DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR       ČERVENICA PRI SABINOVE     ČERVENICKÝ HASIČSKÝ            OSEMBOJ  ...
Úvod    Cieľom tejto súťaže je preveriť schopnosti a zručnosti členov dobrovoľných(obecných) hasičských zborov vo ôsmyc...
Ďalšou podmienkou sú povinné technické prostriedky, ktoré musí mať každé súťažnédružstvo (zoznam potrebných technických pr...
Súťažne družstvo začína plniť úlohy vyplývajúce z danej disciplíny až keď je na danommieste v plnom počte.Každý súťaží s v...
Správne ustrojený členovia sa postavia späť na štartovaciu čiaru, kde po   nastúpení posledného člena družstva, vydá ve...
Zapojenie hadíc môže družstvo vykonať ľubovoľným spôsobom, no príkladný   spôsob je na nasledujúcom obrázku. Nato, aby ...
4. Hasenie za pomoci vedier       Táto disciplína nás zavedie do minulosti, kedy sa hasilo pomocou   vedier. Dru...
Od času, kedy daný 4 členovia vyjdú s nosidlami von z miestnosti s hľadanoufigurínou začnú ďalší 2 členovia družstva (zdra...
Za nesprávnu realizáciu a popísanie (nezodpovedanie všetkých         možností podľa pomôcky) poskytovania prvej po...
terč   terč   terč     10 m            hranica strieľania    Po ukončení danej disciplíny sa všetc...
Povinné technické prostriedky a vecná výstroj a výzbroj súťaţiacich členov   Vlastné vozidlo zabezpečujúce prevoz PS, pr...
PRÍLOHYPOMÔCKA K SÚŤAŢNEJ DISCIPLÍNE Č. 6 – POSKYTNUTIE PRVEJ POMOCILegenda pre zdravotníkov – pacient leží na chrbte, je ...
GRAFICKÝ NÁČRT PLNENIA DISCIPLÍN             13
PRIHLÁŠKA      ČERVENICKÝ HASIČSKÝ OSEMBOJ                PRIHLÁŠKADHZ .................................
BODOVACÍ ZÁZNAM          ČERVENICKÝ HASIČSKÝ OSEMBOJDruţstvo:                      Štart: ...
DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR       ČERVENICA PRI SABINOVE           Vás srdečne pozýva na   II. ročník ne...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Červenický hasičský osemboj 2012

803
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
803
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Červenický hasičský osemboj 2012

 1. 1. DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR ČERVENICA PRI SABINOVE ČERVENICKÝ HASIČSKÝ OSEMBOJ II.ročník 22. september 2012 (sobota)spracoval: Ing. Radovan Kmec Červenica pri Sabinove 2012 1
 2. 2. Úvod Cieľom tejto súťaže je preveriť schopnosti a zručnosti členov dobrovoľných(obecných) hasičských zborov vo ôsmych súťažných disciplínach. Zároveň je našim cieľompreveriť schopnosť práce členov družstva v tíme a pripravenosť poskytnúť pomoc občanomobcí v prípade možných požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalosti. Súťažzároveň odbúrava bariéru spomedzi hasičských družstiev, ktorých PS majú vysokú výkonnosť(PS 19, 20), nakoľko je táto súťaž postavená na schopnostiach, hasičských zručnostiach,vzájomnej spolupráci, správnej taktike a výkone družstva v spojení so zásahovou technikou.Súťaž prelína skúsenosti a zručnosti veliteľa, strojníka, zdravotníka ako aj ostatných členovdružstva. Nie je závislá len na výkonu strojov, ktoré môžu kedykoľvek zlyhať, kedy je človekodkázaný len sám na seba a svoje schopnosti.Podmienky