• Save
Etiqa Takaful
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Etiqa Takaful

on

 • 1,908 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,908
Views on SlideShare
1,846
Embed Views
62

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 62

http://zulbiba.com 62

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Etiqa Takaful Etiqa Takaful Presentation Transcript

 • S E L A M A T D A T A N G DIHASILKAN OLEH Jabatan Latihan, Divisyen Pengurusan Jualan1
 • •Datang Awal •Matikan Telefon Bimbit •Tidak Meninggalkan Latihan Tanpa Izin Fasilitator •Menjaga Kebersihan Tempat Latihan •Tidak Dibenarkan Merokok •Penyertaan •Penglibatan •Berkewajipan •2 Hari Kehadiran Wajib2
 • Tinjauan Korporat Tinjauan Kewangan Konsep Takaful Wakil Takaful Produk Takaful Pengiraan Sumbangan Pengunderaitan Borang Cadangan Tuntutan Khidmat Pelanggan3
 • • Mayban Fortis ditubuhkan pada 2001 dengan penggabungan antara bank terbesar di Malaysia iaitu Malayan Banking Berhad (Maybank) dan Fortis International NV, salah satu Perkhidmatan Kewangan Bersepadu terbesar di Eropah. 5
 • •Dengan pegangan sebanyak 70% olehMaybank dan 30% oleh Fortis, perkongsianini memperlihatkan semua kumpulansyarikat syarikat insuran Maybank bernaungdibawah Mayban Fortis Holdings Berhad.6
 • Pada tahun 2005, Mayban Fortis telah berkembang dengan pesatnya dengan pengambilalihan Malaysia National Insurance Berhad (MNI), sebuah syarikat Insuran tempatan terbesar dan anak syarikatnya, Takaful Nasional Sdn Bhd, Pengendali Takaful terpenting di Malaysia7
 • Dari segi kewangan, penggabungan tersebut telah melonjakkan Mayban Fortis ke tangga kedua Penginsuran terbesar diMalaysia dan Pengendali Takaful utama negara Untuk tahun kewangan 2006/2007, - Premium kasar dicatat oleh Mayban Fortis RM4 billion (USD 1.186 billion) - Sumbangan dari Takaful direkod sebanyak RM 900 juta (USD 266.78 juta)8
 • Pada penghujung tahun 2007, usaha penggabungan Malaysia National Insurance dan Takaful Nasional sampai ke kemuncaknya dengan penjenamaan semula keseluruhan kumpulan Insuran dan Takaful kepada nama baru iaitu Etiqa.9
 • Maybank Fortis Mayban Fortis Holdings Berhad Etiqa Insurance Etiqa Takaful10
 • TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN MEGAT MOHD NOR (Pengerusi) MR DENNIS J ZIENGS (Naib Pengerusi) DATUK HJ ABDUL RAHMAN MOHD RAMLI DATUK DR SYED OTHMAN ALHABSHI DATO’ AMINUDDIN MD DESA MR HUGO VAN VLEDDER11
 • Mengawasi dan menasihati Operasi Etiqa Takaful dari segi: - Perlaksanaan Tabung - Pelaburan - Pembahagian Untung - Lain-lain Urusan supaya selari dengan hukum “Syarak”.12
 • SAHIBUL SAMAHAH DATO’ SERI DR. HAJI HARUSSANI HAJI ZAKARIA (PENGERUSI) DR. ISMAIL BIN MOHD @ ABU HASSAN (AHLI) DR. MOHAMMAD DEEN MOHD NAPIAH (AHLI)13
 • •Sahibul Samahah Dato’ Seri Dr. Haji Harussani Haji Zakaria (Chairman) •A graduate from Kolej Islam Malaysia in 1965 holding a PhD from University of Malaya in 2001. Active member of Perak State Government holding key positions including Chairman of Perak State Shariah CommitteeDr. Ismail bin Mohd @ Abu Hassan (Member) Dr. Mohammad Deen Mohd Napiah (Member)An Assistant Professor at International Islamic An Assistant Professor at International IslamicUniversity Malaysia who received his PhD from University Malaysia also holding the post asManchester University in 1997 Deputy Dean of Student Affairs and head of Islamic Law Department 14
 • TakafulAlor Setar Kota Bharu Kota Kinabalu Butterworth K Terengganu Ipoh Shah Alam Kuantan TawauKuala Lumpur Seremban Kuching Melaka Johor Bahru 15
 • “Menginsankan Takaful dan Insurans”16
 • Setiap orang sentiasa terdedah kepada musibah atau malapetaka seperti kecurian, kebakaran, penipuan dan banyak lagi yang boleh mengakibatkan kerugian kewangan dan pengurangan nilai Risiko atau musibah itu tidak pasti bila terjadi Sistem atau saluran bantu membantu tidak dihalang oleh agama, malah ia sangat digalakkan Sistem takaful boleh meringankan beban risiko atau kesedihan untuk menyambung aktiviti harian hidup18
 • “Skim yang berasaskan Persaudaraan, Perpaduan dan bantuan bersama yang menyediakan pertolongan dan bantuan kewangan kepada peserta-peserta jika diperlukan di mana peserta-peserta sama-sama bersetuju untuk memberi sumbangan bagi maksud itu.”19
 • Sistem Islam Sumbangan Tabarru’ Pelaburan Halal Majlis Pengawasan Syariah Tiada Unsur Riba Tiada Unsur Maisir Tiada Unsur Gharar Perkongsian Keuntungan20
 • Membuat Kebajikan Membuat Derma Bersyarat Mengurnia dengan Redha Perkongsian Keuntungan Para Peserta dan ETB Nilai berdasarkan Nisbah yang ditentukan Nisbah pembahagian bergantung kepada aqad yang dibuat21
 • Peminjaman wang untuk tujuan mendapatkan keuntungan Penjanaan dana insurans melalui pelaburan dalam instrumen kewangan yang berurusniaga berasaskan faedah Mendapat sesuatu dengan cara mudah tanpa berusaha mengerjakannya Peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan pulangan yang besar Ketidakpastian di mana terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan menimbulkan ketidakadilan kepada pihak yang lain22
