1956 final hu maďarská verze

382 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
382
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1956 final hu maďarská verze

 1. 1. 1956Magyarország
 2. 2. Fontos Események Magyarországon „Ellenforradalmi elemek megpróbálták destabilizálni ademokratikus rendszert. A kormány statáriumot hirdetett a rendhelyreállítása érdekében.“ „A szovjet csapatokat kérték fel a béke helyreállítására és arend biztosítására. “ „Nagy Imre lett az új kormány miniszterelnöke.“ Állami újság Free Word 1956 október 25.
 3. 3. Az események alakulása „Tegnap Magyarország elnöksége amnesztiát ígért.A legtöbb fegyeveres ellenálló csoport letette a fegyvertugyanezen napon – vagyis péntek éjjel. A tisztogatás aveszélyes elemektől sikeresen tovább folytatódott. “ Free Word újságcikk 1956 október 29.
 4. 4. Népünk választ ad a szocializmus ellenségeinek „Prága: emberek százezrei gyűltek megtárgyalni amagyar eseményeket, és szolidaritásukat fejezték ki azellenforradalmi elemekkel harcoló magyar lakossággal .“ Free Word újságcikk 1956 október 29.
 5. 5. Hírek: Magyar események „Vasárnap reggel azelső információkveszteségekről adtak hírt. Azegészségügyi miniszter szerint3 500 sebesültet láttak elBudapesten. “ Free Word újságcikk 1956 október 30.
 6. 6. Kormányunk távirata a Magyar kormánynakSegítséget ajánlottunk a károk helyreállításához. „A Csehszlovák kormány aggasztónak minősítette abaráti szomszéd országban fennálló véres helyzetet.Kormányunk hálásan üdvözölte azt a nagy erőfeszítéstmelyet a Magyar Kormány tett a vérontások megállítása és abéke helyreállítása céljából... “ Free Word újságcikk 1956 október 31.
 7. 7. A Nemzeti front levele a Magyar nemzeti frontnak „…El kell felejtenünk az utóbbi napok eseményeit ésteljes erőnkkel az országunk békés szocialista haladásánakérdekében végzett munkára kell koncentrálnunk. A Nagy Imrekormány által meghírdetett program nagyon fontos, mely anemzeti egységfront támogatását is élvezi.Szilárdan hisszük, hogy ez sikeresen összehoz majd mindenegészéséges erőt, a munkásokat, parasztokat, a dolgozóértelmiséget és ezek segítségével meg tudjuk majd állítani azonerőket akik megpróbálják félrevezetni a magyar embereket,letéríteni a szocialista útról. …“ Free Word újságcikk 1956 október 31.
 8. 8. A Magyar kormány sajnálatos lépése ,, A Magyar kormány újabb sajnálatos lépése, továbbiteret ad a reakciós erőknek az országban. És az, hogyMagyarország kilépett a Szocialista védelmi szervezet a VarsóiSzerződés tagállamai közül, kalandos vállalkozásba sodorta azországot.“ Free Word újságcikk 1956 November 3.
 9. 9. Mit mondanak Magyarországról „Hogy látom, mi történt Magyarországon? Eleinte elképedtünk.Közvetlenül aztán azokra az emberekre gondoltam akik 10 évig aszocializmusban éltek – ez hatással kellett hogy legyen rájuk. Nem akarnaktovább rabszolgasorban élni. Ahogy mi sem lennénk képesek elviselni a régiidőket, amikor embereinknek alázatosan könyörögnie kellett a munkáért,hogy a családuknak a megélhetést biztosítani tudják. Elérkezett avasárnap. Sétáltunk az utcákon vásárolgattunk és hírtelen ahangosbemondóból meghallottuk, hogy Magyarországon mindenmegváltozott. Az emberek az utcákon örömtelinek tűntek. Végezetülmindenki megértette, hogy Magyarországon nem burzsoá kormány kerülthatalomra, hanem a munkások és parasztok új törvénye. És nem kellmondjam, hogy még jobbkedvűen folytattuk a vásárlást.“(Františka Hájková, Tesla-i munkás ember) Free Word újságcikk 1956 November 6.