účasti Branného preteku sa môžu zúčastniť kolektívy mužov a žien (družstvo môže byťzmiešané ale nie je to podmienkou) vo vekovej kategórii od 15 rokov. V rámci súťaže nie súžiadne kategórie (muži/ ženy), ale v prípade, že bude v súťažnom družstve súťažiť žena, takza každú ženu v družstve bude z výsledného času odpočítaná 1 minúta. (Príklad: Súťažnédružstvo dosiahne výsledný čas 53 minút a v družstve budú 3 ženy, tak ich výsledný čas bude50 min.)Súťaţné druţstvo tvorí osem členov, pričom jeden z členov je veliteľ družstva, ktorý jeoznačený a zodpovedá za správnu činnosť všetkých členov svojho družstva. Jeho hlavnouúlohou je pozorovať a riadiť činnosť členov svojho družstva, ale veliteľ fyzicky nezasahuje doplnenia disciplín s výnimkou disciplín číslo 1, 2, 8. V prípade, že sa tak stane a veliteľ budena danej disciplíne fyzicky pomáhať svojmu družstvu, tak rozhodca udelení 10 trestných minútpre každú disciplínu samostatne pre dané súťažné družstvo.Druhý člen družstva je vodič - strojník. Táto osoba musí byť odborne spôsobilá na vedeniemotorového vozidla, s ktorým sa budú plniť jednotlivé disciplíny (vodičský preukaz) a maťzákladne znalosti z prevádzky PS (prenosnej striekačky). Táto osoba môže plniť všetkydisciplíny okrem disciplín č. 6 a 8. Strojník – vodič sa pohybuje s vozidlom po cestnejkomunikácii pri presune na disciplíny maximálnou rýchlosťou 50 km/ h.Ďalší šiesti členovia družstva spolu so strojníkom plnia jednotlivé disciplíny na pokyn svojhoveliteľa. 2
 3. 3. Ďalšou podmienkou sú povinné technické prostriedky, ktoré musí mať každé súťažnédružstvo (zoznam potrebných technických prostriedkov je uvedený v prílohe).Podmienkou štartu je taktiež dopravný prostriedok (hasičské vozidlo alebo iné civilnévozidlo), ktorým budú prepravované potrebné technické prostriedky, prípadne členoviadružstva. Členovia sa môžu presúvať na jednotlivé disciplíny aj peši. Vozidlom budúpostupovať po jednotlivých súťažných disciplínach (3, 4, 5 a 7) v smere vyznačenom napriloženej mape.Podmienkou štartu je prihlásenie druţstva do 19. septembra 2012 formou emailu,telefonicky alebo poštou. Kontaktné údaje sú uvedené na pozvánke alebo v prílohe.Tento rok je štartovné vo výške 15 € na jedno družstvo. Zaplatením štartovného družstvozískava stravu pre 8 osôb.Priebeh súťaţe Súťaž sa začne o 8:00 dňa 22. septembra 2012 (sobota) registráciou jednotlivýchsúťažných družstiev na hasičskej zbrojnici (smerom na Hanigovce). O 8:30 bude poradarozhodcov ako aj veliteľov družstiev a o 9:00 bude zahájenie súťaţe a potom sa súťažnédružstvo č. 1 presunie na ŠTART, pričom postupne podľa štartových čísel začnú plniťjednotlivé disciplíny s cca 20 minútovými odstupmi. Štartové čísla budú pridelené v deňsúťaže podľa registrácie. Štart začne plnením disciplíny č. 1. Štart aj koniec bude na hasičskejzbrojnici. Zároveň v areály zbrojnice bude pripravený výčap, občerstvenie a bude sa v tomtopriestore podávať aj strava.Súťaž bude spočívať v prekonaní trate o dĺžke cca 1,7 km, počas ktorej musia súťažnédružstvá plniť jednotlivé súťažné disciplíny. Celkový výsledný čas bude určený súčtomcelkového času prekonania trate s úlohami