Tirdzniecības režīmu ietekme

446 views

Published on

Prezentācija konferences "Latvijas privātā un nevalstiskā sektora loma attīstības sadarbībā: izaicinājumi un iespējas" ietvaros, kas tika rīkota projekta "Pašreizējā situācija starptautiskajos/ divpusējos tirdzniecības režīmos ar oficiālās palīdzības saņēmējvalstīm un pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora loma attīstības sadarbībā jaunajās ES dalībvalstīs" ietvaros.

Plašāk par konferenci: http://www.providus.lv/public/27813.html
Plašāk par projektu: http://www.providus.lv/public/27637.html

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
446
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tirdzniecības režīmu ietekme

 1. 1. Tirdzniecības režīmu ietekmeMaija KāleBaltijas Starptautiskā Ekonomikas Politikas Studiju Centra pētnieceRīga 2013Pētījums tika veikts projekta „Pašreizējā situācija starptautiskajos/ divpusējos tirdzniecības režīmos ar oficiālās palīdzībassaņēmējvalstīm un pilsoniskās sabiedrības un privātā sektora loma attīstības sadarbībā jaunajās ES dalībvalstīs” ietvaros,ko līdzfinansē Eiropas Savienība un Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
 2. 2. Tirdzniecības režīmu ietekmeLatvijas attīstības palīdzības prioritārās valstis: Gruzija, Moldova,Ukraina, Baltkrievija un AfganistānaFokuss: Latvijas attīstības palīdzība analizēta tās efektivitātes unsaņēmējvalstu tirdzniecības režīmu rakursosAnalīze: galvenie izaicinājumi Latvijas attīstības palīdzības struktūrā, laiveicinātu atvērtu, paredzamu, regulētu tirdzniecības struktūru attīstībustarp Latviju un tās attīstības palīdzības saņēmējvalstīm.Secinājumi: ieteikumi politikas veidotājiem, lai veicinātu a) efektīvākuLatvijas sniegto attīstības palīdzību, b) uz atvērtas tirdzniecībasprincipiem balstītus tirdzniecības režīmus ar Latvijas attīstībaspalīdzības saņēmējvalstīm.
 3. 3. Latvijas attīstības palīdzība• Oficiālā attīstības palīdzība kopš 1991.gada• Divpusējā attīstības palīdzība kopš 2004.gada• Daudzpusējā attīstības palīdzība tradicionālivairāk kā 90% kopējā palīdzības apjoma• Starptautiski izvirzītie mērķi : 0.17% OAP/NKPlīdz 2010.g., un 0.33% līdz 2015.g. Latvijamērķus nesasniedz.• Līdz 2009.gadam ĀM atsevišķs attīstībaspalīdzības departaments (9 darbinieki),šobrīd atsevišķa nodaļa (3 darbinieki)• Konsultatīvā padome, vairāk, kā 13 ministrijuiesaiste, NVO un nacionāla līmeņaapvienības/asociācijas (kopā 22)GadsOAP/NacionālaiskopproduktsKopā(miljons,LVL)2001 0,019% 1,12002 0,01% 0,62003 0,008% 0,52004 0,06% 4,82005 0,07% 5,72006 0,06% 6,72007 0,06% 8,22008 0,07% 10,52009 0,08% 10,52010 0,06% 8,32011 0,07% 9,7Avots: Ārlietu Ministrija
 4. 4. Latvijas attīstības palīdzība• 1991-2004 nabadzības mazināšana & ad-hoc palīdzība kā viens nomērķiem (Pakistāna, Indonēzija)• 2005-2009 nozīmīgu daļu OAP saņem Bosnija-Hercegovina, taču neiekļūstprioritāšu sarakstā• 2005-šobrīd Latvija kā «demokrātijas eksport-valsts» (Gruzija, Moldova,Ukraina, Baltkrievija)– Veiksmes stāsts no plānveida uz tirgus ekonomiku• Kapacitātes veicināšana• Pārejas pieredze– Iestāšanās ES pieredze• 2007 – šobrīd Latvijas militārās darbības NATO ietvaros izveidota civilāspalīdzības sniegšanas programma Afganistānai
