Sms zvolávací systém

1,907 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,907
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sms zvolávací systém

 1. 1. SMS ZVOLÁVACÍ SYSTÉMobecných (dobrovoľných) hasičských zborov
 2. 2. Tlačové správy...
 3. 3. Požiarovosť za rok 2009Požiarovosť rastie! Počet požiarov: 11 991 Priame hmotné škody: 38,8 mil. € Uchránené hodnoty: 226,5 mil. € Usmrtené osoby: 56 Zranené osoby: 245ZDROJ: http://portal.statistics.sk
 4. 4. Požiarna ochrana v SR Profesionáli Dobrovoľné hasičské zbory• Hasičský a záchranný zbor – HaZZ SR • Dobrovoľná požiarna ochrana SR – DPO SR• Hasičský zbor, garantovaný štátom • Obecný (dobrovoľný) hasičský zbor OHZ• „Musia“ vyraziť k požiaru, živelnej • Ochrana na území obce a v jej blízkom pohrome, havárii okolí Medzi týmito dvoma zložkami prakticky neexistuje priame a jednoduché komunikačné prepojenie!
 5. 5. Súčasný stavProblém: • Informovanie dobrovoľných hasičských jednotiek o potrebe zásahu (nie je umožnené efektívne a rýchlo informovať väčší počet ľudí). • Nesystematické riešenia výrazne oneskorujú príjazd dobrovoľných hasičov. • Následkom sú vyššie škody.Riešenie: • Zvolávací systém pre obecné/dobrovoľné hasičské zbory (OHZ) • Zabezpečenie efektívnej komunikácie medzi HaZZ a OHZ a medzi ich členmi.Cieľ: • Informovanie všetkých členov OHZ a skrátenie času výjazdu dobrovoľných hasičov. • Zapojenie všetkých akcieschopných zborov SR do zvolávacieho systému.
 6. 6. RiešeniePonúkame riešenie: SMS ZVOLÁVACÍ SYSTÉM (SZS)Systém zabezpečí efektívnejšie prepojenie profesionálnych hasičov s dobrovoľnými: • z jedného miesta - cez operačné stredisko, • prostredníctvom webového rozhrania HaZZ ohlásenie udalosti obecným/dobrovoľným (OHZ/DHZ) hasičom pomocou SMS, • jednou SMS správou informujeme všetkých zaregistrovaných obecných/dobrovoľných hasičov v danej obci/regióne. Systém je v testovacej prevádzke od jari 2010. SZS funguje za podpory prezídia DPO SR a HaZZ SR. Skúsenosti z využívania SZS, ktoré poskytli OHZ a HaZZ si môžete prečítať na konci prezentácie. http://www.systemhasici.sk
 7. 7. SMS ZVOLÁVACÍ SYSTÉM (SZS)Systém sa využíva v dvoch variantoch:1. Variant • Komunikačný nástroj medzi HaZZ a OHZ. • Napojenie všetkých členov OHZ na SZS. • Základom systému je databáza OHZ obsahujúca zoznam jej členov s číslami na ich mobilný telefón. • Po nahlásení požiaru (či inej udalosti vyžadujúcej zásah) na 150/112, operátor hasičských centier pomocou jedinej SMS vyzve vybrané zbory OHZ k účasti. • Systém zabezpečí doručenie správy jeho členom. • Každý člen OHZ môže potvrdiť účasť odoslaním SMS správy na číslo 6662. • Alternatívne môže zavolať operačnému dôstojníkovi a potvrdiť zásah. http://www.systemhasici.sk
 8. 8. Ako to funguje - 1. variant Operátor hasičských staníc pomocou SMS vyzve OHZ k zásahu. Každý člen dostane SMS. Môže potvrdiť zásah SMS-kou alebo zavolaním.http://www.systemhasici.sk
 9. 9. SMS ZVOLÁVACÍ SYSTÉM (SZS)2. Variant • Komunikácia medzi členmi OHZ. • Zvolanie členov OHZ môže iniciovať oprávnená osoba z obce (starosta, veliteľ alebo iný člen daného zboru, ktorý je zaregistrovaný v systéme). • V tomto prípade sa zasiela SMS správa s informáciou o potrebe zásahu na skrátené číslo 6662. • Po prijatí tejto správy systém identifikuje, z ktorého zboru je osoba, ktorá zaslala SMS a zabezpečí preposlanie správy všetkým ostatným členom daného zboru. (Nie je potrebné definovať, ktorým osobám má byť správa doručená). http://www.systemhasici.sk