a trestných minút, ktoré budú udeľované pri každejdisciplíne jednotlivo ako aj odpočítaním výhodových bodov za ženy. Čas plnenia jednotlivýchdisciplín sa začne merať od zastavenia vozidla na úseku plnenia disciplíny.Pri každom stanovišti budú stáť označení rozhodcovia disciplíny, ktorý zapíšu príchoddružstva, čas zdolania úlohy prípadne trestné minúty do bodovacieho záznamu. Súťažnédružstvo musí absolvovať každú disciplínu, to znamená, že nemôže žiadnu preskočiť.V prípade, že družstvo odmietne vykonať akúkoľvek disciplínu následne bude dané družstvodiskvalifikované a nebude pokračovať v súťaži. Ak družstvo nesplní požadovanú disciplínusprávne tak mu budú udelené trestne minúty za každú disciplínu jednotlivo. 3
 4. 4. Súťažne družstvo začína plniť úlohy vyplývajúce z danej disciplíny až keď je na danommieste v plnom počte.Každý súťaží s vlastnými technickými prostriedkami (zoznam je uvedený nižšie)a dopravným prostriedkom. V prípade, že bude požiadavka na zapožičanie ejektora,hydrantového nadstavca alebo iného technického prostriedku (okrem PS), je možné sadohodnúť s organizátorom pred zahájením súťaže o poskytnutie daných prostriedkov.Premiestňovanie družstiev a ich technických prostriedkov, bude pomocou motorovýchvozidiel, ale na niektorých úsekoch sa súťažiaci musia presúvať peši. Vozidlo sa začínapoužívať po ukončení disciplíny č. 2 pričom dopravný automobil súťažného družstva jeodstavený pripravený na použitie na parkovisku č. 1 znázornenom na mapke modrou farbou,ktorá je v prílohe.Po dostavení sa všetkých družstiev do cieľa bude nasledovať vyhodnotenie súťaže. Strava sabude podávať počas súťaže priebežne podľa potreby.Súťaž bude prebiehať aj v prípade nepriaznivého počasia. Organizátor si vyhradzuje právo naúpravu trasy plnenia disciplín v prípade nepriaznivého počasia.Zoznam a popis jednotlivých súťaţných disciplín 1. Ustrojenie Disciplína je zameraná na rýchlosť a šikovnosť členov súťažných družstiev. Cieľom je zistiť za aký čas je člen družstva (družstvo) schopný sa obliecť (ustrojiť) do vlastných vopred pripravených zásahových odevov. Každý jeden člen družstva je povinný obliecť vlastnú zásahovú bundu (montérky, uniforma – nie dresy), nasadiť si prilbu, opásať sa opaskom a nasadiť si ochranné rukavice. Na nohách je povinná pracovná obuv, kanady alebo obuv, ktorá bude chrániť členky (nepoužívať botasky a inú športovú obuv z dôvodu členitosti terénu). V prípade nesplnenia disciplíny bude za každý prípad (za každého člena zle ustrojeného) udelených 5 trestných minút. Členovia súťažného družstva si pripravia potrebnú výstroj na vešiak upevnený na stene v hasičskej zbrojnici následne sa postavia na štartovaciu čiaru. Po vydaní pokynu rozhodcu disciplíny na štart, sa súťažiaci začnú obliekať (ustrojovať). 4
