Manual instructiuni htc t8698 mozart 7 8gb

 • 4,067 views
Uploaded on

Felicitari pentru achiziionarea acestui telefon …

Felicitari pentru achiziionarea acestui telefon
HTC modern si compact, conceput pentru funcionarea
cu cea mai noua tehnologie pentru comunicaii mobile
digitale.
Casarea aparatelor dvs. vechi
1 Daca pe un produs este inscripionat simbolul cosului de
gunoi marcat cu o cruce, înseamna ca produsul este supus
prevederilor Directivei 2002/96/EC.
2 Eliminai toate produsele electrice si electronice separat de
gunoiul menajer, prin intermediul unitailor de colectare
desemnate de guvern sau de alte autoritai locale.
3 Eliminarea corecta a aparatelor dvs. vechi va ajuta la prevenirea
impacturilor negative asupra mediului înconjurator si a
sanataii populaiei.
4 Pentru informaii detaliate privind eliminarea vechiului aparat,
contactai autoritatea locala de gestionare a deseurilor,
serviciul de salubrizare sau magazinul de unde ai achiziionat
produsul.

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
4,067
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Ghidul utilizatoruluiHTC 7 Mozart - Română• Acest ghid vă ajută să utilizaţi telefonul dvs. Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare, vizitaţi site- ul www.htc.com.• Este posibil ca anumite informaţii din acest manual să nu e aplicabile pentru telefonul dumneavoastră, în funcţie de software-ul telefonului sau de furnizorul de servicii.• Acest telefon nu este recomandat pentru persoanele nevăzătoare, din cauza tastaturii sale pe ecranul tactil.
 • 2. Felicitări pentru achiziţionarea acestui telefon HTC modern şi compact, conceput pentru funcţionarea cu cea mai nouă tehnologie pentru comunicaţii mobile digitale. Casarea aparatelor dvs. vechi 1 Dacă pe un produs este inscripţionat simbolul coşului de gunoi marcat cu o cruce, înseamnă că produsul este supus prevederilor Directivei 2002/96/EC. 2 Eliminaţi toate produsele electrice şi electronice separat de gunoiul menajer, prin intermediul unităţilor de colectare desemnate de guvern sau de alte autorităţi locale. 3 Eliminarea corectă a aparatelor dvs. vechi va ajuta la prevenirea impacturilor negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii populaţiei. 4 Pentru informaţii detaliate privind eliminarea vechiului aparat, contactaţi autoritatea locală de gestionare a deşeurilor, serviciul de salubrizare sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.2 | Ghidul utilizatorului
 • 3. Drepturi de autor şi mărci Windows® Phone, Windows® Phonecomerciale Marketplace, Xbox LIVE®, Zune®,Drepturile pentru toate tehnologiile <lista Windows şi toate celelalteşi produsele din componenţa nume de mărci şi sigle comercialeacestui dispozitiv sunt proprietatea la care se face referire în acestedeţinătorilor respectivi: materiale, în ordine alfabetică> sunt• Acest produs mărci comerciale ale grupului de include software companii Microsoft. sub licenţă MS, o lială a Microsoft Corporation. Microsoft şi aplicaţiile software cu numele Microsoft sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation. Înainte de a utiliza acest produs, consultaţi termenii licenţei software Microsoft din acordul de licenţă pentru Windows Phone 7. de la sfârşitul acestui ghid pentru informaţii despre drepturi şi restricţii.• Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.• © 2010 Microsoft Corporation. Toate drepturile rezervate. Microsoft, Internet Explorer® Mobile,
 • 4. Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi e cientă Citiţi aceste instrucţiuni simple de Standardele de expunere pentru utilizare. Nerespectarea acestor dispozitivele mobile utilizează o instrucţiuni de utilizare poate unitate de măsură cunoscută sub periculoasă sau ilegală. numele de rată de absorbţie speci că Expunerea la radiofrecvenţe sau SAR. Limita SAR consemnată în normele internaţionale este de 2,0 ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ NORMELE W/kg*. Testele SAR sunt efectuate INTERNAŢIONALE PENTRU EXPUNEREA utilizând poziţii de funcţionare LA UNDE RADIO standard, cu dispozitivul transmiţând Dispozitivul dvs. mobil este un la cel mai ridicat nivel de putere, în emiţător şi receptor radio. Acesta este toate benzile de frecvenţă testate. proiectat şi fabricat astfel încât să nu Deşi SAR se determină la nivelul de depăşească limitele pentru expunerea putere certi cat ca maxim, nivelul la radio frecvenţă (RF) recomandate SAR real al dispozitivului în timpul de normele internaţionale (ICNIRP). operării poate mult sub valoarea Aceste limite fac parte din norme maximă. Acest lucru se datorează cuprinzătoare şi stabilesc nivelurile faptului că dispozitivul este conceput permise de energie RF pentru să funcţioneze la niveluri de putere populaţie. Aceste norme au fost variate, altfel încât să nu utilizeze decât dezvoltate de organizaţii ştiinţi ce energia necesară pentru a comunica independente, prin evaluarea cu reţeaua. În general, cu cât sunteţi periodică şi completă a studiilor mai aproape de o staţie de bază, cu ştiinţi ce. Normele includ o marjă de atât mai mică este energia emisă siguranţă substanţială, concepută de dispozitiv. Înainte ca un model pentru a asigura securitatea tuturor de telefon să e disponibil pe piaţă, persoanelor, indiferent de vârstă şi de trebuie demonstrată conformitatea starea sănătăţii. cu directiva europeană R&TTE4 | Ghidul utilizatorului
 • 5. (echipamente radio şi echipamente distanţa de separare de mai sus până laterminale de telecomunicaţii). Această nalizarea transmisiei. Cea mai ridicatădirectivă include ca cerinţă esenţială valoare SAR pentru acest dispozitiv,protejarea sănătăţii şi a siguranţei testată pentru utilizarea pe corp, estepentru utilizator şi pentru alte de 1,47 W/kg.persoane. * Limita SAR pentru dispozitive mobileCea mai ridicată valoare SAR pentru utilizate de public este de 2,0 waţi/acest dispozitiv, testată pentru kilogram (W/kg), calculată ca medie peutilizarea la ureche, este de 0,935 W/kg. zece grame de ţesut. Normele includ oAcest dispozitiv respectă normele marjă de siguranţă substanţială, pentrude expunere RF când este utilizat o protecţie suplimentară a publicului e în poziţie normală, la ureche, e şi pentru a preveni orice variaţii depoziţionat o distanţă de cel puţin 1,5 măsurare. Valorile SAR pot varia încm faţă de corp. Când se utilizează funcţie de cerinţele naţionale impuse şiun toc, o clemă de curea sau un în funcţie de banda de reţea.suport pentru utilizare pe corp, acest Pentru informaţiile SAR din alte regiuni,accesoriu nu trebuie să conţină metale căutaţi în secţiunea de informaţiişi trebuie să poziţioneze produsul la despre produs de la adresa www. htco distanţă de cel puţin 1,5 cm faţă de .com.corp. Pentru a transmite şiere de date Informaţii FCC referitoare la SARsau mesaje, acest dispozitiv necesită oconexiune de reţea bună. În anumite Dispozitivul dvs. mobil este, decazuri, transmisia şierelor de date asemenea, creat pentru a respectasau a mesajelor poate întârzia până cerinţele de expunere la unde radio,la apariţia unei astfel de conexiuni stabilite de Comisia Federală dedisponibile. Asiguraţi-vă că sunt Comunicaţii (Federal Communicationsrespectate instrucţiunile referitoare la Commission) (SUA) şi Industry Canada. Aceste cerinţe stabilesc limita SAR la 5
 • 6. 1,6 W/kg în medie pe 1 gram de ţesut. (2) acest dispozitiv trebuie să Cea mai ridicată valoare SAR raportată accepte eventualele interferenţe conform acestui standard în timpul recepţionate, inclusiv pe cele care certi cării produsului pentru utilizarea pot genera dereglări de funcţionare. la ureche este de 0,59 W/kg şi, când Atenţie! este purtat corect pe corp, este de 0,63 W/kg. Schimbările care nu sunt aprobate explicit de producător pot anula În plus, acest dispozitiv a fost testat autoritatea utilizatorului de a utiliza pentru funcţionarea în apropierea echipamentul corpului, menţinându-se partea posterioară a telefonului la 0,79 inci (2 Îngrijirea şi întreţinerea produsului cm) de corpul utilizatorului. Pentru a îndeplini cerinţele FCC AVERTISMENT referitoare la expunerea la RF, Pentru acest model speci c de trebuie păstrată o distanţă minimă telefon, folosiţi doar baterii, de separaţie de 0,79 inci (2 cm) încărcătoare şi accesorii autorizate. între corpul utilizatorului şi partea Utilizarea altor tipuri poate anula posterioară a telefonului. orice aprobare sau garanţie a telefonului şi poate periculoasă. * Notă şi atenţionare FCC Notă! Acest dispozitiv este conform cu • Nu dezasamblaţi această unitate. Secţiunea 15 din regulile FCC. Dacă sunt necesare reparaţii, duceţi Funcţionarea respectă următoarele aparatul la o unitate de service două condiţii: calificat. (1) Acest dispozitiv nu cauzează • Reparaţiile în garanţie, la alegerea HTC, interferenţe dăunătoare şi pot include piese sau plăci de schimb6 | Ghidul utilizatorului
 • 7. care sunt noi sau recondiţionate, cu • Folosiţi o lavetă uscată pentru a condiţia ca acestea să aibă aceeaşi curăţa exteriorul aparatului. (Nu funcţionalitate ca piesele care sunt utilizaţi solvenţi cum ar fi benzen, înlocuite. diluant sau alcool).• Nu ţineţi telefonul în apropierea • Nu încărcaţi telefonul când se află pe echipamentelor electrice, cum ar fi un material moale. televizorul, radioul sau computerul. • Telefonul trebuie încărcat într-un• Aparatul nu trebuie ţinut lângă surse spaţiu bine ventilat. de căldură, cum ar fi radiatoarele sau • Nu supuneţi aparatul la fum excesiv echipamentele de gătit. sau la praf.• Nu scăpaţi aparatul din mână. • Nu ţineţi telefonul în apropierea• Nu supuneţi aparatul la vibraţii cardurilor de credit sau a cartelelor mecanice sau şocuri. magnetice de transport, deoarece• Închideţi telefonul in orice zonă unde acesta poate afecta informaţiile există reguli speciale. De exemplu, nu stocate pe benzile magnetice ale folosiţi telefonul în spitale deoarece acestora. poate afecta echipamentele medicale • Nu atingeţi ecranul cu un obiect din zonă. ascuţit deoarece acesta poate• Nu manevraţi telefonul dacă aveţi deteriora telefonul. mâinile ude, în timp ce telefonul se • Nu expuneţi telefonul la lichide sau încarcă. Poate cauza un şoc electric umezeală. care ar putea afecta serios telefonul. • Accesoriile precum căştile trebuie• Nu încărcaţi telefonul în apropierea utilizate cu grijă. Nu atingeţi antena materialelor inflamabile, deoarece inutil. telefonul se poate încinge şi poate • Nu utilizaţi telefonul sau accesoriile crea pericol de incendiu. în locuri cu umiditate ridicată, de 7
