I phone udvikling best brains

655 views

Published on

Slides til Iphone foredraget den 06.09.11

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
655
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

I phone udvikling best brains

 1. 1. iPhone Developmentonsdag den 7. september 2011
 2. 2. Agenda • Requirements • The Objective C Programming Language • Cocoa Touch & Basic Design Patterns • Apple Developer Tools • Apple Developer Portal • Resourcesonsdag den 7. september 2011
 3. 3. Who am I?onsdag den 7. september 2011
 4. 4. Hvem er jeg? • Freelance udvikler i Barkode ApS & Bigger • Objective C, Java, Python • Udvikler af “Risteriet”, “MitNykredit” iPhone applikationerne • Arbejder p.t. på en ny universal app for Infopaq International A/S • Mac fanboy!onsdag den 7. september 2011
 5. 5. Hvorfor iOS Platformen? • Nysgerrig efter en ny platform. • en ny platform • en ny type device • Andre problemstillinger end Enterprise Java • Et “nyt” programmeringssprog og et nyt framework. • Mac fanboy!onsdag den 7. september 2011
 6. 6. onsdag den 7. september 2011
 7. 7. Risteriet • Primært tænkt som reklame for et mindre kafferisteri i det indre København. • Benyttede frameworks: • Core Location • MapKit • MediaKit • JSON (eksternt framework) • Core Animationonsdag den 7. september 2011
 8. 8. onsdag den 7. september 2011
 9. 9. Mit Nykredit • Nykredits Mobile Bank • Ekstremt hurtigt udviklet • Udvalgte benyttede frameworks: • Core Location / MapKit • MediaKit • Core Animation og en del custom UIView’s • Valuta beregner • Pinkode husker • Diverse tabeller • ... • Webservicesonsdag den 7. september 2011
 10. 10. Mit Nykredit • Nykredits Mobile Bank • Ekstremt hurtigt udviklet • Udvalgte benyttede frameworks: • Core Location / MapKit • MediaKit • Core Animation og en del custom UIView’s • Valuta beregner • Pinkode husker • Diverse tabeller • ... • Webservicesonsdag den 7. september 2011
 11. 11. Requirementsonsdag den 7. september 2011
 12. 12. Get a Mac! • En Mac computer og helst et iOS device • Medlem af Apples iOS Developer Program - $99 • Installering af SDK og Developer Tools • “Live by the rules defined by the mothership”onsdag den 7. september 2011
 13. 13. The Objective C Programming Languageonsdag den 7. september 2011
 14. 14. Objective C • Superset til C og derfor kan man benytte C og C++ • Objekt orienteret (1986) og baseret på message passing ala Smalltalk. • Udvidet i 2006 med properties, garbage collection og fast enumeration etc. • Memory Management • OSX - Garbage Collection. • iOS - explicit memory management (reference counting) (iOS 3/4). • “Automatic Reference Counting” (iOS 5)onsdag den 7. september 2011
 15. 15. Objective C Syntax 1/3 @interface classname : superclassname { // instance variables } @property (nonatomic, retain) inst_type inst_name; + classMethod1; + (return_type)classMethod2; + (return_type)classMethod3:(param1_type)param1_varName; - (return_type)instanceMethod1:(param1_type)param1_varName andOtherParameter: (param2_type)param2_varName; - (return_type)instanceMethod2WithParameter:(param1_type)param1_varName andOtherParameter:(param2_type)param2_varName; @endonsdag den 7. september 2011
 16. 16. Objective C Syntax 2/3 @implementation classname @synthesize type_name; + (return_type)classMethod { // implementation } - (return_type)instanceMethod2WithParameter:(param1_type) param1_varName andOtherParameter:(param2_type)param2_varName { // implementation } @endonsdag den 7. september 2011
 17. 17. Objective C Syntax 3/3 @implementation ClientsMapViewController @synthesize titleBar, mapView; #pragma mark - #pragma mark Lifecycle // Implement viewDidLoad to do additional setup after loading the view, typically from a nib. - (void)viewDidLoad { [super viewDidLoad]; ! ! UIImageView *background = [[[UIImageView alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 320, 44)] autorelease]; ! background.autoresizingMask = UIViewAutoresizingFlexibleWidth | UIViewAutoresizingFlexibleHeight; ! background.image = [UIImage imageNamed:@"dark_wood_tile"]; ! [self.titleBar addSubview:background]; ! // Sending the image to the back ensures that the text isnt shadowed by the image ! [self.titleBar sendSubviewToBack:background]; ! UIFont *font = [UIFont fontWithName:@"Lobster 1.4" size:17]; ! UILabel *header = [[UILabel alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 320, 44)]; ! header.text = @"Clients in the center of Copenhagen"; ! header.font = font; ! header.textAlignment = UITextAlignmentCenter; ! header.textColor = [UIColor whiteColor]; ! header.backgroundColor = [UIColor clearColor]; ! self.titleBar.topItem.titleView = header; ! ... } ...onsdag den 7. september 2011
 18. 18. Cocoa Touch & Basic Design Patternsonsdag den 7. september 2011
