Fire  Safety  System & Codes

3,953 views

Published on

Fire  Safety  System & Codes อาจารย์อยุธพร บรรยาย 10 สิงหาคม 2554

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,953
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
160
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fire  Safety  System & Codes

 1. 1.  “ Fire  Safety  System & Codes”
 2. 2. ภัยจากเพลิงไหม้ต่ออาคาร ภาพในอดีตกับปัจจุบัน Triangle Shirt Waist Factory Manhattan, New York, 1911
 3. 3. ภัยจากเพลิงไหม้ต่ออาคาร ภาพในอดีตกับปัจจุบัน โรงงานเย็บตุ๊กตา เคเดอร์ นครปฐม 2536
 4. 4. ภัยจากเพลิงไหม้ต่ออาคาร ภาพในอดีตกับปัจจุบัน ถังน้ำมันเตาระเบิด สระบุรี 2547
 5. 5. ภัยจากเพลิงไหม้ต่ออาคาร
 6. 6. ภัยจากเพลิงไหม้ต่ออาคาร โรงแรมแมนดาริน 2550
 7. 7. ทฤษฎีและความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัย ความเสี่ยง หมายถึง โอกาส และความรุนแรง ในงานสถาปัตยกรรม อาคารทุกขนาด ส่วนใหญ่จะมีสภาวะความเสียหายรุนแรง
 8. 8. ทฤษฎี การเกิดเพลิงไหม้ <ul><li>การเกิด เพลิงไหม้ มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ </li></ul><ul><li>เชื้อเพลิง - เชื้อไฟ ( กระดาษ ผ้า ไม้ ฝุ่นไม้ โฟม พลาสติก น้ำมัน ก๊าซ สารเคมี วัสดุติดไฟทุกชนิด ) </li></ul><ul><li>พลังงาน - ความร้อน ( สะเก็ดไฟ ประกายไฟ ลูกไฟ ความร้อน เครื่องไฟฟ้า ) </li></ul><ul><li>ออกซิเจน - อากาศ - ลม ( ปริมาณ O 2 ต่ำกว่า 15% ไฟไม่ติด ) </li></ul>
 9. 9. รูปที่ 4.1 แสดงองค์ประกอบการในการเผาไหม้
 10. 10.
 11. 11. ลักษณะการเผาไหม้ของไฟ <ul><li>มีการเผาไหม้ ใน 3 ลักษณะ คือ </li></ul><ul><li>เผาไหม้ไม่มีเปลวไฟ ( ความร้อนสูง หลอมละลาย ลามไฟ ลักษณะคล้ายถ่านหินติดไฟแดง ) </li></ul><ul><li>เผาไหม้มีเปลวไฟ ( ลูกไฟลุก มีเปลวไฟปกติ ) </li></ul><ul><li>เผาไหม้ผิดปกติ ( มีการระเบิด ) </li></ul>
 12. 12. อันตรายที่เกิดเมื่อไฟไหม้ <ul><li>การทนไฟของโครงสร้างอาคาร ( วิบัติ พัง ทรุด ) </li></ul><ul><li>โครงสร้างไม้ - คอนกรีตเสริมเหล็ก - เหล็ก แนวผนังกันไฟ การปิดกั้นช่องและรอยต่อต่างๆ </li></ul><ul><li>มลพิษจากควันไฟ ทำให้ </li></ul><ul><li>- ขาดอากาศหายใจ </li></ul><ul><li>- ปิดบังทางหนีไฟ </li></ul>
 13. 13. แผนแม่บทป้องกันอัคคีภัยในอาคาร <ul><li>คุณสมบัติของอาคาร </li></ul><ul><ul><li>การจัดผังการใช้สอย ( สูง - กว้าง , พื้นที่ , ตำแหน่ง - ชั้น ) </li></ul></ul><ul><ul><li>แหล่งพลังงาน - ความร้อน ( อุปกรณ์ , เชื้อเพลิง , ตำแหน่ง ) </li></ul></ul><ul><ul><li>วัสดุติดไฟ - สิ่งของ ( ประเภท , ปริมาณ , ตำแหน่ง ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ช่องเปิด ( ขนาด , ตำแหน่ง ) </li></ul></ul><ul><ul><li>โครงสร้าง - วัสดุอาคาร ( ติดไฟ , ไม่ติดไฟ , ทนไฟ ) </li></ul></ul><ul><li>คุณสมบัติของผู้ใช้ </li></ul><ul><ul><li>จำนวน ( ความหนาแน่นต่อพื้นที่ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ความสามารถของแต่ละคน ( เด็ก ผู้ใหญ่ คนแก่ คนป่วย ) </li></ul></ul><ul><ul><li>การนอน ( ใช้นอนในอาคารหรือไม่ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ความรู้เข้าใจในอาคาร ( ใช้ประจำ - ชั่วคราว ) </li></ul></ul>
