Bahasa Jawa Kelas IX
Ayo sinau basa Jawa supaya ora kalah karo wong
landa...supaya besuk dadi sarjana kang duwe tatakrama ...
 Kethoprak = Ludrug = Tarling = Drama
= Pragmen = Sandiwara. Yaiku
pentas seni, sing biasane saklakon
rampung
 Kethoprak...
 Minangka karya sastra, sandiwara/
kethoprak uga duwe unsur – unsur
intrisik.
Unsur intrinsik yaiku unsur
pembangun (perl...
 4. Alur / Jalan cerita.
 Dene alur diperang dadi:
 1. Alur maju
 2. Alur mundur
 3. Alur gabungan
 Yaiku karangan kang isine
njlentrehake prastawa kanthi urut/
kronologis.
Tuladha
Dina Minggu esuk, jam pitu aku lunga
me...
 2. Deskriptif
yaiku karangan kang isine
deskripsikake/ nggambarake
babagan, kanthi tembung-tembung
kang cetha, lan detei...
 3. Eksposisi
yaiku karangan kang isine,
mamarake babagan kanthi cetha,
runtut.
Tuladha
Gawe klepon
Bahan kang dibutuhake...
 Beras ketan diuleni, nganti ulet, ben bisa
dibentuk. Diwenehi warna nganggo godhong
suji utawa pandan, kang sadurunge wi...
 Wis mateng. Bisa diserok. Mangkono
seteruse nganti adonan entek.
Menawa wis tiris, klepon siap
disajikake ing piring saj...
 4 Argumentasi yaiku karangan kang isine
argumentasi / pendapat ngenani
babagan kang diandarake.
 Tuladha
Bocah kelas vi...
 5. Persuasi yaiku karangan kang isine
ngajak-ajak sing maca/ usaha mbujuk
sing maca supaya gelem tumindak kaya
kang ana ...
Langkah Nulis Karangan
1. Nentokake tema
2. Ngembangake
tema dadi
cengkorongan/
kerangka karangan
3. Ngembangake
cengkoron...
Gawea karangan kanthi milih
salah siji tema ing ngisor iki
 1. kemah
 2 kerja bakti ing
desa
 3 pengetan
kemerdekaan in...
Pawarta
 Pawarta yaiku informasi kang
digiyarake kanggo masyarakat umum.
Dene panyebare pawarta lumantar
media massa, kan...
Tuladha pawarta
Pesawat ceblok
Pesawat sukhoi jet 100, ceblok ing
gunung Salak, korban kabeh sing dadi
penumpange. Pesawat...
Tembang Macopat
 Tembang macopat
gungunge ana 11.
yaiku :
 Mijil, Sinom,
Pangkur,
Asmaradana,
Gambuh, Megatruh,
Maskumam...
Pathokan Tembang Macopat
 1. Guru Lagu, yaiku tibane suara vokal
ing pungkasan gatra.
 2. Guru Wilangan, yaiuk jumlah
wa...
Tuladha
Megatruh laras Pelog Pathet Barang
A ja ke rut tan dang tan duk kang ke
ban jur
Tin dak i ra kang u ta mi
Ja ga ne...
A ja ke rut tan dang tan duk kang ke
ban jur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12
Tin dak i ra kang u ta mi
1 2 3 4 5 6 7 8
Ja ga ne...
 Gladhen
 1. Gawea teks pacelathon, temane
ngaturi undhangan pak RT.
 2 pilihen topik ing ngisor iki, banjur
gawenen cr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bahasa jawa kelas 7 br

3,248 views
3,005 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,248
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
52
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bahasa jawa kelas 7 br

