Rpt psvthn3

1,373 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,373
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
200
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rpt psvthn3

 1. 1. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 SEMESTER 1MINGGU BIDANG HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P1 Menggambar Aras 1: Pada akhir pelajaran murid dapat: Mengetahui dan mengenalpasti alat, a. memahami konsep gurisan Tajuk: bahan dan teknik dalam asas KBKK Pemandangan ditepi sawah menggambar berdasarkan pemerhatian. b. menghasilkan lukisan Aktiviti: Menggambar dengan menggunakan teknik gurisan Teknik Gurisan Aras 2: bertemakan pemandangan tepi sawah. Menghasilkan gambar dengan memanipulasi bahan kering. c. mengaplikasi teknik gurisan dalam kegiatan menggambar secara Aras 3: terancang. Membuat penyataan tentang hasil d. mengenali asas senireka (garisan) kerja. dan olahan serta dapat menggunakanya.2 Membuat corak dan rekaan Aras 1 Pada akhir pelajaran murid dapat: Mengenali warna-warna asas. Tajuk: a. mengetahui warna-warna asas Corak bertindih teknik Aras 2 dalam kehidupan cetakan Menghasilkan kesan corak dalam menggunakan pelbagai bahan, alat dan b. mengaplikasikan teknik cetakan teknik. dalam kegiatan membuat corak bertindih Aras 3 Membuat pernyataan tentang hasil c. menghargai hasil kerja sendiri dan kerja sendiri atau rakan. rakan . Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 2. 2. MINGGU BIDANG HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P Membentuk dan membuat Aras 1: Pada akhir pelajaran murid dapat binaan Mengetahui kegunaan bahan kutipan3 dan objek alam. a. menghasilkan objek dari bahan Tajuk: kutipan secara kreatif Bekas bunga dari botol plastic Aras 2: Mmenggunakan bahan terbuang untuk b. mengenali bahan –bahan kutipan dijadikan bahan hiasan yang boleh dijadikan pelbagai alat. Aras 3: c. menyedari terdapat pelbagai Menghasilkan bekas dari bahan kegunaan dari bahan kutipan dan terbuang secara kreatif melalui objek alam pemerhatian.4 Kraf tradisional Aras 1 Pada akhir pelajaran murid dapat: Menggunakan bahan gantian untuk Tajuk: menghasilkan kraf tangan atau bakul. a. menggunakan bahan-bahan Bakul kraftangan bagi meghasilkan bakul Aras 2 Memahami langkah –langkah b. memahami cara-cara menghasilkan psikomotor membuat bakul bakul Aras 3 c. menghargai hasil dan kerja sendiri Menyatakan secara lisan tentang hasil dan rakan kerja .5 Menggambar Aras 1: Pada akhir pelajaran Memahami konsep motif murid dapat: Tajuk: Nanas Menghasilkan objek daripada Aras 2 a. menggambar dengan menggunakan teknik capan Menghasilkan corak dengan cara pelbagai bahan dan teknik capan. Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 3. 3. MINGGU BIDANG HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P mencapan. Aras 3 b. menghasilkan gambar dengan Menghasilkan motif berdasarkan menggunakan teknik capan secara sumber yang boleh didapati di kreatif. persekitaran.6 Membuat corak dan rekaan Aras 1 Pada akhir pelajaran murid dapat: Menggunakan motif geometri untuk Tajuk: menghasilkan corak a. mengenali motif geomertri yang Kad ucapan hari ibu boleh digunakan untuk PSV Aras 2 Mengetahui langkah-langkah untuk b. memahami teknik lipatan dan menghasilkan kesan corak dengan guntingan bagi menghasilkan corak menggunakan gunting