TÜKETİCİ DAVRANIŞI
PAZARLAMADA TÜKETİCİ DAVRANIŞININ
ÖNEMİ
 En geniş anlamı ile tüketici davranışı; Pazar
yerinde tüketicinin davranışını in...
 Tüketici davranışı bireylerin mal ve hizmetleri
elde etmeleri ve kullanmaları ile ilgili
eylemleri ve bu eylemlerden önc...
TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ
 İki farklı yaklaşımla sınıflandırılabilir:
1) Klasik modeller
2) Tanımlayıcı ya da çağdaş tü...
İlgi ve Markalar Arasındaki Farklılık
Düzeyine Göre Tüketici Satın Alma
Davranışı Matrisi
İlgi düzeyi/
markalar arası
fark...
1. AÇIKLAYICI (KLASİK) DAVRANIŞ
MODELLERİ
 Bu modeller tüketicilerinin davranışlarının
nedenini güdüler aracılığıyla açık...
1) Marshall’ın Ekonomik Modeli
2) Pavlov’un Öğrenme Modeli
3) Freud’un Psiko-Analitik Modeli
4) Veblen’in Sosyo-Psikolojik...
1) MARSHALL’IN EKONOMİK MODELİ
 Klasik İktisatçılara göre, insan ekonomik ve
rasyonel hareket eden bir varlıktır.Tüketici...
 Marshall , bu modelde bireyi sınırlı bütçesi ile
sınırsız gereksinimlerini karşılarken en büyük
yararı sağlamayı amaç ed...
Marshall’ın geliştirmiş olduğu
modelin davranışsal varsayımları:
• Bir ürünün fiyatı düşürüldükçe satışı yükselir
• İkame ...
2) PAVLOV’UN ÖĞRENME MODELİ
 Pavlov’a göre öğrenme çağrışıma dayanan ve
bir dış uyarıcıya karşı tepkide bulunarak
gerçekl...
 Bu model pazarlama yöneticilerine önemli
ipuçları sağlamaktadır.
 Öncelikle tekrarlanan ve pekiştirilen
uyarıcıların öğ...
 Bu model marka bağlılığı yaratılmak
istendiğinde güçlü uyarıcıların seçilmesi
gerektiğini vurgulamaktadır.
3) FREUD’UN PSİKO-ANALİTİK MODELİ
 Freud’un Psikoanalitik modelinin en önemli
bulgusu bireyin davranışlarında çoğu zaman
...
 Bireyin bilinçaltındaki gerçek nedenlerin
ortaya çıkarılmasına dayanarak tüketicileri
satın alma davranışına yöneltecek ...
4) VEBLEN’İN SOSYO-PSİKOLOJİK
MODELİ
 Veblen’ e göre insan içinde yaşadığı toplumun
kültürel değerlerinden etkilenen sosy...
 Diğer bir anlamda satın alma davranışının
temel nedeni, bu modelde gösteriş için
tüketim olarak belirtilmiştir.
2.TANIMLAYICI (ÇAĞDAŞ) TÜKETİCİ
DAVRANIŞ MODELLERİ
 1) NICOSIA MODELİ
 2) HOWARDVE SHETH MODELİ
 3) ENGEL, KOLLATVE BLA...
1) NICOSIA MODELİ
 Karar verme süreci dört bölüm içinde
özetlenmektedir.
1. Tüketici davranışına etki eden ürün ve
tüketi...
2) HOWARD VE SHETH MODELİ
 Tüketicinin satın alma sürecine etkin olan
(marka,fiyat,kalite vb) girdi değişkenleri
 Satın ...
3) ENGEL,KOLLAT VE BLACKWELL (EKB)
MODELİ
 1.Tüketicilerin algıladıkları fiziksel ve sosyal
uyarıcılar ve çevresel etmenl...
TÜKETİCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN
FAKTÖRLER
Tüketici
Psikolojik
psikolojik
K
İ
İ S
E
L
S
O
S Y
LŞ
A
TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN
BELİRLEYİCİLER
Kültürel
değişkenler
Sosyal
değişkenler
Kişisel
değişkenler
Psikolojik
de...
1.KÜLTÜREL DEĞİŞKENLER
KÜLTÜR
• İnsan ihtiyaç ve davranışlarının temel
nedenidir.
• Kültür, kuşaktan kuşağa aktarılan değ...
ALT KÜLTÜR
• Alt kültürler; milletleri, bölgeleri, ırkları ve
coğrafik bölümleri kapsar ve pazar
bölümlemesi yapılmasına ...
