Ppt kick off_via_educatie_19092012

428 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
428
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Vlaams-Brabant heeft grootste aantal begeleidingen, net iets meer dan Antwerpen!
 • Leuven en Vilvoorde: vaste uitvalsbases project Tienen: grootste antenne in Hageland (werd ook als eerste opgestart) Diest Duidelijk: vanaf okt. ‘11 zijn de begeleidingen iedere maand in stijgende lijn omhoog gegaan.
 • Toch duidelijk vooral begeleidingen in Nederlands.
 • - De meeste begeleidingen nemen 1 à 2 uur in beslag. (In de praktijk zullen veel van deze begeleidingen nog aangroeien qua tijd want vaak wordt er pas na verschillende weken, maanden, terug contact opgenomen met Via Educatie wanneer er belangrijke veranderingen zijn in hun situatie (bv een volgend niveau Nederlands geslaagd, brief van Naric gekregen ivm hun aanvraag voor DGS, enz.)) De begeleidingen zijn vaak langdurige trajecten. Waar nu in ons registratiesysteem de meeste uren zijn geregistreerd (bv tss 5 en 10u) zijn de meest intensieve trajecten waarbij klanten op korte termijn aan een studie kunnen beginnen.
 • Globaal leeftijd: 18 – 45 jaar Grootste groep: 26 – 35 jaar
 • ‘ Belgische nationaliteit’ zijn mensen die intussen de Belg. nat. verkregen hebben, dus geen geboren Belgen. De overgrote meerderheid van de mensen zijn minder dan 5 jaar in België. Qua verblijfsstatus is iets meer dan 1/3 gezinshereniger
 • Overgrote meerderheid tss 13-18 jaar scholing, we bereiken dus toch hoofdzakelijk de hogergeschoolden
 • Dit gaat over diploma’s in thuisland behaald. Dit is dan ook wat de klant zelf aangeeft, kunnen we niet altijd controleren. Overgrote meerderheid heeft diploma hoger sec. ond., gevolgd door masterdiploma behaald in eigen land.
 • Meeste mensen tussen niv. 1.2 en 2.2 van een CVO.
 • - Meerderheid: afhankelijk van partner/familie: klopt met feit dat meeste mensen statuut ‘gezinshereniger’ hebben. deze mensen hebben het op gebied van financieën meestal makkelijker om te studeren of opleiding te volgen vermits ze nog niet aan het werk zijn en ook geen uitkering ontvangen. Leefloon-trekkers zijn 2 de grootste groep (daarom communicatie M.A. heel belangrijk, afstemmen van trajecten op elkaar) Werkenden is 3 de groep
 • Wel heel algemene vraagstelling
 • Praktische zaken: toelatingsvoorwaarden, comb. Werken/studeren, financieel, DGS, kinderopvang, enz. Voorbereiding op studies (NT2, ICT, vreemde talen, studiebegeleiding, monitoraat, enz.): komen minder aan bod tijdens gesprekken omdat tijdens intake andere zaken prioriteit hebben. Duiding v/deze cijfers algemeen: Eerste projectjaar: van meeste klanten op moment tevredenheidsmeting nog maar 1 gesprek (afgezien van nadien contact via mail): deze vragen gaan specifiek over de gesprekken zelf, waarbij we tijdens intake veel klemtoon leggen op eigen verleden, keuze en toekomsttraject. De praktische zaken en zeker voorbereiding op studies komen pas later in het traject concreet aan bod. Niet te vergeten: het gaat vaak om trajecten van 1 à 2 jaar vooraleer ze kunnen starten (alhoewel 6mnd voortraject ook wel voorkomt)
 • Verloop begeleidingen en drempels die we tegenkomen aan de hand van cases (met fictieve naam en persoonsgeg.)