 5. 5. Tirdzniecības režīmiPrioritārās palīdzībassaņēmējvalstis PTO Divpusējie līgumi ar LatvijuAFGHANISTĀNA Novērotājs NABALTKRIEVIJA Novērotājs• 2004. sadarbība zinātnē , ekonomikā un IT jomā• 2009. Sadarbība enerģētikas jomā• LIAA pārstāvniecībaGRUZIJA 2000• 2005. savstarpējās sadarbības līgums,• 2010. sadarbība zinātnē , ekonomikā un IT jomāMOLDOVA 2001• 2006. savstarpējās sadarbības līgums,• 2007. sadarbība zinātnē , ekonomikā un IT jomāUKRAINA 2008• 2004. sadarbība zinātnē un ekonomikā• 2006. sadarbība informatizācijas jomā• 2010. sadarbība tranzīta jautājumos• LIAA pārstāvniecībaAvots: PTO, ĀM mājas lapas
 6. 6. Tirdzniecības režīmi• Latvija eksportē :– Gruzija, Moldova: farmācijas, pārtikas produkciju un transportaiekārtas– Ukraina, Baltkrievija: transporta un mehāniskās ierīces, elektroierīces,ķīmiskās rūpniecības produktus, tekstila, pārtika un metāla produkciju– Afganistāna: minerālproduktus• Latvija importē:– Gruzija, Moldova: pārtikas produktus (vīns, vīnogas, minerālūdeni),augļus– Ukraina, Baltkrievija: minerālproduktus, metālus– Afganistāna: augļus• Tirdzniecības režīmus un attiecības koordinē ES, un Latvija iesniedzieteikumus ar Starpvaldību komisijas palīdzību.• Latvija veido divpusējus sadarbības forumus (ne-regulāra aktivitāte)
 7. 7. Tirdzniecības režīmi & attīstībaspalīdzība• Latvijas zināšanu (know-how) pārnese– Vides aizsardzība• vēsturiski, ne-politiska palīdzība– Pārtikas sektors• Pārtikas standartu izstrāde un ieviešana (Gruzija)• Dalība citu valstu projektos ar ekspertīzi (Francija-Baltkrievija)– Kapacitātes stiprināšana• Valsts institūciju pāreja no plānotas uz tirgus (ESatbilstošu) sistēmu
 8. 8. Tirdzniecības režīmi & attīstībaspalīdzība• Ad-hoc palīdzība (ātra reaģēt-spēja uz palīdzības saņēmējvalstupieprasījumiem)• Krievu valoda (likumu, regulu tulkojumi uz krievu valodu,Starpvaldību komisijas ziņojumu iesniegšana krievu valodā)• Dalība starptautiskos projektos (atsevišķās institūcijas pieprasītieksperti, taču nav motivatoru vadības līmenī)• Koordinētāka palīdzības sniegšana: aizvien vairāku valsts institūcijuiesaiste palīdzības sniegšanai prioritārajās valstīs• «Demokrātijas eksports», taču bez konkrēta fokusa uz atvērtas ungodīgas tirdzniecības veicināšanas
 9. 9. Galvenie tirdzniecības režīmuizaicinājumi palīdzības saņēmējvalstīs• Atšķirība starp rakstiski sniegto informāciju un reālosituāciju• Mainīgā pārvaldības struktūra, grūtības identificēt«atslēgas cilvēkus»• Protekcionisms (īpaši Baltkrievijā un Ukrainā), importaaizvietošanas politika• Cikliska attīstība (viss atkarīgs no politiskā kursa un tāizmaiņām)• Tirdzniecības barjeras: tarifi, barjeras muitā, kvotas,valūtas konvertācijas problēmas
 10. 10. Galvenie tirdzniecības režīmuizaicinājumi Latvijai• Sniegtās palīdzības izkaisītība– mikro-aktivitātes dažādās institūcijās, bez koordinācijas un šoaktivitāšu efektivitātes izvērtējuma• Motivējošu faktoru trūkumi– Latvija varētu daudz vairāk piedalīties starptautiskos projektos, tačuvadības līmenī trūkst motivācijas, ministriju vadība netiek vērtēta pēcto starptautiskās performances• Negatīvas pieredzes rezultātā, sadarbības aktivitātes samazināšanās• Vēlme darboties atbilstoši palīdzības saņēmējvalstu «likumiem»,nevis ieviest atvērtu un godīgu tirdzniecības režīmu
 11. 11. Jautājumi diskusijai• Kā Latvija varētu labāk izmantot savu potenciālu, laiveicinātu atvērtu un godīgu tirdzniecības režīmuveidošanos tās palīdzības saņēmējvalstīs?• Kā risināt palīdzības «izkaisītības» un nepietiekamāskoordinācijas jautājumus?• Kā fokusēt «demokrātijas eksportu» uz konkrētākāmaktivitātēm/specializēties?• Kā savietot ES uzstādījumu par godīgas un atvērtastirdzniecības veicināšanu ar uzņēmēju pieeju«darboties saskaņā ar attiecīgās valsts spēlesnoteikumiem»?
 12. 12. Paldies par uzmanību!

×