Manual instructiuni-lg-gb230-black

799 views

Published on

Published in: Technology, Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
799
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manual instructiuni-lg-gb230-black

 1. 1. GB230 Ghidul utilizatorului — Limba românăFelicitări pentru achiziţionarea telefonului modern şi compactGB230 de la LG, creat să funcţioneze cu cele mai noi tehnologiidigitale pentru comunicaţii mobile.Acest ghid vă ajută să înţelegeţi noul dvs. telefon mobil. Acesta văoferă explicaţii utile ale caracteristicilor telefonului dvs. Casarea aparatelor vechi 1 Când simbolul unui coş de gunoi marcat cu o cruce este ataşat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/CE. 2 Toate echipamentele electrice şi electronice nu trebuie aruncate utilizând fluxul deşeurilor menajere, ci depozitate la puncte de colectare, instituite de către autorităţile locale sau guvernamentale. 3 Depozitarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei. 4 Pentru informaţii suplimentare privind depozitarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactaţi biroul primăriei, serviciul de depozitare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
 2. 2. Telefonul dvs. Încărcător, cablu şi conectorEcranul Mâini libereprincipalTasta Apelare Tasta Terminare/ PornireApelează un Încheie sau respingenumăr de telefon apelurile. Porneşte/şi răspunde Opreşte telefonul.apelurilor Revine la ecranulprimite. de aşteptare când utilizaţi meniul.2
 3. 3. Instalarea unui card de Formatarea cardului dememorie memorieRidicaţi capacul cardului de Apăsaţi Meniu şi selectaţimemorie şi inseraţi un card Setări.micro SD cu zona de contact Alegeţi Manager memorie,aurie aşezată cu faţa în jos. selectaţi Memorie externă,Închideţi capacul cardului apăsaţi Format, apoide memorie astfel încât să se introduceţi codul deînchidă cu un clic. securitate.Pentru a scoate cardul dememorie, împingeţi-l uşor ca AVERTISMENT:în imagine. Când formataţi cardul de memorie, tot conţinutul acestuia va fi şters. Dacă nu doriţi să pierdeţi informaţii din cardul de memorie, efectuaţi o copie de siguranţă a acestora. Notă: Cardul de memorie este un accesoriu opţional. 3
 4. 4. Instalarea cartelei SIM şi încărcarea baterieiInstalarea cartelei SIM bine să fiţi atent când inseraţi, manevraţi sau scoateţi cartela.Când vă abonaţi la o reţea Păstraţi toate cartelele SIMde telefonie celulară, vi se într-un loc unde copiii mici nuoferă o cartelă SIM pentru pot ajunge.conectare, care conţine detaliileabonamentului dvs., precum Ilustraţiicodul PIN, alte servicii opţionale 1 Deschideţi capacul baterieidisponibile şi alte opţiuni. 2 Scoateţi bateriaImportant! 3 Inseraţi cartela SIM› Cartela SIM poate fi avariată 4 Inseraţi bateria foarte uşor dacă este zgâriată 5 Închideţi capacul bateriei sau îndoită, astfel încât este 6 Încărcaţi bateria 1 2 3 4 5 6 AVERTISMENT: Nu scoateţi bateria când telefonul este pornit, deoarece acest lucru poate determina avarierea telefonului.4
 5. 5. Apeluri pentru a selecta prima literă, „O”Efectuarea unui apel 3 Selectaţi Apel sau apăsaţi1 Introduceţi numărul pentru a efectua utilizând minitastatura. apelul. Pentru a şterge o cifră, apăsaţi CLR. Acceptarea şi respingerea2 Apăsaţi pentru a iniţia unui apel apelul. Când sună telefonul, apăsaţi3 Pentru a încheia apelul, pentru a răspunde la apăsaţi . apel. Puteţi controla volumul SFAT! Pentru a introduce apăsând tastele de navigare + pentru efectuarea unui sus şi jos. apel internaţional, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta 0. Apăsaţi sau selectaţi Respingere pentru a respinge apelul primit.Efectuarea unui apel dinContacte SFAT! Puteţi modifica1 Selectaţi Agendă din setările telefonului dvs., Ecranul de aşteptare. astfel încât să preluaţi apelurile în diferite moduri.2 Utilizând tastatura, Apăsaţi Meniu, selectaţi introduceţi prima literă a Setări şi alegeţi Apel. numelui contactului pe care Selectaţi Mod de răspuns şi doriţi să-l apelaţi. De alegeţi dintre Apăsare tastă exemplu, pentru Birou, Trimitere, Glisare şi Apăsaţi apăsaţi pe „6” de trei ori orice tastă. 5