 • 8. exemplu în piscine, sere, solarii sau mobil şi un stimulator cardiac pentru medii tropicale, deoarece aceasta evitarea unor interferenţe potenţiale poate duce la avarierea telefonului şi cu stimulatorul cardiac. Pentru aceasta, anularea garanţiei. folosiţi telefonul la urechea opusă stimulatorului cardiac şi nu purtaţi Utilizarea e cientă a telefonului telefonul în buzunarul de la piept. Dispozitivele electronice şi medicale Spitale Toate telefoanele mobile pot genera Închideţi dispozitivul dvs. wireless interferenţe, ce pot afecta funcţionarea când vi se solicită acest lucru în altor aparate. spitale, clinici sau instituţii de îngrijire Nu utilizaţi telefonul mobil în a sănătăţii. Aceste solicitări au scopul apropierea echipamentelor medicale, de a preveni interferenţele posibile cu fără a solicita permisiunea. Evitaţi să echipamentele medicale sensibile. aşezaţi telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de Siguranţa la volan la piept. Consultaţi legislaţia şi reglementările Anumite aparate auditive pot pentru utilizarea telefonului mobil afectate de funcţionarea telefoanelor la volan. mobile. • Nu utilizaţi un telefon care trebuie Interferenţe minore pot afecta ţinut în mână atunci când conduceţi. funcţionarea televizoarelor, radiourilor, • Acordaţi şofatului atenţie maximă. computerelor etc. • Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi înainte Stimulatoarele cardiace de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care Producătorii de stimulatoare cardiace circumstanţele necesită acest lucru. recomandă păstrarea unei distanţe minime de 15 cm între un telefon8 | Ghidul utilizatorului
 • 9. • Energia frecvenţelor radio poate setaţi volumul muzicii ascultate şi pe afecta anumite sisteme electronice cel al apelurilor la un nivel rezonabil. din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele Componente din sticlă de siguranţă. Unele componente ale dispozitivului• Dacă vehiculul este echipat cu dvs. mobil sunt din sticlă. Această airbaguri, nu blocaţi, cu aparate sticlă se poate sparge dacă scăpaţi instalate sau cu aparate wireless dispozitivul mobil pe o suprafaţă dură portabile, locul în care acestea sunt sau dacă este supus unui impact serios. amplasate. Acesta poate determina Dacă sticla se sparge, nu o atingeţi şi nefuncţionarea airbagului sau poate nu încercaţi să o mişcaţi din loc. Nu provoca vătămări grave datorită utilizaţi dispozitivul mobil înainte ca performanţelor reduse. sticla să e înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.• Dacă vă place să ascultaţi muzică pe stradă, asiguraţi-vă că volumul este Zone cu explozii controlate la un nivel care să nu vă împiedice să • Nu utilizaţi telefonul în timpul auziţi ceea ce se întâmplă în jur. Acest detonării materialelor explozive. lucru este neapărat necesar atunci Respectaţi restricţiile şi eventualele când traversaţi strada. reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.Evitarea afectării auzuluiAuzul vă poate afectat dacă vă Medii cu potenţial explozibilexpuneţi perioade lungi de timp • Nu utilizaţi telefonul în punctele dela sunete puternice. De aceea, vă alimentare cu combustibili.recomandăm să nu porniţi şi să nu • Nu utilizaţi telefonul în apropiereaopriţi telefonul în apropierea urechii. combustibililor sau a altor substanţeDe asemenea, vă recomandăm să chimice. 9
 • 10. • Nu transportaţi şi nu depozitaţi gaz, Apeluri de urgenţă lichide inflamabile sau explozibili în Este posibil ca apelurile de urgenţă să compartimentul vehiculului unde nu e disponibile pentru toate reţelele se află telefonul mobil şi accesoriile de telefonie mobilă. De aceea, nu acestuia. trebuie să depindeţi niciodată numai În aeronave de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgenţă. Consultaţi furnizorul de Dispozitivele fără r pot provoca servicii local. interferenţe în aeronave. • Închideţi telefonul mobil înainte de Informaţii despre baterie şi îmbarcarea într-o aeronavă. întreţinerea acesteia • Nu utilizaţi telefonul la sol fără a avea • Bateria nu trebuie să se descarce permisiunea echipajului. complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există Copiii un efect de memorie care ar putea Păstraţi telefonul la loc sigur, astfel compromite performanţa bateriei. încât să nu e la îndemâna copiilor. • Folosiţi doar baterii şi încărcătoare HTC. Aparatul conţine componente de Încărcătoarele HTC sunt create pentru mici dimensiuni care pot detaşate şi a maximiza durata de viaţă a bateriei. înghiţite, putând cauza accidente prin • Nu dezasamblaţi şi nu scurtcircuitaţi sufocare. bateria. • Păstraţi curate contactele metalice ale bateriei.10 | Ghidul utilizatorului
 • 11. • Înlocuiţi bateria atunci când nu mai • Deconectaţi întotdeauna încărcătorul este performantă. Bateria poate fi din priză după ce telefonul este reîncărcată de nenumărate ori înainte încărcat complet pentru a economisi de a necesita înlocuirea. consumul inutil de energie.• Reîncărcaţi bateria dacă nu a fost • Durata efectivă de funcţionare a utilizată de mult timp, pentru a bateriei depinde de configuraţia maximiza durata de folosire. reţelei, setările produsului, modul• Nu expuneţi încărcătorul bateriei de utilizare, baterie şi condiţiile de direct razelor solare sau nu-l utilizaţi mediu. în condiţii de umiditate ridicată, precum în baie.• Nu lăsaţi bateria în locuri fierbinţi sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanţele acesteia.• Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.• Colectaţi bateriile uzate conform indicaţiilor producătorului. Reciclaţi- le, dacă este posibil. Nu le colectaţi ca gunoi menajer.• Dacă trebuie să înlocuiţi bateria, deplasaţi-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat HTCpentru asistenţă. 11
 • 12. Montare Telefonul dvs. Mufă pentru căşti Tasta pornire/blocare • Apăsare lungă (trei secunde) pe butonul de pornire/ oprire. • Apăsare scurtă pentru AVERTISMENT: 1 7 Dacă aşezaţi un 1 Notification LED obiect greu pe telefon sau dacă vă 2 Touch screen aşezaţi pe acesta 3 BACK puteţi deteriora ecranul LCD şi2 4 Microphone funcţionalităţile 5 SEARCH ecranului tactil. Nu acoperiţi lmul 6 START protector din 7 Earpiece apropierea senzorului3 6 de proximitate de pe LCD, deoarece acest lucru poate 5 cauza funcţionarea defectuoasă a senzorului. 412 | Ghidul utilizatorului
 • 13. 1 VOLUME UP/DOWN 2 USB connector 3 CAMERA 1 2 3Vedere în interior 4 1 8 megapixel camera 1 3 2 Bottom cover 3 Speaker 4 Xenon flashlight 2 13
 • 14. Instalarea cardului USIM şi a bateriei 1 Scoaterea capacului bateriei AVERTISMENT: Nu scoateţi bateria când telefonul este pornit, deoarece acest lucru poate determina avarierea telefonului. 3 Instalarea cardului USIM Introduceţi cardul USIM în suportul său. Aveţi grijă ca zona de contact de 2 Scoateţi bateria culoare aurie a cardului să e aşezată cu faţa în jos. Împingeţi suportul cardului USIM înapoi.14 | Ghidul utilizatorului
 • 15. 4 Instalarea bateriei 5 Încărcarea telefonuluiIntroduceţi, mai întâi, partea de Deschideţi capacul mufeisus a bateriei în marginea de sus a încărcătorului de pe partea lateralăcompartimentului bateriei. Asiguraţi- a telefonului. Introduceţivă că bornele bateriei se aliniază cu conectorul încărcătorului în portclemele de pe telefon. Apăsaţi capătul şi conectaţi încărcătorul la o prizăbateriei până când se xează. electrică. Telefonul nu poate pornit dacă bateria este complet descărcată. Durează aprox. patru - cinci minute pentru a ajunge la o stare de încărcare su cientă pentru pornire cu ajutorul unui încărcător TA. Durează aproximativ cu 14-15 minute mai mult să e încărcat cu ajutorul unei conexiuni USB. Dacă nivelul bateriei este extrem de scăzut, imaginea pentru nivelul bateriei extrem de scăzut va apărea pentru a vă 15
 • 16. înştiinţa că trebuie să încărcaţi pentru o perioadă mai lungă. AVERTISMENT: Deconectaţi NOTĂ: Iniţial bateria trebuie să e încărcătorul de la reţea şi telefon încărcată complet pentru a îmbunătăţi în timpul furtunilor cu descărcări durata de viaţă a acesteia. electrice pentru a evita şocurile electrice şi incendiile. AVERTISMENT: Nu conectaţi încărcătorul la telefon fără ca bateria să e instalată. Trebuie să veri caţi dacă bateria este introdusă înainte de AVERTISMENT: Asiguraţi-vă încărcare. că niciun obiect ascuţit nu intră în contact cu bateria. Acest lucru ar putea constitui un risc de incendiu. AVERTISMENT: Nu scoateţi bateria sau cardul USIM în timpul încărcării. AVERTISMENT: Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie. Eliminaţi bateriile uzate conform indicaţiilor producătorului.16 | Ghidul utilizatorului
 • 17. Navigarea prin telefonul Windows PhoneUtilizarea ecranului tactil • Ecranul tactil este prevăzut cu un strat care detectează micile sarcini electriceSfaturi de utilizare a ecranului generate de corpul uman.tactil • Pentru cea mai bună performanţă,Ecranul tactil al telefonului dvs. vă atingeţi ecranul tactil cu vârfulpermite să selectaţi cu uşurinţă degetului. Ecranul tactil nu va reacţionaelemente sau să efectuaţi funcţii. A aţi la atingeri efectuate cu obiecte ascuţite,acţiuni elementare pentru utilizarea precum creionul de tastare sau altecranului tactil. creion.NOTĂ: NOTĂ:• Pentru a nu provoca zgârieturi • Atunci când nu este utilizat o anumită ecranului tactil, nu utilizaţi obiecte perioadă, telefonul dvs. dezactivează ascuţite. ecranul tactil. Pentru activarea• Nu lăsaţi ca ecranul tactil să intre în ecranului, apăsaţi butonul [Pornire]. contact cu alte dispozitive electrice. • De asemenea, puteţi regla durata Descărcările electrostatice pot provoca luminii de fundal sau puteţi modi ca funcţionarea defectuoasă a ecranului fundalul. Din ecranul de pornire, tactil. accesaţi lista cu aplicaţii şi selectaţi• Nu lăsaţi ca ecranul tactil să intre în Setări > blocare şi fundal. contact cu apa. Ecranul tactil se poate defecta în condiţii de umiditate sau dacă este expus la apă.• Pentru o utilizare optimă a ecranului tactil, trebuie să îndepărtaţi lmul protector al ecranului înainte de utilizarea telefonului. 17
