ‫دانشجویان‬ ‫به‬ ‫پژوهشی‬ ‫مشاوره‬ ‫ارائه‬ ‫کتابداری‬ ‫تکمیلی‬ 9.‫پی‬ ‫محتوی‬ ‫تحلیل‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫کیفی‬ ‫پژوهشی‬ ‫انجام‬‫امهای‬ ‫کتابداران‬ ‫الکترونیکی‬ ‫بحث‬ ‫گروه‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫ارسال‬ 10.‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫اساتید‬ ‫نظرات‬ ‫درباره‬ ‫پژوهشی‬ ‫انجام‬ ‫انجمن‬ ‫فعالیتهای‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫کتابداران‬ 11.‫آتی‬ ‫سالهای‬ ‫در‬ ‫کمیته‬ ‫فعالیت‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫تعیین‬
 • 16. ‫انتشارات‬ ‫کمیته‬ .1‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫انجمن‬ ‫نامه‬ ‫الکترونیکی‬ ‫نشریه‬ ‫از‬ ‫شماره‬ ‫دو‬ ‫انتشار‬ ‫ایران‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬(‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫منتشر‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫دو‬ ‫شماره‬.) .2‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ ‫یک‬ ‫تهیه‬Online Submission‫به‬ ‫متعلق‬ ‫شد‬ ‫اهدا‬ ‫انجمن‬ ‫به‬ ‫شرکت‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫آذرخش‬ ‫پارس‬ ‫شرکت‬. .3‫برای‬ ‫ایران‬ ‫علمی‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫با‬ ‫نامه‬ ‫تفاهم‬ ‫امضای‬ ‫علمی‬ ‫نشریه‬ ‫مشترک‬ ‫انتشار‬-‫پژوهشی‬ 4.‫اطالع‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫مرکز‬ ‫با‬ ‫نامه‬ ‫تفاهم‬ ‫امضای‬‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫رسانی‬ ‫علمی‬ ‫نشریه‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬‫زبان‬ ‫انگلیسی‬ ‫پژوهشی‬. 5.‫چاپی‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫کسب‬ ‫گیری‬ ‫پی‬"‫اطال‬ ‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫انجمن‬ ‫نامه‬‫ع‬- ‫رسانی‬." 6.‫چاپی‬ ‫نسخه‬ ‫حمایت‬ ‫جهت‬ ‫مالی‬ ‫پشتیبان‬ ‫یک‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬ ‫رایزنی‬‫نشریه‬ "‫انجمن‬ ‫نامه‬“
 • 17. ‫عمومی‬ ‫روابط‬ ‫کمیته‬ ‫برگزاری‬11‫مشترک‬ ‫و‬ ‫مستقل‬ ‫جلسه‬ ‫اسکنر‬ ‫و‬ ‫پرینتر‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫خرید‬ ‫انجمن‬ ‫اعضاء‬ ‫تعداد‬ ‫افزایش‬ ‫آن‬ ‫روزآمدسازی‬ ‫و‬ ‫محتوایی‬ ‫لحاظ‬ ‫به‬ ‫انجمن‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫اطالعات‬ ‫توسعه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫انجمن‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫های‬ ‫صورتجلسه‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫همگانی‬ ‫دسترسی‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ،‫پژوهشها‬ ،‫ها‬‫كارگاه‬ ،‫ها‬‫همایش‬ ‫اخبار‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫ارائه‬ ‫وبالگها‬ ‫و‬ ،‫بحث‬ ‫گروه‬ ،‫انجمن‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫آتی‬ ‫و‬ ‫اجرا‬ ‫دست‬ ‫کتابدار‬ ‫رشته‬ ‫وارد‬ ‫تازه‬ ‫دانشجویان‬ ‫برای‬ ‫آشنایی‬ ‫جلسه‬ ‫برگزاری‬‫ی‬ ‫نام‬ ‫افزودن‬ ‫به‬ ‫اعتراض‬ ‫و‬ ‫گوگل‬ ‫شرکت‬ ‫به‬ ‫نامه‬”‫عربی‬ ‫خلیج‬“‫ر‬ ‫در‬‫وی‬