 10. 10. Ako to funguje - 2. variantČlen OHZ, prípadne iná oprávnenáosoba zasiela SMSsprávu na skrátené číslo 6662. SZS zabezpečí preposlanie správy všetkým členom zboru. Zvolanie členov môže iniciovať aj oprávnená osoba z obce - starosta, veliteľ alebo iný člen daného zboru. http://www.systemhasici.sk
 11. 11. Vlastnosti riešenia • Napomáha k rýchlemu a efektívnemu oznamovaniu požiarov a iných udalostí členom OHZ. • Výrazne skracuje čas od nahlásenia k haseniu požiaru. • Vďaka rýchlemu oznámeniu požiaru a okamžitej reakcii môžu zachrániť životy a majetkové škody, kým prídu na miesto profesionálni hasiči (HaZZ). • Zjednodušuje a urýchľuje operátorom hasičských staníc nahlasovanie udalostí. • Odbremeňuje OHZ ako aj operátorov HaZZ od zdĺhavých, alternatívnych spôsobov komunikácie. • Zabraňuje oneskoreniu výjazdu OHZ jednotiek. • Napomáha záchrane životov a majetku. • Schválené odborníkmi = REFERENCIE NA KONCI PREZENTÁCIEhttp://www.systemhasici.sk
 12. 12. Ako sa zaregistrovať?Čo spraviť, aby OHZ mohli využívať výhody systému: 1. Zodpovedná osoba z obce (starosta, primátor, prednosta) by mala konzultovať registráciu v systéme s veliteľom OHZ. 2. Zaregistrovať obecný hasičský zbor v systéme. Registrácia v systéme je ZDARMA! Registrácia je jednoduchý proces: A. Zodpovedná osoba obecného úradu/veliaci dôstojník vyplní registračný dotazník na webovej stránke projektu http://www.systemhasici.sk. B. Následne ho prevádzkovateľ systému (A SMS s.r.o.) zapojí a SZS sa stane funkčným. C. V priebehu prvého mesiaca môžete systém testovať v rámci Vášho zboru. D. Po uplynutí mesačnej skúšobnej doby môžete začať systém využívať naplno. Systém je spoplatnený fixným mesačným poplatkom 10 €. Tento poplatok by mala hradiť obec. 3. Následne vás budú môcť operátori v príslušnom okrese informovať prostredníctvom systému o potrebe zásahu. 4. Aby bol systém využívaný operačnými dôstojníkmi HaZZ, je nevyhnutné, aby bolo v rámci kraja zaregistrovaných čo najviac zborov. http://www.systemhasici.sk
 13. 13. Podpora prevádzky systému• Pri registrácii OHZ do SMS zvolávacieho systému je nevyhnutná súčinnosť s HaZZ.• SZS prirodzene nemôže fungovať bez finančnej podpory. Prevádzka SZS v súčasnosti nie je financovaná žiadnou štátnou inštitúciou.• Na pokrytie nákladov je navrhnutý model, ktorý je založený na: • symbolickom fixnom poplatku pre OHZ zaregistrované v systéme, • spolupráci s poisťovacou spoločnosťou OMNI FINANCE.• Fixný poplatok za službu je 10 € mesačne. Tento poplatok by mala hradiť obec. Poplatok neovplyvňuje počet zaregistrovaných ľudí ani množstvo odoslaných SMS správ.• Súčasťou úspešného fungovanie systému je aj uzatváranie ľubovoľných poistiek (PZP, životné, ...) prostredníctvom nášho poisťovacieho partnera OMNI FINANCE, s.r.o.• Po uzavretí poistky sa časť prostriedkov, ktoré sa zaplatili za poistku vracia v prospech hasičov na prevádzku systému. (Pre úspešnosť systému je potrebné získavať čo najväčší počet poistiek). http://www.omnifinance.sk/hasici
 14. 14. Na projekte spolupracujúplk. Mgr. Alexander Nejedlý Ing. Peter BartalosPrezident HaZZ SR Člen DHZ Zlaté Klasy, výskumník na Fakulte informatikyPovolenie používania systému zo strany HaZZ SR a informačných technológií STU BA Realizátor projektu, dobrovoľný hasič, vývoj aplikáciemjr. Mgr. Viktor VargaVedúci oddelenia informačných technológií, A SMS s.r.o.telekomunikačných a spojovacích zariadení Najväčší agregátor mobilných služieb na SlovenskuPrezídium HaZZ SR Má priame pripojenie do SMS centra operátorovDoménový expert Orange, T-Mobile, O2Zástupca HaZZ SRpplk Ing. Vojtech Nagy OMNI FINANCE, s.r.o.Riaditeľ OR HaZZ Dunajská Streda Poisťovací maklérViceprezident DPO SR Poisťovacie služby pre podporu projektuDoménový expert, pomoc pre návrhu aplikácieVendelín HorváthGenerálny sekretár DPO SRPodpora projektu zo strany dobrovoľníckych hasičovZástupca DPO SR
