• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Networkshop '14
 

Networkshop '14

on

 • 157 views

Racsko Réka előadása (Networkshop 2014.04.24.)

Racsko Réka előadása (Networkshop 2014.04.24.)

Statistics

Views

Total Views
157
Views on SlideShare
157
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Networkshop '14 Networkshop '14 Presentation Transcript

  • ADIGITÁLIS PEDAGÓGIAI KULTÚRAJELLEGZETESSÉGEI: AHUMÁNTŐKE SZEREPE ÉSATÁMOGATÓ RENDSZEREK Racsko Réka Eszterházy Károly Főiskola, Neveléstudományi Doktori Iskola, Elektronikus tanulási környezetek alprogram 2.évfolyam
  • „…napjaink problémája nem az, hogy a kívánt információ létezik, hanem az, hogy képesek vagyunk-e megtalálni és okosan használni.” Magyar Gábor In: KISZL Péter , A jövő információbrókerei: könyvtáros hallgatók felkészítése a vállalkozói tevékenységre. Információból üzleti érték. – MIBE, Budapest 2006. p. 67
  • http://m5.paperblog.com/i/63/639063/digital-stress-time-to-join-the-slow-tech-mov-L- RRxLB9.jpeg
  • Tartalom 1. Trendek 2. Információs túlterhelés 3. Digitális stressz 4. A fogalmi szintek (információs műveltség, digitális műveltség, digitális kompetencia) 5. A megoldás alternatívája: PIM (Personal Information Management) 6. Fejlesztési alternatívák-szervezetek 7. Digitális állampolgárság 8. Konklúziók
  • A VILÁGHÁLÓ „az információs fekete lyuk”
  • Már elértük a világ végtelen információit? http://www.flowtown.com/blog/have-we-reached-a-world-of-infinite-information?display=wide
  • Az információtermelődés számokban 2012 2013 http://www.siliconrepublic.com/new-media/item/33702-what-happens-on-the-internehttp://mashable.com/2012/06/22/data-created-every-minute/
  • http://www.labnol.org/internet/periodic-table-of-the-internet/5420/
  • AZ ÚJ „TÜNETEGYÜTTES” információs túlterhelés információs túlterheltség FOMO-szindróma INFORMATION OVERLOADING
  • Az információs túlterhelés • információbőség • „[]…a hálózatot immár nem az információ megkeresésének nehézsége, vagy az információk hiánya, hanem az információbőség jellemzi.” • a jelenség sokszor észrevétlen marad • közléskényszer (FOMO-szindróma) • nincs egyetlen elfogadott definíciója Sennye Pongrácz-Kokas Károly: Könyvtárak a hálózaton. idézi Koltay Tibor: Az információs túlterhelés és az információs műveltség
  • http://www.gfktechtalk.com/2011/06/14/pictures-tell-a-thousand-data-points-infographics/
  • http://www.fastcom pany.com/1502131/ america-hungry- need-data
  • Digitális stressz Digitális detoxikáló http://www.mnn.com/health/fitness-well-being/stories/digital-stress-and-your-brain-infographic#
  • William Badke szerint az információs túlterhelés világában, az információs műveltségnek megvan az ereje ahhoz, hogy megtanítson bennünket az információk megfelelő kezelésére. BADKE, W.: Information overload? Maybe not. = Online, vol. 34, no. 5, 2010. p. 52–54
  • MEGOLDÁS: AZ INFORMÁCIÓS MŰVELTSÉG a fogalmak tisztázása
  • A kommunikációs képességek konstellációja Forrás: Catts, Ralph-Lau, Jesus( 2008): Towards Information Literacy Indicators: Conceptual framework paper. UNESCO : Paris p. 18. http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/wp08_InfoLit_en.pdf
  • „Information literacy” Paul Zurkowski, 1974. • információs műveltség • információs kultúra • információs írástudás • információs kompetencia • információs készség • információs jártasság Forrás: Dömsödy Andrea (2012): Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori értekezés. ELTE PPK. Budapest. p. 11.
  • Az információs műveltség • Kiterjed az információ minden formájára, • Az egész életen át történő tanulás korában minden korosztály számára fontos, tehát hatóköre az általános iskolától az időskorig terjed, mivel mindenki használ információkat (CILIP 2009). • A digitális írástudás „eladhatóbb”, mint az információs műveltség, viszont jól kell definiálnunk, használva a műveltség szót. (Koltay)
