ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ผลการสารวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าและ
บริการผ่านโซเช...
206-Jul-13
ปี 2542 NECTEC
เริ่มทาการสารวจกลุ่มผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องจนถึงปี
2553
ปี 2554
ก่อตั้ง ETDA
ปี 2556
I...
306-Jul-13
banner
Survey
online
Social
media website
e-mail อื่นๆ
จดหมายเวียน สารวจเดือนเม.ย.-พ.ค. 56
เข้ามาตอบด้วยความสมั...
ผู้ตอบ 23,907 ราย เป็นใคร ??
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
 คนใช้เวลาในชีวิตประจาวันกับการเข้าอินเทอร์เน็ตมากขึ้น
 จานวนชั่วโมงการเข้าอินเทอร์...
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
 เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้อินเทอร์เน็ตช่วงเวลาหลังเลิกเรียนถึงหัวค่า
 วัยรุ่น วัยเร...
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
 บ้านและที่ทางาน ยังคงเป็นสถานที่หลักในการเข้าถึง
อินเทอร์เน็ต
 การขยายตัวของบริการ...
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
 การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) เช่น คอมพิวเตอร์พกพา สมา...
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
โครงการ Free WiFi ของกระทรวงไอซีที
ได้รับผลตอบรับที่ดี มีผู้ใช้บริการถึง 35.3% และ
เก...
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
 กิจกรรมยอดนิยมสามอันดับแรก คือ รับส่ง
อีเมล์ , ค้นหาข้อมูล และ การใช้งานเครือข่าย
ส...
ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต
ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน
บทบาทของภาครัฐในการแก้ปัญหาดังกล่าว
 การพัฒนาโค...
06-Jul-13 13
06-Jul-13 14
ผลการสารวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดีย
 คนไทยส่วนใหญ่ นิยมใช้โซเชียลมีเดียตามกระแสยุคไอที...
06-Jul-13 15
ผลการสารวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดีย
กิจกรรมหลักที่ทาผ่านโซเชียลมีเดีย
การใช้ประโยชน์จาก...
ผลการสารวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดีย
ผลการสารวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดีย
 สินค้าและบริการยอดฮิตที่ถูกซื้อผ่านโซเชียลมีเดีย ได้แก่ 1. กลุ...
รายงานฉบับนี้มีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้
– รายงานผลการสารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556
ท่านสามารถติ...
รายงานผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของไทยปี2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

รายงานผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของไทยปี2013

2,425 views
2,272 views

Published on

พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในไทย ปี 2556 เป็นข้อมูลสำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจออนไลน์ต่างๆบนอินเทอร์เน็ต

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,425
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
42
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของไทยปี2013

