• Like
DVPP pro ŘPP RaMa
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

DVPP pro ŘPP RaMa

 • 94 views
Published

Prezentace k obhajobě závěrečné práce studia pro vedoucí pracovníky na CŠM PedF UK Praha

Prezentace k obhajobě závěrečné práce studia pro vedoucí pracovníky na CŠM PedF UK Praha

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
94
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Radek Maca KSM2 – 2011-3 Obhajoba závěrečné práce Mgr. Radek Maca
 • 2. Úvod 1. Záměr práce • Hypotéza:  Znalosti ŘPP v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole jsou malé  Nabídka DVPP pro ŘPP v oblasti služeb ICT je nedostatečná 3. Obsah prezentace •Východiska •Oblasti rozvoje služeb ICT •Kompetence řídícího pracovníka •Profesní rozvoj – empirický průzkum •DVPP pro ŘPP •Shrnutí Úvod Radek Maca Obhajoba závěrečné práce KSM2 – 2011-3 2/10 2. Postup realizace •Východiska •Státní koncepce rozvoje služeb ICT •Empirický průzkum •Analýza nabídky DVPP •Návrh změn
 • 3. Východiska 1. Legislativní • Zákon č. 561/2005 Sb., Školský zákon  Zodpovědnost a pravomoci ředitele školy k zajišťování odborné úrovně vzdělávání • Zákon č. o pedagogických pracovnících  Povinnost PP vzdělávat se… • Vyhláška č. 317/2005 Sb. o DVPP  Podmínky vzdělávání pedagogických pracovníků a také řídících pracovníků Východiska Radek Maca Obhajoba závěrečné práce KSM2 – 2011-3 3/10 2. Věcná • Rodičovská a nerodičovská veřejnost si přeje většinově rescholarizační scénář školy s vyšší kvalitou výuky • ICT ve škole jsou rozvíjeny dle UV 1276/2008 – Akční plán pro realizaci Koncepce rozvoje ICT ve vzdělávání  difuzní model rozvoje ICT • Řídící pracovník by ho měl realizovat ve všech svých rolích  lídr (dělá správné věci)  manažer (dělá věci správně)  vykonavatel (dělá…)
 • 4. Oblasti rozvoje služeb ICT ve škole Oblasti rozvoje služeb ICT Radek Maca Obhajoba závěrečné práce KSM2 – 2011-3 4/10 dle UV 1276/2008: Akční plán pro realizaci Koncepce rozvoje ICT ve vzdělávání v letech 2009-2013
 • 5. Kompetence ŘPP Dle ICT kompetencí z materiálů OECD, European Schoolnet: Kompetence řídícího pedagogického pracovníka Radek Maca Obhajoba závěrečné práce KSM2 – 2011-3 5/10 1. Kompetence k řízení, koordinaci a kooperaci • pokrývají oblast vize, strategie, plánování rozvoje služeb ICT  koncepční pohled na rozvoj ICT v souladu s naplňováním vzdělávacích cílů (systémová integrace) 2. Kompetence k běžnému využívání služeb ICT • jsou základem informační gramotnosti každého uživatele  rutinní používání SW aplikací na úrovni ECDL Core 3. Kompetence pro práci s informacemi a komunikaci • podporují efektivní komunikaci s interními zaměstnanci i s externími partnery školy  bezpečnostní a informační politika školy (nejen na webu školy) 4. Kompetence ke stimulování učení (pedagogické kompetence) • k rozvoji znalosti možností využívání nových technologií  filosofie (metodika) využívání služeb ICT ve vzdělávání