  • Az információs műveltség modelljei ACRL 2000 (Association of College and Research Libraries) modellje Az információs műveltség és kompetencia követelményrendszere a felsőoktatásban: felismerés, keresés, értékelés, használat és etikai/jogi kérdések. Big6 modell 1. a feladat meghatározása, 2. információs stratégia választása, 3. keresés, hozzáférés, 4. az információ hasznosítása, alkalmazása, 5. szintézis, 6. értékelés. 5A modell Asking ? kérdezés, Accessing -- hozzáférés a releváns információkhoz, Analyzing -- a keresett információk elemzése, Applying -- az információk alkalmazása a feladatmegoldásban, Assessing -- a végeredmény értékelése a folyamatban. Az információs műveltség hét arca modell: 1. az IT fogalma az IKT használatának készsége. 2. információs források és használatuk, 3. az információ problémamegoldó használata; új szituációkban, döntéshozatalban, 4. információs kontroll; menedzsment, 5. ismeretszervezés; a hasznosítás szempontja, 6. ismeretek tágítása: új ismeretekké alakítás, 7. bölcsesség: az alkalmazás személyes garanciája.
  • Információs műveltség fogalma Ideális állapot „Információs műveltséggel rendelkezik az, aki tudatában van annak, mikor és miért van szüksége információkra; tudja, hol találja meg és hogyan értékelje; tudja, hogyan hasznosítsa és kommunikálja etikus módon az információt.” Chartered Institute of Library and Information – 2005 (Chartered…, 2006, 139.)
  • Digitális írástudás • Gilster (1997) majd, Allan Martin (2006) meghatározza a digitális írástudás fogalmát. • Tudatosság, beállítódás és képességek olyan együttese, amely lehetővé teszi, hogy: - megfelelően használjuk a digitális eszközöket és intézményeket a digitális források azonosítására, elérésére, kezelésére, integrálására, értékelésére és szintetizálására, - továbbá új tudás és a médiamegnyilvánulások létrehozására - valamint arra, hogy másokkal kommunikáljunk és reflektáljunk erre a folyamatra. Mindezt specifikus élethelyzetekben kontextusában tesszük, annak érdekében, hogy konstruktív tevékenységek váljanak lehetővé. A digitális írástudás megszerzésének képessége két részből tevődik össze: az elméleti ismeretek és az eszközhasználat elsajátításából. Gilster, P.: Digital literacy. New York, Wiley, 1997.
  • FEJLESZTÉSI ALTERNATÍVÁK Nemzetközi szervezet, projektek
  • NFIL –National Forum On Information Literacy • A Nemzeti Fórum az információs műveltségért 1989-ben jött létre az American Library Association (ALA) Elnöki Bizottsága ajánlásai alapján információs műveltség szolgálatában. • Az oktatási, a könyvtári, és az üzleti vezetők kijelentették, hogy nincs más változási lehetőség az amerikai társadalomban estében, mint az információs korban való megjelenés kihívása. • Ma: az információs műveltség egy robusztus szervezete • 93 + nemzeti és nemzetközi szervezet dolgoznak együtt a különböző szinteken, • A kritikus, 21. századi oktatási és munkaerő-fejlesztés koncepció terjesztése érdekében a társadalom minden szegmensében. http://infolit.org/
  • Október- az információs műveltség hónapja • Barack Obama 2009-től az októbert a nemzet információs műveltségi hónapjának nyilvánította egyik kiáltványában: • „[…] a modern demokratikus társadalom működéséhez nélkülözhetetlenek a tájékozott és művelt állampolgárok.” • Fókusz: információs műveltségnek az oktatásban és a demokráciában játszott szerepe • Hasonlóságot mutat az információs műveltségről és az élethosszig tartó tanulásról szóló Alexandriai Kiáltvánnyal (2005). • Forrás:http://kithirlevel.hu/index.php?kh=az_informacios_muveltseg_honapja _--_oktoberig_meg_a_mi_konyvtaraink_is_felkeszulhetnek • http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Presidential-Proclamation- National-Information-Literacy-Awareness-Month%29 • http://archive.ifla.org/III/wsis/BeaconInfSoc.html%29
