Riska grupas jauniešu iesaiste alternatīvās aktivitātēs. Labās prakses piemēri

577 views

Published on

PROVIDUS pētnieces Ilonas Kronbergas prezentācija seminārā "Atkarības profilakses aktualitātes", kas notika 2013.gada 30.jūlijā. Semināru rīkoja Latvijas Atkarības psihologu apvienība.

Plašāka informācija: http://atkaribaspsihologi.files.wordpress.com/2013/07/seminars_atkaribas_dienaskartiba_30-07-2013.doc

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Riska grupas jauniešu iesaiste alternatīvās aktivitātēs. Labās prakses piemēri

 1. 1. Bērni, kuri a)atrodas (var atrasties) vai kuriem b) (var būt)
 2. 2. Lai bērns nekļūtu par likuma pārkāpēju Lai bērns nekļūtu par cietušo likuma pārkāpumā
 3. 3. Bērniem nesaprotama un pārmērīga bardzība, liecina par pieaugušo bezspēcību un niecību, nevis varenību. Bez iemesla vai pamata ierobežojot bērnus un jauniešus, nav iespējams iemācīt cieņu ne pret likumu, ne citām sabiedrībā pieņemtām normām – tas ir tikai veids, kā attālināt problēmu no sevis.
 4. 4. Bērns 0-1 gadi Bērns 1- 3 gadi Bērns 3 – 7 gadi Bērns 7- 10 gadi Pusaudzis 11 – 14 gadi Bērns 14 – 18 gadi Jauni pieauguši e 18 - 21 Pieaugušai s – no 22 gadiem
 5. 5. Bērna uzvedības un attieksmju korekcija bez vecāku vai personu, kas tos aizstāj, līdzdalības faktiski nav iespējama. Bērna nekonstruktīva (piemēram klasē) vai antisociāla uzvedība (vispār sabiedrībā) ir viņa neapzināta reakcija uz dažādām situācijām vai notikumiem bērna dzīvē, ko viņš ilgstoši nespēj atrisināt. Vairumā gadījumu tās ir pieaugušo radītas situācijas, kurās bērns iestrēgst (emocionālu saikņu trūkums ģimenē, atsvešinātība, neiejūtība, vienaldzība un citas sekas).
 6. 6. Palīdzība no pieaugušajiem • Interese par skolas gaitām • Atbildība par mājupceļu no skolas • Patiesa interese par bērna domām un gaitām • Apzināšanās, ka bērnam arī ir jūtas un intereses • Empātija un pacietība brīžos, kad bērns ar jums ir atklāts • Cieņas izrādīšana bērnam, tai pat laikā parādot, ka to pašu gaidiet no viņa pretī Bērnu jauniešu riski • Skolas dzīve • Dzīve ģimenē • Izpratne par likumu • Sabiedrība ārpus ģimenes/ kopiena • Neparasta/pēkšņa uzvedība • Depresija • Seksualitāte • Pašpārliecinātība/paļāvība • Bailes • Ticība pašam sev
 7. 7. Bērns Sociālais dienests Probācija Prokuratūra Tiesa Skola Ģimenes ārsts Policija BJC Bāriņtiesa Bērnu tiesību speciālists Pirmsskolas izglītības iest.
 8. 8. Jādomā par par bērnu pārkāpumiem, taču vecāku līdzatbildības fakts nedrīkst būt traktēts kā atbildības noņemšana no bērniem, vai bērna atbildības pārnešana uz vecāku pleciem. Gadījumos, , vajadzētu pastāvēt iespējai – apmeklēt kursus, atbalsta grupas, apgūt vecākiem noderīgas bērnu audzināšanas prasmes. Tādējādi, bērna atgriešanā likumpaklausīgā dzīvē.
 9. 9. Meklējot labāko Eiropas praksi jauniešu noziedzības novēršanai Projekta plašākais mērķis ir atrast, identificēt un ieviest Eiropas valstu labākās prakses darbam ar riska grupu bērniem un bērniem riska situācijās, lai veicinot bērnu labklājību un sociālo iekļaušanu, mazinātu noziedzības un atstumtības riskus bērniem, radītu drošāku vidi bērnu veiksmīgai attīstībai Eiropā kopumā. Projekta specifiskie mērķi: • veicināt Eiropas valstīs praktizējošo bērnu lietu speciālistu starpā intensīvu informācijas apmaiņu un sadarbību; • attīstīt vienotu izpratni bērnu lietu speciālistu starpā par Eiropas Savienības pamattiesību hartā iekļauto bērnu tiesību un pamatvērtību ieviešanas veidiem praksē; • atrast un ieviest praksē inovatīvus, iekļaujošus mehānismus bērnu atturēšanai no saskarsmes ar noziedzību, tai skaitā darba metodēm, kuras ir iespējams lietot darbam ar riska grupu bērniem lauku reģionos; • vairot Eiropas valstu tiesību aizsardzības iestāžu speciālistu, mēdiju, nevalstisko organizāciju, sociālo dienestu, izglītības iestāžu un citu speciālistu, kuri strādā ar un priekš bērniem izpratni, par ieguvumiem no sociāli iekļaujošas nevis nosodošas Juvenālās Justīcijas pieejas īstenošanas darbā ar bērniem.
 10. 10. Bērnu antisociālās uzvedības mazināšana: agrīnās prevencijas modeļi Projekta virsmērķis – attīstīt inovatīvas sociālā darba metodes Latvijas lauku novados, lai radītu iekļaujošu vidi pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm. Projekta apakšmērķi: • mazināt atstumtības riskus pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ar agrīniem sociālās uzvedības traucējumiem un radīt drošu vidi šo bērnu veiksmīgai attīstībai Latvijas lauku novados; • radīt un aprobēt Latvijas novadu specifikai atbilstošu, derīgu, ilgtspējīgu agrīno bērnu uzvedības risku atpazīšanas un novēršanas sistēmu, iesaistot šajā sociālajā procesā pirmsskolas un sākumskolas pedagogus, bērnu vecākus, vietējo pašvaldību speciālistus, vietējās sabiedrības pārstāvjus, kā arī pašus bērnus; • veicināt pārmaiņu filozofiju darbā ar sociālā riska grupu bērniem: veidot atbalstošu un atjaunojošu, nevis nosodošu pieeju darbam ar bērniem no bērnu lietu speciālistu un visu ieinteresēto institūciju puses; • stiprināt sadarbību starp bērnu vecākiem un pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, lai savlaicīgi identificētu un novērstu pirmsskolas un sākumskolas bērniem agrīnus uzvedības riskus; • izveidot un īstenot lauku novadiem piemērotu atbalsta pasākumu sistēmu, kas veicina sociālās atstumtības riskam pakļauto pirmsskolas un sākumskolas bērnu un viņu vecāku iekļaušanos sabiedrībā, īpaši veicinot informācijas apmaiņu starp bērnu vecākiem un pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem, kā arī citiem valsts un pašvaldību iestāžu speciālistiem.
 11. 11. Paldies par uzmanību! Ilona Kronberga ilona.kronberga@providus.lv tel.28351711

×