SOSYAL SINIF
• Çoğunlukla toplumlarda sosyal sınıf olgusu
vardır.
• Sosyal sınıflar; gelir kaynağı, meslek, eğitim,
aile ...
 Türkiye’de sosyal sınıflar;
• A grubu=> zenginler,sanayiciler
• B grubu=> özel sektör
çalışanları,gazeteci,yazar, kamu ü...
 D ve E grubu=>eğitim ve gelir durumu düşük
işsizler, tarım işçileri, çok küçük esnaf ve
marjinal işlerle uğraşanlar
2. SOSYAL DEĞİŞKENLER
REFERANS GRUPLARI
• Referans grubu, kişinin tutum ve davranışları
üzerinde doğrudan etkisi olan gru...
• Ya da referans gruplarının değer ve
davranışlarını reddedebilirler.
AİLE
• Aile üyeleri satın alma sürecinde önemli rol...
ROLLERVE STATÜLER
• Kişiler toplumdaki rollerini, gerçek veya
istenen statülerini ifade eden veya yansıtan
ürünleri terci...
2. KİŞİSEL DEĞİŞKENLER
YAŞVE PSİKOLOJİKYAŞAM EĞRİSİ
BASAMAKLARI
• İnsanlar; çocukluk,gençlik,yetişkinlik ya da
olgunluk y...
KİŞİLİKVE BENLİK
• Her bireyin, kendisini diğerinden ayıran ve
satın alma davranışlarını etkileyen bir kişiliği
vardır.
...
3. Yeterli ve yetkin
4. Sofistike
5. Dayanıklı ve cefakar
Levi’s markası dayanıklı, CNN usta, MTV
heyecan verici
YAŞAM BİÇİMİ VE MESLEK
• Kişilerin sahip oldukları meslek satın alma
davranışlarını etkiler.
EKONOMİK DURUM
• Kişinin sa...
3. PSİKOLOJİK DEĞİŞKENLER
 Psikolojik değişkenler; bireylerin
gereksinimlerini,güdülerini,algılarını,
tutumlarını,kanı ve...
FREUD’UN GÜDÜLEME TEORİSİ
 Freud, kişilerin kendilerini harekete geçiren
güçlerin farkında olmadıklarını savunmuştur.
 P...
MASLOW’UN GÜDÜLENME
TEORİSİ:İhtiyaçlar Hiyerarşisi
HELZBERG’İN GÜDÜLENME TEORİSİ
 Bu teori pazarlamacılara iki önemli bilgi
sağlamıştır.
 Pazarlamacılar, satın alıcıların ...
 SEÇİCİ KABUL : Bireyin duyusuna gelen
bilginin farkındadır ve dikkat çekicidir.
 SEÇİCİ ÇARPITMA : Bireyin kendisine ul...
SATIN ALMA KARAR SÜRECİ
Sorunun Belirlenmesi

Seçenekleri ve Bilgileri Arama
Seçeneklerin Değerlendirilmesi
Satın Alma Ka...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tüketici Davranışı

1,904 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,904
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tüketici Davranışı

 1. 1. TÜKETİCİ DAVRANIŞI
 2. 2. PAZARLAMADA TÜKETİCİ DAVRANIŞININ ÖNEMİ  En geniş anlamı ile tüketici davranışı; Pazar yerinde tüketicinin davranışını inceleyen, bu davranışın nedenlerini araştıran uygulamalı bir bilim dalıdır.
 3. 3.  Tüketici davranışı bireylerin mal ve hizmetleri elde etmeleri ve kullanmaları ile ilgili eylemleri ve bu eylemlerden önce gelen ve onları belirleyen süreçleri içerir.  Tüketici davranışının incelenmesinin temel amacı; tüketicinin satın alma ya da almama nedenlerini ortaya koyabilmektir.
 4. 4. TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ  İki farklı yaklaşımla sınıflandırılabilir: 1) Klasik modeller 2) Tanımlayıcı ya da çağdaş tüketici davranış modelleri
 5. 5. İlgi ve Markalar Arasındaki Farklılık Düzeyine Göre Tüketici Satın Alma Davranışı Matrisi İlgi düzeyi/ markalar arası farklılıklar Yüksek İlgi Düzeyi Düşük İlgi Düzeyi Markalar arası önemli farklılık Karmaşık satın alma davranışı Farklılık araştırıcı satın alma davranışı Markalar arası az farklılık Uyumsuzluğu azaltıcı yönde satın alma davranışı Alışılmış satın alma davranışı
 6. 6. 1. AÇIKLAYICI (KLASİK) DAVRANIŞ MODELLERİ  Bu modeller tüketicilerinin davranışlarının nedenini güdüler aracılığıyla açıklayan modellerdir.  Bu modeller tüketici davranışını etkileyen değişkenler içinde yer alan psikolojik değişkenler kavramlarını açıklayan modellerdir.