 6. 6. Apelare rapidă • Restricţionare apeluri -Puteţi desemna un număr de Selectaţi când doriţi săapelare rapidă unui contact restricţionaţi apelurile.utilizat frecvent. • Numere cu apelare fixă - Alegeţi o listă de numereVizualizarea listei care pot fi apelate deapelurilor pe telefonul dvs. AveţiPuteţi vizualiza jurnalul de nevoie de codul PIN 2 de laapeluri nepreluate, primite şi operatorul de reţea. Doarefectuate numai dacă reţeaua numerele stabilite în lista deacceptă CLI (Calling Line apelare fixă pot fi apelate deIdentification - Identificare pe telefonul dvs.linie de apelare) în zona în • Apel în aşteptare - Alegeţicare au fost utilizate aceste dacă doriţi să fiţi înştiinţat(ă)servicii. atunci când aveţi un apel în aşteptare. Aceasta depindeModificarea setărilor de furnizorul dvs. de reţea.apelului • Restricţionare apelurilePuteţi seta funcţii specifice - Setaţi lista apelurilorpentru apel. Apăsaţi Meniu, respinse.selectaţi Setări şi alegeţi Apel. • Trimitere nr. propriu• Redirecţionare apeluri - - Alegeţi dacă doriţi ca Alegeţi dacă doriţi să numărul dvs. să fie afişat redirecţionaţi apelurile când apelaţi pe cineva. primite. Aceasta depinde de furnizorul dvs. de reţea. • Reapelare automată - Alegeţi Pornit sau Oprit.6
 7. 7. • Mod de răspuns - Alegeţi numelui contactului pe care dacă doriţi să răspundeţi la doriţi să-l apelaţi. telefon utilizând Orice tastă, 3 Pentru a parcurge numai tasta Trimitere sau contactele, utilizaţi săgeţile glisare în sus. sus şi jos.• Cronometru apel rămas - Alegeţi dacă doriţi să se Adăugarea unui contact afişeze durata apelului. nou• Bip Minut - Selectaţi Pornit 1 Apăsaţi Meniu, apoi pentru a auzi un sunet la selectaţi Contacte şi alegeţi fiecare minut pe durata Agendă. Apoi apăsaţi convorbirii. Opţiuni - Adăugaţi contact• Mod de răspuns BT - nou. Setează la „Mâini libere” sau 2 Introduceţi în câmpurile la telefon. furnizate toate informaţiile• Salvaţi număr nou - Alegeţi pe care le deţineţi şi Da sau Nu. selectaţi Opţiuni-Finalizat.• Setări înch. clapetă - Adăugarea unui contact la Alegeţi Terminare apel sau un grup Continuare apel. Puteţi salva contactele în grupuri; pentru a separaContacte colegii de serviciu de familie,Căutarea unui contact de exemplu. Pe telefon sunt1 Selectaţi Agendă din configurate deja mai multe ecranul de aşteptare. grupuri, inclusiv Colegi, Familie, Prieteni, Şcoală şi2 Utilizând tastatura, VIP. introduceţi prima literă a 7
 8. 8. Mesagerie 5 Apăsaţi Opţiuni - Trimitere.Telefonul dvs. GB230 Configurarea E-mailuluiinclude mesaje text, mesaje Cu ajutorul telefonului GB230multimedia şi funcţii E-mail puteţi rămâne conectat laşi poate primi de asemenea e-mail chiar şi atunci cândmesaje de servicii reţea. călătoriţi. Setarea unui contTrimiterea unui mesaj de e-mail POP3 sau IMAP4 se1 Apăsaţi Meniu, selectaţi poate face rapid şi uşor. Mesaje şi alegeţi Creaţi 1 Apăsaţi Meniu, selectaţi mesaj. Mesaje şi alegeţi Setări2 Se va deschide un editor mesaj. de mesaje nou. Editorul 2 Selectaţi E-mail, apoi de mesaje combină Mesaj Conturi de e-mail. text şi Mesaje multimedia 3 Apăsaţi Adaug., apoi setaţi