 • 18. Gesturi comune efectuate pe Atingerea dublă ecranul tactic O atingere dublă Pentru majoritatea aplicaţiilor, se pot reprezintă două atingeri folosi gesturi naturale pentru a naviga rapide în jos pe ecran, y şi efectua comenzi. Pentru a introduce efectuate în acelaşi text, folosiţi tastatura de pe ecran sau loc. Atingerea dublă tastatura hardware. comandă telefonului să mărească sau să Următoarele gesturi sunt folosite micşoreze imaginea, pentru a naviga prin telefonul dvs. după cum doriţi. Windows Phone 7: Atingere Atingere şi menţinere O atingere reprezintă Pentru a atinge şi o singură atingere menţine, degetul este rapidă în jos pe ecran. apăsat în jos şi menţinut t Atingerea este folosită acolo câteva secunde. pentru executarea comenzilor (precum apăsarea pe Enter de pe un PC). De asemenea, atingerea opreşte orice mişcare de pe ecran.18 | Ghidul utilizatorului
 • 19. Derulare DeplasareaDerularea este folosită Deplasarea este folosităpentru deplasarea pentru deplasareaobiectelor în sus sau obiectelor în lateral.în jos. Degetul este apăsat înDegetul este apăsat în jos şi deplasat în direcţiajos şi deplasat în direcţia dorită. Pentru a nalizadorită. Pentru a naliza gestul, degetul estederularea, degetul este ridicat. Conţinutul varidicat. Conţinutul va urma mişcarea (precumurma mişcarea (precum deplasarea unei hărţi îndeplasarea unei hărţi în centrul ecranului) saucentrul ecranului) sau funcţia poate utilizatăfuncţia poate utilizată pentru rearanjareapentru rearanjarea elementelor.elementelor. 19
 • 20. Comprimare şi extindere Comprimarea sau extinderea reprezintă mişcări opuse. Aceste gesturi sunt folosite frecvent pentru a mări sau micşora hărţile. Comprimarea este realizată apăsând două degete pe ecran şi apropiindu-le. Acest gest va mări conţinutul imaginii, în timp ce imaginea este centrată între vârfurile degetelor. Pentru extindere, degetele sunt distanţate unul de celălalt pentru a micşora imaginea.20 | Ghidul utilizatorului
 • 21. Ecranul de pornire Cunoaşterea şi navigareaDin acest ecran puteţi accesa opţiuni prin ecrande meniu, efectua un apel, vizualiza După ce porniţi telefonul, ecranulstarea telefonului şi multe altele. de pornire reprezintă începutul experienţei dvs. cu telefonul Windows Phone 7. Ecranul de pornire a şează cadrele cu aplicaţii pe care le-aţi xat şi plasat într-o poziţie aleasă de dvs. pentru lansare rapidă. Apăsând butonul [Pornire] de pe telefon reveniţi întotdeauna la ecranul de pornire, indiferent de aplicaţia care rulează. 1 Nu trebuie decât să treceţi rapid cu degetul către stânga, dreapta, sus sau jos pentru a le vizualiza. De asemenea, puteţi personaliza cadrele de pe ecranul de pornire, care reprezintă scurtături la meniurile şi aplicaţiile dvs. favorite. NOTĂ: Atunci când vă a aţi într-un ecran în aşteptare, după ce aţi deblocat telefonul, treceţi rapid cu degetul în sus, pentru a vedea cadrele cu aplicaţii a şate pe ecranul de pornire. 21
 • 22. Cadrele de pe ecranul de pornire Un cadru reprezintă o scurtătură vizuală uşor de recunoscut a unei aplicaţii sau a conţinutului acesteia. Puteţi plasa cadrele oriunde pe ecranul de pornire al telefonului. Cadrele care folosesc caracteristica de înştiinţare pot actualiza textul din titlu sau elemente gra ce ale cadrului sau pot adăuga un contor, ceea ce vă permite să creaţi o experienţă personalizată, ce poate recunoscută "dintr-o privire". Exemplele includ a şarea numelui atunci când vă vine rândul în cadrul unui joc, vremea sau numărul mesajelor e-mail pe care primite. Ecranul de pornire este prezentat întotdeauna în modul de vizualizare portret. Pictogramă Descriere Efectuaţi apeluri, cu acces rapid la apelanţii recenţi, favorite şi toate contactele. Apelaţi manual folosind tastatura numerică. Este su cient să atingeţi pictograma pentru mesagerie vocală pentru a asculta mesajele dorite, indiferent de ordine. Atingeţi pentru a accesa People hub (Centru reţele de socializare), aplicaţia integrată de comunicaţii pentru e-mail-uri, mesaje, contacte şi alte informaţii. Trimitere şi primire mesaje text SMS. Conversaţiile sunt salvate într- un stil de tip chat instantaneu, astfel încât puteţi vedea istoricul mesajelor pe care le-aţi trimis şi recepţionat. Trimiteţi mesaje MMS cu fotogra a pe care aţi realizat-o.22 | Ghidul utilizatorului
 • 23. Pictogramă Descriere Telefonul dvs. Windows Phone este compatibil cu aplicaţii Web Microsoft Exchange, Microsoft Outlook şi multe dintre cele mai populare sisteme e-mail, inclusiv Hotmail, Yahoo! Mail, Google şi altele. Salvaţi fotogra i ataşate şi elemente gra ce în Imagini salvate. Atingeţi Redare pentru a transmite videoclipuri, muzică şi imagini din telefonul dvs. către dispozitive de redare compatibile Digital Living Network Alliance (DLNA). Cu ScanSearch, puteţi căuta produse şi informaţii locale pentru străzi, oraşe sau ţări. ScanSearch vă permite să vizualizaţi informaţiile locale legate de afaceri, inclusiv locaţii şi informaţii de contact. Introduceţi evenimente pe nou dvs. telefon Windows Phone. Abonaţi-vă la calendare. Setaţi alerte care să vă reamintească evenimente, întâlniri şi termene limită. În plus, acestea pot sincronizate înapoi în calendar pe serviciul dvs. Windows Live şi invers. Atingeţi pentru a accesa Internet Explorer. Accesaţi Xbox LIVE pentru a vă juca şi a invita un prieten să vi se alăture. Descărcaţi jocuri noi pe telefonul dvs. 23
 • 24. Pictogramă Descriere Vizualizaţi fotogra ile şi videoclipurile realizate cu noul dvs. telefon Windows Phone, pe cele primite în mesajele E-mail sau MMS sau pe cele sincronizate din Software-ul Zune. (Numai pentru sistemul de operare Windows) Vizualizaţi-le în format portret sau peisaj. Măriţi fotogra ile pentru a le vedea mai bine. Trimiteţi un e-mail sau mesaje MMS cu fotogra i ataşate. Redaţi muzică, videoclipuri şi podcasturi stocate în dispozitiv, conectându-vă la PC pentru a vă sincroniza datele. Ascultaţi radio FM. Accesaţi marketplace. Căutaţi Magazinul de aplicaţii pentru aplicaţiile şi muzica telefonului dvs. Windows Phone, pe care le puteţi achiziţiona sau descărca, folosind Wi-Fi sau conexiunea reţelei de date celulare. Citiţi recenzii sau scrieţi propriile recenzii pentru aplicaţiile dvs. favorite. Descărcaţi şi instalaţi aplicaţiile pe ecranul de pornire. NOTE: Locaţia, numele sau designul ales pentru cadre pot varia în funcţie de starea setării, zonă, furnizorul de servicii, planul şi versiunea software-ului Windows Phone. Disponibilitatea şi funcţionalitatea aplicaţiei pot varia în funcţie de ţara sau de regiunea din care aţi achiziţionat şi utilizat telefonul Windows Phone. Pentru informaţii suplimentare contactaţi furnizorul dvs. de servicii.24 | Ghidul utilizatorului
 • 25. Vizualizarea barei de stare Pictogramă DescriereBara de stare utilizează pictogramediferite pentru a a şa informaţii Putere semnal de reţeadespre telefon, cum ar intensitatea wirelesssemnalului, mesajele noi, autonomiabateriei şi conexiunile Bluetooth şi de Stare Bluetoothdate active.Mai jos puteţi găsi un tabel care explică Mod soneriesemni caţia pictogramelor care arputea apărea în bara de stare. Stare intrare Nivel de încărcare baterie [Bară de stare] Ceas sistemPictogramă Descriere Nivelul semnalului H HSDPA 3G 3G Conexiune G 2G-GPRS de date E 2G-EDGE Redirecţionare apel Roaming 25
 • 26. Personalizarea ecranului de pornire Puteţi personaliza macheta cadrelor de pe ecranul de pornire. Puteţi xa pe ecran tot felul de lucruri, inclusiv aplicaţii, site-uri Web, locaţii pe hartă şi chiar contacte. Dacă xaţi un contact pe ecranul de pornire, veţi primi toate actualizările de uxuri ale persoanei respective direct din cadru. Pentru a xa majoritatea opţiunilor pe ecran, atingeţi şi menţineţi apăsat elementul până la apariţia meniului sau deschideţi lista cu aplicaţii, apoi atingeţi xare. • Dacă doriţi să deplasaţi un cadru în altă parte pe ecranul de pornire, atingeţi şi menţineţi cadrul şi apoi deplasaţi-l unde doriţi. • Pentru a elimina un cadru, atingeţi şi menţineţi cadrul, apoi atingeţi desprindere .26 | Ghidul utilizatorului
 • 27. Aplicaţii de navigare şi setare • Telefonul dvs. Windows Phone este dotat cu un senzor de mişcare integratAccesarea aplicaţiilor care detectează orientarea acestuia.Pentru a accesa aplicaţiile telefonului Dacă rotiţi telefonul în timpul utilizăriiWindows Phone: anumitor caracteristici, interfaţa va trece automat în modul peisaj.1 Din ecranul de pornire, atingeţi săgeata pentru a accesa lista cu Bara de aplicaţii aplicaţii. Pentru a seta o aplicaţie, puteţi utiliza2 Derulaţi până când ajungeţi la cadru bara de aplicaţii de mai jos şi meniul dacă aceasta nu este deja vizibil. barei de aplicaţii din partea inferioară3 Selectaţi o aplicaţie. a ecranului.4 Apăsaţi butonul Înapoi pentru De exemplu, pentru a seta Alarme a reveni la ecranul anterior; Apăsaţi 1 Din ecranul de pornire, atingeţi butonul Pornire pentru a reveni săgeata pentru a accesa lista cu la ecranul de pornire. aplicaţii.NOTE: 2 Atingeţi Alarme .• Puteţi adăuga o scurtătură la o aplicaţie, 3 Atingeţi bara de aplicaţii pentru atingând şi menţinând pictograma a vizualiza meniul de aplicaţii sau aplicaţiei din lista cu aplicaţii. Puteţi pentru a a şa butoanele pictogramă deplasa aplicaţia în locaţia dorită de pe cu sugestii text. ecranul de pornire. 4 Selectaţi butonul pictogramă sau meniul pe care doriţi să îl selectaţi. 27
