զատիկ

3,405 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,405
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

զատիկ

 1. 1. Զատիկ
 2. 2. Զատիկ տոնի առաջին զրույցը <ul><li>Գարնանային այս տոնին քրիստոնյաները իրար հանդիպելիս ողջունում են </li></ul><ul><li>-Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց: </li></ul><ul><li>-Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի,_ </li></ul><ul><li>կլինի պատասխանը: </li></ul>
 3. 3. Զ ա տի կը ` ա ռ ա ջնե րու մ <ul><li>Քրի ստո ն յա ժո ղո վուրդը Հիս ուս Քրի ստ ոսի հար ո ւթյ ունը անվ անո ւմ է Զատիկ: Նախապ ես ա յն ե ղել է հեթա նոսա կան տոն: Այ ն հա մընկ նում է նաև հրե ական Պաս եքի ն: Սկ զբո ւմ հրեակա ն և քր իստոնե ակա ն զ ատ իկները ն շվ ել են մի աժամ անակ, սակ այն 325թ. Նիկիա յի տիեզե րաժ ող ովը որ ոշ եց Զատ ի կը տոնել հրեականի հաջորդ կ ի րակի: </li></ul>
 4. 4. Զ ա տի կը ` ա ռ ա ջնե րու մ <ul><li>Ամե ն տարի ք րիստո նյա աշ խա րհը նշում է սուր բ Զատ իկը, որպես նվիրակ ա ն տոն, որ ը խոր հրդ անշու մ է Քր իստոսի հարությ ունը: </li></ul>
 5. 5. Զ ատկի ուտես տները <ul><li>Երեկոյան անհրաժ եշտ է պատրաստել Զատկի ուտեստները : Ըստ ավանդույ թի սեղանի ն ան պայմա ն պետք է լինեն ներկած հավկիթներ,ձկնեղեն,գինի և չամիչով փլավ, նաև ձ վով տապակած բանջարեղե ն,վերջում`թանձր եփած թանապուր : Հավկիթները ներկում են կ ար մ ի ր,ո րովհետև հավկ իթը երկիրն է,իսկ կարմիրն `Քրիստոսի արյունն է: </li></ul>
 6. 6. Ինչ է խորհրդանշում Զատիկը <ul><li>Ն րա արյունն է խ որհրդանշում նաև խա ղողից պատրասըված գինին:Ձուկն ու չ ամիչով փլավն էլ այն խորհուրդ ունի,ո ր այդ ուտեստներով մարդը դուրս է գալիս պահքից: </li></ul>
 7. 7. Խորհրդանշում է … <ul><li>Այդ օրը կոչվում է նաև ուտիքի օր:Գլխավորը թաթախման երեկոն է,իսկ կիրակի առավոտյան ժամերգությունը կատարվում է: </li></ul><ul><li>Արևածագին Սուրբ Զատիկին Հայաստանյաց բոլոր եկեղեցիներում մատուցվում է պատարագ, բաժանվում են հավկիթներ, տրվում է Ամենայն Հայոց Հայրապետի օրհնությունը հայ ժողովրդին: </li></ul>
 8. 8. Խորհրդանշում է … <ul><li>Անցյալում Զատիկը նաև տնօրհներքի օր է եղել: Քահանաները շրջում են տները և օրհնում են մատուցարաններ,որոնց վրա շարված էին թթխմոր.ա,խումկ,հացահատիկ,ջուր:Օրհնվում էր բարիքը:Հաջորդ օրը,երկուշաբթի,Զատիկի մեռելոցն է ,տարվա երկու կարևորագույն մեռելոցներից մեկը: </li></ul>
 9. 9. Խորհրդանշում է … <ul><li>Մեծ պասի ինքնամաքրումով մարդիկ նոր կյանք էին սկսում, և այս խորհուրդը կատարվում էր հավերժության խորհրդանիշի`ձվի ճաշակումով: </li></ul><ul><li>Զատիկի առավոտը սկսվում էր շնորհավորանքով,իսկ այնուհետև թաթախվում,անուշ անում ներկած ձուն: </li></ul>
 10. 10. ՆՅՈՒԹԸ ՊԱՏՐԱՍՏԵՑ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԷԴԻՏԱՆ http://smiles.am-kayq.com/smile.bereich0_159_150.html

×