 5. 5. Správne ustrojený členovia sa postavia späť na štartovaciu čiaru, kde po nastúpení posledného člena družstva, vydá veliteľ družstva povel na pokračovanie k ďalším disciplínam a družstvo sa presúva peši k disciplíne č. 2.2. Lano Disciplína spočíva v tom, že každý člen družstva musí prejsť po lane za pomoci ďalšieho lana, ktoré bude cca o 180 cm vyššie od pôvodného (pochôdzného). Dĺžka lana, ktoré bude potrebné prejsť bude približne 20 m. Každý člen družstva musí absolvovať túto disciplínu. Za každého člena, ktorý nesplní úlohu (obíde lano), alebo ju splní nesprávne (spadne z lana na zem), bude družstvu udelených 5 trestných minút. V prípade, že člen družstva spadne na zem a vráti sa naspäť na začiatok lana a úspešne ním prejde, tak trestné minúty mu nebudú pripísané. Podmienkou je, aby veliteľ prešiel po lane ako prvý a následne odovzdal bodovací záznam rozhodcovi disciplíny. 1,8 m 20 m Po absolvovaní disciplíny posledného člena z družstva, spolu pokračujú na parkovisko č. 1, kde nastúpia do vozidla, prípadne sa peši popri vozidlu presunú do priestoru výkonu disciplíny č. 3 – ejektor.3. Ejektor Na drevenú základňu je potrebné položiť PS a zo železnej nádrže č. 1 (min 800 l), ktorá je umiestnená vo vzdialenosti cca 3,5 m od drevenej základne, je potrebné prečerpať vodu do druhej nádrže č. 2, ktorá bude vzdialená cca 30 m od základne. Doplniť nádrž č. 2 možno iba pomocou prúdnice C 52. Pomocou ejektora je zároveň potrebné doplniť vodu do nádrže č. 1. Disciplína bude splnená, keď budú vodou naplnené obidve nádrže na určenú hranicu. Družstvo sa môže presunúť na ďalšiu disciplínu až po ukončení tejto disciplíny resp. na pokyn rozhodcu. 5
 6. 6. Zapojenie hadíc môže družstvo vykonať ľubovoľným spôsobom, no príkladný spôsob je na nasledujúcom obrázku. Nato, aby sa disciplína hodnotila, musia byť všetky potrebné technické prostriedky zapojené a hadice rozvinuté. Od zastavenia vozidla v priestore plnenia disciplíny bude družstvu stopovaný čas plnenie úlohy. Túto disciplínu je potrebné splniť do 15 minút od zastavenia vozidla na úseku plnenia disciplíny. V inom prípade bude družstvo prerušené v činnosti a vyzvané na presun na plnenie ďalšej disciplíny. Ak družstvo nesplní správne disciplínu z rôznych príčin, a rozhodne sa ukončiť disciplínu pred uplynutím maximálnych 15 minút, veliteľ oznámi danú skutočnosť rozhodcovi disciplíny a ten vydá pokyn na zbalenie rozložených technických prostriedkov. Zároveň bude zastavený čas plnenia disciplíny a družstvu budú udelené trestné minúty v počte, ktoré budú vyrátané z rozdielu času maximálneho plnenia disciplíny (15 min) a času skutočného plnenia disciplíny. Príklad udelenia trestných minút: Družstvo sa po 8,5 minútach plnenia disciplíny rozhodne, že danú disciplínu nevie, resp. nedokáže správne splniť, tak veliteľ oznámi danú skutočnosť rozhodcovi a ten zastaví stopky. Následne rozhodca zapíše do bodovacieho záznamu 6,5 trestných minút (teda 15 minút – 8,5 minút = 6,5 trestných minút) a družstvo medzi tým pozbiera svoje technické prostriedky a postupuje na výkon ďalšej disciplíny. č.2 doplnenie cca 30 mč.1 6
