PEMBINAAN UJIAN~~ SoalanObjektif~~ SoalanSubjektif<br />Oleh:<br />NUR AQEELA ALIA BTE AHMAD<br />PISMP BM (SEM 2)(09)<br />
SOALAN OBJEKTIF<br />
KONSEP<br />Suatujenisujianygmemerlukancalonmemberijawapantepat/ringkas.<br />Soalandapatdiperiksadgnmudah & tepat.<br />M...
JENIS ITEM/SOALAN<br />Item betul/salah:<br />Adaduapilihansahaja(betul@salah).<br />Item padanan:<br />Mengandungi 2 kump...
PRINSIP PEMBINAAN ITEM<br />PokokSoalan:<br />Ditulisdalambahasamudahdifahami.<br />Bolehditulisdalamayatlengkap/tidak.<br...
KELEBIHAN<br />Mempunyaicirikeobjektifanygtinggi.<br />Mempunyaicirikebolehpercayaan.<br />Dapatmengujibanyaktopik/bidangd...
KELEMAHAN<br />Sukarmembina item/soalandlmarastinggikognitif.<br />Perbelanjaandanmasaygbanyakdiperlukan.<br />Menggalakka...
SOALAN SUBJEKTIF<br />
KONSEP<br /><ul><li>Ujianesei.
Ujiandimanacalondiberipeluangmenjawabsoalandalamtulisan/perkataansendiri.
Jawapanbolehdinyatakandalamsatu/beberapaayat/perenggan/karangan.
Calonbebasmemilih,menerangkandanmembentangkan idea.
Pemeriksaakanmenelitijawapancalondanmemeriksasecarasubjektifdgnmarkah/gredberdasarkankriteriaygditentukan.</li></li></ul><...
PEMBINAAN SOALAN SUBJEKTIF<br /><ul><li>Guru membentuk JSU untukmenentukanskop/araskemahiran.
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Pembinaan Ujian

5,791

Published on

Pembinaan Ujian
a) Objektif
b) Subjektif

Published in: Technology, Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
5,791
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
491
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pembinaan Ujian