 14. 14. มาตรการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร <ul><li>การป้องกันเชิงรับ </li></ul><ul><ul><li>ผังอาคาร </li></ul></ul><ul><ul><li>โครงสร้าง </li></ul></ul><ul><ul><li>วัสดุ </li></ul></ul><ul><ul><li>ทางอพยพหนีไฟ </li></ul></ul><ul><li>การป้องกันเชิงรุก </li></ul><ul><ul><li>ระบบป้องกันไฟไหม้ ( ป้องกันไฟติด หรือ ติดไฟช้า ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบเตือนภัย ( รู้ได้เร็ว รู้ที่เกิดไฟ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบดับเพลิง ( ดับเองอัตโนมัติ มีอุปกรณ์ดับใกล้พื้นที่ </li></ul></ul>
 15. 15. การป้องกันไฟลามในอาคาร <ul><li>เพื่อรักษา : ทรัพย์สิน ชีวิต ผลประโยชน์และการดับเพลิง </li></ul><ul><li>การป้องกันพื้นที่ </li></ul><ul><ul><li>ช่องเปิดอาคาร ( ประตู หน้าต่าง ) </li></ul></ul><ul><ul><li>แนวกันไฟ ( ผนังทนไฟ ประตูทนไฟ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ช่องเจาะภายในอาคาร ( ช่องท่อ ท่ออากาศ ) </li></ul></ul><ul><ul><li>การแผ่ความร้อน ( อากาศ ควันทำให้อุณหภูมิสูงจนวัสดุติดไฟ ) </li></ul></ul><ul><li>การป้องกันไฟข้ามชั้น - ข้ามอาคาร </li></ul><ul><ul><li>แนวกันไฟระหว่างชั้น ( แผงหรือครีบกันไฟ ประตูกันไฟช่องบันได ) </li></ul></ul><ul><ul><li>ระยะร่นห่างอาคารข้างเคียง </li></ul></ul><ul><ul><li>แหล่งน้ำหรือระบบดับเพลิงพื้นที่ใกล้เคียง </li></ul></ul>
 16. 16. การป้องกันควันไฟในอาคาร <ul><li>เพื่อป้องกัน : ควันพิษ ควันร้อน ควันมืด </li></ul><ul><li>การป้องกันควันไฟ มีหลักดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>ควันจะลอยสูงกว่าอากาศ ลอยขึ้นด้านบนก่อนเสมอ </li></ul></ul><ul><ul><li>ป้องกันควันกระจายจากแหล่งกำเนิดไฟให้นานที่สุด </li></ul></ul><ul><ul><li>ป้องกันควันเข้าในพื้นที่หรือเส้นทางอพยพหนีไฟ </li></ul></ul><ul><ul><li>เพิ่มอุปกรณ์ช่วยในการมองเห็นเมื่อมีควัน เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายฉุกเฉิน ป้ายทางหนีไฟ ทางออก หรืออุปกรณ์อื่นๆ </li></ul></ul>
 17. 17. การป้องกันโครงสร้างอาคารวิบัติ <ul><li>โดยพิจารณาความคงทนของโครงสร้าง </li></ul><ul><li>เมื่อโครงสร้างเกิดไฟไหม้ มีผลกระทบดังนี้ </li></ul><ul><li>โครงสร้างไม้ ไหม้จากผิวนอกสู่ภายในจนไม่สามารถรับกำลังได้ </li></ul><ul><li>โครงสร้าง ค . ส . ล . เมื่อร้อนมากเกิดปฏิกิริยาเคมี คอนกรีตแตก เหล็กเสริมเปลี่ยนคุณสมบัติการรับกำลัง </li></ul><ul><li>โครงสร้างเหล็ก เมื่อร้อน สูญเสียค่าการรับกำลังหลอมละลาย </li></ul>
 18. 18. ขั้นตอนการเกิดและการป้องกันอัคคีภัย ขั้นตอนการเกิด การป้องกัน หลักการ 1. เริ่มเกิดไฟ <ul><li>ป้องกันการเกิดไฟ </li></ul>- รู้ที่เกิดโดยเร็ว 2. ไฟก่อตัวใหญ่ในจุดเกิด - ป้องกันไฟไม่ให้ขยายตัว - รู้วิธีควบคุมขนาดไฟ 3. ไฟขยายตัวในพื้นที่ห้อง ให้ไม่ลุกลาม 4. ไฟกระจายข้ามพื้นที่ห้อง - ป้องกันไฟลามข้ามพื้นที่ - ชั้น - รู้วิธีควบคุมพื้นที่ 5. ไฟกระจายข้ามชั้น โดยเฉพาะทางหนีไฟ 6. โครงสร้างอาคารเริ่มวิบัติ - ป้องกันโครงสร้างวิบัติ - รู้วิธีออกแบบทนไฟ 7. ไฟกระจายข้ามอาคาร - มีแนวกันไฟ ระยะร่น และน้ำดับเพลิง - รู้วิธีป้องกันไฟลามและดับเพลิง
 19. 19. ชนิดการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับ ตรวจจับไฟ ตรวจจับความร้อน ตรวจจับควัน โรงงานทั่วไป คลังสินค้า ห้องเครื่องไฟฟ้า ทางเดิน โถงที่ลมพัดผ่าน โรงงานไม้ ห้องพ่นสี ห้องอบผ้า ห้องหม้อไอน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ห้องแบตเตอรี่ ห้องเป่าแก้วหรือกระจก ห้องเก็บสินค้า ห้องครัว ห้องโถง โรงงานทั่วไป คลังสินค้า ห้องควบคุมเครื่องจักร ห้องประชุม สำนักงาน
