• Like
แนะนำชั้นหนังสือออนไลน์ต่างๆ ที่คุณสามารถเข้าร่วมได้
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

แนะนำชั้นหนังสือออนไลน์ต่างๆ ที่คุณสามารถเข้าร่วมได้

 • 2,355 views
Uploaded on

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานนี้ …

รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับงานนี้
ชื่องาน : อบรมการจัดการห้องสมุดเสมือนออนไลน์ เพื่อสร้างห้องหนังสือส่วนตัว
วันและเวลาที่จัดงาน : วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2553 เวลา 13.00-16.00 น. (ลงทะเบียนเที่ยงเป็นต้นไป)
สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้เพื่อผู้ประกอบการ SMEs ธนาคารกสิกรไทย จามจุรีสแควร์ ชั้น 2

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,355
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
32
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. การจัดการห้ องสมุดเสมือนออนไลน์ เพื่อสร้ างห้ องหนังสื อส่ วนตัว วันอาทิตย์ ที่ 24 มกราคม 2553 เวลา 13.00 – 16.00 น. “ชั้นหนังสื อออนไลน์ ทีคุณก็สามารถสร้ างได้ ” ่ ระบบการจัดการห้องสมุดออนไลน์ที่ทุกคนสามารถใช้งานได้ นายเมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ เจ้าของบล็อก Projectlib & Libraryhub http://projectlib.wordpress.com , http://www.libraryhub.in.th E-mail : dcy_4430323@hotmail.com , libraryhub@hotmail.com
 • 2. http://books.google.co.th http://www.librarything.com http://www.shelfari.com http://www.goodreads.com
 • 3. ห้องสมุดของฉัน @ Google Book Search (1) http://books.google.co.th
 • 4. ห้องสมุดของฉัน @ Google Book Search (2) เลือกที่นี่เลย เข้าไปทีหน้ าห้ องสมุดของฉัน ่
 • 5. ห้องสมุดของฉัน @ Google Book Search (3)
 • 6. ห้องสมุดของฉัน @ Google Book Search (4) ข้อดี ค่อนข้างเร็วในการแสดงผลการสืบค้น ค้นหาข้อมูลหนังสือได้ง่ายด้วย ISBN สามารถดูตวอย่างหนังสือได้ ั แสดงผลได้ท้งแบบรายละเอียดและภาพปกหนังสือ ั เชื่อมโยงกับร้านจาหน่ายหนังสือต่างๆ เช่น ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร้านซีเอ็ด ร้านนายอินทร์ ฯลฯ เชื่อมโยงกับระบบสืบค้นห้องสมุด Worldcat สามารถดูตวอย่างหนังสือได้ ั ส่งออกรายการหนังสือด้วยมาตรฐาน RSS ข้อด้อย ต้องใช้ Account ของ Google เท่านั้น Import หนังสือเข้าได้ดวย ISBN เพียงอย่างเดียว ้ ไม่สามารถเพิ่มข้อมูลหนังสือที่คนหาไม่เจอได้ ้ Google ทาข้อตกลงเฉพาะผูผลิตหนังสือ ห้องสมุด เท่านั้น ้ ไม่ค่อยมีใคร Review หนังสือ ส่งออกรายการหนังสือด้วยมาตรฐาน RSS ได้เพียงอย่างเดียว
 • 7. LibraryThing (1) เกิดในปี 2005 โดย Tim Spalding สมาชิกมากกว่า 900,000 คน หนังสื อมากกว่า 44 ล้ านเล่ ม (มากกว่า Library of Congress) มีหนังสื อมากกว่า 12 ภาษาจากทั่วโลก http://www.librarything.com
 • 8. LibraryThing (2) : overview 1 2 3 4 ค้ นหาและเพิ่ม เข้ าร่วมกับ สมัครสมาชิก ใส่ข้อมูลต่างๆ รายการหนังสือ ชุมชนออนไลน์ -Username -ค้นจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ -ภาพปกหนังสื อ -สร้างกลุ่มต่างๆ - Password - ค้นด้วยชื่อหนังสื อ - ข้อมูลของหนังสื อ - เข้าร่ วมกลุ่มอื่นๆ - Email - ค้นด้วยชื่อผูแต่ง ้ - คาสาคัญ - อัพเดทข่าวสารใน - Type - ค้นด้วยเลข ISBN - แสดงความคิดเห็น ท้องถิ่น - เพิ่มหนังสื อในฐานข้อมูล - ให้คะแนน - เพิ่มรายชื่อของเพื่อนไว้ (หนังสื อไม่พบในระบบ) - จัดกลุ่มของหนังสื อ ใน list - จัดรู ปแบบการนาเสนอ - ถามตอบใน Talk เพิ่มข้อมูลของผูเ้ ขียน นาของตกแต่ง widget ไปใช้ ปรับแต่งหน้าแสดงรายละเอียด ดึงรายชื่อเพื่อนจากอีเมล์ต่างๆ สามารถสร้าง signature ไว้ใช้ในการ review, ส่งเมล์, ตอบกระทูใน Talk ้