 7. 7. 4. Hasenie za pomoci vedier Táto disciplína nás zavedie do minulosti, kedy sa hasilo pomocou vedier. Družstvo bude mať k dispozícii sedem cca 10 litrových vedier. Jeho úlohou bude naplniť 200 litrový sud vodou z prírodného zdroja ľubovoľnou technikou. Sud bude vo vzdialenosti cca 15 metrov od vodného zdroja. Za nesprávne splnenie úlohy bude družstvu pripísaných 15 trestných minút k celkovému času.5. Požiarny útok od hydrantovej siete Družstvo musí vytvoriť dopravné a útočné vedenie vody od hydrantovej siete, za pomoci hydrantového nadstavca, hydrantového kľúča, 2 ks hadice B 75, rozdeľovača, 2 ks hadice C 52 a 1 prúdnicou C 52. Disciplína sa považuje za splnenú zrazením terča, ktorý sa používa na požiarny útok. Časový limit na splnenie tejto disciplíny je maximálne 15 minút. Za nesplnenie disciplíny budú družstvu uložené trestné minúty ako v prípade disciplíny č. 3 – ejektor.6. Hľadanie osoby v neznámom priestore + poskytnutie prvej pomoci Daná disciplína sa skladá z 2 častí. Na plnení jednej časti sa podieľajú 4 členovia družstva + veliteľ družstva a na druhej časti sa podieľajú ďalší 2 členovia. V 1. časti je úlohou družstva nájsť stratenú osobu (figurínu) v neznámom tmavom priestore pomocou vlastného prenosného svietidla. Do miestnosti najprv vstúpi veliteľ družstva s ďalšími 2 členmi. Po vyhľadaní figuríny zavolá ďalších 2 členov s nosidlami k hľadanému miestu. Figurínu naložia na nosidlá a vynesú ju na nosidlách von z miestnosti s tým, že nosidla nesú 4 členovia družstva a veliteľ im svieti svietidlom na cestu. Po vynesení figuríny von na voľné priestranstvo, prejdú ďalej s nosidlami a figurínou označenú trasu a vrátia sa späť na začiatok. Po položení nosidiel na určené miesto tí istý 4 členovia zodpovedajú vopred pripravené testové otázky (10 otázok) z poskytovania prvej pomoci. 7
 8. 8. Od času, kedy daný 4 členovia vyjdú s nosidlami von z miestnosti s hľadanoufigurínou začnú ďalší 2 členovia družstva (zdravotníci) vykonávať oživovaniena vopred pripravenej figuríne. Figurína je napojená na počítač, pričom hneďvyhodnocuje oživovanie. Počítač pritom vyhodnocuje správnosť uloženia rúkna hrudníku, správnu frekvenciu stláčania hrudníka, správny a dostatočnýzáklon hlavy (uvoľnenie dýchacích ciest) ako aj silu stláčania hrudníka.Zdravotníci poskytujú prvú pomoc danej figuríne a zároveň slovne komentujúpostup svojej činnosti. Ich úlohou je správne realizovať a popísať všetkykroky, pri poskytovaní prvej pomoci. Pomôcka na správne poskytovanie prvejpomoci na základe, ktorej bude súťažné družstvo hodnotené je uvedenáv prílohe. Súčasťou tejto úlohy je, uloženie figuranta do stabilizovanej polohy(figurant = jeden zo zdravotníkov poskytujúcich prvú pomoc). Časový limit navykonanie celej tejto disciplíny je maximálne 15 minút od príchodu nastanovisko. Veliteľ družstva môže radiť členom zodpovedať testové otázky ako ajradiť pri výkone masáži srdca a poskytovaní prvej pomoci. Strojník – vodič jepo celý čas plnenia disciplíny pri svojom motorovom vozidle a nezúčastňuje sapri plnení tejto disciplíny. Zdravotníci vykonávajú svoju činnosť bez prilbya pracovných rukavíc, pričom dbajú na ochranu pred nakazením, tedapoužívajú ak je to možné hygienické rukavice, ktoré sú na mieste vopredpripravené. Disciplína je ukončená odovzdaním vypracovaných testových otázokmiestnemu rozhodcovi a ukončením rozhodcu, ktorý rozhoduje o poskytovaníprvej pomoci. Následne rozhodca vyhodnotí odpovede v testových otázkacha správnu činnosť členov, zapíše do bodovacieho záznamu a tak sa môžedružstvo presunúť na ďalšiu disciplínu.Trestné body: Za každú nezodpovedanú alebo zle zodpovedanú testovú otázku bude družstvu pripísaná 1 trestná minúta (teda maximálne 10 trestných minút). Za nesprávne vykonanú časť – hľadanie osoby a jej vynesenie na voľné priestranstvo bude družstvu udelených 5 trestných minút. 8