 • 28. Meniu bară de aplicaţii Meniul barei de aplicaţii reprezintă un mod opţional de a accesa anumite sarcini din Bara de aplicaţii. Meniul barei de aplicaţii poate accesat atingând rândul de puncte vizual din Bara de aplicaţii sau deplasând Bara de aplicaţii în sus. Această vizualizare poate ascunsă din nou, atingând în afara zonei meniului sau atingând punctele, folosind butonul înapoi sau selectând un element din meniu sau pictograma Bară de aplicaţii. Bara de aplicaţii NOTE: Bara de aplicaţii oferă o vizualizare • Pot a şate maxim cinci elemente care a şează butoanele pictogramă de meniu. cu sugestii text şi un meniu contextual • Dacă niciun element de meniu nu este opţional, dacă atingeţi rândul de a şat, vor apărea numai sugestiile text puncte vizual sau deplasaţi în sus Bara ale pictogramelor. de aplicaţii. Această vizualizare poate • Bara de aplicaţii va rămâne pe ecran ascunsă din nou, atingând în afara până când efectuaţi o acţiune. zonei meniului sau atingând punctele, folosind butonul înapoi sau selectând un element din meniu sau pictograma Bară de aplicaţii.28 | Ghidul utilizatorului
 • 29. Pictogramele barei de aplicaţiiUrmătoarele reprezintă câteva dintre pictogramele utilizate frecvent pentrusetările aplicaţiei. nou adăugare minus bifă închidere anulare sincronizare reîmprospătare semnul întrebării exclamare înapoi înainte căutare ştergere salvare folder video cameră e-mail setări favorite adăugare la descărcare încărcare favorite partajare editare puncte de suspensie redare pauză anterior/derulare următor/derulare înapoi rapidă înainte 29
 • 30. Personalizarea telefonului Comutare la mod silenţios Windows Phone Puteţi activa sau dezactiva modul Obţineţi mai multe de la telefon, silenţios deplasând bara de stare personalizându-l conform preferinţelor Sonerie spre stânga sau dreapta. dvs. Reglarea volumului tonurilor Setarea datei şi orei curente de apel 1 Din ecranul de pornire, atingeţi Apăsaţi tasta de Volum sus şi jos pentru săgeata accesaţi lista cu aplicaţii. a regla volumul soneriei. 2 Atingeţi Setări > Sistem > dată Selectarea unui fundal pentru şi oră. ecranul de pornire 3 Deplasaţi bara Setare automată şi 1 Pe Ecranul de pornire, atingeţi modi caţi data şi ora şi alte opţiuni. săgeata pentru a vă accesa Lista Porniţi sau opriţi tonul de apel şi aplicaţii. sunetele 2 Atingeţi Setări > Sistem > blocare Puteţi regla Tonul de apel şi sunetele, şi fundal > schimbare fundal. precum Ton de apel, Mesaj text nou, 3 Selectaţi o imagine şi salvaţi. Mesaj vocal nou, E-mail nou şi aşa mai De asemenea, puteţi modi ca departe. timpul de aşteptare al ecranului şi 1 Pe Ecranul de pornire, atingeţi parola. săgeata pentru a vă accesa Lista NOTĂ: aplicaţii. • Compania HTC nu este responsabilă 2 Atingeţi Setări > Sistem > tonuri pentru utilizarea imaginilor sau a de apel şi sunete. fundalurilor prestabilite, furnizate pe telefonul dvs.30 | Ghidul utilizatorului
 • 31. Reglarea luminozităţii a şajului Blocarea cartelei SIMPuteţi regla rapid luminozitatea Vă puteţi bloca telefonul activând PIN-a şajului, derulând spre stânga sau ul furnizat cu cartela SIM.spre dreapta pe linia indicatoare de 1 Pe Ecranul de pornire, atingeţipe ecran. săgeata pentru a vă accesa ListaPentru a regla luminozitatea din aplicaţii.meniul setări, 2 Atingeţi Setări şi trageţi pentru a1 Pe Ecranul de pornire, atingeţi selecta aplicaţie > telefon. săgeata pentru a vă accesa Lista 3 Trageţi glisorul securitate SIM la aplicaţii. Activare.2 Atingeţi Setări > Sistem > 4 Introduceţi PIN-ul şi selectaţi enter. luminozitate. NOTĂ:3 Trageţi glisorul pentru Reglare • După ce blocarea PIN-ului a fost automată la Dezactivare şi atingeţi activată, trebuie să introduceţi PIN-ul de nivelul de luminozitate dorit. ecare dată când porniţi telefonul.NOTĂ: Nivelul de luminozitate al a şajului • Dacă introduceţi un PIN incorect deva afecta rapiditatea cu care telefonul prea multe ori, cartela dvs. SIM vaconsumă energia bateriei. blocată. Atunci va trebui să introduceţi o cheie de deblocare PIN (PUK) pentru deblocarea cartelei SIM. 31
 • 32. Introducerea textului NOTE: Puteţi introduce text selectând • Telefonul prezintă mai multe funcţii de caracterele de pe tastatura virtuală. asistenţă la tastare, precum sugestiile text care apar deasupra tastaturii, auto- În anumite limbi nu puteţi introduce corectarea şi machetele de tastatură text. Pentru a introduce text, veri caţi speci ce contextului. (Setări > Sistem şi selectaţi una dintre limbile acceptate > tastatură) pentru scriere. (Setări > Sistem > tastatură) • Telefonul Windows Phone 7 acceptă doar machete alfabetice complete, precum QWERTY, AZERTY şi QWERTZ. • Tasta shift vă permite să introduceţi majuscule. Există trei moduri ale tastei shift: Activare, Dezactivare şi Toate literele cu majuscule (atingeţi şi menţineţi). • Tasta emoticon a şează o selecţie de emoticoane. • Atingând şi menţinând a, i, e, u, o pe ecran se va a şa o selecţie cu accente. Introducerea textului cu Phonepad (Tastatură telefonică) 1 Atingeţi pictograma panoului de introducere. 2 Atingeţi caracterele pentru a introduce textul.32 | Ghidul utilizatorului
 • 33. Descărcarea aplicaţiilor din • În timp ce navigaţi sau căutaţi oMarketplace aplicaţie, puteţi atinge o aplicaţieMarketplace vă permite să găsiţi şi sau un joc şi va apărea pagina cusă achiziţionaţi cu uşurinţă melodii şi detaliile aplicaţiei.aplicaţii (inclusiv jocuri) pentru a vă • Selectaţi obiectul pe care doriţi să-lîmbunătăţi telefonul Windows phone. cumpăraţi şi atingeţi descărcare.Pagini ce conţin categorii individualeau fost adăugate pe site pentruaplicaţii, jocuri şi muzică.• Din ecranul de pornire, atingeţi pentru a accesa Lista cu aplicaţii şi atingeţi Marketplace . Sau atingeţi cadrul Marketplace din ecranul de pornire.• Apăsaţi pe butonul Căutare pentru a căuta aplicaţii şi atingeţi din nou şirul NOTĂ: de căutare pentru a edita şi căuta. • Imaginile, podcasturile videoclipurile• Introduceţi în şirul dorit şi atingeţi, nu sunt disponibile în Marketplace. iar rezultatele vor a şate mai jos pe • În funcţie de regiunea dvs., este posibil aceeaşi pagină. ca această caracteristică să nu e• Atingeţi un element din listă pentru disponibilă. a accesa pagina Marketplace. 33
 • 34. Iniţiere Atunci când porniţi telefonul pentru prima dată, veţi ghidat prin setările esenţiale. Pentru activarea telefonului urmaţi instrucţiunile de pe ecran. Cele ce urmează reprezintă paşii recomandaţi. SELECTARE LIMBĂ > SETĂRI WINDOWS PHONE > FUS ORAR şi autenti caţi- vă cu ID-ul de Windows Live Autenti carea cu un ID de Windows Live Ca să puteţi bene cia de aplicaţii, să puteţi juca jocuri Xbox LIVE, să utilizaţi o parolă Zune, să sincronizaţi automat informaţiile Windows Live pe web şi altele, trebuie să vă autenti caţi cu un ID Windows LIVE. ID-ul Windows Live este adresa de e-mail pe care o folosiţi atunci când vă autenti caţi la servicii precum Xbox LIVE®, Zune®, Hotmail®, şi aşa mai departe. Dacă nu vă reamintiţi adresa de e-mail pe care o utilizaţi: Pentru Xbox LIVE: Din consola dvs. Xbox 360®, autenti caţi- vă cu numele de jucător, apoi apăsaţi butonul Ghid de pe controler (cel din mijloc care seamănă cu logo-ul Xbox). Din setări, faceţi clic pe Administrare cont > Windows Live ID.34 | Ghidul utilizatorului
 • 35. Pentru Zune: Autenti caţi-vă prin software-ul Zune de pe PC-ul dvs. Faceţi clicdreapta pe imaginea dvs. de pro l şi faceţi clic pe Comutare utilizator pentru avedea ID-ul de Windows Live. Pentru a reseta parola sau pentru a vizualiza unmemento, accesaţi http://account live.com/ResetPassword.aspx.Dacă nu v-aţi autenti cat folosind un ID Windows Live, există câteva lucruri pecare nu le veţi putea face pe telefon la început (precum, să descărcaţi aplicaţii sausă jucaţi jocuri Xbox LIVE).Importul contactelor Atunci când vă setaţi contul de e-mail sau de Facebook, contactele dvs. sunt importate automat în People hub (Centru reţele de socializare). Atunci când adăugaţi un cont de Facebook, uxurile prietenilor apar în People hub (Centru reţele de socializare), fotogra ile acestora sunt a şate în Pictures hub (Centru de imagini) şi propriile dvs. uxuri apar în cadrul Eu. Pentru a con gura un cont de Facebook (sau orice tip de e-mail): 1 Atingeţi săgeata de pe ecranul de pornire pentru a accesa lista dvs. cu aplicaţii. 2 Atingeţi Setări > e-mail şi conturi.Mutarea contactelor din vechiul telefon se realizează, de asemenea, cu uşurinţă.Introduceţi cartela SIM veche în noul telefon şi apoi accesaţi Setări. Deplasaţi-văla aplicaţii, atingeţi persoane şi apoi atingeţi import contacte SIM. 35
 • 36. Sincronizaţi-vă Pentru a sincroniza muzica, videoclipurile, imaginile şi actualizările din calculatorul dvs. în telefon (sau invers), aveţi nevoie de software-ul Zune. 1 Accesaţi windowsphone.com pentru a instala software-ul Zune. 2 Conectaţi telefonul la calculator utilizând cablul USB. 3 Deschideţi software-ul Zune şi apoi urmaţi instrucţiunile pentru a aduna muzică, videoclipuri, imagini şi altele în colecţia dvs. 4 Apăsaţi colecţie şi apoi trageţi elementele pe care doriţi să le sincronizaţi pe pictograma telefonului din partea inferioară stânga.36 | Ghidul utilizatorului