 19. 19. Cocoa Touch Selected Frameworks • Core Audio • Open GL ES • Map Kit • Open AL • Quartz 2D • Store Kit • Media Library • Bonjour • Event Kit • AV Foundation • Webkit • Game Kit • Core Data • BSD Sockets • Core Image • SQLite • Address Book • UI Kit • Core Animation • Core Locationonsdag den 7. september 2011
 20. 20. Model-View-Controller Controller Coordination Update Changes Controller Changes Update Model View Model Data View Displayonsdag den 7. september 2011
 21. 21. Delegate Pattern • Formål: En delegate er et objekt, der får muligheden for at reagere på ændringer i eller påvirke adfærden hos et andet objekt. • I Cocoa og Cocoa Touch benyttes følgende navne konvention for delegate metoder: • should • will • didonsdag den 7. september 2011
 22. 22. Apple Developer Toolsonsdag den 7. september 2011
 23. 23. Xcode 4 • Source code editor • Compiler (LLVM & GCC) • Debugger (LLDB & GDB) • Static Analysis • SCM (Git, Subversion) • DocViewer (Dokumentation)onsdag den 7. september 2011
 24. 24. Xcode 4 • Plus • Static Analysis (http://clang-analyzer.llvm.org/) • Markant lettere at uploade til iTunes Connect og tilføje devices end tidligere • Git integration • Minus • Desværre stadigvæk lidt buggy • Refactoring?onsdag den 7. september 2011
 25. 25. Interface Builder • GUI Builder til hhv. iOS og OSX programmer. • Interface designet gemmes i XIB filer og kompileres til NIB - realt en serialisering af objekter. • Utroligt simpelt men stærkt.onsdag den 7. september 2011
 26. 26. iOS Simulator • Til hurtig afvikling af dine programmer - men ikke devicet da simulator og device ikke er 100% ens. • Understøtter flere typer af SDKs samt Retina display og iPad.onsdag den 7. september 2011
 27. 27. Instruments • Instruments er din ven! • Bruges til at finde memory leaks, og over releases (NSZombie) • Bruges også til at optimere performance, finde flaskehalse eller afvikling af automation scripts.onsdag den 7. september 2011
 28. 28. Demoonsdag den 7. september 2011
 29. 29. Apple Developer Portalonsdag den 7. september 2011
 30. 30. Provisioning Portal • Configure Profile • Certificates • Signering af App før den kan afvikles på et device • Devices • 100 devices • AppID • Bruges bla. til In App Purchases, Push Notification, Hardware Accessory, Game Center & iCloudonsdag den 7. september 2011
 31. 31. Provisioning Portal • Download & Install • Development Provisioning Profile indeholder: • Development Certificates • Unique Device Identifiers • App ID. • Build & Go • Ad hoc distribution - beta builds • AppStore distribution - production buildsonsdag den 7. september 2011
 32. 32. iTunes Connect • Produktet oprettes i AppStore via iTunes Connect • Beskrivelse af produktet samt keywords • Kategori • Screen Shots • Tilgængelighed (lande)onsdag den 7. september 2011
 33. 33. iTunes Connect • Customer Reviews • Crash reports • Financial reports • Sales/Trends • Manage Usersonsdag den 7. september 2011
 34. 34. One more thing...onsdag den 7. september 2011
 35. 35. The new kid on the block • AppCode fra Jetbrains • Bygger på Jetbrains IntelliJ framework • Refactoring kendt fra Jetbrains andre produkter så som IntelliJ, PyCharm, RubyMine etc. • Integration med andre (D)VCS • Plugin ecosystem • Kræver at Xcode og SDK allerede er installeretonsdag den 7. september 2011
 36. 36. Resourcesonsdag den 7. september 2011
 37. 37. Online • Google Group - cocoa-unbound http://groups.google.com/group/cocoa- • CocoaDev - wiki http://cocoadev.com/ unbound/ • Cocoa Dev Central • Cocoa With Love - blog http://cocoawithlove.com/ http://cocoadevcentral.com/ • Der findes en del fine • Cocoa is my girlfriend -blog http://www.cimgf.com/ frameworks på Github http://github.com • Apple Developer Connection Forumonsdag den 7. september 2011
 38. 38. Offline CYAN YELLOW SPOT MATTE CYAN YELLOW SPOT MATTE MAGENTA BLACK MAGENTA BLACK PANTONE 123 C PANTONE 123 C By Companion iP BOOKS FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS® BOOKS FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS® th Companion e eBook ho be eBook st Be De -s ne el Available gi ve lin Available g nn lo au th Turn Java Expertise into Mac OS X or in pm More Great iPhone API I so RELATED TITLES g e f • Learn Objective-C, the language of native Mac and iPhone apps, by leveraging nterested in iPhone development? Want to learn more? Whether you’re a More iPhone 3 Development the Java programming skills you already have. Learn Objective-C for Java Developers and iPhone App Productivity self taught iPhone dev or have just made your way through the pages of Coverage, Depth, and Insight nt Beginning iPhone 3 Development, we’ve got a great new book for you. • Learn to use Apple’s development environment, including just enough Cocoa More iPhone 3 Development: Tackling iPhone SDK 3 digs deep into Apple’s latest and Xcode. It’s the professional’s express route to Mac and iPhone developer SDK, with bestselling authors Dave Mark and Je LaMarche explaining