86494264 boneka

4,417 views
4,141 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
15 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,417
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
3
Likes
15
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

86494264 boneka

  1. 1. 1. BonekaBoneka terus berkembang mengikut perkembangan zaman. Setiapbangsa di dunia mempunyai pegangan dan kepercayaan tersendiriterhadap boneka. Secara amnya, boneka dicipta untuk tujuankeagamaan dan hiburan. Boneka yang digunakan di Mesir, Itali, Jepun,Cina dan India berkait rapat dengan agama dan kepercayaan. DiJepun, boneka yang dikenai sebagai ‘banraku’ digunakan untuk tujuanberhibur. Boneka ini dicipta bertujuan menghiburkan orang ramai.Boneka ini dicipta daripada kayu yang boleh digerakkan mengikutdialog penceritanya. 2. Definisi BonekaBoneka merupakan salah satu daripada peralatan penting yangterkandung dalam beberapa watak animasi yang dimanipulasikan olehseorang dalang yang mahir. Kamarudin Husin dan Siti Hajar AbdulAziz (1998) mendefinasikan boneka sebagai objek atau bahan yangdigerakkan serentak dengan skrip bebas yang disesuaikan denganbahan yang diceritakan. Manakala Jamilah Ahmad(1999) mentakrifkanboneka sebagai objek yang terdiri daripada alat sebenar atau bahanciptaan yang berbentuk orang, haiwan tumbuh-tumbuhan dansebagainya yang digeraklakonkan oleh pemainnya denganmenggunakan dialog atau mitos mengikut sesuatu watak atau cerita.Dari segi binaan pula, boneka boleh dibahagikan kepada tigaperingkat, iaitu mudah dan ringkas, sederhana dan rumit.
  2. 2. 5. Fungsi Boneka Dalam Media PengajaranPenggunaan boneka dalam pengajaran dan pembelajaran banyakmemberikan pengalaman baharu kepada guru-guru dan murid-muridyang terlibat. Kamarudin Hussain dan Siti Hajar (1998) telahmenyenaraikan lapan tujuan dan tujuh kebaikan penggunaan bonekadalam pengajaran dan pembelajaran.Tujuan Penggunaan Bonekaa) Mempelajari bahasa dalam suasana menarikTujuan pembelajaran menggunakan boneka adalah untuk memberikanpeluang kepada murid-murid mempelajari bahasa dalam suasana yangmenarik dan berkesan.b) Pengalaman sebenarboneka dapat mengguna dan memperkukuh kemahiran mendengar,bertutur, membaca dan menulis murid-murid melalui pengalamansebenar serta aktiviti yang menggembirakan.c) Cepat dan memudahkan pemahamankaedah ini akan mempercepat serta memudahkan pembelajaran muridterhadap sesuatu cerita, peristiwa atau isi pelajaran yang disampaikan.d) Memupuk daya kreativitiMurid-murid akan diajar untuk menghasilkan sebuah ciptaan karyaseni yang menarik dan kreatif.e) Penglibatan secara aktif di dalam bilik darjah
  3. 3. Boneka membantu murid-murid untuk melibatkan diri secara aktifdalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.f) Membina keyakinan diriPenggunaan dialog secara spontan atau dengan skrip membantumenambah keyakinan semasa berhadapan dengan rakan-rakan lainketika di dalam bilik darjah. Secara tidak langsung proses komunikasimereka akan lebih berkesan.g) Memupuk semangat kerjasama dan berkongsi pengalaman.Semasa aktiviti membuat boneka murid-murid secara tidak langsungakan berbincang sesame rakan lain dan cara ini dapat memupuksemangat juang dan setia kawan yang tinggi serta bersedia berkongsipengalaman dan idea untuk menghasilkan boneka yang terbaik.h) Teransang dan berminat untuk berlajarPenggunaan boneka yang pelbagai bentuk, warna dan bentuk bolehmenarik minat murid-murid secara tekal dan kekal. Tambahan pula,watak yang sedang ditonton atau dilakonkan itu mempunyaipengalaman manis dalam hidup mereka.Kebaikan Menggunakan Bonekaa) Belajar sambil berhibur Penggunaan boneka memberikan peluang kepada murid-murid belajar sambil berhibur tanpa disedari oleh mereka. Cara ini memberikan kesan yang amat berkesan dalam proses pembelajaran murid-murid terlibat.b) Menggunakan pelbagai deria Pembelajaran menggunakan boneka akan melibat pengunaan pelbagai deria secara serentak, iaitu deria penglihatan, pendengaran dan sentuhan.
  4. 4. c) Menggunakan kemahiran bahasa secara serentak Sebelum persembahan, murid-murid diberi peluang untuk merancang dan mengadakan pelbagai aktiviti. Semasa persembahan pula, murid-murid berpeluang membaca, menghafal dan menggunakan pelbagai dialog. Manakala selepas persembahan, mereka digalakkan pula berbincang dan bersoal jawab tentang cerita tersebut bersama-sama rakan di dalam bilik darjah. Secara tidak langsung, murid-murid terlibat akan menggunakan pelbagai kemahiran bahasa secara serentak tanpa disedari oleh mereka.d) Memperkukuh kemahira mata pelajaran lain Persembahan boneka melibatkan penggabungjalinan mata pelajaran seni visual terutama semasa membina boneka. Jika lagu digunakan semasa simulasi, maka mata pelajaran music juga Berjaya diserapkan.e) Mempercepat pemahaman ini terjadi apabila murid-murid berpeluang menggunakan kemahiran mendengar, bertutur, berlakon, manipulatif dan sebagainya melalui persembahan boneka.f) Penglibatan diri secara aktif Oleh sebab boneka boleh dimainkan secara individu, berpasangan dan berkumpulan, peranan murid adalah pelbagai dan bergantung kepada kemampuan dan kebolehan masing-masing.g) Memupuk daya kreativiti Aspek ini boleh diaplikasikan menerusi aktiviti menghasilkan skrip, menulis, membuat dan mereka cipta boneka, mengadakan kesan bunyi, teknik menggerakan boneka dan sebagainya. Penggunaan boneka berjaya meningkatkan minat danmotivasimurid-murid terhadap pengajaran dan pembelajaran di dalambilik darjah. Guru boleh menggunakan boneka sama ada pada
  5. 5. peringkat set induksi, perkembangan pelajaran ataupun untuk tujuanpengukuhan. Penggunaan boneka dalam pelajaran dan pembelajaranBahasa Melayu di dalam bilik darjah banyak memberikan pelbagaipengalaman baharu kepada guru-guru dan murid-murid.
  6. 6. RUJUKAN/BIBLIOGRAFIhttp://www.slideshare.net/nurulanwar/seni-boneka-prasekolahhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bonekahttp://ctdollartists.com/history.htmhttp://ms.wikipedia.org/wiki/BonekaAzman Wan Chik. (1993). Mengajar Bahasa Melayu. Kuala Lumpur.Dewan Bahasa dan Pustaka.Khairuddin Mohamad (2011). Literasi Bahasa. Shah Alam: OxfordFajar Sdn. Bhd.Siti hajar Abd. Aziz. (1996). Permainan bahasa untuk sekolah rendahdan menengah. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.Mat Nor Hussin, & Ab. Rahman Ab. Rashid. (1998). Alat BantuMengajar dalam pengajaran bahasa. Petaling Jaya : Longman Sdn.Bhd.

×