dan kertas yang menarik warna. Aras 3 Menampal corak pada kad ucapan c. dapat menghasilkan kad ucapan dengan kemas dan tepat. dengan menggunakan corak lipatan dan guntingan7 Membentuk dan membuat Aras 1 : Pada akhir pelajaran binaan Mengetahui dan meneroka kegunaan murid dapat: objek alam dan bahan kutipan Tajuk : Penindih kertas a. Menyedari kegunaan objek alam Aras 2: dalam kehidpan harian. Membentuk bahan yang berfungsi berdasarkan pemerhatian dengan b. Menghasilkan objek yang berfungsi menggunakan bahan tertentu. dengan menggunakan pelbagai teknik. Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 4. 4. MINGGU BIDANG HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P c. Mengenali pelbagai bahan yang Aras 3: boleh diubahsuai menjadi objek Menghias bahan kutipan dengan berguna. pelbagai teknik dan alat secara kreatif.8 Kraf Tradisional Aras 1 Pada akhir pelajaran murid dapat: Murid menggunakan plastisin untuk Tajuk: menghasilkan pelbagai bentuk a. memahami cara-cara untuk Tembikar tembikar. menghasilkan tembikar Aras 2 b. menyatakan jenis tembikar dan Menguasai kemahiran psikomotor dan teknik ragamhias. memahami langkah-langkah untuk menyediakan tembikar. c. menghargai kraf tangan tradisional Aras 3 Mereka corak dan motif yang mudah pada tembikar.9 Menggambar Aras 1: Pada akhir pelajaran murid dapat: Murid dapat mengetahui kesan Tajuk: Membuat gambar stensilan dalam penghasilan gambar a. membuat gambar yang boleh bunga menggunakan teknik dijadikan alat stensilan stensilan Aras 2 Murid dapat menggunakan stensil b. menggunakan dan menyusun sebagai alat dalam membuat gambar gambar secara kreatif. berdasarkan pemerhatian. c. memilih warna yang sesuai dalam Aras 3: menyusun dan menghasilkan motif Murid dapat menghasilkan gambar secara stensilan. berdasarkan tema menggunakan alat Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 5. 5. MINGGU BIDANG HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P dan bahan yang sesuai.10 Membuat corak dan rekaan Aras 1 Pada akhir pelajaran murid dapat: Menggunakan daun untuk Tajuk: menghasilkan corak terancang a. Menggunakan bahan dari alam Corak terancang semula jadi bagi menghasilkan corak. Aras 2 Menyusun daun untuk menghasilkan b. Menggunakan idea susunan motif corak. untuk mendapatkan susunan menarik Aras 3 c. Menghargai hasil kerja sendiri. Menyediakan dokumentasi mudah untuk folio sendiri.11 Membentuk dan membuat Aras 1: Pada akhir pelajaran murid dapat : binaan Mengetahui dan meneroka kegunaan objek alam. a. mengetahui bagaimana corak Tajuk: tersebut dihasilkan Muka kucing Aras 2 Melukis pada objek alam dan memilih b. menghasilkan lukisan pada objek warna yang sesuai untuk menghasilkan alam corak c. membuat penambah baikan hasil Aras 3 kerja secara kreatif. Mengindahkan hasil kerja secara kreatif dan menarik.12 Kraf Tadisional Aras 1 Pada akhir pelajaran murid dapat: Menyatakan cirri-ciri wau bulan dari Tajuk: Wau segi bentuk, a. Mengenal pasti cara-cara membuat motif dan corak. wau. Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 6. 