Các dạng bài tập về amin d2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Các dạng bài tập về amin d2

on

  • 3,662 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,662
Views on SlideShare
3,662
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
36
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Các dạng bài tập về amin d2 Document Transcript

  • 1. CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ AMINDẠNG 2: BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG VỚI AXIT1. Phương pháp giải và những lưu ý quan trọng:Để đơn giản ta chỉ xét với amin bậc I, các amin bậc II, III cũng có kết luận tương tự.R(NH2)t + t HCl → R(NH3Cl)t- Số nhóm chức Aminpu2min( )HClA punNHn− =- mMuối = mAmin (phản ứng) + mHCl( phản ứng)Muối R(NH3Cl)t khi tác dụng với NaOH tái tạo lại Amin ban đầu.R(NH3Cl)t + NaOH → R(NH2)t + tNaCl + t H2O- Nếu bài toán cho hổn hợp nhiều amin cùng dãy đồng đẳng tác dụng với axit HCl thì tanên thay các amin bằng một amin chung 2( )tR NH ( t≥1)332 3min ( )min( )min( ) + tHCl ( )mol ta mol a molmm36,5ttt tA HCl R NH ClAR NH ClAR NH R NH Clam mmn at→⇒ + =−⇒ = =ran sau pu tang( )36,5ChatHCl pumn =- Trường hợp phản ứng với H2SO4 loãng ta cũng xét tương tự.2. Ví dụ min họa:VD1: Cho 26,7g hh X gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với dd HClthấy tạo ra 44,95g muối. Nếu đốt cháy 26,7g hh X trên thì sản phẩm cháy có tỉ lệVH2O/VCO2 bằng bao nhiêu?VD2: X, Y là hai amin no đơn chức, mạch hở lần lượt có phần trăm khối lượng của N là31,11% và 23,73%. Cho m gam hh X, Y có tỉ lệ mol tương ứng là 1:3 tác dụng với ddHCl vừa đủ thấy tạo ra 44,16 g muối. Xác định m:A. 26,64 B. 25,5 C. 30,15 D. 10,18
  • 2. VD3: Cho 2,1 g hh X gồm hai amin no, đơn chức , kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳngphản ứng hết với HCl dư thu được 3,925g hh muối. Công thức của 2 amin trong hh X là:A. CH3NH2 , C2H5NH2 B. C2H5NH2, C3H7NH2C. C3H7NH2, C4H9NH2 D. CH3NH2, (CH3)3NVD4: Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ, thu được 0,5mol hhY gồm khí và hơi. Cho 4,6g X tác dụng với HCl dư, số mol HCl phản ứng làA. 0,1 B. 0,4 C. 0,3 D. 0,2VD5: Để trung hòa 55g dd một amin đơn chức X nồng độ 10% cần dùng 50ml dd HCl2M. Công thức phân tử của X là:A. C3H5N B. C3H7N C. CH5N C2H7NVD6: Cho 9,85g hh hai amin tác dụng vừa đủ với dd HCl thu được 18,975g muối. Khốilượng HCl phải dùng làA. 8,975g B. 9,025g C. 9,125g D. 9,215gVD7: Cho 10g đơn chức X tác dụng với HCl dư thu được 15g muối. Số đồng phân cấutạo của X là:A. 8 B. 7 C. 5 D. 4VD8: Cho 5,9g amon đơn chức X tác dụng vừa đủ với HCl, sau khi phản ứng thu đượcdd Y. Làm bay hơi dd Y thu được 9,55g muối khan. Số công thức cấu tạo ứng với côngthức phân tử của X làA. 5 B. 4 C.2 D.3VD9: Cho 0,01 mol amin X tác dụng vừa đủ với 50 ml dd HCl 0,2M. Cô cạn dd sau phảnứng thu được 0,815g muối. Khối lượng mil của X là:A. 85,5 B. 46 C.45 D.60VD10: Ch 15g hh 3 amin tác dụng vừa đủ vơi dd HCl 1,2M thi thu được 18,504g muối .Thể tích dd HCl đã dùng:A. 0,04 lít B. 0,08 lít C. 0,4 lít D. 0,8 lítVD11: Ch 3,04 g hh X gồm hai amin đơn chức tác dụng vừa đủ với dd HCl được 5,96gmuối. Thể tích N2 (đktc) sinh ra khi đốt cháy hết hh X là:A. 0,224 l B. 0,448 l C. 0,672 l D. 0,896 lVD12: Hợp chất hưu cơ X mạch hở (chứa C, H, N) trong đó N chiếm 23,73% về khốilượng, biết X tác dụng với HC với tỉ lệ mol nX:nHCl = 1:1. Công thức của X là:A. C2H7N B. C3H7N C. C3H9N D. C4H11NVD13: Để trung hòa 25g dd một amin đơn chức X nồng độ 12,4% cần dùng 100ml ddHCl 1M. Công thức phân tử của X là:A. C3H5N B. C2H7N C. CH5N D. C3H7N