 • TAKAFUL INSURANS • Tertakluk kepada Akta Takaful 1984 • Tertakluk kepada Akta Insurans 1963 • Peserta membayar sumbangan • Pemegang polisi dikenakan berrdasarkan konsep tabarru’at bayaran premium atas perlindungan • Pihak Syarikat merupakan • Pihak Syarikat merupakan Pengendali risiko Penanggung risiko • Asas kontrak antara Peserta dan • Asas kontrak dalam Insurans Pengendali Takaful adalah adalah KONTRAK JUALBELI antara TABARRU’AT Penginsurans dan Pemegang Polisi. • Majlis Pengawasan Syariah yang • Tiada Majlis Pengawasan Syariah bertanggungjawab memastikan segala transaksi Syarikat berpandukan Syariat Islam • Tiada unsur riba, maisir dan gharar • Terdapat unsur-unsur maisir, riba dan gharar23
 • TAKAFUL INSURANS ASAS KONTRAK DALAM TAKAFUL ASAS KONTRAK DALAM INSURANS ADALAH TABARRU’AT, ADALAH JUAL-BELI (BUY-SELL CONTRACT) TABARRU’ BERMAKSUD DERMA DALAM ISLAM, JUAL-BELI MESTILAH BERSYARAT.DALAM ISLAM , DERMA MENEPATI RUKUN JUAL-BELI IAITU : TIDAK TERIKAT PADA APA-APA 1.PENJUAL RUKUN. 2.PEMBELI INI BERMAKNA, TIDAK ADA 3.BARANG SEBARANG RUKUN YANG PERLU 4.AKAD DIIKUTI,JADI DENGAN SENDIRINYA URUSAN TAKAFUL TIDAK MALANGNYA DALAM INSURANS MENIMBULKAN SEBARANG ,BARANG YANG DIJUAL-BELI TIDAK KERAGUAN DARI SEGI ADA,MAKA RUKUN TIDAK LENGKAP. SYARIAH/MUAMALAT ISLAM AKIBATNYA TRANSAKSI YANG BERLAKU ADALAH FASID(TIDAK MENGIKUT SYARIAT/MUAMALAT ISLAM )24
 • •PENGENALAN • Merupakan ejen yang sah dilesenkan di bawah Akta Takaful 1984 bagi memasarkan produk Takaful dan berurusniaga dengan Peserta skim bagi Pengendali •PRINSIP AL-WAKALAH • Merupakan pelantikan seseorang melalui akad untuk mengambil tempat orang yang melantiknya bagi menguruskan sesuatu perkara tertentu, atau pemberian kuasa kepada seseorang wakil untuk mengurus dan menjaga sesuatu perkara. • Ia menjadi konsep asas dalam kontrak antara Wakil dengan pengendali Takaful. Memberi kebenaran mutlak kepada ETB untuk melantik anda sebagai Wakil bagi menjalankan tugas bagi pihak ETB.26
 • •TUGAS & TANGGUNGJAWAB •Secara ringkasnya, seorang wakil Takaful Keluarga dilantik dengan tujuan untuk memperoleh dan menyampaikan kepada Syarikat, permohonan untuk Sijil Takaful Keluarga dan melaksanakan lain-lain tugas yang diperlukan oleh Syarikat dan menitikberatkan aspek-aspek berikut: ☺Penuh Percaya ☻Ketelitian dan Kemahiran ☺Kepatuhan ☻Pengendalian Wang Sumbangan ☺Pelaksanaan Tanggungjawab27
 • •Tiada seorangpun boleh menjalankan perniagaan Takaful di Malaysia sebagai ejen Takaful bagi seseorang pengendali yang tidak berkelayakan di bawah Akta ini untuk menjalankan perniagaan yang dipersoalkan di Malaysia; dan seorang yang melanggar subseksyen ini adalah melakukan suatu kesalahan Jika sabit kesalahan boleh dikenakan denda tidak melebihi DUA PULUH RIBU RINGGIT dengan ditambah EMPAT RIBU RINGGIT atau PENJARA selama tempoh tidak melebihi dua belas bulan atau kedua-duanya28
 • •Mana-mana orang yang: – Mempelawa seorang lain untuk membuat tawaran atau cadangan atau mengambil apa-apa langkah lain dengan tujuan untuk membuat suatu kontrak Takaful dengan seseorang pengendali; dan – Ada kaitan dengan pengendali sebagaimana Jika sabit kesalahan yang diperuntukkan dalam peraturan-peraturan, boleh dikenakan •Adalah dikehendaki memberi maklumat yang denda tidak melebihi ditetapkan berkenaan dengan kaitannya dengan EMPAT RIBU RINGGIT pengendali kepada orang yang kepadanya pelawaan atau PENJARA itu dibuat selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya29
 • Tertakluk kepada subseksyen (2) dan (3), tiada pengendali boleh mengambil alih apa-apa risiko berkenaan dengan sesuatu perniagaan am melainkan jika dan sehingga: •(a) caruman yang kena dibayar diterima oleh pengendali atau dijamin akan dibayar oleh mana-mana orang mengikut apa- apa cara dan dalam suatu masa sebagaimana yang ditetapkan; atau •(b) Deposit bagi suatu amaun sebagaimana yang ditetapkan adalah dibuat terlebih dahulu mengikut cara yang ditetapkan30
 • Jika caruman yang kena dibayar menurut subseksyen (1) diterima oleh mana-mana orang, termasuk ejen Takaful atau broker, bagi pihak pengendali penerimaan itu hendaklah disifatkan sebagai penerimaan yang dibuat oleh pengendali bagi maksud-maksud subseksyen itu dan beban membuktikan bahawa sumbangan yang kena dibayar itu telah diterima oleh seseorang, termasuk ejen takaful atau broker yang tidak diberi kuasa untuk menerima caruman itu hendaklah terletak pada pengendali. Subseksyen (1) dan (2) hendaklah terpakai bagi apa-apa jenis perniagaan am Takaful sebagaimana yang ditetapkan dari semasa ke semasa.31
 • Jika mana-mana orang, termasuk ejen takaful atau broker, menerima bagi pihak pengendali suatu caruman atas sijil takaful dari jenis yang ditetapkan pada masa itu menurut subseksyen (3), orang itu hendaklah mendeposit dengan, atau menghantar secara pos kepada, pengendali caruman yang dipungut sedemikian itu dalam suatu masa sebagaimana yang ditetapkan berhubungan dengan sijil-sijil dari jenis itu.32
 • Apa-apa pembayaran balik caruman berhubungan dengan sijil takaful dari jenis yang ditetapkan di bawah subseksyen (3) yang kena dibayar kepada peserta kerana pembatalan sijil atau perubahan di segi terma dan syaratnya atau apa-apa sebab lain hendaklah dibayar oleh pengendali secara langsung kepada peserta dan resit yang sempurna hendaklah diperolehi oleh pengendali dari peserta Jika sabit kesalahan itu dan pembayaran balik itu tidak boleh sekali- boleh dikenakan kalinya di bayar atau dikreditkan kepada mana- denda tidak melebihi mana orang lain, termasuk ejen takaful atau broker. LIMA RIBU RINGGIT.33