 • 18. ‫همایشها‬ ‫کمیته‬ ‫برگزاری‬7‫همایش‬(‫سخنرانی‬)‫زیر‬ ‫های‬ ‫موضوع‬ ‫در‬ ‫ماهانه‬: .1‫پنهان‬ ‫وب‬ .2‫سنجي‬ ‫وب‬ .3‫اطالعاتي‬ ‫سواد‬ .4‫علم‬‫سنجي‬ .5‫وب‬‫علمي‬ ‫مجالت‬ ‫داوري‬ ‫و‬ ‫سنجي‬ .6‫كیفیت‬ ‫مدیریت‬ .7‫دانش‬ ‫مدیریت‬ ‫عمومی‬ ‫مجمع‬ ‫برگزاری‬ ‫تخصصی‬ ‫همایشهای‬ ‫از‬ ‫پشتیبانی‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫موسسه‬ ‫برخی‬ ‫با‬ ‫تفاهم‬‫و‬ ‫انجمن‬ ‫ساالنه‬ ‫همایش‬ ‫دانشجویی‬ ‫همایشهای‬ ‫کمیته‬ ‫تشکیل‬
 • 19. 3.‫استانی‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫فعالیتهای‬
 • 20. ‫اصفهان‬ ‫شاخه‬ ‫برگزاري‬14‫انجمن‬ ‫رئیسه‬ ‫هیئت‬ ‫جلسه‬‫استانی‬ ‫شاخه‬ ‫اصفهان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫وبالگ‬ ‫روزآمدسازي‬ ‫و‬ ‫طراحي‬: www.isfilisa.blogfa.com ‫برگزاری‬3‫تخصصی‬ ‫های‬ ‫حوزه‬ ‫در‬ ‫آموزشی‬ ‫کارگاه‬(،‫مارک‬ ‫الكترونیكی‬ ‫نشریات‬ ‫و‬ ،‫الکترونیکی‬ ‫منابع‬ ‫فهرستنویسی‬‫پرتالهاي‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬)‫برای‬88‫نفر‬ ‫ارشد‬ ‫كارشناسي‬ ‫كنكور‬ ‫براي‬ ‫آمادگي‬ ‫كالسهاي‬ ‫دوره‬ ‫دو‬ ‫برگزاري‬ ‫رساني‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬
 • 21. ‫اصفهان‬ ‫شاخه‬ ‫علمی‬ ‫سخنراني‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاري‬ ‫در‬ ‫همكاري‬ ‫علمي‬ ‫همایش‬ ‫از‬ ‫انجمن‬ ‫مالي‬ ‫و‬ ‫فكري‬ ‫حمایت‬–‫با‬ ‫دانشجویي‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫خرداد‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫علم‬ ‫چالشهاي‬ ‫عنوان‬1386. ‫از‬ ‫تعدادي‬ ‫به‬ ‫مشورتي‬ ‫و‬ ‫تخصصي‬ ‫رایگان‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫هاي‬ ‫دوره‬ ‫براي‬ ‫كتابداران‬ ‫آموزش‬ ‫مختلف‬ ‫سرفصلهاي‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫سازمان‬ ‫كالسهاي‬ ‫پیشرفته‬ ‫و‬ ‫تكمیلي‬ ،‫مقدماتي‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫ریزي‬ ‫برنامه‬
 • 22. ‫خراسان‬ ‫شاخه‬ ‫تشكیل‬6‫عمومي‬ ‫هاي‬‫كتابخانه‬ ‫اداره‬ ‫با‬ ‫مشترك‬ ‫نشست‬ ‫رضوي‬ ‫خراسان‬-‫نوجوانان‬ ‫و‬ ‫كودكان‬ ‫فكري‬ ‫پرورش‬ ‫كانون‬- ‫نور‬ ‫پیام‬ ‫دانشگاه‬-‫مركز‬ ‫و‬ ‫ها‬‫موزه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫كتابخانه‬ ‫سازمان‬ ‫و‬ ‫رضوي‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫اسناد‬. 35‫خراسان‬ ‫انجمن‬ ‫مدیره‬ ‫هیأت‬ ‫اعضاي‬ ‫جلسه‬ ‫انجمن‬ ‫دانشجویی‬ ‫کمیته‬ ‫تشکیل‬ ‫ملي‬ ‫دانشجویي‬ ‫همایش‬ ‫برگزاري‬ ‫مقدمات‬ ‫بیني‬‫پیش‬ ‫مقاالت‬ ‫فراخوان‬ ‫اعالم‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ ‫هاي‬‫كتابخانه‬. ‫حق‬ ‫آوري‬‫جمع‬ ‫و‬ ‫انجمن‬ ‫در‬ ‫عضویت‬ ‫به‬ ‫كتابداران‬ ‫تشویق‬ ‫كل‬ ‫انجمن‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫نام‬‫ثبت‬
 • 23. ‫خراسان‬ ‫شاخه‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫نشست‬ ‫سه‬ ‫برگزاري‬: ‫الف‬)،‫بازنشسته‬ ‫استاد‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫تجلیل‬ ،‫انجمن‬ ‫عمومي‬ ‫مجمع‬ ‫پریرخ‬ ‫دكتر‬ ‫خانم‬ ‫سركار‬ ،‫حري‬ ‫دكتر‬ ‫آقاي‬ ‫سخنراني‬ ‫ب‬)‫كتابدار‬ ‫رشته‬ ‫الورود‬‫جدید‬ ‫دانشجویان‬ ‫برای‬ ‫گردهمایي‬‫ي‬ ‫ج‬)‫عنو‬ ‫با‬ ‫قدس‬ ‫آستان‬ ‫مركزي‬ ‫كتابخانه‬ ‫با‬ ‫مشترك‬ ‫همایش‬‫ان‬ ‫خ‬ ‫نسخ‬ ‫در‬ ‫فرهیختگان‬ ‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫فرهنگي‬ ‫مكتوب‬ ‫میراث‬‫طي‬. ‫عنوانهاي‬ ‫با‬ ‫آموزشي‬ ‫كارگاه‬ ‫دو‬ ‫برگزاري‬: ‫الف‬)‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫مقاالت‬ ‫نگارش‬ ‫شیوه‬3/8/86 ‫ب‬)‫تاریخ‬ ‫در‬ ‫علمي‬ ‫سخنراني‬ ‫ارائه‬ ‫شیوه‬25/8/86.