 15. 15. KontaktyRichard Szabó Ing. Peter Bartalos OMNI FINANCE, s.r.o.A SMS, s.r.o. Realizátor projektu Poisťovacie služby Vývoj aplikácieŠulekova 70 Člen DHZ Ján Tóth811 03 Bratislava, Slovakia Tel: 0907 592 949 Tel: 0902 264 798 e-mail: hasici@omnifinance.skcell: + 421 903 592 554 e-mail: info@systemhasici.sk www.omnifinance.skfax: +421 2 5413 1370e-mail: rszabo@asms.skwww.asms.sk
 16. 16. REFERENCIE MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Prezídium Hasičského a záchranného zboru Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29 Medzi hlavné výhody systému patrí: Ing. Peter Bartalos Čenkovce 6 •databáza aktívnych členov OHZ s ich kontaktnými údajmi je v plnej 930 39 Zlaté Klasy správe registrovaných obcí, čo zásadným spôsobom ovplyvňuje aktuálnosť údajov a nezaťažuje operačných dôstojníkov HaZZ, •SMS vyrozumenie je z úrovne operačného strediska uskutočňované jedným úkonom súčasne na všetkých v systéme Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Bratislava registrovaných členov OHZ danej obce, / PHZ-OOR4-2010/000406-001 pplk. Mgr. Viktor Varga 05. 11. 2010 •systém vyrozumenia poskytuje štandardné rozhrania pre prepojenia s inými systémami, čo do budúcnosti umožní zautomatizovať úkony zvolania a vyrozumenia a prepojiť ich so systémom HaZZ, Vec •využitie systému nevytvára dodatočné prevádzkové náklady pre Systém pre ohlasovanie udalostí obecným hasičským zborom – stanovisko k HaZZ. využitiu Nasadzovanie síl a prostriedkov hasičských jednotiek „Systém pre ohlasovanie udalostí obecným obecných hasičských zborov (ďalej len „OHZ“) patrí k dôležitým krokom v boji hasičským zborom“ vhodným spôsobom zefektívňuje činnosti proti škodám vznikajúcich pri požiaroch a iných udalostiach. Hasičské operačného riadenia HaZZ a zároveň vytvára podmienky pre rýchlejšie jednotky sú nasadzované v zmysle požiarnych poplachových plánov nasadenie síl a prostriedkov na mieste udalosti, preto odporúčame jeho operačnými strediskami okresných (krajských) riaditeľstiev Hasičského využitie. a záchranného zboru. V súčasnosti sa vyrozumenie OHZ realizuje sprostredkovane prostredníctvom starostu obce prípadne veliteľa. Tento spôsob vyrozumenia a zvolania je neefektívny a časovo náročný. „Systém pre plk. JUDr. Alexander Nejedlý ohlasovanie udalostí obecným hasičským zborom“, ktorý je nasadený prezident v pilotnej prevádzke vo vybraných obciach v rámci trnavského kraja je z Hasičského a záchranného zboru pohľadu operačného riadenia Hasičského a záchranného zboru optimálnym riešením pre priame vyrozumenie aktívnych členov OHZ.Telefón Fax E-mail Internet IČO Telefón Fax E-mail Internet IČO+421-2-48593587 +421-2-43426873 viktor.varga@hazz.minv.sk http://www.minv.sk 00151866 +421-2-48593587 +421-2-43426873 viktor.varga@hazz.minv.sk http://www.minv.sk 00151866