 • 37. ComunicareaTelefon îl apelaţi apăsând pe . 3 În listă, atingeţi contactul pe careEfectuarea apelurilor doriţi să-l apelaţi şi selectaţi numărul1 Atingeţi . care trebuie utilizat, dacă aveţi mai2 Atingeţi . multe numere pentru contactul3 Introduceţi numărul de la tastatură. respectiv. Pentru a şterge o cifră, apăsaţi . Acceptarea şi respingerea unui4 Atingeţi apel pentru a apel efectua un apel. Când telefonul sună, atingeţi la5 Pentru a termina un apel, atingeţi răspuns pentru a răspunde. încheiere apel . Atingeţi la ignorare pentru aDe asemenea, puteţi efectua apeluri respinge apelul recepţionat.folosind cadrul Telefon de pe ecranulde pornire. Puteţi efectua apeluri. SFAT! Când telefonul sună, apăsaţi în jos butonul de volum din stânga dacă SFAT! Pentru a introduce "+" şi a doriţi să comutaţi la modul silenţios. efectua apeluri internaţionale, atingeţi şi menţineţi apăsat [0+] . Mod avion (dezactiveazăApelarea contactelor comunicaţiile wireless)1 Atingeţi Persoane pentru a deschide În anumite locaţii vi se poate solicita contactele. dezactivarea conexiunilor wireless ale2 Derulaţi lista de contacte sau telefonului dvs. prin activarea modului introduceţi prima(ele) literă(e) a(le) Avion. numelui contactului pe care doriţi să Atingeţi SETĂRI > mod avion. 37
 • 38. Aceste caracteristici comută simultan NOTĂ: Veţi taxat pentru ecare apel comunicaţiile mobile, Wi-Fi şi efectuat. Bluetooth ale telefonului dvs. Vizualizarea istoricului apelurilor Reglarea volumului unui apel Din ecranul de pornire, apăsaţi Pentru a regla volumul în timpul unui pentru a vizualiza Jurnalul de apeluri. apel, utilizaţi butonul de volum sus şi Vizualizaţi o listă completă a tuturor jos de pe partea stângă a telefonului. apelurilor vocale efectuate, primite şi nepreluate. Efectuarea unui nou apel 1 În timpul apelului dvs. iniţial, SFAT! Atingeţi o singură înregistrare atingeţi apoi atingeţi . din jurnalul de apeluri pentru a 2 Apelaţi numărul sau căutaţi vizualiza data şi ora apelului. contactele dvs. folosind sau . 3 Atingeţi pictograma apel pentru a conecta apelul. SFAT! Atingeţi Bara de aplicaţii, apoi 4 Ambele apeluri vor a şate pe atingeţi ştergere tot pentru a şterge ecranul de apelare. Apelul iniţial va toate elementele înregistrate. blocat şi lăsat în aşteptare. 5 Atingeţi APĂSAŢI PENTRU A COMUTA în partea superioară a Setări apel ecranului pentru a comuta între Puteţi con gura setările de apel ale apeluri. telefonului, precum redirecţionarea 6 Pentru a termina apelurile active, apelurilor şi alte caracteristici speciale atingeţi încheiere apel. oferite de furnizorul dvs. de servicii. Dacă nu există apel activ, va încheia 1 Din ecranul de pornire atingeţi . apelul în aşteptare. 2 Atingeţi Bara de aplicaţii în partea38 | Ghidul utilizatorului
 • 39. inferioară a ecranului cu istoricul SFAT! Pentru a căuta iniţiala numelui, apelurilor şi deschideţi meniul atingeţi la Contacte în partea Setări apel. superioară a ecranului şi selectaţi3 Derulaţi şi atingeţi setări apel şi Grupuri. Se va a şa o listă cu toate alegeţi opţiunile pe care doriţi să grupurile dvs. le reglaţi.Număr mesagerie - Editează numărulmesajelor vocale Din meniul aplicaţieA şare ID apelant către - Alegeţi 1 Din ecranul de pornire, atingeţidacă doriţi să a şaţi numărul propriu la pentru a accesa meniul cu aplicaţii.efectuarea unui apel. 2 Atingeţi aplicaţia Persoane şiasistenţă internaţională- Vă ajută selectaţi pro lul dorit.să corectaţi automat anumite greşeli Adăugarea unui contact noucomune în ce efectuaţi apeluri 1 Din ecranul de pornire, atingeţiinternaţionale sau apelaţi în timp ce vă aplicaţia Persoane.a aţi în străinătate. 2 Dacă doriţi să adăugaţi o imagineCăutarea unui contact noului contact, atingeţi .Există două modalităţi de a căuta un Puteţi utiliza o imagine salvată saucontact: puteţi efectua una nouă.Din ecranul de pornire 3 Atingeţi elementul dorit şi atingeţi1 Din ecranul de pornire, atingeţi un câmp de text pentru a deschide cadrul People hub (Centru reţele tastatura tactilă. de socializare) pentru a deschide 4 Atingeţi pictograma Finalizat contactele (People hub). pentru a salva informaţiile adăugate2 Atingeţi şi introduceţi numele curent. contactului utilizând tastatura. 5 Atingeţi o categorie de informaţii 39
 • 40. despre contact şi introduceţi 3 Atingeţi Fixare la pornire din detaliile despre contactul dvs. meniul de aplicaţii şi apoi contactul 6 Atingeţi pictograma salvare pentru favorit va xat pe ecranul de a salva Contactul pornire. SFAT! Mesagerie • Atingeţi la barei de aplicaţii, apoi Trimiterea unui mesaj text atingeţi "ştergere" pentru a şterge 1 Din ecranul de pornire, atingeţi contactul pe care tocmai l-aţi salvat. Mesagerie > Nou . • Atunci când apăsaţi lung pe un 2 Efectuaţi una din acţiunile contact din lista cu persoane, va următoare: apărea un meniu de scurtături pe care îl puteţi xa pe ecranul de • Introduceţi numele unei persoane pornire, îl puteţi edita sau şterge. în căsuţa Către: şi apoi atingeţi numele asociat contactului din listă. Repetaţi pentru a adăuga mai Contacte preferate mulţi destinatari şi numele lor va Puteţi clasi ca contactele apelate adăugat automat în căsuţa Către:. frecvent ca ind preferate. • Introduceţi numărul de telefon mobil Adăugarea unui contact la Favorite al persoanei sau adresa de e-mail a (Fixaţi pe Ecranul de pornire) acesteia în căsuţa Către:. Pentru a 1 Din ecranul de pornire, atingeţi introducere alţi destinatari, atingeţi pentru a deschide contactele din Enter după ecare. pro lul dvs. • Atingeţi Adăugare , deplasaţi 2 Atingeţi un contact pentru a la un contact şi apoi atingeţi-l. vizualiza detaliile. Repetaţi pentru a adăuga mai40 | Ghidul utilizatorului
 • 41. mulţi destinatari şi numele lor va 3 Introduceţi numele persoanei, adăugat automat în căsuţa Către:. numărul de telefon mobil sau adresa3 Atingeţi caseta de mesaje, de e-mail a acesteia în căsuţa Către:. introduceţi mesajul dvs. şi apoi 4 Atingeţi caseta de mesaje, atingeţi Trimitere . introduceţi un mesaj dacă doriţi şiNOTE: Dacă doriţi să ataşaţi date la apoi atingeţi Trimitere .mesajul dvs., atingeţi în partea NOTE:inferioară a ecranului şi alegeţi şierul • Este posibil ca operatorul dvs.dorit. Reţineţi faptul că puteţi ataşa numai de telefonie mobilă să vă taxezeimagini. suplimentar pentru mesajele text şi acest serviciu trebuie să e disponibilRăspunderea la un mesaj text cu planul de telefonie curent.1 Din ecranul de pornire, atingeţi • Mesajele text mai sunt denumite SMS Mesagerie şi apoi atingeţi (Short Message Service - Serviciul de conversaţia care deţine mesajul text mesaje scurte) şi poate cuprinde în jur recepţionat. de 160 de caractere.2 Atingeţi caseta de mesaje, • Dacă mesajul dvs. text este mai lung de introduceţi răspunsul dvs. şi apoi 160 caractere, acesta va trimis într- atingeţi Trimitere . unul sau mai multe mesaje adiţionale.Redirecţionarea unui mesaj text • Ocazional, operatorii de telefonie1 Din ecranul de pornire, atingeţi mobilă vor trimite un mesaj text la Mesagerie şi apoi atingeţi care nu puteţi răspunde şi pe care nu-l conversaţia care deţine mesajul text puteţi redirecţiona, caseta de mesaje pe care doriţi să-l redirecţionaţi. amintind că este un Mesaj doar pentru2 Atingeţi şi menţineţi apăsat un citire. mesaj, apoi atingeţi Redirecţionare. 41
 • 42. Salvarea unei imagini dintr-un E-mail mesaj text Con gurarea contului de e-mail 1 Din ecranul de pornire, atingeţi Indiferent dacă este un e-mail personal Mesagerie . sau unul legat de serviciu, le puteţi 2 Atingeţi o conversaţie care deţine o utiliza pe telefonul Windows Phone imagine şi apoi atingeţi imaginea. prin con gurarea a diferite tipuri de 3 Atingeţi şi menţineţi apăsat conturi de e-mail. În funcţie de contul imaginea deschisă şi apoi atingeţi de e-mail pe care îl con guraţi pe Salvare în telefon. telefon, alte elemente din contul dvs. Imaginea este salvată în albumul (precum contacte, calendar şi altele) Imagini salvate din telefonul dvs. pot , de asemenea, preluate. NOTE: NOTĂ: Pentru a con gura un cont • Este posibil ca operatorul dvs. de e-mail pe telefonul dvs., trebuie de telefonie mobilă să vă taxeze să deţineţi o reţea celulară de date suplimentar pentru mesajele text şi sau o conexiune Wi-Fi funcţională. acest serviciu trebuie să e disponibil Pentru informaţii suplimentare despre cu planul de telefonie curent. conectarea la o reţea Wi-Fi, consultaţi • Mesajele text care au ataşată o Conectare la o reţea Wi-Fi. imagine sunt denumite mesaje MMS (Multimedia Message Service - Serviciu Con gurarea unui cont Windows de mesagerie multimedia). Live • Anumite imagini primite pot protejate Când vă con guraţi telefonul prin digital rights management pentru prima dată, vi se solicită să (administrare drepturi digitale) şi nu pot vă autenti caţi cu ID-ul de Windows salvate pe telefon. Totuşi, imaginea Live. Dacă în acel moment nu vă poate în continuare setată ca fundal autenti caţi sau dacă deţineţi mai pe telefonul dvs. multe ID-uri de Windows Live, puteţi42 | Ghidul utilizatorului
 • 43. folosi etapele de mai jos, pentru a Con gurarea unui cont de e-mailcon gura ID-ul principal de Windows Microsoft ExchangeLive sau ID-urile adiţionale de Windows Folosiţi următorii paşi pentru aLive. con gura un cont de e-mail a at peDin ecranul de pornire, deplasaţi-vă un Microsoft Exchange Server. (Decătre stânga la lista cu aplicaţii, atingeţi exemplu, contul dvs. de e-mail de la Setări şi apoi atingeţi E-mail şi serviciu se poate a a pe un Microsoftconturi. Exchange Server.) De asemenea,1 Atingeţi Adăugare cont > Windows puteţi folosi etapele din procedurile Live şi urmaţi instrucţiunile de pe următoare pentru a con gura conturile ecran. de e-mail care utilizează ExchangeNOTE: ActiveSync—inclusiv un cont de e-mail• Primul cont de Windows Live pe care îl găzduit pe Microsoft Exchange sau un con guraţi nu poate şters din telefon. cont Outlook Web App.• În cazul în care con guraţi mai multe 1 Din ecranul de pornire, deplasaţi-vă ID-uri de Windows Live pe telefon, către stânga la lista cu aplicaţii, fotogra ile din acele conturi nu vor atingeţi Setări şi apoi atingeţi sincronizate în telefon. E-mail şi conturi.• Aici puteţi crea un cont de Hotmail aici 2 Atingeţi Adăugare cont > Outlook. şi puteţi prelua mesajele noi de e-mail Con gurarea contului de e-mail din Hotmail în Primite. Când accesaţi această aplicaţie Hotmail, numărul de pe Internet Service Provider de e-mailuri noi este a şat pe cadrul (ISP) e-mail. Când con guraţi un cont de e-mail, telefonul dvs. va încerca să găsească automat setări corecte pentru contul dvs. de e-mail. Contul dvs. de e-mail 43