 • - Intake: nagaan verleden en motivatie, uitleg structuur volwassenen-onderwijs, overlopen interessante mogelijkheden. Afspraak met klant: hij gaat naar de infodag van CVO SSH. Na intake op de school kiest hij voor de richting HBO5: Maatschappelijk Werk – hij mag in september starten maar zal nog verdere ondersteuning Nederlands krijgen via de taalcoach van de school. Dus bij deze klant zijn de diploma- en taalvoorwaarden ok (wat soms grote drempels kunnen zijn) en ook de inschrijving verloopt vlot, tenslotte heeft hij toestemming van het OCMW (- 25 jaar!) om nog te studeren. Dan komt er een probleem opduiken: Voorwaarde van het OCMW: moet een VOLTIJDS studietraject zijn. – Maar HBO5-opleidingen zijn modulair georganiseerd, met het oog op combinatie met werk/gezin – bedoeld voor (jong-)volwassenen. Verder zet het de SSH ook zwaar in op ervaringsgericht leren, dit betekent dus niet hoofdzakelijk kennis opdoen uit boeken, maar via interactieve en ervaringsgerichte lesvormen, vaardigheden ontwikkelen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan het verder exploreren en ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid en beweegredenen van de cursist waardoor het soms ‘dicht bij je vel’ komt en er enige verwerkingstijd nodig is. Hierdoor is een full-time lesprogramma meestal niet aangewezen. Via Educatie tracht in dit geval om te bemiddelen tussen alle partijen en heeft verschillende broodnodige contacten gehad met de M.A. van de klant. In dit concreet geval legt de leertrajectbegeleider van V.E. dan uit aan de M.A. waarom het moeilijk is om een voltijds programma vast te leggen, en zoekt, samen met de M.A., de klant en de school naar een goed alternatief om toch een goed gevuld weekprogramma te hebben dat echter niet propvol zit. Concreet zou dit kunnen betekenen dat de klant 3 dagen per week les volgt op school, 1 dag/week stage volgt en dan nog maar 1 dag tijdens de week thuis is. Er wordt dan afgesproken dat hij deze dag stevast gebruikt voor zijn taken en voorbereiding van examens. Deze case is nog niet helemaal beëindigd maar toont aan dat het in de praktijk, zelfs als de voorwaarden vervuld zijn, vaak complex wordt wanneer iemand een studie met werk/uitkering wil combineren. Via Educatie kan daarom naar de effectieve toeleiding naar de onderwijsinstelling een belangrijke rol spelen.
 • Intake: Safae is heel goed op weg om te kunnen verder studeren: op moment intake bezig aan niv. 5 (waarvoor ze zal slagen blijkt later), sec. ond. behaald in thuisland, haar man staat volledig achter haar wens om verder te studeren. Na verkenning persoonlijke situatie, bekijken we samen interessante opleidingen. Ze zal naar de infodag (voorjaar) van de onderwijsinstelling gaan voor concrete info ivm de studie en inschrijven. Op de infodag krijgt ze vrij algemene info en zegt men haar dat ze in september ook zeker nog kan inschrijven, verder wordt ze bij haar op gehamerd dat ze wel heel hard zal moeten studeren en dat het erg moeilijk voor haar zal zijn. Ze kreeg er het gevoel dat men haar niet serieus nam. (Dit is uiteraard de subjectieve beleving van de klant zelf, maar toch belangrijk voor ons om mee rekening te houden.) Ze vertrekt op vakantie met de bedoeling om in thuisland nog het resterend document mee te brengen (attest toelating hoger onderwijs in thuisland, enz) en om in september in te schrijven) Enkel mensen met Vlaams diploma kunnen nog in september inschrijven. Ze vraagt begin september een opvolggesprek aan bij Via Educatie waar ze vertelt over haar ervaringen met de infodag en plan om nu, begin september