 17. 17. REFERENCIE Okresné riaditeľstvo Hasičského Z hľadiska taktiky hasenia a čo najskoršieho poskytnutia adekvátnej pomoci je nutné tieto jednotky zastrešiť systémom na rýchly a záchranného zboru v Dunajskej Strede prienik čo najväčšieho množstva informácií a k čo najväčšiemu počtu osôb. Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda Systém pre ohlasovanie udalostí obecným hasičským jednotkám „SMS notifikácia" v plnej miere rieši tento problém. Predstavuje efektívny prostriedok umožňujúci operátorom hasičských staníc rýchlo informovať príslušných obecných hasičských zborov o nastanej situácii a požiadať ich o pomoc. Nasadený systém by odbremenil operátorov hasičských staníc odVáš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje Dunajská Streda alternatívnych spôsobov oznamovania udalostí. Po nastaní udalosti je ORHZ-270/2010pplk. Ing. Vojtech Nagy 09. 09. 2010 súčasný systém značne nevyhovujúci hlavne z dôvodu časovej náročnosti. Operátori potrebujú v danej chvíli organizovať výjazd hasičov zHaZZ, komunikovať s veliteľom zásahu, riadiacim dôstojníkom a koordinačnýmVec: strediskom a preto oznámenie každému členovi obecného hasičskéhoSystém pre ohlasovanie udalostí obecným hasičským zborom – stanovisko zboru nie je v danej chvíli možný. Táto skutočnosť ohrozuje úspešnosť záchrannej akcie a môže mať za následok vyššie materiálne škody.Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede posúdilo Z titulu našich poznatkov z činnosti obecných hasičských zborov, znávrh „Systému na ohlasovanie udalostí obecným hasičským zborom" a zaujíma k počtu ich nasadenia pri zásahoch v našom okrese a niekoľko ročného používania tohto systému v okrese Dunajská Streda vyjadrujem potrebunemu nasledovné riešenia problému oznamovania udalostí obecným hasičským jednotkám stanovisko aj v iných okresoch. Na základe uvedených skutočností a znalosti systému pre ohlasovanie udalostí obecným hasičským jednotkám podporujeme V súčasnej legislatívnej úprave na Slovensku platia pre príjem tiesňového jeho nasadenie a prevádzku.Volania dva zákony. V rámci Integrovaného záchranného systému zákon NR SR č.129/2002. Z.z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisova zákon NR SR č. 314/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskoršíchpredpisov.V zmysle zákona o integrovanom záchrannom systéme je zriadenéKoordinačné stredisko IZS s príjmom tiesňového volania na číslo 112. Podľa zákonao Hasičskom a záchrannom zbore je na Okresných riaditeľstvách zriadené operačnépracovisko s príjmom tiesňového volania na číslo 150. Obidve pracoviská súNavzájom informačne prepojené a informácie prebiehajú okamžite ku konečneZáchrannej zložke ktorá vysiela jednotku požiarnej ochrany. V prípade nutnostiVysielať miestne príslušnú jednotku požiarnej ochrany ( obecný hasičský zbor ) vZmysle poplachového plánu okresu sa táto zmobilizuje prostredníctvom starostuObce alebo veliteľa cez telefónne spojenie. Postúpenie informácie a následnézpohotovenie miestnej hasičskej jednotky je značne zdĺhavé a informácie sapredávajú sprostredkovane a nie priamo. Telefón Fax E-mail ICO 00421-31-5522146 kl. 22 00421-31-5526908 vojtech.nagyl@hazz.mirrv.sk 37837681
 18. 18. REFERENCIE Ján Sobol, Radôstka 194, 023 04 Dobrovoľný hasičský zbor Križovany nad Stará Bystrica Dudváhom Radôstka 11. september 2010Vec: Referenčný list od DHZ Radôstka Vec: Zvolávací systém OHZ Do zvolávacieho systému hasiči sme sa zaregistrovali Zvolávací systém OHZ využívame od 5.3.2010, Tento rokdňa 9.4.2010 na odporúčane, ktoré sme si prečítali sme ho využili 3x pri výjazdoch a 7x pri skúškach systému.v časopise Požiarnik. Veľmi dobre sa osvedčil aj pri zvolávaní brigády alebo inej Je to výborná pomoc, nakoľko obec Radôstka je veľmi