  • http://easybib.files.wordpress.com/2012/10/information-literacy_awarenessmonth.png
  • The Framework for 21st Century Learning – A 21. századi tanulás keretrendszere • Egyesült Államok • K12 korosztály • Minden diáknak az Egyesült Államokban szüksége van 21, századi készségekre és képességékre. • 3R: Angol, olvasás vagy nyelvi művészet, a matematika, természettudomány, idegen nyelvek, az állampolgári ismeretek, a kormány, a gazdaság, a művészetek, a történelem, és földrajz • 4 Cs: a kritikai gondolkodás és a problémamegoldás, a kommunikáció, az együttműködés, és a kreativitás és az innováció. http://www.p21.org/
  • Az Open University iKnow (Information and Knowledge at Work) projekt• Cél: feltárja és megfogalmazza a 21. századi munkahelyeknél fontos információs műveltségi készségeket. • A projekt során először hat alapvető kompetenciát határoztak meg: 1. a hatékony információkeresés képessége, 2. annak megértése, hogyan találhatjuk meg gyorsan és hatékonyan az információt, 3. miként mérhetjük a megtalált információ minőségét, 4. hogyan kezelhetünk nagy mennyiségű információt, 5. hogyan tegyük ezt jogszerűen a munkahelyen, valamint 6. miként legyünk naprakészek az információk segítségével. Koltay Tibor: iKnow: információs készségek a 21. századi munkahelyen http://kithirlevel.hu/index.php?kh=6_informaciokeresesi_kompetencia_a_munkahelyen
  • Project Information Literacy
  • Hallgatók motiválása az információkeresésben Egyesült Államok • Nyugat-Washingtoni Egyetem - Western Könyvtár • A szaktanszékekkel közösen kínálnak információs műveltségi kurzusokat. • Ezek egy része a hallgatók tanulmányainak elejére esik, így a kutatás módszereibe vezet be, míg mások éppen a tanulmányok zárásához kötődnek. • Az ACRL-nek a felsőoktatási információs műveltségi készségekről szóló útmutatója régóta kiindulópontja a kurzusoknak. • A könyvtár saját igényeihez igazította ezt a keretrendszert, kettébontva azt alsóbb és felső évfolyamok számára. • Több mint 12 éve kínálják bevezető kurzusukat, folytonosan változó néven és tartalommal, de alapvetően azzal a céllal, hogy megtanítsák a hallgatókat az információkeresés alapjaira, szembesítve őket a könyvtár és az internet kínálta lehetőségekkel.
  • Dánia és a digitális írástudás helyzete • világhírű IT infrastruktúra • DE: az információ kritikai és innovatív használatában lemaradtak • Több tanulmány is rámutat: tévedés, hogy a diákok bánni tudnak az IT-médiával és –platformokkal. • Feladat: célratörően kell kialakítani a kritikai, kreatív és szelektív kompetenciáikat, és gyakorolniuk kell a gimnázium minden osztályában. • A hagyományos gimnáziumi könyvtárakat és tanulási központokat át kell alakítani az iskola digitális forrásközpontjává, az ott dolgozó könyvtárosoknak pedig részt kell venniük a kompetencia-fejlesztésben • Murányi L. A dán közoktatás a digitális írástudás felé http://kithirlevel.hu/index.php?kh=a_diakokat_es_a_konyvtarosokat_is_tanitani_kell_az _informacios_muveltsegre
  • Magyarország A kerettanterv -- kimaradó információs műveltség• Az informatika tantárgy lecsökkentett óraszámában nem lehetséges az előírt tartalmak megtanítása, a begyakorlásról és készséggé válásról, a kreatív, egyéni alkalmazásról nem is beszélve. • A tanterv konkrét óraszámot ír elő a tantárgyon belül a könyvtári informatikára is,de a helyzet csak akkor megoldott, ha az iskola a szabadon felhasználható 10%-os időkeretéből további óraszámokat biztosít. (esélye: csekély) • A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet előírja a Könyvtárpedagógiai program elkészítését, ennek megvalósulása -- így a könyvtárhasználati oktatás, a könyvtár, az információs műveltség kialakítása -- háttérbe szorulhat. • Komoly hátrányba kerülnek leendő munkavállalóként is a diákok, hiszen olyan tudások, készségek, képességek fognak így hiányozni, ami már ma is alapvető elvárás a munkaerőpiacon. • A legnagyobb gond: a szakiskolákban - egyáltalán nincs informatika és irodalmi oktatás, így könyvtárhasználati képzés sem! http://kerettanterv.ofi.hu/
  • Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020 • digitális ökoszisztéma • Pillérek • digitális infrastruktúra • digitális kompetenciák • digitális gazdaság • digitális állam Horizontális tényezők eBefogadás K+F+I biztonság Forrás: http://www.kormany.hu/download/d/37/f0000/Nemzeti%20Infokommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%C3%A9gia% 202014-2020.pdf Pillérszerkezete
  • Az IM megjelenése a NAT-ban NAT 1995 a közös követelmények között a kommunikációs kultúra alatt általában, mindenfajta információhordozóra kitérve fogalmazza meg az IM-hez kapcsolódó célokat NAT 2003 Kiemelt fejlesztési feladatok között már ugyanezt a területet Információs és kommunikációs kultúraként nevezi meg, mely jobban hangsúlyozza az információval való önálló munka központi szerepét. Itt ugyan már erősödik a média és az IKT jelenléte, de a célok még komplexen az információhoz kapcsolódnak. NAT 2007 A kiemelt fejlesztési területek között egyáltalán nem szerepel az információval való munka semmilyen formában. „Helyette” a kulcskompetenciák között megjelent a Digitális kompetencia, mely az IM által hangsúlyozott fejlesztendő területeket kizárólag az IKT eszközökhöz kapcsolja. NAT 2012 A technikai túlsúly tekintetében nem szakít a korábbi tendenciákkal, ugyanúgy a technikai eszközöket emeli ki a bennük rejlő tartalommal, információval szemben A Médiatudatosságra nevelés önálló fejlesztési területként való bevezetése tovább darabolja a területet, ezzel pedig a komplex IM fejlesztés ellen hat. Dömsödy Andrea (2012): Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori értekezés. ELTE PPK. Budapest. p. 20 alapján
  • A digitális (IKT) kompetencia rendszere- DIGCOMP 2013 Ferrari, Anusca (2013); Punie, Yves-Brecko N., Barbara DigComp: A Framework for developing and Understanding Digital Competence in Europe. Report EUR 26035. Joint Research Centre.
  • Személyes információszervezés • Personal Information Management
  • DIGITÁLIS ÁLLAMPOLGÁRSÁG
  • ISTE Standard http://cff.wiki.cvsd.k12.pa.us/file/view/Resized_NETSS_graphic_web12- 07.jpg/155922641/Resized_NETSS_graphic_web12-07.jpg
  • http://www.openworldlearning.org/wp-content/uploads/2013/01/ISTE-Nets- Graphic.png
  • Digitális állampolgárság kompetenciamodellek ISTE-Ribble -2011 • digitális hozzáférés • digitális műveltség • digitális kommunikáció • digitális felelősség • digitális etikett • digitális biztonság • digitális kereskedelem • digitális jog • digitális egészség és közérzet ELTE PPK ITOK Digitális Állampolgárság modell 2013 • kommunikáció • hozzáférés • eszközhasználat • digitális egészség • digitális én-megjelenítés • digitális együttélés • értékteremtés • produktivitás • időgazdálkodás • tartalom-menedzsment Ollé-Lévai, 2013
  • „A digitális kor embere úgy tud boldogulni, ha mestere lesz információnak.” C. Stern (2003) igazgató National Research Council/ NationalAcademy of Sciences Konklúzió A probléma nem az, hogy túl sok információ áll rendelkezésre, hiszen társadalmunkat az információ mozgatja, így nem lehet belőle túl sok. A kihívás inkább az, hogy hatékonyan használjuk az információt. NEYLON, C.: It's not filter failure, it's a discovery deficit. Serials: The Journal for the Serials Community, 2011, 24.1. p. 21–25 idézi Koltay