 9. 9. Za nesprávnu realizáciu a popísanie (nezodpovedanie všetkých možností podľa pomôcky) poskytovania prvej pomoci bude družstvu udelených maximálne 20 trestných minút, pričom každý krok poskytnutia je hodnotený samostatne. Testové otázky z poskytovania prvej pomoci budú vybrané zo súboru otázok, ktoré sú zverejnené na stránke: http://www.medicalservice.sk/otazky_pp.pdf.7. Nasávanie vody za pomoci PS Za pomoci vlastnej prenosnej motorovej striekačky (PS) (8, 12, 15,...), bude družstvo nasávať vodu z prírodného zdroja z výšky približne 2,5 metra a vytvorí z PS útočné vedenie, ktoré bude pozostávať z 3 ks hadíc B 75 a bude ukončené prúdnicou B 75. Disciplína sa povaţuje za splnenú zrazením terča, ktorý sa pouţíva na poţiarny útok. Ak súťažné družstvo nesplní úlohu do časového limitu 15 minút budú mu udelené trestné minúty ako v prípade pri disciplíne č. 3 – ejektor a bude pokračovať na plnenie ďalšej disciplíny. Nato, aby sa disciplína hodnotila, musia byť všetky potrebné technické prostriedky zapojené a hadice rozvinuté. Po ukončení disciplíny č. 7, strojník presunie vozidlo súťažného družstva na parkovisko č. 2 ktoré je vyznačené na mapke v prílohe a súťažné družstvo sa presunie bez strojníka – vodiča k plneniu disciplíny č. 8 peši. most8. Streľba Každý člen družstva okrem strojníka dostane 3 broky a zo vzdialenosti desiatich metrov musí trafiť 3 drevené terče o rozmere 50 x 70 mm ľubovoľným spôsobom (ležmo, v stoji, v pokľaku). Družstvo dostáva 30 trestných sekúnd za netrafenie každého jedného terča. 9
 10. 10. terč terč terč 10 m hranica strieľania Po ukončení danej disciplíny sa všetci členovia družstva presunú naparkovisko č. 2, kde ich už bude čakať ich vozidlo so strojníkom. Spolu sapresunú k cieľu, teda k hasičskej zbrojnici (autom alebo peši), kde im bude dobodovacieho záznamu zapísaný čas príchodu do cieľa. Čas sa zapíše pripríchode posledného člena z družstva. 10
 11. 11. Povinné technické prostriedky a vecná výstroj a výzbroj súťaţiacich členov Vlastné vozidlo zabezpečujúce prevoz PS, prípadne členov družstva Prenosná motorová striekačka (PS 8, 12, 15) 1 ks – prúdnica B 75 1 ks – prúdnica C 52 4 až 6 ks hadica B 75 2 ks hadica C 52 1 ks prechod 75/52 1 ks sací kôš 2 ks sacia hadica (2,5 m) 1 ks ejektor (stojatý alebo ležatý) 1 ks ventilové lanko 1 ks rozdeľovač 1 ks hydrantový nadstavec 1 ks hydrantový kľúč 1 ks vlastné svietidlo 8 ks prilby 8 ks opasky 8 párov rukavíc 8 ks vrchný zásahový odev alebo pracovný odev 8 párov pracovnej obuvi (kanady, pracovné topánky) – nie sú povolené botasky a kopačky 11