in te schrijven. De LTB geeft aan dat dit eigenlijk te laat is intussen en neemt contact op met de onderwijsinstelling om te bekijken of er toch nog een laattijdige inschrijving mogelijk is, maar dit moet eerst intern nagevraagd worden vermits de inschrijvingen van mensen met buitenlands diploma al afgesloten zijn. Safae reageert geschokte en teleurgesteld, dit had ze niet verwacht. Intussen nog steeds geen definitief antwoord maar hoogstwaarschijnlijk zal ze niet meer kunnen starten. Ze mag toch deelnemen aan de inloopcursus ‘Nederlands voor Hoger Onderwijs’. De LTB probeert intussen ook alternatieve oplossingen te vinden, zoals beperkt aantal studiepunten opnemen als ‘vrije student’ of starten in 2 de semester, maar communicatie met de school verloopt moeizaam in die zin dat het lang duurt vooraleer een definitief antwoord te krijgen.. In dit concrete geval is het misgelopen owv factoren bij de 3 partijen: - de LTB had meer nadruk moeten leggen op hoogdringendheid inschrijving - de klant zelf had na de infodag op de onderwijsinstelling direct terug contact moeten opnemen met de LTB en niet gewoon op vakantie vertrekken. - de onderwijsinstelling zelf had de klant veel concretere info moeten geven ivm de inschrijving en navragen of ze een buitenlands diploma sec. ond. had (omdat dit invloed heeft op de uiterlijke termijn van inschrijving)
 • 2. Iemand die vanuit een niet-Europese culturele achtergrond, niet vertrouwd is met ons concept van infodagen en misschien niet super-mondig en assertief is om de eigen situatie en vragen helder te verwoorden, kan daarom wel in staat zijn om een studie in het hoger onderwijs te volgen. 3. Moeilijke situatie doelgroep: - financ. (+ combinatie werk/studie zwaar, vooral omdat studie meer tijd vraagt voor anderstaligen) - Sociaal (gn uitgebreid netwerk of net te uitgebreid netwerk eigen gemeenschap bv: buurvrouwen die om de haverklap langskomen) - Mentaal (nog trauma’s moeten verwerken vanuit eigen thuisland) - taalachterstand - andere culturele bagage (nt vertrouwd met Vlaamse schoolsysteem) - Mobiliteit (gn eigen wagen, alles met openbaar vervoer) Kinderopvang (lange wachtlijsten crèche) Strenge sociale vanuit gezin (voor sommige moslimmeisjes) vader/man: bv geen avondonderwijs mogen volgen (vroeg donker in winter) Probleem wanneer opleiding niet combineer is met job (bv poetsvrouwen die opleiding social profit willen volgen die altijd overdag zijn)
 • Verduidelijking geven bij hoge cijfers VDAB? Vertellen VDAB-mailing? Vragen van mensen die door VDAB doorverwezen worden: vaak DGS of soms studiekeuze Vragen van mensen die door OCMW doorverwezen worden: vaak studiekeuze of invulling studietraject
 • Vragen van mensen die door OHB worden doorverwezen: verderzetting studietraject
 • Vragen van mensen die door school worden doorverwezen: studiekeuze + algemene informatie studeren in Vlaanderen
 • Discussie: Is dat nodig? Zoja, wie moet dat doen? Via Educatie of de organisatie zelf?? Wat met kleine gemeentes, bv OCMW Tremelo??
 • Discussie: Vaak komen klanten pas later, via omwegen, bij ons terecht
 • Discussie: Te veel moeite in de praktijk? Niet gekend? Geen vertrouwen? Wat kunnen we hieraan doen? Bekendheid vergroten door meer aanwezig te zijn in teamoverleg, door meer folders/affiches in de lokalen op te hangen??
 • Ppt kick off_via_educatie_19092012

  1. 1. Kick-Off Via Educatie Met de steun van hetEuropees Integratiefonds
  2. 2. Programma • Inleiding • Begeleidingen • Toeleiding naar Via Educatie • Inschrijvingen in opleiding • Toegankelijkheid • Voorstelling website • Receptie11/10/12 2