 • 24. ‫خوزستان‬ ‫شاخه‬ ‫برگزاری‬10‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫جلسه‬ ‫انجمن‬ ‫جدید‬ ‫اعضاي‬ ‫از‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫همایش‬ ‫دو‬ ‫برگزاری‬: ”‫حرفه‬ ‫یا‬ ‫فن‬ ،‫علم‬ ،‫كتابداري‬“‫و‬ ، ”‫اختصاصي‬ ‫هاي‬ ‫كتابخانه‬ ‫و‬ ‫آرشیو‬“ ‫رساني‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫مدت‬ ‫كوتاه‬ ‫هاي‬ ‫كالس‬ ‫براي‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫ها‬ ‫كتابخانه‬ ‫در‬ ‫كیفیت‬ ‫مدیریت‬ ‫كارگاه‬ ‫برگزاری‬(‫دوره‬ ‫دو‬) ‫رساني‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫كتابداري‬ ‫انجمن‬ ‫خبرنامه‬ ‫شماره‬ ‫سومین‬ ‫انتشار‬ ‫خوزستان‬ ‫شاخه‬
 • 25. ‫خوزستان‬ ‫شاخه‬ ‫كارگاه‬ ‫سه‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫همایش‬ ‫یک‬ ‫برگزاری‬ ‫برای‬ ‫ریزي‬ ‫برنامه‬ ‫آموزشي‬:1)،‫نویسي‬ ‫مقاله‬ ‫كارگاه‬2)‫با‬ ‫آشنایي‬ ‫كارگاه‬ ‫و‬ ،‫اطالعاتي‬ ‫بانكهاي‬3)‫افزارهاي‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫آشنایي‬ ‫كارگاه‬ ‫اي‬ ‫كتابخانه‬ ‫سال‬ ‫عمومی‬ ‫مجمع‬ ‫برگزاری‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬1386
 • 26. ‫فارس‬ ‫شاخه‬ ‫مدره‬ ‫هیئت‬ ‫جلسات‬ ‫برگزاری‬ ‫برگزاری‬5‫دانشجویان‬ ‫برای‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫عمومی‬ ‫جلسه‬ ‫برگزاری‬5‫علمی‬ ‫سخنرانی‬ ‫جلسه‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫همایش‬ ‫برگزاری‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫فرزان‬ ‫مرحوم‬ ‫بزرگداشت‬ ‫همایش‬ ‫برگزاری‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫ه‬ ‫فروردین‬ ‫در‬ ‫فرزین‬87 ‫گویی‬ ‫قصه‬ ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬(‫دوره‬ ‫دو‬) ‫همارا‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫آموزشی‬ ‫کارگاه‬ ‫برگزاری‬ ‫خی‬ ‫بودجه‬ ‫و‬ ‫انجمن‬ ‫کمک‬ ‫با‬ ‫آموزشگاهی‬ ‫کتابخانه‬ ‫دو‬ ‫افتتاح‬‫رین‬