 • 6. Profesní rozvoj - empirický průzkum 1. Cíle: • Jaký je aktuální stav znalostí v oblasti ICT • Jak se staví řídící pracovníci k rozvoji ICT kompetencí Profesní rozvoj – empirický výzkum Radek Maca Obhajoba závěrečné práce KSM2 – 2011-3 6/10 3. Metodika průzkumu • Dotazníkové šetření • Osloveno 139 respondentů, vráceno 101 dotazníků • Dílčí otevřené otázky ke každé podoblasti – celkem 15 otázek) • Celkem 357 variant volných textových odpovědí • Sdružení volných textových odpovědí do 76 kategorií podle tematické podobnosti • Vyhodnocení četnosti kategorií odpovědí 2. Oblasti průzkumu:
 • 7. Výsledky průzkumu 1. Uvědomění a zapojení • téměř 2/3 respondentů si nedokáže představit výuku bez ICT • více než polovina respondentů vidí největší přínos v nových metodách práce 2. Plánování vzdělávání • respondenti nepřistupují ke vzdělávání systematicky, ale většinou až když je třeba • pouze 1/5 aspoň někdy vyhodnocuje přínos vzdělávání 3. Zaměření • 2/3 respondentů vyhledává vzdělávání ve svém oboru včetně metodických kurzů 4. Sebedůvěra • pouze 1/3 nemá obavy používat ICT • 40 % buď neodpovědělo, nebo hledá zástupné důvody v nedostatku času, ve finančním nedocenění, … 5. Neformální způsoby profesního rozvoje • frekventanti neformální výměnu zkušeností moc nepodporují • budování osobního a školního vzdělávací prostředí je prozatím v plenkách Profesní rozvoj – empirický výzkum Radek Maca Obhajoba závěrečné práce KSM2 – 2011-3 7/10
 • 8. DVPP – stávající nabídka pro ŘPP (k 6.6.2013) 1. Dle oblastí • Celkem v nabídce DVPP 53 642 akcí z toho:  cílová skupina ŘŠ: 9 262 akcí  Oblast zájmu: studium pro ŘŠ: 84 akcí  Oblast zájmu: Studium pro VPP: 31 akcí  Oblast zájmu: Řízení školy: 1 714 akcí  Oblast zájmu: VT a informatika: 1 852 akcí • Pro ŘPP zaměření na ICT: 128 akcí DVPP řídícího pracovníka Radek Maca Obhajoba závěrečné práce KSM2 – 2011-3 8/10 BAKALÁŘI – 48 % Zpracování textů – 34 % Legislativa – 50 % Informační gramotnost v ŠVP – 30 % 2. Dle kompetencí řídícího pracovníka
 • 9. DVPP – návrh pro studium ŘPP: ICT v řízení školy Mapa modulů: DVPP řídícího pracovníka Radek Maca Obhajoba závěrečné práce KSM2 – 2011-3 9/10 Forma realizace: 1. Implementace vybraných pasáží ICT do stávajících modulů studia pro PP 2. a) nabídka volitelného modulu blended learning formou (jako projekt CŠM) b) samostatný modulový kurz v rámci DVPP
 • 10. Shrnutí Hypotéza: 1. Znalosti ŘPP v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole jsou malé 2. Nabídka DVPP pro ŘPP v oblasti služeb ICT je nedostatečná Shrnutí Radek Maca Obhajoba závěrečné práce KSM2 – 2011-3 10/10 Závěry: Ad 1. Znalosti ŘPP v oblasti rozvoje služeb ICT ve škole jsou malé  Povědomí o důležitosti služeb ICT ve vzdělávání je relativně vysoké.  Většina považuje za nejcennější možnost učit novými metodami.  Široké zaměření respondentů na formy rozvoje know how školy dávají šanci na brzkou realizaci online školního vzdělávacího prostředí. Ad 2. Nabídka DVPP pro ŘPP v oblasti služeb ICT je nedostatečná  Pro ŘPP je v nabídce DVPP „žalostně“ málo kurzů s tematikou ICT  Struktura nabízených kurzů je nevyrovnaná – 80 % je zaměřeno na systém BAKALÁŘI + základy práce s OFFICE (ECDL)  Poptávku na nové metody práce s ICT ve výuce i v řízení uspokojuje pouze 12 kurzů!!! NOVÝ MODULOVÝ SYSTÉM DVPP S TEMATIKOU ICT MŮŽE ŘPP POMOCI