într-un editor intuitiv şi uşor Contul de e-mail. de comutat între modul SMS şi modul MMS. Setarea Trimiterea unui e-mail implicită pentru editorul de utilizând noul cont mesaje este mesajul text. Pentru a trimite/primi un e-3 Introduceţi mesajul. mail, trebuie să configuraţi un4 Alegeţi Opţiuni - Inserare cont de e-mail. pentru a adăuga Imagine, 1 Selectaţi Meniu, apoi Videoclip, Clip audio, Mesaje şi alegeţi Creaţi Organizator, Carte de mesaj. vizită, Notă, Câmp de text, 2 Alegeţi E-mail şi se va De făcut sau Şablon text. deschide un nou e-mail.8
 9. 9. 3 Introduceţi un subiect. Notă: Unele câmpuri4 Introduceţi mesajul. permit un singur mod de5 Apăsaţi Opţiuni şi selectaţi introducere a textului (de ex. Inserare pentru a adăuga câmpurile pentru numerele Imagine, Videoclip, Clip de telefon din agenda audio, Carte de vizită, telefonică). Organizator sau Notă.6 Apăsaţi Trimitere la Modul predictiv T9 şi introduceţi adresa Modul predictiv T9 utilizează destinatarului sau apăsaţi un dicţionar încorporat Opţiuni şi selectaţi Inserare pentru a recunoaşte cuvintele - Detalii despre contact pe care le scrieţi pe baza pentru a vă deschide lista secvenţei tastelor apăsate. de contacte. Atingeţi tasta cu numărul7 Apăsaţi Trimitere şi e- asociat literei pe care doriţi să mailul dvs. va fi trimis. o introduceţi şi dicţionarul vaIntroducerea textului recunoaşte cuvântul după ce aţi introdus toate literele.Puteţi introduce caracterealfanumerice utilizând Modul ABC manualtastatura telefonului. Pe Acest mod vă permite sătelefon sunt disponibile introduceţi literele prinurmătoarele metode de apăsarea tastei care conţineintroducere a textului: modul litera respectivă o dată, depredictiv T9, modul ABC două, de trei sau patru ori,manual şi modul 123. până când este afişată litera dorită. 9
 10. 10. Modul 123 Căsuţă poştală proprie - Tastaţi numere utilizând o Conţine toate mesajele dvs. singură apăsare de taste de e-mail. pentru fiecare cifră. De Ciorne - Dacă nu aveţi timp asemenea, puteţi adăuga să terminaţi de scris un mesaj, numere în modul pentru puteţi salva aici ce aţi scris litere, menţinând apăsată până în acel moment. tasta dorită. De trimis - Acesta este un folder de stocare temporară a Foldere de mesaje mesajelor până când acestea Apăsaţi Meniu şi selectaţi sunt trimise. Setează de Mesaje. Structura directorului asemenea toate mesajele a utilizat de telefonul GB230 nu căror trimitere a eşuat. necesită explicaţii. Trimise - Toate mesajele Creaţi mesaj - Vă permite să trimise sunt stocate în creaţi mesaje noi. folderul Trimise. Căsuţă intrare - Toate Elemente salvate - Aici puteţi mesajele primite sunt stocate accesa mesajele salvate, în folderul Primite. şabloanele text şi şabloanele multimedia. Emoticoane - O listă de emoticoane prescrise utile care pot fi utilizate pentru un răspuns rapid.10
 11. 11. Media Crearea unei liste de redare Puteţi crea o listă de redareMuzică selectând mai multe melodii din folderul Toate melodiile.Telefonul dvs. GB230 dispune 1 Apăsaţi Meniu şi selectaţide un player audio încorporat, Media.pentru a reda toată muzica dvs.preferată. 2 Alegeţi Muzică, apoi selectaţi Liste de redare.Redarea unei melodii 3 Apăsaţi Opţiuni şi selectaţi1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi Adăugaţi listă de redare Media, apoi alegeţi Muzică. nouă, apoi introduceţi2 Alegeţi Toate melodiile, numele listei de redare şi apoi selectaţi melodia care apăsaţi Salvare. doriţi să fie redată. 4 Va fi afişat folderul Toate3 Selectaţi pentru a melodiile. Selectaţi toate întrerupe temporar melodiile pe care doriţi melodia. să le includeţi în lista de4 Selectaţi pentru a trece redare derulând la acestea la următoarea melodie. şi selectând .5 Selectaţi pentru a trece 5 Selectaţi Finalizat pentru a la melodia anterioară. stoca lista de redare.6 Selectaţi Înapoi pentru a opri melodia şi pentru a reveni la meniul player audio. 11