 20. 20. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอัคคีภัย <ul><ul><li>Passive System ระบบที่ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานจากของเหลว </li></ul></ul><ul><ul><li>เช่น โครงสร้างทนไฟ , วัสดุตกแต่ง , การกั้นแยกพื้นที่ , ลักษณะเส้นทางหนีไฟ </li></ul></ul><ul><ul><li>Active System ระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานจากของเหลว </li></ul></ul><ul><ul><li>เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง , ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน , ระบบเตือนภัย </li></ul></ul><ul><li>ความปลอดภัยจากอัคคีภัย ( ที่มา : สัมภาษณ์ พ . ต . ท . บัณฑิต ประดับสุข ) </li></ul><ul><ul><li>1. การป้องกันอัคคีภัย ( Fire Prevention) </li></ul></ul><ul><ul><li> - Inspection </li></ul></ul><ul><ul><li> - Education </li></ul></ul><ul><ul><li> - Research & Development </li></ul></ul><ul><ul><li>2. การระงับอัคคีภัย (Fire Protection) </li></ul></ul><ul><ul><li> - Passive System </li></ul></ul><ul><ul><li> - Active System </li></ul></ul>
 21. 21. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอัคคีภัย ลักษณะของอาคาร ที่มีผลต่อการป้องกันและระงับอัคคีภัย <ul><li>คุณลักษณะของตัวอาคาร </li></ul><ul><li>คุณลักษณะของผู้ใช้อาคาร </li></ul>( ที่มา : The study on development of a building safety system focusing on fire prevention in The Kingdom of Thailand ) คุณลักษณะตัวของอาคาร รูปร่าง แหล่งความร้อน วัสดุติดไฟและสิ่งของ ช่องเปิด โครงสร้าง ความสูงและความลึก พื้นที่ในชั้น รูปร่างพื้นที่ อุปกรณ์ เชื้อเพลิง ตำแหน่ง ส่วนประกอบ จำนวน ตำแหน่ง จำนวน ขนาด ตำแหน่ง ทนไฟ ทนไฟ คุณลักษณะของผู้ใช้อาคาร ความสามารถในการป้องกันตัวเอง ความหนาแน่น การนอน คุ้นเคยกับตัวอาคาร
 22. 22. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอัคคีภัย <ul><ul><li>การแบ่งระบบป้องกันอัคคีภัยโดยแบ่งตามขั้นตอนการเกิดเพลิงไหม้ </li></ul></ul>( ที่มา : The study on development of a building safety system focusing on fire prevention in The Kingdom of Thailand ) ขั้นตอนของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ การป้องกันอัคคีภัย ก่อนเกิดเพลิงไหม้   เริ่มเกิดเพลิงไหม้   ไฟเริ่มก่อตัวใหญ่ขึ้น   ไฟเติบโตขึ้นภายในห้อง   ไฟลุกลามทั่วห้องอย่างสมบูรณ์   ไฟลุกลามไปสู่ห้องอื่น   ไฟลุกลามข้ามชั้น   อาคารพังทลาย   ไฟลุกลามสู่พื้นที่ข้างเคียงของอาคาร   ป้องกันไม่ให้มีการเกิดไฟ ป้องกันไม่ให้มีการเติบโตของไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟ ป้องกันการลุกลามสู่พื้นที่ข้างเคียง ป้องกันการพัง ทลายของอาคาร การอพยพ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าทำการดับเพลิง
 23. 23. กฎหมาย และมาตรฐานที่มีการกำหนดเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย <ul><li>กฎหมาย </li></ul><ul><ul><li>1. พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ . ศ . 2522 ( ฉบับที่ 2 พ . ศ . 2535, ฉบับที่ 3 พ . ศ .2543) </li></ul></ul><ul><ul><li>2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข </li></ul></ul><ul><ul><li>3. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน </li></ul></ul><ul><li>มาตรฐาน </li></ul><ul><ul><li>1. มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (3002-44) </li></ul></ul><ul><ul><li>2. มาตรฐานการควบคุมควันไฟ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (3009-45) </li></ul></ul><ul><ul><li>3. มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน และป้ายทางออกฉุกเฉิน ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (3009-45) </li></ul></ul><ul><ul><li>4. มาตรฐานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (3009-45) </li></ul></ul><ul><ul><li>5. มาตรฐานระบบเครื่องกลขนส่งในอาคาร (3007-43) </li></ul></ul>
