Your SlideShare is downloading. ×
Lad.seminar3.pdf
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Lad.seminar3.pdf

429
views

Published on

ประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการจ้างที่ปรึกษา สำรวจออกแบบแผนแม่บท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตลาดกระบัง วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลสุวรรณภูมิ

ประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 โครงการจ้างที่ปรึกษา สำรวจออกแบบแผนแม่บท เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่เขตลาดกระบัง วันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลสุวรรณภูมิ


0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
429
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. บริษัท นอร์ซีฟเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท แพลนโปร จำกัด บริษัท นูแมพ จำกัด
 • 2. 1) เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพการจราจรในพื้นที่เขตลาดกระบัง ตลอดจนปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาพื้นที่/การใช้ที่ดินในเขตลาดกระบัง และทาการศึกษาคาดการณ์แนวโน้มการพัฒนาพื้นที่ที่จะเกิดขึ้น ในอนาคต 3) เพื่อศึกษาและเสนอแนะแผนงานโครงการพัฒนาระบบโครงข่าย ถนนในพื้นที่เขตลาดกระบัง รวมทั้งโครงการอื่นๆ ในการแก้ไข/ บรรเทาปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขตลาดกระบัง 4) เพื่อจัดทาแผนแม่บทเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตลาดกระบัง ที่สามารถดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 5) เพื่อทาการออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างโครงการด้าน การพัฒนาระบบโครงข่ายถนนในพื้นที่เขตลาดกระบังตามแผน แม่บทฯ จานวน 1 โครงการ 6) เพื่อศึกษาทบทวน รูปแบบ โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสาย เชื่อมระหว่างถนนฉลองกรุงกับหมู่บ้านโกลเด้นเพลส และ โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนฉลอง กรุงกับซอยสุวรรณ 5
 • 3.  ทิศเหนือ บรรจบถนนสุวินทวงศ์  ทิศตะวันออก บรรจบถนนร่วมพัฒนา  ทิศใต้ บรรจบถนนหลวงแพ่ง และส่วนหนึ่งของถนน ลาดกระบัง  ทิศตะวันตก บรรจบถนนร่มเกล้า N สัญลักษณ์ ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
 • 4. ขั้นตอนการศึกษาจัดทาแผนแม่บท
 • 5. oผู้นาชุมชน o ประชาชนผู้สนใจ oหน่วยงาน oที่เกี่ยวข้อง oหน่วยงานราชการ oรัฐวิสาหกิจ o ผู้นาชุมชน o สถาบันการศึกษา o สื่อมวลชน o ผู้มีส่วนได้เสีย o ประชาชนในแนว o เส้นทางออกแบบ o รายละเอียด o ผู้นาชุมชน oหน่วยงานราชการ oรัฐวิสาหกิจ o ผู้นาชุมชน o สถาบันการศึกษา o สื่อมวลชน oหน่วยงานราชการ oรัฐวิสาหกิจ o ผู้นาชุมชน o สถาบันการศึกษา o สื่อมวลชน กลุ่มย่อย ครั้งที่1 เพื่อรับฟังปัญหา การจราจรใน พื้นที่ ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ กลุ่มย่อย ครั้งที่2 นาเสนอ ผลการคัดเลือก แนวเส้นทาง ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 เพื่อนาเสนอผล การคัดเลือก โครงการ ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) สรุปผลการ ศึกษาโครงการ