 12. 12. Camera 4 Apăsaţi pentru a începe înregistrarea. Fotografierea rapidă 5 În colţul din stânga jos al 1 Selectaţi Meniu şi selectaţi vizorului va apărea „Rec” Media. Selectaţi Apart foto şi un cronometru va indica pentru a deschide vizorul. durata videoclipului. 2 Ţinând telefonul, 6 Selectaţi Oprire pentru a direcţionaţi obiectivul către opri înregistrarea. subiectul fotografiei. 3 Poziţionaţi telefonul astfel încât să vedeţi subiectul Radio FM fotografiei. Utilizarea radio FM 4 Apăsaţi tasta Centru Telefonul LG GB230 are o pentru a realiza o funcţie de radio FM astfel fotografie. încât să puteţi asculta posturile dvs. preferate în Camera video timp ce sunteţi pe drum. Înregistrarea rapidă a unui Ascultarea posturilor radio videoclip 1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi 1 În ecranul de aşteptare, Media, apoi alegeţi Radio selectaţi Meniu şi selectaţi FM. Media. 2 Selectaţi numărul de canal 2 Alegeţi Video. al postului pe care doriţi 3 Îndreptaţi obiectivul să-l ascultaţi. camerei spre subiectul videoclipului.12
 13. 13. Înregistrarea radioului Notă: Dacă vă aflaţi într-o1 Apăsaţi tasta centrală în zonă în care recepţia radio timp ce ascultaţi radioul. este de proastă calitate,2 Durata înregistrării este este posibil să întâmpinaţi afişată pe telefon. Dacă dificultăţi când ascultaţi doriţi să opriţi înregistrarea, radioul. apăsaţi Se recomandă să introduceţi . Când s-a efectuat căştile în conectorul mâini o înregistrare, conţinutul libere când ascultaţi radioul înregistrat va fi salvat în pentru a asigura o recepţie Galerie ca fişier mp3. radio de bună calitate.3 Când aţi terminat înregistrarea, selectaţi Reportofon Opţiune şi apoi alegeţi Utilizaţi Reportofonul pentru dintre Redare, Ştergere, a înregistra mementouri Editare sunet, Fişier, vocale sau alte sunete. Utilizare ca sau Trimiteţi prin. 13
 14. 14. Galerie Imaginile mele Puteţi stoca orice tip de Fişier Folderul Imagini conţine un media în memoria telefonului folder cu imagini prestabilite pentru a vă oferi acces uşor la de pe telefonul dvs., imaginile imagini, sunete, videoclipuri, descărcate de dvs. şi imaginile jocuri etc. De asemenea, efectuate cu ajutorul camerei puteţi salva fişierele pe un telefonului. card de memorie. Avantajul Sunetele mele utilizării unui card de Folderul Sunete conţine memorie este că puteţi secţiunea sunete implicite, elibera spaţiul din memoria înregistrările dvs. vocale, telefonului. Toate fişierele înregistrări radio şi fişierele de dvs. multimedia vor fi salvate sunet descărcate de dvs. De în Galerie. Apăsaţi Meniu, aici puteţi gestiona şi trimite apoi selectaţi Galerie pentru a sunete sau le puteţi seta ca deschide o listă de foldere. tonuri de apel. Card de memorie propriu Dacă aţi introdus un card de Videoclipurile mele memorie, va fi afişat ca fişier Directorul Clipuri video în Galerie. afişează lista clipurilor video descărcate şi a clipurilor video pe care le-aţi înregistrat cu telefonul.14