 1. 1. Bahasa Jawa Kelas IX Ayo sinau basa Jawa supaya ora kalah karo wong landa...supaya besuk dadi sarjana kang duwe tatakrama lan subasita...
 2. 2.  Kethoprak = Ludrug = Tarling = Drama = Pragmen = Sandiwara. Yaiku pentas seni, sing biasane saklakon rampung  Kethoprak Jawa Tengah  Ludrug Jawa Timur  Tarling Jawa Barat Dene Drama, Pragmen, Sandiwara iku istilah ing Bahasa Indonesia, neng kabeh mau tegese padha. Sandiwara
 3. 3.  Minangka karya sastra, sandiwara/ kethoprak uga duwe unsur – unsur intrisik. Unsur intrinsik yaiku unsur pembangun (perlengkapan sing nyebabake karya sastra iku dadi ana.) Unsur-unsur intrinsike yaiku: 1. Paraga/ tokoh Suasana 2. Setting/ Lattar Tempat 3. Amanat Waktu
 4. 4.  4. Alur / Jalan cerita.  Dene alur diperang dadi:  1. Alur maju  2. Alur mundur  3. Alur gabungan
 5. 5.  Yaiku karangan kang isine njlentrehake prastawa kanthi urut/ kronologis. Tuladha Dina Minggu esuk, jam pitu aku lunga menyang Widuri. Tekan ing kana jam setengah wolu. Banjur tuku karcis mlebu, renang nganti bosen, bar iku aku tata-tata bali tekan ngomah jam 12 awan.
 6. 6.  2. Deskriptif yaiku karangan kang isine deskripsikake/ nggambarake babagan, kanthi tembung-tembung kang cetha, lan deteil. Tuladha Ing Widuri wayah sore, pemandhangane katon endah, biasane menawa srengenngene arep angslup. Cah nom-noman akeh sing teka mung kanggo deleng srengenge
 7. 7.  3. Eksposisi yaiku karangan kang isine, mamarake babagan kanthi cetha, runtut. Tuladha Gawe klepon Bahan kang dibutuhake yaiku tepung beras ketan seprapat, gula jawa, godhong suji, pandan, lan klapa. Cara gawene.
 8. 8.  Beras ketan diuleni, nganti ulet, ben bisa dibentuk. Diwenehi warna nganggo godhong suji utawa pandan, kang sadurunge wis diblender supaya metu banyune warna ijo. Gula jawa disisir supaya lembut utawa diiris- iris, yen kabeh wis siap, uripke kompor, panci diisi banyu setengah panci. Karo ngenteni banyu umub mulai gawe klepon/ mbentuk klepone. Jupuk adonan kurang luwih sesendhok, diunder-under, jur dipenyet tengahe nganggo driji terus diwenehi gula jawa, bar iku diunder-under maneh supaya gulane ketutup. Menawa banyu wis umub, klepon siap dileboke panci, menawa wis ngambang tegese
 9. 9.  Wis mateng. Bisa diserok. Mangkono seteruse nganti adonan entek. Menawa wis tiris, klepon siap disajikake ing piring saji, dhuwure di wenehi klapa, bisa uga ditambah gula pasir ing klapane kanggo nambah gayeng menawa dipangan anget- anget.
 10. 10.  4 Argumentasi yaiku karangan kang isine argumentasi / pendapat ngenani babagan kang diandarake.  Tuladha Bocah kelas vii angkatan tahun 2010 iku bocahe manut-manut lan pinter- pinter, tinimbang bocah kelas vii angkatan tahun 2011. Sebab bocah kelas vii angkatan tahun 2011 senenge telat mlebu kelas, akeh sing ora nggarap PR, yen ganti pelajaran akeh sing melu metu. Ora semangat yen melu pelajaran.
 11. 11.  5. Persuasi yaiku karangan kang isine ngajak-ajak sing maca/ usaha mbujuk sing maca supaya gelem tumindak kaya kang ana ing jerone tulisan  Tuladha  Bocah sekolah supaya bisa munggah kelas kanthi biji sing apik, mula kudu segrep samubarange. Aja seneng telat, sregep nggarap PR, disiplin ing tugas, mula saka iku bocah sekolah kudu ngurangi dolan lan nonton tivi, supaya ora kawanan lan bisa mangkat sekolah kanthi tepat wektu.
 12. 12. Langkah Nulis Karangan 1. Nentokake tema 2. Ngembangake tema dadi cengkorongan/ kerangka karangan 3. Ngembangake cengkorongan dadi paragraf. 4. Menehi judhul/ irah- irahan
 13. 13. Gawea karangan kanthi milih salah siji tema ing ngisor iki  1. kemah  2 kerja bakti ing desa  3 pengetan kemerdekaan ing desa  4 cita-citaku
 14. 14. Pawarta  Pawarta yaiku informasi kang digiyarake kanggo masyarakat umum. Dene panyebare pawarta lumantar media massa, kang wujude bisa elektronik utawa cetak. Media elektronik contone TV, Radio, internet. Media cetak contone koran / ariwati
 15. 15. Tuladha pawarta Pesawat ceblok Pesawat sukhoi jet 100, ceblok ing gunung Salak, korban kabeh sing dadi penumpange. Pesawat iku gawean Rusia mula Rusia uga ngedhunake tim sar kanggo golek korban-korbane.
 16. 16. Tembang Macopat  Tembang macopat gungunge ana 11. yaiku :  Mijil, Sinom, Pangkur, Asmaradana, Gambuh, Megatruh, Maskumambang, Pocung, Kinanthi, Durma, Dhandhanggula,
 17. 17. Pathokan Tembang Macopat  1. Guru Lagu, yaiku tibane suara vokal ing pungkasan gatra.  2. Guru Wilangan, yaiuk jumlah wanda/ jumlah suku kata saben larik/ baris/ gatra.  3. Guru Gatra, yaiku jumlah larik/ baris/ gatra saben padha/ bait.
 18. 18. Tuladha Megatruh laras Pelog Pathet Barang A ja ke rut tan dang tan duk kang ke ban jur Tin dak i ra kang u ta mi Ja ga nen ka beh kan ca mu Pe Ke Es I ku den u di Ra ha yu ing kang wi ga tos
 19. 19. A ja ke rut tan dang tan duk kang ke ban jur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tin dak i ra kang u ta mi 1 2 3 4 5 6 7 8 Ja ga nen ka beh kan ca mu Pe Ke Es I ku den u di Ra ha yu ing kang wi ga tos
 20. 20.  Gladhen  1. Gawea teks pacelathon, temane ngaturi undhangan pak RT.  2 pilihen topik ing ngisor iki, banjur gawenen crita jur critakake marang kancamu ing ngarep kelas.

×