 • 27. ‫قم‬ ‫شاخه‬ ‫برگزاری‬25‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫جلسه‬ ‫قم‬ ‫استان‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫نهاد‬ ‫در‬ ‫دفتر‬ ‫یک‬ ‫گرفتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫سالن‬ ‫یک‬ ‫گرفتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬40‫در‬ ‫انجمن‬ ‫آموزشی‬ ‫کالسهای‬ ‫برای‬ ‫نفره‬ ‫ای‬ ‫خامنه‬ ‫هللا‬ ‫آیته‬ ‫عمومی‬ ‫کتابخانه‬ ‫برگزاری‬7‫زیر‬ ‫های‬ ‫موضوع‬ ‫در‬ ‫علمی‬ ‫همایش‬: ‫کتابشناسی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ،‫مهدویت‬ ‫منابع‬-‫طالع‬ ‫عبدالحسین‬‫ی‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫شناخت‬ ‫ضرورت‬ ‫و‬ ‫خطی‬ ‫های‬ ‫نسخه‬–‫حافظیان‬ ‫ابوالفضل‬ ‫اطالعاتی‬ ‫های‬ ‫بانک‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬–‫مقدم‬ ‫اسفندیاری‬ ‫علیرضا‬ ‫کتابدرای‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬–‫عبادهللا‬ ‫جعفر‬ ‫آقای‬ ‫مرجع‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬–‫بذرافشان‬ ‫علی‬ ‫رمضان‬ ‫کتابداری‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫همایش‬-‫سخنران‬:‫طالعی‬ ‫عبدالحسین‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫توسعه‬ ‫همایش‬–‫سخنران‬:‫فتا‬ ‫هللا‬ ‫رحمت‬ ‫دکتر‬‫حی‬
 • 28. ‫قم‬ ‫شاخه‬ ‫کتاب‬ ‫عنوان‬ ‫چند‬ ‫انتشار‬: ‫رسانان‬ ‫اطالع‬ ‫و‬ ‫کتابداران‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬ ‫کتاب‬ ‫پژوهش‬ ‫اخالق‬ ‫کتاب‬–‫خالقی‬ ‫نرگس‬ ‫خانم‬ ‫نظارت‬ ‫با‬–‫نگارش‬ ‫حال‬ ‫در‬. ‫قم‬ ‫های‬ ‫کتابفروشی‬ ‫تاریخ‬–‫بشری‬ ‫جواد‬ ‫تالیف‬–‫انتشار‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫استان‬ ‫کتابداران‬ ‫شناسه‬–‫خالقی‬ ‫نرگس‬ ‫خانم‬ ‫تالیف‬–‫انتشار‬ ‫آماده‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫اول‬ ‫جلد‬ ‫ترجمه‬ ، ‫چان‬ ‫مای‬ ‫لویس‬ ‫نوشته‬ ،‫نویسی‬ ‫فهرست‬ ‫است‬ ‫ویرایش‬ ‫مراحل‬. ‫کتابداری‬ ‫فلسفه‬ ‫موضوع‬ ‫در‬ ‫مقاالت‬ ‫مجموعه‬–‫کریمی‬ ‫رضا‬ ‫ترجه‬- ‫است‬ ‫ویرایش‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫آن‬ ‫ترجمه‬. ‫اطالعات‬ ‫اقتصاد‬ ‫موضوع‬ ‫در‬ ‫مقاالت‬ ‫مجموعه‬–‫عبدالحسین‬ ‫نظارت‬ ‫با‬ ‫طالعی‬–‫است‬ ‫ویرایش‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫آن‬ ‫ترجمه‬. ‫علمی‬ ‫نامه‬ ‫فصل‬ ‫سازی‬ ‫نمایه‬–‫پژوهشی‬"‫فلسفی‬ ‫های‬ ‫پژوهش‬–‫کال‬‫می‬ "‫دادگر‬ ‫متقی‬ ‫امیر‬ ‫آقای‬ ‫توسط‬–‫همان‬ ‫در‬ ‫انتشار‬ ‫آماده‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تمام‬ ‫است‬ ‫نشریه‬.