 1. 1. PEMBINAAN UJIAN~~ SoalanObjektif~~ SoalanSubjektif<br />Oleh:<br />NUR AQEELA ALIA BTE AHMAD<br />PISMP BM (SEM 2)(09)<br />
 2. 2. SOALAN OBJEKTIF<br />
 3. 3. KONSEP<br />Suatujenisujianygmemerlukancalonmemberijawapantepat/ringkas.<br />Soalandapatdiperiksadgnmudah & tepat.<br />Mempunyaicirikeobjektifan yang paling tinggi.<br />
 4. 4. JENIS ITEM/SOALAN<br />Item betul/salah:<br />Adaduapilihansahaja(betul@salah).<br />Item padanan:<br />Mengandungi 2 kumpulanobjekygberkaitan<br />Calondikehendakimemilihjawapandgnmemadankanobjekygberkaitanmenggunakangarislurusdrkirikekanan.<br />Item pengelasan:<br />a) Calondikehendakimenulishuruf/angkaygsesuaiditempatygdisediakan.<br />Item anekapilihan:<br />a) Mengandungipokoksoalan & beberapapilihanjawapan.<br />
 5. 5. PRINSIP PEMBINAAN ITEM<br />PokokSoalan:<br />Ditulisdalambahasamudahdifahami.<br />Bolehditulisdalamayatlengkap/tidak.<br />Kesukaranmengikutarasdalam JPU.<br />Soalannegatifharusdikurangkan (2%).<br />Pilihanjawapan:<br />Ditulissejajardgnpokoksoalan.<br />Elakkanulanganjawapan (4 pilihanjawapan).<br />Penggangguharusdisertakan.<br />Struktur item:<br />Dibentukmengikut format yg standard.<br />
 6. 6. KELEBIHAN<br />Mempunyaicirikeobjektifanygtinggi.<br />Mempunyaicirikebolehpercayaan.<br />Dapatmengujibanyaktopik/bidangdalamsesuatumatapelajaran.<br />Item/soalanbolehmeliputisemuaaraskemahiran (TB).<br />Calonyglemahdlmpenbendaharaankatabolehmenjawabsoalandenganmudah.<br />Mudahditadbirkan.<br />Lebihkepadaujiansumatif.<br />Keputusanmudahditafsirkandgnanalisis item.<br />
 7. 7. KELEMAHAN<br />Sukarmembina item/soalandlmarastinggikognitif.<br />Perbelanjaandanmasaygbanyakdiperlukan.<br />Menggalakkancalonygtidaktahumenjawabmeneka.<br />Kurangsesuaidigunakandlmujianformatif.<br />Tidakdptmengujikemahiranmenyusun/menghurai.<br />
 8. 8. SOALAN SUBJEKTIF<br />
 9. 9. KONSEP<br /><ul><li>Ujianesei.
 10. 10. Ujiandimanacalondiberipeluangmenjawabsoalandalamtulisan/perkataansendiri.
 11. 11. Jawapanbolehdinyatakandalamsatu/beberapaayat/perenggan/karangan.
 12. 12. Calonbebasmemilih,menerangkandanmembentangkan idea.
 13. 13. Pemeriksaakanmenelitijawapancalondanmemeriksasecarasubjektifdgnmarkah/gredberdasarkankriteriaygditentukan.</li></li></ul><li>JENIS-JENIS <br /><ul><li>Item tindakbalasterhad:</li></ul>Memerlukancalonmenjawabdgnjawapanpendek<br />Bolehmenulisdlm 1 frasa, ayat, kenyataanygringkas.<br /><ul><li>Item tindakbalaslanjutan:</li></ul>Memberipeluangkepadacalonmenjawabsecarabebas.<br />Bolehmemberikanjawapanberdasarkankefahaman/pendapatsendiri.<br />Bolehmengujiaraskemahiranyglebihtinggi.<br />
 14. 14. PEMBINAAN SOALAN SUBJEKTIF<br /><ul><li>Guru membentuk JSU untukmenentukanskop/araskemahiran.
 15. 15. Guru membinasoalanberbentukeseidgnarahanygjelas & jawapansoalansamaadapendek/panjang
 16. 16. Pastikanperkataanygdigunakansetarafdgnperingkatcalon.
 17. 17. Gunakaperkataanberdasarkansetiaparasdalam TB.
 18. 18. Pastikansoalanygdibinaberlandaskansukatanpelajaran.
 19. 19. Setiapsoalanharusdisertakandenganmarkah.</li></li></ul><li>KELEBIHAN<br /><ul><li>Mudahdigubal. Menjimatkanmasa.
 20. 20. Sesuaidalampelbagaimatapelajaran.
 21. 21. Sesuaidigunakanuntukarastinggi.
 22. 22. Bolehmengujikebolehanmenyusun, menganalisa & mengintegrasikan idea.
 23. 23. Peluangmenekajawapandikurangkan.
 24. 24. Peluanguntukmenirujawapancalon lain tipis.
 25. 25. Bergunauntukmengesankelemahancalon.
 26. 26. Melatihkemahiranmenulis.</li></li></ul><li>KELEMAHAN<br /><ul><li>Bidangyghendakdiujiterbatas.
 27. 27. Calonbolehmeramalsoalanygdikeluarkan.
 28. 28. Kurangsesuaidigunakanutkmengujipencapaianmuriddlmsesuatutopik.
 29. 29. Kurangsesuaikepadapelajarygkurangmahirdalampenggunaanbahasa.
 30. 30. Mempunyaikebolehpercayaan/kesahanygrendah.
 31. 31. Pemeriksaankertasjawapanmengambilmasaygpanjang.
 32. 32. Mempunyaikeobjektifan & kemudahtafsiranygrendah.</li></li></ul><li>SEKIAN, TERIMA KASIH<br /> ~QEELA~<br />
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×