 12. 12. PRÍLOHYPOMÔCKA K SÚŤAŢNEJ DISCIPLÍNE Č. 6 – POSKYTNUTIE PRVEJ POMOCILegenda pre zdravotníkov – pacient leží na chrbte, je v bezvedomí a nedýcha.Súťaţná úloha pre zdravotníkov – Vyšetriť a poskytnúť prvú pomoc pacientovi bezmožnosti získať informácie od svedkov, bez známeho ochorenia alebo úrazu.Správny postup: dodržať všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci, vykonať prvotné vyšetrenie pacienta s posúdením základných životných funkcií, aktivovať linku 112, realizovať život zachraňujúce úkony, demonštrovať uloženie pacienta do bočnej stabilizovanej polohy.Kroky, ktoré budú hodnotené lekárom na mieste poskytovania prvej pomoci: 1. Zistiť čo sa stalo. 2. Myslieť na vlastnú bezpečnosť. (Ak máš k dispozícií hygienické rukavice, použi ich.) 3. Vyšetriť stav vedomia – oslovením, dotykom, bolestivým podnetom. 4. Uvoľniť dýchacie cesty a posúdiť stav dýchanie – záklon hlavy, vidím, cítim, počujem. 5. Činnosť srdca – zistiť prítomnosť dýchania – odpovedať na otázku hodnotenia činnosti srdca. 6. Oživovať – miesto stláčania, hĺbka stláčania, rýchlosť, uvoľňovanie. 7. Aktivovať linku 112 – kto volá, čo sa stalo, kde sa stalo, počet ranených a druh poranenia, poskytnutá prvá pomoc. 8. Zistiť prítomnosť krvácania – myslieť na možné krvácanie 9. Uložiť do stabilizovanej polohy – po dvoch cykloch sa pacient rozdýcha, bezvedomie trvá.Každý krok pri poskytovaní prvej pomoci je hodnotený samostatne.V prípade, že zodpoviete a vykonáte (prakticky na figuríne) všetky popísané možnostia kroky poskytnutia prvej pomoci, nebudú vám za danú časť pripísané žiadne trestné minúty. 12
 13. 13. GRAFICKÝ NÁČRT PLNENIA DISCIPLÍN 13
 14. 14. PRIHLÁŠKA ČERVENICKÝ HASIČSKÝ OSEMBOJ PRIHLÁŠKADHZ .............................................................................................. sa záväzne prihlasuje na hasičskú súťaž s názvom ČERVENICKÝ HASIČSKÝ OSEMBOJ ktorá sa bude konať v Červenici pri Sabinove dňa 22.09. 2012 (sobota) prihlasujem (počet družstiev)............................. telefónny kontakt:............................... ............................................... predseda ( veliteľ ) pečiatka DHZ 14
 15. 15. BODOVACÍ ZÁZNAM ČERVENICKÝ HASIČSKÝ OSEMBOJDruţstvo: Štart: Koniec: Disciplína Čas plnenia disciplíny Trestné minúty Podpis rozhodcu1. ustrojenie2. lano3. ejektor4. vedrá5. hydrant6. prvá pomoc7. sanie8. streľba Výhodové body:Čistý čas plnenia disciplín: Trestné minúty spolu:Čas splnenia okruhu: Celkový výsledný čas:KONTAKTNÉ ÚDAJETajomník DHZ Červenica pri Sabinove:Ing.. Radovan KmecAdresa: Červenica pri Sabinove 163 082 56 Pečovská Nová VesTel. číslo: 0949/ 701 159Email: radovankmec@gmail.comWeb: www.dhzcervenicaprisabinove.estranky.sk 15
 16. 16. DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR ČERVENICA PRI SABINOVE Vás srdečne pozýva na II. ročník netradičnej hasičskej súťaže s názvom ČERVENICKÝ HASIČSKÝ OSEMBOJ ktorá sa uskutoční dňa 22.09.2012 (sobota)v obci Červenica pri Sabinove so začiatkom o 9:00 hodineKategória: zmiešané družstvo členov DHZ (OHZ) nad 15 rokovPrihlásenie druţstiev: prihlásiť sa je možné do 19. septembra 2012Štartovné a stravné: 15 €, strava zabezpečená pre družstvo (8 členov)Bliţšie informácie a pravidlá súťaţe: propozície súťaže (naša webovástránka alebo ich zašleme na požiadanie)Kontaktná osoba: Ing. Radovan Kmec, tel. č. 0949/ 701 159, email: radovankmec@gmail.comWEB: www.dhzcervenicaprisabinove.estranky.sk 16

×