 7. 7. 1) Marshall’ın Ekonomik Modeli 2) Pavlov’un Öğrenme Modeli 3) Freud’un Psiko-Analitik Modeli 4) Veblen’in Sosyo-Psikolojik Modeli
 8. 8. 1) MARSHALL’IN EKONOMİK MODELİ  Klasik İktisatçılara göre, insan ekonomik ve rasyonel hareket eden bir varlıktır.Tüketici davranışlarını da insanın bu yönü belirlemektedir.  Tüketiciler sahip oldukları bütçelerini ürünler arasında kendine en yüksek tatmini sağlayacak biçimde bölüştürür.  Satın almada her zaman bir ölçme ve hesaplama vardır.
 9. 9.  Marshall , bu modelde bireyi sınırlı bütçesi ile sınırsız gereksinimlerini karşılarken en büyük yararı sağlamayı amaç edinen kişi olarak görmektedir.  Marshall modeli satın alma davranışının normatif bir modelidir.  Bu model rasyonel olmak isteyen tüketiciye nasıl davranması gerektiği hakkında önerilerde bulunur.
 10. 10. Marshall’ın geliştirmiş olduğu modelin davranışsal varsayımları: • Bir ürünün fiyatı düşürüldükçe satışı yükselir • İkame malların fiyatları düşürüldükçe ürün satışları da düşüş gösterir. • Tamamlayıcı malların fiyatı düşürüldükçe malın satışları yükselir • Gerçek gelirler yükseldikçe önemsiz bir mal olmadığı takdirde malın satışları yükselir • Satış artırmaya ilişkin giderler yükseldikçe satışlar da yükselir.
 11. 11. 2) PAVLOV’UN ÖĞRENME MODELİ  Pavlov’a göre öğrenme çağrışıma dayanan ve bir dış uyarıcıya karşı tepkide bulunarak gerçekleşen bir süreçtir.  Pavlov uyarıcı-tepki modeli geliştirmiştir.  Bu modele göre tüm davranışların temelinde dışardan gelen bir uyarıcı vardır ve bu uyarıcıya şartlanma ile tepkide bulunulduğu ve aynı tepki tekrar edildiği zaman bir davranış alışkanlığının sağlanacağı savunulmaktadır.
 12. 12.  Bu model pazarlama yöneticilerine önemli ipuçları sağlamaktadır.  Öncelikle tekrarlanan ve pekiştirilen uyarıcıların öğrenmeyi güçlendireceği görüşünden hareketle, reklam metinlerinin hazırlanması sürecinde tüketicileri harekete geçirecek uyarıcıları seçmede fikir vermektedir.
 13. 13.  Bu model marka bağlılığı yaratılmak istendiğinde güçlü uyarıcıların seçilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
 14. 14. 3) FREUD’UN PSİKO-ANALİTİK MODELİ  Freud’un Psikoanalitik modelinin en önemli bulgusu bireyin davranışlarında çoğu zaman bilinçaltında yer alan güdülerin etken olmasıdır.  Bu bilgi, tüketici araştırmalarının motivasyon araştırmalarına dayandırılması ve tüketici davranışlarının bu yolla tatmin edilmesi gerektiğini göstermesi açısından önemlidir.
 15. 15.  Bireyin bilinçaltındaki gerçek nedenlerin ortaya çıkarılmasına dayanarak tüketicileri satın alma davranışına yöneltecek etkili tutundurma stratejilerinin oluşturulması açısından pazarlama yöneticilerine katkı sağlamıştır.
 16. 16. 4) VEBLEN’İN SOSYO-PSİKOLOJİK MODELİ  Veblen’ e göre insan içinde yaşadığı toplumun kültürel değerlerinden etkilenen sosyal bir hayvandır.  Çeşitli gruplar tarafından etkilenen bireyin amacı; ait olduğu grubun standartlarına uygun davranarak grubun onayını ve desteğini sağlamaktır.  Veblen’e göre aristokrat sınıf üyeleri finansal güçlerini zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak yerine, başkalarını etkilemek amacıyla kullanırlar.
