Klik Magazine // Interview with Rosa Menkman

585 views

Published on

Blaž Erzetič interviews Rosa Menkman.
http://www.klikonline.si/
February 2010.
Page 26 and 27.

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
585
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
74
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Klik Magazine // Interview with Rosa Menkman

  1. 1. ustvarjalnost digitalne dobe – 31 blaž erzetič rosa menkman Vsaka tehnologija lahko doživi svo- jevrstne okvare. Rosa Menkman je nizozemska umetnica, ki se osredo- toča ravno na te vrste okvar v obliki vizualnih artefaktov. Njena dela so osnovana na napakah, kompresijah, povratnih zankah in raznih vrstah šuma. Čeprav večina ljudi dojema te napake kot negativne, jih Rosa pou- dari kot estetsko zanimive. S kom- biniranjem svojega praktičnega in akademskega ozadja združuje svoja abstraktna dela znotraj velike teorije artefaktov – študije o napakah. Kaj je glitch art (umetnost drugače, torej kot da jim je prikazana uniče- tvoj doktorat, ki ga pravkar pripra- pomembnimi imeni. Kako je bilo vi- motnje)? na tehnologija. Tem opazovalcem se ravno vljaš, isto izhodišče? deti to sodelovanje? Kako si prišla v Motnja (ang. glitch) je nenameren zlom tako razširi meja zaznavanja in zavedanja Moj praktični del doktorata se bo nanašal stik z njimi? enega od mnogih tokov znotraj tehnolo- motnje, torej njim je to glitch art. na artefakte šuma, tako da bo konkretno Gota80 sem najela za neki performans. škega sistema. Je čudovita in zastrašujoča Ko sem enkrat to doumela, sem začela bolj vseboval teme kompresij in povratne infor- Čez nekaj mesecev me je vprašal, ali bi šla prekinitev, ki tehnologijo odmakne od svoje ceniti umetnike, ki so svoje izdelke, nareje- macije – feedback. z njim na turnejo. Od takrat naprej sem za- primarne oblike in diskurza. Za trenutek me ne v Photoshopu in z različnimi filtri, imeno- Delala si tudi z umetniki, kot čela delati vizualije za njegovo glasbo in šokira. V strahospoštovanju se sprašujem, vali glitch art. Sama se sicer raje zatekam k so Goto80 in Jodi, torej s kar obratno. kaj je ta nova oblika in kako je nastala. Je napakam, ki zahtevajo tako motenje podat- morda – motnja? Vendar takoj, ko jo defini- kov kot uničevanje strojne opreme, saj tako ram kot tako, ni več motnja. spoznam nekaj več o tehnologiji. Motnja nima trdne oblike ali stanja v času; Kdaj in zakaj si se začela zani- je kratkotrajen, nepričakovan, abnormalen mati za to zvrst? ”modus operandi”. Tako kot se spreminja Ne morem označiti točnega trenutka, niti razumevanje napake, tako se spreminja posebnega razloga, zakaj sem preusmerila tudi njeno ravnotežje: primarno zaznavanje svoje teoretično in praktično delo v kralje- se pretvori v nove pogoje, vizualni ali zvočni stvo motenj. Mislim, da so se zanimanja za rezultat pa se pojavi kot nova možnost. to zvrst postopoma oblikovala med mojo V svojih delih glitch arta se nanašam na sti- nepovezano ustvarjalno in akademsko po- čišča, kjer se srečata napaka in umetnost. tjo, na kateri sem jo spoznala kot očarljivo Zame je glitch art razširjanje mej in rojeva- temo. Hkrati sem imela tudi dovolj časa in nje novih načinov: kot avantgarda nesreč ta možnosti, da bi to področje dobro spoznala. dela pretrgajo predhodno zaznamovanje in Preden sem do tega prispela, sem obisko- posilijo katarzo konvencionalnosti, norm in vala šolo za umetnost – oblikovanje z di- verovanja. Kreirajo proceduro, na podlagi ka- gitalnimi mediji, kjer sem se naučila, kako tere se učim in bolje zavedam tehnologije. naj bi stvari delovale. Na univerzi sem ime- V praksi ni glitch art vse, kar sledi paradigmi la