Проблемот со студентското организирање -состојба, проблеми и решенија-
Организациона поставеност на студентското организирање  <ul><li>Студентите се претставувани од: </li></ul><ul><li>ССУКМ <...
Студентите се застапуваат од ССУКМ во следниве институции <ul><li>Универзитетска управа (ја сочинуваат деканите од сите фа...
Монопол и недоброволното членување во ССУКМ како извор на проблеми <ul><li>Според Член 20 од Уставот на РМ: </li></ul><u...
Организациона поставеност на ССУКМ
Монопол и недоброволното членување во ССУКМ како извор на проблеми <ul><li>Член 3 од статутот на ССУКМ </li></ul><ul><li>...
Монопол и недоброволното членување во ССУКМ како извор на проблеми <ul><li>Член 6 од статутот на ССУКМ </li></ul><ul><li>...
ССУКМ е нелигитимен претставник на студентите  <ul><li>О дзивот на студентите на изборите за лидер на ССУКМ  се движи од...
Бојкот на студентските избори во 2004
Транспарентност, отчетност и извештаи  <ul><li>Според Член 11 од статутот на  ССУКМ </li></ul><ul><li>Работата на сој...
Транспарентност, отчетност и извештаи
Транспарентност, отчетност и извештаи
Алтернативни решенија за студентското организирање  <ul><li>Студентскиот парламент е орган на високошколските установи на...
Алтернативни решенија за студентското организирање  <ul><li>Студентскиот парламент бира и разрешува претседател и потпрет...
Младински образовен форум <ul><li>Партизански одреди 21 /2-4 </li></ul><ul><li>1000 Скопје , Македонија </li></ul><ul><...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

&#1057;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1089;&#1082;&#1086; &#1086;&#1088;&#1075;&#1072;&#1085;&#1080;&#1079;&#1080;&#1088;&#1072;&#1114;&#1077;

773 views
732 views

Published on

&#1055;&#1088;&#1086;&#1073;&#1083;&#1077;&#1084;&#1086;&#1090; &#1089;&#1086; &#1089;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1089;&#1082;&#1086;&#1090;&#1086; &#1086;&#1088;&#1075;&#1072;&#1085;&#1080;&#1079;&#1080;&#1088;&#1072;&#1114;&#1077; &#1074;&#1086; &#1052;&#1072;&#1082;&#1077;&#1076;&#1086;&#1085;&#1080;&#1112;&#1072; - &#1089;&#1086;&#1089;&#1090;&#1086;&#1112;&#1073;&#1072;, &#1087;&#1088;&#1086;&#1073;&#1083;&#1077;&#1084;&#1080; &#1080; &#1088;&#1077;&#1096;&#1077;&#1085;&#1080;&#1112;&#1072;-

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
773
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
48
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

&#1057;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1089;&#1082;&#1086; &#1086;&#1088;&#1075;&#1072;&#1085;&#1080;&#1079;&#1080;&#1088;&#1072;&#1114;&#1077;