organizovanej činnosti. Dva krát sme ho využili pri cvičnomčlenitá a zvolávanie sirénou nebolo účinné. poplachu. Systém nám značne pomohol pri tohtoročných Za túto dobu používania sme nezaznamenali žiadnepovodniach a použili sme ho aj pri požiari vo vedľajšej zlyhanie systému, alebo problémy pri doručovaní SMSobci Lutiše. jednotlivcovi, alebo viacerým ľuďom. Pri zvolávaní hasičov ťaháme stále za kratší koniec Celkovo sa nám systém osvedčil a sme s ním spokojní.v porovnaní s Čechmi, Poliakmi a Rakúšanmi, a preto bysme privítali zlepšenie týchto systémov.S pozdravom S pozdravom Veliteľ zboru DHZ Križovany nad Dudváhom Ján Sobol Martin Zaťko veliteľ DHZ Radôstka Križovany nad Dudváhom 420 919 24 Tel: 0903 435 884 e-mail: martin.zatko@mpsa.com
 19. 19. REFERENCIE Dobrovoľný Hasičský zbor Dobrovoľný hasičský zbor Gabčíkovo Obecný úrad Gabčíkovo, Hlavná 1039/21, 930 05, Gabčíkovo mesta LipanyNámestie sv. Martina 58, 082 71 Lipany Tel: 0907 155 189Vec: Referenčný list Vec: Referenčný listDobrý deň,po 9 mesiacoch od zavedenia systému zvolávania hasičov, keď sme Dobrovoľný hasičský zbor touto cestou potvrdzuje, že odho zaviedli 16. januára 2010 sa nám Váš systém osvedčil. januára 2010 využíva zvolávací systém pre hasičov. Tento Využívali sme ha najme k ohláseným udalostiam a to požiarom, systém konkrétne využili pri troch výjazdoch.povodniam, dopravným nehodám a technickým výjazdom. Skúsenosti so zvolávacím systémom sú dobré, prispeje Celkovo sme ho využili 40 krát čo nám určite pomohlo skrátiť k rýchlejšiemu výjazdu k požiarom a tým samozrejmečas výjazdu do nahlásenia a tiež znížiť priame škody na majetku k skoršiemu zabránenie šírenia požiaru a zabráneniu vznikufyzických a právnických osôb v našom zásahovom obvode. väčších škôd. K 100% účinnosti systému by podľa nášho názoru bolopotrebné zabezpečiť, aby o potrebe pomoci HaZZ neinformovalavýjazdová jednotka, ale operačné stredisko, ktoré má určite viacinformácii o udalosti. Systém nám určite pomáha a veríme, že zdokonalením vieme S pozdravomúčinnejšie pomôcť ľuďom v núdzi.S pozdravom Peter Fedor veliteľ HZ Lipany e-mail: gabcikovoanagyova@nextra.sk tel.:0315594101 fax:0315594406
 20. 20. REFERENCIEDHZ Spišské Bystré, 059 18, Spišské Bystré MESTO MEDZEV, OKR. KOŠICE – OKOLIE Ul. ŠKÓTSKA Č. 6, 044 26 MEDZEV Systém využívame od 20.3.2010 VEC: Zaslanie referenčního listu Využili sme ho pri zvolávaní počas Metso Medzev s našim Dobrovolným hasičským zborom od roku Výjazdu – skúška systému, do 2 sekúnd SMS 2010 zapojený do zvolávcieho systému. Taktické cvičenie 10. 7. 2010 – do 3 sekúnd SMS V predošlom období bolo zvolávanie zabezpečené mobilom voliteěa na ktorý prispievalo mesto nesačne sumou 10 € a bolo málo efektivně. V súčasnej dobe dnes mesto využíva systém A SMS, s.r.o. Systém nám pomáha, pretože sirénu nepočuť v celej obci, V roku 2010 bolo vykonaných 44 výjazdov a z toho 22 k zásahom, ďalej nám pomôže k tomu, aby sa zaviedlo zvolávanie aj cez systém zvolávania bol využitý v 9 prípadoch. operačné strediská HaZZ. V systéme je zapojená primátorka města, prednosta úradu a 19 členov DHZ. Veľmi nám při živelných pohromách nový systém urychlil zvolávanie. V Spišskom Bystrom 20. septembra 2010 S pozdravom veliteľ František Kundis JUDr. Valéria Flachbartová Primátorka města Medzev