 15. 15. Altele OrganizatorÎn folderul Altele, puteţivizualiza fişierele care nu sunt Setarea alarmeisalvate în folderele Imagini, Puteţi seta până la cinci alarmeSunete sau Videoclipuri. care să se activeze la anumite oreJocurile şi aplicaţiile meleTelefonul GB230 este dotat cu Utilizarea calendaruluijocuri preîncărcate care să vă Când accesaţi acest meniu estedistreze în timpul liber. Dacă afişat un calendar. Un cursoralegeţi să descărcaţi jocuri sau pătrat marchează data curentă.aplicaţii suplimentare, acestea Puteţi să deplasaţi cursorul lavor fi salvate în acest folder. altă dată utilizând tastele de navigare. Adăugarea unui element la lista De făcut Puteţi vizualiza, edita şi adăuga sarcini de rezolvat. Utilizarea calculatorului Calculatorul asigură funcţii aritmetice de bază—adunare, scădere, înmulţire şi împărţire—precum şi funcţii ştiinţifice. 15
 16. 16. Utilizarea cronometrului Navigator Această opţiune vă permite să Accesarea Web utilizaţi funcţiile cronometrului. Puteţi lansa navigatorul WAP Transformarea unităţilor de şi accesa pagina de start a măsură profilului activat în setările Această aplicaţie poate paginii Web. Puteţi, de converti orice unitate de asemenea, introduce manual măsură în unitatea dorită. o adresă URL şi puteţi accesa pagina WAP asociată acesteia. Adăugarea unui oraş la ora 1 Apăsaţi Meniu şi selectaţi în lume Navigator. Puteţi adăuga un oraş dorit la 2 Pentru a accesa direct lista cu orele în lume. Puteţi pagina de pornire Web, vedea de asemenea ora GMT selectaţi Acasă. Alternativ, (Greenwich Mean Time) selectaţi Deplasare la curentă şi orele din marile adresă şi introduceţi adresa oraşe ale lumii. URL dorită. Accesaţi Această aplicaţie vă ajută să accesaţi meniul pe care îl căutaţi. Puteţi seta un element ca Accesaţi.16
 17. 17. Conectare Modificarea setărilor BluetoothModificarea setărilor de 1 Apăsaţi Meniu şi selectaţiconectivitate Setări - Conectare. AlegeţiMod Conexiune USB Bluetooth.1 Stocare în masă: Selectaţi 2 Alegeţi Setări pentru Stocare în masă şi conectaţi următoarele opţiuni: telefonul la calculator. • Vizibilitatea telefon propriu Puteţi apoi trage şi - Alegeţi opţiunile Afişare plasa fişiere în folderul sau Ascundere pentru dispozitivului amovibil vizibilitatea dispozitivului GB230. dvs. faţă de alte dispozitive.2 PC Suite: Selectaţi PC Suite • Nume telefon propriu - şi conectaţi telefonul la Introduceţi un nume pentru computer în modul PCSync. telefonul dvs. LG GB230.3 Solicitare confirmare: • Servicii acceptate - Arată ce Selectarea acestei opţiuni servicii sunt acceptate. vă va permite să alegeţi ce metodă să utilizaţi de câte • Adresa dvs. - Vizualizaţi ori vă conectaţi telefonul la adresa dvs. Bluetooth. calculator. Notă: Pentru utilizarea funcţiei Disp. USB de stocare în masă , va trebui să introduceţi în telefonul dvs. un card de memorie extern. 17
 18. 18. Împerecherea cu un alt 4 Alegeţi dispozitivul cu care dispozitiv Bluetooth doriţi să-l împerecheaţi, Prin împerecherea telefonului selectaţi Adăugare, GB230 cu un alt dispozitiv, introduceţi parola şi apoi telefonul dvs. va crea implicit apăsaţi Tasta centrală. o parolă de câte ori vă După alegerea unui conectaţi la un alt telefon prin dispozitiv cu care doriţi să-l Bluetooth. împerecheaţi, telefonul va 1 Verificaţi dacă Bluetooth crea implicit o parolă de este pornit şi vizibil. Puteţi câte ori vă conectaţi. modifica vizibilitatea din 5 Telefonul dvs. se va conecta meniul Setări selectând apoi la alt dispozitiv. Aceeaşi Vizibilitatea telefonului şi parolă va trebui introdusă apoi Vizibil. pe acest dispozitiv. 2 Selectaţi Dispozitive active După alegerea unui de pe meniul Bluetooth. dispozitiv cu care doriţi să-l împerecheaţi, telefonul va 3 Telefonul GB230 va crea implicit o parolă de căuta dispozitive. După câte ori vă conectaţi. încheierea căutării, va apărea, Adăugare şi 6 Aţi realizat astfel Reîmprospătare pe ecran. conexiunea securizată prin parolă, utilizând tehnologia Bluetooth.18