 • 44. poate unul con gurat prin Internet Trimiterea unui mesaj e-mail Service Provider (ISP) sau poate un După ce aţi con gurat un cont de cont de e-mail IMAP sau POP de la un e-mail pe telefon, puteţi trimite sau alt furnizor. primi e-mailuri pe acel cont. 1 Din ecranul de pornire, deplasaţi-vă 1 Din ecranul de pornire, atingeţi către stânga la lista cu aplicaţii, contul de e-mail pe care doriţi să atingeţi Setări şi apoi atingeţi îl accesaţi (de exemplu, Outlook, E-mail şi conturi. Google sau Windows Live). 2 Atingeţi Adăugare cont > Alt cont. 2 Atingeţi Nou . Lista următoare reprezintă o listă 3 Efectuaţi una din acţiunile cu setările pe care este necesar să următoare: le cunoaşteţi atunci când setările corecte ale contului de e-mail nu pot • Din caseta de text Către:, atingeţi găsite automat. În general, puteţi găsi Adăugare şi alegeţi un contact. această informaţie pe site-ul Web al • Atingeţi în caseta de text Către: furnizorului. şi introduceţi adresa de e-mail. • Tipul contului de e-mail (POP sau Telefonul vă va oferi sugestii pe IMAP) măsură ce tastaţi. • Adresa serverului de intrare a • Pentru a elimina un destinatar, e-mailului. atingeţi numele sau adresa de e-mail • Adresa serverului de ieşire a a acestuia şi apoi atingeţi Eliminare. e-mailului (SMTP). 4 Atingeţi caseta de text din Subiect: şi introduceţi un subiect. • Setările de autenti care a serverului 5 Atingeţi sub caseta de text Subiect:, • Cerinţele SSL pentru e-mailul primit introduceţi adresa dvs. de e-mail şi • Cerinţele SSL pentru e-mailul trimis atingeţi Trimitere .44 | Ghidul utilizatorului
 • 45. NOTĂ: Puteţi ataşa imagini atingând Preluarea unui e-mailînainte de a trimite mesajul. Puteţi veri ca contul în mod automatVizualizarea mesajelor de e-mail sau manual pentru e-mailuri noi.1 Din ecranul de pornire, atingeţi Pentru a veri ca manual: contul de e-mail pe care doriţi să 1 Atingeţi de pe ecranul de îl accesaţi (de exemplu, Outlook, pornire pentru a accesa lista cu Google sau Windows Live). aplicaţii şi atingeţi aplicaţia E-mail.2 Selectaţi un mesaj e-mail. Sau puteţi atinge, de asemenea, cadrul E-mail de pe ecranul deDin vizualizarea mesajului, folosiţi pornire şi contul pe care doriţi să îlurmătoarele opţiuni: utilizaţi, precum Hotmail, gmail şi• Pentru a răspunde sau redirecţiona aşa mai departe. un e-mail, atingeţi Răspundere 2 Alegeţi sincronizare şi telefonul şi efectuaţi una dintre următoare Windows Phone se va conecta acţiuni: la contul de e-mail şi va prelua• Pentru a şterge un e-mail, atingeţi mesajele noi. e-mailul pentru a-l deschide şi apoi Pentru a veri ca în mod automat: atingeţi Ştergere . 1 Setarea din cont permite telefonului Windows Phone să preia e-mailuri în• Pentru a şterge mai multe e-mailuri, mod automat. atingeţi partea stângă îndepărtată 2 Puteţi schimba perioada a unui e-mail pe care doriţi să îl preluărilor(sincronizare) prin ştergeţi. Va apărea o casetă de modi carea setării "descărcare validare. Atingeţi caseta de validare e-mail de la". (Consultaţi categoria de lângă ecare e-mail pe care doriţi următoare "Modi carea setărilor să îl ştergeţi şi apoi apăsaţi Ştergere. contului de e-mail" pentru detalii.) 45
 • 46. Modi carea setărilor contului 2 Puteţi modi ca opţiunile de de e-mail sincronizare atingând "setări sincronizare" sau bifând/debifând Puteţi con gura conturi suplimentare "Adaugă-mă întotdeauna în Bcc" şi în funcţie de preferinţele dvs. "Utilizare semnătură e-mail". 1 Atingeţi din ecranul de pornire NOTE: pentru a accesa lista cu aplicaţii şi atingeţi aplicaţie e-mail. Sau puteţi • În "setări sincronizare" puteţi atinge cadrul e-mail din ecranul de modi ca setările de mai jos pornire. descărcare conţinut nou: perioada de preluare a conţinutului 2 Atingeţi bara de aplicaţii din partea descărcare conţinut e-mail pentru inferioară a ecranului pentru a sincronizare (e-mail, contacte, deschide meniul de opţiuni şi calendar): activare/dezactivare conţinut atingeţi adăugare cont de e-mail. şi alte informaţii detaliate legate de 3 Alegeţi e-mailul pe care doriţi să cont. îl adăugaţi. Există opţiuni precum Windows Live, Outlook, Yahoo! Mail, Ştergerea contului de e-mail Google şi alt cont. 1 Atingeţi din ecranul pornire 4 Introduceţi adresa de e-mail şi pentru a accesa lista cu aplicaţii. parola, apoi acesta se va sincroniza 2 Atingeţi Setări şi accesaţi e-mail şi automat cu noul cont de e-mail. conturi. Puteţi modi ca setările în funcţie de 3 Atingeţi şi menţineţi apăsat contul preferinţele dvs. pe care doriţi să-l ştergeţi şi atingeţi 1 Atingeţi bara de aplicaţii din partea ştergere. inferioară a ecranului pentru a deschide meniul de opţiuni şi atingeţi setările.46 | Ghidul utilizatorului
 • 47. FacebookCon gurarea unui cont FacebookCând vă con guraţi contul Facebookpe telefon, sunt disponibile informaţiiFacebook pe telefonul dvs. Puteţiaccesa informaţii Facebook din Peoplehub, Pictures hub şi Me card.1 Din ecranul de pornire, deplasaţi către stânga la lista cu aplicaţii, atingeţi Setări > E-mail şi conturi.2 Atingeţi Adăugare cont > Facebook.NOTE:• Pentru a con gura contul de Facebook pe telefon, trebuie să aveţi o conexiune celulară de date sau o conexiune Wi-Fi funcţională.• Puteţi con gura un singur cont de Facebook pe telefon. Dacă doriţi să adăugaţi un cont diferit, va trebui mai întâi să îl ştergeţi din telefon pe cel actual. 47
 • 48. Divertisment Cameră SFAT! Doriţi să vă jucaţi cu setările Înainte de a utiliza camera, veţi camerei? Atingeţi pentru a regla întrebat dacă doriţi să îi permiteţi să diferite setări, inclusiv bliţul. utilizeze locaţia dvs. Permiţând această opţiune, vor adăugate imaginilor 1 Apăsaţi tasta Cameră pentru a informaţii despre locaţia dvs. pentru a realiza o fotogra e. vedea unde au fost realizate. 2 Fotogra a este salvată automat în Realizarea unei fotogra i albumul Camera Roll din telefon. 1 Din ecranul de pornire, deplasaţi De asemenea, puteţi opta să încărcaţi către stânga la lista cu aplicaţii. fotogra ile pe Web, inclusiv să partajaţi 2 Atingeţi Cameră. fotogra ile automat pe SkyDrive sau Sau apăsaţi şi menţineţi apăsată Facebook. tasta Cameră pentru a porni camera. După ce aţi realizat fotogra a 3 Asiguraţi-vă că modul cameră 1 După ce aţi realizat o fotogra e, este selectat. Ţineţi telefonul ferm, deplasaţi către dreapta pentru a o e în poziţie verticală, e în poziţie vedea în vizualizatorul de imagini. orizontală. Puteţi mări sau micşora imaginea pentru a vă apropia sau depărta de subiect.48 | Ghidul utilizatorului
 • 49. SFAT! Doriţi să vizualizaţi fotogra ile 3 Asiguraţi-vă că modul video şi videoclipurile în modul de este selectat. Ţineţi telefonul ferm, vizualizare bandă de lm? Accesaţi e în poziţie verticală, e în poziţie camera, atingeţi o imagine sau orizontală. un videoclip, comprimaţi-o cu 4 Apăsaţi tasta Cameră pentru a porni degetele pentru a o micşora şi sau opri înregistrarea. apoi deplasaţi-o către stânga sau Videoclipul este salvat automat în dreapta pentru a vizualiza banda albumul Camera Roll din telefon. de lm. Banda de lm funcţionează După lmarea unui videoclip cel mai bine atunci când întoarceţi telefonul în lateral şi folosiţi modul 1 După înregistrarea unui videoclip, de vizualizare peisaj. deplasaţi către dreapta şi apoi atingeţi-l pentru a-l reda în vizualizatorul video.2 Atingeţi şi menţineţi apăsată O imagine statică reprezentând imaginea pentru a vedea opţiunile videoclipul va apărea pe ecran şi acesteia, precum adăugarea la durata va a şată în partea inferioară favorite, ştergerea, folosirea ca a ecranului. fundal sau încărcarea acesteia în NOTĂ: Dacă telefonul dvs. Windows Mesagerie sau Redare. Phone are 288 MB RAM sau mai mult,Înregistrare video iar telefonul dvs. a adăugat opţiunea,1 Din ecranul de pornire, deplasaţi puteţi înregistra şi reda clipuri video HD către stânga la lista cu aplicaţii. (rezoluţie înaltă de niţie 1280 x 720). Dacă vă conectaţi telefonul la calculator şi2 Atingeţi Cameră. copiaţi clipul video pe acesta, puteţi reda Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta clipul video HD la rezoluţia sa completă Cameră pentru a porni camera. 1280 x 720. 49
 • 50. SFATURI! Adăugarea de informaţii privind • Dacă doriţi să vizionaţi clipuri video locaţia la fotogra ile mele descărcate de pe un site Web pe Dacă includeţi informaţii privind telefon, conectaţi-vă telefonul locaţia (GPS) în imaginile pe care le la PC şi sincronizaţi-le la telefon. realizaţi, informaţiile pot văzute de Nu puteţi descărca automat alte persoane după ce le încărcaţi şi le videoclipuri pe telefon. partajaţi. După ce faceţi acest lucru, • Pentru a găsi un clip video pe care dvs. şi prietenii dvs. vă puteţi distra l-aţi preluat pe telefonul pe care vizionând aceste fotogra i pe o hartă, l-aţi sincronizat cu calculatorul, utilizând Bing şi Windows Live Photo deschideţi software-ul Zune, Gallery şi chiar căutând pe Internet apoi faceţi clic pe Colecţie > alte imagini exact ca aceasta deoarece Videoclipuri. locaţia este integrată în fotogra a dvs. în spatele peisajelor. • Dacă aveţi foarte multe fotogra i sau clipuri video pe care doriţi 1 Pe ecranul de pornire, deplasaţi să le ştergeţi sau dacă doriţi să le spre stânga către Lista de aplicaţii salvaţi pe calculatorul dvs., puteţi şi atingeţi Setări > Aplicaţii > economisi timp prin conectarea Fotogra i + Cameră. telefonului dvs. la calculator şi 2 Activaţi Includere informaţii locaţie utilizarea software-ului Zune care să (GPS) în imaginile pe care le realizaţi. facă totul în locul dvs. NOTĂ: Dacă doriţi ca aceste informaţii să rămână cu fotogra ile dvs. atunci când le încărcaţi pe Facebook sau pe SkyDrive, activaţi Menţinere informaţii locaţii.50 | Ghidul utilizatorului
