Your SlideShare is downloading. ×
Gobi 3 saihan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Gobi 3 saihan

577
views

Published on


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
577
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ä ÿ ìà ð à â ü ÿ à ñò à é â
 • 2. à äóóëöãààÿ õ¿¿õä
 • 3. Ì è íè é ¿ íý í÷ õ ¿ ¿ õ ý ë ä ý éÀ àâ àà ò àíü ä àà îõ è í íü á àÿ ð ë àë ààÀò ÷ ºã ë ºí õ ¿¿õ ýë ä ýé õ ººð õ ºí þ ìÖ ý íõ ý ð í¿ ä ø à ð ã à ë ¿ ë è é ã õ à ð à õ à à ðÖ ý ý à è íä ý ý íà à ã à à ä ä í í ë ìà à ð á à é íà Ì è íè é õ ¿ ¿ õ ý ë ä ý é è íý ý ä ý ìò ý é Ì è ø ý ý à è íý ý ã ý ý ä õ º º ð õ º í ä º º Ì è íè é õ ¿ ¿ õ ý ë ä ý é Ì è ø ý ý à è íý ý ã ý ý ä õ º º ð õ º íä º ºÝ ý à ý ý ò à íü ä à à èõ è í íü á à ÿ ð ë à ë à àÈ à è ë ë ¿ ¿ ë à º ã ë º í õ ¿ ¿ õ ý ë ä ý é íü ã è¸ þ ì Ñ à ò õ à í õ ºë ò í ÿõ à í õ í ð í í ã õ à ð à õ à à ðÑ à é õ à í ò º ð ë º í ý ý à ò ý é ìè íü à ä è ë õ à í Äà õ è ë òÓ ÿ ð ÷ ä í í ë ë à í ìè íè é ä ý ð ã ý äÓ íò à à à ìà ð ë à í á à ë ë õ à à í í ä à à ä à à íà à ä ë à í õ ¿ ë ý ý ë ý í õ ý ò ý ý ðà ý ð ý ý ö ý ò ý ð ë ý ë ý í ÷ õ à ð ë à í ÿ íá à à ð
 • 4. Õ ý ìà ý ý ã ý ý ìý ä ý ð ö ã ý ý
 • 5. 1          2     3    41    2      3      41         2    3      41         2      3     41    2    3      4
 • 6. ×à í ã à ëíë ëíë ëíë ×à íã à ëíë
 • 7. Õ º ã à è ì ë èíë èö ã èè¸!
 • 8. ò ý í¿ ¿ í ø ø æ è ò ý îé õ îý è í áààòàðëàãá º º ë º í ã í íè ã ë í í í õ ¿ ÷ò ý é ÿ ð í í ò í íã à ë à ã íäààí òàéòàí å ð á è ø è é í ë èíè í ëà ð í í ë ã ýã ýýí
 • 9. Ä¿ð ëë ýí á í ð ö ã à à ÿ
 • 10. Ñ à ð í í ë ã ýã ýýíÿ ð í í ò í íã à ë à ã Ó í à è ì ò ý í¿ ¿ í Òàéòàí
 • 11. ¯ãèéí ë¿ëàýý À à ¯ Ç ß Á Â Å Ê Ä Ó Æ Ý À à À À Ä Ý Ð Â Ý Ý Õ Ý È ¨ Ý ª Î À Ç Ã Ý Í Ý Ñ Ò Õ Ó Í À à À ÿ À × Í Ó À À À ß Þá à õ º íä ë º í ø ó ã à ìû í ä à ã ó ó ó íø è æ , º º ð è é íõ º º ñà é í ìý ä ý õ 6 ä ó ó íû íý ð
 • 12. à ¿ ç ý ý ë ç ã ý íýÝ ð â ýýõ ýéÓ íà ã àÎóóëàà ëßàãààäÄýýñ
 • 13. Äí í ë à ëí ð ëà í
 • 14. Á¿àè ã ë ýà ëí ð
 • 15. Õ º ã à è ìä º à ë í ð
 • 16. Ñ èíë èèä ÿ ð ü à ë í ð
 • 17. Д  АМЖИЛТТАЙ  ОРОЛЦСОНД  БАЯ