 10. 10. Mit mondanak Magyarországról „Naponta kétszer-háromszor is meghallgattuk a híreketMagyarországról – minél többször hallhattunk róla, annál jobbanörültünk. Az embereknek törődniük kellene a Magyaremberekkel és azzal amit ők a fasitákkal tapasztaltak. De fontos asaját országunkra is gondolni, hogy itt rend és béke legyen.Érdekes hogyan gondolkodtak az emberek akkor. Egy kollégám(55 éves) mondta: ‚A kapitalizmusban az idősek nehezen találtakmunkát. Manapság azonban minden rendben van és reméljük,hogy a munkások sosem adják fel. “(Jaroslav Hrabětín, prágai autószerelő) Free Word újságcikk 1956 November 8.
 11. 11. Mit mondanak Magyarországról Free Word újságcikk Free Word újságcikk 1956 November 8. 1956 November 6.
 12. 12. Korabeli fényképek MagyarországrólBiztonsági erők Brno Kanice-ban
 13. 13. Rudé právo kommunista újság Gerö Ernő – “Ellenségünk fő célja a munkásosztály fellázítása a vezetőikellen és a Szovjetúnióval fennálló baratságunk szétzilálása. Magyarországszocializmust épít nem burzsoá demokráciát..” 1956 október 25, csütörtök „A Szovjetúnió katonai segítséget ajánl a szélsőségesek ellen a Magyarkormány kérésére. A munkásosztály hatalma szent országunban.“ – Kádár József 1956 október 26, péntek „Népünk szorosan felzárkózott politikai pártunk és kormányunk mögött. Azellenforradalmi erők a soviniszta üldöztetés szikrájának elültetésével próbálkoznak,és ez komoly vérontást okozott. 1956 október 28, vasárnap
 14. 14. „Vidéken abszolút nyugalom van, a munkások éberenőrzik a gyárakat.“ 1956 október 29, hétfő „Rudé Právo (Csehszlovák szocialista újság) meglepődvevalotta be a hibákat melyeket Magyarország a népi demokráciaépítése közben elkövetett. Ezeket úgy idézi melyek lehetségeskiváltó okai lehetnek a puccs kísérletnek.“ „Láthatóan ezt az alkalmat használták ki azellenforradalmárok“ 1956 október 30, csütörtök
 15. 15. „A Szakszervezetek Központi Tanácsa felhívta a gyári munkások éskülönösen a katonák figyelmét, hogy lépjenek be a munkásörségekbe és segítséka népi demokrácia újjáépítését. “ 1956 október 31, szerda „A Magyarországi események hatására egyre több ember, munkások ésfiatalok döntöttek úgy Csehszlovákiában, hogy csatlakoznak a kommunistapárthoz. “ „Fasiszta terrorista csoportok gyújtogattak, éegettek el haladó irodalmiműveket, és fosztottak ki nyílvános helyeket több budapesti helyszínen is. “ „Munkások, bajtársak, kommunisták, ne engedjük a munkásosztályhatalma elleni összeesküvést - szólt a dolgozók felhívása.“ 1956 November 1, csütörtök
 16. 16. „Az ellenforradalmárok Magyarországnak a szocialista országok családjábólvaló azonnali kivonulását hirdették ki.“ „A korábbi fasiszta diktátor fia, Horthy Ferenc, sőt Čankajšek és HabsburgOttó is kifejezték, hogy támogatják az ellenforradalmi erők törekvéseit. “ „A sajtó értesülések szerint, a helyzet stabilizálódott vidéken, az emberekeredményesen álltak ellen a kapitalista rend visszaállitását követelő csapatoknak.„ „Egy faluban a parasztok megölték azt a földtulajdonost, aki egy aföldreform keretében korábban elkobzott föld tulajdonjogát akarta visszaállítani.“ „A sajtó elismerte, hogy az ellenforradalmi erők egyre erősödnek.“ 1956 november 2, péntek
 17. 17. „November elsején Nagy Imre miniszterelnök bejelentette a VarsóiEgyezmény Magyarország részéről történő azonnali felmondását.“ „A Rudé právó szerint, ez a legjelentősebb és a legsajnálatosabbengedmény a harcolóknak.“ „Nagy Imre a Szovjet hadsereg azonnali kivonulását is követeli.“ „Nagy Imrét és kormányának minden tagját - akik a szocializmustépitették Magyarországon - azonnal a fennálló rendszer fő ellenségeinekbélyegezték. “ 1956 november 3, szombat