 19. 19. Instalarea în computer a Setăriprogramului LG PC Suite1 Accesaţi www.lgmobile.com, Modificarea profilurilor selectaţi dintre „Europa,” Puteţi personaliza fiecare „Orientul Mijlociu,” „Africa,” setare pentru profil. „Americi,” „CSI,” şi „Asia şi 1 Alegeţi Profiluri pe care le Pacific,” apoi selectaţi-vă doriţi şi selectaţi Editare din ţara. Opţiuni.2 Din meniul Produse, 2 Dacă activaţi modul selectaţi Manual & Software Silenţios, telefonul doar va şi faceţi clic pe Secţiunea de vibra. descărcare. Faceţi clic pe Da şi apoi va apărea programul Utilizarea modului Aeronavă de instalare LG PC Suite. Când Modul Aeronavă este (Windows XP, Windows activat, nu veţi putea efectua Media Player şi altele sunt apelul, nu vă veţi putea acceptate). conecta la Internet sau trimite3 Selectaţi limba în care doriţi mesaje. să ruleze programul de Modificarea datei şi a orei instalare şi faceţi clic pe OK. Puteţi seta funcţii pentru dată4 Urmaţi instrucţiunile afişate şi oră. pe ecran pentru a termina de instalat LG PC Suite. Modificarea setărilor pentru5 După terminarea instalării, afişaj pe desktop-ul calculatorului Puteţi schimba setările pentru va apărea pictograma LG afişajul telefonului dvs. PC Suite. 19
 20. 20. Modificarea setărilor de ATMT este „0000.” SMS-ul siguranţă ATMT va conţine informaţii Modificaţi setările de despre numărul IMEI al siguranţă pentru a telefonului furat, locaţia proteja telefonul GB230 curentă (capturată conform şi informaţiile importante mesajului Transmisii salvate în acesta. informative) & şi numărul • Solicitarea cod PIN persoanei care utilizează - Alegeţi un cod PIN, care telefonul respectiv. să fie solicitat la pornirea • Schimbaţi coduri - telefonului. Modificaţi codul PIN, codul • Blocare telefon - Alegeţi PIN2, codul de securitate sau un cod de securitate pentru codul antifurt. blocarea telefonului: La Resetarea telefonului pornire, La schimbarea Utilizaţi Restaurare setări din cartelei SIM sau Imediat. fabrică pentru a reseta toate • Dispozitiv antifurt mobil setările la definiţiile lor fin - Atunci când este furat fabrică. Aveţi nevoie de codul telefonul, acesta trimite SMS de securitate pentru a activa la numerele configurate de această funcţie. către adevăratul proprietar. Pentru a activa caracteristica ATMT, va trebui să setaţi ATMT activat şi să configuraţi setările ATMT cu nume, număr principal şi număr secundar. Codul implicit20
 21. 21. Vizualizarea stării memorieiPuteţi utiliza Managermemorie pentru a stabili cumeste utilizată fiecare memorieşi a vedea cât spaţiu estedisponibil în Memoria telefoncomună, Memoria telefonrezervată, Memoria SIM sauSetările locaţiei primarept. stocări. Puteţi seta deasemenea Memoria externăcând este introdus cardul dememorie. 21
 22. 22. Instrucţiuni de utilizare sigură şi eficientă Expunerea la • Instrucţiunile privind radiofrecvenţe expunerea la undele radio utilizează o unitate Informaţii privind expunerea de măsură cunoscută la radiofrecvenţe şi Rata de sub numele de Rată de absorbţie specifică (SAR) absorbţie specifică sau Jurnal apeluri GB230 a fost SAR. Testele SAR sunt creat astfel încât să fie în efectuate utilizând metode conformitate cu cerinţele de standardizate, cu telefonul securitate aplicabile privind transmiţând la cel mai expunerea la unde radio. ridicat nivel de putere în Aceste cerinţe au la bază toate benzile de frecvenţă instrucţiuni ştiinţifice, care utilizate. includ marje de siguranţă, • Deşi pot exista diferenţe menite să garanteze siguranţa între nivelurile SAR pentru tuturor utilizatorilor, diferitele modele de indiferent de vârsta şi de telefoane LG, vă asigurăm starea de sănătate a acestora. că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucţiunile privitoare la expunerea la unde radio. • Limita SAR recomandată de Comisia Internaţională pentru Protecţia împotriva Radiaţiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg, mediată pe 10 g de ţesut.22