 24. 24. การวิเคราะห์ และสรุป หลักการสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ในอาคาร การเปรียบเทียบหลักการสำคัญในการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ตามหลักการ และทฤษฎี กับ กฎหมาย และมาตรฐาน หลักการสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง หลักการสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามกฎหมายและมาตรฐานในประเทศไทย ป้องกันไม่ให้มีการเกิดไฟ การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ ป้องกันไม่ให้มีการเติบโตของไฟ การป้องกันการลุกลามของควัน และไฟ ป้องกันการลุกลามของไฟ ป้องกันการลุกลามสู่พื้นที่ข้างเคียง อพยพคนออกจากพื้นที่ การอพยพ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าทำการดับเพลิง การเข้าดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ ป้องกันการพังทลายของอาคาร ความมีเสถียรภาพของอาคาร _ การตรวจจับ และแจ้งเตือน
 25. 25. ภาพรวมหลักการสำคัญของความปลอดภัยจากอัคคีภัย การวิเคราะห์ และสรุป หลักการสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ในอาคาร สภาพอาคาร Fire Protection Passive Active <ul><li>Fire Safety </li></ul><ul><ul><li>การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ </li></ul></ul><ul><ul><li>การตรวจจับและแจ้ง เตือน </li></ul></ul><ul><ul><li>การป้องกันการลุกลามของควัน และไฟ </li></ul></ul><ul><ul><li>การอพยพ </li></ul></ul><ul><ul><li>การเข้าดับเพลิงของเจ้าหน้าที่ </li></ul></ul><ul><ul><li>ความมีเสถียรภาพของอาคาร </li></ul></ul>Fire Prevention Inspection Education Research & Development
 26. 26. การป้องกันเพื่อความปลอดภัยต่อ ชีวิต มีอะไรบ้างอย่างน้อย 4 ประการ ????? 1. ระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 27. 27. การป้องกันเพื่อความปลอดภัยต่อ ชีวิต มีอะไรบ้างอย่างน้อย 4 ประการ ????? 2. ทางหนีไฟ
 28. 28. การป้องกันเพื่อความปลอดภัยต่อ ชีวิต มีอะไรบ้างอย่างน้อย 4 ประการ ????? 3. บันไดหนีไฟ  500 คน ( 2 ทาง ) 501 - 1000 คน (3 ทาง ) > 1000 คน (4 ทาง )
 29. 29. การป้องกันเพื่อความปลอดภัยต่อ ชีวิต มีอะไรบ้างอย่างน้อย 4 ประการ ????? 4. ป้องกันการลุกลามไฟและควันไฟแนวดิ่ง
 30. 30. การป้องกันเพื่อความปลอดภัยต่อ ชีวิต ( เพิ่มเติม ) 5. การควบคุมชนิดวัสดุ
 31. 31. การป้องกันเพื่อความปลอดภัยต่อ ทรัพย์สิน รวมถึงธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม 1. ถังดับเพลิงแบบมือถือ 2. สายฉีดน้ำดับเพลิง 3. ระบบสปริงเกลอร์
 32. 32. แหล่งกำเนิดไฟที่เป็นสาเหตุเพลิงไหม้ <ul><li>ไฟฟ้า </li></ul><ul><li>วัสดุที่ก่อให้เกิดควัน </li></ul><ul><li>การวางเพลิง </li></ul><ul><li>เครื่องทำความร้อน </li></ul><ul><li>ไฟฟ้าสถิตย์ </li></ul><ul><li>ฟ้าผ่า </li></ul><ul><li>ประกายไฟ </li></ul><ul><li>ปฏิกิริยาเคมี </li></ul><ul><li>ความร้อนจากการเสียดสี </li></ul><ul><li>การลุกติดไฟด้วยตัวเอง </li></ul><ul><li>เปลวไฟ </li></ul><ul><li>การแผ่รังสี </li></ul>