  3. 3. Kick-Off Via Educatie Begeleidingen Via Educatie 2011-2012 Met de steun van hetEuropees Integratiefonds
  4. 4. Begeleidingen • Cijfers vorig werkjaar • Resultaten tevredenheidsmeting • Verloop begeleidingen in concreto • Besluit/overzicht werkpunten • Vragen/opmerkingen?11/10/12 4
  5. 5. De cijfers…11/10/12 5
  6. 6. Aantallen Eindtotaal Antwerpen 295 Brussel 93 Limburg 98 Oost-Vlaanderen 140 Vlaams-Brabant 303 West-Vlaanderen 181 Niet gekend 3 Eindtotaal 111311/10/12 6
  7. 7. Verdeling volgens antenne Totaal Loket Leuven 179 Loket Vilvoorde 52 Antenne Aarschot 2 Antenne Asse 7 Antenne Halle 12 Antenne Tienen 36 Antenne Diest 15 Totaal 30311/10/12 7
  8. 8. Verdeling volgens contacttaal Totaal Engels 57 Frans 26 Nederlands 168 Nederlands/Engels 16 Nederlands/Frans 29 Niet gekend 7 Totaal 30311/10/12 8
  9. 9. Verdeling volgens begeleidingsminuten Totaal Minder dan 1 uur 32 Tussen 1 en 2 uur 144 Tussen 2 en 5 uur 105 Tussen 5 en 10 uur 18 Tussen 10 en 15 2 uur Niet gekend 2 Totaal 30311/10/12 9
  10. 10. Verdeling volgens leeftijd Totaal Minder dan 18 jaar 2 18-25 jaar 65 26-35 jaar 111 36-45 jaar 86 46-55 jaar 28 56-65 jaar 7 Niet gekend 4 Totaal 30311/10/12 10
  11. 11. Verdeling onder 10 meest voorkomende nationaliteiten Belgische 37 Marokkaanse 16 Iraakse 15 Roemeense 14 Congolese 11 Iraanse 11 Kameroense 11 Russische 11 Nepalese 10 Poolse 1011/10/12 11
  12. 12. Verdeling naar aantal jaar scholing Totaal 1-6 jaar 3 7-12 jaar 83 13-18 jaar 178 Meer dan 14 18 jaar Niet 25 gekend Totaal 30311/10/12 12
  13. 13. Verdeling volgens diploma volgens klant Totaal Geen diploma 1 Lager secundair onderwijs 36 Hoger secundair onderwijs 101 SENSE 8 HBO5 6 Prof. Bachelor 40 Acad. Bachelor 24 Master 74 MaNaMa 2 Doctoraat 3 Andere 6 Niet gekend 2 Totaal 30311/10/12 13
  14. 14. Verdeling volgens beheersingsniveau Nederlands Totaal 1.1 29 1.2 50 2.1 39 2.2 48 2.3 25 2.4 21 3.1 8 3.2 1 Basiseducatie 1 Niveau 1 UTC 5 Niveau 2 UTC 9 Niveau 3 UTC 5 Niveau 4 UTC 19 Niveau 5 UTC 7 Onbepaald 36 Totaal 30311/10/12 14
  15. 15. Verdeling naar financiële situatie Totaal Afhankelijk van 74 partner/familie Geen inkomen 15 Invaliditeitsuitkering 3 Materiële steun 1 OCMW 67 RVA-uitkering 40 Volwassene deeltijds 10 werkend Volwassene werkend 46 Andere 1 Niet gekend 46 Totaal 30311/10/12 15
  16. 16. Tevredenheid van de klanten ’Wat vond je van de gesprekken?’ •De gesprekken waren positief: 88% •De gesprekken waren neutraal: 11% •De gesprekken waren negatief: 1%11/10/12 16
  17. 17. Tevredenheid van de klanten ‘Kwamen volgende onderwerpen voldoende/veel aan bod tijdens de gesprekken of te weinig of was het niet van toepassing?’ •Jouw persoonlijke keuze en toekomstplan: 81%: voldoende/veel •Uitleg structuur + aanbod opleidingen: 71%: voldoende/veel •Praktische zaken: 60%: voldoende/veel •Voorbereiding op de studies: 59%: voldoende /veel11/10/12 17
  18. 18. Tevredenheid van de klanten Waarover zijn klanten het meest tevreden m.b.t. de gesprekken? •De consulent is vriendelijk. •De consulent respecteert mijn keuze. •De informatie is duidelijk. •De informatie is nuttig. •De consulent geeft mij goede raad/goed advies. •De consulent volgt me goed op.11/10/12 18
  19. 19. Tevredenheid van de klanten Suggesties van de klanten zelf voor Via Educatie Vlaams-Brabant: •Meer werken aan bekendheid bij de doelgroep •Nauwer samenwerken met VDAB en OCMW •Meer informeren m.b.t. link studies en beroepen/kansen arbeidsmarkt11/10/12 19
  20. 20. Drempels • Bij de persoon zelf – Financieel – Sociaal – Mentaal – Taal – Andere culturele bagage – Mobiliteit – Kinderopvang – Combinatie met werk – Combinatie met gezin • Extern – Zie cases11/10/12 20