things pro ciency. as only they can, covering topics like Core Data, peer-to-peer networking us- • Learn by working through the exercises and then keep returning for reference ing GameKit and network streams, working with data from the web, MapKit, and further study. You’ll nd everything conveniently organized so you can in-application e-mail, and more. All the concepts and APIs are clearly laid out reference techniques by design pattern. and come complete with code snippets you can customize for use in your most ambitious apps. W e all love Java, but Mac OS X is looking awfully cool these days and iPhone OS de- velopment is the most exciting new environment since, well…, since Java! If only there were a way to avoid learning objective-C. If you’re a Javahead, you probably know a lot More iPhone 3 Development continues right where Beginning iPhone 3 Develop- ment left o , starting with a series of chapters devoted to Core Data, Apple’s new standard for iPhone Persistence. Je and Dave step you through the key more about objective-C than you think. The two languages are full of similarities and that’s concepts of Core Data, including techniques and tips speci cally for writing why we’ve published Learn Objective-C for Java Developers, your shortcut to Mac and iphone Large-Scale Applications. For writing professional iPhone apps, you’ll want development productivity. to embrace Core Data,. Both languages are object-oriented, use similar inheritance models, string classes, garbage The depth and breadth of Core Data coverage alone is worth the price of ad- collection, serialization, threads, introspection, and communications. They also embrace mission, but there’s so much more. This book covers a variety of networking proven design patterns like Model-View-Controller and property accessors. You’re already a mechanisms, from GameKit’s relatively simple BlueTooth peer-to-peer model, good portion of the way there and you haven’t even opened this book! to the addition of Bonjour discovery and network streams, through the com- We’ll show you how to use what you know about Java to understand and become quickly plexity of acquiring information through Web File Access. Dave and Je also pro cient in Objective-C. Most important, we’ll show you how to take advantage of features take you through advanced topics, such as Concurrent Programming and unique to Objective-C and incorporate them into your designs. Don’t waste your hard-earned techniques for Debugging. Learn Objective-C Java knowledge by starting over in kindergarten. Move yourself to the head of the class and Your knowledge of iPhone app creation can’t be considered complete until More catapult over the Objective-C learning curve. You’ll be writing Mac OS X and iPhone apps you’ve mastered all the knowledge imparted and techniques revealed in More faster than you ever imagined possible. iPhone 3 Development. James Bucanek has over 25 years of experience in software and systems development. Dave Mark is a long-time Mac developer and author and has written a num- Having made the transition to Mac OS X many years ago, he has never looked back. ber of books on Macintosh development, including Learn C on the Macintosh, The Macintosh Programming Primer series, and Ultimate Mac Programming. His for iPhone 3 Development blog can be found at www.davemark.com. Java Developers Je LaMarche is a longtime Mac developer, and Apple iPhone Developer. With over 20 years of programming experience, he’s written RELATED TITLES on Cocoa and Objective-C for MacTech Magazine, as well as articles for Apple’s Developer Technical Services website. He has experience Tackling iPhone SDK 3 working in Enterprise software, both as a developer for PeopleSoft starting in the late 1990s, and then later as an independent consultant. Bucanek Dave Mark | Jeff LaMarche Mark COMPANION eBOOK SEE LAST PAGE FOR DETAILS ON $10 eBOOK VERSION ISBN 978-1-4302-2369-6 COMPANION eBOOK James Bucanek ISBN SEE LAST PAGE FOR DETAILS ON $10 eBOOK VERSION 978-1-4302-2505-8 5 39 9 9 5 39 9 9 US $39.99 US $39.99 Shelve in Shelve in: Mac Development Mobile Computing/Mac Development SOURCE CODE ONLINE User level: SOURCE CODE ONLINE User level: www.apress.com Intermediate–Advanced 9 781430223696 www.apress.com Intermediate–Advanced 9 7814 225058 30 this print for content only—size & color not accurate this print for content only—size & color not accurate Trim: 7.5 x 9.25 spine =0.96875" 520 page count Trim: 7.5 x 9.25 spine = 0.000" 000 page countonsdag den 7. september 2011
 39. 39. NSCoder Night • NSCoder Night Copenhagen • Onsdag kl. 19-22 • RETRO Nørrebro Jægersborggade 14 2200 København N • Twitter @copenhagencocoaonsdag den 7. september 2011
 40. 40. Efficiencyonsdag den 7. september 2011
 41. 41. Simplifiedonsdag den 7. september 2011
 42. 42. BARKODEonsdag den 7. september 2011

×