6. MINGGU BIDANG HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P Aras 2 b. Menghasilkan corak hiasan bentuk Menyatakan cara membuat corak rekaan wau. ragamhias c. Menghargai hasil kraf tradisional. Aras 3 Menyatakan secara lisan tentang hasil kerja13 dan 14 Menggambar Aras 1 Pada akhir pelajaran murid dapat Menggunakan bahan kutipan untuk Tajuk: Membuat gambar ikan menggambar. a. menghasilkan gambar melalui teknik kolaj teknik kolaj Aras 2 Menghasilkan corak dengan pelbagai b. menyedari setiap objek mempunyai cara seperti memotong, menggunting, corak tertentu. menyusun dan menampal c. menghias bahan secara potongan Aras3 dan tampalan untuk menghasilkan Memahami cara menghasilkan gambar gambar yang menarik secara mengaplikasikan melalui teknik kolaj15 Membuat corak dan rekaan Aras 1 Pada akhir pelajaran murid dapat: Menggunakan tapak tangan sendiri Tajuk: untuk menghasilkan corak a. Mengetahui bahawa anggota badan Corak berselang seli boleh menghasilkan pelbagai corak. Aras 2 Menghasikan kesan corak dengan b. Menghasilkan pelbagai corak menggunakan tapak tangan mereka dengan anggota badan mengikut Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 7. 7. MINGGU BIDANG HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P kreativiti sendiri. Aras 3 Menyediakan dokumentasi mudah c. Melahirkan rasa gembira semasa dalam folio. menjalankan kegiatan PSV16 dan 17 Membentuk dan membuat Aras 1 Pada akhir pelajaran murid dapat: binaan Mengetahui dan meneroka kegunaan bahan kutipan a. menyatakan bentuk badut dan Tajuk: ragam hiasnya. Badut Aras 2 Membentuk dan membuat teknik b. memahami teknik guntingan dan menghasilkan topeng serkup tampalan dalam menghasilkan objek Aras 3 c. menghargai kraf Menghasilkan bentuk muka dan pelbagai alat dan bahan secaa kreatif.18 Kraf Tradisional Aras 1 Pada akhir pelajaran murid dapat: Menggunakan bahan gentian atau Tajuk: plastersin untuk menghasilkan gasing a. Mengetahui terdapat bahan gentian Gasing tiruan di persekitaran untuk menghasilkan gasing. Aras 2 Menghasilkan gasing secara mudah b. Membuat kemasan kerja dalam dengan menggunakan plastersin membentuk gasing dengan cara yang mudah. Aras 3 Membuat dokumentasi mudah untuk c. Mengharagai hasil kerja sendiri dan sudut PSV rakan. Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 8. 8. MINGGU BIDANG HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF STRATEGI P&P19 Membuat corak dan rekaan Aras 1 Pada akhir pelajaran murid dapat: Menggunakan motif huruf untuk Tajuk: menghasilkan corak a. Mengetahui bahawa stensilan dapat Corak berulang menghasilkan bentuk yang sama. Aras 2 Menyusun motif huruf untuk b. Meningkatkan daya kreativiti menghasilkan corak berulang dalam mereka corak Aras 3 c.Memahami konsep Menghasilkan corak dengan berulang dalam aktiviti mencorak. menggunakan bahan atau kertas tebal secara kreatif20 Kraf tradisional Aras 1 Pada akhir pelajaran murid dapat: Mengenalpasti dan menyebut bahan Tajuk: yang boleh digunakan untuk membuat a. Dapat memilih bahan yang sesuai Hiasan diri hiasan untuk dijadikan hiasan diri. Aras 2 b. Dapat meningkatkan daya kreativiti Menguasai kemahiran psikomotor dalam menghasilkan hiasan diri. halus serta disiplin kerja c. Melahirkan rasa gembira semasa Aras 3 menjalankan kegiatan. Membuat penilaian dan dokumentasi mudah untuk sudut pameran PSV 21. MENGGAMBAR Meneroka beberapa teknik yang Pada akhir pembelajaran murid akan Tajuk : Menghasilkan gambar berbeza dalam melukis dan membuat dapat: bunga. gambar. (CATAN) Aras 1 i. Membuat pemerhatian a. Mengenali objek yang dilihat Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 9. 