  21. 21. Verloop begeleidingen in concreto • Case Justin • Case Safae • Besluit11/10/12 21
  22. 22. Verloop begeleidingen in concreto • Case Justin: • 23-jarige man van Afrikaanse afkomst • 6 jaar in België • Franstalig • woont alleen, afhankelijk van leefloon • Diploma hoger sec. ond. (BSO) in Ned. behaald • doorverwezen naar Via Educatie door M.A. OCMW • wil heel graag sociaal werk studeren11/10/12 22
  23. 23. Verloop begeleidingen in concreto • Case Justin: • intake: verleden, stuctuur ond., aanbod, mogelijkheden, afspraak • gesprek op CVO SSH – keuze HBO5: Maatschappelijk Werk • voorwaarden (diploma, taal, motivatie) vervuld maar… • toch probleem • zoeken naar beste oplossing • leertrajectbegeleider Via Educatie spilfiguur in proces11/10/12 23
  24. 24. Verloop begeleidingen in concreto • Case Safae: • 20-jarige vrouw van Noord-Afrikaanse afkomst • 2 jaar in België • diploma hoger sec. ond. behaald in thuisland • geslaagd voor ITNA-test (niv. 5 ILT) • financiëel afhankelijk van echtgenoot • heeft Via Educatie leren kennen via infosessies op ILT • wil graag in het Hoger Onderwijs studeren (wetensch. richting)11/10/12 24
  25. 25. Verloop begeleidingen in concreto • Case Safae: • intake • infodag onderwijsinstelling • probleem • poging tot rechtzetting11/10/12 25
  26. 26. Besluit • Werkpunten: • Drempels op verschillende niveaus: • Afstemming leertrajecten met professionele trajecten: communicatie en afspraken met OCMW/VDAB/RVA belangrijk ‘Wanneer krijgen mensen de kans om nog te studeren (2 jaar en meer) en wanneer niet?’ • Toeleiding naar onderwijsinstelling: nood aan bijzondere aandacht toegankelijkheid doelgroep ‘Hoe kunnen infodagen toegankelijker gemaakt worden voor de doelgroep?’ • Moeilijke situatie doelgroep op verschillende domeinen ‘Noodzaak om inkomen te verwerven trachten te combineren met wens om te studeren.’11/10/12 26
  27. 27. Zijn er vragen of bemerkingen?11/10/12 27
  28. 28. -‘Als ik de informatie, die ik bij Via Educatie heb gekregen, vroeger had gehad, zou ik nu veel verder staan.’ (verschillende mensen) -‘Ik had een paar problemen waarvoor ik geen oplossingen had, maar sinds mijn begeleiding bij Via Educatie, weet ik wat ik moet doen en welke stappen ik moet zetten om verder te studeren.’ (Tevredenheidsmeting) -‘Ze nemen de tijd om alles goed uit te leggen en luisteren naar je.’ (Tevredenheidsmeting) -‘Mijn leertrajectbegeleider heeft me veel goede adviezen gegeven die bij mijn situatie passen. Ik ben erg gelukkig dat ik iemand heb ontmoet die me een kans heeft gegeven om mijn droom te bereiken.’ (Tevredenheidsmeting)11/10/12 28
  29. 29. Kick-Off Via Educatie Toeleiding Via educatie 2011-2012 Met de steun van hetEuropees Integratiefonds
  30. 30. Verdeling naar toeleidingskanaal Totaal Diensten 121 Integratiediensten/ 34 Onthaalbureaus Onderwijs 126 Personen 11 Promotieacties 1 Promotiemateriaal 7 Niet gekend 3 Totaal 30311/10/12 30
  31. 31. Verdeling naar toeleidingsskanaal - diensten Totaal HvN Vlaams-Brabant 6 OCMW Tienen 1 OCMW Leuven 15 OCMW Sint-Genesius-Rode 1 OCMW Zemst 1 VDAB 32 VDAB Vilvoorde 12 VDAB Leuven 36 VDAB Tienen 4 VDAB Diest 1 Randstad Diversity 5 Andere diensten 7 Totaal 12111/10/12 31
  32. 32. Verdeling naar toeleidingskanaal - Integratiediensten/onthaalbureaus Totaal Onthaalbureau Asse 2 Onthaalbureau Diest 2 Onthaalbureau Halle 5 Onthaalbureau Leuven 12 Onthaalbureau Vilvoorde 3 PRIC Diest 2 Pin vzw 8 Totaal 3411/10/12 32