 18. 18. Drágán megfizették a tanulópénzt „Egy hete hagytam el Budapestet egy lengyel hajón. A sajátszemeimmel láttam a fasiszta gyilkosok rémtetteit és ráébrettem újra,mennyivel megnyugatóbb az a békés, nyugodt élet és munka, amit itthontaláltam. „ „A magyar munkások egy részét megérintették a populista slogenek.Közülük többen mára már megértették, hogy csak felhasználták őket és a sajátérdekeik ellen beszéltek. Magyarországon járva újra meggyőződtem akapitalista szlogen – ‚szeresd az emberert önmagáért‘ igazáról, és megláttam,hogy amit most a szovjetekről mondanak, hogy a munkások ellenségeit segitikmost, igaz.“ „Számunkra a magyar események komoly leckével szolgálnak, hogymég inkább a saját érdekeinket tartsuk szem előtt. És megerősítenekbennünket abban, hogy még keményebben építsük a szocializmust, napról-napra megerősitve azt. “ South Bohemian True lap
 19. 19. Katonai szolidaritás a Magyar néppel „Az imperialisták azt gondolták, megszégyenitenek minket mikor véreshorrorba kezdenek. Emberi söpredékeket, a régi világ szörnyetegeit használtákfel arra ,hogy a magyarok ellen küldjék őket. Ebből az egész „szabadságból“csak a fasizmusra, bárki megkinzására és meggyilkolására való felszabaduláslett.“ „És újra megmutatjuk nektek, akik a front másik végén álltok, hogy aproletár internacionalizmus nem valami közös javakkal ravaszan szerzettbarátság, hanem valami más amit éppen a veletek való harcban tanultuk meg.Az hogy együtt harcolunk és segítsük egymást. És ha újra valami ilyesmivelpróbálkoztok, kész vagyunk újra letörni véres körmeiteket.“ South Bohemian True lap
 20. 20. Nyugati újságok Francia Le Monde hirlap: „ A forradalom győzött Magyarországon vagy haúgy akarjuk ellenforradalom ... Október 31-e óta üldözik az embereket..“ „ …az embereket úgy mészárolják, mint a barmokat vagy felkötik alegközelebbi lámpaoszlopra vagy erkélyre…“ A londoni Daily Worker : „ ….Április óta, amikor is lebontották abarrikádokat, kerítéseket az osztrák – magyar határon, emigránsok ezrei és arengetegen a fasiszta szerveztek tagjai közül menekültek el Magyarországból.„ „A Magyar ellenforradalon megbukott – az emberek örömmel ünnepeltekKassa utcáin...“ „…hatalmas bomba tölcsér keletkezett, itt az emberek elrejtőzhettekl afasiszták elől. Erre a fasiszták körbevették és megölték őket...“ „..A Munkás Tanács becsapta az ifjúságot. Ez adott okot az országfegyverekkel történő megvédésére.“
 21. 21. Más kommunista újságok riportjai „A magyar kommunistapárt egyik helyi titkárát saját szobájában kinozták halálra ezen kommunisták. Egy bajonettel szájbaszúrták, és aszocializmus iránti gyűlöletbőlLenin elvtárs fényképét tették a kezébe.„„A jobb oldali képen: páran az életüket vesztett magyar nők közüli.“
 22. 22. A Magyar katonai szóvivó közleménye„Később fasiszta hivatalnokok vették át a hatalmat a Parlamentben. ‚Uram‘ és ‚Őnagysága‘ megszólitásokat lehetett hallani. Az ellenállás vezetői, akik most kormányra kerültek, valójában nem a rend helyreállitásán, hanem csupán elvtársaik poziciókba állitásán dolgoztak.“
 23. 23. A Nyugat gyógyszerekkel együtt fegyvereket is csempészett Magyarországra Hamburgi sajtó, Welt am Sonntag: „Szövetségi műtők étellel és gyógyszerekkel tele… Egy magyarul jól beszélő külföldi mondta, hogy vigyázva kell bánni a kannák kinyitásával – végül kiderült, hogy 200 kannában kézigránát volt...“
 24. 24. Ezt hagyta maga után a fasizmus
 25. 25. Interjú Jaroslav Jarolímmal egy csehszlovák katonával• Hol teljesített katonai szolgálatot?• “Martin-ban dél és nyugat Bohéniaiakkal együtt valamint kelet- szlovákiaiakkal.”• Mikor és hogyan hallott a Magyar forradalomról?• “Hát, TV-nk és rádiónk nem volt, nem lehetett könnyen hozzájutni. Jött valaki és mesélt valamit... De nem igazán voltak pontos információink.”• Mi történt aztán?• “Késő szeptemberben egyik este felhívtak minket, és röviden meséltek a forradalomról és azt mondták, álljunk készenlétben.”• Mikor hagyták el a barakkokat?• “Másnap éjszaka, azután hogy a forradalomról hallottunk. Este aludni tértünk, de éjjel 1-kor felébresztettek bennünket. Készen kellett állnunk, hogy elhagyjuk a barakkokat. Nem tudtuk meddig és hova kell mennünk. 5-kor hagytuk el a barakkokat. Egész nap mentünk. Éjszakára valahol a mezőben lesátoroztunk. - kb. 500 katona és 30-50 tank.”