 • 6. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน oผู้นาชุมชน o ประชาชนผู้สนใจ oหน่วยงาน oที่เกี่ยวข้อง oหน่วยงานราชการ oรัฐวิสาหกิจ o ผู้นาชุมชน o สถาบันการศึกษา o สื่อมวลชน o ผู้มีส่วนได้เสีย o ประชาชนในแนว o เส้นทางออกแบบ o รายละเอียด oหน่วยงานราชการ oรัฐวิสาหกิจ o ผู้นาชุมชน o สถาบันการศึกษา o สื่อมวลชน oหน่วยงานราชการ oรัฐวิสาหกิจ o ผู้นาชุมชน o สถาบันการศึกษา o สื่อมวลชน กลุ่มย่อย ครั้งที่1 เพื่อรับฟังปัญหา การจราจรใน พื้นที่ ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) เพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ กลุ่มย่อย ครั้งที่2 นาเสนอ ผลการคัดเลือก แนวเส้นทาง ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 เพื่อนาเสนอผล การคัดเลือก โครงการ ประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) สรุปผลการ ศึกษาโครงการ
 • 7. แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) (ดาเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ และการสัมภาษณ์เชิงลึก (ดาเนินการเมื่อวันที่ 6-12 มีนาคม 2555) สื่อมวลชน สัมพันธ์ การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 •กลุ่มผู้รับผิดชอบด้านจราจรและผู้ประกอบการที่มีผลกระทบต่อการจราจร การประชุม กลุ่มหน่วยงาน สถานศึกษา ในพื้นที่ •สถานประกอบการในเขตลาดกระบัง ดาเนินการในวันพุธที 14 เมษายน 2555 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สานักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อนาเสนอรูปแบบโครงการที่เหมาะสม และรับฟังความคิดเห็น •การประชุมกลุ่มหน่วยงาน สถานศึกษา ในพื้นที่ เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 •การประชุมกลุ่มประชาชนในแนวเส้นทางโครงการที่ 5 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556
 • 8. สรุปผลการศึกษาของโครงการ การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ โครงการ) นาเสนอผลการศึกษา และออกแบบรายละเอียด สื่อมวลชน สัมพันธ์ การประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 เพื่อนาเสนอผลการคัดเลือกโครงการที่เหมาะสม (ดาเนินการเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง) แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • 9. การมีส่วนร่วมของประชาชน
 • 10. การมีส่วนร่วมของประชาชน
 • 11. การมีส่วนร่วมของประชาชน
 • 12. การมีส่วนร่วมของประชาชน
 • 13. การพบปะผู้นาชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
 • 14. การพบปะผู้นาชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ
 • 15. สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้นาชุมชน 26 ราย
 • 16. การมีส่วนร่วมของประชาชน
 • 17. การสารวจความคิดเห็นประชาชนในแนวเส้นทาง
 • 18. เว็ปไซต์โครงการ
 • 19. เว็ปไซต์โครงการ
 • 20. Fackbookโครงการ
 • 21. Fackbookโครงการ
 • 22. ข่าวการจราจรในเขตลาดกระบัง จากหนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ 10-12 กรกฎาคม 2556 ฉบับที่ 1418
 • 23. ว่ากันว่า..นี่คือถนนย่านลาดกระบัง กทม. ขอย้า! กทม. ถนนทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 9 และ 11 เขตลาดกระบัง ซ.ฉลองกรุง 54 http://webboard.news.sanook.com/forum/?topic=3743199
 • 24. ประชาชนในพืนที่ส้าคัญที่สุด http://www.naewna.com/politic/columnist/7487
 • 25. ข่าวงานสื่อมวลชนสัมพันธ์เดือน พค .55 การจัดทา แผนแม่บทของโครงการ http://ladkrabangmasterpla n.com/wp-content/ uploads/2012/05/project- news.jpg
 • 26. กำรศึกษำโครงกำรนี้เพื่อกำหนดแผนแม่บทและทำกำรคัดเลือกโครงกำร มำทำกำรออกแบบรำยละเอียดสำหรับกำรก่อสร้ำง มีแนวทำงดำเนินกำรดังนี้  ศึกษำทบทวนผลกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ  สำรวจข้อมูลด้ำนกำรจรำจรและกำรประเมินสภำพกำรจรำจรบน โครงข่ำยถนนและทำงแยก  กำรมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ชุมชนร่วมรับฟังและเสนอควำมคิดเห็น ในระหว่ำงกำรศึกษำ