 • 29. ‫قم‬ ‫شاخه‬ ‫شماره‬ ، ‫آورد‬ ‫بزم‬ ‫دانشجویی‬ ‫نشریه‬ ‫انتشار‬1‫و‬2 ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫های‬ ‫مقاله‬: ‫خبازان‬ ‫الهدی‬ ‫بنت‬ ‫خانم‬ ‫توسط‬ ‫مرجع‬ ‫کتابدار‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫اخالق‬–‫شد‬ ‫ارائه‬‫ه‬ ‫آذر‬ ، ‫ادکا‬ ‫سراسری‬ ‫همایش‬ ‫در‬86. ‫باقریان‬ ‫نجمه‬ ‫خانم‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫قم‬ ‫کتابداران‬ ‫اخالقی‬ ‫های‬ ‫اولویت‬ ‫تعیین‬– ‫ارائه‬ ‫آماده‬. ‫قم‬ ‫استان‬ ‫عمومی‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫وضعیت‬–‫خان‬ ‫و‬ ‫الوندی‬ ‫خانم‬ ‫همکاری‬ ‫با‬‫م‬ ‫صادقی‬–‫ارائه‬ ‫آماده‬ ‫شده‬ ‫برگزار‬ ‫های‬ ‫دوره‬: ‫کتابداری‬ ‫ارشد‬ ‫آمادگی‬ ‫زبان‬ ‫کالس‬ ‫نویسی‬ ‫چکیده‬ ‫و‬ ‫سازی‬ ‫نمایه‬ ‫فشرده‬ ‫دوره‬
 • 30. ‫قم‬ ‫شاخه‬ ‫توسط‬ ‫خطی‬ ‫نسخ‬ ‫حامیان‬ ‫همایش‬ ‫برگزاری‬ ‫در‬ ‫همکاری‬ ، ‫بهارستان‬ ‫هدیه‬ ‫مجموعه‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ، ‫مجلس‬ ‫کتابخانه‬ ‫ارموی‬ ‫محدث‬ ‫الدین‬ ‫جمال‬ ‫سید‬ ‫استاد‬ ‫یادنامه‬(‫نظارت‬ ‫با‬ ‫طالعی‬ ‫عبدالحسین‬)‫نیز‬ ‫و‬: ‫بهارستان‬ ‫پیام‬ ‫ماهنامه‬ ‫تدوین‬ ‫در‬ ‫همکاری‬(‫مجلس‬ ‫کتابخانه‬ -‫ارموی‬ ‫محدث‬ ‫نامه‬ ‫ویژه‬)‫کلیات‬ ‫ماه‬ ‫کتاب‬ ‫ماهنامه‬ ‫و‬(‫خانه‬ ‫کتاب‬)‫خطی‬ ‫های‬ ‫نسخه‬ ‫نامه‬ ‫ویژه‬–‫آذر‬1386. ‫کتابخانه‬ ‫چندین‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫مشاوره‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫انجمن‬ ‫وبالگ‬ ‫کردن‬ ‫آمد‬ ‫روز‬ ‫و‬ ‫اداره‬ Qomlib.blogfa.com
 • 31. ‫لرستان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫برای‬ ‫استان‬ ‫اسالمی‬ ‫ارشاد‬ ‫اداره‬ ‫در‬ ‫اطاق‬ ‫یک‬ ‫گرفتن‬ ‫جذب‬71‫استان‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫عضو‬ ‫آموزشی‬ ‫کارگاه‬”‫کتابداری‬ ‫اخالق‬“ ‫آموزشی‬ ‫کارگاه‬”‫راههای‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫گستردگی‬ ‫اطالعات‬ ‫بهینه‬ ‫جستجوی‬“ ‫اهداء‬300‫مدارس‬ ‫های‬ ‫کتابخانه‬ ‫به‬ ‫کتاب‬ ‫جلد‬
 • 32. ‫مازندران‬ ‫شاخه‬ ‫تاسیس‬ ‫تاریخ‬29/9/86 ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫انتخابات‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫مجمع‬ ‫برگزاری‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫تعداد‬ ‫جذب‬350‫انجمن‬ ‫برای‬ ‫عضو‬ ‫انجمن‬ ‫برای‬ ‫دفتر‬ ‫و‬ ‫نکان‬ ‫تعیین‬ ‫آینده‬ ‫سال‬ ‫فعالیتهای‬ ‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫فعالیت‬ ‫نوع‬ ‫تفکیک‬ ‫به‬ ‫فعالیتها‬ ‫فهرست‬ ‫تدوین‬