 26. 26. Interjú Jaroslav Jarolímmal egy Csehszlovák katonával• Meddig voltak ott?• “Szeptember végétől december 15-ig. Minden nap meg kellett tisztítanunk a tankokat és rendben tartani őket. A tankokban aludtunk. Nem volt túl kényelmes. A vezető a saját ülésén aludt, valaki a padlón, én a puskaporos (töltényes) ládán. Télen két óránként be kellett indítanunk a tankot nehogy a folyadékok megfagyjanak. -25 fok volt. A végén már egy közeli barakkban aludhattunk, de menetkészen, felöltözve.”• Tudták pontosan mi történik Magyarországon?• “Időnként jött valaki és mesélt. Az utakon-tereken, vérbe fagyott halottakról, sok vérről…”• Aggódtak?• “Természetesen. Nem akartunk oda menni, féltünk. De mindig bevetésre készen kellett állnunk azokban a napokban.”• Találkoztak magyarokkal?• “Nem. Cigányok jöttek időnként, senki más nem volt a közelünkben.”
 27. 27. Jaroslav Jarolím
 28. 28. Magyar események Riportok és vélemények Csehszlovákiából Titkos rendőrségi akta Magyarországon az események diák tüntetésekkel kezdődtek.A tüntetők ellen katonai erőket vezényeltek ki, akik azonban átálltak a tüntetőkoldalára. Majd együtt a kormányhivatalok elfoglalására indultak, melyeket azÁllamvédelmi Hatóság (ÁVH) tartott a kezében. A felkelők két képviselőjükáltal tárgyalást kezdeményeztek a kormányerőkkel, azonban aparlamentereket lelőtték. Ez tömegmészárlást eredményezett, mivel a felkelőkaz Ávéhások családtagjait kezdték lemészárolni. Jindriska Müllerová 1956 Október 28. A szabadságnak bárhogyan is de meg kell születnie! Frantosek Zak 1956 Október 28.
 29. 29. Azt mesélik, hogy az oroszok gyerekeket kötöztek a tankok elejére, és ígycsináltak utat maguknak. Emerová 1956 November 7.A Magyarországon történt események csupán a párt belső harcai, ugyaneztörtént korábban a Szovjet Únióban is Sztálin helyett Malenykov és Molotov,majd Hruscsov és Bulganyin került hatalomra. Vége lesz ennek is és szerintemsemmi veszélyt nem jelent Magyarországra nézve. Ludvig Fischer 1956 Október 28.
 30. 30. Kivonat egy beszédből – a magyarországi 1956-os eseményekkel kapcsolatban„…A szomszédos Magyarországon és a távoli Egyiptomban egyaránt az ellenállóerők szándékosan és rosszindulatúan támadásra indultak. A békét lerombolták éskirobbantották a vérontást.“ 1956 november 7, Brno titkos rendőrségi archivum
 31. 31. Lázító Röplapok „Le a proletárokkal!“ „Éljen az új Lengyelország!“ „Halál a szovjet megszállókra!“ „Döntsük meg a bolsevik kormányt!“„Munkások, lépjetek ki a Kommunista Pártból!“
 32. 32. Készítették a Grammar School of Jan Valerian Jirsík diákjai České Budějovice Cseh Köztársaság

×