 17. 17.  Diğer bir anlamda satın alma davranışının temel nedeni, bu modelde gösteriş için tüketim olarak belirtilmiştir.
 18. 18. 2.TANIMLAYICI (ÇAĞDAŞ) TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ  1) NICOSIA MODELİ  2) HOWARDVE SHETH MODELİ  3) ENGEL, KOLLATVE BLACKWELL (EKB) MODELİ
 19. 19. 1) NICOSIA MODELİ  Karar verme süreci dört bölüm içinde özetlenmektedir. 1. Tüketici davranışına etki eden ürün ve tüketicinin kişiliği 2. Tutundurması yapılan ürün ve diğer ürünlere ilişkin araştırma ve değerlendirme 3. Değerlendirme sonucu olumlu güdüleme gerçekleşirse satın alma kararsının oluşumu 4. Satın almanın gerçekleşmesi
 20. 20. 2) HOWARD VE SHETH MODELİ  Tüketicinin satın alma sürecine etkin olan (marka,fiyat,kalite vb) girdi değişkenleri  Satın alma davranışını etkileyen, satın almanın önemi, sosyal sınıf, kültür, finansal durum vb girdi olarak değerlendirilebilecek dış değişkenler  Tüketicinin bilgi ve karar süreçlerinden oluşan öğrenme süreci  Öğrenme süreci sonucu olarak ortaya çıkan dikkat, algılama, tutum ve satın alma gibi çıktı değişkenleri
 21. 21. 3) ENGEL,KOLLAT VE BLACKWELL (EKB) MODELİ  1.Tüketicilerin algıladıkları fiziksel ve sosyal uyarıcılar ve çevresel etmenleri içeren girdiler kısmı  2. Girdi işleme  3. Bellek ya da merkezi kontrol birimi  4. Karar çıktısı
 22. 22. TÜKETİCİ DAVRANIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Tüketici Psikolojik psikolojik K İ İ S E L S O S Y LŞ A
 23. 23. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN BELİRLEYİCİLER Kültürel değişkenler Sosyal değişkenler Kişisel değişkenler Psikolojik değişkenler Kültür Referans Grupları Yaş ve Psikolojik Gereksinim ve Güdüler TÜKETİCİ Alt Kültür Aile Yaşam Eğrisi Basamakları Algılama TÜKETİCİ Sosyal Sınıf Roller ve Statüler Meslek Öğrenme TÜKETİCİ Ekonomik Durum Kanılar ve Tutumlar TÜKETİCİ Yaşam Biçimi TÜKETİCİ Kişilik ve Benlik TÜKETİCİ
 24. 24. 1.KÜLTÜREL DEĞİŞKENLER KÜLTÜR • İnsan ihtiyaç ve davranışlarının temel nedenidir. • Kültür, kuşaktan kuşağa aktarılan değerler, ülküler,tutumlar ve insan davranışlarını biçimlendiren anlamlı sembollerdir. • Ulusal ve uluslararası pazarlarda pazarlama eylemlerini yürütürken kültürlerin zaman içindeki değişme aşamalarını izlemek gerekir.
 25. 25. ALT KÜLTÜR • Alt kültürler; milletleri, bölgeleri, ırkları ve coğrafik bölümleri kapsar ve pazar bölümlemesi yapılmasına imkan tanır. • Alt kültürler yeterince büyük ve maddi açıdan tatmin edici olduklarında işletme yönetimleri bunlara özel pazarlama programları geliştirirler.
 26. 26. SOSYAL SINIF • Çoğunlukla toplumlarda sosyal sınıf olgusu vardır. • Sosyal sınıflar; gelir kaynağı, meslek, eğitim, aile temeli, refah düzeyi gibi kriterler göz önünde bulundurularak tespit edilir.
 27. 27.  Türkiye’de sosyal sınıflar; • A grubu=> zenginler,sanayiciler • B grubu=> özel sektör çalışanları,gazeteci,yazar, kamu üst düzey yöneticisi, orta-büyük esnaf • C sosyoekonomik grubu=> C1 ve C2 C2 grubunun yıllık harcaması C1’e göre daha düşüktür. Memur, işçi, emekli
 28. 28.  D ve E grubu=>eğitim ve gelir durumu düşük işsizler, tarım işçileri, çok küçük esnaf ve marjinal işlerle uğraşanlar
 29. 29. 2. SOSYAL DEĞİŞKENLER REFERANS GRUPLARI • Referans grubu, kişinin tutum ve davranışları üzerinde doğrudan etkisi olan gruplardır. • Kişiler referans gruplarından en az üç şekilde etkilenirler: • Kişilerin yeni davranışlar ve yaşam stilleri edinmelerini sağlayabilir . • Uyum sağlamak için marka tercihlerini değiştirebilirler.