 • 33. ‫مالی‬ ‫مسائل‬ ‫و‬ ‫بودجه‬ ‫زیر‬ ‫دالیل‬ ‫به‬ ‫انجمن‬ ‫بودجه‬ ‫کاهش‬: .1‫کمیسیون‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫انجمن‬ ‫ساالنه‬ ‫بودجه‬ ‫سال‬ ‫دو‬ ‫پرداخت‬ ‫عدم‬ ‫علمی‬ ‫انجمنهای‬ .2‫از‬ ‫مالی‬ ‫کمک‬ ‫دریافت‬ ‫عدم‬3‫کشور‬ ‫بزرگ‬ ‫کتابخانه‬ .3‫اعضاء‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫عضویت‬ ‫حق‬ ‫پرداخت‬ ‫عدم‬ .4‫تورم‬ ‫افزایش‬ ‫موازات‬ ‫به‬ ‫انجمن‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫افزایش‬ •‫علمی‬ ‫انجمنهای‬ ‫کمیسیون‬ ‫ار‬ ‫بودجه‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫اقدام‬ •‫نهادها‬ ‫سایر‬ ‫مالی‬ ‫های‬ ‫کمک‬ ‫جذب‬ ‫برای‬ ‫اقدام‬(‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫پژوهشگاه‬ ...‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫مرکز‬ ،
 • 34. ‫سپاس‬ ‫اسالمی‬ ‫جمهوری‬ ‫ملی‬ ‫کتابخانه‬ ‫و‬ ‫اسناد‬ ‫سازمان‬ ‫ایران‬ ‫علمی‬ ‫مدارک‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫مرکز‬ (‫شیراز‬) ‫آذرخش‬ ‫پارس‬ ‫شرکت‬ ‫نوسا‬ ‫شرکت‬
 • 35. ‫سپاس‬ ‫انجمن‬ ‫اعضای‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫شاخه‬ ‫و‬ ‫مرکز‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫استانی‬ ‫گروهها‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کمیته‬ ‫اعضای‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫عالقمند‬ ‫حاضران‬ ‫شما‬ ‫همه‬ ‫از‬
 • 36. ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫فتاحي‬ ‫هللا‬ ‫رحمت‬(‫رئیس‬) ‫مرادی‬ ‫نورهللا‬(‫رئیس‬ ‫نایب‬) ‫عمراني‬ ‫ابراهیم‬ ‫سید‬(‫ها‬‫همایش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫گردهمایي‬ ‫كمیته‬ ‫مسئول‬ ‫و‬ ‫دبیر‬) ‫زین‬ ‫حاجي‬ ‫محسن‬‫العابدیني‬(‫آموزش‬ ‫كمیته‬ ‫مسئول‬‫و‬‫دار‬ ‫خزانه‬) ‫منصوریان‬ ‫یزدان‬(‫پژوهش‬ ‫كمیته‬ ‫مسئول‬) ‫علیمحمدی‬ ‫داریوش‬(‫الملل‬‫بین‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ ‫روابط‬ ‫كمیته‬ ‫مسئول‬) ‫فرد‬ ‫مکتبی‬ ‫لیال‬(‫انتشارات‬ ‫كمیته‬ ‫مسئول‬) ‫قانع‬ ‫محمدرضا‬(‫عضو‬) ‫افکاري‬ ‫فریبا‬(‫البدل‬ ‫علي‬ ‫عضو‬) ‫دادرس‬ ‫فرزاد‬(‫البدل‬ ‫علي‬ ‫عضو‬) ‫چلك‬ ‫موسوي‬ ‫افشین‬(‫بازرس‬) ‫خسروي‬ ‫عبدالرسول‬(‫بازرس‬) ‫توسكایي‬ ‫بابایي‬ ‫مژگان‬(‫بازرس‬)
 • 37. ‫انجمن‬ ‫همکاران‬ ‫انجمن‬ ‫دفتر‬: ‫دهقانی‬ ‫خانم‬ ‫زاده‬ ‫حسن‬ ‫الهه‬ ‫خانم‬ ‫انتشارات‬ ‫کمیته‬: ‫رجبی‬ ‫عباس‬ ‫آقای‬ ‫صابری‬ ‫مریم‬ ‫خانم‬ ‫مرادی‬ ‫شیما‬ ‫خانم‬ ‫تهوری‬ ‫زهرا‬ ‫خانم‬ ‫حسینی‬ ‫مهدی‬ ‫سید‬ ‫آقای‬ ‫عصمتی‬ ‫دخت‬ ‫محدثه‬ ‫خانم‬ ‫عبدالمجید‬ ‫حسین‬ ‫امیر‬ ‫آقای‬ ‫عل‬ ‫داریوش‬ ‫آقای‬‫یمحمدی‬