 • mana-mana orang yang dengan apa-apa pernyataan, janji atau ramalan yang dia ketahui adalah mengelirukan, palsu atau memperdayakan atau merahsiakan secara fraud sesuatu fakta matan, atau dengan cara sembrono membuat (secara fraud atau sebaliknya) sesuatu pernyataan, janji atau ramalan yang mengelirukan, palsu atau Jika sabit kesalahan memperdayakan, mendorong atau cuba untuk boleh dikenakan denda mendorong orang lain untuk membuat atau tidak melebihi DUA menawar untuk membuat apa-apa kontrak Takaful PULUH RIBU RINGGIT atau PENJARA selama dengan seorang pengendali adalah melakukan tempoh tidak melebihi suatu kesalahan satu tahun atau kedua- duanya34
 • Seseorang yang pada bila-bila masa telah diberi kuasa sebagai ejennya oleh pengendali Takaful dan yang mensolisit atau merundingi suatu kontrak Takaful atas sifat itu hendaklah dalam setiap hal itu disifatkan bagi maksud pembentukan kontrak, sebagai ejen pengendali itu dan pengetahuan orang itu berhubungan dengan suatu perkara yang relevan dengan penerimaan risiko oleh pengendali hendaklah disifatkan sebagai pengetahuan pengendali. Sesuatu pernyataan yang dibuat atau apa-apa perbuatan yang dilakukan oleh mana-mana orang itu atas sifatnya sebagai wakil hendaklah disifatkan, bagi maksud pembentukan kontrak, sebagai pernyataan yang dibuat atau perbuatan yang dilakukan oleh pengendali walaupun terdapat pelanggaran terhadap seksyen 28 atau mana-mana peruntukan lain dalam Akta ini oleh orang itu.35
 • Seksyen ini tidaklah terpakai:  Jika terdapat pakatan atau perbiaraan antara orang itu dan peserta yang dicadangkan dalam pembentukan kontrak itu; atau  Jika orang itu telah terhenti daripada menjadi ejennya dan pengendali telah mengambil segala langkah yang munasabah untuk memberitahu atau membawa kepada pengetahuan bakal peserta dan orang awam amnya akan hal mengenai pemberhentian itu. Sungguhpun bidang kuasa ini kelihatan begitu meluas, namun seseorang wakil hanya boleh bertindak mengikut had kuasa yang diberi kepadanya oleh prinsipal yang diwakilinya. Wakil Takaful dilantik hanya untuk tujuan mendapatkan dan memajukan permohonan-permohonan Takaful kepada pengendali Takaful dan melaksanakan lain-lain tugas seperti yang diperlukan oleh syarikat dan tidak lebih daripada itu.36
 • Seorang wakil tidak ada kuasa untuk membuat, mengubah atau mengeluarkan kontrak (sijil) Takaful atau lain-lain kontrak, untuk melanjutkan tempoh untuk membayar premium, untuk membatalkan lucuthak, untuk mendatangkan tanggungan bagi pihak syarikat, untuk menghantar apa jua sijil sehingga sumbangan pertama yang dikenakan telah dibayar dengan penuh, untuk menghantar lain-lain kontrak sehingga semua keperluan untuk pertimbangan telah dijelaskan dengan penuh kecuali dengan kebenaran yang dinyatakan oleh Syarikat.37
 • Takaful Takaful Am Keluarga Kebakaran Pelan Asas Riders Mesra ADDB Kenderaan Ehsan AIR Kemalangan Warisan HB Kejuruteraan Prima CI Transit Sarjana Term Liabiliti Afiah PWB Pelbagai Sakinah FIB TMSR39
 • EHSAN
 • EHSAN EHSAN EHSAN EHSAN EHSAN •Pelan perlindungan bertempoh.MIG/SALES MANAGEMENT/TRAINING 2006 4 1
 • eTiQa EHSAN Tempoh minima Dilindungi (10 thn) Tempoh maksima Dilindungi- (47 thn) Kematian & Keilatan Kekal & Menyeluruh sahajaUmur min Umur maksima UmurMenyertai: Menyertai:18 thn Maksima 55 thn Tamat sijil 65 thn 42
 • EHSAN EHSAN EHSAN EHSAN EHSAN KematianMIG/SALES MANAGEMENT/TRAINING 2006 • Keilatan Kekal Menyeluruh sehingga umur 65 tahun sahaja 4 3
 • EHSAN EHSAN EHSAN EHSAN EHSANHad Umur Layak - 18 Tahun – 55 Tahun*Tempoh Sijil - 5, 6,7…. 30 TahunUmur Maksimum Tamat Sijil - 65 TahunPerlindungan Minimum - RM 10,000.00Sumbangan Minimum - RM360.00 setahunLat Sumbangan - Tahunan, setengah tahun, suku tahun dan bulanan* Tarikh Lahir Akan Datang44
 • EHSAN EHSAN EHSAN EHSAN EHSAN Lebihan dari Akaun Khas Peserta dengan nisbah: ETIQA Takaful 20% Peserta 80%45
 • EHSAN EHSAN EHSAN EHSAN EHSAN Tahun Pertama - 10% dari Amaun Perlindungan Tahun Kedua - 10% dari Amaun Perlindungan Tahun Ketiga - 10% dari Amaun Perlindungan Tahun Keempat - 10% dari Amaun Perlindungan Tahun Kelima - 60% dari Amaun Perlindungan (Penamatan Sijil) Pembayaran sumbangan dikecualikan sementara manfaat keilatan dilunaskan.46
 • EHSAN EHSAN EHSAN EHSAN EHSAN Jumlah Amaun Perlindungan sahaja47
 • EHSAN EHSAN EHSAN EHSAN EHSAN • 100% Akaun Khas Peserta48
 • EHSAN EHSAN EHSAN EHSAN EHSAN •Manfaat Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan •Accidental Death & Disability Benefit (ADDB) •Manfaat Indemniti Kemalangan •Accident Indemnity Rider (AIR) •Manfaat Hospital •Hospital Benefit (HB) •Penyakit Kritikal •Critical Illness (CI)49
 • MESRA
 • MESRA MESRA MESRA MESRA MESRA •Menyediakan perlindungan berserta simpanan untuk masa hadapan dan persaraan.51
 • Tempoh minima eTiQa MESRA Dilindungi- 20 thn Tempoh maksima Dilindungi- 79 thn Kematian,Keilatan Kekal Menyeluruh & KematanganUmur min Umur maksima UmurMenyertai: Menyertai:6 bln Matang 60 thn Maksima 80 thn 52