 23. 23. • Cea mai ridicată valoare Îngrijirea şi întreţinerea SAR pentru acest model de produsului telefon la testarea de către DASY4 pentru utilizarea la AVERTISMENT: Utilizaţi ureche este de 0,716 W/kg numai baterii, încărcătoare (10 g), şi pentru purtarea şi accesorii aprobate pentru pe corp este de 1.06 W/kg utilizarea cu acest model (10 g). de telefon. Utilizarea altor• Informaţiile datelor SAR tipuri poate anula certifi pentru rezidenţii ţărilor/ catul de ga ran ţie al tele regiunilor care au adoptat fo nului şi poate fi pe limita SAR recomandată de riculoasă. către Institutul de Inginerie Electrică şi Electronică • Nu dezasamblaţi această (IEEE), care este de 1,6 W/ unitate. Dacă sunt necesare kg, mediată pe 1 g de ţesut. reparaţii, duceţi aparatul la o unitate de service calificat. • Nu ţineţi telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul. • Aparatul nu trebuie ţinut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit. 23
 24. 24. Instrucţiuni de utilizare sigură şi eficientă (Continuare) • Nu scăpaţi aparatul din • Nu încărcaţi telefonul când mână. se află pe un material moale. • Nu supuneţi aparatul la • Telefonul trebuie încărcat vibraţii mecanice sau şocuri. într-un spaţiu bine ventilat. • Închideţi telefonul in orice • Nu supuneţi aparatul la fum zonă unde există reguli excesiv sau la praf. speciale. De exemplu, nu • Nu ţineţi telefonul în folosiţi telefonul în spitale apropierea cardurilor de deoarece poate afecta credit sau a cartelelor echipamentele medicale magnetice de transport, din zonă. deoarece acesta poate • Nu manevraţi telefonul dacă afecta informaţiile stocate aveţi mâinile ude, în timp ce pe benzile magnetice ale telefonul se încarcă. Poate acestora. cauza un şoc electric care ar • Nu atingeţi ecranul cu un putea afecta serios telefonul. obiect ascuţit deoarece • Nu încărcaţi telefonul în acesta poate deteriora apropierea materialelor telefonul. inflamabile, deoarece telefonul • Nu expuneţi telefonul la se poate încinge şi poate crea lichide şi umezeală. pericol de incendiu. • Accesoriile, precum căştile, • Folosiţi o lavetă uscată trebuie utilizate cu grijă. Nu pentru a curăţa exteriorul atingeţi antena inutil. aparatului. (Nu utilizaţi solvenţi cum ar fi benzen, diluant sau alcool).24
 25. 25. Utilizarea eficientă a Siguranţa la volantelefonului Consultaţi legislaţia şi reglementările privindDispozitive electronice utilizarea telefoanelor mobile• Nu utilizaţi telefonul în zonele în care sunteţi la mobil în apropierea volan. echipamentelor medicale, • Nu utilizaţi un telefon care fără a solicita permisiunea. trebuie ţinut în mână atunci Evitaţi să aşezaţi telefonul când conduceţi. peste stimulatoarele cardiace, de ex. în • Acordaţi şofatului atenţie buzunarul de la piept. maximă.• Este posibil ca unele • Utilizaţi un set hands-free, aparate auditive să fie dacă este disponibil. perturbate din cauza • Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi telefoanelor mobile. înainte de a apela sau• Interferenţe minore a răspunde la un apel pot afecta funcţionarea telefonic, în cazul în care televizoarelor, radiourilor, circumstanţele necesită computerelor etc. acest lucru. • Energia frecvenţelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranţă. 25