9. terhadap bahan maujud secara terperinci. bunga dari segi rupa bentuk, warna dan saiznya. b. Mengetahui danmenggunakan Aras 2. bahan yang sesuai untuk i. Melakarkan gambar bunga menghasilkan lukisan. pada ketas lukisan. KBKK (mencirikan) ii. Memilih alatan dan bahan c. Menggunakan pelbagai teknik yang sesuai untuk secara kreatif untuk dalam menghasilkan lukisan. penghasilan lukisan. Aras 3. i. Menghasilkan lukisan d. Menyatakan keistimewaan hasil menggunakan alatan dan kerja sendiri atau rakan. bahan secara kreatif berdasarkan pemerhatian. ii. Mempamerkan dan menyatakan hasil kerja sendiri atau rakan.22. MEMBUAT CORAK DAN Meneroka beberapa teknik yang Pada akhir pembelajaran murid akan REKAAN berbeza dalam membuat corak dan dapat: Tajuk : Rumah Saya rekaan. ( KOLAJ ) Aras 1. i. Mengenali rupa bentuk a. Mengenali rupa bentuk geometri KBKK (membanding beza) geometri yang boleh pelbagai rupa. digunakan untuk menghasilkan rupa bentuk b. Menentukan warna yang sesuai rumah. untuk menghasilkan kolaj. ii. Mengenali warna yang c. Mengetahui kedudukan yangs sesuai. esuai bagi setiap rupa bentuk geometri. Aras 2. i. Menyusun motif untuk d. Menggunakan teknik yang seuai KBKK (membuat urutan) mengahasilkan rupa/ dalam penghasilan kolaj. corak. Aras 3. i. Menghasilkan rupa/corak e. Menyatakan perasaan terhadap Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 10. 10. dengan menggunakan hasil yang telah dibuat. bahan dan teknik secara kreatif berdasarkan penerokaan. ii. Mempamerkan hasil kerja.23 MEMBENTUK DAN Meneroka beberapa teknik yang Pada akhir pembelajaran murid akan MEMBUAT BINAAN. berbeza dalam membentuk dan dapat: Tajuk : Kereta Idaman. membuat binaan. ( ASEMBLAJ ) Aras 1. i. Mengetahui dan meneroka a. Menghargai bahan-bahan TKP kegunaan bahan kutipan terbuang. Intrapersonal dan objek alam. ii. Menghasilkan binaan b. Mengetahui teknik luakan dan dengan teknik luakan dan penambahan. tambahan. Aras 2. c. Memperlihatkan kreativiti dalam i. Membentuk dan membuat penghasilan binaan. binaan dengan menggunakan bahan dan d. Menerangkan mengenai binaan teknik yang berbeza dalam yang dihasilkan. penghasilkan. Aras 3. i. Menghasilkan binaan dan menghias dengan menggunakan pelbagai bahan dan teknik secara kreatif. ii. Membuat pernyataan secara lisan tentang hasil kerja sendiri dan rakan.24. MENGENAL Peningkatan pemahaman tentang Pada akhir pembelajaran murid akan KRAFTRADISIONAL beberapa motif dan tatacara serta dapat: Tajuk : Anyaman Ikan. disiplin kerja. Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 11. 11. ( ANYAMAN ) Aras 1. i. Menggunakan bahan a. Menghargai bahan-bahan gantian untuk terbuang. menghasilkan kraf tradisional melalui b. Mengetahui motif flora dan fauna penerokaan. yang dikehendaki. ii. Memahami motif flora dan fauna. c. Memperlihatkan kreativiti dalam Aras 2. penghasilan kraf tradisional. i. Menghasilkan kraf tradisional secara mudah dengan menggunakan d. Membuat dan menghasilkan kerja bahan asas. yang baik dengan cermat dan ii. Menguasai kemahiran teliti. motor halus (psikomotor) Nilai murni dan tatacara disiplin kerja. Sabar, berdisplin25. MENGENAL KRAF Peningkatan pemahaman tentang Pada akhir pembelajaran murid akan TRADISIONAL beberapa motif dan tatacara serta dapat: Tajuk : Anyaman Ikan disiplin kerja. ( ANYAMAN ) Aras 1. i. Meneroka kembali motif a. Mengetahui motif dan bentuk dan bentuk mudah dalam yang menarik dalam penghasilkan penghasilan kraf kraft tradisional. tradisional. ii. Membuat pernyataan b. Menceritakan kembali mengenai secara lisan tentang hasil hasil kerja yang disediakan. kerja sendiri dan rakan.26. MENGGAMBAR Meneroka beberapa teknik yang Pada akhir pembelajaran murid akan Tajuk : Pemandangan Di berbeza dalam melukis dan membuat dapat : Taman Bunga. gambar. ( LUKISAN ) Aras 1. i. Menggambar dengan a. Membuat lakaran berdasarkan Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 12. 12. mengunakan bahan dan pemerhatian. teknik penerokaan. Aras 2. b. Menggunakan alat dan bahan i. Memilih dan yang sesuai dalam menghasilkan menggunakan alat, bahan, lukisan. dan teknik yang sesuai dalam penghasilan c. Mengeluarkan kreativiti gambar. berdasarkan penghasilan lukisan. Aras 3. i. Menghasilkan gambar d. Menceritakan mengenai hasil dengan menggunakan kerja yang dihasilkan. pelbagai alat, bahan dan teknik secara kreatif melalui penerokaan. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan.27. MEMBUAT CORAK DAN Meneroka beberapa teknik yang Pada akhir pembelajaran murid akan REKAAN. berbeza dalam membuat corak dan dapat: Tajuk : Menghasilkan rekaan. pembalut hadiah. Aras 1. ( LIPATAN DAN i. Menggunakan motif a. Mengetahui motif yang sesuai GUNTINGAN ). organik dan geometri untuk menhasilkan lipatan dan untuk menghasilkan corak. guntingan. ii. Mengenali warna asas serta mengolahnya dalam b. Memilih warna yang sesuai untuk penghasilan corak. motif yanga akan dihasilkan. Aras 2. i. Menyusun motif untuk c. Mengubah motif untuk menghasilkan corak. menghasilkan corak yang Aras 3. menarik. Visual ruang i. Menghasilkan corak dengan menggunakan d. Mempamerkan hasil yang Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 13. 13. pelbagai alat, bahan, dan menarik. teknik yang sesuai dan secara kreatif melalui e. Menceritakan tentang hasil kerja. penerokaan dengan menentukan motif. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri serta rakan. TKP -Verbal linguistic -Intrapersonal28. MEMBENTUK DAN Meneroka beberapa teknik yang Pada akhir pembelajaran murid akan MEMBUAT BINAAN berbeza dalam membentuk dan dapat : Tajuk : Topeng Haiwan. membuat binaan. ( TOPENG SERKUP ) Aras 1. a. Menyatakan / menggambarkan i. Mengetahui rupa bentuk bentuk haiwan yang pernah haiwan. dilihat. Aras 2. i. Membuat rupa bentuk b. Melakarkan rupa bentuk haiwan. haiwan.29. MEMBENTUK DAN Meneroka beberapa teknik yang Pada akhir pengajaran murid-murid MEMBUAT BINAAN berbeza dalam membentuk dan akan dapat: KBKK Tajuk : Topeng Haiwan. membuat binaan. Membanding dan membeza. ( TOPENG SERKUP ) Aras 1. i. Mengetahui cirri-ciri rupa bentuk haiwan. a. Menyatakan ciri fizikal sesuatu Aras 2. haiwan. i. Membezakan pelbagai rupa bentuk haiwan. b. Mengecam pelbagai jenis haiwan Aras 3. mengikut rupa bentuk tertentu. i. Menghasilkan binaan dan menghias menggunakan c. Menghias rupa bentuk haiwan pelbagai alat, bahan dan yang telah dihasilkan dengan teknik secara kreatif. kreatif. ii. Melakonkan watak Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 14. 