  • 52 Irodalom• ACRL (2000). Association of College and Research Libraries. Information literacy and competency standards for higher education http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informationliteracycompetency.cfm • Catts, Ralph-Lau, Jesus( 2008): Towards Information Literacy Indicators: Conceptual framework paper. UNESCO : Paris p. 18. • CILIP (2009). Chartered Institute of Library and Information Professionals. An introduction to information literacy http://www.cilip.org.uk/get- involved/advocacy/information-literacy/pages/introduction.aspx • Digital Literacy – the evolution of the 21st century Literacies (eLearningPapers No.12 February 2009) http://www.elearningpapers.eu/?page=home • Digitális műveltség Európában In: Tudományos és műszaki tájékoztatás. 56. évfolyam (2009) 6. szám. • Dömsödy Andrea (2012): Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori értekezés. ELTE PPK. Budapest. p. 11. • Dömsödy Andrea (2012): Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori értekezés. ELTE PPK. Budapest. p. 20 alapján • European Commission Information and Communication Technologies. Work Programme 2009–10. (Agreed by ICT Programme Committee) http://cordis.europa.eu/fp7/ict/ • Ferrari, Anusca (2013); Punie, Yves-Brecko N., Barbara DigComp: A Framework for developing and Understanding Digital Competence in Europe. Report EUR 26035. Joint Research Centre • Gilster, P.: Digital literacy. New York, Wiley, 1997 • Herzog Csilla (2012): A médiaműveltség és a médiahasználat vizsgálata a 14–18 éves tanulók körében. SzTE. BTK. Neveléstudományi Doktori Iskola. PhD-értekezés. • ICT Digital Literacy. Policies and White Papers http://www.ictliteracy.info/Policies-WhitePapers.htm • ICT Digital Literacy Skills Assessment http://www.ictliteracy.info/ICT-Assessment.htm • Az információs műveltség és kompetencia követelményrendszere a felsőoktatásban. In: Csík Tibor (szerk) Információs műveltség és oktatásügy. Nemzetközi szemle. Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2006. 84-96 http://www.opkm.hu/download/ImOk • Koltay Tibor: iKnow: információs készségek a 21. századi munkahelyen • Koltay Tibor (2007a): Információs műveltség: fogalmak, mítoszok, kommunikáció In: Iskolakultúra, 11-12. sz., 121. p • Murányi L. A dán közoktatás a digitális írástudás felé http://kithirlevel.hu/index.php?kh=a_diakokat_es_a_konyvtarosokat_is_tanitani_kell_az_informacios_muveltsegre • Stanford's Key to Information Literacy http://skil.stanford.edu/intro/research.html • Sundin, O. (2008). Negotiations on information seeking expertise: a study of Web-based tutorials for information literacy. Journal of Documentation, Vol. 64, No. 1, 24-44. •
  • • http://www.flowtown.com/blog/have-we-reached-a-world-of-infinite- information?display=wide • http://www.gfktechtalk.com/2011/06/14/pictures-tell-a-thousand-data-points- infographics/ • http://www.fastcompany.com/1502131/america-hungry-need-data • http://www.mnn.com/health/fitness-well-being/stories/digital-stress-and-your-brain- infographic • http://archive.ifla.org/III/wsis/BeaconInfSoc.html%29 • http://cff.wiki.cvsd.k12.pa.us/file/view/Resized_NETSS_graphic_web12- 07.jpg/155922641/Resized_NETSS_graphic_web12-07.jpg • http://easybib.files.wordpress.com/2012/10/information- literacy_awarenessmonth.png • http://kerettanterv.ofi.hu • http://kithirlevel.hu/index.php?kh=az_informacios_muveltseg_honapja_-- _oktoberig_meg_a_mi_konyvtaraink_is_felkeszulhetnek • http://www.kormany.hu/download/d/37/f0000/Nemzeti%20Infokommunik%C3%A1 ci%C3%B3s%20Strat%C3%A9gia%202014-2020.pdf • http://www.labnol.org/internet/periodic-table-of-the-internet/5420/ • http://mashable.com/2012/06/22/data-created-every-minute • http://www.openworldlearning.org/wp-content/uploads/2013/01/ISTE-Nets- Graphic.png • http://www.siliconrepublic.com/new-media/item/33702-what-happens-on-the- internet • http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/wp08_InfoLit_en.pdf • http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Presidential-Proclamation-National- Information-Literacy-Awareness-Month%29
  • KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! RACSKO RÉKA RACSKO@EKTF.HU A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2- 11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei között valósult meg.