 • MESRA MESRA MESRA MESRA MESRA Kematangan Keilatan Kekal Menyeluruh sehingga umur 65 tahun sahaja Kematian53
 • MESRA MESRA MESRA MESRA MESRAHad Umur Layak - 6 Bulan - 60 Tahun*Tempoh Sijil - 5 Tahun - 79 TahunUmur Matang Maksima - 80 TahunSumbangan Minimum - RM600.00 setahunLat Sumbangan - Tahunan, setengah tahun, suku tahun dan bulananPerlindungan minimum - RM10,000.00Jumlah Perlindungan Keseluruhan untuk juvana terhadhingga RM200,000.00 sahaja(Pelan Asas + Rider Bertempoh)* Tarikh Lahir Akan Datang54
 • MESRA MESRA MESRA MESRA MESRA Jumlah Akaun Peserta Terkumpul + Mudharabah dari Akaun Peserta (Jika ada) + Lebihan dari Akaun Khas Peserta (Jika ada)55
 • MESRA MESRA MESRA MESRA MESRA Tahun Pertama - 10% dari Amaun Perlindungan + Jumlah Akaun Peserta terkumpul + Mudharabah dari Akaun Peserta Tahun Kedua - 10% dari Amaun Perlindungan Tahun Ketiga - 10% dari Amaun Perlindungan Tahun Keempat - 10% dari Amaun Perlindungan Tahun Kelima - 60% dari Amaun Perlindungan Penamatan Sijil Pembayaran sumbangan dikecualikan sementara manfaat keilatan dilunaskan.56
 • MESRA MESRA MESRA MESRA MESRA Jumlah Amaun Perlindungan + Jumlah Akaun Peserta Terkumpul + Mudharabah dari Akaun Peserta57
 • MESRA MESRA MESRA MESRA MESRA • TAHUN AKAUN PESERTA AKAUN KHAS PESERTA• 1 0% 100%• 2 10% 90%• 3 50% 50%• 4> 75% 25%58
 • MESRA MESRA MESRA MESRA MESRA • 80% Peserta • 20% Etiqa Takaful59
 • MESRA MESRA MESRA MESRA MESRA •Manfaat Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan •Accidental Death & Disability Benefit (ADDB) - (6 bulan – 60 tahun) •Manfaat Indemniti Kemalangan •Accident Indemnity Rider (AIR) (18 – 55 tahun) •Manfaat Hospital •Hospital Benefit (HB) (6 bulan – 55 tahun) •Penyakit Kritikal •Critical Illness (CI) (18 – 55 tahun) •Rider Bertempoh •Term Rider (6 bulan – 60 tahun) •Manfaat Pengecualian Sumbangan Pembayar •Payor Waiver Benefit Rider •Takaful Medic Save Rider •Rider Takaful Medic Save (30hari – 59 tahun)60
 • PRIMA
 • PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA •Pelan Perlindungan dan Simpanan yang memenuhi kehendak semasa peserta.62
 • PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA Perolehan Setiap 3 tahun (Manfaat Berjangka) Kematangan Keilatan Kekal Menyeluruh sehingga umur 65 tahun sahaja Kematian63
 • eTiQa PRIMA Tempoh minima Tempoh maksima Dilindungi :18 thn Dilindungi : 30thn Kematian,Keilatan Kekal Menyeluruh ,Kematangan & Manfaat BerjangkaUmur min Umur maksima UmurMenyertai: Menyertai:6 bln Matang 54 thn Maksima 84 thn 64
 • PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA Jaminan pembayaran berjadual setiap tiga tahun, anggaran 10% dari amaun perlindungan, atas andaian pulangan pelaburan sebanyak 4% ke atas Akaun Khas Peserta. Perlindungan Kematian dan Keilatan Kekal Menyeluruh adalah tetap sehingga tamat tempoh sijil walaupun Manfaat Perolehan sudah dibayar. Peruntukan Bukan Lucuthak melalui Sumbangan Otomatik (Non-Forfeiture Option in Automatic Contribution) Tiada Lien untuk Pelan Juvana65
 • PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMAHad Umur Layak - 6 Bulan - 54 Tahun*Tempoh Sijil - 18, 21, 24, 27 dan 30 TahunUmur Matang Maksimum - 84 TahunSumbangan Minimum - RM1,200.00 setahunLat Sumbangan - Tahunan, setengah tahun, suku tahun dan bulananPerlindungan minimum - RM10,000.00Jumlah Perlindungan Keseluruhan untuk juvana terhad hinggaRM200,000.00 sahaja (Pelan Asas + Rider Bertempoh)* Tarikh Lahir Akan Datang 66
 • PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA Tempoh Matang Tahun 18 Tahun 21 Tahun 24 Tahun 27 Tahun 30 Tahun 3 10% 10% 10% 10% 10% 6 10% 10% 10% 10% 10% 9 10% 10% 10% 10% 10% 12 10% 10% 10% 10% 10% 15 10% 10% 10% 10% 10% 18 50% 10% 10% 10% 10% 21 40% 10% 10% 10% 24 30% 10% 10% 27 20% 10% 30 10% * Atas andaian pulangan pelaburan sebanyak 4% ke atas Akaun Khas Peserta67
 • PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA Baki Manfaat Perolehan yang belum dibayar + Jumlah Akaun Peserta Terkumpul + Mudharabah dari Akaun Peserta + Lebihan dari Akaun Khas Peserta68
 • PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA Tahun Pertama - 20% dari Amaun Perlindungan tanpa menolak jumlah Manfaat Perolehan yang sudah dibayar + Jumlah Akaun Peserta terkumpul + Mudharabah dari Akaun Peserta Tahun Kedua - 40% dari Amaun Perlindungan Tahun Ketiga - 40% dari Amaun Perlindungan Penamatan Sijil Pembayaran sumbangan dikecualikan sementara manfaat keilatan dilunaskan.69
 • PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA Jumlah Amaun Perlindungan tanpa menolak Manfaat Perolehan yang telah dibayar + Jumlah Akaun Peserta Terkumpul + Mudharabah dari Akaun Peserta70
 • PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA• TAHUN AKAUN PESERTA AKAUN KHAS PESERTA• 1 0% 100%• 2> 10% 90%71
 • PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA • 80% Peserta • 20% Etiqa Takaful72
 • PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA •Manfaat Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan •Accidental Death & Disability Benefit (ADDB) - (6 bulan – 60 tahun) •Manfaat Indemniti Kemalangan •Accident Indemnity Rider (AIR) (18 – 55 tahun) •Manfaat Hospital •Hospital Benefit (HB) (6 bulan – 55 tahun) •Penyakit Kritikal •Critical Illness (CI) (18 – 55 tahun) •Rider Bertempoh •Term Rider (6 bulan – 60 tahun) •Manfaat Pengecualian Sumbangan Pembayar •Payor Waiver Benefit Rider •Takaful Medic Save Rider •Rider Takaful Medic Save (30 hari – 59 tahun)73
 • WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN WARISANWARISAN
 • WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN •Pelan perlindungan dan simpanan berasaskan konsep takaful.75
 • eTiQa WARISAN Perlindungan ASAS Diteruskan PERCUMA Tempoh maksima Dilindungi: 87 thn Kematian,Keilatan Kekal Menyeluruh & KematanganUmur min Umur maksimaMenyertai: Umur Menyertai:6 bln 55 thn Matang: Tamat membayar 88 thn Sumbangan pd Umur 55,60 @ 65 76
 • WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN Kematangan • Keilatan Kekal Menyeluruh sehingga umur 65 tahun sahaja • Kematian77
 • WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN Perlindungan dan simpanan. Perlindungan sehingga umur 88 tahun. Perlindungan Keilatan Kekal Menyeluruh sehingga umur 65 tahun. Peruntukan Bukan Lucuthak melalui Sumbangan Otomatik (Non-Forfeiture Option in Automatic Contribution) 3 pilihan tempoh sumbangan: sehingga umur 55, 60 atau 65 tahun. Tiada Lien untuk Juvana78
 • WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN Had Umur Layak - 6 Bulan - 55 Tahun* Tempoh Sijil - 33 Tahun - 87 Tahun Umur Matang Maksimum - 88 Tahun Sumbangan Minimum - RM600.00 setahun Perlindungan Minimum - RM10,000.00 Lat Sumbangan - Tahunan, setengah tahun, suku tahun dan bulanan Jumlah Perlindungan Keseluruhan untuk juvana terhad hingga RM200,000.00 sahaja (Pelan Asas + Rider Bertempoh) * Tarikh Lahir Akan Datang79
 • WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN Jumlah Akaun Peserta Terkumpul + Mudharabah dari Akaun Peserta + Lebihan dari Akaun Khas Peserta80
 • WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN WARISANTahun Pertama - 20% dari Amaun Perlindungan + Jumlah Akaun Peserta terkumpul + Mudharabah dari Akaun PesertaTahun Kedua - 40% dari Amaun PerlindunganTahun Ketiga - 40% dari Amaun Perlindungan Penamatan SijilPembayaran sumbangan dikecualikan sementara manfaat keilatandilunaskan.81
 • WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN Jumlah Amaun Perlindungan + Jumlah Akaun Peserta Terkumpul + Mudharabah dari Akaun Peserta82
 • WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN• Tahun Akaun Peserta Akaun Khas Peserta• 1 0% 100%• 2 10% 90%• 3 50% 50%• 4> 75% 25%83
 • WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN • 80% Peserta • 20% Etiqa Takaful84
 • WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN WARISAN •Manfaat Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan •Accidental Death & Disability Benefit (ADDB) - (6 bulan – 60 tahun) •Manfaat Indemniti Kemalangan •Accident Indemnity Rider (AIR) (18 – 55 tahun) •Manfaat Hospital •Hospital Benefit (HB) (6 bulan – 55 tahun) •Penyakit Kritikal •Critical Illness (CI) (18 – 55 tahun) •Rider Bertempoh •Term Rider (6 bulan – 60 tahun) •Manfaat Pengecualian Sumbangan Pembayar •Payor Waiver Benefit Rider •Takaful Medic Save Rider •Rider Takaful Medic Save (30hari – 59 tahun)85
 • PELAN PENDIDIKANSARJANA
 • SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA •Menyediakan tabung pendidikan kanak-kanak berserta perlindungan yang komprehensif untuk jangkamasa pertengahan dan panjang.87
 • eTiQa SARJANA Tempoh maksima dilindungi Kematian,Keilatan Kekal Menyeluruh & Kematangan DAN ANUGERAH INTELEK. UmurUmur min Umur maksima MatangMenyertai: Menyertai: Pendahuluan Maksima:14 HARI 17 thn Pendidikan- (BIASANYA – 12 thn) 25 thn 3 thn sebelum (TERBAIK Matang. 21 thn) 88
 • eTiQa SARJANA- Manfaat Pembayar Sumbangan seterusnya DILUNASKAN (Tak perlu bayar) Kematian,Keilatan Kekal Menyeluruh & Kematangan DAN ANUGERAH INTELEK. JIKA Pembayar MatangUmur min Meninggal (21 Thn)Menyertai:14 HARI Dunia 89
 • eTiQa SARJANA- Manfaat Pendapatan Keluarga Manfaat Pendapatan Keluarga Dibayar secara Ansuran setahun sekali. Kematian,Keilatan Kekal Menyeluruh & Kematangan DAN ANUGERAH INTELEK. JIKA Pembayar MatangUmur min Meninggal (21 Thn)Menyertai:14 HARI Dunia 90
 • SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA Manfaat Matang Manfaat Keilatan Kekal Menyeluruh Manfaat Kematian Pendahuluan Pendidikan (Pilihan) Anugerah Intelek91
 • SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA Jumlah Akaun Peserta Terkumpul + Mudharabah dari Akaun Peserta + Lebihan dari Akaun Khas Peserta92
 • SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA Tahun Pertama - 20% dari Amaun Perlindungan + Jumlah Akaun Peserta terkumpul + Mudharabah dari Akaun Peserta Tahun Kedua - 40% dari Amaun Perlindungan Tahun Ketiga - 40% dari Amaun Perlindungan Penamatan kontrak Pembayaran sumbangan dikecualikan sementara manfaat keilatan dilunaskan.93
 • SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA SARJANAJumlah Amaun Perlindungan +Jumlah Akaun Peserta Terkumpul + Mudharabah dari Akaun Peserta94
 • SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA Pendahuluan Pendidikan > Sebahagian dari jumlah Akaun Peserta > 3 tahun sebelum kontrak matang95
 • SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA Peringkat Kelulusan Anugerah UPSR 5A RM 500.00 PMR 8A keatas RM 750.00 SPM 8A keatas RM1,000.00 STPM 5A keatas RM1,000.0096
 • SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA Ketika kontrak matang, kesemua jumlah akaun peserta dan lebihan akaun Khas Peserta beserta mudharabah akan di bayar. Pelan ini menyediakan pendahuluan pendidikan tiga tahun sebelum tempoh matang. Sekiranya berlaku kematian atau keilatan kekal menyeluruh, keseluruhan jumlah perlindungan dan jumlah akaun peserta akan dibayar. Terdapat peruntukan bukan lucut hak melalui sumbangan automatik. Tiada lien juvana.97
 • SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA SARJANAHad Umur Layak - 14 hari - 17 Tahun*Tempoh kontrak - 5 Tahun – 25 TahunUmur Matang - 13 - 25 Tahun (Pilihan)Sumbangan Minimum - RM600.00 setahun (pelan asas + top up rider)Lat Sumbangan - Tahunan, setengah tahun, suku tahun dan bulananPerlindungan minima - RM10,000.00Jumlah Perlindungan Keseluruhan untuk juvana terhadhingga RM250,000 sahaja (Pelan Asas+RiderBertempoh) 98
 • SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA• TAHUN AKAUN PESERTA AKAUN KHAS PESERTA• 1 0% 100%• 2 10% 90%• 3 50% 50%• 4> 75% 25%99
 • SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA • 80% Peserta • 20% Etiqa Takaful100
 • SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA SARJANAPENGECUALIAN PEMBAYARAN CUKAIAkta Cukai Pendapatan, 1976. Seksyen 49(1B)telah diperkenalkan mulai tahun taksiran 1996,untuk memberi potongan sejumlah yang tidakmelebihi TIGA RIBU RINGGIT bagi premium yangdibayar bagi mana-mana insurans mengenaipendidikan dan manfaat perubatan atas namaindividu, isteri individu atau anaknya.10
 • SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA Polisi pendidikan mengikut konteks Akta Cukai Pendapatan, 1976. Seksyen 49(1B) Jika anak adalah orang yang diinsuranskan, 1. Manfaat pembayar adalah diwajibkan. 2. Tempoh rider mestilah sama dengan tempoh polisi asas. 3. Kesemua jumlah premium (polisi asas serta manfaat pembayar) dibenarkan sebagai potongan. 4. Sekiranya pembayar tidak layak mendapatkan manfaat pembayar (disebabkan risiko tinggi), premium yang dibayar untuk polisi asas tidak layak mendapat potongan.10
 • SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA Rider Untuk Kanak-kanak •Rider Tambahan •Term Rider (6 bulan – 60 tahun) •Manfaat Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan •Accidental Death & Disability Benefit (ADDB) – •(Dewasa :18 – 60 Tahun) ;(Juvana : 6 Bulan – 17 Tahun) •Manfaat Hospital •Hospital Benefit (HB) (6 bulan – 55 tahun) •Rider Bertempoh •Term Rider (6 bulan – 60 tahun)10
 • SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA Rider Untuk Pembayar •Manfaat Pengecualian Sumbangan Pembayar •Payor Waiver Benefit (18 – 55 tahun) •Manfaat Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan •Accidental Death & Disability Benefit (ADDB) - (6 bulan – 60 tahun) •Manfaat Indemniti Kemalangan •Accident Indemnity Rider (AIR) (18 – 55 tahun) •Manfaat Hospital •Hospital Benefit (HB) (6 bulan – 55 tahun)10
 • SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA SARJANA Rider Untuk Pembayar •Penyakit Kritikal •Critical Illness (CI) (18 – 55 tahun) •Rider Bertempoh •Term Rider (6 bulan – 60 tahun) •Manfaat Pendapatan Keluarga •Family Income Benefit (FIB)10
 • PENGIRAAN SUMBANGAN
 • Kadar x Amaun Perlindungan1,000107
 • Amaun Perlindungan- RM 100,000.00 Umur Kemasukan - 20 tahun Tempoh Sijil - 10 tahun Kadar Sumbangan - 12.63 Sumbangan Tahunan = 12.63 x 100,000.00 1,000 = RM 1,263.00108
 • RIDER
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERACCIDENTAL DEATH & DISABILITYBENEFITMANFAAT KEMATIAN & KEILATAN AKIBATKEMALANGAN(MKKAK)
 • Tempoh minima MKKAK Dilindungi- 5 thn Tempoh maksima Dilindungi- 64 thn Kematian & Keilatan Kekal Menyeluruh Akibat KemalanganUmur min Umur maksima UmurMenyertai: Menyertai:6 bln Tamat 60 thn Maksima 65 thn 111
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERSkop Perlindungan - Kematian, keilatan kekal dan menyeluruh akibat kemalanganUmur Penyertaan - 6 bulan - 60 tahun*Tempoh Sijil - 5 tahun hingga umur tamat 65 tahun.Umur Tamat Sijil - 65 TahunKadar Sumbangan - Kelas 1: RM1.48setiap RM1000 Kelas 2: RM1.96 Kelas 3: RM2.63 112
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERManfaat - Mudharabah (50:50) Kematian (seluruh manfaat) TPD (seluruh manfaat)Perlindungan - 5 x manfaat pelan asasMin/Maks Min RM10,000 Maks RM500,000Ciri-ciri Istimewa - Manfaat Kematian & Keilatan Akibat Kemalangan* Tarikh Lahir Akan Datang 113
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERACCIDENT INDEMNITI RIDERMANFAAT INDEMNITI KEMALANGAN
 • Tempoh minima AIR Dilindungi- 5 thn Tempoh maksima Dilindungi- 64 thn Kematian & Keilatan Kekal Menyeluruh Akibat KemalanganUmur min Umur maksima UmurMenyertai: Menyertai:18 thn Tamat 55 thn Maksima 60 thn 115
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERSkop Perlindungan- Kematian, kecacatan, kecederaan akibat kemalanganUmur Penyertaan - 18 tahun – 55 tahun* (bekerja sepenuhnya)Tempoh Sijil - 5 hingga tamat umur tempoh 60 tahunUmur Tamat Sijil - 60 TahunKadar Sumbangan- Kelas 1: RM4.50setiap RM1000 Kelas 2: RM6.60 Kelas 3: RM8.80 116