 • 38. ‫پژوهش‬ ‫کمیته‬ ‫همکاران‬ ‫رجبی‬ ‫عباس‬ ‫آقای‬ ‫مرادی‬ ‫شیما‬ ‫خانم‬ ‫صابری‬ ‫مریم‬ ‫خانم‬ ‫عصمتی‬ ‫دخت‬ ‫محدثه‬ ‫خانم‬ ‫محمدی‬ ‫احسان‬ ‫آقای‬
 • 39. ‫آموزش‬ ‫کمیته‬ ‫همکاران‬ ‫آبیار‬ ‫میترا‬‫كیاني‬ ‫امیر‬ ‫علي‬ ‫پارسي‬ ‫فانیز‬‫پازوكي‬ ‫فاطمه‬ ‫زاده‬ ‫حسن‬ ‫الهه‬‫زاده‬ ‫حمدهللا‬ ‫فهیمه‬ ‫عصمتي‬ ‫دخت‬ ‫محدثه‬‫دهقاني‬ ‫مژده‬ ‫زاده‬ ‫رضا‬ ‫یگانه‬‫زمردپوش‬ ‫فرانك‬ ‫صابري‬ ‫مریم‬‫مجرد‬ ‫مهدي‬ ‫محمدي‬ ‫احسان‬‫مرادي‬ ‫مریم‬ ‫مغربي‬ ‫امیر‬‫منصوریان‬ ‫یزدان‬ ‫زاد‬ ‫نوري‬ ‫مینا‬‫نوذر‬ ‫سمانه‬ ‫هنرور‬ ‫مهري‬
 • 40. ‫همایشها‬ ‫کمیته‬ ‫همکاران‬ ‫زاده‬ ‫حسن‬ ‫الهه‬ ‫دهقانی‬ ‫مژده‬ ‫خالقی‬ ‫نرگس‬ ‫مرادی‬ ‫شیما‬ ‫تهوری‬ ‫زهرا‬ ‫پاکدامن‬ ‫مریم‬ ‫سجادی‬ ‫مهشید‬ ‫مهدیان‬ ‫مونا‬ ‫زاد‬ ‫نوری‬ ‫مینا‬‫آبیار‬ ‫میترا‬ ‫نوذر‬ ‫سمانه‬ ‫اصنافی‬ ‫رضا‬ ‫امیر‬ ‫کرمی‬ ‫نورهللا‬ ‫مغربی‬ ‫امیر‬ ‫غالمی‬ ‫نیما‬ ‫زاده‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫دكتر‬
 • 41. ‫عمومي‬ ‫روابط‬ ‫کمیته‬ ‫همکاران‬ ‫زاده‬ ‫حسن‬ ‫الهه‬ ‫دهقانی‬ ‫مژده‬ ‫مرادی‬ ‫شیما‬ ‫تهوری‬ ‫زهرا‬ ‫پاکدامن‬ ‫مریم‬ ‫سجادی‬ ‫مهشید‬ ‫مهدیان‬ ‫مونا‬ ‫زاد‬ ‫نوری‬ ‫مینا‬ ‫آبیار‬ ‫میترا‬ ‫نوذر‬ ‫سمانه‬ ‫اصنافی‬ ‫رضا‬ ‫امیر‬ ‫کرمی‬ ‫نورهللا‬ ‫مغربی‬ ‫امیر‬ ‫غالمی‬ ‫نیما‬
 • 42. 1.‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫زنجانی‬ ‫افشار‬ ‫ابراهیم‬ ‫دکتر‬ ‫اصالنی‬ ‫فریدون‬ ‫آقای‬ ‫پاپی‬ ‫ابراهیم‬ ‫آقای‬ ‫دانش‬ ‫فرشید‬ ‫آقای‬ ‫رخش‬ ‫فریبا‬ ‫خانم‬ ‫نوری‬ ‫عبدالرضا‬ ‫آقای‬ ‫افخمی‬ ‫خانم‬
 • 43. 2.‫خراسان‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫مقدم‬ ‫شریف‬ ‫هادي‬ ‫دکتر‬ ‫آ‬‫یغمایي‬ ‫جواد‬ ‫قاي‬ ‫آبادي‬ ‫نعیم‬ ‫محمد‬ ‫آقاي‬ ‫ساز‬ ‫زره‬ ‫محمد‬ ‫آقای‬ ‫پوستچی‬ ‫خانم‬ ‫هراتیان‬ ‫فاطمه‬ ‫خانم‬ ‫رضایي‬ ‫آقاي‬ ‫باغبان‬ ‫باقر‬ ‫محمد‬ ‫آقاي‬‫ی‬ http://ilisa-khorasan.ir/‫وب‬‫سایت‬
 • 44. 3.‫خوزستان‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫پهلو‬ ‫فرج‬ ‫عبدالحسین‬ ‫دکتر‬ ‫زاده‬ ‫معرف‬ ‫حمید‬ ‫دکتر‬ ‫عظیمی‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫آقای‬ ‫کوچک‬ ‫آتوسا‬ ‫خانم‬ ‫پور‬ ‫سالمی‬ ‫خانم‬ ‫فراشبندی‬ ‫زارعی‬ ‫خانم‬ ‫اصنافی‬ ‫رضا‬ ‫امیر‬ ‫آقای‬ ‫وبالگ‬http://ilisak.blogfa.com/
 • 45. 4.‫فارس‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫پرتو‬ ‫بابک‬ ‫آقای‬ ‫حیاتی‬ ‫زهیر‬ ‫دکتر‬ ‫حمیدی‬ ‫علی‬ ‫آقای‬ ‫کار‬ ‫نیک‬ ‫ملیحه‬ ‫خانم‬ ‫سودبخش‬ ‫لیال‬ ‫خانم‬ ‫گزنی‬ ‫علی‬ ‫آقای‬ ‫کارگر‬ ‫آقای‬ ‫فارسی‬ ‫آقای‬ ‫دانشی‬ ‫خانم‬