 1. 1. ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ผลการสารวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าและ บริการผ่านโซเชียลมีเดีย ช่องทางการให้บริการข้อมูล 106-Jul-13
 2. 2. 206-Jul-13 ปี 2542 NECTEC เริ่มทาการสารวจกลุ่มผู้ใช้ อินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2553 ปี 2554 ก่อตั้ง ETDA ปี 2556 Internet User Profile โดย ETDA ภาครัฐ - ผลักดันการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม - วางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภาคเอกชน และประชาชน - ให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลพฤติกรรม ผู้บริโภคเพื่อใช้วางแผนการตลาด - เผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้สนใจ ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ
 3. 3. 306-Jul-13 banner Survey online Social media website e-mail อื่นๆ จดหมายเวียน สารวจเดือนเม.ย.-พ.ค. 56 เข้ามาตอบด้วยความสมัครใจ (Self-selection) มีผู้ตอบ 23,907 คน
 4. 4. ผู้ตอบ 23,907 ราย เป็นใคร ??
 5. 5. ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  คนใช้เวลาในชีวิตประจาวันกับการเข้าอินเทอร์เน็ตมากขึ้น  จานวนชั่วโมงการเข้าอินเทอร์เน็ต ปี 2544 เท่ากับ18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปี 2556 เท่ากับ 32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 6. 6. ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  เด็กอายุต่ากว่า 15 ปี ใช้อินเทอร์เน็ตช่วงเวลาหลังเลิกเรียนถึงหัวค่า  วัยรุ่น วัยเริ่มทางาน (15-24 ปี) ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงเวลากลางคืน  วัยทางาน (30-59ปี) ใช้อินเทอร์เน็ตในช่วงกลางวัน
 7. 7. ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  บ้านและที่ทางาน ยังคงเป็นสถานที่หลักในการเข้าถึง อินเทอร์เน็ต  การขยายตัวของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และ ค่าบริการที่ต่าลง ทาให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจาก บ้านได้มากขึ้น  กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา = กลุ่มที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ สูงถึงร้อยละ 12 Focus >> มาตรการดูแลป้องกันไม่ให้เยาวชนใช้ อินเทอร์เน็ตอย่างไม่เหมาะสม
 8. 8. ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) เช่น คอมพิวเตอร์พกพา สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต พีซีมีสัดส่วนที่สูงขึ้น >> พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตที่ไม่ถูกจากัดด้วยเวลาและสถานที่ที่ใช้งานอีกต่อไป อุปกรณ์ที่ถูกใช้บ่อยที่สุดในการเข้าอินเทอร์เน็ต
 9. 9. ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โครงการ Free WiFi ของกระทรวงไอซีที ได้รับผลตอบรับที่ดี มีผู้ใช้บริการถึง 35.3% และ เกินกว่าครึ่งพอใจในบริการ และกลุ่มผู้ใช้ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาล มีความ พึงพอใจอย่างมาก
 10. 10. ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  กิจกรรมยอดนิยมสามอันดับแรก คือ รับส่ง อีเมล์ , ค้นหาข้อมูล และ การใช้งานเครือข่าย สังคม  ผู้ใหญ่ เน้นใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อรับส่งอีเมล์  เด็กและเยาวชน เน้นใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อ เล่นเกมออนไลน์ และดาวน์โหลด
 11. 11. ผลการสารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน บทบาทของภาครัฐในการแก้ปัญหาดังกล่าว  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ของ ประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ICT Free WiFi  Security Infrastructure  Security ThaiCERT  และอื่นๆ
 12. 12. 06-Jul-13 13
 13. 13. 06-Jul-13 14 ผลการสารวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดีย  คนไทยส่วนใหญ่ นิยมใช้โซเชียลมีเดียตามกระแสยุคไอที สูงถึงร้อยละ 93.8  โซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยม 3 ลาดับแรก ได้แก่ Facebook รองลงมา คือ Google+ และ Line ตามลาดับ  นิยมใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงโซเชียลมีเดียสูงที่สุด (ไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา)
 14. 14. 06-Jul-13 15 ผลการสารวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดีย กิจกรรมหลักที่ทาผ่านโซเชียลมีเดีย การใช้ประโยชน์จากโซเชียลมีเดียของภาคธุรกิจ  ช่องทางการสื่อสารการตลาดแบบ Viral Marketing (การตลาดแบบปากต่อปาก)  การเปิดร้านค้าออนไลน์
 15. 15. ผลการสารวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดีย
 16. 16. ผลการสารวจพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการผ่านโซเชียลมีเดีย  สินค้าและบริการยอดฮิตที่ถูกซื้อผ่านโซเชียลมีเดีย ได้แก่ 1. กลุ่มแฟชั่น รองเท้า กระเป๋า 2. อุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ มือถือ และ 3. เครื่องสาอาง  ผู้หญิง นิยมซื้อของสวยๆงามๆ >> แฟชั่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสาอางค์  ผู้ชาย นิยมซื้อของเทคโนโลยี >> อุปกรณ์ไอที คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ
 17. 17. รายงานฉบับนี้มีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ – รายงานผลการสารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2556 ท่านสามารถติตต่อเพื่อขอเอกสารดังกล่าวได้ที่ ส่วนงานดัชนีและสารวจ หมายเลขโทรศัพท์ 02-142-2493 หรือ e-Mail: internetuserprofile@etda.or.th – ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ www.etda.or.th • หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือติชมใดๆ โปรดส่งความเห็นของท่านมาที่ e-Mail: internetuserprofile@etda.or.th 1806-Jul-13 ช่องทางการให้บริการข้อมูล

×