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERManfaat - Mudharabah (50:50) Kematian (seluruh manfaat) TPD (mengikut peratusan)Perlindungan - 2 x manfaat pelan asasMin/Maks RM1.93 x pendapatan tahunan Min RM10,000 Maks RM300,000Ciri-ciri Istimewa - Indemniti Berganda, Indemniti Mingguan, Manfaat pembedahan, Manfaat Tambahan Keilatan Kekal dan Menyeluruh*Tarikh Lahir Akan Datang 117
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERHOSPITAL BENEFITMANFAAT HOSPITAL
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERSkop Perlindungan - Elaun Hospital HarianUmur Penyertaan - 6 bulan - 55 tahun*Tempoh Sijil - 5 hingga umur tamat tempoh 60 tahunUmur Tamat Sijil - 60 TahunKadar Sumbangan - Kelas 1: RM13.00setiap RM10 Kelas 2: RM13.00 Kelas 3: RM16.25Manfaat - Mudharabah (50:50) 119
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERPerlindungan Min/Maks - 10% kontrak asas Min RM10 sehari Maks RM200 untuk kanak- kanak Maks RM400 untuk dewasaCiri-ciri Istimewa - Pampasan Penginapan Harian di Hospital* Tarikh Lahir Akan Datang 120
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERCRITICAL ILLNESSPENYAKIT KRITIKAL
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERSkop Perlindungan - Penyakit KritikalUmur Penyertaan - 18 tahun - 55 tahun*Tempoh Sijil - 5 hingga 30 tahunUmur Tamat Sijil - 65 TahunKadar Sumbangan - Berdasarkan umur kemasukan, jantina & tempoh Jumlah Perlindungan x Kadar 1000 (mengikut Jadual Kadar) 122
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERManfaat - Mudharabah (50:50)Perlindungan Min/Maks - Perlindungan asas Min RM5,000 Maks RM100,000Ciri-ciri Istimewa - Sekurang-kurangnya satu bulan selepas didiagnosa. Berkuatkuasa selepas 180 hari dari tarikh keluar kontrak asas atau tarikh dihidupkan semula.* Tarikh Lahir Akan Datang 123
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERTERM RIDERRIDER BERTEMPOH
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERSkop Perlindungan - Tambahan untuk Kematian dan Keilatan Kekal dan MenyeluruhUmur Penyertaan - 6 bulan - 60 tahun*Tempoh Sijil - 5 hingga 30 tahunUmur Tamat Sijil - 65 TahunKadar Sumbangan - Berdasarkan tempoh & umur kemasukan Jumlah Sumbangan x Kadar 1000 (mengikut Jadual Kadar) 125
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERManfaat - Mudharabah (50:50) Kematian (Seluruh Manfaat) TPD (Seluruh Manfaat)Perlindungan Min/Maks - Mak :5 x manfaat pelan asas Min RM10,000Ciri-ciri Istimewa - Perlindungan tambahan dengan kadar lebih rendah* Tarikh Lahir Akan Datang 126
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERPAYOR WAIVER BENEFITMANFAAT PENGECUALIAN SUMBANGAN
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERSkop Perlindungan - Pengecualian Pembayaran SumbanganUmur Penyertaan - Juvana 6 Bulan - 20 Tahun* Dewasa 18-55 Tahun*Tempoh Sijil - 5 hingga 20 TahunUmur Tamat Sijil - Kanak-kanak – hingga umur 20 Tahun Pembayar – 65 tahunKadar Sumbangan - Berdasarkan umur kemasukan,anak, dewasa & matang* yang mana terdahulu 128
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDER Jumlah Sumbangan x Kadar 1000 (mengikut Jadual Kadar)Manfaat - Mudharabah (80:20) Kematian (Pengecualian Sumbangan) TPD (Pengecualian Sumbangan)Perlindungan Min/Maks- Mengikut jumlah perlindungan untuk pelan asasCiri-ciri Istimewa - Pengecualian Sumbangan* Tarikh Lahir Akan Datang 129
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERFAMILY INCOME BENEFITS RIDERMANFAAT PENDAPATAN KELUARGA
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERSkop - Perlindungan Pendapatan KeluargaPerlindungan untuk Kematian dan Keilatan Kekal dan MenyeluruhUmur Penyertaan - 18 tahun - 55 tahun*Tempoh Sijil - Mengikut Pelan AsasUmur Tamat Sijil - 60 TahunKadar Sumbangan- Berdasarkan umur kemasukan, anak, dewasa & matang 131
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDER Jumlah Sumbangan x Kadar 1000 (mengikut Jadual Kadar)Manfaat - Mudharabah (80:20)Perlindungan - 2 x manfaat pelan asasMin/Maks Min RM10,000Ciri-ciri Istimewa - Pendapatan Keluarga* Tarikh Lahir Akan Datang 132
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERTAKAFUL MEDIC SAVE RIDER
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERSkop Perlindungan - Perlindungan manfaat hospital sepenuhnyaUmur Penyertaan - 30 Hari - 59 Tahun*Tempoh Sijil - Mengikut Pelan AsasUmur Tamat Sijil - 75 TahunKadar Sumbangan - Berdasarkan umur kemasukan, anak, dewasa & matang 134
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERManfaat - Pelan Asas, Manfaat Lanjutan & Manfaat TambahanCiri-ciri Istimewa - 6 Pelan yang boleh dipilih*Tarikh Lahir Akan Datang135
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDER Schedule of Benefit (RM) Plan Plan Plan Plan Plan Plan 1 2 3 4 5 6In Patient Benefit Manfaat Pesakit Dalam HospitalHospital Room & Board 350 300 250 200 150 100 Bilik Hospital Dan Makan 700 600 500 400 300 200(max 120 days per contract year) (maks.120 hari setiap tahun Kontrak)•Malaysia•Outside Malaysia•Luar Malaysia13
