Krize úkol

489 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Krize úkol

  1. 1. Argumentace:O krizovou intervenci a o krizi v životě člověka se zajímám delší dobu, konkrétně o člověkase suicidálními tendencemi.Anotace:Práce se zabývá krizí, která v životě člověka znamená různé změny. Popisuje příčiny vznikukrize z pohledu Thoma. V další části je popisována Baldwinova typologie krize.Klíčová slova: krize, vnitřní krize, vnější krize, Baldwinova typologie Krize v životě člověka1 KrizeSlovo krize je v dnešní době velmi používané. Když se zadá toto slovo do vyhledávače(Google, 2012), objeví se během necelé sekundy přes 21 milionů výsledků hledání. K získánízákladního povědomí o krizi nás může informovat i článek v Psychologii Dnes od JakubaHučína uveden na jeho stránkách. Článek nese nadpis Jak prožíváme psychickou krizi a mápodtitul Psychická odolnost někdy nestačí, propadneme se do psychické krize a bojíme se,jestli jsme se nezbláznili (Hučín, 2012). 1. 1 Příčiny krizeThom rozlišuje vnější a vnitřní příčiny krize (Vodáčková, 2002 srov. Špatenková, 2004a): - mezi vnější urychlovače (precipitory) krize označuje fyzik René Thom tři aspekty – ztrátu objektu (např. smrt, rozchod, přerušení vazby na dřívější zdroj pomoci, zradu, zklamání, …), změnu (zdravotního stavu, rodinného stavu nebo stavu pracovního, atmosférické změny, změna letního a zimního času apod.) a volbu mezi dvěma stejnými kvalitami (lze vysvětlit na příkladu Buridanova osla, který má stejně daleko ke dvěma stejným kupkám sena). 1
  2. 2. - v případě vnitřních příčin Thom uvádí, že krize nastává v neschopnosti zvládnout jednotlivé vývojové úkoly. 1. 2 Typologie krize – Baldwinova typologieJako nejvhodnější typologii pro tuto bakalářskou práci jsem vybrala typologii podleBaldwina. Patří mezi nejčastěji zmiňované typologie krizí. Během postupu od první třídy pošestou se krize stává závažnější a zdroj stresu přechází od vnějšího k vnitřnímu. (Vodáčková,2002) 1. Situační krizeSituační krize je vyvolaná převážně vnějšími precipitory (volba, změna, ztráta). V jedinci ječasto vyvoláván pocit tísně. (Špatenková, 2004a) „Závažnost krize je určena subjektivnímnazíráním situace a dostupností vyvažujících faktorů.“ (Vodáčková, 2002, s. 34) 2. Krize z očekávaných životních změn (tranzitorní krize)Každý člověk se během života musí utkat s řadou přirozených překážek. Ty jsou dányvývojem. Tyto předvídatelné změny růstu a zrání jsou spojeny vždy s určitým časovýmobdobím. E. H. Erikson sestavil osm kategorií jednotlivých vývojových stádií jedince, dobřev nich vysvětluje podstatu tranzitorní krize. (Matoušek, 2003) 3. Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru 2
  3. 3. Zdárný průběh krizí závisí na kognitivním zpracování, osobnostních a environmentálníchpředpokladech (sem patří i charakteristika funkčnosti či dysfunkčnosti rodinného prostředí).Důležitá je též sociální podpora. Tu by měl jedinec dostávat převážně od rodinnýchpříslušníků, přátel či od pomáhajících organizací a oborníků. (Mlčák, 2005) 4. Krize zrání, vývojovéSvé místo nachází vývojová krize tam, kde zdárně neproběhla krize tranzitorní. Podstatouvývojové krize je reakce jedince a jeho rodiny na přirozené změny nebo vývojové úkoly. Díkytéto fázi se člověk dostává do přirozeného běhu života. Dodatečně řeší ty situace, kterépřeskočil či na jejich zvládnutí použil náhradní řešení, tím pádem dočasné. (Vodáčková,2002)Mezi zmíněné situace mohou patřit otázky sexuality, závislosti, moci či hodnotové konflikty.(Špatenková, 2004a) 5. Krize pramenící z psychopatologie, respektive krize v kontextu psychopatologieJejí základ je stejný jako v krizi zrání, a to v nevyřešených nebo provizorně řešenýchvývojových úkolech. Kořeny ale pravděpodobně směřují do raných vývojových stádií vývoje.(Matoušek, 2003)Vše je navíc umocněno specifickou zranitelností jedince či nerovnováhou rodinného systému.(Vodáčková, 2002)„Nejčastěji se tento typ krize objevuje u neurotických lidí, hraničních osobností,charakterových poruch a neorganických psychóz." (Špatenková, 2004a, s. 30) 6. Neodkladné krizové stavyV těchto stavech již přestává být jedinec odpovědný za své činy. Krize je způsobenapsychiatrickými stavy. Zde se objevují sebevražedné představy nebo vražedné výhružky.(Špatenková, 2004a)Jedná se o: „… panickou úzkost, některé druhy disociativních stavů, např. ztrátu vědomí,různé typy automatického a někdy dezorganizovaného chování, které nepodléhá volníkontrole a klient si je později nepamatuje, a stavy spojené s extrémním psychickým vypětím.“(Vodáčková, 2002, s. 38) 3
  4. 4. ZávěrLidé často hovoří, že jsou v krizi. Většinou tím myslím, že je obklopuje něco, s čím senemohou vyrovnat. Krize v původním významu ale neznamená jen nepříjemnou záležitost,ale i výzvu pro každého člověka. Proto bychom měli být vnímaví ke všem výzvám v životě anaučit se je překonávat. 4
  5. 5. Použitá literaturaMATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha : Portál, 2003. 384s.ISBN 80-7178-548-2 literatura k tématu krize spíše okrajová – krizová intervence má jednu kapitolu ale pro sociální práci velmi praktická a přínosná tematicky obsáhlá přehledně a čtivě napsánaMLČÁK, Zdeněk. Emergentní psychologie a krizová intervence. 1. vyd. Ostrava : Ostravskáuniverzita, Filozofická fakulta, 2005. 62.ISBN 80-7368-036-X přehledně napsaná formou skript – s kontrolními úkoly názorné vysvětlení základních pojmů odkazuje na další literaturuVODÁČKOVÁ, Daniela. Krizová intervence : [krize v životě člověka, formy krizové pomoci aslužeb]. 1. vyd. Praha : Portál, 2002. 543 s. ISBN 80-7178-696-9 stěžejní literatura ke krizové intervenci odborně a přesto čtivě napsaná obsahově pestrá dobře strukturovaná, přehledná pěkně graficky zpracovanáŠPATENKOVÁ, Naděžda. Krize : psychologický a sociologický fenomén. 1. vyd. Praha :Grada, 2004a. 129 s. Psyché.ISBN 80-247-0888-4. jedna z významných publikací zabývající se krizí přehledná stručná výstižná dobré využití monografie k odkazování na zdrojovou literaturu 5
  6. 6. Google. Google [online]. [cit. 2013-01-02]. Dostupné z:https://www.google.cz/search?q=krize&oq=krize&aqs=chrome.0.57j60l3j64j62.738&sugexp=chrome,mod=10&sourceid=chrome&ie=UTF-8HUČÍN, Jakub. Jak prožíváme krizi. Psychická odolnost někdy nestačí, propadneme se dopsychické krize a bojíme se, jestli jsme se nezbláznili. [online]. [cit. 2013-01-02]. Dostupné z:http://jakub.hucin.cz/krize2.html 6

×