 30. 30. • Ya da referans gruplarının değer ve davranışlarını reddedebilirler. AİLE • Aile üyeleri satın alma sürecinde önemli rol oynarlar. • Aile üyelerinin incelenmesi pazarlama bilimi içinde geniş bir uygulama alanı olmuştur. • Aile içinde ürün kategorisine ve satın alma süreci basamaklarına göre kadın ve erkeğin rolü değişebilir.
 31. 31. ROLLERVE STATÜLER • Kişiler toplumdaki rollerini, gerçek veya istenen statülerini ifade eden veya yansıtan ürünleri tercih ederler.
 32. 32. 2. KİŞİSEL DEĞİŞKENLER YAŞVE PSİKOLOJİKYAŞAM EĞRİSİ BASAMAKLARI • İnsanlar; çocukluk,gençlik,yetişkinlik ya da olgunluk yaşında değişik ürünlere gereksinim duyarlar. • Evlilik,boşanma,hastalık,doğum,kariyer değişimi gibi kritik yaşamsal olaylar yeni ihtiyaçları ortaya çıkarır.
 33. 33. KİŞİLİKVE BENLİK • Her bireyin, kendisini diğerinden ayıran ve satın alma davranışlarını etkileyen bir kişiliği vardır. Jennifer Aaker marka kişiliği ile ilgili çalışmasında 5 tane kişilik özelliği ortaya koymuştur: 1. Samimi ve içten 2. Heyecan verici
 34. 34. 3. Yeterli ve yetkin 4. Sofistike 5. Dayanıklı ve cefakar Levi’s markası dayanıklı, CNN usta, MTV heyecan verici
 35. 35. YAŞAM BİÇİMİ VE MESLEK • Kişilerin sahip oldukları meslek satın alma davranışlarını etkiler. EKONOMİK DURUM • Kişinin sahip olduğu harcanabilir geliri, tasarruf olanakları, borçları ekonomik özellikler olarak satın alma davranışını etkilemektedir.
 36. 36. 3. PSİKOLOJİK DEĞİŞKENLER  Psikolojik değişkenler; bireylerin gereksinimlerini,güdülerini,algılarını, tutumlarını,kanı veya inançlarını ve öğrenmeyi içerir.  İnsanların gereksinimlerini ne yoldan tatmin edebilecekleri konusunda hedefe bilinçli yönelmelerine GÜDÜ denir.
 37. 37. FREUD’UN GÜDÜLEME TEORİSİ  Freud, kişilerin kendilerini harekete geçiren güçlerin farkında olmadıklarını savunmuştur.  Pazarlama yöneticilerinin kişilerin farkında olmadıkları bu güçlerin farkına varması ve etkin pazarlama stratejileri oluşturması gerekir.
 38. 38. MASLOW’UN GÜDÜLENME TEORİSİ:İhtiyaçlar Hiyerarşisi
 39. 39. HELZBERG’İN GÜDÜLENME TEORİSİ  Bu teori pazarlamacılara iki önemli bilgi sağlamıştır.  Pazarlamacılar, satın alıcıların tatminsizliğine neden olacak olgulardan kaçınmalıdır.  Pazarlamacılar, satın alıcıların tatmin olmasını,işletmeye, mamule veya markaya bağlanmasını sağlayacak faktörleri belirleyip pazarlama stratejililerini hazırlamalılardır.
 40. 40.  SEÇİCİ KABUL : Bireyin duyusuna gelen bilginin farkındadır ve dikkat çekicidir.  SEÇİCİ ÇARPITMA : Bireyin kendisine ulaşan bilgiyi değiştirerek algılama.  SEÇİCİ HATIRLATMA : Bireyin yalnızca sahip olduğu inanç ve tutumları destekleyen bilgi ve mesajları hatırlamaları,görmeleri,duymalarını sağlar.
 41. 41. SATIN ALMA KARAR SÜRECİ Sorunun Belirlenmesi  Seçenekleri ve Bilgileri Arama Seçeneklerin Değerlendirilmesi Satın Alma Kararları Satın Alma Satın Almama Satın Alma Sonrası Değerlendirme Sorun Geçerli Durmak (1. Aşamaya Dönüş) Tatmin Tatminsizlik (SüreçTamam) (1.Aşama Dönme)

×