 26. 26. Instrucţiuni de utilizare sigură şi eficientă (Continuare) • Dacă vehiculul este echipat Evitarea afectării auzului cu airbag-uri, nu blocaţi Auzul vă poate fi afectat dacă cu aparate instalate sau vă expuneţi perioade lungi de wireless portabile locul timp la sunete puternice. De în care acestea sunt aceea, vă recomandăm să nu amplasate. Acesta poate porniţi şi să nu opriţi telefonul determina nefuncţionarea în apropierea urechii. De airbagului sau poate asemenea, vă recomandăm provoca vătămări grave să setaţi volumul muzicii datorită performanţelor ascultate şi pe cel al apelurilor reduse. la un nivel rezonabil. • Dacă vă place să ascultaţi muzică pe stradă, asiguraţi- Zone cu explozii controlate vă că volumul este la Nu utilizaţi telefonul în un nivel care să nu vă timpul detonării materialelor împiedice să auziţi ceea ce explozive. Respectaţi se întâmplă în jur. Acest restricţiile, regulile şi lucru este neapărat necesar reglementările. atunci când traversaţi strada.26
 27. 27. Medii cu potenţial explozibil Copiii• Nu utilizaţi telefonul în Păstraţi telefonul la loc punctele de alimentare cu sigur, astfel încât să nu fie la combustibili. îndemâna copiilor.• Nu utilizaţi telefonul în Aparatul conţine componente apropierea combustibililor de mici dimensiuni care pot fi sau a altor substanţe detaşate şi înghiţite, putând chimice. cauza accidente prin sufocare.• Nu transportaţi şi nu depozitaţi gaz, lichide Apeluri de urgenţă inflamabile sau explozibili Este posibil ca apelurile de în compartimentul urgenţă să nu fie disponibile vehiculului unde se pentru toate reţelele de află telefonul mobil şi telefonie mobilă. De aceea, accesoriile acestuia. nu trebuie să depindeţi niciodată numai de telefonÎn aeronave pentru efectuarea apelurilor deDispozitivele fără fir pot urgenţă. Consultaţi operatorul.provoca interferenţeaeronavelor.• Închideţi telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.• Nu utilizaţi telefonul în aeronavă fără a avea permisiunea echipajului. 27
 28. 28. Instrucţiuni de utilizare sigură şi eficientă (Continuare) Informaţii despre baterie şi • Reîncărcaţi bateria dacă nu întreţinerea acesteia a fost utilizată de mult timp, • Bateria nu trebuie să se pentru a maximiza durata descarce complet înainte de folosire. de reîncărcare. Spre • Nu expuneţi încărcătorul deosebire de alte baterii, nu bateriei direct razelor solare există un efect de memorie sau nu-l utilizaţi în locuri cu care ar putea compromite umiditate ridicată, precum performanţa bateriei. în baie. • Folosiţi doar baterii • Nu lăsaţi bateria în locuri şi încărcătoare LG. fierbinţi sau reci, deoarece Încărcătoarele LG sunt acest lucru poate reduce create pentru a maximiza performanţele acesteia. durata bateriei. • Dacă bateria este înlocuită • Nu dezasamblaţi şi nu cu un tip de baterie scurtcircuitaţi bateria. incorect, există risc de • Păstraţi curate contactele explozie. metalice ale bateriei. • Colectaţi bateriile uzate • Înlocuiţi bateria atunci când conform indicaţiilor nu mai este performantă. producătorului. Reciclaţi- Bateria poate fi reîncărcată le, dacă este posibil. Nu de nenumărate ori înainte eliminaţi bateriile împreună de a necesita înlocuirea. cu gunoiul menajer.28
 29. 29. • Dacă trebuie să înlocuiţi bateria, mergeţi la cel mai apropiat punct de service sau dealer LG Electronics autorizat pentru asistenţă.• Deconectaţi întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.• Durata efectivă de funcţionare a bateriei depinde de configuraţia reţelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie şi condiţiile de mediu. 29

×