 1. 1. Проблемот со студентското организирање -состојба, проблеми и решенија-
 2. 2. Организациона поставеност на студентското организирање <ul><li>Студентите се претставувани од: </li></ul><ul><li>ССУКМ </li></ul><ul><li>ССУКО </li></ul><ul><li>Студенстксите сојузи на приватните високообразовни институции </li></ul><ul><li>Невладините студентски организации </li></ul>
 3. 3. Студентите се застапуваат од ССУКМ во следниве институции <ul><li>Универзитетска управа (ја сочинуваат деканите од сите факултети, а ние имаме 1 претставник-претседателот на ССУКМ); </li></ul><ul><li>Универзитетски сенат (го сочинуваат професори од факултети и институти; ние имаме 10 претставници т.е. 10% од вкупниот број сенатори); </li></ul><ul><li>Комисии при Универзитетот (постојат вкупно 7 комисии кои работат на различни проблематики врзани со Универзитетот и студентите како целина, а во секоја од нив имаме по 1 претставник); </li></ul><ul><li>Комисија за сместување на студентите во државните студентски домови (2 претставника од вкупно 5) </li></ul><ul><li>Член (претседателот на ССУКМ) во Управниот одбор на Студентски центар “Скопје” - Скопје </li></ul>
 4. 4. Монопол и недоброволното членување во ССУКМ како извор на проблеми <ul><li>Според Член 20 од Уставот на РМ: </li></ul><ul><li>На граѓаните им се гарантира слободата на здружување заради остварување и заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и уверувања. </li></ul><ul><li>Граѓаните можат слободно да основаат здруженија на граѓани и политички партии, да пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат. </li></ul><ul><li>Членови на ССУКМ по автоматизам се сите редовни и вонредни студенти и студентите запишани на постдипломски студии на двата Универзитети (околу 30000). ( www.ssukm.org.mk ) </li></ul>
 5. 5. Организациона поставеност на ССУКМ
 6. 6. Монопол и недоброволното членување во ССУКМ како извор на проблеми <ul><li>Член 3 од статутот на ССУКМ </li></ul><ul><li>Член на Сојузот на студенти може да биде секој редовен студент на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, кој е државјанин на Република Македонија, кој доброволно ќе пристапи кон сојузот со давање писмена изјава. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 7. 7. Монопол и недоброволното членување во ССУКМ како извор на проблеми <ul><li>Член 6 од статутот на ССУКМ </li></ul><ul><li>Сојузот на студенти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, како здружение на граѓани – своите цели – задачи и дејности ќе ги остварува во согласност со односите уредени со Уставот на Република Македонија. </li></ul>
 8. 8. ССУКМ е нелигитимен претставник на студентите <ul><li>О дзивот на студентите на изборите за лидер на ССУКМ се движи од 5 до 10%. </li></ul><ul><li>На последните избори за претседател на ССУКМ својот глас го дадоа само 3.338 студенти </li></ul><ul><li>Целиот изборен процес го следеа голем број на неправилности </li></ul><ul><li>И во овој мандат ССУКМ не стори ништо за заштита и подобрување на правата и стандардот на студентите </li></ul>
 9. 9. Бојкот на студентските избори во 2004
 10. 10. Транспарентност, отчетност и извештаи <ul><li>Според Член 11 од статутот на ССУКМ </li></ul><ul><li>Работата на сојузот на студенти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје е јавна. </li></ul><ul><li>Јавноста во работењето се обезбедува со редовно известување на членовите на сојузот за сите облици на работење, со увид во спроведувањето на програмските задачи, со поднесување извештај за работата на органите и телата на Сојузот и за материјално-финансиското работење. </li></ul>
 11. 11. Транспарентност, отчетност и извештаи
 12. 12. Транспарентност, отчетност и извештаи
 13. 13. Алтернативни решенија за студентското организирање <ul><li>Студентскиот парламент е орган на високошколските установи на кои постојат органи на управување и на кои се запишани студенти. </li></ul><ul><li>Студентскиот парламент постои заради застапување и заштита на правата и интересите на студентите. </li></ul>
 14. 14. Алтернативни решенија за студентското организирање <ul><li>Студентскиот парламент бира и разрешува претседател и потпретседатели ,извршен одбор, и утрврдува други тела кои вршат работи во рамки на надлежностите на студентскиот парламент. </li></ul><ul><li>За избор во студентскиот парламент може да се кандидира секој кој има статус на студент. Со ова ќе се изврши либерализација во студентското организирање кое ќе придонесе за ефикасно застапување на студентските права. </li></ul>
 15. 15. Младински образовен форум <ul><li>Партизански одреди 21 /2-4 </li></ul><ul><li>1000 Скопје , Македонија </li></ul><ul><li>02 31 39 692, 02 31 14 412 </li></ul><ul><li>info@mof.org.mk, www.mof.org.mk </li></ul>

×