zgodovino umetnosti, ki je bila podana stvaritve prek uničevanja ali umetnosti trenutka. na zelo linearen način. Tukaj sem se vedno Mnogo del je že šlo prek točke ”smetenja” in ne počutila kot tujec. Mislim, da konvencional- vmešavajo pravih procesov vnašanja motenj. ni način podajanja znanja ni vedno deloval Veliko časa sem se obremenjevala z vpra- v prid moji domišljiji. Tako digitalni mediji šanjem, ali je podobnost napaki nujno zdru- kot pogled na klasično umetnost se ne uje- žljiva s pojmom glitch arta. Danes mislim, majo z mojo fascinacijo nad norostjo. Kar da odgovor na to vprašanje obstaja znotraj iščem, je tako mešanica obojega, kar sem različnih sistemov: tistega za produkcijo in se učila v šoli, oziroma nekaj, kar je popol- tistega za zaznavo. Za slednjega velja dej- noma zunaj njihovih zasnov. Trenutno je to, stvo, da dejavniki znotraj nekega sistema kar iščem, znotraj trenutka raziskav motenj. niso uničili naprave oziroma izkoristili njene Glitch art je bila tudi tema tvo- napake, medtem ko opazovalci to zaznajo jega magisterija. Bo imel tudi Primer zmaličenega elektronskega sporočila 26 februar
  2. 2. ustvarjalnost digitalne dobe – 31 Moj prvi del magisterija je bil o Jodi. Po tem poskušam ustvariti nova okolja, ki so se- parati, kodeki, zvočnimi zapisi, ROMi, slikov- jega: teorije in prakse, smisla in nesmisla. se je najino sodelovanje v glavnem odvijalo stavljena tako iz zvokovnih kot tudi iz slikov- nimi podatkovnimi formati in podobnim). Brez nesmiselnega pristopa študije motenj prek zmaličenih elektronskih sporočil. nih artefaktov. Med delom na tem projektu Moje delo se ne usmerja na nasprotovanja, ne morejo obstajati. To pomeni, da lahko Iz tvojih del lahko razberem, da sem spoznala, da orodja, ki jih uporabljam, kot so strojna proti programski opremi, real- svobodno delam tisto, česar ne smem. se v glavnem ukvarjaš z vide- niso nevtralna. Nekatere funkcije so bile na- no proti navideznemu, analogno proti digi- Kaj zdaj? Katero tehnologijo si om, tudi tistim v realnem času – VJ- pačne ali nedovoljene. Programska opre- talnemu in tako naprej. Je odnos do vseh vzela na piko in komaj čakaš, da ing. Katere pristope in tehnologijo ma jih je definirala kot nepravilne in jih za- tehnologij, ki sledijo strogim zakonom. Razi- bi ji razdrla njeno primarno funkcijo? uporabljaš za ta dela? Si razvila poseb- vrnila iz konteksta preprogramiranih funkcij. skujem, kaj se dogaja prek teh zakonov – to Prešla sem od zrnatosti celuloidnega filma no strojno opremo za te postopke? To je primer digitalne norosti, ki mi je nad- je področje nerazsodnega. Vodila sem de- na magnetno distorzijo in skeniranje linij ka- Ne delam le z videom, ampak z mnogimi vse navdihujoča. lavnico zvijanja elektronskih vezij in delala vi- todne cevi. Potepala sem se po poljih fos- različnimi stvarmi. Ena mojih priljubljenih je Prav tako sem spoznala, da se te odtujene deo črne skrinjice, vendar sem bolj razisko- fornih prežganin in drgnjenja mrtvih pikslov. 404void.iq (http://404void.blogspot.com/, funkcije razlikujejo med programsko in stroj- valka kot učiteljica. Ne znam programirati, se Zdaj izvajam performanse na osnovi poče- op. p.), ki temelji na uničevanju spleta. no opremo ter zato veliko preklapljam med samo učim na svojih uspehih in neuspehih. nih LCD-jev. Ne planiram nič. Samo surfam V mojem trenutnem delu Videoscapes različnimi mediji (sodobnimi računalniki, ele- Mislim, da so študije motenj zelo komple- po vrtincu tehnologije. (http://videoscapes.blogspot.com, op. p.) ktroniko iz osemdesetih let, digitalnimi fotoa- ksne in se gibljejo med kategorijami obo- Ja, morda se bom lotila disket. februar 27

×