 21. 21. REFERENCIEDOBROVOĽNÝ / OBECNÝ HASIČSKÝ ZBOR Počas sledovaného obdoba boli ďalej zo strany OcHZ vykonané 922 21 Moravany nad Váhom samostatné zásahy zvolané „medzi sebou“ a to buď veliteľom OcHZ alebo starostom obce: Nositel medaily „Za príkladnú prácu“ DPO SR • 26. mája 2010 v k.ú. Ducové, čerpanie naplavenín z cesty II/507, • 3. júna 2010 v k.ú. Moravany nad Váhom, čerpanie vody zo zaplaveném nehnuteľnosti RD Daniel Sulák,V Moravanoch nad Váhom dňa 8. septembra 2010 • 13. júna 2010 v k.ú. Moravany nad Váhom, čerpanie vody zo zaplaveném nehnuteľnosti RD Jozef Štefanec,VEC: SMS ZVOLÁVACÍ SYSTÉM OBECNÝCH HASIČSKÝCH • 20. júna 2010 v k.ú. Ducové, sprietočnenie tokuZBOROV odvodňovacieho kanála po intenzívnych zrážkách, • 28. augusta 2010 v k.ú. Lúka, požiar nehnutelnosti RD Silvestr Gajdošech.Obecný hasičský zbor Moravany nad Váhom bol v SMS Zvolávacomsystéme obecných hasičských zborov (ďalej len OcHZ) zaregistrovaný Počas využívania systému tento fungoval bezporuchovo a bezchybne.15. februára 2010. Následne úspešne prebehol test v úrovni zvolania Zfunkčenie úrovne zvolávania operačním strediskom bolo veľkýmčlenov „medzi sebou“ prostredníctvom zaslania krátkej textovém SMS prínosom pre operačnú alebo taktickú činnost.správy na číslo 6662.Systém bol 1 krát využitý na zvolanie členov OcHZ pri požiarytrávnatého a krovinatého porastu v k.ú. Moravany nad Váhom dňa 27.marca 2010, kde bolo vykonané zvolanie členov „medzi sebou“veliteľom OcHZ a zásah bol vykonaný samostatne.Dňom 27. mája 2010 bolo aktivované zvolávanie členov OcHZ ajOperačním strediskom KR HaZZ SR v Trnave. Na základe zvolaniaoperačním strediskom boli zo strany nášho OcHZ vykonané následnézásahy v súčinnosti s jednotkami OR HaZZ SR v Piešťanoch: • 1. júna 2010 v k.ú. Moravany nad Váhom, čerpanie vody z nehnuteľnosti RD Mária Brišková • 11. júla 2010 v k.ú. Hubina, požiar hospodárskej budovy PD • 19. augusta 2010 v k.ú. Piešťany, požiar polyfunkčného objektu PT UNIVERZÁL
 22. 22. REFERENCIE OBEC KUCHYŇA DHZ, OHZ KRUŽLOV Obecný úrad Kružlov 141 08604 900 52 Kuchyňa č. 220 Predseda DHZ, velitel OHZ krumlov Peter Šveda Tel./fax: +421 (034) 7785131, 7785 051 Tel: 0905318762, e-mail: peter0246@centrum.sk e-mail: kuchyna220@stonline.sk Vec: referenčný listVec: referenčný list Zvolávací systém hodnotím veľmi pozotívne a ako krok vpred, zatiaľ bol vyskúšaný len skúšobnou SMS správou, ale odozva Zvolávací systém sme v obci Kuchyňa zavedli od februára zaregistrovaných členov v systéme bola rýchla, 80% členov2010. Nakoľko sme požiar v obci zatiaľ nemali, systém sme reagovala spätným prezvonením do cca 3min. a zvyšných 20% dopoužili zatiaľ iba na preventívne preskúšanie spojenia 10min. a to pritom neboli oboznámení, že takúto SMS obdržia. Akos kontrolou pripravenosti hasičov. Systém považujeme za menší nedostatok považujem, že tento systém nedokáže hneď ajdobrý a dáva nám pocit vačšej istoty v prípade potreby. telefonovať na uvedené čísla, lebo výhoda pri volaní je, že si každý dokáže j tel. číslu priradiť osobitú zvučku, čo pri SMS správach nie je možné, ale aj tak je systém dobrý, pretože mneako veliteľovi ušetrí množstvo času vyvolávaním jednotlivým členom, že sa niečo deje a je potrebný výjazd, ale myslím si, že pri častých povodniach, ktoré sú v našom okrese, tento systém úrčite plnohodnotne využijeme.S pozdravom Dúfam, že tento systém sa čo najskôr zavedie na operačné strediská HaZZ, lebo pri technickom vybavení nášho OHZ, ktoré je zamerané hlavne na záplavy a 40-členným OHZ (80 členov DHZ), je len na nevyužívať potenciál a techniku OHZ a DHZ.
 23. 23. Objednanie služby a ďalšie informácie: www.systemhasici.sk Tešíme sa na spoluprácu...

×