รายวิชาวิทยาศาสตร์      โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง การนาเอาสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาปรับปรุง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประโยชน์เพิ่มข...
การผสมเทียม        การถ่ายฝากตัวอ่อน       เทคโนโลยีชีวภาพการโคลนนิ่ง           พันธุวิศวกรรม
การผสมเทียม คือ การทาให้เกิดการปฏิสนธิในสัตว์โดยไม่ต้องมีการร่วมเพศตามธรรมชาติ   สัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายใน ได้แก่ โค กระ...
การถ่ายฝากตัวอ่อน (Embryo Transfer)การถ่ายฝากตัวอ่อน คือ การนาตัวอ่อนที่เกิดจากการผสมระหว่างตัวอสุจิของพ่อพันธุ์และไข่ของส...
ประโยชน์ของการถ่ายฝากตัวอ่อนการถ่ายฝากตัวอ่อนมีประโยชน์ดงนี้ ั1. ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาเท่าเดิม ซึ่งสามารถขย...
การโคลนนิ่ง (Cloning)การโคลนนิ่ง คือ การคัดลอกพันธุ์หรือการสร้างสิ่งมีชีวตขึ้นมาใหม่                   ...
พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering)   การใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อนายีนจากสิ่งมีชวิตหนึงไปถ่ายฝากให้กบ           ...
1. การเพิ่มผลผลิตโปรตีนที่สาคัญและหายากเช่น ฮอร์โมนอินซูลิน วัคซีนคุ้มกันโรคตับอักเสบชนิดบี วัคซีนคุมกันโรคปากเท้าเปื่อยต่...
ด้านเกษตรกรรม
ด้านอุตสาหกรรม1. การถ่ายฝากตัวอ่อน2. การผสมเทียมสัตว์บกและสัตว์น้า3. พันธุวิศวกรรม4. ผลิตฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์...
ด้านการแพทย์1 การใช้ยีนบาบัดโรค2.การตรวจวินิจฉัยหรือตรวจพาหะจากยีน3.การใช้ประโยชน์จากการตรวจลายพิมพ์จากยีนของสิ่งมีชีวิต
ด้านอาหาร1. เพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้า สัตว์บก2. เพิ่มผลผลิตจากสัตว์3. เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลผลิตขอ...
เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์
เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์
เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์
เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์
เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์

16,394

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
16,394
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
70
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เทคโนโลยีชีวภาพกับการขยายพันธุ์สัตว์