 • 51. Modul Cameră Setări - Atingeţi această pictogramăModul Cameră/Înregistrare videoclip pentru a deschide meniul de setări.- Atingeţi această pictogramă pentru Consultaţi Utilizarea setărilor avansate.a comuta între modurile Cameră/ Vă permite să con guraţi Fotogra eÎnregistrare videoclip inteligentă, Fotogra e portret, ScanSearch, Rezoluţie fotogra i şi aşaZoom - Mărire sau micşorare. mai departe.Utilizarea setărilor inteligente Fotogra e/VideoclipDin vizor atingeţi pentru a deschide toate opţiunile de setări inteligente.Puteţi modi ca setările derulând meniul circular.După selectarea opţiunii adecvate, atingeţi şi setaţi setarea corespunzătoare.Opţiuni de setare Funcţie Fotogra e Telefonul dvs. Windows setează automat viteza şi inteligentă diafragma declanşatorului conform subiectului şi luminozităţii pentru fotogra e optimă. Fotogra e Noul dvs. telefon Windows setează automat focalizarea portret şi balansul de culoare pentru a exprima nuanţa naturală a pielii. ScanSearch Vă puteţi deplasa direct la modul de aplicaţii ScanSearch. 51
 • 52. Opţiuni de setare Funcţie Rezoluţie Cu cât imaginea are mai mulţi pixeli, cu atât dimensiunea fotogra i şierului va mai mare, ceea ce înseamnă că şierele ocupă mai mult spaţiu în memorie. Dacă doriţi să stocaţi mai multe fotogra i în telefon, puteţi reduce numărul de megapixeli, pentru a reduce dimensiunea şierelor. Luminozitate Luminozitatea vă permite să setaţi luminozitatea înregistrării conform condiţiilor de luminozitate. Balans tonuri Reglează automat culoarea subiectului. Puteţi înregistra de alb în culori naturale în funcţie de subiect şi de condiţiile de luminozitate. Efect de culoare Selectaţi opţiunile de setare dorite din meniu: dezactivat, sepia, mono, negativ, solarizare Calitate Alegeţi între Super n, Fin şi Normal. Cu cât calitatea este mai nă, cu atât fotogra a este mai clară. Totuşi, dimensiunea şierului va creşte în consecinţă, ceea ce înseamnă că veţi putea stoca mai puţine fotogra i în memoria telefonului. Anti-tremurat Reduce estomparea provocată de vibraţii sau de deplasare. Bliţ Utilizând funcţia Bliţ, puteţi seta bliţul încorporat să declanşeze în condiţii reduse de iluminare.52 | Ghidul utilizatorului
 • 53. Opţiuni de setare Funcţie Rezoluţie video Cu cât imaginea are mai mulţi pixeli, cu atât dimensiunea şierului va mai mare, ceea ce înseamnă că şierele ocupă mai mult spaţiu în memorie. Dacă doriţi să stocaţi mai multe videoclipuri pe telefon, le puteţi modi ca rezoluţia pentru a micşora şierele. Restaurare la Resetare meniuri şi opţiuni de lmare. prestabilitNOTĂ: Înainte de a realiza o fotogra e, puteţi atinge Setări > Aplicaţii > fotogra i şicameră pentru a accesa următoarele setări: GPS, SkyDrive. 53
 • 54. Imagini a fotogra ilor locale din vizualizare Învăţaţi să vizualizaţi fotogra i şi să Toate. Mozaicul momentelor redaţi videoclipuri salvate în memoria perfecte surprinse în fotogra i se telefonului dvs. În cazul videoclipurilor, schimbă la ecare a cincea pornire puteţi viziona singurul videoclip a telefonului. Dacă vă sincronizaţi înregistrat într-o cameră. telefonul utilizând software-ul Pictures hub (Centru de imagini) Zune înainte să vizitaţi Pictures hub Pictures hub (Centru de imagini) (Centru de imagini), vă veţi vedea este versiunea digitală pe telefonul fotogra ile aici atunci când veţi sosi. Windows a acelor fotogra i din • Ce mai este nou? Acestea sunt portofel. A şează toate fotogra ile cele mai recente fotogra i pe care pe care le-aţi realizat cu camera prietenii şi familia dvs. le-au încărcat telefonului, salvate din e-mailuri sau pe Windows Live sau pe Facebook. mesaje text sau descărcate de pe • Colecţie fotogra i. Vă puteţi viziona Internet sau de pe PC. fotogra ile şi videoclipurile după album, dată sau favorite. Atunci când adăugaţi o fotogra e ca favorită ca parte a albumului dvs. de Favorite, puteţi apoi xa acel album în Ecranul de pornire. • Fundal Hub. Atingeţi oriunde în hub pentru a modi ca fundalul sau lăsaţi- ne s-o facem noi utilizând oricare dintre fotogra ile dvs. Indiferent de • Perete Times Square. O prezentare modalitate, modi carea fundalului54 | Ghidul utilizatorului
 • 55. va modi ca, de asemenea, cadrul NOTĂ: Telefonul acceptă numai format Fotogra i de pe Ecranul de pornire. de şier JPG atunci când partajează şiere• Software-ul Zune. Sincronizează de fotogra i utilizând Zune de pe PC-ul clientului. şiere utilizând Telefon propriu pentru a muta fotogra ile din PC în • Unele formate de şiere nu sunt albumele de pe telefon şi vice versa. acceptate în funcţie de software-ulNOTĂ: Atunci când accesaţi Pictures telefonului.hub pentru prima dată, veţi vedea 8 • Dacă dimensiunea şieruluifotogra i din folderul 7 din peretele depăşeşte memoria disponibilă,Times Square. Pentru a vedea aici un poate apărea o eroare atunci cândmozaic al fotogra ilor proprii, trebuie deschideţi şierele.să atingeţi folderul 7 pentru a-l şterge.Peretele Times Square va lua acum la Albumeîntâmplare fotogra i din albumul Camera Albumele de fotogra i reprezintăRoll, precum şi albumele pe care le-aţi o parte importantă a modului însincronizat de pe PC sau de pe site-urile care să vă organizaţi fotogra ile şide reţele sociale. videoclipurile pe telefon, pe calculatorFormate acceptate şiere şi pe Internet. Dacă ştiţi unde pot adăugate albumele şi de unde pot şterse vă va ajuta să păstraţi totul în Tip Format ordine. Imagine Extensie: bmp, gif, jpg, Software-ul Zune pune fotogra i png, ti din albumele dvs.-Camera Roll, Fotogra i salvate şi Fotogra i primite- Video • Extensie: mp4 în biblioteca de Fotogra i de pe • Codec: MPEG4 calculatorul dvs. 55
 • 56. NOTĂ: Cu excepţia vizualizării şi ştergerii • Pentru a mări sau a micşora, atingeţi albumelor, toate celelalte sarcini legate ecranul cu două degete şi depărtaţi- de albume trebuie efectuate utilizând le (apropiaţi-vă degetele pentru a software-ul Zune de pe calculatorul dvs. mări sau micşora). Vizualizarea unei fotogra i Redarea unui videoclip 1 Pe Ecranul de pornire, atingeţi 1 În Fotogra i, derulaţi şi mergeţi la săgeata pentru a accesa Lista de albume de fotogra i (toate, date, aplicaţii şi atingeţi Fotogra i. favorite) şi atingeţi un cadru de Sau atingeţi cadrul Fotogra i din videoclipuri pentru a deschide şi Ecranul de pornire dacă este xat ca vizualiza. şi cadru favorit pe ecran. 2 Atingeţi un cadru videoclip pentru 2 În Fotogra i, derulaţi şi mergeţi la a viziona. albume de fotogra i (toate, date, 3 Rotiţi telefonul în sens antiorar favorite) şi atingeţi un cadru de pentru vizualizare peisaj. fotogra i pentru a deschide şi vizualiza. 4 Controlaţi redarea cu tastele virtuale. Atunci când vizualizaţi o fotogra e, utilizaţi următoarele opţiuni: Partajare fotogra i • Pentru a vizualiza mai multe 1 Pe Ecranul de pornire, atingeţi fotogra i, derulaţi la stânga sau la Fotogra i. dreapta. 2 Găsiţi o fotogra e pe care doriţi s-o • Atunci când apăsaţi lung pe o partajaţi. Fotogra ile din albumele online nu pot încărcate. fotogra e, apare un meniu scurt 3 Apăsaţi şi menţineţi apăsată din care puteţi alege să ştergeţi, să fotogra a, apoi apăsaţi Partajare. partajaţi şi să adăugaţi la favorite. 4 Alegeţi cum doriţi să partajaţi sau să56 | Ghidul utilizatorului
 • 57. încărcaţi fotogra a pe Internet--text pune cele mai interesante fotogra i sau mesaj e-mail sau partajare pe într-un loc pentru vizualizare uşoară. SkyDrive. Fotogra ile din Favorite sunt, deNOTĂ: SkyDrive este parte a Windows asemenea, cele pe care le puteţi xa înLive, un serviciu protejat de parolă pe Ecranul de pornire (dacă aveţi anumiteInternet (photos.live.com), unde puteţi fotogra i care vă fac fericit ori de câtestoca şi partaja gratuit documente şi ori le vedeţi).fotogra i de până la 25 GB. Conectaţi-vă 1 În Ecranul de pornire, atingeţicu ID-ul dvs. Windows Live şi totul este Fotogra i, găsiţi o fotogra e şipregătit. atingeţi-o pentru a o deschide. 2 În vizualizatorul de fotogra i, SFAT! După ce încărcaţi fotogra ile pe apăsaţi şi menţineţi apăsat pe SkyDrive de pe telefon, le puteţi găsi fotogra e apoi apăsaţi Adăugare şi edita în Windows Live Photo Gallery la Favorite. de pe calculator, fără a necesară conectarea la Internet. Trebuie să aveţi SFAT! Doriţi să adăugaţi o fotogra e un calculator dotat cu Windows Vista dintr-un album online ca favorită? sau Windows 7. Pentru a vedea dacă Deschideţi o fotogra e, atingeţi-o aveţi instalată Windows Live Photo şi apoi atingeţi Salvare în telefon. Gallery, de pe calculator faceţi clic Fotogra a va adăugată în folderul pe butonul de pornire . În caseta Fotogra i salvate (în Pictures hub, de căutare, introduceţi galerie foto, accesaţi Toate > Fotogra i salvate). iar în lista de rezultate faceţi clic pe Găsiţi fotogra a, apoi urmaţi Pasul Windows Live Photo Gallery. 3 de mai sus pentru a adăuga o fotogra e salvată ca favorită.Favorite în galeria de fotogra iUtilizarea albumului favorite pePictures hub are avantajul de a vă 57
 • 58. Adăugarea sau ştergerea unei Adăugarea de informaţii privind capturi dintr-o fotogra e locaţia la fotogra ile mele Adăugarea unei capturi Atunci când includeţi informaţii privind Puteţi adăuga capturi la fotogra ile pe locaţia (GPS) în imaginile pe care le care le-aţi încărcat pe Facebook sau realizaţi, informaţiile pot văzute de Windows Live. alte persoane după ce le încărcaţi şi le 1 Atingeţi fotogra a şi apoi adăugaţi partajaţi. După ce faceţi acest lucru, Partajare. dvs. şi prietenii dvs. vă puteţi distra vizionând aceste fotogra i pe o hartă, 2 Alegeţi un cont în care să vă utilizând Bing şi Windows Live Photo încărcaţi fotogra a. Gallery şi chiar căutând pe Internet 3 Atingeţi caseta text pentru a edita alte fotogra i asemănătoare deoarece o captură. Aveţi 4 secunde pentru a locaţia este integrată în fotogra a dvs. începe editarea sau fotogra a va în spatele peisajului. încărcată fără captură. 1 Pe ecranul de pornire, deplasaţi 4 Atingeţi Încărcare. spre stânga către Lista de aplicaţii Ştergerea unei capturi şi atingeţi Setări > Aplicaţii > Fotogra i + Cameră. Trebuie să ţi la calculator pentru a şterge o captură şi puteţi şterge o 2 Activaţi Includere informaţii locaţie captură numai dintr-o fotogra e pe (GPS) în imaginile pe care le realizaţi. care aţi încărcat-o. NOTĂ: Dacă doriţi ca aceste informaţii să 1 Găsiţi-vă fotogra a. rămână cu fotogra ile dvs. atunci când le încărcaţi pe Facebook sau pe SkyDrive, 2 Conectaţi-vă şi urmaţi paşii furnizaţi activaţi Menţinere informaţii locaţii. de Facebook sau Windows Live pentru a şterge o captură.58 | Ghidul utilizatorului