14. haiwan. d. Menampilkan idea berdasarkan bahan dengan simulasi lakonan.30. MENGENAL KRAF Peningkatan pemahaman tentang Pada akhir pengajaran murid-murid TRADISIONAL. beberapa motif dan tatacara serta akan dapat: Tajuk : Menghasilkan Wau. disiplin kerja. ( WAU ) Aras 1 i. Mengetahui bahan gantian a. Menyatakan bahan yang untuk menghasilkan kraf diperlukan untuk menghasilkan tradisional melalui wau. penerokaan. ii. Memahami motif yang b. Mengetahui motif yang sesuai dalam penghasilan bersesuaian. wau. Aras 2. c. Mengenal pasti pelbagai jenis i. Melakar rupa bentuk wau rupa bentuk. menggunakan kreativiti KBKK sendiri. ( Membanding beza )31. MENGENAL KRAF Peningkatan pemahaman tentang Pada akhir pembelajaran murid akan TRADISIONAL. beberapa motif dan tatacara serta dapat: Tajuk : Menghasilkan Wau. disiplin kerja. ( WAU ) Aras 1 i. Mengetahui perbezaan a. Mengenalpasti rupa bentuk wau TKP rupa bentuk wau. dan ciri-cirinya. -mencirikan Aras 2. i. Menguasai kemahiran b. Bekerja dengan teliti dalam motor halus dan ketelitian penghasilan kraf tradisional. kerja. Aras 3. c. Menghasilkan kraf tradisional i. Meneroka motif, bentuk, berdasarkan kreativiti sendiri. dan corak yang mudah dalam penghasilan kraf d. Latar belakang wau. tradisional. ii. Nyanyian lagu.32. MENGGAMBAR Meneroka beberapa teknik yang Pada khir pembelajaran murid akan Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 15. 15. Tajuk : Permandangan Di berbeza dalam melukis dan membuat dapat : Dasar Laut. gambar. ( RESIS ) Aras 1. i. Mengetahui flora dan a. Menyatakan kehidupan yang Pembelajaran kontekstual. fauna yang terdapat di terdapat di dasar laut. dasar laut. Aras 2. i. Memilih dan b. Memilih bahan/alat dan yang menggunakan alat, bahan, sesuai dalam penghasilan gambar. dan teknik yang sesuai dalam penghasilan c. Menghasilkan hasil yang kreatif gambar. berdasarkan penggunaan alatan Aras 3. dan bahan. i. Menghasilkan gambar dengan menggunakan d. Menyatakan perasaan terhadap pelbagai alat, bahan dan hasil. teknik secara kreatif melalui penerokaan. ii. Membuat pernyataan berdasarkan hasil kerja sendiri dan rakan.33. MENGGAMBAR Meneroka beberapa eknik yang Pada akhir pembelajaran murid akan Tajuk : Permandangan Di berbeza dalam melukis dan membuat dapat : Dasar Laut. gambar. KBKK ( RESIS ) Aras 1. (menjana idea) i. Mengenalpasti kehidupan a. Mengetahui keunikan hidupan yang terdapat di dasar laut. dasar laut. Aras 2. i. Memilih warna-warna b. Mengetahui pemilihan warna yang sesuai dalam yang sesuai dan menarik dalam penghasilan gambar. menghasilkan gambar. Aras 3. i. Menghasilkan gambar c. Menghasilkan gambar dengan bahan, alat dan menggunakan kemahiran dan teknik secara kreatif. bahan yang sesuai mengikut kreativiti murid. Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 16. 16. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja. d. Melahirkan perasaan tentang alam TKP dasar laut. -verbal linguistik34. MEMBUAT REKAAN DAN Meneroka beberapa teknik yang Pada akhir pembelajaran muri akan CORAK. berbeza dalam membuat corak dan dapat: Tajuk : Buah-buahan rekaan. tempatan. Aras 1. KBKK ( CAPAN ) i. Mengenali rupa bentuk a. Mengetahui ciri buah tempatan (mencirikan) buah-buahan tempatan. dari segi bentuk dan rupa. ii. Mengenali warna asas serta mengolahkannya b. Mengetahui pelbagai warna yang dalam penghasilam corak. terdapat di persekitaran. Aras 2. i. Menyusun motif untuk c. Menentukan pelbagai motif untuk menghasilkan corak. menghasilkan