 • 46. 5.‫قم‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫طالعی‬ ‫عبدالحسین‬ ‫آقای‬ ‫محمدی‬ ‫مهدی‬ ‫آقای‬ ‫خالقی‬ ‫نرگس‬ ‫خانم‬ ‫عبادهللا‬ ‫آقای‬ ‫اسفندیاری‬ ‫علیرضا‬ ‫آقای‬ ‫کریمی‬ ‫آقای‬ ‫احمدلو‬ ‫آقای‬ ‫بذرافشان‬ ‫آقای‬ ‫فریدونی‬ ‫آقای‬
 • 47. 6.‫لرستان‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫خاکسار‬ ‫مسعود‬ ‫آقای‬ ‫طالعی‬ ‫مهوش‬ ‫خانم‬ ‫پیوستگر‬ ‫فاطمه‬ ‫خانم‬ ‫شهبازی‬ ‫عبدالرضا‬ ‫آقای‬ ‫قربانی‬ ‫غالمعباس‬ ‫آقای‬
 • 48. 7.‫مازندران‬ ‫استان‬ ‫شاخه‬ ‫انجمن‬ ‫موسوي‬ ‫افشین‬ ‫آقاي‬‫چلک‬ ‫شاپوری‬ ‫سودابه‬ ‫خانم‬ ‫آقاي‬‫موسی‬‫فیروز‬ ‫یمین‬ ‫قیاسي‬ ‫خانم‬ ‫زاده‬ ‫مقدس‬ ‫حسن‬ ‫آقاي‬ ‫نوراني‬ ‫حسین‬ ‫آقاي‬ ‫زارعي‬ ‫خانم‬ ‫و‬ ‫دهقان‬ ‫خانم‬(‫البدل‬ ‫علي‬) ‫بارزس‬ ‫طهماسبي‬ ‫صفیه‬ ‫خانم‬ ‫بارزس‬ ‫فیروزجایي‬ ‫محمدي‬ ‫عیسي‬ ‫آقاي‬ ‫اوصیا‬ ‫خانم‬(‫بارزس‬‫البدل‬ ‫علي‬)
 • 49. ‫رو‬ ‫پیش‬ ‫چالشهای‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫طلب‬ ‫مشارکت‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫انجام‬ ‫دشواری‬ ‫عده‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫مدیره‬ ‫هیئت‬ ‫اعضای‬ ‫بودن‬ ‫محدود‬ ‫خاص‬ ‫ای‬ ‫نخبگ‬ ‫و‬ ‫پیشکسوتان‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫شدن‬ ‫داوطلب‬ ‫عدم‬‫ان‬ ‫بیرونی‬ ‫و‬ ‫درونی‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫نیروهای‬ ‫بودن‬ ‫محدود‬ ‫آن‬ ‫نشر‬ ‫تداوم‬ ‫و‬ ‫خبرنامه‬ ‫انتشار‬ ‫مجوز‬ ‫گرفتن‬ ‫دشواری‬ ‫انجمن‬ ‫بوجه‬ ‫بودن‬ ‫محدود‬ ‫مستقل‬ ‫فضای‬ ‫داشتن‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫عدم‬
 • 50. ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬... ‫و‬ ‫کتابداری‬ ‫جامعه‬ ‫همفکری‬ ‫و‬ ‫همکاری‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫شد‬ ‫موفق‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫رسانی‬ ‫اطالع‬ ‫نیازمند‬ ،‫باشد‬ ‫تحول‬ ‫منشاء‬ ‫آنکه‬ ‫برای‬ ‫انجمن‬ ‫است‬ ‫مشارکت‬ ‫روحیه‬ ‫و‬ ‫جمعی‬ ‫خرد‬ ‫مست‬ ‫آرمانی‬ ‫فعالیتهای‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آل‬ ‫ایده‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬‫لزم‬ ‫است‬ ‫ملی‬ ‫عزم‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫دراز‬ ‫شما‬ ‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫دست‬...
 • 51. ‫مهر‬ ‫به‬ ‫دهیم‬ ‫هم‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫دست‬ ‫آباد‬ ‫کنیم‬ ‫را‬ ‫خویش‬ ‫میهن‬
 • 52. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas. Title