 • 9. LibraryThing (3) : overviews สมัครสมาชิก กรอกข้ อมูล เป็ นระบบที่สมัครสมาชิกง่ ายมาก ปรับแต่งหน้ าส่ วนตัวได้ ตามใจชอบ
 • 10. LibraryThing (4) : Profile Page
 • 11. LibraryThing (5) : Book Item
 • 12. LibraryThing(6) ข้อดี ได้ขอมูลที่ค่อนข้างละเอียด ้ การแสดงผลข้อมูลคล้ายๆ Amazon ข้อมูลครบถ้วนตามวิธีของห้องสมุด ข้อมูลการ Review ดึงมาจาก Amazon นาเข้าข้อมูลได้หลายวิธี ฐานข้อมูลหนังสือมีขนาดใหญ่มากทาให้คนหนังสือภาษาอังกฤษได้ครบถ้วน ้ สมัครสมาชิกง่ายมาก ปรับแต่งข้อมูลที่แสดงผลได้ตามความต้องการ เชื่อมโยงกลับเพื่อนๆ ที่รักการอ่านมากมาย Widget ตกแต่งบล็อก เลือกข้อมูลที่ใช้ส่งออกได้ เช่น รายละเอียดหนังสือ, บทวิจารณ์หนังสือ ฯลฯ ข้อด้อย ไม่มีขอมูลตัวอย่างในหนังสือ ้ ฟรี 200 เล่ม ถ้ามากกว่านั้นต้องเสียเงิน การตั้งค่ารู ปแบบการโชว์หนังสือมีหลายแบบและทาให้สับสน หน้าที่ใช้แนะนาหนังสือเต็มไปด้วยตัวอักษร ทาให้ลายตา
 • 13. Shelfari (1) http://www.shelfari.com
 • 14. Shelfari (2) Virtual Shelf เพื่อนๆ อ่ านหนังสื ออะไรกันบ้ าง หนังสื อมาใหม่ตลอด
 • 15. Shelfari (3)
 • 16. Shelfari (4) ข้อดี Add หนังสือได้ไม่จากัดจานวน ได้ขอมูลที่ค่อนข้างละเอียด ้ รู ปแบบการแสดงผลสวยงาม ระบบแนะนาหนังสือในหมวดใกล้เคียง User Review และ Amazon Review แยกกันอย่างชัดเจน สร้างกลุ่มคนที่ชอบในเรื่ องๆ เดียวกันได้ เชื่อมโยงกลับเพื่อนๆ ที่รักการอ่านมากมาย Widget ตกแต่งบล็อก ต้องใช้โปรแกรม flashในการแสดงผล ข้อด้อย เชื่อมโยงการซื้อขายกับ Amazon เจ้าเดียว Import หนังสือเข้าระบบ ค่อนข้างซับซ้อน เมนูหายาก และต้องผ่านการตรวจสอบจากผูดูแลระบบ ้ มีโฆษณาแทรกอยูดานล่าง ซึ่งทาให้ดูขวางหูขวางตา ่ ้
 • 17. GoodReads (1) http://www.goodreads.com
 • 18. GoodReads (2) : คนไทยเล่นเว็บไซต์น้ ีเยอะนะ มีคนเข้าไปสร้างชั้นหนังสือภาษาไทยค่อนข้างเยอะ ตัวอย่างเช่น http://www.goodreads.com/shelf/show/thai
 • 19. GoodReads (3)
 • 20. GoodReads (4)
 • 21. GoodReads (5) ข้อดี Add หนังสือได้ไม่จากัดจานวน ได้ขอมูลที่ค่อนข้างละเอียด ้ รู ปแบบการแสดงผลสวยงาม การเลือกรู ปแบบการแสดงผลมีให้เลือกเยอะ จัดกลุ่มและหมวดหมูตามเนื้อหาได้ค่อนข้างชัดเจน ่ กลุ่มคนรักการอ่านมีการใช้งานเยอะ เชื่อมโยงกลับเพื่อนๆ ที่รักการอ่านมากมาย สมัครสมาชิกง่ายคล้าย Librarything Widget ตกแต่งบล็อก สร้างชั้นหนังสือเสมือนได้มากมาย เชื่อมโยงกับร้านขายหนังสือมากมาย นอกจากหนังสือแล้วยังมี ebook ด้วย แนะนาชั้นหนังสือใกล้เคียง ข้อด้อย มีโฆษณาแทรกด้านข้าง
 • 22. ั ให้คะแนนชั้นหนังสื อออนไลน์กนดีกว่า Google Librarything Shelfari Goodreads การออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ 7 7 8 9 จานวนหนังสื อที่เว็บไซต์ 9 9 9 9 จานวนหนังสื อที่สามารถเพิมได้ ่ 5 5 10 10 การนาเข้าและการส่งออก 5 8 6 8 ง่ายต่อการใช้งาน 8 9 6 8 การเชื่ อมโยงกับเว็บไซต์ - หน่วยงาน 10 9 6 8 กลุ่มคนรักการอ่าน 5 7 7 9 รวมคะแนน 49 54 52 61 แต่ละช่องมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน และหากรวมทุกช่อง = 70 คะแนน