Fire

1,928 views
1,663 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,928
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fire

 1. 1. ระบบป้องกันอัคคีภัย Fire Protection System
 2. 2. องค์ประกอบที่ทำให้เกิดอัคคีภัย <ul><li>เชื้อเพลิง / วัสดุติดไฟ </li></ul><ul><li>ออกซิเจน </li></ul><ul><li>ความร้อน </li></ul>
 3. 3. ประเภทของการเกิดอัคคีภัยแบ่งตามชนิดของเชื้อเพลิง <ul><li>Class A </li></ul><ul><ul><li>เพลิงที่เกิดจาก ไม้ เสื้อผ้า กระดาษ เศษขยะ ใช้น้ำหรืเครื่องดับเพลิงชนิดบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ </li></ul></ul><ul><li>Class B </li></ul><ul><ul><li>เพลิงที่เกิดจาก ของเหลว เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันจารบี ทินเนอร์ สี ดับเพลิงโดยทำให้อับอากาศโดยใช้สารเคมีปิดผิวหน้าเพลิง ใช้โฟมร่วมกับเครื่องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ </li></ul></ul>
 4. 4. ประเภทของการเกิดอัคคีภัยแบ่งตามชนิดของเชื้อเพลิง <ul><li>Class C </li></ul><ul><ul><li>เพลิงที่เกิดจาก เครื่องมือไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ ไฟฟ้าที่อำนวยความสะดวกของมนุษย์ ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดที่ไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า ดับโดยการกลบเพลิงโดยใช้เครื่องดับเพลิงชนิดบรรจุกาซคาร์บอนได </li></ul></ul><ul><li>Class D </li></ul><ul><ul><li>เพลิงที่เกิดจาก โลหะไหม้ไฟได้ เช่น แมกนีเซียม โพแทสเซียม ผงอะลูมิเนียม สังกะสี โซเดียม ไททาเนียม เซอร์โคเนียม ลิเทียม ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงแห้งกลบเพลิง หรือชนิดบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออก </li></ul></ul>
 5. 5. หลักการออกแบบอาคารให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย <ul><li>ส่วน Passive </li></ul><ul><ul><li>การออกแบบโดยคำนึงถึง การวางตัวอาคาร การกำหนดระยะห่างของอาคาร การจัดระบบทางสัญจร การจัดแนวผนังกันไฟ การจัดทางหนีไฟ การจัดบันไดหนีไฟ รวมทั้ง โ ครงสร้างอาคาร </li></ul></ul><ul><li>ส่วน Active </li></ul><ul><ul><li>การออกแบบระบบเตือนอัคคีภัย ระบบดับเพลิง และระบบควบคุมไฟ เช่น ระบบ ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ท่อดับเพลิง ระบบกระจายน้ำดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องดับเพลิงมือถือ ระบบควบคุมควันไฟ </li></ul></ul>
 6. 6. ระบบดับเพลิงดับด้วยน้ำภายในอาคาร <ul><ul><li>ระบบถังน้ำสำรองสำหรับดับเพลิง </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบส่งน้ำดับเพลิง </li></ul></ul>
 7. 7. ระบบส่งน้ำดับเพลิง <ul><ul><li>ท่อหลักส่งน้ำดับเพลิงท่อยืน Standpipe </li></ul></ul><ul><ul><li>หัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection </li></ul></ul><ul><ul><li>เครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump </li></ul></ul><ul><ul><li>สายส่งน้ำดับเพลิง Fire Hose </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบกระจายน้ำดับเพลิง Automatic Water Sprinkler </li></ul></ul>
 8. 8. ท่อหลักส่งน้ำดับเพลิงท่อยืน Standpipe <ul><ul><li>ระบบท่อเปียกอัตโนมัติ Automatic – Wet </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบท่อเปียกควบคุมด้วยมือ Manual – Wet </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบท่อยืนร่วม Combined System </li></ul></ul>
 9. 9. ส่วนประกอบของอุปกรณ์ส่งนำดับเพลิง <ul><ul><li>เครื่องสูบน้ำดับเพลิง Fire Pump </li></ul></ul>
 10. 10. ส่วนประกอบของอุปกรณ์ส่งนำดับเพลิง <ul><ul><li>หัวรับน้ำดับเพลิง Fire Department Connection </li></ul></ul><ul><ul><li>หัวดับเพลิง Hydrant </li></ul></ul>
 11. 11. ส่วนประกอบของอุปกรณส่งนำดับเพลิง <ul><ul><li>สายฉีดน้ำดับเพลิง Fire Hose </li></ul></ul><ul><ul><li>หัวฉีดน้ำดับเพลิง Fire Hose nozzles </li></ul></ul>
 12. 12. ส่วนประกอบของอุปกรณส่งนำดับเพลิง <ul><ul><li>เครื่องดับเพลิงมือถือ Fire Hose </li></ul></ul>
 13. 13. ระบบกระจายน้ำดับเพลิง Automatic Water Sprinkler <ul><ul><li>ระบบท่อเปียก Wet Pipe System </li></ul></ul><ul><ul><li>ระบบท่อแห้ง Dry Pipe System </li></ul></ul>
 14. 14. ชนิดหัวกระจายน้ำดับเพลิง Automatic Water Sprinkler <ul><ul><li>แบบติดแขวนลง Pendent Sprinkler </li></ul></ul><ul><ul><li>แบบติดตั้งหงายขึ้น Up - Right Sprinkler </li></ul></ul><ul><ul><li>แบบติดข้างผนัง Side Wall Sprinkler </li></ul></ul>
 15. 15. ระบบการออกแบบภายในอาคาร <ul><ul><li>การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร </li></ul></ul><ul><ul><li>แสงสว่างและป้ายสัญลักษณ์ </li></ul></ul>
 16. 16. มาตรฐานการทนไฟของโครงสร้างอาคาร <ul><ul><li>อาคารขนาดเล็กชั้นเดียว อัตราทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง </li></ul></ul><ul><ul><li>อาคารขนาดกลาง อัตราทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ½ ชั่วโมง </li></ul></ul><ul><ul><li>อาคารขนาดใหญ่ อัตราทนไฟไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง </li></ul></ul><ul><ul><li>อาคารสูงทุกอาคาร อัตราทนไฟไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง </li></ul></ul><ul><ul><li>ประตูทนไฟต้องเป็นวัสดุไม่ติดไฟ มีจุดหลอมละลายอย่างน้อย 800 ˚ c </li></ul></ul>