 • 27. 12,500 คัน/วัน 12,900 คัน/วัน 25,400 คัน/วัน 12,000 คัน/วัน 11,500 คัน/วัน 23,500 คัน/วัน
 • 28.  ก่อสร้ำงปรับปรุงสะพำนข้ำมคลองหนองปรือ ถนนลำดกระบัง
 • 29.  ก่อสร้ำงปรับปรุงสะพำนข้ำมคลองหนองปรือ ถนนลำดกระบัง
 • 30.  ปรับปรุงจุดกลับรถ บริเวณใต้สะพำนข้ำมคลองหัวตะเข้
 • 31.  ปรับปรุงจุดกลับรถ บริเวณใต้สะพำนข้ำมคลองหัวตะเข้
 • 32.  ก่อสร้ำงปรับปรุงถนนคุ้มเกล้ำ ร่มเกล้า ลาดกระบัง
 • 33.  ก่อสร้ำงปรับปรุงถนนคุ้มเกล้ำ
 • 34.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้ำ ร่มเกล้า ลาดกระบัง
 • 35.  โครงกำรก่อสร้ำงถนนศรีนครินทร์ – ร่มเกล้ำ ถนนร่มเกล้า ศรีนครินทร์
 • 36.  ปรับปรุงซอยลำดกระบัง 54
 • 37.  ปรับปรุงซอยลำดกระบัง 54
 • 38.  โครงกำรปรับปรุงถนนฉลองกรุงเชื่อมถนนเข้ำ-ออก สนำมบินสุวรรณภูมิด้ำน ตะวันออกเฉียงเหนือ (Access C) ร่มเกล้า ลาดกระบัง สนามบินฯ
 • 39.  โครงกำรปรับปรุงถนนฉลองกรุงเชื่อมถนนเข้ำ-ออก สนำมบินสุวรรณ ภูมิด้ำนตะวันออกเฉียงเหนือ (Access C)
 • 40.  ระยะที่ 1 ปรับปรุงถนนด้ำนล่ำง / ระยะที่ 2 ปรับปรุงทำงยกระดับ ถนนช่วงผ่านในสถาบันฯ ถนนแนวใหม่ช่วงข้ามคลองประเวศบุรีรมย์ ถนนช่วงต่อเชื่อม Access-C
 • 41.  รูปแสดงกำรปรับปรุงถนนช่วงผ่ำนสถำบันฯ
 • 42. ถนนลาดกระบัง สถาบันฯ
 • 43.  ก่อสร้ำงสะพำนยกระดับถนนอ่อนนุช – ลำดกระบัง ถนนลาดกระบัง สนามบินฯ มอเตอร์เวย์
 • 44.  ก่อสร้ำงสะพำนยกระดับถนนอ่อนนุช – ลำดกระบัง
 • 45.  โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซอยถนนร่มเกล้ำ 25 ร่มเกล้า ลาดกระบัง ICD
 • 46.  โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงซอยถนนร่มเกล้ำ 25
 • 47.  โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนร่วมพัฒนำ ร่มเกล้า ลาดกระบัง
 • 48.  โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนนร่วมพัฒนำ สุวินทวงศ์
 • 49.  โครงกำรต่อเชื่อมถนนเจ้ำคุณทหำร – ถนนสุวรรณ 5 (ถนนวัดศรีวำรี น้อย) ร่มเกล้า ลาดกระบัง
 • 50.  โครงกำรต่อเชื่อมถนนเจ้ำ คุณทหำร – ถนนสุวรรณ 5 (ถนนวัดศรีวำรีน้อย)
 • 51.  โครงกำรถนนเจ้ำคุณทหำรตัดใหม่ จำกถนนฉลองกรุงถึงถนนร่วมพัฒนำ ร่มเกล้า ลาดกระบัง
 • 52.  โครงกำรถนนเจ้ำคุณทหำรตัดใหม่ จำกถนนฉลองกรุงถึงถนนร่วมพัฒนำ
 • 53.  โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุง ถนนทับยำว
 • 54.  โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนน เลียบคลองมอญ
 • 55.  โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงถนน ประชำพัฒนำ
 • 56.  โครงกำรต่อเชื่อมถนนคุ้ม เกล้ำ – ถนนคู้คลองสิบ ทับยำว
 • 57. ทางรถไฟ
 • 58. เข้าสนามบิน
 • 59. สนามบิน ทางรถไฟ
 • 60. ทางรถไฟ
 • 61. ถนนลาดกระบัง ทางรถไฟ สถาบันฯ มอเตอร์เวย์
 • 62. ถนนลาดกระบัง ทางรถไฟ สนามบิน มอเตอร์เวย์
 • 63. ทางรถไฟ สนามบิน มอเตอร์เวย์
 • 64.  ทาให้การพัฒนาการแก้ปัญหาจราจรของพื้นที่สามารถทาได้อย่าง เป็นระบบ เพิ่มความสมบูรณ์ของโครงข่ายทั้งในแนว เหนือ-ใต้ และ ตะวันออก-ตะวันตก  เสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่  ทาให้สภาพแวดล้อมของพื้นที่ดีขึ้น ปัญหามลพิษต่างๆที่เกิดจาก ปัญหาจราจรน้อยลง
 • 65. ลดปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจร ก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้รถใช้ถนน สามารถกาหนดแผนพัฒนาระบบการจราจรตามแผนแม่บทได้ เป็นระยะต่างๆ และดาเนินการจัดตั้งงบประมาณได้เป็นขั้นตอนตามแผนแม่บท