corak.35. MEMBUAT REKAAN DAN Meneroka beberapa teknik yang Pada akhirpembelajaran murid akan CORAK. berbeza dalam membuat corak dan dapat: Tajuk : Buah-buahan rekaan. TKP tempatan. Aras 1. a. Menghasilkan kesan corak dengan -verbal linguistik ( CAPAN ) i. Menghasilkan kesan corak pelbagai bahan dan alat. dengan menggunakan pelbagai alat, bahan. b. Bercerita tentang hasil yang ii. Membuat pernyataan dibuat. terhadap hasil kerja.36. MEMBENTUK DAN Meneroka beberapa teknik yang Pada akhir pembelajaran murid akan MEMBUAT BINAAN. berbeza dalam membentuk dan dapat: Tajuk : Membuat kayu tik-tok. membuat binaan. ( ALATAN MUZIK ) Aras 1. a. Menghargai bahan terbunag juga KBKK i. Mengetahui dan meneroka alam sekitar. (kritis) kegunaan bahan kutipan dan objek alam. Aras 2. TKP i. Membentuk dan membuat -menjana idea binaan dengan b. Mengaplikasikan pelbagai teknik Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 17. 17. menggunakan bahan dan untuk menghasilkan binaan. teknik yang berbeza dalam penghasilan.37. MEMBENTUK DAN Meneroka beberapa teknik yang Pada akhir pembelajaran murid akan MEMBUAT BINAAN. berbeza dalam membentuk dan dapat : Tajuk : Membuat kayu tik-tok. membuat binaan. ( ALATAN MUZIK ) Aras 1. a. Menyedari kegunaan pelbagai i. Menghasilkan binaan dan alat, bahan dan teknik dalam menghias dengan menghasil dan menghias binaan. menggunakan pelbagai TKP alat, bahan dan teknik b. Mempersembahkan permainan -muzik secara kreatif. alat-alat muzik. -kinestetik ii. Membuat pernyataan secara praktikal.38. MENGENAL KRAF Peningkatan pemahaman tentang Pada akhir pembelajaran murid akan39. TRADISIONAL beberapa motif dan tatacara serta dapat: Tajuk : Rantai Leher disiplin kerja. (HIASAN DIRI ) Aras 1. KBKK i. Menggunakan bahan a. Menyedari kegunaan pelbagai (menjana idea dan menilai) gantian untuk bahan terbuang untuk dijadikan menghasilkan kraf bahan perhiasan. tradisional melalui penerokaan. b. Mengetahui teknik mudah untuk Aras 2 menghasilkan kraf. i. Menghasilkan kraf tradisional secara mudah c. Melakukan kerja dengan baik dan dengan menggunakan sempurna dan menarik. bahan asas. ii. Menguasai kemahiran d. Menghasilkan kraf tradisional motor halus dan disiplin dengan menggunakan bahan diri. terbuang. Aras 3. i. Meneroka motif, bentuk e. Memperagakan hasil sendiri dan corak mudah dalam kepada rakan. penghasilan Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/
 18. 18. kraftradisional. ii. Membuat pernyataan secara lisan tetntang hasil kerja sendiri dan rakan.40. MENGGAMBAR Meneroka beberapa teknik yang Pada akhir pembelajaran murid akan Tajuk : Buah-buahan berbeza dalam melukis dan membuat dapat : (GARISAN) gambar. Aras 1. i. Menggambar dengan a. Mengetahui pelbagai alat untuk KBKK menggunakan pelbagai membuat “garisan”. (membuat turutan) bahan dan teknik melalui penerokaan. b. Menggunakan bahan yang sesuai Aras 2. untuk penghasilan bahan. i. Memilih dan menggunakan alat, bahan c. Menghasilkan bahan yang dan teknik yang sesuai menarik. dalam penghasilan gambar. d. Menceritakan kepada rakan mengenai apa yang telah Aras 3. dilakukan. i. Menghasilkan gambar dengan menggunakan pelbagai alat, bahan dan teknik secara kreatif. ii. Membuat pernyataan tentang hasil kerja sendiri dan rakan. Digitized by: Unit ICT SEDARA ONLINE http://sekolah.mmu.edu.my/skserkamdarat/

×