  33. 33. Verdeling naar toeleidingskanaal - onderwijs Totaal CVO De Nobel Tienen 18 CVO De Nobel Leuven 10 CVO ACE Groep T 1 OKAN Leuven 1 CBE Tienen 1 CVO De Oranjerie 15 CVO GLTT 1 CVO Leuven 35 CVO Meise-Jette 14 CVO Merchtem-Ternat 2 CVO Strombeek-Bever 1 CVO Vilvoorde 5 Hogeschool/Universiteit 1 ILT 24 NT2-leerkracht 1 Totaal 12611/10/12 33
  34. 34. Toeleidingskanaal onderwijs • Regio Leuven-Hageland: • Infomarktjes in CVO/ILT : • Informatie over studeren in Vlaanderen • Kans om meteen een afspraak met een leertrajectbegeleider van Via Educatie te maken • Voorstelling van Via Educatie tijdens NT2-lessen: • Enkel informatie over Via Educatie • Kans om meteen een afspraak met een leertrajectbegeleider van Via Educatie te maken ⇒ Werkt zeer goed. Eerste kennismaking verlaagt de drempel om later contact op te nemen met leertrajectbegeleider11/10/12 34
  35. 35. Toeleidingskanaal onderwijs • Regio Halle-Vilvoorde: • Klasbezoeken - NT2-klasbezoeken met intekenlijsten  algemene, vraaggerichte info - mogelijkheid om achteraf nog afspraak te maken • Leerbeurs - organisatie van leerbeurs in samenwerking met VDAB en CVO’s - grote opkomst + onmiddellijk vragen stellen en inschrijven bij scholen zelf11/10/12 35
  36. 36. Toeleiding: bespreking • Stelling 1: Iedereen binnen onze dienst/organisatie/school kent Via Educatie11/10/12 36
  37. 37. Toeleiding: bespreking • Stelling 2: Als een klant een educatieve vraag heeft, verwijzen we door naar Via Educatie11/10/12 37
  38. 38. Toeleiding: bespreking • Stelling 3: Het beleid van onze organisatie/dienst/school staat achter Via Educatie, maar de individuele toeleiders zijn minder enthousiast11/10/12 38
  39. 39. Kick-Off Via Educatie Inschrijvingen klanten Via Educatie in opleidingen Met de steun van hetEuropees Integratiefonds
  40. 40. Verdeling volgens inschrijving* (44) Totaal HBO 5 Hoger Onderwijs ABA 4 Hoger Onderwijs MA 4 Hoger Onderwijs PBA 6 Secundair volwassenenonderwijs 6 Syntra 1 VDAB 13 Andere 4 Niet gekend 1 Totaal 44 * Opgelet: dit zijn enkel de effectieve inschrijvingen waarvan wij voor de zomer op de hoogte waren!11/10/12 40
  41. 41. VDAB (13) en Syntra (1) VDAB • Elektricien van huishoudelijke installaties BSO 3 (1) • Hulpkok (1) • MIG/MAG-lasser (1) • Nederlands (4) • Polyvalent verzorgende/thuis- en bejaardenzorg (1) • Verkoop (1) • Verkoop kleding (1) • Verzorgende (1) • Vooropleiding verkoop voor anderstaligen (1) • Vooropleidingen (1) Syntra • Bedrijfsbeheer11/10/12 41
  42. 42. Secundair volwassenenonderwijs(6) en HBO (5) SVWO • Automechanica BSO 3 (1) • Begeleid(st)er buitenschoolse kinderopvang (1) • Computeroperator (1) • Frans - Opstap talen (1) • Frans richtgraad 1 (1) • Secretariaat-talen TSO 3 (1) HBO • Elektronica (1) • Informatica: programmeren (1) • Verpleegkunde (2) • Sociaal-cultureel werk (1)11/10/12 42
  43. 43. Professionele BA (6) • Biotechnologie (1) • Informatica (1) • Ingenieurswetenschappen: Elektronica en informatietechnologie (1) • Toegepaste economische wetenschappen: Beleidsmanagement (1) • Voedings- en dieetkunde (1) • Vroedkunde (1)11/10/12 43
  44. 44. Academische BA (4) en Master (4) Academische BA • Ingenieurswetenschappen (1) • Politieke en sociale wetenschappen (1) • Toegepaste informatica: zonder afstudeerrichting (1) • Bachelor of industrial sciences in elektronics engineering (1) Master • Economische wetenschappen (1) • Engelse literatuur (1) • Management (1) • Rechten (1)11/10/12 44
  45. 45. Kick-Off Via Educatie Toegankelijkheid Via Educatie 2011-2012 Met de steun van hetEuropees Integratiefonds