 33. 33. อันตรายจากเพลิงไหม้ <ul><li>ความร้อน </li></ul><ul><li>ควันไฟ : การมองเห็น การหายใจ การเป็นพิษ </li></ul><ul><li>ความโกลาหล </li></ul>
 34. 34. <ul><li>เด็ก วัยรุ่น </li></ul><ul><li>คนที่ไม่คุ้นเคยกับสถานที่ </li></ul><ul><li>คนพิการ ชรา </li></ul><ul><li>นักโทษ </li></ul><ul><li>คนที่ต้องทำงานแยกออกไป </li></ul><ul><li>คนที่ไม่ได้รับการฝึกซ้อม </li></ul>ประเภทคนที่มีความเสี่ยงสูง
 35. 35. <ul><li>ที่มีคนนอน </li></ul><ul><li>ที่มีคนชุมนุมมาก </li></ul><ul><li>ที่มีคนช่วยตนเองไม่ได้ </li></ul><ul><li>สถานบันเทิงกับวัยรุ่น </li></ul><ul><li>สถานกักกัน </li></ul><ul><li>สถานที่ผลิต เก็บสารไวไฟ </li></ul><ul><li>สถานที่ขาดการดูแล ซ่อมบำรุง </li></ul>สถานที่มีความเสี่ยงสูง
 36. 36. <ul><li>วัสดุที่ติดไฟง่าย สารไวไฟ </li></ul><ul><li>วัสดุที่ลุกลามรวดเร็ว </li></ul><ul><li>วัสดุที่ก่อให้เกิดควันมาก </li></ul><ul><li>วัสดุที่คายความร้อนมาก </li></ul><ul><li>วัสดุที่ทำให้เกิดสารพิษ </li></ul>วัสดุที่มีความเสี่ยงสูง
 37. 37. <ul><li>ขาดการแบ่งส่วนอาคาร </li></ul><ul><li>ขาดการป้องกันช่องเปิด </li></ul><ul><li>โครงสร้างเหล็กที่ไม่มีฉนวน </li></ul><ul><li>เส้นทางหนีไฟที่ยาว ซับซ้อน </li></ul><ul><li>มีผิววัสดุที่ติดไฟมาก </li></ul>โครงสร้างที่มีความเสี่ยงสูง
 38. 38. NFPA 5000 Foam Plastic
 39. 39. Foam plastic requirement in building codes <ul><li>NFPA 5000 – 2003 Section 48.3 </li></ul><ul><li>Foam plastic shall be separated from the interior of a building and plenums by a thermal barrier that will limit the average temperature rise of the unexposed surface to not more than 139 o C after 15 minutes of fire exposure. </li></ul><ul><li>The thermal barrier shall not be required in masonry or concrete wall, floor, or roof construction where the foam plastic is covered on EACH FACE with a minimum 25.4 mm thickness </li></ul><ul><li>FSI = 75 or less, SDI = 450 or less in general </li></ul>
 40. 40. การควบคุมวัสดุ Floor Panel Wall Panel Thermal Barrier Concrete topping Styrofoam Structural slab
 41. 41. การป้องกันช่องเปิด <ul><li>ช่องบันไดหลัก หรือบันไดของอาคาร </li></ul>
 42. 42. การป้องกันช่องเปิด <ul><li>ช่องลิฟต์ </li></ul><ul><li>ช่องท่อไฟฟ้า </li></ul><ul><li>ช่องท่อน้ำ </li></ul>
 43. 43. เส้นทางหนีไฟ
 44. 44. ส่วนประกอบทางหนีไฟ
 45. 45. ส่วนประกอบทางหนีไฟ ตัวอย่างที่ไม่ดี
 46. 46. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 47. 47. ระบบไฟฟ้าสำรอง <ul><li>โคมไฟฉุกเฉิน ต้องมั่นทดสอบ </li></ul>
 48. 48. ระบบไฟฟ้าสำรอง
 49. 49. การดับเพลิงระยะเริ่มต้น
 50. 50. ระบบ Sprinkler <ul><li>อาคารสูง ต้องมี Automatic Sprinkler System </li></ul>
 51. 51. ระบบควบคุมควันไฟ
 52. 52. การดูแลและจัดการ
 53. 53. การดูแลและจัดการ
 54. 54. การดูแลและจัดการ
 55. 55. ธุรกิจขนาดเล็ก
 56. 56. ความเสี่ยงอันตราย
 57. 57. ธุรกิจขนาดเล็ก <ul><li>ทางหนีไฟ </li></ul><ul><li>กรณีมีการใช้นอน ให้มีระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ </li></ul><ul><li>การจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน เรียบร้อย </li></ul><ul><li>ถังดับเพลิงแบบมือถือ </li></ul>
 58. 58. ธุรกิจขนาดกลางและใหญ่ <ul><li>ทางหนีไฟ </li></ul><ul><li>การจัดเก็บให้เป็นสัดส่วน เรียบร้อย </li></ul><ul><li>ถังดับเพลิงแบบมือถือ </li></ul><ul><li>ระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติ </li></ul><ul><li>ระบบดับเพลิงแบบ Manual and Automatic </li></ul>