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERIntensive Care Unit (Max 20 days per CONTRACT year) AS CHARGEDUnit Rawatan Rapi (Maksimum 20 hari setiap tahun (subject to Overall AnnualKontrak Limit, Lifetime Limit & 10% co-TAKAFUL/co-INSURAN .Surgical Fees, including Anaesthetist’s Fees and 10% Co-TAKAFUL/Co-Operating Theatre INSURAN IS SUBJECT TO ABayaran Pembedahan Termasuk Bayaran Pakar Bius & MAXIMUM LIMIT OF RINGGITBilik Bedah MALAYSIA THREE THOUSAND RM3000 PER DISABILITYHospital Supplies and ServicesBekalan & Khidmat Hospital SEPERTI BAYARAN YANG DIKENAKANIn-Hospital Physician Visit (1 visit per day) (tertakluk kepada HadLawatan Pakar Perubatan Dalam Hospital (1 lawatan Tahunan Keseluruhan, Hadsetiap hari) Keseluruhan Sepanjang Hayat & 10% ko-Takaful)In-Hospital Specialist Visit (1 visit per day) 10% ko-Takaful tertakluk kepada had maksimumLawatan Pakar (Penyakit) Dalam Hospital (1 lawatan RM3,000 bagi setiapsetiap hari) Keilatan13
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDEROutpatient Benefits AS CHARGEDManfaat Pesakit Luar (subject to Overall AnnualPre-Hospital Diagnostic Tests (up to 60 days prior) Limit, Lifetime Limit & 10%Ujian Diagnostik Prahospital (sehingga 60 hari sebelum) co-TAKAFUL/co-INSURAN . 10% Co-TAKAFUL/Co-Pre-Hospital Specialist Consultation (up to 60 days prior) INSURAN IS SUBJECT TO A MAXIMUM LIMIT OF RINGGITRundingan Pakar Prahospital (sehingga 60 hari MALAYSIA THREE THOUSANDsebelum) RM3000 PER DISABILITYPost Hospitalization Treatment (up to 60 days post) SEPERTI BAYARAN YANGRawatan Selepas Penghospitalan (sehingga 60 hari DIKENAKANselepas) (tertakluk kepada Had Tahunan Keseluruhan, HadAmbulance Fees Keseluruhan SepanjangBayaran Ambulan Hayat & 10% ko-Takaful) 10% ko-Takaful tertaklukDay Surgery kepada had maksimum RM3,000 bagi setiapPembedahan Harian Keilatan13
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDER Government Tax on Room & Board 5% on Room & Board Cukai Kerajaan keatas Bilik Hospital Dan Makan 5% keatas Bilik Hospital Dan Makan13
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDER Schedule of Benefit (RM) Plan 1 Plan Plan Plan Plan Plan 2 3 4 5 6Medical Report fees (per contract year) 100 100 100 80 80 80Bayaran Laporan Perubatan (setiap tahunkontrak)Child PARTICIPANT’s Daily Guardian 100 100 100 80 80 80Benefit (up to 120 days per CONTRACTyear)Manfaat Penjaga Harian Bagi Kanak kanakYang Diinsuranskan (sehingga 120 hari setiaptahun)Second Surgical Opinion (per CONTRACT 200 200 150 150 100 100year)Nasihat Pembedahan Kedua (setiap tahunkontrak)Daily-Cash Allowance at Government 100 100 100 80 80 80Hospital (up to 120 days per policy year)Elaun Tunai Harian Bagi Dihospital Kerajaan(sehingga 120 hari setiap tahun)14
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDER Schedule of Benefit (RM) Plan 1 Plan Plan Plan Plan Plan 2 3 4 5 6Emergency Outpatient Accidental 1,500 1,500 1,250 1,250 1,000 1,000Treatment(Limit per accident, within 24 hours)Rawatan Pesakit Luar Bagi KemalanganDan Kecemasan(terhad kepada setiap kemalangan,dalam masa 24 jam)Emergency Accidental Dental Treatment 1,500 1,500 1,250 1,250 1,000 1,000(Limit per accident, within 24 hours)Rawatan Kemalangan KecemasanPergigian (terhad kepada setiapkemalangan, dalam masa 24 jam)Emergency Sickness Treatment (12 a.m. 50 50 50 50 50 50to 6 a.m., per event)Rawatan Kecemasan Kesakitan (12t/malam hingga 6 pagi, setiap kejadian)14
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDER Schedule of Benefit (RM) Plan 1 Plan Plan Plan Plan Plan 2 3 4 5 6Outpatient Physiotherapy Treatment 1,500 1,500 1,250 1,250 1,000 1,000(60 days post hospitalization)Rawatan Fisioterapi Bagi Pesakit Luar(sehingga 60 hari selepas )OVERALL ANNUAL LIMIT 100,0 80.00 70,00 60,00 50,00 30,00Had Tahunan Keseluruhan 00 0 0 0 0 014
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDER Schedule of Benefit (RM) Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6Outpatient Kidney Dialysis Treatment (per 72,000 66,000 60,000 54,000 48,000 36,000year)Rawatan Dialisis Buah Pinggang PesakitLuar (setiap tahun)Outpatient Cancer Treatment (per year) 72,000 66,000 60,000 54,000 48,000 36,000Rawatan Kanser Pesakit Luar (setiaptahun)Organ Transplant (lifetime Limit) 50,000 50,000 40,000 40,000 30,000 20,000Pemindahan Organ (Had sepanjanghayat)Overall LIFETIME LIMIT 300,000 240,000 210,000 180,000 150,000 90,000Had Keseluruhan Sepanjang Hayat Schedule of Benefit (RM) Plan 1 Plan 2 Plan 3 Plan 4 Plan 5 Plan 6Funeral Expenses 5,000 5,000 4,000 4,000 3,000 3,000Perbelanjaan Pengkebumian 143
 • RIDER RIDER RIDER RIDER RIDERPENGIRAAN SUMBANGAN
 • Penyakit Kritikal = Kadar x Amaun Perlindungan 1,000Manfaat Pembayar = Kadar x Amaun Perlindungan 100Rider Bertempoh = Kadar x Amaun Perlindungan 1,000 145
 • Manfaat Indemniti = Kelas 1 : RM4.50 Kemalangan Kelas 2 : RM6.60 (setiap RM1000) Kelas 3 : RM8.80 Manfaat Kematian & = Kelas 1 : RM1.48 Keilatan akibat Kelas 2 : RM1.96 Kemalangan Kelas 3 : RM2.63 (setiap RM1000) Manfaat Hospital = Kelas 1 : RM13.00 (setiap RM10) Kelas 2 : RM13.00 Kelas 3 : RM16.25146
 • Amaun Perlindungan - RM 50,000.00 Kelas Pekerjaan - 1 Kadar setiap RM1000 - RM 4.50 Kadar Sumbangan - RM 225.00147
 • Umur - 35 Tempoh - 15 tahun Kadar - 4.28/1000 Amaun Perlindungan Amaun - RM 10,000.00 Perlindungan Kadar Sumbangan - 10,000 x 4.28 1,000 - RM42.80148