  46. 46. Projectjaar 2011-2012 • Najaar 2011: nadruk op toeleiding en begeleiding • Voorjaar 2012: start werking rond toegankelijkheid van opleiding DOEL: 1) Schetsen van problematiek rond toegankelijkheid van opleidingen voor de doelgroep 2) In kaart brengen van bestaande initiatieven die opleidingen toegankelijker maken 3) Lege gaten detecteren waaraan we moeten werken11/10/12 46
  47. 47. DRIE STARTPUNTEN ... • Maart 2011-Maart 2012: Onderzoek BeGin(t) - Behoefte en geïntegreerde trajecten – Verkenning van bestaande duale en geïntegreerde trajecten - good practices – Behoefteonderzoek bij NT2-cursisten in regio Leuven- Hageland • December 2011-Januari 2012: Oplijsting van good practices die de toegankelijkheid van opleidingen in de regio verhogen – Contactpunt Allochtone studenten (KULeuven) – Taalbad/summerschool (Groep T) – Taal- en Leerondersteuning (CVO VTI Leuven) – ... • 13 januari 2012: Werkseminarie "Integratie via educatie" – Er is veel – Vraag naar kennisdeling en samenwerking11/10/12 47
  48. 48. ... RESULTEERDEN IN EEN WERKGROEP TOEGANKELIJKHEID H.O. • Samenstelling werkgroep toegankelijkheid: – L4-volwassenenonderwijs als vertegenwoordiger van de Centra voor Volwassenenonderwijs en Centra voor Basiseducatie – Associatie KULeuven – KULeuven – KHLeuven – Groep T – ILT11/10/12 48
  49. 49. ... RESULTEERDEN IN EEN WERKGROEP TOEGANKELIJKHEID H.O. • Samen een traject afgelegd: – Problematiek toegankelijkheid doelgroep uitwerken aan de hand van een probleemboom – Koppelen van bestaande initiatieven aan probleemboom – Inzoomen op één van de lege gaten: schakeljaar voor hoogopgeleide nieuwkomers11/10/12 49
  50. 50. SCHAKELJAAR • ... Of voorbereidingsjaar voor anderstaligen – 1 jaar ter voorbereiding van studies in het hoger onderwijs – Met een intensief traject Nederlands – Aangevuld met andere voorbereidende vakken die noodzakelijk zijn voor de gekozen opleiding – Werken aan studievaardigheden – Loopbaanoriëntatie – Samenwerking tussen Universiteit/Hogeschool en volwassenenonderwijs11/10/12 50
  51. 51. MAAR ... • Probleemboom – Meerdere invalshoeken nodig om problematiek rond toegankelijkheid volledig uit te werken • Toegankelijk aanbod NT2 in samenwerking met Huis van het Nederlands • Toegankelijk aanbod volwassenenonderwijs, samenwerking tussel L4-volwassenenonderwijs en Consortium IN (Halle-Vilvoorde) • ...11/10/12 51
  52. 52. MAAR ... • Good Practices – Geen volledig overzicht van alle bestaande "Good Practices" • Er zijn er zoveel dat we er waarschijnlijk vergeten zijn • De scholen staan niet stil en er ontstaan voortdurend nieuwe initiatieven • Breder dan werkgroep – Belangrijk kennis te delen • Bewustwording rond problematiek van de doelgroep • Kennis laten maken met en delen van good practices en ervaringen, ipv zelf opnieuw het warm water uit te vinden11/10/12 52
  53. 53. WWW.VIA-EDUCATIE.BE11/10/12 53
  54. 54. TOEKOMST • Verderbouwen op projectjaar 2011-2012 – Verder werken aan een toegankelijk aanbod • Bestaande trajecten toegankelijk maken • Creëren van nieuwe aangepaste trajecten – Verder uitbouwen van projectendatabank en Community of practice11/10/12 54
  55. 55. TOEKOMST • Nieuwe insteek projectjaar 2012-2013 – Expliciteren van begeleidingsmethodiek - professionalisering – Inzetten op screenings- en begeleidingsmethodieken – Uitwerken aanbod voor partners rond kennismaking met de doelgroep – Driedaagse Levenslang Leren (13-15 december) – Groepsinfosessies voor NT2-doelgroep – Aandacht voor toegankelijk aanbod NT2 (basisopdracht L4-volwassenenonderwijs)11/10/12 55
  56. 56. TOEKOMST • Bijkomende prioriteiten/aandachtspunten voor Via Educatie vanuit het werkveld?11/10/12 56

  ×