 59. 59. (Practice  of  Fire  Safety  Code) Using the Building code <ul><li>Classify the building according to occupancy type of construction, location on property, Floor area, height and number of stories. </li></ul><ul><ul><li>Occupancy Classification </li></ul></ul><ul><ul><li>Type of Construction </li></ul></ul><ul><ul><li>Location on Property </li></ul></ul><ul><ul><li>Allowable Floor Area </li></ul></ul><ul><ul><li>Height and Number of stories </li></ul></ul>ที่มา : Building Codes Illustrated: Francis D.K. Ching, Steven R Winkel,FAIA
 60. 60. (Practice  of  Fire  Safety  Code) <ul><li>2. Review the building for conformity with occupancy </li></ul><ul><li>requirements. </li></ul><ul><li>review the building for conformity with the type of </li></ul><ul><li>construction requirements </li></ul><ul><li>review the building for conformity with egress </li></ul><ul><li>requirements. </li></ul><ul><li>review the building for other detailed code </li></ul><ul><li>regulations </li></ul><ul><li>review the building for conformity with structural </li></ul><ul><li>engineering regulation and requirements for </li></ul><ul><li>materials of construction requirements. </li></ul>
 61. 61. (Practice  of  Fire  Safety  Code) <ul><ul><li>Occupancy Classification </li></ul></ul>B. Type of Construction C. Location on Property D. Allowable Floor Area <ul><ul><li>E. Height and </li></ul></ul><ul><ul><li>Number of stories </li></ul></ul>
 62. 62. <ul><li>Occupancy Type </li></ul><ul><li>Construction type </li></ul><ul><li>Building on floor area </li></ul><ul><li>Building height </li></ul><ul><li>Exits /Egress </li></ul><ul><li>Building Separation </li></ul><ul><li>and Shafts </li></ul><ul><li>Fire Protection </li></ul><ul><li>Fire Extinguishing Systems </li></ul><ul><li>Engineer Requirements </li></ul>Code components <ul><li>ประเภทกิจกรรมใช้อาคาร </li></ul><ul><li>ชนิดการก่อสร้าง </li></ul><ul><li>พื้นที่อาคารที่อนุญาต </li></ul><ul><li>ความสูงอาคารที่อนุญาต </li></ul><ul><li>ทางออก / ทางอพยพ </li></ul><ul><li>การแบ่งส่วนกั้นแยก , และ </li></ul><ul><li>ช่องเปิดแนวดิ่ง </li></ul><ul><li>การป้องกันอัคคีภัย </li></ul><ul><li>ระบบเตือนภัยและดับเพลิง </li></ul><ul><li>ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร </li></ul>(Practice  of  Fire  Safety  Code)
 63. 63. <ul><li>(Groups A) Assembly = อาคารชุมนุมคน </li></ul><ul><li>(Groups B) Business = อาคารธุรกรรม ( สำนักงาน ) </li></ul><ul><li>(Groups E) Education = อาคารการศึกษา </li></ul><ul><li>(Groups F) Factory and = อาคารโรงงานอุตสาหกรรม </li></ul><ul><li> Industrial </li></ul><ul><li>(Groups H) High Hazard = อาคารเสี่ยงอันตรายสูง </li></ul><ul><li>(Groups I) Institutional = อาคารสวัสดิภาพสังคม ( กักกัน ) </li></ul><ul><li>(Groups M) Mercantile = อาคารพาณิชยกรรม ( การค้า ) </li></ul><ul><li>(Groups R) Residential = อาคารพักอาศัย </li></ul><ul><li>(Groups S) Storage = อาคารคลังสินค้า </li></ul><ul><li>(Groups U) Utility and = อาคารเบ็ดเตล็ด </li></ul><ul><li>Miscellaneous </li></ul>Occupancy Groups ประเภทกิจกรรมใช้อาคาร (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 64. 64. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 65. 65. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 66. 66. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 67. 67. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 68. 68. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 69. 69. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 70. 70. (Practice  of  Fire  Safety  Code) แนวความคิดการออกแบบอาคาร ภายใต้หลักการสากล Building Code = ประมวลข้อบังคับอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง อยู่ในระหว่างการดำเนินการ ยกร่าง แก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ . ศ . ...... เพื่อให้ คณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอำนาจในการออกประกาศ ประมวลข้อบังคับอาคาร ( ของประเทศไทย )
 71. 71. (Practice  of  Fire  Safety  Code) <ul><li>แก้ไข มาตรา ๑๘ </li></ul><ul><li>( ๕ / ๑ ) กำหนดหรือรับรองประมวลข้อบังคับอาคาร โดยออกเป็นประกาศของคณะกรรมการควบคุมอาคารและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้ใช้บังคับได้ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น </li></ul>
 72. 72. (Practice  of  Fire  Safety  Code) ประมวลข้อบังคับอาคาร หมายความว่า มาตรฐานต่างๆ ทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ที่ใช้ในการออกแบบและก่อสร้างอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ได้รวบรวมจัดทำไว้เป็นเล่มเดียวกันและคณะกรรมการควบคุมอาคาร ได้กำหนดหรือรับรองแล้ว
 73. 73. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 74. 74. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 75. 75. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 76. 76. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 77. 77. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 78. 78. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 79. 79. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 80. 80. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 81. 81. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 82. 82. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 83. 83. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 84. 84. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 85. 85. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 86. 86. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 87. 87. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 88. 88. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 89. 89. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 90. 90. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 91. 91. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 92. 92. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 93. 93. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 94. 94. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 95. 95. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 96. 96. (Practice  of  Fire  Safety  Code)
 97. 97. (Practice  of  Fire  Safety  Code)

×