 1. 1. รายวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 2. 2. เทคโนโลยีชีวภาพ หมายถึง การนาเอาสิ่งมีชีวิตหรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิตมาปรับปรุง ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้น การขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์และเพิ่มผลผลิตของสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพมีหลายวิธีเช่น การผสมเทียม การถ่ายฝากตัวอ่อน การโคลนนิ่งพันธุวิศวกรรม
 3. 3. การผสมเทียม การถ่ายฝากตัวอ่อน เทคโนโลยีชีวภาพการโคลนนิ่ง พันธุวิศวกรรม
 4. 4. การผสมเทียม คือ การทาให้เกิดการปฏิสนธิในสัตว์โดยไม่ต้องมีการร่วมเพศตามธรรมชาติ สัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายใน ได้แก่ โค กระบือ สุกร สัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอก ได้แก่ ปลาที่มีการปฏิสนธิภายนอก เช่น ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย ปลานิล ปลายี่สก ปลาดุก ปลาบึก
 5. 5. การถ่ายฝากตัวอ่อน (Embryo Transfer)การถ่ายฝากตัวอ่อน คือ การนาตัวอ่อนที่เกิดจากการผสมระหว่างตัวอสุจิของพ่อพันธุ์และไข่ของสัตว์แม่พันธุ์ทคัดเลือกไว้ แล้วล้างเก็บออกมาจากมดลูกของแม่พันธุ์ ี่ต่อจากนั้นนาไปฝากใส่ไว้ให้เติบโตในมดลูกของตัวเมียอีกตัวหนึ่งให้อุ้มท้องไปจนคลอด
 6. 6. ประโยชน์ของการถ่ายฝากตัวอ่อนการถ่ายฝากตัวอ่อนมีประโยชน์ดงนี้ ั1. ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาเท่าเดิม ซึ่งสามารถขยายพันธุ์ได้รวดเร็วกว่าการผสมพันธุตามธรรมชาติหรือการผสมเทียม ์2. ขยายพันธุ์ได้จานวนมาก3. ช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการขยายพันธุ์สตว์ ั4. ช่วยในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ตาง ๆ ที่ใกล้สูญพันธุ์ ่
 7. 7. การโคลนนิ่ง (Cloning)การโคลนนิ่ง คือ การคัดลอกพันธุ์หรือการสร้างสิ่งมีชีวตขึ้นมาใหม่ ิโดยไม่ได้อาศัยการปฏิสนธิของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้และเพศเมียแต่ใช้เซลล์ร่างกายในการสร้างสิงมีชวิตขึ้นมาใหม่ ่ ี เพื่อสร้างสัตว์ที่มีความเหมือนทุกประการทางด้าน พันธุกรรมเป็นจานวนมาก
 8. 8. พันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) การใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อนายีนจากสิ่งมีชวิตหนึงไปถ่ายฝากให้กบ ี ่ ั สิ่งมีชีวตอื่น ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างไปจากพันธุ์ทมในธรรมชาติ ิ ี่ ี ปัจจุบันการตัดแต่งยีนในพืชและสัตว์ได้เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว
 9. 9. 1. การเพิ่มผลผลิตโปรตีนที่สาคัญและหายากเช่น ฮอร์โมนอินซูลิน วัคซีนคุ้มกันโรคตับอักเสบชนิดบี วัคซีนคุมกันโรคปากเท้าเปื่อยต่าง ๆ เป็นต้น ้2. การปรับปรุงพันธุ์ของจุลทรียที่ใช้ในอุตสาหกรรมบางประเภท ิ ์เช่น การผลิตยาปฏิชีวนะ การหมัก การกาจัดศัตรูพืชและสัตว์ เป็นต้น3. การตรวจและแก้ไขความบกพร่องทางพันธุกรรมของมนุษย์ พืช และสัตว์ด้วยวิธีที่แม่นยำและรวดเร็วยิงขึน เช่น โรคเบาหวาน โรคโลหิตจาง ่ ้ โรคธาลัสซีเมีย ปัญญาอ่อน และยีนเกิดมะเร็ง4. การปรับปรุงพันธุของสัตว์ เช่น การนายีนจากปลาใหญ่มาใส่ในปลาเล็กแล้วทาให้ปลาเล็กตัวโตเร็วขึ้น มีคุณค่าทางอาหารดีขึ้น เป็นต้น
 10. 10. ด้านเกษตรกรรม
 11. 11. ด้านอุตสาหกรรม1. การถ่ายฝากตัวอ่อน2. การผสมเทียมสัตว์บกและสัตว์น้า3. พันธุวิศวกรรม4. ผลิตฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์5. ผลิตสัตว์แปลงพันธุ์ให้มีลกษณะโตเร็วเพิ่มผลผลิต ัหรือมีภูมิต้านทาน
 12. 12. ด้านการแพทย์1 การใช้ยีนบาบัดโรค2.การตรวจวินิจฉัยหรือตรวจพาหะจากยีน3.การใช้ประโยชน์จากการตรวจลายพิมพ์จากยีนของสิ่งมีชีวิต
 13. 13. ด้านอาหาร1. เพิ่มปริมาณเนื้อสัตว์ทั้งสัตว์บกและสัตว์น้า สัตว์บก2. เพิ่มผลผลิตจากสัตว์3. เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากผลผลิตของสัตว์
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×