 17. 17. การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร <ul><ul><li>ทางหนีไฟ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ประตูหนีไฟ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>บันไดหนีไฟ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ช่องผ่านและระเบียงหนีไฟ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทางหนีไฟแนวราบละทางผ่านออก </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ส่วนปิดล้อมควัน Smoke proof enclosures </li></ul></ul></ul>
 18. 18. การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร <ul><ul><li>ประตูหนีไฟ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>กุญแจหรือกลอนสามารถเปิดออกจากภายนอกได้ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>มีความสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร กว้าง 90 เมตร แต่ไม่เกินกว่า 120 เมตร เปิดบานสุดไม่น้อยกว่า 90 ° กับวงกบประตู </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ไม่เป็นประตูหมุน ประตูเลื่อน ประตูเปิดขึ้นบน ประตูเหล็ก ประตูเฟี้ยม </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>พื้นทั้งสองด้านชองบานประตูต้องเรียบเสมอกับส่วนบนของธรณีประตู หรือไม่ต่ำกว่าระดับบนธรณีประตูเกินกว่า 5 เซนติเมตร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทางหนีที่เปิดตรงสู่ภายนอกอาคาร ระดับภายในภายนอกประตูไม่เกิน 15 เซ็นติเมตร </li></ul></ul></ul>
 19. 19. การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร <ul><ul><li>บันหนีไฟ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>บันไดในอาคารเคลียร์ในต้องไม่แคบกว่า 0.90 เมตร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ลูกตั้งไม่สูงกว่า 20 เซนติเมตรและความสูงทุกขั้นต้องมีขนาดเท่ากัน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>บันไดเวียนความกว้างลูกนอนขอบนอกไม่เกิน 30 เซนติเมตร ส่วนแคบสุดไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ชานพักกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>บันไดลงสิ้นสุดชั้นใต้ดิน ต้องมีผนังและประตูกั้น พร้อมทั้งป้ายสัญลักษณ์ </li></ul></ul></ul>
 20. 20. การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร <ul><ul><li>บันหนีไฟ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>บันไดกว้างเกินกว่า 2.20 เมตร จะต้องเพิ่มราวจับช่องกลางด้วย </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ราวจับต้องติดตั้งต่ำกว่าระดับ 75 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>บันไดที่กว้างไม่เกิน 120 เซนติเมตร อาจมีราวจ้บเพียงด้านใดด้านหนึ่ง </li></ul></ul></ul>
 21. 21. การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร <ul><ul><ul><li>บันไดหนีไฟ </li></ul></ul></ul>
 22. 22. การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร <ul><ul><li>จำนวนทางหนีไฟ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ชั้นแทรกซึ่งใช้ประโยชน์อื่นนอกจากเก็บของ ที่มีพื้นที่มากกว่า 200 ตารางเมตร หรือความยาวเกินกว่า 18 เมตร ต้องมบันไดหนีไฟรับคนสู่ช้างล่างไม่น้อยกว่า 2 บันได </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>อาคารชั้นใดหรือห้องใด ซึ่งมีความจุคนตั้งแต่ 500- 999 คน จะต้องมีทางหนีไฟไม่น้อยกว่า 3 ทาง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>อาคารชั้นใดหรือห้องใด ซึ่งมีความจุคนตั้งแต่ 1000 คน จะต้องมีทางหนีไฟไม่น้อยกว่า 4 ทาง </li></ul></ul></ul>
 23. 23. การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร <ul><ul><li>การจัดวางทางหนีไฟ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>กรณีผู้ใช้อาคารไม่สามารถออกไปยังพื้นที่โล่ง จะต้องจัดให้มีทางหนีไฟอย่างน้อย 2 ทาง </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>กรณีทางหนีไฟ 2 ทาง ระยะห่างทางหนีไฟทั้งสองต้องไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นทแยงมุมของอาคาร </li></ul></ul></ul>
 24. 24. การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร <ul><ul><li>สิ่งกีดขวางทางหนีไฟ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทางที่นำไปสู่ทางหนีไฟ ต้องไม่ผ่านห้องครัว ห้องเก็บของ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือห้องอื่น ๆ ซึ่งปิดด้วยกุญแจ ยกเว้นอาคารขนาดใหญ่อนุโลมให้ผ่านห้องเก็บของได้ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทางที่นำไปสู่ทางหนีไฟและประตู ต้องไม่ประดับหรือตกแต่งจนทำให้ปิดบังหรือเป็นอุปสรรคกับการหนีไฟ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ห้ามติดตั้งกระจกเงาที่ประตูหนีไฟ หรือบริเวณใก้ลเคียงจนทำให้เกิดความสับสนในทิศทางของการหนีไฟ </li></ul></ul></ul>
 25. 25. การจัดระบบพื้นที่หนีไฟและระยะสัญจร <ul><ul><li>สิ่งกีดขวางทางหนีไฟ </li></ul></ul>

×