 • 59. Muzică şi videoclipuri sau o listă de redare procedând într- unul dintre următoarele moduri:Software-ul Zune. • Deplasaţi la stânga sau dreapta,Sincronizează şiere cu telefonul meu navigaţi prin categoriile disponibile,pentru a muta muzică şi videoclipuridin PC în telefon şi vice versa. apoi atingeţi articolul dorit. • Apăsaţi butonul Căutare, introduceţiObţinerea de muzică, un titlu de melodie, un titlu devideoclipuri şi podcasturi de pe album sau un nume de artist, apoiMarketplace atingeţi articolul dorit.Zune Marketplace este magazinul dvs. 1 Urmaţi instrucţiunile pentru aunic pentru muzică, podcasturi, lme, vă obţine muzica, videoclipurile,videoclipuri, spectacole de televiziune fotogra ile şi aşa mai departe îngrozave şi multe altele. Unele lucruri se colecţia dvs.pot reda, descărca sau proba gratuit. Descărcare muzică, podcasturi,Alte articole sunt disponibile pentrucumpărare sau închiriere. videoclipuri, lme şi spectacoleExistă două moduri pentru a accesa de televiziune pe PCZune Marketplace: 1 Accesaţi windowsphone.com pentru a instala software-ul Zune.Descărcarea sau transmiterea 2 Conectaţi-vă telefonul la calculatormuzicii direct pe telefon utilizând cablul USB.1 În Ecranul de pornire, apăsaţi 3 Deschideţi software-ul, apoi urmaţi Muzică şi videoclipuri. instrucţiunile pentru a vă obţine2 Deplasaţi-vă la Zune, apoi apăsaţi muzica, videoclipurile, fotogra ile şi Marketplace. aşa mai departe în colecţia proprie.3 Găsiţi o melodie, un album, un artist Dacă nu sunteţi conectat, faceţi 59
 • 60. clic pe Conectare. Dacă aveţi Formate acceptate şiere mai multe conturi Windows Live ID, introduceţi-l pe cel pe care Tip Format Sincronizare l-aţi utilizat când v-aţi con gurat de la Zune telefonul. SW 4 Faceţi clic pe colectare, apoi Audio Extensie: Extensie: trageţi tot ce doriţi să sincronizaţi mp3, mp4, mp3, mp4, în pictograma telefonului din m4a, wma m4a, wma stânga jos. Codec: MP3, Codec: MP3, NOTĂ: Nu toate articolele sunt disponibile AAC, WMA AAC, WMA pentru achiziţionare, închiriere, descărcare sau transmisie. Zune Marketplace nu este Video Extensie: Extensie: disponibil în toate locaţiile sau limbile. 3gp, 3g2, mp4, m4v, Conţinutul Zune Marketplace variază în mp4, m4v, wmv funcţie de piaţă. Pentru a a a mai multe wmv Codec: despre utilizarea Zune Marketplace, Codec: MPEG4, accesaţi Zune.net. MPEG4, H.264, VC-1 H263, H264, VC-1 Redare muzică, videoclipuri şi podcasturi Telefonul dvs. Windows nu este un simplu telefon, este de asemenea un player excelent Zune pentru muzică şi videoclipuri. Ascultaţi muzică în timp ce navigaţi60 | Ghidul utilizatorului
 • 61. pe Internet sau vă veri caţi e-mailul, 4 Atingeţi articolul pe care doriţi să-la aţi podcasturile dvs. favorite în timp redaţi.ce sunteţi în deplasare sau bucuraţi-vă Dacă trebuie să reglaţi volumul,de un lm în timpul zborului următor. apăsaţi butonul pentru creştereaNu este nevoie să transportaţi un alt volumului sau butonul pentrudispozitiv cu dvs. Telefonul Windows reducerea volumului din parteaacoperă toate nevoile de divertisment. laterală a telefonului.1 În Ecranul de pornire, apăsaţi Muzică şi videoclipuri. SFAT!2 Deplasaţi-vă la Zune apoi atingeţi • Există un mod rapid de a reda toată Muzică, Videoclipuri sau muzica într-o ordine aleatoare. Podcasturi. Deplasaţi-vă la Zune, apoi atingeţi3 Găsiţi un articol pe care doriţi să-l Redare. Această pictogramă este redaţi procedând într-unul dintre lângă Muzică. următoarele moduri: • Dacă aveţi o mulţime de articole într-o categorie (precum Melodii• Deplasaţi-vă la stânga sau dreapta, sau Albume), există un mod rapid atingeţi o categorie (precum Artiştii, de a sări la un anumit punct din Albume sau Melodii) şi deplasaţi-vă listă fără a derula foarte mult. De în sus sau jos în funcţie de necesităţi. exemplu, să spunem că sunteţi în• Pentru a căuta Zune Marketplace, partea de sus a Listei de melodii (în apăsaţi butonul Căutare, apoi secţiunea "a") şi că doriţi să redaţi introduceţi un titlu de melodie, un o melodie care începe cu litera "s". Atingeţi caseta colorată care titlu de album sau un nume de artist. conţine litera "a". În grila de litere (Este posibil ca Zune Marketplace să care apare, atingeţi S. nu e disponibilă în unele ţări sau regiuni.) 61
 • 62. Reglarea redării Atingere Pentru a face aceasta 1 Atunci când redaţi un articol, aceasta utilizaţi următoarele comenzi pentru Clasi cările vă pot ajuta a regla redarea (unele comenzi să vă organizaţi colecţia nu sunt disponibile pentru toate de muzică: Sortarea tipurile media, precum videoclipuri). melodiilor, artiştilor sau Atingere albumelor prin clasi care Pentru a face aceasta vă oferă o privire rapidă aceasta asupra celor pe care dorişi Muzică: Atingeţi imaginea să-i eliminaţi dacă aveţi albumului, apoi atingeţi nevoie de mai mult spaţiu. Repetare pentru a reda în mod repetat lista de Muzică: Atingeţi pentru redare curentă. a trece la începutul melodiei curente sau Muzică: Atingeţi imaginea pentru a trece la melodia albumului, apoi atingeţi anterioară din lista de Aleatoriu pentru a reda redare (funcţia depinde articolele din lista de de cât de mult aţi redat redare curentă într-o din melodie până în ordine aleatorie. prezent). Podcasturi video şi audio: Atingeţi pentru a trece înapoi şapte secunde. Toate: Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a derula înapoi articolul curent.62 | Ghidul utilizatorului
 • 63. Atingere SFAT! Pentru a face aceastaaceasta • Atunci când redaţi melodii sau Muzică: Atingeţi pentru podcasturi audio, puteţi trece, de a trece la melodia asemenea, la articolele următoare următoare din lista de şi anterioare din lista de redare redare. deplasându-vă la stânga sau drapta. Podcasturi video şi audio: • Atunci când redaţi videoclipuri, Atingeţi pentru a trece atingeţi ecranul pentru a a şa înainte 30 de secunde. comenzile de redare. Apăsaţi Toate: Apăsaţi şi menţineţi butonul Înapoi pentru a reveni la apăsat pentru a derula Muzică şi Videoclipuri. înainte articolul curent. • Apăsaţi butonul pentru creşterea Atingeţi pentru a volumului sau butonul pentru întrerupe redarea. reducerea volumului pentru a a şa minicomenzile de redare. Acesta Atingeţi pentru a reda. funcţionează chiar şi atunci când ecranul este blocat. A şarea listei de redare curente Atunci când redaţi muzică, următoarele câteva articole din lista de redare sunt a şate sub imaginea albumului. Pentru a vedea toate articolele din lista de redare, procedaţi după cum urmează: 1 Atingeţi numele melodiei curente 63
 • 64. (sub imaginea albumului). Prezentarea informaţiilor 2 Pentru a ascunde lista de redare, corespunzătoare despre o aşteptaţi câteva secunde sau apăsaţi melodie butonul Înapoi . 1 În Muzică şi videoclipuri, atunci când redaţi o melodie, atingeţi SFAT! Pentru a reda o melodie diferită numele artistului. din lista de redare, deplasaţi-vă în sus sau jos în funcţie de necesităţi, apoi 2 Deplasaţi-vă la stânga sau dreapta atingeţi numele articolului pe care pentru a vedea informaţii (atunci doriţi să-l redaţi. când sunt disponibile), precum alte albume ale acestui artist, prezentare generală albume şi biogra ile A şarea a ceea ce se redă în artiştilor. prezent Jocuri 1 Efectuaţi una din acţiunile următoare: Games hub (Centru jocuri) • Apăsaţi butonul pentru creşterea Din Games hub, puteţi juca jocuri nu volumului sau butonul pentru numai pe telefon; de asemenea, vă puteţi conecta la şi vă puteţi extinde reducerea volumului. Numele experienţa dvs. legată de jocuri pe melodiei curente este a şat calculator şi pe consola Xbox. deasupra minicomenzilor de redare. • În centrul atenţiei. Studiaţi pe Xbox Acesta funcţionează chiar dacă LIVE noutăţi, sugestii şi tendinţe telefonul dvs. este blocat. privind jocurile de la echipa Xbox • În Muzică şi videoclipuri, deplasaţi-vă LIVE. la Istoric.64 | Ghidul utilizatorului
 • 65. • Pro lul jucătorului Xbox LIVE. Uitaţi- 1 Pe Ecranul de pornire, atingeţi vă la pro lul dvs. pentru a vedea Jocuri. jocuri jucate recent, vedeţi cardul de 2 Deplasaţi-vă la stânga spre Colecţie joc, modi caţi informaţiile contului şi şi apăsaţi pentru a deschide un joc chiar personalizaţi-vă avatarul. pe care l-aţi achiziţionat deja. Dacă doriţi să jucaţi un joc Xbox LIVE, va• Solicitări. Vizualizaţi invitaţiile pentru trebui să vă conectaţi la (sau să vă a intra rapid în joc, menţineţi-vă alăturaţi) Xbox LIVE. informat despre când este rândul 3 Dacă doriţi să vedeţi dacă aveţi o dvs. prin intermediul înştiinţărilor invitaţie la joc sau o înştiinţare că într-un joc în care se joacă pe rând este rândul dvs., deplasaţi-vă la sau acceptaţi o atenţionate de la stânga spre Solicitări. Dacă doriţi amicul dvs. pentru a face următoarea să jucaţi un joc cu un prieten, dar mişcare. nu aveţi niciun joc pe telefon care să permită mai mult de un jucător,• Colecţie. Vizualizaţi toate jocurile deplasaţi-vă la partea inferioară a Xbox LIVE şi alte jocuri pe care le colecţiei dvs., apoi atingeţi Obţinere aveţi pe telefon într-un singur loc. mai multe jocuri pentru a vedea ceLansarea unui joc puteţi încerca sau cumpăra de pe Marketplace.Este posibil ca Xbox LIVE să nu edisponibil în zona dvs. Dacă este NOTĂ: Este posibil ca Xbox LIVE să nu edisponibil şi doriţi să jucaţi jocuri, disponibil în ţara sau regiunea dvs.utilizaţi un cont Xbox LIVE existent saucon guraţi unul. Va trebui să instalaţijocul pe telefon înainte de a vă puteajuca. 65